Izaberite stranicu

Rezultati kolokvijuma iz predmeta SOCIOLOGIJA, 18. 05. 2020.

Kolokvijum su položili studenti koji su osvojili 11 ili više poena. Bodove možete upisati u bilo kom terminu predviđenom za konsultacije.

2019/002066     Radić Luka     14