Izaberite stranicu

OSNOVI EKONOMIJE

STRUKTURA POENA

kolokvijum: 20 poena (min. 11p.)
seminarski rad: 10 peona
testovi za aktivnost: 5 poena

35 predispitnih poena (18 p. – uslov za izlazak na ispit, kolokvijum mora biti položen!)

ispit 65 poena (min. 33 p.)

GRADIVO ZA KOLOKVIJUM

Elektronska knjiga “Osnovi ekonomije”, autor Dejan Đurić, od 1 do 90 str. (do glave “Preduzeća na monopolskom tržištu”)

8 ili 10 test pitanja

GRADIVO ZA ISPIT

Elektronska knjiga “Osnovi ekonomije”, autor Dejan Đurić, od 90. str. do kraja knjige

3 esejska pitanja