Izaberite stranicu

Popravni kolokvijum su položili sledeći studenti:

Božić Kristina – 27

Mojin Vesna – 27

Zivlak Miloš – 26

Kuprešanin Nataša – 26

Kalić Anica – 25

Džombeta Darko – 23

Božić Aleksandra – 21

Vekić Martina – 21

Požar Arpad – 19

Komnenić Aleksandar – 18

Maksimović Marija – 18

Vujin Boris – 16

Popravni kolokvijum nisu položili sledeći studenti:

Đorđević Milica – 13

Rajčić Milana – 13

Anđelić Ivana – 0

USLOV ZA IZLAZAK NA ISPIT IMAJU: Džombeta Darko i Komnenić Aleksandar

Svi ostali studenti moraju dopuniti predispitne bodove.