Izaberite stranicu

Poslovna informatika

ZAŠTO STUDIRATI POSLOVNU INFORMATIKU?

Poslovni informatičar je jedna od najtraženijih profesija poslednjih godina, sa stalnim trendom rasta.

 

„BUDITE I VI DEO DIGITALNE TRANSFORMACIJE!“

 

DETALJNIJE O STUDIJSKOM PROGRAMU

Studijski program Poslovna informatika je usmeren da odgovori na rastuću tražnju na tržištu rada za različitim profilima iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija. Usaglašen je sa potrebama IT kompanija da dobiju diplomirane studente, koji će pored osnovnih teorijskih znanja posedovati i veštine neophodne da odmah započnu rad na konkretnim projektima.

Studijski program omogućava sintezu znanja iz dve danas vrlo aktuelne i atraktivne oblasti sa aspekta brzog zapošljavanja: ekonomije i informaciono-komunikacionih tehnologija. Na osnovu istraživanja postojećih trendova razvoja u ovim oblastima, koncipirana je struktura studijskog programa i sadržaj svih predmeta. Pored teorijskih znanja, stečenih kroz redovna predavanja, studenti će u računarskim laboratorijama, opremljenim savremenim hardverom i softverom, steći kompetencije vezane za praktičnu primenu najvažnijih alata informaciono-komunikacione tehnologije, koji se danas koriste u razvoju softvera namenjenog za podršku poslovnim sistemima.

Studenti će biti osposobljeni da putem stečenih teorijskih i empirijskih znanja i praktičnih veština upravljaju poslovnim procesima organizacije u njihovoj automatizaciji, odnosno razvoju, inovacijama i ostvarenju povećane efektivnosti i efikasnosti u digitalnoj transformaciji poslovanja.

Sva znanja koja stiču na predavanjima i vežbama u okviru studijskog programa Poslovne informatike, studenti imaju prilike da provere i usavrše kroz stručnu praksu koju obavljaju na drugoj i trećoj godini studija u trajanju od najmanje dve sedmice u IT kompanijama po svom izboru ili u nekim od IT kompanija sa kojima je Visoka poslovna škola strukovnih studija potpisala ugovor o realizaciji stručne prakse. Prednost i privlačnost studijskog programa Poslovne informatike leži u činjenici da se radi o strukovnim studijama u trajanju od 3 godine, koje omogućavaju svojim polaznicima da u relativno kratkom vremenu steknu konkretna znanja koja će im omogućiti da se vrlo brzo zaposle u nekoj od IT kompanija, deficitarnih upravo sa stručnjacima tog profila. Diplomiranjem na ovom studijskom programu možete očekivati zaposlenje na sledećim poslovima:

 • IT menadžer
 • projektant baze podataka
 • razvoj poslovnih aplikacija
 • analitičar IT bezbednosti
 • projektant bezbednosti IT sistema
 • analitičar/projektant informacionih sistema
 • analitičar poslovnog sistema (IT)
 • analitičar/projektant sistema za elektronsko poslovanje
 • veb programer
 • upravljanje informacionim sistemom organizacije
 • dizajner korisničkog interfejsa (UI/UX designer)
 • WordPress programer
 • poslovima vezani za upravljanje poslovnim procesima
 • specijalista za podršku u radu sa aplikacijama i dr.

 

Lice koje završi studijski program OSS Poslovna informatika stiče stručni naziv: Strukovni poslovni informatičar.

KAKO I KADA KONKURIŠEM?  – više informacija o konkursu možete naći ovde

Rbr. Šifra Naziv Semestar Br. časova ESPB
1 24.OFBD01 Osnovi ekonomije 1 3+2 7
2 24.OFBD02 Osnovi menadžmenta 1 3+2 7
3 24.OFBD03 Poslovno pravo 1 2+2 6
4 Izborna korpa (Prvi strani poslovni jezik 1) 1 2+2 6
24.OFBD04 Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski
24.OFBK05 Prvi strani poslovni jezik 1 Nemački
5 Izborna korpa I 1 2+2 6
24.OFBK06 Psihologija
24.OFBK07 Sociologija
6 24.OFBK08 Osnovi organizacije 2 2+2 6
7 24.OFBK09 Računovodstvo 2 3+3 8
8 24.OFBK10 Matematika 2 2+3 7
9 24.OPIK01 Informaciono komunikacione tehnologije 2 3+2 7
Rbr. Šifra Naziv Semestar Br. časova ESPB
1 24.OFBK12 Poslovna statistika 3 3+2 7
2 24.OPIK02 Uvod u programiranje 3 3+2 7
3 Izborna korpa II 3 3+2 7
24.OTRK02 Marketing
24.OTRK05 Poslovno komuniciranje
4 24.OPIK03 Računarske mreže 3 3+2 7
5 24.OPIK04 Internet tehnologije u poslovanju 4 3+2 7
6 Izborna korpa (Prvi strani poslovni jezik 2) 4 2+2 6
24.OFBK19 Prvi strani poslovni jezik 2 Engleski
24.OFBK20 Prvi strani poslovni jezik 2 Nemački
7 24.OPIK05 Baze podataka 4 3+2 7
8 Izborna korpa III 4 3+2 6
24.OTRK09 Menadžment ljudskih resursa
24.OTRK11 Istraživanje tržišta
9 24.OPIK06 Internet stvari 4 2+2 6
Rbr. Šifra Naziv Semestar Br. časova ESPB
1 24.OPIK07 Bezbednost informacionih sistema 5 3+2 7
2 24.OPIK08 Operaciona istraživanja 5 2+3 6
3 Izborna korpa IV 5 3+2 7
24.OFBK26 Upravljanje rizicima
24.OTRK13 Kanali marketinga
4 24.OPIK09 Softverski inženjering 5 3+3 8
5 24.OPIK10 Stručna praksa 5 3
6 24.OTRK18 Elektronska trgovina 6 3+2 7
7 24.OPIK11 Upravljanje podacima 6 4+3 8
8 Izborna korpa V 6 3+2 6
24.OFBK32 Finansijska i aktuarska matematika
24.OFBK33 Monetarna ekonomija
24.OPIK12 Teorija odlučivanja
9 24.OPIK13 Izrada završnog rada 6 3
10 24.OPIK14 Završni rad 6 5