Izaberite stranicu

Претходни студијски програми

Акредитација школе 2007

Објављујемо део документације из акредитације Школе:

 

Уверења о акредитацији установе и студијских програма

Специјалистичке студије – Менаџмент

Специјалистичке студије – Електронско пословање

Дозвола за рад

Акредитација школе 2012

Објављујемо део документације из акредитације Школе:

 

Задаци и циљеви Школе

Политика обезбеђења квалитета

Изјава о квалитету

Специјалистичке студије – Банкарство и осигурање

Студијски програм: Финансијско пословање и рачуноводство

Студијски програм: Предузетнички бизнис

Студијски програм: Трговина и међународно пословање

Студијски програм: Туризам и хотелијерство

Специјалистичке студије – Банкарство и осигурање

Књига предмета

Књига наставника

Међународна компатибилност струковних студијских програма

Уверење о акредитацији високо школске установе

Дозволе за рад

Књига предмета специјалистичких студија