Izaberite stranicu
         

Predmeti

 1. Завршни рад
 2. Израда завршног рада
 3. Предузетничке финансије
 4. Монетарна економија
 5. Финансијска и актуарска математика
 6. Међународне финансије
 7. Пословне финансије
 8. Инвестиционо банкарство
 9. Стручна пракса
 10. Финансијска тржишта и институције
 11. Управљање ризицима
 12. Јавне финансије
 13. Финансијска стратегија и планирање пореза
 14. Пословна анализа
 15. Основи осигурања
 16. Бизнис план
 17. Први страни пословни језик 2 Немачки
 18. Први страни пословни језик 2 Енглески
 19. Управљање инвестицијама
 20. Банкарство
 21. Увод у Европску унију
 22. Примењено књиговодство
 23. Основи ревизије
 24. Економика предузећа
 25. Увод у финансије
 26. Пословна статистика
 27. Информационо комуникационе технологије
 28. Математика
 29. Рачуноводство
 30. Основи организације
 31. Социологија
 32. Психологија
 33. Први страни пословни језик 1 Немачки
 34. Први страни пословни језик 1 Енглески
 35. Пословно право
 36. Основи менаџмента
 37. Основи економије
 38. Маркетинг
 39. Пословна статистика
 40. Монетарна економија
 41. Финансијска и актуарска математика
 42. Међународне финансије
 43. Управљање ризицима
 44. Завршни рад
 45. Израда завршног рада
 46. Теорија одлучивања
 47. Управљање подацима
 48. Стручна пракса
 49. Софтверски инжењеринг
 50. Операциона истраживања
 51. Безбедност информационих система
 52. Интернет ствари
 53. Базе података
 54. Интернет технологије у пословању
 55. Рачунарске мреже
 56. Увод у програмирање
 57. Завршни рад
 58. Израда завршног рада
 59. Трендови и иновације у туризму
 60. Менаџмент туристичке дестинације
 61. Стручна пракса
 62. Предузетништво у туризму
 63. Спортско-рекреативни туризам
 64. Први страни пословни језик 3 Немачки
 65. Први страни пословни језик 3 Енглески
 66. Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа
 67. Квалитет услуга у туризму и хотелијерству
 68. Посебни облици туризма
 69. Рурални туризам
 70. Основи туризма и хотелијерства
 71. Услуге у угоститељству
 72. Завршни рад
 73. Израда завршног рада
 74. Међународна конкурентност
 75. Спољнотрговинско пословање
 76. Електронска трговина
 77. Стручна пракса
 78. Међународно пословно право
 79. Менаџмент услуга
 80. Трговина и инвестиције Европске уније
 81. Канали маркетинга
 82. Канали маркетинга
 83. Трговински менаџмент
 84. Истраживање тржишта
 85. Истраживање тржишта
 86. Еколошки менаџмент
 87. Менаџмент људских ресурса
 88. Међународна трговина
 89. Менаџмент набавке
 90. Пословно комуницирање
 91. Понашање потрошача
 92. Агроекономија
 93. Маркетинг
 94. Маркетинг
 95. Међународна економија
 96. Завршни рад
 97. Израда завршног рада
 98. Предузетничке финансије
 99. Предузетничке финансије
 100. Монетарна економија
 101. Финансијска и актуарска математика
 102. Међународне финансије
 103. Пословне финансије
 104. Инвестиционо банкарство
 105. Стручна пракса
 106. Финансијска тржишта и институције
 107. Управљање ризицима
 108. Јавне финансије
 109. Финансијска стратегија и планирање пореза
 110. Пословна анализа
 111. Основи осигурања
 112. Бизнис план
 113. Први страни пословни језик 2 Немачки
 114. Први страни пословни језик 2 Енглески
 115. Управљање инвестицијама
 116. Банкарство
 117. Увод у Европску унију
 118. Примењено књиговодство
 119. Основи ревизије
 120. Економика предузећа
 121. Увод у финансије
 122. Пословна статистика
 123. Информационо комуникационе технологије
 124. Математика
 125. Рачуноводство
 126. Основи организације
 127. Социологија
 128. Психологија
 129. Први страни пословни језик 1 Немачки
 130. Први страни пословни језик 1 Енглески
 131. Пословно право
 132. Основи менаџмента
 133. Основи економије
 134. Менаџмент пословних перформанси
 135. Организационо понашање
 136. Примењено статистичко истраживање
 137. Пројектни менаџмент
 138. Методологија истраживачког рада
 139. Пословни енглески језик
 140. Маркетинг у туризму
 141. Завршни мастер рад
 142. Израда завршног мастер рада
 143. Стручна пракса
 144. Менаџмент задовољства туриста
 145. Менаџмент људских ресурса у туризму и хотелијерству
 146. Одрживо управљање ресурсима у туризму
 147. Туристичко тржиште
 148. Завршни мастер рад
 149. Израда завршног мастер рада
 150. Осигуравачко пословање
 151. Примена дигиталних алата у пословном комуницирању
 152. Одрживи развој
 153. Друштвено одговорно пословање
 154. Стручна пракса
 155. Дигитализација и порези
 156. Менаџмент у банкарству
 157. Дигитални маркетинг
 158. Управљање догађајима
 159. Бренд менаџмент
 160. Јавно-приватно партнерство
 161. Глобални менаџмент
 162. Пословне вештине
 163. Стратегијски менаџмент
 164. Буџетско рачуноводство
 165. Увод у Европску унију
 166. Буџетско рачуноводство
 167. Увод у Европску унију
 168. Увод у Европску унију
 169. Примењено статистичко истраживање
 170. Родно одговорно буџетирање
 171. Менаџмент пословних перформанси
 172. Управљање финансијским ризицима
 173. Трговина и инвестиције Европске уније
 174. Трговина и инвестиције Европске уније
 175. Трговина и инвестиције Европске уније
 176. Монетарна економија
 177. Монетарна економија
 178. Менаџмент набавке
 179. Вредновање предузећа
 180. Пословна статистика
 181. Осигурање
 182. Осигурање
 183. Завршни рад
 184. Финансијска и актуарска математика
 185. Предузетничке финансије
 186. Стручна пракса II
 187. Пословне финансије
 188. Финансијске берзе
 189. Инвестиционо банкарство
 190. Јавне финансије
 191. Међународно банкарство
 192. Први страни пословни језик 3 Немачки
 193. Први страни пословни језик 3 Енглески
 194. Међународне финансије
 195. Пословна анализа
 196. Стручна пракса I
 197. Управљање инвестицијама
 198. Први страни пословни језик 2 Немачки
 199. Први страни пословни језик 2 Енглески
 200. Банкарство
 201. Основи ревизије
 202. Економика предузећа
 203. Корпоративно управљање
 204. Финансијска тржишта и институције
 205. Увод у финансије
 206. Примена информационих технологија
 207. Пословна статистика
 208. Агроекономија
 209. Еколошки менаџмент
 210. Математика
 211. Национална економија
 212. Рачуноводство
 213. Основи организације
 214. Социологија
 215. Психологија
 216. Први страни пословни језик 1 Немачки
 217. Први страни пословни језик 1 Енглески
 218. Пословно право
 219. Основи менаџмента
 220. Основи економије
 221. Управљање интелектуалном својином
 222. Тржишно комуницирање
 223. Интернет ствари
 224. Увод у вештачку интелигенцију
 225. Увод у роботику
 226. Први страни пословни језик 2 Руски
 227. Први страни пословни језик 2 Немачки
 228. Први страни пословни језик 2 Француски
 229. Први страни пословни језик 2 Енглески
 230. Математика
 231. Социологија
 232. Психологија
 233. Први страни пословни језик 1 Немачки (ПИ)
 234. Први страни пословни језик 1 Руски (ПИ)
 235. Први страни пословни језик 1 Енглески (ПИ)
 236. Први страни пословни језик 1 Француски (ПИ)
 237. Математика
 238. Основи економије
 239. Стручна пракса II (ФБ)
 240. Стручна пракса II (МФП)
 241. Стручна пракса I (МПФ)
 242. Управљање финансијским ризицима
 243. Инвестирање у хартије од вредности
 244. Инструменти финансирања јавних потреба (ББП)
 245. Инвестирање у хартије од вредности
 246. Предузетничке финансије (ФБ)
 247. Финансијска стратегија и планирање пореза
 248. Економика предузећа (ФБ)
 249. Инвестиционо банкарство (ФБ)
 250. Стручна пракса II (ТХ)
 251. Стручна пракса I (ТХ)
 252. Стручна пракса II (ПР)
 253. Стручна пракса I (ПР)
 254. Пословна статистика (ПР)
 255. Међународне финансије
 256. Стручна пракса I (ФБ)
 257. Примена информационих технологија
 258. Стручна пракса II (ТМП)
 259. Стручна пракса I (ТМП)
 260. Примена информационих технологија
 261. Стручна пракса II
 262. Стручна пракса I
 263. Финансијска стратегија и планирање пореза
 264. Финансијска тржишта и институције
 265. Финансијске берзе
 266. Финансирање малих и средњих предузећа
 267. Управљање инвестицијама
 268. Увод у финансије
 269. Финансијска и актуарска математика
 270. Управљање финансијским ризицима (МПФ)
 271. Управљање породичним пословањем
 272. Трендови и иновације у туризму
 273. Трговински менаџмент
 274. Тржишно комуницирање
 275. Туристичка географија
 276. Увод у програмирање
 277. Спољнотрговинско пословање
 278. Спортско-рекреативни туризам
 279. Теорија графова
 280. Стратегијски менаџмент
 281. Структурe података и алгоритми
 282. Социјално предузетништво
 283. Социологија (ПИ)
 284. Софтверски инжењеринг
 285. Специјалистичка пракса
 286. Специјалистички рад (ББП)
 287. Развој пословних апликација
 288. Рачунарске мреже   
 289. Рачуноводство
 290. Рурални туризам
 291. Савремено тржишно пословање
 292. Природни ресурси у туризму
 293. Пројектовање алгоритама
 294. Психологија (ПИ)
 295. Примена статистичких модела у пословању
 296. Пројектни менаџмент
 297. Предузетничке финансије
 298. Предузетнички менаџмент
 299. Примена информационих технологија (ПИ)
 300. Први страни пословни језик 2 Француски (ПИ)
 301. Први страни пословни језик 2 Руски (ПИ)
 302. Први страни пословни језик 2 Енглески (ПИ)
 303. Први страни пословни језик 2 Немачки (ПИ)
 304. Први страни пословни језик 3 Француски
 305. Први страни пословни језик 3 Немачки
 306. Први страни пословни језик 3 Руски
 307. Први страни пословни језик 3 Енглески
 308. Пословно право
 309. Први страни пословни језик 1 Француски
 310. Први страни пословни језик 1 Енглески
 311. Први страни пословни језик 1 Руски
 312. Први страни пословни језик 1 Немачки
 313. Пословне финансије
 314. Пословно комуницирање
 315. Пословно окружење
 316. Пословни енглески језик
 317. Пословне стратегије
 318. Понашање потрошача
 319. Посебни облици туризма
 320. Пословна етика
 321. Пословна анализа
 322. Пословна статистика
 323. Основи менаџмента
 324. Основи ревизије
 325. Основи предузетништва
 326. Основи организације
 327. Основи туризма и хотелијерства
 328. Оперативни системи
 329. Операциона истраживања
 330. Основи економије (ПИ)
 331. Основи електронског пословања
 332. Организационо понашање
 333. Мултимедијални системи
 334. Напредне веб технологије
 335. Национална економија
 336. Објектно-оријентисано програмирање
 337. Монетарне финансије
 338. Менаџмент трошкова
 339. Менаџмент туристичке дестинације
 340. Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа
 341. Менаџмент у спољној трговини
 342. Методологија истраживачког рада
 343. Менаџмент догађаја
 344. Менаџмент људских ресурса
 345. Менаџмент људских ресурса у туризму и хотелијерству
 346. Међународно пословно финансирање
 347. Међународна трговина
 348. Међународне финансије (ТР)
 349. Међународно банкарство
 350. Међународно опорезивање
 351. Маркетинг у туризму
 352. Маркетинг
 353. Математика (ПИ)
 354. Међународна економија
 355. Међународна пореска политика
 356. Корпоративно управљање
 357. Лидерство
 358. Конкурентност предузећа и привреде
 359. Квантитативни методи у пословном одлучивању
 360. Корпоративне финансије
 361. Информациони системи
 362. Истраживање тржишта
 363. Јавне финансије
 364. Канали маркетинга
 365. Квалитет услуга у туризму и хотелијерству
 366. Инвестиционо банкарство
 367. Интеракција човек рачунар
 368. Интернет технологије у пословању
 369. Интегрисани развојни алати
 370. Електронска трговина
 371. Инвестирање у хартије од вредности
 372. Завршни мастер рад
 373. Завршни рад
 374. Израда завршног мастер рада
 375. Економија Европске уније
 376. Економика предузећа
 377. Економика туризма
 378. Економика међународних интеграција
 379. Економика Европске уније
 380. Други страни пословни језик Француски
 381. Други страни пословни језик Немачки
 382. Други страни пословни језик Руски
 383. Екологија и одрживи развој у туризму
 384. Еколошки менаџмент
 385. Дискретне математичке структуре
 386. Дигитални маркетинг
 387. Други страни пословни језик Енглески
 388. Вредновање предузећа
 389. Глобализација
 390. Безбедност информационих система
 391. Банкарство
 392. Бизнис план
 393. Банкарско пословање и платни промет
 394. Берзанско пословање
 395. Агроекономија
 396. Алати за пословно одлучивање
 397. Архитектура рачунарских система
 398. Базе података
 399. Банкарско пословање
 400. Конкурентност предузећа и привреде
 401. Управљање ризицима
 402. Управљање пројектима
 403. Управљање породичним пословима
 404. Управљање људским ресурсима
 405. Специјалистички рад (МЕН)
 406. Производни менаџмент
 407. Пословно планирање
 408. Осигуравачко пословање
 409. Животно и неживотно осигурање
 410. Стратeгијски менаџмент
 411. Mенаџмент медијских предузећа
 412. Завршни рад (ПИ)
 413. Завршни рад (ТМП)
 414. Завршни рад (ТХ)
 415. Завршни рад (ПР)
 416. Завршни рад (ФБ)