Izaberite stranicu

Rezultati kolokvijuma su sledeći:

Drugi strani poslovni jezik nemački

Nemanja Kukić 2017/001012 27b.

Uroš Bijekić 2017/001010 28b.

Jovana Momirov 2017/002045 17b.

Aleksandar Vujović 2017/001050 27b.

Dejan Joković 2017/001052 26b.

Prvi strani poslovni jezik 2nemački

Natalija Gnjatović 2018/000003 14b.

Sanja Latinović 2018/002055 14b.

Uvid u radove je u ponedeljak, 31.8.2020. od 11-12č u kabinetu 28.