Izaberite stranicu

Poštovani studenti,

Rezultati ispita održanog 7.6.2024. biće dostupni od ponedeljka 10. juna u tabelama na dosadašnjim linkovima.

USMENI ISPIT održaće se u petak 14.6.2024. u 11.00 u kabinetu 27 na Limanu.

Usmenom ispitu mogu pristupiti samo studenti koji imaju minimum predispitnih bodova i položen pismeni ispit.
Usmeni je obavezan za studente koji su položili pismeni ispit, ali zajedno sa predispitnim bodovima nemaju minimum 51 bod.