Izaberite stranicu

Iz Drugog stranog poslovnog jezika nemackog: Emil Kajkuš 18/07TH 16b. Marina Rankovic 202/10TR 18b. Daniel Mandic 123/08TH 12b. Iz Prvog stranog poslovnog jezika III nemackog: Maja Tepavcevic 111/10TH 6b. Gordana Mrda 186/08Tr 13b. Uvid u radove je u utorak, 4.3.2014, od16.30-18.30c u kabinetu 18 na Limanu.