Izaberite stranicu

Skripte, odnosno udžbenička literatura iz predmeta Osnovi turizma i hotelijerstva i Prirodni resursi u turizmu postavljeni su na Moodle platformi u okviru opisa predmeta (Ispod foruma i pričaonice) i u okviru prvog predavanja.