Izaberite stranicu

Test za aktivnost će se održati 28.5. u 17h. Test se plaže preko platforme moodl. Na testu će biti 10 pitanja u formi tačno-netačno i višestruki izbor. Gradivo koje dolazi u obzir na testu je od 6-11 dela.