Izaberite stranicu

Poštovane koleginice i kolege,

ukoliko do sada niste uradili seminarski rad, možete ga doneti u petak u štampanom obliku. Oni koji nisu u mogućnosti da rad predaju u petak, mogu da ga ostave u zgradi VPŠ na Limanu. Predajte ga dežurnima na ulazu.

Prof. dr Gordana Vuksanović