Izaberite stranicu

PROGRAM STRUČNOG USAVRŠAVANJA

,,RAZVOJ I PRIMENA TIMSKOG RADA U SVAKODNEVNOJ NASTAVNIČKOJ PRAKSI

Opis programa

Program stručnog usavršavanja „Razvoj i primena timskog rada u svakodnevnoj nastavničkoj praksi“  akreditovan je od strane Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.

Program pripada kategoriji: Opšta pitanja nastave K4-kompetencije nastavnika za komunikaciju i saradnju, a realizuju ga profesori sa Visoke poslovne škole strukovnih studija u Novom Sadu i Ekonomskog fakulteta u Subotici, Univerziteta u Novom Sadu.

Cilj programa

Opšti cilj programa je usmeren na sticanje i razvijanje veština i kompetencija nastavnika u timskom radu, potrebnih za realizaciju nastavnih i vannastavnih aktivnosti u svakodnevnoj praksi.

Kome je program namenjen?         

Program stručnog usavršavanja namenjen je nastavnicima u osnovnom i srednjem obrazovanju koji žele da unaprede svoje kompetencije za komunikaciju i saradnju.

Koje su teme programa?

Teme programa:

  1. nedelja
  • Pojam i značaj timskog rada
  • Faze u razvoju tima i uloge u timu
  • Odlučivanje u timu
  1. nedelja
  • Unapređenje komunikacionih veština
  • Konflikti u timskom radu
  • Upotreba digitalnih alata u timskom radu

Način edukacije i cena programa stručnog usavršavanja

Program se realizuje u onlajn formatu u trajanju od 2 nedelje (dva dana po četiri sata). Termini predavanja biće definisani naknadno u skladu sa brojem prijava.

Po uspešnom završetku programa, polaznici ostvaruju 8 bodova.

Cena pohađanja programa po polazniku iznosi 2.500 dinara.

Zainteresovani se mogu prijaviti popunjavanjem upitnika:

https://forms.gle/qZ1iow67bYHL9m6F6

Prednosti programa stručnog usavršavanja

Nakon programa stručnog usavršavanja, učesnici koji uspešno završe program dobiće sertifikat koji izdaje Visoka poslovna škola strukovnih studija u Novom Sadu uz saglasnost Zavoda za unapređivanje obrazovanja i vaspitanja.

Učesnici programa imaće mogućnost korišćenja inovativnih edukativnih materijala nastalih tokom trajanja projekta koji se sastoje od prezentacija, studija slučaja, video dnevnika, testova znanja koji prate predavanja i koji će obuhvatiti sve teme obrađene programom.

Program je razvijen u okviru realizacije Erazmus+ KA2 projekta „Profesionalno usavršavanje nastavnika u strukovnom obrazovanju u skladu sa evropskom praksom“.