Izaberite stranicu

Rezultati kolokvijuma održanog 17.1.2019. iz predmeta Osnovi turizma i hotelijerstva

  1. Trišić Sara 13 bodova
  2. Pjevač Anja 14 bodova
  3. Despotović Srđan 10 bodova
  4. Parmaković Aleksandra 15 bodova
  5. Đukuć Nevena 11 bodova
  6. Miladinović Ivana 13 bodova
  7. Mrvičin Milica 5 bodova
  8. Rađenović Milica 9 bodova
  9. Stankić Maša 11 bodova

Uvid u radove biće održan u terminu narednih konusltacija.