Izaberite stranicu

Zbog trenutne situacije, način prikupljanja predispitnih bodova i polaganja kolokvijuma za studente koji prvi put u tekućem semestru slušaju predmet Nacionalna ekonomija vršiće se na sledeći način: bodove za prisustvo dobiće svi studenti (5 poena). Seminarski rad je potrebno uraditi na zadatu temu i poslati u elektronskoj formi predmetnom asistentu. Isti se boduje maksimalno 10 poena. Ako neko od studenata nema temu za seminarski rad, potrebno je što pre javiti se predmetnom asistentu na e-mail. Kolokvijum polažete tako što na pitanja koja su istaknuta kod predmetnih asistenata na linku odgovarate u elektronskoj formi i odgovore šaljete predmetnom asistentu na mail u PREDVIĐENOM ROKU KOJI JE ISTAKNUT. Kolokvijum nosi 20 boodva, 11 bodova je minimum koji morate da ostvarite da biste ga položili. Predmetni asistent će Vas obavestiti koliko bodova ste osvojili. Sve navedeno važi samo za studente koji predmet Nacionalna ekonomija slušaju PRVI PUT u ovom semestru. Studenti starijih generacija će imati priliku da polažu popravni kolokvijum u vreme ispitnih rokova i za njih ova pravila ne važe.

Za sva dodatna pitanja obratite se predmetnom asistentu na e-mail.

 

Dumeljić Jelena