Izaberite stranicu

TERMINI KOLOKVIJUMA IZ GEOPOLITIKE U DRUGOM SEMESTRU ŠKOLESKE 2007/08 KOD LJILJANE LUCIC: 10. mart 2008. godine u 12 c i 30 min. Uc. 1/LI (za aprilski ispitni rok) 5. maj 2008. gdine u 12c i 30 min. Uc.1/LI (za junski ispitni rok) 23. juni 2008.godine u 12.c.30min. uc.1/LI (za septembarski-oktobarski ispitni rok) Pitanja za kolokvijum su prva 24 pitanja iz Ispitna pitanja za predmet Geopolitika koji se nalazi na sajtu Škole kod predmeta Geopolitika kod Ljiljane Lucic. Studenti koji nisu stekli predsipitne poene po osnovu seminarskog rada ili eseja, tokom drugog semestra mogu steci predsipitne poene pisanjem eseja na temu koja ce biti iz oblasti koja se nalazi na prvih 63 stranice udžbenika Geopolitika – od politicke geografije do ekonomske globalizacije. Esej se piše na casu na kome se polaže kolokvijum.