Izaberite stranicu

Ispit su položili studenti koji su osvojili 33 ili više poena. Ocenu možete upisati u bilo kom terminu predviđenom za konsultacije.

2018001060 Aleksić Olivera 0
2018000038 Babić Boris 52
2018000049 Barać Igor 33
2018003002 Vlajković Andrijana 22
2018000003 Gnjatović Natalija 11
2018001043 Dereta Milica 39
2018001013 Želer Martin 5
2018001046 Ilić Nikolina 38
2018000033 Jovanović Jovana 43
2018002054 Jurakić Ivan 13
2018003004 Kaljević Milan
40
2018001028 Krivošija Aleksandra 51
2018002082 Kunić Aleksandra 24
2018003003 Mirosavljev Vasilija 18
2018000016 Mišurić Marko 19
2018001005 Pap Olivera 54
2018002014 Popović Jelena 15
2018000057 Remeš Marijana 0
2018002051 Savković Teodora zabrana polaganja
2018000045 Svrkota Filip 8
2018001052 Ćirić David 48
2017/000067 Ćuk Nina 5
2018002046 Cvetanović Staša 13
2018004009 Šarkezi Sebastijan 44
2018000048 Šiđeći Ismet  zabrana polaganja