Izaberite stranicu

Пословна информатика

ЗАШТО СТУДИРАТИ ПОСЛОВНУ ИНФОРМАТИКУ?

Пословни информатичар је једна од најтраженијих професија последњих година, са сталним трендом раста.

 

„БУДИТЕ И ВИ ДЕО ДИГИТАЛНЕ ТРАНСФОРМАЦИЈЕ!“

 

ДЕТАЉНИЈЕ О СТУДИЈСКОМ ПРОГРАМУ

Студијски програм Пословна информатика је усмерен да одговори на растућу тражњу на тржишту рада за различитим профилима из области информационо-комуникационих технологија. Усаглашен је са потребама ИТ компанија да добију дипломиране студенте, који ће поред основних теоријских знања поседовати и вештине неопходне да одмах започну рад на конкретним пројектима.

Студијски програм омогућава синтезу знања из две данас врло актуелне и атрактивне области са аспекта брзог запошљавања: економије и информационо-комуникационих технологија. На основу истраживања постојећих трендова развоја у овим областима, конципирана је структура студијског програма и садржај свих предмета. Поред теоријских знања, стечених кроз редовна предавања, студенти ће у рачунарским лабораторијама, опремљеним савременим хардвером и софтвером, стећи компетенције везане за практичну примену најважнијих алата информационо-комуникационе технологије, који се данас користе у развоју софтвера намењеног за подршку пословним системима.

Студенти ће бити оспособљени да путем стечених теоријских и емпиријских знања и практичних вештина управљају пословним процесима организације у њиховој аутоматизацији, односно развоју, иновацијама и остварењу повећане ефективности и ефикасности у дигиталној трансформацији пословања.

Сва знања која стичу на предавањима и вежбама у оквиру студијског програма Пословне информатике, студенти имају прилике да провере и усаврше кроз стручну праксу коју обављају на другој и трећој години студија у трајању од најмање две седмице у ИТ компанијама по свом избору или у неким од ИТ компанија са којима је Висока пословна школа струковних студија потписала уговор о реализацији стручне праксе. Предност и привлачност студијског програма Пословне информатике лежи у чињеници да се ради о струковним студијама у трајању од 3 године, које омогућавају својим полазницима да у релативно кратком времену стекну конкретна знања која ће им омогућити да се врло брзо запосле у некој од ИТ компанија, дефицитарних управо са стручњацима тог профила. Дипломирањем на овом студијском програму можете очекивати запослење на следећим пословима:

 • ИТ менаџер
 • пројектант базе података
 • развој пословних апликација
 • аналитичар ИТ безбедности
 • пројектант безбедности ИТ система
 • аналитичар/пројектант информационих система
 • аналитичар пословног система (ИТ)
 • аналитичар/пројектант система за електронско пословање
 • веб програмер
 • управљање информационим системом организације
 • дизајнер корисничког интерфејса (UI/UX designer)
 • WordPress програмер
 • пословима везани за управљање пословним процесима
 • специјалистa за подршку у раду са апликацијама и др.

 

Лице које заврши студијски програм ОСС Пословна информатика стиче стручни назив: Струковни пословни информатичар.

КАКО И КАДА КОНКУРИШЕМ?  – више информација о конкурсу можете наћи овде

Рбр. Шифра Назив Семестар Бр. часова ESPB
1 24.ОФБД01 Основи економије 1 3+2 7
2 24.ОФБД02 Основи менаџмента 1 3+2 7
3 24.ОФБД03 Пословно право 1 2+2 6
4 Изборна корпа (Први страни пословни језик 1) 1 2+2 6
24.ОФБД04 Први страни пословни језик 1 Енглески
24.ОФБК05 Први страни пословни језик 1 Немачки
5 Изборна корпа I 1 2+2 6
24.ОФБК06 Психологија
24.ОФБК07 Социологија
6 24.ОФБК08 Основи организације 2 2+2 6
7 24.ОФБК09 Рачуноводство 2 3+3 8
8 24.ОФБК10 Математика 2 2+3 7
9 24.ОПИК01 Информационо комуникационе технологије 2 3+2 7
Рбр. Шифра Назив Семестар Бр. часова ESPB
1 24.ОФБК12 Пословна статистика 3 3+2 7
2 24.ОПИК02 Увод у програмирање 3 3+2 7
3 Изборна корпа II 3 3+2 7
24.ОТРК02 Маркетинг
24.ОТРК05 Пословно комуницирање
4 24.ОПИК03 Рачунарске мреже 3 3+2 7
5 24.ОПИК04 Интернет технологије у пословању 4 3+2 7
6 Изборна корпа (Први страни пословни језик 2) 4 2+2 6
24.ОФБК19 Први страни пословни језик 2 Енглески
24.ОФБК20 Први страни пословни језик 2 Немачки
7 24.ОПИК05 Базе података 4 3+2 7
8 Изборна корпа III 4 3+2 6
24.ОТРК09 Менаџмент људских ресурса
24.ОТРК11 Истраживање тржишта
9 24.ОПИК06 Интернет ствари 4 2+2 6
Рбр. Шифра Назив Семестар Бр. часова ESPB
1 24.ОПИК07 Безбедност информационих система 5 3+2 7
2 24.ОПИК08 Операциона истраживања 5 2+3 6
3 Изборна корпа IV 5 3+2 7
24.ОФБК26 Управљање ризицима
24.ОТРК13 Канали маркетинга
4 24.ОПИК09 Софтверски инжењеринг 5 3+3 8
5 24.ОПИК10 Стручна пракса 5 3
6 24.ОТРК18 Електронска трговина 6 3+2 7
7 24.ОПИК11 Управљање подацима 6 4+3 8
8 Изборна корпа V 6 3+2 6
24.ОФБК32 Финансијска и актуарска математика
24.ОФБК33 Монетарна економија
24.ОПИК12 Теорија одлучивања
9 24.ОПИК13 Израда завршног рада 6 3
10 24.ОПИК14 Завршни рад 6 5