Izaberite stranicu

Rezultati popravnog testa iz Drugog stranog poslovnog jezika nemackog Valentina Vuckovic 61/09TR 10b. Rezultati popravnog testa iz Prvog stranog poslovnog jezika III nemackog Nataša Ogrizovic 218/11TR 2b. Nikola Bogicevic 226/11TR bez bodova Rezultati popravnog testa iz Prvog stranog poslovnog jezika II nemackog Branislava Avric 214/13FR 2b. Nataša Ogrizovic 118/11TR 7b. Vesna Martinov 9/13PB 9b. Aleksandar Vuckovic 274/12FR 11b. Nevena Nikolic 213/13FR 7b. Uvid u radove je u ponedeljak, 7.9.2015, od 16-17c. u kabinetu 18 na Limanu.