Izaberite stranicu

Predmet Nastavnik Datum Vreme Ucionica
Основи микроекономске анализе за пословно одлучивање dr Zdravko Šolak 25-04-2016 15:00

Учионица13

Банкарско пословање и платни промет dr Branka Paunović 12-04-2016 17:00

Учионица13

Актуарство (bol. 07) dr Nataša Papić Blagojević 21-04-2016 17:00

Учионица12

Учионица13

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 20-04-2016 09:00

Амфитеатар1

Стратешки менаџмент технологија и иновација (bol. 07) 21-04-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 07) dr Nataša Papić Blagojević 21-04-2016 17:00

Учионица12

Учионица13

Принципи менаџмента mr Leonard Salai 13-04-2016 15:00

Учионица12_КП

Организационо понашање 28-04-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Основи рачуноводства dr Slaviša Đukanović 26-04-2016 12:00

Учионица11

Учионица12

Пословна математика 15-04-2016 15:00

Учионица16

Основи микроекономске анализе за пословно одлучивање 21-04-2016 12:00

Амфитеатар2

Учионица11

Основи макроекономске анализе за пословно одлучивање 21-04-2016 12:00

Амфитеатар2

Учионица11

Енглески пословни језик I dr Nataša Bikicki 11-04-2016 12:00

Учионица8

Учионица9

Енглески пословни језик I 13-04-2016 15:00

Учионица16

Француски пословни језик I 12-04-2016 18:00

Учионица11

Руски пословни језик I 18-04-2016 15:00

Учионица12

Стратешки менаџмент технологија и иновација mr Leonard Salai 21-04-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Пословни информациони системи dr Zoran Marošan 18-04-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица14_КП

Увод у примену информационих технологија у бизнису dr Zoran Marošan 18-04-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица14_КП

Пословна статистика 15-04-2016 15:00

Учионица16

Структуре података и алгоритми 22-04-2016 15:00

Учионица12

Економика трговине dr Tatjana Đurić Kuzmanović 21-04-2016 15:00

Учионица14_КП

Окружење пословања dr Tatjana Đurić Kuzmanović 21-04-2016 15:00

Учионица14_КП

Енглески пословни језик II dr Nataša Bikicki 11-04-2016 12:00

Учионица8

Учионица9

Енглески пословни језик III dr Nataša Bikicki 11-04-2016 12:00

Учионица8

Учионица9

Енглески пословни језик III 13-04-2016 15:00

Учионица16

Финансијско рачуноводство dr Slaviša Đukanović 26-04-2016 12:00

Учионица11

Учионица12

Финансијско рачуноводство mr Sanja Vlaović Begović 18-04-2016 09:00

Учионица11

Учионица9

Француски пословни језик II 12-04-2016 18:00

Учионица11

Француски пословни језик III 12-04-2016 18:00

Учионица11

Програмски језици II dr Ninoslava Savić 11-04-2016 15:00

Учионица12

Руски пословни језик II 18-04-2016 15:00

Учионица12

Савремене тенденције у јавној управи dr Marija Vuković 16-04-2016 14:00

Амфитеатар2

Управљање породичним пословима dr Tatjana Đurić Kuzmanović 21-04-2016 15:00

Учионица14_КП

Управљање пројектима 28-04-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Управљање растом предузећа 28-04-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Финансијски менаџмент dr Biserka Komnenić 13-04-2016 15:00

Учионица13

Основи предузетништва 12-04-2016 15:00

Учионица11

Учионица14

Енглески пословни језик II 13-04-2016 15:00

Учионица16

Други страни пословни језик – енглески 13-04-2016 15:00

Учионица16

Други страни пословни језик – француски 12-04-2016 18:00

Учионица11

Други страни пословни језик – руски 18-04-2016 15:00

Учионица12

Менаџмент малих и средњих предузећа mr Leonard Salai 13-04-2016 15:00

Учионица12_КП

Рачуноводство трговинских предузећа dr Slaviša Đukanović 26-04-2016 12:00

Учионица11

Учионица12

Технике међународног пословања dr Jelena Damnjanović 08-04-2016 14:00

Учионица16

Управљање ризицима dr Slaviša Đukanović 26-04-2016 12:00

Учионица11

Учионица12

Увод у е-бизнис 22-04-2016 15:00

Учионица12

Основи менаџмента (bol. 07) dr Dejan Đurić 12-04-2016 11:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Менаџмент медијских система (bol. 07) dr Gordana Vuksanović 27-04-2016 12:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Социологија (bol. 07) dr Gordana Vuksanović 27-04-2016 12:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Базе података (bol. 07) dr Ninoslava Savić 11-04-2016 15:00

Учионица12

Међународно пословно право (bol. 07) 14-04-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Менаџмент здравствене заштите (bol. 07) dr Zdravko Šolak 25-04-2016 15:00

Учионица13

Осигурање (bol. 07) dr Slobodanka Jovin 15-04-2016 11:00

Учионица9

Први страни пословни језик I – немачки (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 26-04-2016 15:00

Учионица12

Основи економије (bol. 07) dr Drinka Peković 21-04-2016 12:00

Амфитеатар2

Учионица11

Основи организације (bol. 07) 28-04-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Пословно комуницирање (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 22-04-2016 15:00

Амфитеатар2

Математика (bol. 07) 15-04-2016 15:00

Учионица16

Вредновање предузећа (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 25-04-2016 09:00

Учионица9

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (bol. 07) dr Tamara Gajić 26-04-2016 09:00

Амфитеатар2

Менаџмент туристичке дестинације (bol. 07) dr Tatjana Bošković 15-04-2016 15:00

Учионица14

Учионица7

Предузетништво (bol. 07) dr Slobodanka Jovin 12-04-2016 15:00

Учионица11

Учионица14

Основи туризма (bol. 07) dr Aleksandra Vujko 20-04-2016 09:00

Амфитеатар1

Управљање квалитетом (bol. 07) dr Veronika Boškov 18-04-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Менаџмент малих и средњих предузећа (bol. 07) mr Leonard Salai 13-04-2016 15:00

Учионица12_КП

Управљачко рачуноводство (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 22-04-2016 13:00

Амфитеатар1

Финансијско рачуноводство (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 15-04-2016 13:00

Амфитеатар1

Основи електронског пословања (bol. 07) 22-04-2016 15:00

Учионица12

Пословање са Европском унијом (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 21-04-2016 15:00

Учионица14_КП

Пословно окружење (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 21-04-2016 15:00

Учионица14_КП

Анализа финансијских извештаја (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 18-04-2016 09:00

Учионица11

Учионица9

Тржишно комуницирање (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 22-04-2016 15:00

Амфитеатар2

Тржишно пословање (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 22-04-2016 15:00

Амфитеатар2

Увод у финансијско пословање (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 26-04-2016 12:00

Учионица11

Учионица12

Технике и облици међународног пословања (bol. 07) mr Mila Mihajlović 26-04-2016 09:00

Учионица14

Енглески пословни језик III Ivana Martinović Barbul 13-04-2016 12:00

Учионица13

Принципи менаџмента 12-04-2016 15:00

Учионица11

Учионица14

Маркетинг истраживање (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 08-04-2016 15:00

Амфитеатар2

Маркетинг у туризму dr Jelena Damnjanović 08-04-2016 14:00

Учионица16

Међународни маркетинг (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 08-04-2016 15:00

Амфитеатар2

Међународно пословање (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 08-04-2016 14:00

Учионица16

Окружење пословања 21-04-2016 12:00

Амфитеатар2

Учионица11

Први страни пословни језик I – руски (bol. 07) 18-04-2016 15:00

Учионица12

Руски пословни језик III 18-04-2016 15:00

Учионица12

Пословна статистика dr Zdravko Šolak 18-04-2016 15:00

Учионица13

Туристичка легислатива dr Gordana Ljubojević 14-04-2016 17:00

Амфитеатар2

Маркетинг (bol. 07) 14-04-2016 17:00

Амфитеатар1

Увод у финансијско пословање dr Branka Paunović 12-04-2016 17:00

Учионица13

Трговински маркетинг dr Tatjana Bošković 15-04-2016 15:00

Учионица14

Учионица7

Увод у финансијско пословање dr Slaviša Đukanović 26-04-2016 12:00

Учионица11

Учионица12

Конкурентност предузећа и привреде dr Zdravko Šolak 25-04-2016 15:00

Учионица13

Први страни пословни језик II – немачки (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 26-04-2016 15:00

Учионица12

Други страни пословни језик – немачки (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 26-04-2016 15:00

Учионица12

Други страни пословни језик – француски (bol. 07) 12-04-2016 18:00

Учионица11

Други страни пословни језик – руски (bol. 07) 18-04-2016 15:00

Учионица12

Примена интегрисаних развојних алата dr Ninoslava Savić 11-04-2016 15:00

Учионица12

Производни менаџмент mr Leonard Salai 21-04-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Менаџмент туристичке дестинације dr Tatjana Bošković 15-04-2016 15:00

Учионица14

Учионица7

Објектно-оријентисано пројектовање dr Branko Latinović 15-04-2016 15:00

Учионица12

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 07) dr Nataša Bikicki 11-04-2016 12:00

Учионица8

Учионица9

Први страни пословни језик II – руски (bol. 07) 18-04-2016 15:00

Учионица12

Први страни пословни језик II – француски (bol. 07) 12-04-2016 18:00

Учионица11

Први страни пословни језик III – француски (bol. 07) 12-04-2016 18:00

Учионица11

Први страни пословни језик III – руски (bol. 07) 18-04-2016 15:00

Учионица12

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 07) dr Veronika Boškov 18-04-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Системи за електронско учење dr Zoran Marošan 18-04-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица14_КП

Пословне комуникације dr Maja Vukadinović 21-04-2016 15:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Пословно планирање dr Slaviša Đukanović 26-04-2016 12:00

Учионица11

Учионица12

Управљање пројектима dr Veronika Boškov 08-04-2016 14:00

Амфитеатар_КП

Управљање људским ресурсима dr Veronika Boškov 18-04-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) dr Tatjana Bošković 15-04-2016 15:00

Учионица14

Учионица7

Пословни информациони системи dr Zoran Marošan 18-04-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 07) 13-04-2016 15:00

Учионица16

Интернет маркетинг dr Vlado Krunić 15-04-2016 16:00

Учионица13

Управљање породичним пословима dr Tatjana Đurić Kuzmanović 21-04-2016 15:00

Учионица14_КП

Понашање потрошача dr Zdravko Šolak 25-04-2016 15:00

Учионица13

Основи менаџмента (bol. 12) dr Dejan Đurić 12-04-2016 11:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Пословна етика dr Maja Vukadinović 21-04-2016 15:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Социологија (bol. 12) dr Gordana Vuksanović 27-04-2016 12:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Први страни пословни језик I – немачки (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 26-04-2016 15:00

Учионица12

Други страни пословни језик – енглески Maja Lemajić 12-04-2016 15:00

Учионица12

Економија знања (bol. 07) dr Biserka Komnenić 13-04-2016 15:00

Учионица13

Економика туризма dr Tamara Gajić 12-04-2016 09:00

Амфитеатар2

Енергетска безбедност (bol. 07) 28-04-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Енглески пословни језик I Maja Lemajić 12-04-2016 15:00

Учионица12

Енглески пословни језик II Maja Lemajić 12-04-2016 15:00

Учионица12

Енглески пословни језик III Maja Lemajić 12-04-2016 15:00

Учионица12

Финансијска стратегија и планирање пореза dr Jovan Njegić 26-04-2016 09:00

Учионица13

Финансијски менаџмент dr Jovan Njegić 12-04-2016 09:00

Учионица13

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 07) 19-04-2016 15:00

Учионица14

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 12-04-2016 12:00

Учионица11

Учионица12

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 12) dr Nataša Bikicki 11-04-2016 12:00

Учионица8

Учионица9

Први страни пословни језик I – француски (bol. 12) 12-04-2016 18:00

Учионица11

Оперативни менаџмент 28-04-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Први страни пословни језик I – руски (bol. 12) 18-04-2016 15:00

Учионица12

Основи организације (bol. 12) dr Veronika Boškov 18-04-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Основи туризма dr Tamara Gajić 12-04-2016 09:00

Амфитеатар2

Пословна етика dr Gordana Ljubojević 14-04-2016 17:00

Амфитеатар2

Управљање растом предузећа dr Drinka Peković 15-04-2016 12:00

Учионица11_КП

Управљање туристичким предузећима dr Tamara Gajić 26-04-2016 09:00

Амфитеатар2

Форензичко рачуноводство и ревизија (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 08-04-2016 13:00

Амфитеатар1

Национална економија (bol. 12) dr Dejan Đurić 12-04-2016 11:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Финансијска стратегија и планирање пореза dr Ljiljana Jović 11-04-2016 13:00

Учионица7

Менаџмент људских ресурса dr Veronika Boškov 18-04-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Финансијско рачуноводство (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 15-04-2016 13:00

Амфитеатар1

Осигуравачко пословање 22-04-2016 11:00

Учионица9

Основи економије (bol. 12) dr Drinka Peković 21-04-2016 12:00

Амфитеатар2

Учионица11

Туристичка географија dr Tamara Gajić 26-04-2016 09:00

Амфитеатар2

Понашање потрошача (bol. 12) dr Zdravko Šolak 25-04-2016 15:00

Учионица13

Геополитика (bol. 12) dr Dejan Đurić 12-04-2016 11:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Први страни пословни језик II – немачки (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 26-04-2016 15:00

Учионица12

Банкарство (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 14-04-2016 09:00

Учионица11

Базе података dr Ninoslava Savić 11-04-2016 15:00

Учионица12

Пословно планирање dr Slaviša Đukanović 26-04-2016 12:00

Учионица11

Учионица12

Познавање робе dr Branka Maksimović 28-04-2016 09:00

Амфитеатар2

Предузетничке финансије dr Ljiljana Jović 11-04-2016 13:00

Учионица7

Јавне финансије и буџетирање dr Ljiljana Jović 11-04-2016 13:00

Учионица7

Међународни туризам dr Tamara Gajić 12-04-2016 09:00

Амфитеатар2

Менаџмент туристичке дестинације dr Tamara Gajić 12-04-2016 09:00

Амфитеатар2

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 12) dr Nataša Bikicki 11-04-2016 12:00

Учионица8

Учионица9

Први страни пословни језик II – француски (bol. 12) 12-04-2016 18:00

Учионица11

Први страни пословни језик II – руски (bol. 12) 18-04-2016 15:00

Учионица12

Основи информационо-комуникационих технологија dr Zoran Marošan 18-04-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица14_КП

Основи туризма и хотелијерства (bol. 12) dr Tamara Gajić 12-04-2016 09:00

Амфитеатар2

Отпочињање предузетничког подухвата mr Leonard Salai 13-04-2016 15:00

Учионица12_КП

Пословање медија (bol. 12) dr Maja Vukadinović 15-04-2016 15:00

Учионица14_КП

Пословно комуницирање (bol. 12) dr Maja Vukadinović 21-04-2016 15:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Технологија производње хране dr Branka Maksimović 28-04-2016 09:00

Амфитеатар2

Увод у финансијско пословање (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 26-04-2016 12:00

Учионица11

Учионица12

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 12) 19-04-2016 15:00

Учионица14

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 18-04-2016 09:00

Учионица11

Учионица9

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) dr Branka Paunović 12-04-2016 12:00

Учионица11

Учионица12

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 12) dr Ljiljana Jović 12-04-2016 12:00

Учионица11

Учионица12

Управљање пројектима dr Veronika Boškov 08-04-2016 14:00

Амфитеатар_КП

Маркетинг истраживање (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 08-04-2016 15:00

Амфитеатар2

Економика предузећа (bol. 12) dr Biserka Komnenić 13-04-2016 15:00

Учионица13

Међународно опорезивање (bol. 12) dr Marija Vuković 14-04-2016 17:00

Учионица16

Израда и имплементација бизнис плана dr Veronika Boškov 08-04-2016 14:00

Амфитеатар_КП

Животно и неживотно осигурање 15-04-2016 11:00

Учионица9

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 12) dr Dragan Jočić 13-04-2016 15:00

Учионица11_КП

Међународна економија (bol. 12) 11-04-2016 15:00

Амфитеатар1

Основи ревизије (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 12-04-2016 16:00

Учионица7

Учионица8

Рачуноводство банака и финансијских институција dr Slaviša Đorđević 12-04-2016 16:00

Учионица7

Учионица8

Примена информационих технологија (bol. 12) dr Zoran Marošan 18-04-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица14_КП

Енглески пословни језик I Ivana Martinović Barbul 13-04-2016 12:00

Учионица13

Предузетништво (bol. 12) mr Leonard Salai 13-04-2016 15:00

Учионица12_КП

Туристичка географија (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 20-04-2016 09:00

Амфитеатар1

Вредновање предузећа dr Slaviša Đorđević 15-04-2016 13:00

Амфитеатар1

Јавне финансије (bol. 12) dr Ljiljana Jović 11-04-2016 13:00

Учионица7

Пословно окружење (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 21-04-2016 15:00

Учионица14_КП

Међународна трговина (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 20-04-2016 15:00

Учионица13

Учионица14

Управљање и контрола трошкова (bol. 12) 19-04-2016 15:00

Учионица14

Психологија (bol. 12) dr Maja Vukadinović 15-04-2016 15:00

Учионица14_КП

Познавање робе (bol. 12) dr Branka Maksimović 28-04-2016 09:00

Амфитеатар2

Финансијска тржишта и институције (bol. 12) dr Jovan Njegić 28-04-2016 12:00

Амфитеатар2

Први страни пословни језик III – немачки (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 26-04-2016 15:00

Учионица12

Други страни пословни језик – немачки (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 26-04-2016 15:00

Учионица12

Други страни пословни језик – енглески (bol. 12) dr Nataša Bikicki 11-04-2016 12:00

Учионица8

Учионица9

Други страни пословни језик – енглески Ivana Martinović Barbul 13-04-2016 12:00

Учионица13

Други страни пословни језик – француски (bol. 12) 12-04-2016 18:00

Учионица11

Финансијска стратегија и планирање пореза (bol. 12) dr Marija Vuković 14-04-2016 17:00

Учионица16

Финансијске институције и тржишта dr Branka Paunović 12-04-2016 17:00

Учионица13

Информациони системи у туризму (bol. 12) dr Vlado Krunić 12-04-2016 16:00

Учионица13

Квалитет услуга у туризму и хотелијерству (bol. 12) dr Tamara Gajić 12-04-2016 09:00

Амфитеатар2

Производни менаџмент mr Leonard Salai 21-04-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Први страни пословни језик III – руски (bol. 12) 18-04-2016 15:00

Учионица12

Први страни пословни језик III – француски (bol. 12) 12-04-2016 18:00

Учионица11

Стратешки менаџмент технологија и иновација (bol. 12) mr Leonard Salai 21-04-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Пословни апликативни системи (bol. 12) dr Zoran Marošan 18-04-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица14_КП

Трговински менаџмент dr Đorđe Ćuzović 20-04-2016 15:00

Учионица13

Учионица14

Израда и имплементација бизнис плана (bol. 12) dr Veronika Boškov 08-04-2016 14:00

Амфитеатар_КП

Основи електронског пословања (bol. 12) dr Ninoslava Savić 11-04-2016 15:00

Учионица12

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 12) dr Nataša Bikicki 11-04-2016 12:00

Учионица8

Учионица9

Финансијски менаџмент (bol. 12) dr Biserka Komnenić 13-04-2016 15:00

Учионица13

Менаџмент туристичке дестинације (bol. 12) 14-04-2016 09:00

Амфитеатар2

Осигурање (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 15-04-2016 11:00

Учионица9

Електронски системи плаћања (bol. 12) 15-04-2016 15:00

Учионица12

Пословна математика dr Sanja Lončar 14-04-2016 15:00

Учионица14_КП

Банкарски менаџмент (bol. 12) dr Željko Račić 14-04-2016 17:00

Учионица12

Други страни пословни језик – руски (bol. 12) 18-04-2016 15:00

Учионица12

Економика туризма (bol. 12) dr Tatjana Bošković 15-04-2016 15:00

Учионица14

Учионица7

Спољнотрговинско пословање (bol. 12) mr Mila Mihajlović 12-04-2016 09:00

Учионица14

Менаџмент услуга (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 21-04-2016 15:00

Учионица14

Управљање квалитетом (bol. 12) dr Veronika Boškov 18-04-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Енглески пословни језик II Ivana Martinović Barbul 13-04-2016 12:00

Учионица13

Менаџмент малих и средњих предузећа (bol. 12) mr Leonard Salai 13-04-2016 15:00

Учионица12_КП

Управљачко рачуноводство (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 25-04-2016 09:00

Учионица9

Спортско рекреативни туризам (bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 27-04-2016 15:00

Учионица9

Тржишно пословање (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 22-04-2016 15:00

Амфитеатар2

Трговински менаџмент (bol. 12) 26-04-2016 09:00

Учионица14

Менаџмент набавке (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 22-04-2016 15:00

Амфитеатар2

Познавање робе (bol. 07) dr Branka Maksimović 28-04-2016 09:00

Амфитеатар2

Финансијска тржишта и институције (bol. 07) dr Jovan Njegić 28-04-2016 12:00

Амфитеатар2

Управљање и контрола трошкова (bol. 07) 19-04-2016 15:00

Учионица14

Финансијска тржишта и институције (bol. 07) dr Branka Paunović 12-04-2016 17:00

Учионица13

Основи менаџмента (bol. 12) 12-04-2016 15:00

Учионица11

Учионица14

Основи туризма (bol. 07) dr Tamara Gajić 12-04-2016 09:00

Амфитеатар2

Пословање медија (bol. 07) dr Maja Vukadinović 15-04-2016 15:00

Учионица14_КП

Пословна етика 14-04-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Пословно окружење (bol. 07) dr Drinka Peković 15-04-2016 12:00

Учионица11_КП

Пословно окружење (bol. 07) 21-04-2016 12:00

Амфитеатар2

Учионица11

Технике и облици међународног пословања (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 08-04-2016 14:00

Учионица16

Трговински менаџмент (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 20-04-2016 15:00

Учионица13

Учионица14

Трговински менаџмент (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 08-04-2016 14:00

Учионица16

Управљање и контрола трошкова (bol. 07) 18-04-2016 15:00

Учионица13

Вредновање предузећа 12-04-2016 16:00

Учионица7

Учионица8

Увод у финансијско пословање (bol. 07) dr Branka Paunović 12-04-2016 17:00

Учионица13

Израда и имплементација бизнис плана (bol. 07) dr Veronika Boškov 08-04-2016 14:00

Амфитеатар_КП

Еколошки менаџмент (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 12-04-2016 12:00

Учионица11

Учионица12

Пословање медија (bol. 07) 14-04-2016 12:00

Учионица11

Финансијска стратегија и планирање пореза (bol. 07) dr Ljiljana Jović 11-04-2016 13:00

Учионица7

Примена информационих технологија (bol. 07) 18-04-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица14_КП

Пословно право (bol. 12) dr Gordana Ljubojević 14-04-2016 17:00

Амфитеатар2

Пословно право (bol. 12) 14-04-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Предузетништво (bol. 07) mr Leonard Salai 13-04-2016 15:00

Учионица12_КП

Основи менаџмента (bol. 12) mr Leonard Salai 13-04-2016 15:00

Учионица12_КП

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 12) Maja Lemajić 12-04-2016 15:00

Учионица12

Вредновање предузећа (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 15-04-2016 13:00

Амфитеатар1

Анализа финансијских извештаја (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 15-04-2016 13:00

Амфитеатар1

Основи економије (bol. 07) 21-04-2016 12:00

Амфитеатар2

Учионица11

Финансијска стратегија и планирање пореза (bol. 07) dr Jovan Njegić 26-04-2016 09:00

Учионица13

Основи организације (bol. 12) 28-04-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Социологија (bol. 12) 14-04-2016 12:00

Учионица11

Финансијско рачуноводство (bol. 12) 18-04-2016 09:00

Учионица11

Учионица9

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 12) 15-04-2016 15:00

Учионица16

Међународно опорезивање (bol. 12) dr Ljiljana Jović 11-04-2016 13:00

Учионица7

Међународно опорезивање (bol. 12) dr Jovan Njegić 26-04-2016 09:00

Учионица13

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 12) Maja Lemajić 12-04-2016 15:00

Учионица12

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 12) 13-04-2016 15:00

Учионица16

Пословно окружење (bol. 12) dr Drinka Peković 15-04-2016 12:00

Учионица11_КП

Увод у финансијско пословање (bol. 12) dr Branka Paunović 12-04-2016 17:00

Учионица13

Национална економија (bol. 12) dr Drinka Peković 15-04-2016 12:00

Учионица11_КП

Национална економија (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 21-04-2016 15:00

Учионица14_КП

Финансијско рачуноводство (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 26-04-2016 12:00

Учионица11

Учионица12

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 21-04-2016 17:00

Учионица12

Учионица13

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 07) dr Nataša Bikicki 11-04-2016 12:00

Учионица8

Учионица9

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 07) dr Vlado Krunić 22-04-2016 16:00

Учионица13

Пословно окружење (bol. 12) 21-04-2016 12:00

Амфитеатар2

Учионица11

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 20-04-2016 15:00

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 07) 13-04-2016 15:00

Учионица12_КП

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 07) dr Aleksandra Vujko 20-04-2016 09:00

Амфитеатар1

Финансијска стратегија и планирање пореза (bol. 12) dr Ljiljana Jović 11-04-2016 13:00

Учионица7

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 13-04-2016 12:00

Учионица13

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 07) Maja Lemajić 12-04-2016 15:00

Учионица12

Менаџмент људских ресурса у туризму и хотелијерству (bol. 12) dr Tamara Gajić 26-04-2016 09:00

Амфитеатар2

Међународно пословање (bol. 07) mr Mila Mihajlović 12-04-2016 09:00

Учионица14

Менаџмент туристичке дестинације (bol. 07) dr Tamara Gajić 12-04-2016 09:00

Амфитеатар2

Други страни пословни језик – енглески (bol. 07) Maja Lemajić 12-04-2016 15:00

Учионица12

Други страни пословни језик – енглески (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 13-04-2016 12:00

Учионица13

Међународно опорезивање (bol. 07) dr Ljiljana Jović 11-04-2016 13:00

Учионица7

Међународно опорезивање (bol. 07) dr Jovan Njegić 26-04-2016 09:00

Учионица13

Међународно опорезивање (bol. 07) dr Marija Vuković 14-04-2016 17:00

Учионица16

Основи менаџмента (bol. 07) mr Leonard Salai 13-04-2016 15:00

Учионица12_КП

Пословање са Европском унијом (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 08-04-2016 14:00

Учионица16

Тржишно пословање (bol. 07) mr Mila Mihajlović 12-04-2016 09:00

Учионица14

Тржишно пословање (bol. 07) dr Zdravko Šolak 18-04-2016 15:00

Учионица13

Управљање квалитетом (bol. 07) 28-04-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Пословање са Европском унијом (bol. 07) 11-04-2016 15:00

Амфитеатар1

Међународно пословно право (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 14-04-2016 17:00

Амфитеатар2

Примена интернет технологија (bol. 07) 15-04-2016 16:00

Учионица13

Управљачко рачуноводство (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 25-04-2016 09:00

Учионица9

Економика предузећа (bol. 12) dr Zdravko Šolak 18-04-2016 15:00

Учионица13

Геополитика (bol. 07) dr Dejan Đurić 12-04-2016 11:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Маркетинг (bol. 07) dr Branka Maksimović 28-04-2016 09:00

Амфитеатар2

Маркетинг истраживање (bol. 07) 19-04-2016 15:00

Учионица14

Математика (bol. 12) 15-04-2016 15:00

Учионица16

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 07) Maja Lemajić 11-04-2016 12:00

Учионица8

Учионица9

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 13-04-2016 15:00

Учионица16

Математика (bol. 07) dr Sanja Lončar 14-04-2016 15:00

Учионица14_КП

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 07) 13-04-2016 12:00

Учионица13

Национална економија (bol. 07) dr Dejan Đurić 12-04-2016 11:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 13-04-2016 15:00

Учионица16

Основи менаџмента (bol. 07) 12-04-2016 15:00

Учионица11

Учионица14

Посебни облици туризма (bol. 12) dr Milutin Mrkša 08-04-2016 09:00

Учионица9

Социологија (bol. 07) 14-04-2016 12:00

Учионица11

Управљање и контрола трошкова (bol. 12) dr Zdravko Šolak 18-04-2016 15:00

Учионица13

Менаџмент медијских система (bol. 07) 14-04-2016 12:00

Учионица11

Математика (bol. 12) dr Sanja Lončar 14-04-2016 15:00

Учионица14_КП

Пословање медија (bol. 12) 14-04-2016 12:00

Учионица11

Финансијско рачуноводство (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 26-04-2016 12:00

Учионица11

Учионица12

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 07) Maja Lemajić 12-04-2016 15:00

Учионица12

Математика (bol. 07) dr Miloš Japundžić 15-04-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Маркетинг (bol. 12) 14-04-2016 17:00

Амфитеатар1

Национална економија (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 21-04-2016 15:00

Учионица14_КП

Основи туризма и хотелијерства (bol. 12) 27-04-2016 15:00

Учионица9

Економија знања (bol. 07) dr Drinka Peković 15-04-2016 12:00

Учионица11_КП

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 08-04-2016 13:00

Амфитеатар1

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 18-04-2016 09:00

Учионица11

Учионица9

Принципи јавне администрације (bol. 07) dr Dejan Đurić 16-04-2016 14:00

Амфитеатар2

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 07) 13-04-2016 12:00

Учионица13

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) dr Branka Maksimović 28-04-2016 09:00

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 07) 21-04-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 21-04-2016 15:00

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 07) 21-04-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 07) dr Veronika Boškov 18-04-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 07) dr Veronika Boškov 18-04-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) dr Zoran Marošan 18-04-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 07) mr Leonard Salai 22-04-2016 15:00

Учионица12

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 07) dr Zoran Marošan 18-04-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 07) 22-04-2016 15:00

Учионица12

Пословно комуницирање (bol. 07) dr Maja Vukadinović 21-04-2016 15:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 07) dr Milutin Mrkša 08-04-2016 09:00

Учионица9

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 07) dr Milutin Mrkša 08-04-2016 09:00

Учионица9

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 07) dr Branka Maksimović 28-04-2016 09:00

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 20-04-2016 15:00

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 07) 15-04-2016 15:00

Учионица14

Учионица7

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 14-04-2016 17:00

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) 14-04-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Пословно право (bol. 07) 14-04-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 13-04-2016 12:00

Учионица13

Пословно право (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 14-04-2016 17:00

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 12-04-2016 16:00

Учионица7

Учионица8

Примењено програмирање (bol. 07) dr Vlado Krunić 22-04-2016 16:00

Учионица13

Производни менаџмент dr Zdravko Šolak 11-04-2016 15:00

Учионица13

Пројектовање система електронског пословања dr Vlado Krunić 22-04-2016 16:00

Учионица13

Осигуравачко пословање dr Biserka Komnenić 13-04-2016 15:00

Учионица13

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 07) 21-04-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 07) dr Ninoslava Savić 11-04-2016 15:00

Учионица12

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 07) dr Ninoslava Savić 11-04-2016 15:00

Учионица12

Управљање људским ресурсима mr Leonard Salai 13-04-2016 15:00

Учионица12_КП

Управљање ризицима dr Nataša Papić Blagojević 21-04-2016 17:00

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 21-04-2016 15:00

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 26-04-2016 09:00

Учионица14

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) dr Ana Jovičić Vuković 21-04-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) mr Leonard Salai 28-04-2016 09:00

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) 18-04-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) dr Veronika Boškov 18-04-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) dr Branko Latinović 13-04-2016 15:00

Учионица12_КП

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 18-04-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 07) dr Branka Paunović 12-04-2016 17:00

Учионица13

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 07) dr Tamara Gajić 26-04-2016 09:00

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 07) mr Mila Mihajlović 26-04-2016 09:00

Учионица14

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 07) 15-04-2016 12:00

Учионица11_КП

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 07) dr Branka Maksimović 28-04-2016 09:00

Амфитеатар2

Инвестирање у хартије од вредности dr Jovan Njegić 12-04-2016 09:00

Учионица13

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 12) dr Milutin Mrkša 20-04-2016 15:00

Учионица13

Учионица14

Управљање ризицима dr Jovan Njegić 26-04-2016 09:00

Учионица13

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 12) dr Tatjana Bošković 22-04-2016 15:00

Учионица14

Учионица7

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 12) dr Biljana Stankov 28-04-2016 09:00

Амфитеатар2

Анализа хартија од вредности (bol. 12) dr Jovan Njegić 12-04-2016 09:00

Учионица13

Екологија и одрживи развој у туризму (bol. 12) dr Milutin Mrkša 12-04-2016 11:00

Амфитеатар2

Принципи јавне администрације (bol. 07) 12-04-2016 11:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Програмски језици I dr Vlado Krunić 22-04-2016 16:00

Учионица13

Програмски језици II dr Vlado Krunić 22-04-2016 16:00

Учионица13

Системи за управљање базама података dr Vlado Krunić 22-04-2016 16:00

Учионица13

Софтверски инжењеринг dr Vlado Krunić 22-04-2016 16:00

Учионица13

Трговински менаџмент dr Jelena Damnjanović 08-04-2016 14:00

Учионица16

Туристичка легислатива 14-04-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Увод у примену информационих технологија у бизнису dr Vlado Krunić 22-04-2016 16:00

Учионица13

Вредновање предузећа (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 15-04-2016 13:00

Амфитеатар1

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 12) dr Gordana Ljubojević 28-04-2016 09:00

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 12) dr Milutin Mrkša 08-04-2016 09:00

Учионица9

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 12) dr Veronika Boškov 12-04-2016 16:00

Учионица7

Учионица8

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 12) mr Mila Mihajlović 12-04-2016 17:00

Учионица13

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 12) dr Jovan Njegić 14-04-2016 17:00

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 12) dr Drinka Peković 13-04-2016 15:00

Учионица13

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 15-04-2016 12:00

Учионица11_КП

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 12) dr Tamara Gajić 26-04-2016 09:00

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 12) dr Branka Maksimović 18-04-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 12) dr Branka Paunović 21-04-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 12) dr Branka Maksimović 08-04-2016 13:00

Амфитеатар1

Интернет технологије у пословању (bol. 12) dr Ninoslava Savić 11-04-2016 15:00

Учионица12

Вредновање предузећа (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 12-04-2016 16:00

Учионица7

Учионица8

Математика (bol. 12) dr Miloš Japundžić 15-04-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Пројектовање веб апликација dr Vlado Krunić 15-04-2016 16:00

Учионица13

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 12) mr Leonard Salai 26-04-2016 09:00

Учионица14

Инвестиционо банкарство (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 21-04-2016 09:00

Учионица11

Други страни пословни језик – немачки 26-04-2016 15:00

Учионица12

Менаџмент малих и средњих предузећа (bol. 12) 26-04-2016 15:00

Учионица11

Учионица14

Менаџмент малих и средњих предузећа 26-04-2016 15:00

Учионица11

Учионица14

Менаџмент малих и средњих предузећа (bol. 07) 26-04-2016 15:00

Учионица11

Учионица14

Немачки пословни језик I 26-04-2016 15:00

Учионица12

Немачки пословни језик II 26-04-2016 15:00

Учионица12

Немачки пословни језик III 26-04-2016 15:00

Учионица12

Теорија и анализа биланса mr Sanja Vlaović Begović 18-04-2016 09:00

Учионица11

Учионица9

Тржишно комуницирање (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 22-04-2016 15:00

Амфитеатар2

Управљачко рачуноводство (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 22-04-2016 13:00

Амфитеатар1

Управљање људским ресурсима mr Leonard Salai 13-04-2016 15:00

Учионица12_КП

Вредновање предузећа mr Sanja Vlaović Begović 25-04-2016 09:00

Учионица9

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 12) dr Milutin Mrkša 20-04-2016 09:00

Амфитеатар1

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 15-04-2016 15:00

Учионица14

Учионица7

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 12) dr Gordana Vuksanović 08-04-2016 09:00

Учионица9

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 08-04-2016 13:00

Амфитеатар1

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 12) 21-04-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Природни ресурси у туризму (bol. 12) dr Milutin Mrkša 08-04-2016 09:00

Учионица9

Трговински менаџмент (bol. 12) dr Jelena Damnjanović 08-04-2016 14:00

Учионица16

Буџетирање, планирање и контрола профита dr Ljiljana Jović 11-04-2016 13:00

Учионица7

Вредновање предузећа (bol. 07) 12-04-2016 16:00

Учионица7

Учионица8

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 07) 12-04-2016 15:00

Учионица12

Технике међународног пословања mr Mila Mihajlović 26-04-2016 09:00

Учионица14

Еколошки менаџмент (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 12-04-2016 12:00

Учионица11

Учионица12

Рурални туризам (bol. 12) dr Tatjana Bošković 22-04-2016 15:00

Учионица14

Учионица7

Други страни пословни језик – енглески (bol. 07) dr Nataša Bikicki 11-04-2016 12:00

Учионица8

Учионица9

Други страни пословни језик – енглески dr Nataša Bikicki 11-04-2016 12:00

Учионица8

Учионица9

Други страни пословни језик – енглески (bol. 07) 13-04-2016 15:00

Учионица16

Агроекономија (bol. 12) dr Branka Maksimović 28-04-2016 09:00

Амфитеатар2

Економика јавног сектора 16-04-2016 14:00

Амфитеатар2

Електронска трговина (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 15-04-2016 15:00

Учионица12

Пословно право 14-04-2016 15:00

Амфитеатар_КП

Пословно право dr Gordana Ljubojević 14-04-2016 17:00

Амфитеатар2

Финансијски менаџмент (bol. 07) dr Jovan Njegić 12-04-2016 09:00

Учионица13

Агроекономија (bol. 07) dr Branka Maksimović 28-04-2016 09:00

Амфитеатар2

Први страни пословни језик III – немачки (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 26-04-2016 15:00

Учионица12

Социјално предузетништво mr Leonard Salai 13-04-2016 15:00

Учионица12_КП

Софтверски инжињеринг пројекат 22-04-2016 15:00

Учионица12

Финансијски менаџмент (bol. 07) dr Biserka Komnenić 13-04-2016 15:00

Учионица13

Дигитални маркетинг (bol. 12) dr Vlado Krunić 15-04-2016 16:00

Учионица13

Банкарство (bol. 12) dr Željko Račić 14-04-2016 17:00

Учионица12

Банкарство (bol. 07) dr Željko Račić 14-04-2016 17:00

Учионица12

Предузетништво (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 12-04-2016 15:00

Учионица11

Учионица14

Финансијско рачуноводство (bol. 07) 18-04-2016 09:00

Учионица11

Учионица9

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 13-04-2016 12:00

Учионица13

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 13-04-2016 12:00

Учионица13

Софтверски инжењеринг (bol. 07) 22-04-2016 15:00

Учионица12

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 07) 22-04-2016 15:00

Учионица12

Актуарство (bol. 07) dr Dragan Jočić 13-04-2016 15:00

Учионица11_КП

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 08-04-2016 13:00

Амфитеатар1

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 07) dr Biserka Komnenić 13-04-2016 15:00

Учионица13

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 12-04-2016 12:00

Учионица11

Учионица12

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 07) 15-04-2016 15:00

Учионица16

Маркетинг dr Branka Maksimović 28-04-2016 09:00

Амфитеатар2

Први страни пословни језик I – француски (bol. 07) 12-04-2016 18:00

Учионица11

Национална економија (bol. 07) dr Drinka Peković 15-04-2016 12:00

Учионица11_КП

Персоналне финансије dr Jovan Njegić 12-04-2016 09:00

Учионица13

Програмски језици I dr Ninoslava Savić 11-04-2016 15:00

Учионица12

Основи електронског пословања (bol. 07) dr Ninoslava Savić 11-04-2016 15:00

Учионица12

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 07) dr Dragan Jočić 13-04-2016 15:00

Учионица11_КП

Међународне организације и интеграције (bol. 12) mr Mila Mihajlović 12-04-2016 09:00

Учионица14

Комерцијално пословање (bol. 07) mr Mila Mihajlović 12-04-2016 09:00

Учионица14

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 12) 13-04-2016 15:00

Учионица16

Анализа финансијских извештаја (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 18-04-2016 09:00

Учионица11

Учионица9

Актуарство (bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 21-04-2016 17:00

Учионица12

Учионица13