Izaberite stranicu

Postovani studenti,

dobrodošli na predmet Javne finansije. Tokom našeg semestralnog druženja saznaćete kako definišemo javne finansije i fiskalnu politiku, kao i njihove komponente javne rashode, javne prihode i budžet (deficit ili suficit). Javni prihodi bice predstavljeni posebno po poreskim oblicima i u tom kontekstu upoznaćete poreski postupak.

Nastvne teme podeljene su u 15 predavanja. Danas postavljam prvu prezentaciju kao Uvod u javne finansije.  Već u ponedeljak, 12.10.2020. biće predstavljeno drugo poglavlje i tako svakog ponedeljka do kraja semestra.

KOnsultacije u Školi održavaju se četvrtkom pre podne, tačnije od 9:15-11:15 sati. Moja mejl adresa u ove svrhe je: vlahmari3@gmail.com Termini su uskladjeni tako da studenti koji rade imaju alternativu kako bi se interesovali i slusali predmet.

Bodovi za aktivnost studenata stiču se preko testova koje ćete raditi takođe on-line. To će biti u teminu mojih on line konsultacija i to sledeći danima:

  • 19.11.2020.godine prvi test iz oblasti Prevaljivanje poreza
  • 03.12.2020.godine drugi test iz obasti Porezi na imovinu
  • 10.12.2020.godine treći test iz oblasti Porezi na dohodak građana
  • 17.12.2020.godine četvrti test iz oblasti Porez na dobit preduzeća
  • 24.12.2020.godine peti test iz oblasti Porez na dodatu vrednost.

Kolokvijumi:

I kolokvijum obuhvata gradivo od Pojam javnih finansija pa zaključno sa poglavljem Poreska evazija i biće održan 30.11.2020.godine (kako sada stvari stoje u prostorijama Škole, a za studente na daljinu on-line).

II kolokvijum obuhvata gradivo od Poreza na imovinu pa zaključno sa  Porezom na dodatu vrednosti biće održan 28.12.2020.godine (kako sada stvari stoje u prostorijama Škole, a za studente na daljinu on-line).

Ispit obuhvata poglavlja Ostali oblici javnih prihoda, Poreski postupak i poglavlje Budžet.

Toliko za početak. Sve ostale nedomuice rešavaćemo u hodu.

Srećno,

prof.Marija