Izaberite stranicu

KOLOKVIJUM – BODOVI (minimalno 16 bodova za prolaz / maksimalno 30 bodova)

 1. Andrić Andrea: 18
 2. Čavik Isidora: 20
 3. Bojić Anđela: 24
 4. Gagić Violeta: 28
 5. Radujko Anđela: 29

nisu položili:

 1. Majkić Nevena: 4
 2. Milivojčev Ana: 6
 3. Tadić Pavle: 10
 4. Tepić Žaklina: 11

 

UKUPNI BODOVI nakon položenog pismenog dela ispita

 1. Avazović Marija: 95
 2. Vučetić Aleksandra: 68
 3. Jakovljević Dušan: 71
 4. Janjić Jelena: 57
 5. Jovanović Tamara: 96
 6. Kaluđerović Maksim: 76
 7. Maksić Nikolina: 91
 8. Mandić Katarina: 77
 9. Miljević Jelena: 56
 10. Nikolić Teodora: 83
 11. Pavlović Danilo: 93
 12. Pajić Elena: 74
 13. Rodić Anđela: 81
 14. Sabadoš Sanja: 100