Izaberite stranicu

U prilogu se nalaze rezultati kolokvijuma iz Upravljanja porodičnim poslovanjem koji je održan 12 maja 2023.

Uvid u radove, testove i eseje održaće se u petak 19.maja u 17 časova u učionici 10. U navodu koji sledi prvo su poeni ostvareni na kolokvijumu, zatim na eseju, na testovima i na kraju bodovi vezani za prisustvo na nastavi.

2022200007 Arifović Gordana 30 8 22
2022200016 Bašić Milica 30 10 22 5
2022200042 Bovan Nataša 30 10 21 5
2022200036 Vojnović Isidor 29 10 22 5
2022200037 Vukmirović Dragana 30 10 22
2022200019 Dražić Milica 30 8 22
2022200026 Janković Teodora 30 10 21
2022200027 Jerinić Jelena 30 22
2022200022 Jovanović Jovana 27 21
2022200001 Jokić Svetlana 30 8 18
2022200041 Kajtazi Anja 30 10 22 5
2022200024 Kovač Valerija 30 10 22 5
2022200039 Kovačević Bojana 30 10 22
2022200031 Kolarov Irena 30 10 22 5
2022200023 Krasić Tijana 30 10 22
2022200003 Lučić Milica 30 10 21
2022200009 Makivić Dušanka 30 10 22 5
2022200045 Mijatović Branislav
2022200015 Milićević Zorana 30 9 21
2022200011 Mihajlov Milana 30 10 22 5
2022200006 Namačinski Tanja 29 10 22 5
2022200035 Nestorović Teodora
2022200010 Pavlović Lidija 30 10 22
2022200013 Pajčin Luka 28
2022200025 Pješčić Marija 30 10 22 5
2022200008 Radojičić Stevan 30 10 22
2022200002 Rajilić Marina 30 10 22 5
2022200040 Rajić Jovana 30 8 22
2022200005 Rašević Aleksandar 30 10 22 5
2022200012 Rupar Milica 30 9 22
2022200046 Savić Sanja 30 10 22 5
2022200034 Samardžić Jovana 30 9 22
2022200032 Skakavac Darko 30 10 22 5
2022200043 Torbica Maja