Izaberite stranicu

Poštovani,

molim Vas razmislite o temama za seminarske radove na predmetu Elektronska trgovina koje ćete usmeno braniti na vežbama.

Okvirne teme seminarskih radova izaberite sami, kako Vam ja ne bi nametala da istražujete nešto što Vas uopšte ne zanima, i iste pošaljite meni na mail do 30.03.2021. godine, kako bi Vam iste odobrila i nazive istih eventualno malo preformulisala.

Odbrana biće ili u prostorijama škole ili preko Zoom aplikacije. Odbrana seminarskig radova počeće krajem aprila i trajaće do kraja semestra. Studenti će dobiti termine odbrane za odbranu radova.

Seminarski rad treba da bude obima oko 10 str, treba da se preda u štampanoj formi i da se brani sa PPT.

 

Čuvajte se,

Dr Saša Raletić Jotanović