Izaberite stranicu

Položili kolokvijum (bodovi):

  • Bovan Jelena – 23
  • Keleman Dajana – 21
  • Marović Aleksandra – 21
  • Pop Ana – 30
  • Popović Jelena – 19
  • Tešić Danijela – 29

Položili pismeni deo ispita (bodovi):

  • Momirov Jovana – 29
  • Prokić Marija – 30

dr Aleksandra Dragin, predmetni profesor