Izaberite stranicu

PREDUZETNIŠTVO Položili: STRUŽINSKI SNEŽANA (41 p.), SUBIC SARA (33 p.), VACI NEVEN (33 p.) Pali: JOVANCEVIC IGOR STRATEŠKI MENADŽMENT TEHNOLOGIJA I INOVACIJA Položili: KOVACIC MILOŠ (16 p.) Uvid u radove: 29. marta u 11 c., kanc. 25 LI.