Izaberite stranicu

Menadžment u spoljnoj trgovini: Savić Milica – 21 bod (dopuna predispitnih bodova); Arnjaš Ivona – 14 poena (nije položen kolokvijum)

Međunarodna ekonomija: Dimić Sara – 21 bod (dopuna predispitnih bodova)