Izaberite stranicu

Rezultati iz Prvog stranog poslovnog jezika II nemackog: Nevena Nikolic 213/13FR 12b. Rezultati iz Prvog stranog poslovnog jezika III nemackog: Niko od studenata nije položio. Rezultati iz Drugog stranog poslovnog jezika nemackog: Jovana Desnica 109/12TH 12b. Miloš Ðakovic 144/12TR 14b. Bojan Dobanovacki 130/12TR 5b. Nevena Platiša 17/12TR 12b. Uvid u radove je u ponedeljak, 21.9.2015, od 16-17c. u kabinetu 4 na Limanu.