Izaberite stranicu

Rezultati kolokvijuma iz Prvog stranog poslovnog jezika III nemackog: Nikola Bogicevic 226/11TR 10b. Milan Cabarkapa 140/09TR 3b. Rezultati kolokvijuma iz Drugog stranog poslovnog jezika nemackog: Goran Gajic 86/12TH 25b. MIloš Pena 46/12TR 26b. Dalibor Arambašic 104/12TR 12b. Jovana Desnica 109/12TH 14b. Uvid u radove je u cetvrtak, 12.11.2015. d 16-17c u kabinetu 4 na Limanu.