Izaberite stranicu

 

PREDMET: NACIONALNA EKONOMIJA

STRUKTURA POENA

kolokvijum: 20 poena (min. 11p.)
seminarski rad: 10 peona
testovi za aktivnost: 5 poena

35 predispitnih poena (18 p. – uslov za izlazak na ispit, kolokvijum mora biti položen!)

ispit 65 poena (min. 33 p.)

GRADIVO ZA KOLOKVIJUM

Elektronska knjiga “Konkurentnost preduzeća i nacionalne ekonomije” (autori: Dragana Đurić, Dejan Đurić, Jelena Obradović), od 1 do 76. strane (dva esejska pitanja)

GRADIVO ZA ISPIT

Elektronska knjiga “Konkurentnost preduzeća i nacionalne ekonomije” (autori: Dragana Đurić, Dejan Đurić, Jelena Obradović), od 76. strane do kraja knjige (tri esejska pitanja)