Izaberite stranicu

ПРОГРАМ СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА

,,РАЗВОЈ И ПРИМЕНА ТИМСКОГ РАДА У СВАКОДНЕВНОЈ НАСТАВНИЧКОЈ ПРАКСИ

Опис програма

Програм стручног усавршавања „Развој и примена тимског рада у свакодневној наставничкој пракси“  акредитован је од стране Завода за унапређивање образовања и васпитања.

Програм припада категорији: Општа питања наставе К4-компетенције наставника за комуникацију и сарадњу, а реализују га професори са Високе пословне школе струковних студија у Новом Саду и Економског факултета у Суботици, Универзитета у Новом Саду.

Циљ програма

Општи циљ програма је усмерен на стицање и развијање вештина и компетенција наставника у тимском раду, потребних за реализацију наставних и ваннаставних активности у свакодневној пракси.

Коме је програм намењен?         

Програм стручног усавршавања намењен је наставницима у основном и средњем образовању који желе да унапреде своје компетенције за комуникацију и сарадњу.

Које су теме програма?

Теме програма:

  1. недеља
  • Појам и значај тимског рада
  • Фазе у развоју тима и улоге у тиму
  • Одлучивање у тиму
  1. недеља
  • Унапређење комуникационих вештина
  • Конфликти у тимском раду
  • Употреба дигиталних алата у тимском раду

Начин едукације и цена програма стручног усавршавања

Програм се реализује у онлајн формату у трајању од 2 недеље (два дана по четири сата). Термини предавања биће дефинисани накнадно у складу са бројем пријава.

По успешном завршетку програма, полазници остварују 8 бодова.

Цена похађања програма по полазнику износи 2.500 динара.

Заинтересовани се могу пријавити попуњавањем упитника:

https://forms.gle/qZ1iow67bYHL9m6F6

Предности програма стручног усавршавања

Након програма стручног усавршавања, учесници који успешно заврше програм добиће сертификат који издаје Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду уз сагласност Завода за унапређивање образовања и васпитања.

Учесници програма имаће могућност коришћења иновативних едукативних материјала насталих током трајања пројекта који се састоје од презентација, студија случаја, видео дневника, тестова знања који прате предавања и који ће обухватити све теме обрађене програмом.

Програм је развијен у оквиру реализације Еразмус+ КА2 пројекта „Професионално усавршавање наставника у струковном образовању у складу са европском праксом“.