Izaberite stranicu

Mole se studenti da postuju svoje rokove za obranu I i II dela studije slucaja koji se vrednuju u okviru predispitnih bodova. Studenti koji se nisu prijavili za termin odbrane I dela dela studije slucaja, mogu odbraniti I deo u sledecim terminima: subota 17.12 od 14-16.45 subota 24.12 od 14-16.45 nakon ovih termina, sledeci termin za odbranu I dela studije slucaja je 17. februar 2012. II deo studije slucaja može se odbraniti u sledecim terminima: 24. decembar od 14-16.45 27. januar od 14-16.45 Da bi studenti mogli da pristupe odbrani II dela, nepohodne je da se prijava kod prof. Mikic najkasnije do 17.12. Studenti koji se ne prijave ili ne pristupe odbrani II dela imace mogucnost da to urade u narednom roku za odrane koji ce se održati 17. februara.