Izaberite stranicu

Osnovne strukovne studije

VISOKA POSLOVNA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA U NOVOM SADU

VLADIMIRA PERIĆA VALTERA 4, NOVI SAD,

tel. 021/485-4056, 450-101, 450-103,

faks. 021/6350-367

sajt: www.vps.ns.ac.rs

e-mail: studentska@vps.ns.ac.rs