Izaberite stranicu

Predmet Nastavnik Datum Vreme Ucionica
Osnovi mikroekonomske analize za poslovno odlučivanje dr Zdravko Šolak 25-04-2016 15:00

Učionica13

Bankarsko poslovanje i platni promet dr Branka Paunović 12-04-2016 17:00

Učionica13

Aktuarstvo (bol. 07) dr Nataša Papić Blagojević 21-04-2016 17:00

Učionica12

Učionica13

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 20-04-2016 09:00

Amfiteatar1

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (bol. 07) 21-04-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 07) dr Nataša Papić Blagojević 21-04-2016 17:00

Učionica12

Učionica13

Principi menadžmenta mr Leonard Salai 13-04-2016 15:00

Učionica12_KP

Organizaciono ponašanje 28-04-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Osnovi računovodstva dr Slaviša Đukanović 26-04-2016 12:00

Učionica11

Učionica12

Poslovna matematika 15-04-2016 15:00

Učionica16

Osnovi mikroekonomske analize za poslovno odlučivanje 21-04-2016 12:00

Amfiteatar2

Učionica11

Osnovi makroekonomske analize za poslovno odlučivanje 21-04-2016 12:00

Amfiteatar2

Učionica11

Engleski poslovni jezik I dr Nataša Bikicki 11-04-2016 12:00

Učionica8

Učionica9

Engleski poslovni jezik I 13-04-2016 15:00

Učionica16

Francuski poslovni jezik I 12-04-2016 18:00

Učionica11

Ruski poslovni jezik I 18-04-2016 15:00

Učionica12

Strateški menadžment tehnologija i inovacija mr Leonard Salai 21-04-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Poslovni informacioni sistemi dr Zoran Marošan 18-04-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Uvod u primenu informacionih tehnologija u biznisu dr Zoran Marošan 18-04-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Poslovna statistika 15-04-2016 15:00

Učionica16

Strukture podataka i algoritmi 22-04-2016 15:00

Učionica12

Ekonomika trgovine dr Tatjana Đurić Kuzmanović 21-04-2016 15:00

Učionica14_KP

Okruženje poslovanja dr Tatjana Đurić Kuzmanović 21-04-2016 15:00

Učionica14_KP

Engleski poslovni jezik II dr Nataša Bikicki 11-04-2016 12:00

Učionica8

Učionica9

Engleski poslovni jezik III dr Nataša Bikicki 11-04-2016 12:00

Učionica8

Učionica9

Engleski poslovni jezik III 13-04-2016 15:00

Učionica16

Finansijsko računovodstvo dr Slaviša Đukanović 26-04-2016 12:00

Učionica11

Učionica12

Finansijsko računovodstvo mr Sanja Vlaović Begović 18-04-2016 09:00

Učionica11

Učionica9

Francuski poslovni jezik II 12-04-2016 18:00

Učionica11

Francuski poslovni jezik III 12-04-2016 18:00

Učionica11

Programski jezici II dr Ninoslava Savić 11-04-2016 15:00

Učionica12

Ruski poslovni jezik II 18-04-2016 15:00

Učionica12

Savremene tendencije u javnoj upravi dr Marija Vuković 16-04-2016 14:00

Amfiteatar2

Upravljanje porodičnim poslovima dr Tatjana Đurić Kuzmanović 21-04-2016 15:00

Učionica14_KP

Upravljanje projektima 28-04-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Upravljanje rastom preduzeća 28-04-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Finansijski menadžment dr Biserka Komnenić 13-04-2016 15:00

Učionica13

Osnovi preduzetništva 12-04-2016 15:00

Učionica11

Učionica14

Engleski poslovni jezik II 13-04-2016 15:00

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – engleski 13-04-2016 15:00

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – francuski 12-04-2016 18:00

Učionica11

Drugi strani poslovni jezik – ruski 18-04-2016 15:00

Učionica12

Menadžment malih i srednjih preduzeća mr Leonard Salai 13-04-2016 15:00

Učionica12_KP

Računovodstvo trgovinskih preduzeća dr Slaviša Đukanović 26-04-2016 12:00

Učionica11

Učionica12

Tehnike međunarodnog poslovanja dr Jelena Damnjanović 08-04-2016 14:00

Učionica16

Upravljanje rizicima dr Slaviša Đukanović 26-04-2016 12:00

Učionica11

Učionica12

Uvod u e-biznis 22-04-2016 15:00

Učionica12

Osnovi menadžmenta (bol. 07) dr Dejan Đurić 12-04-2016 11:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Menadžment medijskih sistema (bol. 07) dr Gordana Vuksanović 27-04-2016 12:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Sociologija (bol. 07) dr Gordana Vuksanović 27-04-2016 12:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Baze podataka (bol. 07) dr Ninoslava Savić 11-04-2016 15:00

Učionica12

Međunarodno poslovno pravo (bol. 07) 14-04-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Menadžment zdravstvene zaštite (bol. 07) dr Zdravko Šolak 25-04-2016 15:00

Učionica13

Osiguranje (bol. 07) dr Slobodanka Jovin 15-04-2016 11:00

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 26-04-2016 15:00

Učionica12

Osnovi ekonomije (bol. 07) dr Drinka Peković 21-04-2016 12:00

Amfiteatar2

Učionica11

Osnovi organizacije (bol. 07) 28-04-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Poslovno komuniciranje (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 22-04-2016 15:00

Amfiteatar2

Matematika (bol. 07) 15-04-2016 15:00

Učionica16

Vrednovanje preduzeća (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 25-04-2016 09:00

Učionica9

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (bol. 07) dr Tamara Gajić 26-04-2016 09:00

Amfiteatar2

Menadžment turističke destinacije (bol. 07) dr Tatjana Bošković 15-04-2016 15:00

Učionica14

Učionica7

Preduzetništvo (bol. 07) dr Slobodanka Jovin 12-04-2016 15:00

Učionica11

Učionica14

Osnovi turizma (bol. 07) dr Aleksandra Vujko 20-04-2016 09:00

Amfiteatar1

Upravljanje kvalitetom (bol. 07) dr Veronika Boškov 18-04-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Menadžment malih i srednjih preduzeća (bol. 07) mr Leonard Salai 13-04-2016 15:00

Učionica12_KP

Upravljačko računovodstvo (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 22-04-2016 13:00

Amfiteatar1

Finansijsko računovodstvo (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 15-04-2016 13:00

Amfiteatar1

Osnovi elektronskog poslovanja (bol. 07) 22-04-2016 15:00

Učionica12

Poslovanje sa Evropskom unijom (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 21-04-2016 15:00

Učionica14_KP

Poslovno okruženje (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 21-04-2016 15:00

Učionica14_KP

Analiza finansijskih izveštaja (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 18-04-2016 09:00

Učionica11

Učionica9

Tržišno komuniciranje (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 22-04-2016 15:00

Amfiteatar2

Tržišno poslovanje (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 22-04-2016 15:00

Amfiteatar2

Uvod u finansijsko poslovanje (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 26-04-2016 12:00

Učionica11

Učionica12

Tehnike i oblici međunarodnog poslovanja (bol. 07) mr Mila Mihajlović 26-04-2016 09:00

Učionica14

Engleski poslovni jezik III Ivana Martinović Barbul 13-04-2016 12:00

Učionica13

Principi menadžmenta 12-04-2016 15:00

Učionica11

Učionica14

Marketing istraživanje (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 08-04-2016 15:00

Amfiteatar2

Marketing u turizmu dr Jelena Damnjanović 08-04-2016 14:00

Učionica16

Međunarodni marketing (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 08-04-2016 15:00

Amfiteatar2

Međunarodno poslovanje (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 08-04-2016 14:00

Učionica16

Okruženje poslovanja 21-04-2016 12:00

Amfiteatar2

Učionica11

Prvi strani poslovni jezik I – ruski (bol. 07) 18-04-2016 15:00

Učionica12

Ruski poslovni jezik III 18-04-2016 15:00

Učionica12

Poslovna statistika dr Zdravko Šolak 18-04-2016 15:00

Učionica13

Turistička legislativa dr Gordana Ljubojević 14-04-2016 17:00

Amfiteatar2

Marketing (bol. 07) 14-04-2016 17:00

Amfiteatar1

Uvod u finansijsko poslovanje dr Branka Paunović 12-04-2016 17:00

Učionica13

Trgovinski marketing dr Tatjana Bošković 15-04-2016 15:00

Učionica14

Učionica7

Uvod u finansijsko poslovanje dr Slaviša Đukanović 26-04-2016 12:00

Učionica11

Učionica12

Konkurentnost preduzeća i privrede dr Zdravko Šolak 25-04-2016 15:00

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 26-04-2016 15:00

Učionica12

Drugi strani poslovni jezik – nemački (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 26-04-2016 15:00

Učionica12

Drugi strani poslovni jezik – francuski (bol. 07) 12-04-2016 18:00

Učionica11

Drugi strani poslovni jezik – ruski (bol. 07) 18-04-2016 15:00

Učionica12

Primena integrisanih razvojnih alata dr Ninoslava Savić 11-04-2016 15:00

Učionica12

Proizvodni menadžment mr Leonard Salai 21-04-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Menadžment turističke destinacije dr Tatjana Bošković 15-04-2016 15:00

Učionica14

Učionica7

Objektno-orijentisano projektovanje dr Branko Latinović 15-04-2016 15:00

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 07) dr Nataša Bikicki 11-04-2016 12:00

Učionica8

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik II – ruski (bol. 07) 18-04-2016 15:00

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik II – francuski (bol. 07) 12-04-2016 18:00

Učionica11

Prvi strani poslovni jezik III – francuski (bol. 07) 12-04-2016 18:00

Učionica11

Prvi strani poslovni jezik III – ruski (bol. 07) 18-04-2016 15:00

Učionica12

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 07) dr Veronika Boškov 18-04-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Sistemi za elektronsko učenje dr Zoran Marošan 18-04-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Poslovne komunikacije dr Maja Vukadinović 21-04-2016 15:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Poslovno planiranje dr Slaviša Đukanović 26-04-2016 12:00

Učionica11

Učionica12

Upravljanje projektima dr Veronika Boškov 08-04-2016 14:00

Amfiteatar_KP

Upravljanje ljudskim resursima dr Veronika Boškov 18-04-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) dr Tatjana Bošković 15-04-2016 15:00

Učionica14

Učionica7

Poslovni informacioni sistemi dr Zoran Marošan 18-04-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 07) 13-04-2016 15:00

Učionica16

Internet marketing dr Vlado Krunić 15-04-2016 16:00

Učionica13

Upravljanje porodičnim poslovima dr Tatjana Đurić Kuzmanović 21-04-2016 15:00

Učionica14_KP

Ponašanje potrošača dr Zdravko Šolak 25-04-2016 15:00

Učionica13

Osnovi menadžmenta (bol. 12) dr Dejan Đurić 12-04-2016 11:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Poslovna etika dr Maja Vukadinović 21-04-2016 15:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Sociologija (bol. 12) dr Gordana Vuksanović 27-04-2016 12:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 26-04-2016 15:00

Učionica12

Drugi strani poslovni jezik – engleski Maja Lemajić 12-04-2016 15:00

Učionica12

Ekonomija znanja (bol. 07) dr Biserka Komnenić 13-04-2016 15:00

Učionica13

Ekonomika turizma dr Tamara Gajić 12-04-2016 09:00

Amfiteatar2

Energetska bezbednost (bol. 07) 28-04-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Engleski poslovni jezik I Maja Lemajić 12-04-2016 15:00

Učionica12

Engleski poslovni jezik II Maja Lemajić 12-04-2016 15:00

Učionica12

Engleski poslovni jezik III Maja Lemajić 12-04-2016 15:00

Učionica12

Finansijska strategija i planiranje poreza dr Jovan Njegić 26-04-2016 09:00

Učionica13

Finansijski menadžment dr Jovan Njegić 12-04-2016 09:00

Učionica13

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 07) 19-04-2016 15:00

Učionica14

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 12-04-2016 12:00

Učionica11

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 12) dr Nataša Bikicki 11-04-2016 12:00

Učionica8

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (bol. 12) 12-04-2016 18:00

Učionica11

Operativni menadžment 28-04-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Prvi strani poslovni jezik I – ruski (bol. 12) 18-04-2016 15:00

Učionica12

Osnovi organizacije (bol. 12) dr Veronika Boškov 18-04-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Osnovi turizma dr Tamara Gajić 12-04-2016 09:00

Amfiteatar2

Poslovna etika dr Gordana Ljubojević 14-04-2016 17:00

Amfiteatar2

Upravljanje rastom preduzeća dr Drinka Peković 15-04-2016 12:00

Učionica11_KP

Upravljanje turističkim preduzećima dr Tamara Gajić 26-04-2016 09:00

Amfiteatar2

Forenzičko računovodstvo i revizija (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 08-04-2016 13:00

Amfiteatar1

Nacionalna ekonomija (bol. 12) dr Dejan Đurić 12-04-2016 11:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Finansijska strategija i planiranje poreza dr Ljiljana Jović 11-04-2016 13:00

Učionica7

Menadžment ljudskih resursa dr Veronika Boškov 18-04-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Finansijsko računovodstvo (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 15-04-2016 13:00

Amfiteatar1

Osiguravačko poslovanje 22-04-2016 11:00

Učionica9

Osnovi ekonomije (bol. 12) dr Drinka Peković 21-04-2016 12:00

Amfiteatar2

Učionica11

Turistička geografija dr Tamara Gajić 26-04-2016 09:00

Amfiteatar2

Ponašanje potrošača (bol. 12) dr Zdravko Šolak 25-04-2016 15:00

Učionica13

Geopolitika (bol. 12) dr Dejan Đurić 12-04-2016 11:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 26-04-2016 15:00

Učionica12

Bankarstvo (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 14-04-2016 09:00

Učionica11

Baze podataka dr Ninoslava Savić 11-04-2016 15:00

Učionica12

Poslovno planiranje dr Slaviša Đukanović 26-04-2016 12:00

Učionica11

Učionica12

Poznavanje robe dr Branka Maksimović 28-04-2016 09:00

Amfiteatar2

Preduzetničke finansije dr Ljiljana Jović 11-04-2016 13:00

Učionica7

Javne finansije i budžetiranje dr Ljiljana Jović 11-04-2016 13:00

Učionica7

Međunarodni turizam dr Tamara Gajić 12-04-2016 09:00

Amfiteatar2

Menadžment turističke destinacije dr Tamara Gajić 12-04-2016 09:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 12) dr Nataša Bikicki 11-04-2016 12:00

Učionica8

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik II – francuski (bol. 12) 12-04-2016 18:00

Učionica11

Prvi strani poslovni jezik II – ruski (bol. 12) 18-04-2016 15:00

Učionica12

Osnovi informaciono-komunikacionih tehnologija dr Zoran Marošan 18-04-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Osnovi turizma i hotelijerstva (bol. 12) dr Tamara Gajić 12-04-2016 09:00

Amfiteatar2

Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata mr Leonard Salai 13-04-2016 15:00

Učionica12_KP

Poslovanje medija (bol. 12) dr Maja Vukadinović 15-04-2016 15:00

Učionica14_KP

Poslovno komuniciranje (bol. 12) dr Maja Vukadinović 21-04-2016 15:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Tehnologija proizvodnje hrane dr Branka Maksimović 28-04-2016 09:00

Amfiteatar2

Uvod u finansijsko poslovanje (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 26-04-2016 12:00

Učionica11

Učionica12

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 12) 19-04-2016 15:00

Učionica14

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 18-04-2016 09:00

Učionica11

Učionica9

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 12) dr Branka Paunović 12-04-2016 12:00

Učionica11

Učionica12

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 12) dr Ljiljana Jović 12-04-2016 12:00

Učionica11

Učionica12

Upravljanje projektima dr Veronika Boškov 08-04-2016 14:00

Amfiteatar_KP

Marketing istraživanje (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 08-04-2016 15:00

Amfiteatar2

Ekonomika preduzeća (bol. 12) dr Biserka Komnenić 13-04-2016 15:00

Učionica13

Međunarodno oporezivanje (bol. 12) dr Marija Vuković 14-04-2016 17:00

Učionica16

Izrada i implementacija biznis plana dr Veronika Boškov 08-04-2016 14:00

Amfiteatar_KP

Životno i neživotno osiguranje 15-04-2016 11:00

Učionica9

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 12) dr Dragan Jočić 13-04-2016 15:00

Učionica11_KP

Međunarodna ekonomija (bol. 12) 11-04-2016 15:00

Amfiteatar1

Osnovi revizije (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 12-04-2016 16:00

Učionica7

Učionica8

Računovodstvo banaka i finansijskih institucija dr Slaviša Đorđević 12-04-2016 16:00

Učionica7

Učionica8

Primena informacionih tehnologija (bol. 12) dr Zoran Marošan 18-04-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Engleski poslovni jezik I Ivana Martinović Barbul 13-04-2016 12:00

Učionica13

Preduzetništvo (bol. 12) mr Leonard Salai 13-04-2016 15:00

Učionica12_KP

Turistička geografija (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 20-04-2016 09:00

Amfiteatar1

Vrednovanje preduzeća dr Slaviša Đorđević 15-04-2016 13:00

Amfiteatar1

Javne finansije (bol. 12) dr Ljiljana Jović 11-04-2016 13:00

Učionica7

Poslovno okruženje (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 21-04-2016 15:00

Učionica14_KP

Međunarodna trgovina (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 20-04-2016 15:00

Učionica13

Učionica14

Upravljanje i kontrola troškova (bol. 12) 19-04-2016 15:00

Učionica14

Psihologija (bol. 12) dr Maja Vukadinović 15-04-2016 15:00

Učionica14_KP

Poznavanje robe (bol. 12) dr Branka Maksimović 28-04-2016 09:00

Amfiteatar2

Finansijska tržišta i institucije (bol. 12) dr Jovan Njegić 28-04-2016 12:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 26-04-2016 15:00

Učionica12

Drugi strani poslovni jezik – nemački (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 26-04-2016 15:00

Učionica12

Drugi strani poslovni jezik – engleski (bol. 12) dr Nataša Bikicki 11-04-2016 12:00

Učionica8

Učionica9

Drugi strani poslovni jezik – engleski Ivana Martinović Barbul 13-04-2016 12:00

Učionica13

Drugi strani poslovni jezik – francuski (bol. 12) 12-04-2016 18:00

Učionica11

Finansijska strategija i planiranje poreza (bol. 12) dr Marija Vuković 14-04-2016 17:00

Učionica16

Finansijske institucije i tržišta dr Branka Paunović 12-04-2016 17:00

Učionica13

Informacioni sistemi u turizmu (bol. 12) dr Vlado Krunić 12-04-2016 16:00

Učionica13

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (bol. 12) dr Tamara Gajić 12-04-2016 09:00

Amfiteatar2

Proizvodni menadžment mr Leonard Salai 21-04-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Prvi strani poslovni jezik III – ruski (bol. 12) 18-04-2016 15:00

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik III – francuski (bol. 12) 12-04-2016 18:00

Učionica11

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (bol. 12) mr Leonard Salai 21-04-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Poslovni aplikativni sistemi (bol. 12) dr Zoran Marošan 18-04-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Trgovinski menadžment dr Đorđe Ćuzović 20-04-2016 15:00

Učionica13

Učionica14

Izrada i implementacija biznis plana (bol. 12) dr Veronika Boškov 08-04-2016 14:00

Amfiteatar_KP

Osnovi elektronskog poslovanja (bol. 12) dr Ninoslava Savić 11-04-2016 15:00

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 12) dr Nataša Bikicki 11-04-2016 12:00

Učionica8

Učionica9

Finansijski menadžment (bol. 12) dr Biserka Komnenić 13-04-2016 15:00

Učionica13

Menadžment turističke destinacije (bol. 12) 14-04-2016 09:00

Amfiteatar2

Osiguranje (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 15-04-2016 11:00

Učionica9

Elektronski sistemi plaćanja (bol. 12) 15-04-2016 15:00

Učionica12

Poslovna matematika dr Sanja Lončar 14-04-2016 15:00

Učionica14_KP

Bankarski menadžment (bol. 12) dr Željko Račić 14-04-2016 17:00

Učionica12

Drugi strani poslovni jezik – ruski (bol. 12) 18-04-2016 15:00

Učionica12

Ekonomika turizma (bol. 12) dr Tatjana Bošković 15-04-2016 15:00

Učionica14

Učionica7

Spoljnotrgovinsko poslovanje (bol. 12) mr Mila Mihajlović 12-04-2016 09:00

Učionica14

Menadžment usluga (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 21-04-2016 15:00

Učionica14

Upravljanje kvalitetom (bol. 12) dr Veronika Boškov 18-04-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Engleski poslovni jezik II Ivana Martinović Barbul 13-04-2016 12:00

Učionica13

Menadžment malih i srednjih preduzeća (bol. 12) mr Leonard Salai 13-04-2016 15:00

Učionica12_KP

Upravljačko računovodstvo (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 25-04-2016 09:00

Učionica9

Sportsko rekreativni turizam (bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 27-04-2016 15:00

Učionica9

Tržišno poslovanje (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 22-04-2016 15:00

Amfiteatar2

Trgovinski menadžment (bol. 12) 26-04-2016 09:00

Učionica14

Menadžment nabavke (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 22-04-2016 15:00

Amfiteatar2

Poznavanje robe (bol. 07) dr Branka Maksimović 28-04-2016 09:00

Amfiteatar2

Finansijska tržišta i institucije (bol. 07) dr Jovan Njegić 28-04-2016 12:00

Amfiteatar2

Upravljanje i kontrola troškova (bol. 07) 19-04-2016 15:00

Učionica14

Finansijska tržišta i institucije (bol. 07) dr Branka Paunović 12-04-2016 17:00

Učionica13

Osnovi menadžmenta (bol. 12) 12-04-2016 15:00

Učionica11

Učionica14

Osnovi turizma (bol. 07) dr Tamara Gajić 12-04-2016 09:00

Amfiteatar2

Poslovanje medija (bol. 07) dr Maja Vukadinović 15-04-2016 15:00

Učionica14_KP

Poslovna etika 14-04-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Poslovno okruženje (bol. 07) dr Drinka Peković 15-04-2016 12:00

Učionica11_KP

Poslovno okruženje (bol. 07) 21-04-2016 12:00

Amfiteatar2

Učionica11

Tehnike i oblici međunarodnog poslovanja (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 08-04-2016 14:00

Učionica16

Trgovinski menadžment (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 20-04-2016 15:00

Učionica13

Učionica14

Trgovinski menadžment (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 08-04-2016 14:00

Učionica16

Upravljanje i kontrola troškova (bol. 07) 18-04-2016 15:00

Učionica13

Vrednovanje preduzeća 12-04-2016 16:00

Učionica7

Učionica8

Uvod u finansijsko poslovanje (bol. 07) dr Branka Paunović 12-04-2016 17:00

Učionica13

Izrada i implementacija biznis plana (bol. 07) dr Veronika Boškov 08-04-2016 14:00

Amfiteatar_KP

Ekološki menadžment (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 12-04-2016 12:00

Učionica11

Učionica12

Poslovanje medija (bol. 07) 14-04-2016 12:00

Učionica11

Finansijska strategija i planiranje poreza (bol. 07) dr Ljiljana Jović 11-04-2016 13:00

Učionica7

Primena informacionih tehnologija (bol. 07) 18-04-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Poslovno pravo (bol. 12) dr Gordana Ljubojević 14-04-2016 17:00

Amfiteatar2

Poslovno pravo (bol. 12) 14-04-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Preduzetništvo (bol. 07) mr Leonard Salai 13-04-2016 15:00

Učionica12_KP

Osnovi menadžmenta (bol. 12) mr Leonard Salai 13-04-2016 15:00

Učionica12_KP

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 12) Maja Lemajić 12-04-2016 15:00

Učionica12

Vrednovanje preduzeća (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 15-04-2016 13:00

Amfiteatar1

Analiza finansijskih izveštaja (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 15-04-2016 13:00

Amfiteatar1

Osnovi ekonomije (bol. 07) 21-04-2016 12:00

Amfiteatar2

Učionica11

Finansijska strategija i planiranje poreza (bol. 07) dr Jovan Njegić 26-04-2016 09:00

Učionica13

Osnovi organizacije (bol. 12) 28-04-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Sociologija (bol. 12) 14-04-2016 12:00

Učionica11

Finansijsko računovodstvo (bol. 12) 18-04-2016 09:00

Učionica11

Učionica9

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 12) 15-04-2016 15:00

Učionica16

Međunarodno oporezivanje (bol. 12) dr Ljiljana Jović 11-04-2016 13:00

Učionica7

Međunarodno oporezivanje (bol. 12) dr Jovan Njegić 26-04-2016 09:00

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 12) Maja Lemajić 12-04-2016 15:00

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 12) 13-04-2016 15:00

Učionica16

Poslovno okruženje (bol. 12) dr Drinka Peković 15-04-2016 12:00

Učionica11_KP

Uvod u finansijsko poslovanje (bol. 12) dr Branka Paunović 12-04-2016 17:00

Učionica13

Nacionalna ekonomija (bol. 12) dr Drinka Peković 15-04-2016 12:00

Učionica11_KP

Nacionalna ekonomija (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 21-04-2016 15:00

Učionica14_KP

Finansijsko računovodstvo (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 26-04-2016 12:00

Učionica11

Učionica12

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 21-04-2016 17:00

Učionica12

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 07) dr Nataša Bikicki 11-04-2016 12:00

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 07) dr Vlado Krunić 22-04-2016 16:00

Učionica13

Poslovno okruženje (bol. 12) 21-04-2016 12:00

Amfiteatar2

Učionica11

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 20-04-2016 15:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 07) 13-04-2016 15:00

Učionica12_KP

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 07) dr Aleksandra Vujko 20-04-2016 09:00

Amfiteatar1

Finansijska strategija i planiranje poreza (bol. 12) dr Ljiljana Jović 11-04-2016 13:00

Učionica7

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 13-04-2016 12:00

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 07) Maja Lemajić 12-04-2016 15:00

Učionica12

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (bol. 12) dr Tamara Gajić 26-04-2016 09:00

Amfiteatar2

Međunarodno poslovanje (bol. 07) mr Mila Mihajlović 12-04-2016 09:00

Učionica14

Menadžment turističke destinacije (bol. 07) dr Tamara Gajić 12-04-2016 09:00

Amfiteatar2

Drugi strani poslovni jezik – engleski (bol. 07) Maja Lemajić 12-04-2016 15:00

Učionica12

Drugi strani poslovni jezik – engleski (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 13-04-2016 12:00

Učionica13

Međunarodno oporezivanje (bol. 07) dr Ljiljana Jović 11-04-2016 13:00

Učionica7

Međunarodno oporezivanje (bol. 07) dr Jovan Njegić 26-04-2016 09:00

Učionica13

Međunarodno oporezivanje (bol. 07) dr Marija Vuković 14-04-2016 17:00

Učionica16

Osnovi menadžmenta (bol. 07) mr Leonard Salai 13-04-2016 15:00

Učionica12_KP

Poslovanje sa Evropskom unijom (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 08-04-2016 14:00

Učionica16

Tržišno poslovanje (bol. 07) mr Mila Mihajlović 12-04-2016 09:00

Učionica14

Tržišno poslovanje (bol. 07) dr Zdravko Šolak 18-04-2016 15:00

Učionica13

Upravljanje kvalitetom (bol. 07) 28-04-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Poslovanje sa Evropskom unijom (bol. 07) 11-04-2016 15:00

Amfiteatar1

Međunarodno poslovno pravo (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 14-04-2016 17:00

Amfiteatar2

Primena internet tehnologija (bol. 07) 15-04-2016 16:00

Učionica13

Upravljačko računovodstvo (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 25-04-2016 09:00

Učionica9

Ekonomika preduzeća (bol. 12) dr Zdravko Šolak 18-04-2016 15:00

Učionica13

Geopolitika (bol. 07) dr Dejan Đurić 12-04-2016 11:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Marketing (bol. 07) dr Branka Maksimović 28-04-2016 09:00

Amfiteatar2

Marketing istraživanje (bol. 07) 19-04-2016 15:00

Učionica14

Matematika (bol. 12) 15-04-2016 15:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 07) Maja Lemajić 11-04-2016 12:00

Učionica8

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 13-04-2016 15:00

Učionica16

Matematika (bol. 07) dr Sanja Lončar 14-04-2016 15:00

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 07) 13-04-2016 12:00

Učionica13

Nacionalna ekonomija (bol. 07) dr Dejan Đurić 12-04-2016 11:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 13-04-2016 15:00

Učionica16

Osnovi menadžmenta (bol. 07) 12-04-2016 15:00

Učionica11

Učionica14

Posebni oblici turizma (bol. 12) dr Milutin Mrkša 08-04-2016 09:00

Učionica9

Sociologija (bol. 07) 14-04-2016 12:00

Učionica11

Upravljanje i kontrola troškova (bol. 12) dr Zdravko Šolak 18-04-2016 15:00

Učionica13

Menadžment medijskih sistema (bol. 07) 14-04-2016 12:00

Učionica11

Matematika (bol. 12) dr Sanja Lončar 14-04-2016 15:00

Učionica14_KP

Poslovanje medija (bol. 12) 14-04-2016 12:00

Učionica11

Finansijsko računovodstvo (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 26-04-2016 12:00

Učionica11

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 07) Maja Lemajić 12-04-2016 15:00

Učionica12

Matematika (bol. 07) dr Miloš Japundžić 15-04-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Marketing (bol. 12) 14-04-2016 17:00

Amfiteatar1

Nacionalna ekonomija (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 21-04-2016 15:00

Učionica14_KP

Osnovi turizma i hotelijerstva (bol. 12) 27-04-2016 15:00

Učionica9

Ekonomija znanja (bol. 07) dr Drinka Peković 15-04-2016 12:00

Učionica11_KP

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 08-04-2016 13:00

Amfiteatar1

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 18-04-2016 09:00

Učionica11

Učionica9

Principi javne administracije (bol. 07) dr Dejan Đurić 16-04-2016 14:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 07) 13-04-2016 12:00

Učionica13

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) dr Branka Maksimović 28-04-2016 09:00

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 07) 21-04-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 21-04-2016 15:00

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 07) 21-04-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 07) dr Veronika Boškov 18-04-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 07) dr Veronika Boškov 18-04-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) dr Zoran Marošan 18-04-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 07) mr Leonard Salai 22-04-2016 15:00

Učionica12

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 07) dr Zoran Marošan 18-04-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 07) 22-04-2016 15:00

Učionica12

Poslovno komuniciranje (bol. 07) dr Maja Vukadinović 21-04-2016 15:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 07) dr Milutin Mrkša 08-04-2016 09:00

Učionica9

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 07) dr Milutin Mrkša 08-04-2016 09:00

Učionica9

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 07) dr Branka Maksimović 28-04-2016 09:00

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 20-04-2016 15:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 07) 15-04-2016 15:00

Učionica14

Učionica7

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 14-04-2016 17:00

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) 14-04-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Poslovno pravo (bol. 07) 14-04-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 13-04-2016 12:00

Učionica13

Poslovno pravo (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 14-04-2016 17:00

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 12-04-2016 16:00

Učionica7

Učionica8

Primenjeno programiranje (bol. 07) dr Vlado Krunić 22-04-2016 16:00

Učionica13

Proizvodni menadžment dr Zdravko Šolak 11-04-2016 15:00

Učionica13

Projektovanje sistema elektronskog poslovanja dr Vlado Krunić 22-04-2016 16:00

Učionica13

Osiguravačko poslovanje dr Biserka Komnenić 13-04-2016 15:00

Učionica13

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 07) 21-04-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 07) dr Ninoslava Savić 11-04-2016 15:00

Učionica12

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 07) dr Ninoslava Savić 11-04-2016 15:00

Učionica12

Upravljanje ljudskim resursima mr Leonard Salai 13-04-2016 15:00

Učionica12_KP

Upravljanje rizicima dr Nataša Papić Blagojević 21-04-2016 17:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 21-04-2016 15:00

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 26-04-2016 09:00

Učionica14

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 12) dr Ana Jovičić Vuković 21-04-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 12) mr Leonard Salai 28-04-2016 09:00

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 12) 18-04-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 12) dr Veronika Boškov 18-04-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 12) dr Branko Latinović 13-04-2016 15:00

Učionica12_KP

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 18-04-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 07) dr Branka Paunović 12-04-2016 17:00

Učionica13

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 07) dr Tamara Gajić 26-04-2016 09:00

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 07) mr Mila Mihajlović 26-04-2016 09:00

Učionica14

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 07) 15-04-2016 12:00

Učionica11_KP

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 07) dr Branka Maksimović 28-04-2016 09:00

Amfiteatar2

Investiranje u hartije od vrednosti dr Jovan Njegić 12-04-2016 09:00

Učionica13

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 12) dr Milutin Mrkša 20-04-2016 15:00

Učionica13

Učionica14

Upravljanje rizicima dr Jovan Njegić 26-04-2016 09:00

Učionica13

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 12) dr Tatjana Bošković 22-04-2016 15:00

Učionica14

Učionica7

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 12) dr Biljana Stankov 28-04-2016 09:00

Amfiteatar2

Analiza hartija od vrednosti (bol. 12) dr Jovan Njegić 12-04-2016 09:00

Učionica13

Ekologija i održivi razvoj u turizmu (bol. 12) dr Milutin Mrkša 12-04-2016 11:00

Amfiteatar2

Principi javne administracije (bol. 07) 12-04-2016 11:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Programski jezici I dr Vlado Krunić 22-04-2016 16:00

Učionica13

Programski jezici II dr Vlado Krunić 22-04-2016 16:00

Učionica13

Sistemi za upravljanje bazama podataka dr Vlado Krunić 22-04-2016 16:00

Učionica13

Softverski inženjering dr Vlado Krunić 22-04-2016 16:00

Učionica13

Trgovinski menadžment dr Jelena Damnjanović 08-04-2016 14:00

Učionica16

Turistička legislativa 14-04-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Uvod u primenu informacionih tehnologija u biznisu dr Vlado Krunić 22-04-2016 16:00

Učionica13

Vrednovanje preduzeća (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 15-04-2016 13:00

Amfiteatar1

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 12) dr Gordana Ljubojević 28-04-2016 09:00

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 12) dr Milutin Mrkša 08-04-2016 09:00

Učionica9

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 12) dr Veronika Boškov 12-04-2016 16:00

Učionica7

Učionica8

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 12) mr Mila Mihajlović 12-04-2016 17:00

Učionica13

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 12) dr Jovan Njegić 14-04-2016 17:00

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 12) dr Drinka Peković 13-04-2016 15:00

Učionica13

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 15-04-2016 12:00

Učionica11_KP

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 12) dr Tamara Gajić 26-04-2016 09:00

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 12) dr Branka Maksimović 18-04-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 12) dr Branka Paunović 21-04-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 12) dr Branka Maksimović 08-04-2016 13:00

Amfiteatar1

Internet tehnologije u poslovanju (bol. 12) dr Ninoslava Savić 11-04-2016 15:00

Učionica12

Vrednovanje preduzeća (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 12-04-2016 16:00

Učionica7

Učionica8

Matematika (bol. 12) dr Miloš Japundžić 15-04-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Projektovanje veb aplikacija dr Vlado Krunić 15-04-2016 16:00

Učionica13

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 12) mr Leonard Salai 26-04-2016 09:00

Učionica14

Investiciono bankarstvo (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 21-04-2016 09:00

Učionica11

Drugi strani poslovni jezik – nemački 26-04-2016 15:00

Učionica12

Menadžment malih i srednjih preduzeća (bol. 12) 26-04-2016 15:00

Učionica11

Učionica14

Menadžment malih i srednjih preduzeća 26-04-2016 15:00

Učionica11

Učionica14

Menadžment malih i srednjih preduzeća (bol. 07) 26-04-2016 15:00

Učionica11

Učionica14

Nemački poslovni jezik I 26-04-2016 15:00

Učionica12

Nemački poslovni jezik II 26-04-2016 15:00

Učionica12

Nemački poslovni jezik III 26-04-2016 15:00

Učionica12

Teorija i analiza bilansa mr Sanja Vlaović Begović 18-04-2016 09:00

Učionica11

Učionica9

Tržišno komuniciranje (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 22-04-2016 15:00

Amfiteatar2

Upravljačko računovodstvo (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 22-04-2016 13:00

Amfiteatar1

Upravljanje ljudskim resursima mr Leonard Salai 13-04-2016 15:00

Učionica12_KP

Vrednovanje preduzeća mr Sanja Vlaović Begović 25-04-2016 09:00

Učionica9

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 12) dr Milutin Mrkša 20-04-2016 09:00

Amfiteatar1

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 15-04-2016 15:00

Učionica14

Učionica7

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 12) dr Gordana Vuksanović 08-04-2016 09:00

Učionica9

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 08-04-2016 13:00

Amfiteatar1

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 12) 21-04-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Prirodni resursi u turizmu (bol. 12) dr Milutin Mrkša 08-04-2016 09:00

Učionica9

Trgovinski menadžment (bol. 12) dr Jelena Damnjanović 08-04-2016 14:00

Učionica16

Budžetiranje, planiranje i kontrola profita dr Ljiljana Jović 11-04-2016 13:00

Učionica7

Vrednovanje preduzeća (bol. 07) 12-04-2016 16:00

Učionica7

Učionica8

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 07) 12-04-2016 15:00

Učionica12

Tehnike međunarodnog poslovanja mr Mila Mihajlović 26-04-2016 09:00

Učionica14

Ekološki menadžment (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 12-04-2016 12:00

Učionica11

Učionica12

Ruralni turizam (bol. 12) dr Tatjana Bošković 22-04-2016 15:00

Učionica14

Učionica7

Drugi strani poslovni jezik – engleski (bol. 07) dr Nataša Bikicki 11-04-2016 12:00

Učionica8

Učionica9

Drugi strani poslovni jezik – engleski dr Nataša Bikicki 11-04-2016 12:00

Učionica8

Učionica9

Drugi strani poslovni jezik – engleski (bol. 07) 13-04-2016 15:00

Učionica16

Agroekonomija (bol. 12) dr Branka Maksimović 28-04-2016 09:00

Amfiteatar2

Ekonomika javnog sektora 16-04-2016 14:00

Amfiteatar2

Elektronska trgovina (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 15-04-2016 15:00

Učionica12

Poslovno pravo 14-04-2016 15:00

Amfiteatar_KP

Poslovno pravo dr Gordana Ljubojević 14-04-2016 17:00

Amfiteatar2

Finansijski menadžment (bol. 07) dr Jovan Njegić 12-04-2016 09:00

Učionica13

Agroekonomija (bol. 07) dr Branka Maksimović 28-04-2016 09:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 26-04-2016 15:00

Učionica12

Socijalno preduzetništvo mr Leonard Salai 13-04-2016 15:00

Učionica12_KP

Softverski inžinjering projekat 22-04-2016 15:00

Učionica12

Finansijski menadžment (bol. 07) dr Biserka Komnenić 13-04-2016 15:00

Učionica13

Digitalni marketing (bol. 12) dr Vlado Krunić 15-04-2016 16:00

Učionica13

Bankarstvo (bol. 12) dr Željko Račić 14-04-2016 17:00

Učionica12

Bankarstvo (bol. 07) dr Željko Račić 14-04-2016 17:00

Učionica12

Preduzetništvo (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 12-04-2016 15:00

Učionica11

Učionica14

Finansijsko računovodstvo (bol. 07) 18-04-2016 09:00

Učionica11

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 13-04-2016 12:00

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 13-04-2016 12:00

Učionica13

Softverski inženjering (bol. 07) 22-04-2016 15:00

Učionica12

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 07) 22-04-2016 15:00

Učionica12

Aktuarstvo (bol. 07) dr Dragan Jočić 13-04-2016 15:00

Učionica11_KP

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 08-04-2016 13:00

Amfiteatar1

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 07) dr Biserka Komnenić 13-04-2016 15:00

Učionica13

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 12-04-2016 12:00

Učionica11

Učionica12

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 07) 15-04-2016 15:00

Učionica16

Marketing dr Branka Maksimović 28-04-2016 09:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (bol. 07) 12-04-2016 18:00

Učionica11

Nacionalna ekonomija (bol. 07) dr Drinka Peković 15-04-2016 12:00

Učionica11_KP

Personalne finansije dr Jovan Njegić 12-04-2016 09:00

Učionica13

Programski jezici I dr Ninoslava Savić 11-04-2016 15:00

Učionica12

Osnovi elektronskog poslovanja (bol. 07) dr Ninoslava Savić 11-04-2016 15:00

Učionica12

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 07) dr Dragan Jočić 13-04-2016 15:00

Učionica11_KP

Međunarodne organizacije i integracije (bol. 12) mr Mila Mihajlović 12-04-2016 09:00

Učionica14

Komercijalno poslovanje (bol. 07) mr Mila Mihajlović 12-04-2016 09:00

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 12) 13-04-2016 15:00

Učionica16

Analiza finansijskih izveštaja (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 18-04-2016 09:00

Učionica11

Učionica9

Aktuarstvo (bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 21-04-2016 17:00

Učionica12

Učionica13