Izaberite stranicu

ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ

СТРУКТУРА ПОЕНА

колоквијум: 20 поена (мин. 11п.)
семинарски рад: 10 пеона
тестови за активност: 5 поена

35 предиспитних поена (18 п. – услов за излазак на испит, колоквијум мора бити положен!)

испит 65 поена (мин. 33 п.)

ГРАДИВО ЗА КОЛОКВИЈУМ

Електронска књига “Основи економије”, аутор Дејан Ђурић, од 1 до 90 стр. (до главе “Предузећа на монополском тржишту”)

8 или 10 тест питања

ГРАДИВО ЗА ИСПИТ

Електронска књига “Основи економије”, аутор Дејан Ђурић, од 90. стр. до краја књиге

3 есејска питања