Izaberite stranicu

Пројекти у току

Анализа детерминанти раста пољопривредних предузећа са територије АП Војводине

Руководилац пројекта: др Мирела Момчиловић, Висока пословна школа струковних студија у Новом Саду

Трајање пројекта: 12 месеци, април 2023 – април 2024. год.

Евиденциони број пројекта: 142-451-2202/2023-02

Финансијер: Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност

Истраживачки тим:

  • др Дајана Ерцеговац
  • др Драгана Милић
  • др Стеван Томашевић
  • Сара Костић
  • Вана Цолић
  • Ђорђе Алавук

Кратак резиме пројекта:

Предмет истраживања пројекта је идентификовање и анализа основних детерминанти раста пољопривредних предузећа са територије АП Војводине.  Анализа предмета истраживања је заснована на приказу већег броја претходних истраживања домаћих и иностраних аутора, док се емпиријска анализа предмета истраживања заснива на статистичком истраживању детерминанти раста предузећа изведених из званичних финансијских извештаја, уз примену економетријских техника истраживања. Истраживање ће бити извршено на основу узорка малих, средњих и великих пољопривредних предузећа са територије АП Војводине, чији се финансијски извештаји налазе у бази података Агенције за привредне регистре Републике Србије.