Izaberite stranicu
R. broj Indeks Student Prisustvo Kolokvijum Domaći Ispit Ocena
1 2019/004027 Novaković Marko 10 100 40
2 2018/004006 Pašalić Vanja 10 100 40
3 2018/004022 Subotić Kristina 10 100 40
4 2018/004005 Cvijanović Dragoslav 10 100 40
5 2018/004017 Janković Milica 10 75 32,5
6 2018/004007 Stajić Ivan 10 60 28
7 2018/004020 Tubić Zorana 10 50 25
8 2018/004013 Čerevicki Aleksandar 10 25 17,5
9 2018/004011 Gnjatović Danijel 10 10
10 2018/004019 Đurđev Žarko 10 10
11 2018/004008 Đuričin Dušan 10 10
12 2019/004026 Koprivica Aleksandar 10 10
13 2018/004010 Marković Milica 10 10
14 2018/004016 Segedi Miloš 10 10
15 2018/004012 Simin Strahinja 10 10
16 2018/004002 Stanišljević Nikola 10 10
17 2018/004021 Stojanović Kosta 10 10

Studenti koji su uradili domaći na ispitu će birati način polaganja kolokvijuma. To može biti zadatak na računaru ili test na papiru.