Izaberite stranicu

Predmet Nastavnik Datum Vreme Ucionica
Тржишно комуницирање (bol. 12) dr Maja Vukadinović 04-04-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Национална економија (bol. 07) dr Dejan Đurić 11-04-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Организационо понашање 04-04-2017 12:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Управљање пројектима 04-04-2017 12:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Маркетинг (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 05-04-2017 15:00

Амфитеатар2

Лабораторија 4

Учионица12

Економика трговине dr Tatjana Đurić Kuzmanović 12-04-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица11

Учионица14

Окружење пословања dr Tatjana Đurić Kuzmanović 12-04-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица11

Учионица14

Окружење пословања dr Drinka Peković 18-04-2017 17:00

Амфитеатар1

Учионица12

Основи рачуноводства dr Slaviša Đukanović 19-04-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Пословна математика 19-04-2017 09:00

Лабораторија 3

Пословна статистика 19-04-2017 09:00

Лабораторија 3

Стратешки менаџмент технологија и иновација mr Leonard Salai 19-04-2017 12:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Енглески пословни језик I dr Nataša Bikicki 20-04-2017 10:00

Учионица12

Учионица9

Тржишно пословање (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 04-04-2017 14:00

Амфитеатар1

Пословни информациони системи dr Zoran Marošan 21-04-2017 11:00

Амфитеатар1

Учионица11

Учионица12

Основи економије (bol. 12) 18-04-2017 17:00

Амфитеатар1

Учионица12

Увод у примену информационих технологија у бизнису dr Zoran Marošan 21-04-2017 11:00

Амфитеатар1

Учионица12

Учионица13

Савремене тенденције у јавној управи dr Marija Vuković 03-04-2017 15:00

Учионица11_КП

Учионица14_КП

Управљање растом предузећа 04-04-2017 12:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Програмски језици II dr Ninoslava Savić 11-04-2017 17:00

Учионица12

Технике међународног пословања dr Jelena Damnjanović 12-04-2017 14:00

Учионица10

Учионица12

Управљање породичним пословима dr Tatjana Đurić Kuzmanović 12-04-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица11

Учионица14

Финансијске институције и тржишта dr Biserka Komnenić 18-04-2017 10:00

Учионица13

Учионица14

Менаџмент малих и средњих предузећа mr Leonard Salai 07-04-2017 15:00

Амфитеатар1

Учионица11

Учионица13

Финансијско рачуноводство dr Slaviša Đukanović 19-04-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Други страни пословни језик – енглески dr Nataša Bikicki 20-04-2017 10:00

Учионица12

Учионица9

Енглески пословни језик II dr Nataša Bikicki 20-04-2017 10:00

Учионица12

Учионица9

Енглески пословни језик III dr Nataša Bikicki 20-04-2017 10:00

Учионица12

Учионица9

Финансијски менаџмент dr Biserka Komnenić 12-04-2017 17:00

Амфитеатар1

Учионица12

Програмски језици I dr Ninoslava Savić 11-04-2017 17:00

Учионица12

Финансијска стратегија и планирање пореза (bol. 07) dr Marija Vuković 03-04-2017 15:00

Учионица11_КП

Учионица14_КП

Основи организације (bol. 07) 04-04-2017 12:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Тржишно комуницирање (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 04-04-2017 14:00

Амфитеатар1

Актуарство (bol. 07) dr Dragan Jočić 11-04-2017 14:00

Учионица11

Управљачко рачуноводство (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 05-04-2017 17:00

Амфитеатар1

Учионица12

Први страни пословни језик I – немачки (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 08-04-2017 14:00

Амфитеатар1

Учионица13

Увод у финансијско пословање (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 19-04-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Математика (bol. 07) 19-04-2017 09:00

Лабораторија 3

Анализа финансијских извештаја (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 22-04-2017 11:00

Лабораторија 3

Учионица10

Учионица12

Предузетништво (bol. 07) dr Slobodanka Jovin 22-04-2017 11:00

Амфитеатар1

Лабораторија 4

Финансијско рачуноводство (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 05-04-2017 17:00

Амфитеатар1

Учионица12

Вредновање предузећа (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 05-04-2017 15:00

Учионица10

Учионица11

Учионица14

Пословно окружење (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 12-04-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица11

Учионица14

Основи менаџмента (bol. 07) dr Dejan Đurić 11-04-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 07) dr Nataša Papić Blagojević 19-04-2017 09:00

Амфитеатар1

Базе података (bol. 07) dr Ninoslava Savić 11-04-2017 17:00

Учионица12

Међународно пословање (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 12-04-2017 14:00

Учионица10

Учионица12

Увод у финансијско пословање dr Branka Paunović 05-04-2017 17:00

Амфитеатар2

Учионица11

Пословање са Европском унијом (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 12-04-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица11

Учионица14

Маркетинг истраживање (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 18-04-2017 14:00

Амфитеатар1

Учионица11

Међународни маркетинг (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 18-04-2017 14:00

Амфитеатар1

Учионица11

Први страни пословни језик I – француски (bol. 07) Tamara Verežan 08-04-2017 14:00

Учионица12

Менаџмент медијских система (bol. 07) dr Gordana Vuksanović 10-04-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Увод у финансијско пословање dr Slaviša Đukanović 19-04-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Основи туризма (bol. 07) dr Aleksandra Vujko 10-04-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Енглески пословни језик III Ivana Martinović Barbul 20-04-2017 16:00

Амфитеатар2

Лабораторија 3

Туристичка легислатива dr Gordana Ljubojević 13-04-2017 09:00

Амфитеатар1

Учионица10

Учионица11

Учионица12

Трговински маркетинг dr Tatjana Bošković 13-04-2017 12:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (bol. 07) dr Tamara Gajić 05-04-2017 17:00

Учионица10

Учионица14

Технике и облици међународног пословања (bol. 07) mr Mila Mihajlović 13-04-2017 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Менаџмент туристичке дестинације (bol. 07) dr Tatjana Bošković 13-04-2017 12:00

Амфитеатар1

Учионица12

Комерцијално пословање (bol. 07) mr Mila Mihajlović 13-04-2017 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Менаџмент малих и средњих предузећа (bol. 07) mr Leonard Salai 07-04-2017 15:00

Амфитеатар1

Учионица11

Учионица13

Агроекономија (bol. 07) dr Branka Maksimović 21-04-2017 16:00

Амфитеатар1

Учионица13

Пословна етика dr Maja Vukadinović 04-04-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Пословне комуникације dr Maja Vukadinović 04-04-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Форензичко рачуноводство и ревизија (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 04-04-2017 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Производни менаџмент mr Leonard Salai 04-04-2017 12:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Управљање пројектима dr Veronika Boškov 06-04-2017 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Управљање људским ресурсима dr Veronika Boškov 06-04-2017 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 07) dr Veronika Boškov 06-04-2017 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Управљање породичним пословима dr Tatjana Đurić Kuzmanović 12-04-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица11

Учионица14

Други страни пословни језик – руски (bol. 07) Tamara Popović 08-04-2017 12:00

Учионица10

Први страни пословни језик II – руски (bol. 07) Tamara Popović 08-04-2017 12:00

Учионица10

Први страни пословни језик III – руски (bol. 07) Tamara Popović 08-04-2017 12:00

Учионица10

Први страни пословни језик II – немачки (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 08-04-2017 14:00

Амфитеатар1

Учионица13

Пословно планирање dr Slaviša Đukanović 19-04-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Први страни пословни језик III – француски (bol. 07) Tamara Verežan 08-04-2017 14:00

Учионица12

Други страни пословни језик – француски (bol. 07) Tamara Verežan 08-04-2017 14:00

Учионица12

Први страни пословни језик II – француски (bol. 07) Tamara Verežan 08-04-2017 14:00

Учионица12

Други страни пословни језик – енглески (bol. 07) dr Nataša Bikicki 20-04-2017 10:00

Учионица12

Учионица9

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 07) dr Nataša Bikicki 20-04-2017 10:00

Учионица12

Учионица9

Менаџмент туристичке дестинације dr Tatjana Bošković 13-04-2017 12:00

Амфитеатар1

Учионица12

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) dr Tatjana Bošković 13-04-2017 12:00

Амфитеатар1

Учионица12

Интернет маркетинг dr Vlado Krunić 13-04-2017 14:00

Лабораторија 3

Лабораторија 4

Системи за електронско учење dr Zoran Marošan 21-04-2017 11:00

Амфитеатар1

Учионица12

Учионица13

Пословни информациони системи dr Zoran Marošan 21-04-2017 11:00

Амфитеатар1

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 21-04-2017 14:00

Амфитеатар1

Учионица13

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 21-04-2017 14:00

Амфитеатар1

Учионица13

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 07) 22-04-2017 09:00

Лабораторија 4

Учионица10

Учионица12

Управљање растом предузећа dr Drinka Peković 22-04-2017 11:00

Амфитеатар2

Учионица11

Учионица14

Примена интегрисаних развојних алата dr Ninoslava Savić 11-04-2017 17:00

Учионица12

Понашање потрошача dr Zdravko Šolak 03-04-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Енергетска безбедност (bol. 07) 04-04-2017 12:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Оперативни менаџмент 04-04-2017 12:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Вредновање предузећа mr Sanja Vlaović Begović 05-04-2017 15:00

Учионица10

Учионица11

Учионица14

Финансијски менаџмент dr Jovan Njegić 11-04-2017 16:00

Амфитеатар1

Лабораторија 4

Персоналне финансије dr Jovan Njegić 11-04-2017 16:00

Амфитеатар1

Лабораторија 4

Управљање туристичким предузећима dr Tamara Gajić 05-04-2017 17:00

Учионица10

Учионица14

Банкарско пословање и платни промет dr Branka Paunović 05-04-2017 17:00

Амфитеатар2

Учионица11

Управљање пројектима dr Veronika Boškov 06-04-2017 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Међународни туризам dr Tamara Gajić 07-04-2017 12:00

Амфитеатар1

Учионица11

Учионица13

Основи туризма dr Tamara Gajić 07-04-2017 12:00

Амфитеатар1

Учионица11

Учионица13

Отпочињање предузетничког подухвата mr Leonard Salai 07-04-2017 15:00

Амфитеатар1

Учионица11

Учионица13

Први страни пословни језик I – руски (bol. 12) Tamara Popović 08-04-2017 12:00

Учионица10

Први страни пословни језик I – француски (bol. 12) Tamara Verežan 08-04-2017 14:00

Учионица12

Други страни пословни језик – енглески Maja Lemajić 20-04-2017 12:00

Учионица12

Учионица9

Енглески пословни језик I Maja Lemajić 20-04-2017 12:00

Учионица12

Учионица9

Енглески пословни језик II Maja Lemajić 20-04-2017 12:00

Учионица12

Учионица9

Енглески пословни језик III Maja Lemajić 20-04-2017 12:00

Учионица12

Учионица9

Финансијска стратегија и планирање пореза dr Marija Vuković 03-04-2017 15:00

Учионица11_КП

Учионица14_КП

Економија знања (bol. 07) dr Biserka Komnenić 12-04-2017 17:00

Амфитеатар1

Учионица12

Технике међународног пословања mr Mila Mihajlović 13-04-2017 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи информационо-комуникационих технологија dr Zoran Marošan 21-04-2017 11:00

Амфитеатар1

Учионица12

Учионица13

Маркетинг dr Branka Maksimović 21-04-2017 16:00

Амфитеатар1

Учионица13

Познавање робе dr Branka Maksimović 21-04-2017 16:00

Амфитеатар1

Учионица13

Банкарство (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 22-04-2017 11:00

Амфитеатар1

Лабораторија 4

Рачуноводство банака и финансијских институција dr Slaviša Đorđević 05-04-2017 17:00

Амфитеатар1

Учионица12

Основи менаџмента (bol. 12) dr Dejan Đurić 07-04-2017 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Финансијско рачуноводство (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 05-04-2017 17:00

Амфитеатар1

Учионица12

Социологија (bol. 12) dr Gordana Vuksanović 10-04-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Пословно планирање dr Slaviša Đukanović 19-04-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Национална економија (bol. 12) dr Dejan Đurić 11-04-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Животно и неживотно осигурање dr Slobodanka Jovin 21-04-2017 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 12) dr Nataša Bikicki 20-04-2017 10:00

Учионица12

Учионица9

Технологија производње хране dr Branka Maksimović 21-04-2017 16:00

Амфитеатар1

Учионица13

Агроекономија (bol. 12) dr Branka Maksimović 21-04-2017 16:00

Амфитеатар1

Учионица13

Јавне финансије и буџетирање dr Ljiljana Jović 03-04-2017 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Предузетничке финансије dr Ljiljana Jović 03-04-2017 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Финансијска стратегија и планирање пореза (bol. 12) dr Marija Vuković 03-04-2017 15:00

Учионица11_КП

Учионица14_КП

Међународно опорезивање (bol. 12) dr Marija Vuković 03-04-2017 15:00

Учионица11_КП

Учионица14_КП

Пословно комуницирање (bol. 12) dr Maja Vukadinović 04-04-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Вредновање предузећа dr Slaviša Đorđević 04-04-2017 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Израда и имплементација бизнис плана dr Veronika Boškov 05-04-2017 17:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословање медија (bol. 12) dr Maja Vukadinović 06-04-2017 09:00

Амфитеатар1

Учионица12

Учионица9

Менаџмент туристичке дестинације dr Tamara Gajić 07-04-2017 12:00

Амфитеатар1

Учионица11

Учионица13

Социјално предузетништво mr Leonard Salai 07-04-2017 15:00

Амфитеатар1

Учионица11

Учионица13

Први страни пословни језик II – руски (bol. 12) Tamara Popović 08-04-2017 12:00

Учионица10

Први страни пословни језик III – руски (bol. 12) Tamara Popović 08-04-2017 12:00

Учионица10

Први страни пословни језик II – француски (bol. 12) Tamara Verežan 08-04-2017 14:00

Учионица12

Увод у финансијско пословање (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 19-04-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) dr Branka Paunović 19-04-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Туристичка географија (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 10-04-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 12) dr Nataša Bikicki 20-04-2017 10:00

Учионица12

Учионица9

Енглески пословни језик I Ivana Martinović Barbul 20-04-2017 16:00

Амфитеатар2

Лабораторија 3

Енглески пословни језик II Ivana Martinović Barbul 20-04-2017 16:00

Амфитеатар2

Лабораторија 3

Психологија (bol. 12) dr Maja Vukadinović 06-04-2017 09:00

Амфитеатар1

Учионица12

Учионица9

Банкарски менаџмент (bol. 12) dr Željko Račić 04-04-2017 09:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 12) dr Ljiljana Jović 21-04-2017 14:00

Амфитеатар1

Учионица13

Финансијске институције и тржишта dr Branka Paunović 05-04-2017 17:00

Амфитеатар2

Учионица11

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 12) dr Zdravko Šolak 22-04-2017 09:00

Лабораторија 4

Учионица10

Учионица12

Понашање потрошача (bol. 12) dr Zdravko Šolak 03-04-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 22-04-2017 11:00

Лабораторија 3

Учионица10

Учионица12

Основи туризма и хотелијерства (bol. 12) dr Tamara Gajić 07-04-2017 12:00

Амфитеатар1

Учионица11

Учионица13

Јавне финансије (bol. 12) dr Ljiljana Jović 03-04-2017 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Маркетинг (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 05-04-2017 15:00

Амфитеатар2

Лабораторија 4

Учионица12

Пословно окружење (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 12-04-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица11

Учионица14

Први страни пословни језик II – немачки (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 08-04-2017 14:00

Амфитеатар1

Учионица13

Међународна трговина (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 04-04-2017 09:00

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик III – немачки (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 08-04-2017 14:00

Амфитеатар1

Учионица13

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 12) dr Dragan Jočić 11-04-2017 14:00

Учионица11

Трговински менаџмент (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 11-04-2017 09:00

Учионица13

Учионица14

Предузетништво (bol. 12) mr Leonard Salai 07-04-2017 15:00

Амфитеатар1

Учионица11

Учионица13

Финансијска тржишта и институције (bol. 12) dr Jovan Njegić 18-04-2017 10:00

Учионица13

Учионица14

Међународна економија (bol. 12) 10-04-2017 16:00

Амфитеатар1

Учионица11

Геополитика (bol. 12) dr Dejan Đurić 11-04-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Маркетинг истраживање (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 18-04-2017 14:00

Амфитеатар1

Учионица11

Финансијски менаџмент (bol. 12) dr Biserka Komnenić 12-04-2017 17:00

Амфитеатар1

Учионица12

Примена информационих технологија (bol. 12) dr Zoran Marošan 21-04-2017 11:00

Амфитеатар1

Учионица12

Учионица13

Економика предузећа (bol. 12) dr Biserka Komnenić 12-04-2017 17:00

Амфитеатар1

Учионица12

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 12) dr Nataša Bikicki 20-04-2017 10:00

Учионица12

Учионица9

Управљачко рачуноводство (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 22-04-2017 11:00

Лабораторија 3

Учионица10

Учионица12

Основи ревизије (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 22-04-2017 11:00

Лабораторија 3

Учионица10

Учионица12

Пословна математика dr Sanja Lončar 03-04-2017 11:00

Лабораторија 5

Вредновање предузећа (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 04-04-2017 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Производни менаџмент mr Leonard Salai 04-04-2017 12:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Тржишно пословање (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 04-04-2017 14:00

Амфитеатар1

Интернет технологије у пословању (bol. 12) dr Aleksandra Klašnja Milićević 04-04-2017 18:00

Учионица10

Трговински менаџмент (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 14-04-2017 14:00

Учионица10

Учионица12

Финансијска тржишта и институције (bol. 07) dr Branka Paunović 05-04-2017 17:00

Амфитеатар2

Учионица11

Менаџмент туристичке дестинације (bol. 12) dr Milutin Mrkša 06-04-2017 11:00

Амфитеатар1

Учионица12

Учионица9

Основи туризма (bol. 07) dr Tamara Gajić 07-04-2017 12:00

Амфитеатар1

Учионица11

Учионица13

Први страни пословни језик III – француски (bol. 12) Tamara Verežan 08-04-2017 14:00

Учионица12

Други страни пословни језик – француски (bol. 12) Tamara Verežan 08-04-2017 14:00

Учионица12

Трговински менаџмент (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 11-04-2017 09:00

Учионица13

Учионица14

Трговински менаџмент dr Đorđe Ćuzović 11-04-2017 09:00

Учионица13

Учионица14

Природни ресурси у туризму (bol. 12) dr Milutin Mrkša 04-04-2017 09:00

Амфитеатар1

Примена информационих технологија (bol. 07) 21-04-2017 11:00

Амфитеатар1

Учионица12

Учионица13

Увод у финансијско пословање (bol. 07) dr Branka Paunović 05-04-2017 17:00

Амфитеатар2

Учионица11

Израда и имплементација бизнис плана (bol. 12) dr Veronika Boškov 05-04-2017 17:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Управљање и контрола трошкова (bol. 07) 22-04-2017 09:00

Амфитеатар1

Лабораторија 3

Пословно окружење (bol. 07) dr Drinka Peković 22-04-2017 11:00

Амфитеатар2

Учионица11

Учионица14

Други страни пословни језик – немачки (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 08-04-2017 14:00

Амфитеатар1

Учионица13

Менаџмент услуга (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 04-04-2017 09:00

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 12) dr Dejan Živkov 11-04-2017 16:00

Амфитеатар1

Лабораторија 4

Основи електронског пословања (bol. 12) dr Ninoslava Savić 11-04-2017 17:00

Учионица12

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 10-04-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Економика туризма (bol. 12) dr Tatjana Bošković 13-04-2017 12:00

Амфитеатар1

Учионица12

Менаџмент малих и средњих предузећа (bol. 12) mr Leonard Salai 07-04-2017 15:00

Амфитеатар1

Учионица11

Учионица13

Финансијска тржишта и институције (bol. 07) dr Jovan Njegić 18-04-2017 10:00

Учионица13

Учионица14

Стратешки менаџмент технологија и иновација (bol. 12) mr Leonard Salai 19-04-2017 12:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Међународне организације и интеграције (bol. 12) mr Mila Mihajlović 19-04-2017 15:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Други страни пословни језик – енглески (bol. 12) dr Nataša Bikicki 20-04-2017 10:00

Учионица12

Учионица9

Пословни апликативни системи (bol. 12) dr Zoran Marošan 21-04-2017 11:00

Амфитеатар1

Учионица12

Учионица13

Управљање и контрола трошкова (bol. 07) 22-04-2017 09:00

Лабораторија 4

Учионица10

Учионица12

Познавање робе (bol. 07) dr Branka Maksimović 21-04-2017 16:00

Амфитеатар1

Учионица13

Технике и облици међународног пословања (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 12-04-2017 14:00

Учионица10

Учионица12

Познавање робе (bol. 12) dr Branka Maksimović 21-04-2017 16:00

Амфитеатар1

Учионица13

Социологија (bol. 12) 03-04-2017 09:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 07) dr Dragan Jočić 11-04-2017 14:00

Учионица11

Финансијски менаџмент (bol. 07) dr Jovan Njegić 11-04-2017 16:00

Амфитеатар1

Лабораторија 4

Национална економија (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 12-04-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица11

Учионица14

Пословање медија (bol. 07) dr Maja Vukadinović 06-04-2017 09:00

Амфитеатар1

Учионица12

Учионица9

Тржишно пословање (bol. 07) mr Mila Mihajlović 13-04-2017 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Менаџмент туристичке дестинације (bol. 07) dr Tamara Gajić 07-04-2017 12:00

Амфитеатар1

Учионица11

Учионица13

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 07) 07-04-2017 15:00

Амфитеатар1

Учионица11

Учионица13

Актуарство (bol. 07) dr Nataša Papić Blagojević 19-04-2017 09:00

Амфитеатар1

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 07) dr Aleksandra Vujko 10-04-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 11-04-2017 09:00

Учионица13

Учионица14

Стратешки менаџмент технологија и иновација (bol. 07) 19-04-2017 12:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 20-04-2017 16:00

Амфитеатар2

Лабораторија 3

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 20-04-2017 16:00

Амфитеатар2

Лабораторија 3

Финансијски менаџмент (bol. 07) dr Biserka Komnenić 12-04-2017 17:00

Амфитеатар1

Учионица12

Примена интернет технологија (bol. 07) 13-04-2017 14:00

Лабораторија 3

Лабораторија 4

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 07) dr Vlado Krunić 13-04-2017 14:00

Лабораторија 3

Лабораторија 4

Међународно пословање (bol. 07) mr Mila Mihajlović 13-04-2017 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Увод у финансијско пословање (bol. 12) dr Branka Paunović 05-04-2017 17:00

Амфитеатар2

Учионица11

Банкарство (bol. 07) dr Željko Račić 04-04-2017 09:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Еколошки менаџмент (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 21-04-2017 14:00

Амфитеатар1

Учионица13

Банкарство (bol. 12) dr Željko Račić 04-04-2017 09:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Основи организације (bol. 12) 04-04-2017 12:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Менаџмент људских ресурса у туризму и хотелијерству (bol. 12) dr Tamara Gajić 05-04-2017 17:00

Учионица10

Учионица14

Предузетништво (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 22-04-2017 11:00

Амфитеатар1

Лабораторија 4

Пословно окружење (bol. 12) dr Drinka Peković 22-04-2017 11:00

Амфитеатар2

Учионица11

Учионица14

Међународно опорезивање (bol. 12) dr Ljiljana Jović 03-04-2017 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Финансијска стратегија и планирање пореза (bol. 12) dr Ljiljana Jović 03-04-2017 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Финансијско рачуноводство (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 19-04-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Основи електронског пословања (bol. 07) dr Ninoslava Savić 11-04-2017 17:00

Учионица12

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 07) 19-04-2017 09:00

Лабораторија 3

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 20-04-2017 16:00

Амфитеатар2

Лабораторија 3

Основи менаџмента (bol. 12) mr Leonard Salai 07-04-2017 15:00

Амфитеатар1

Учионица11

Учионица13

Предузетништво (bol. 07) mr Leonard Salai 07-04-2017 15:00

Амфитеатар1

Учионица11

Учионица13

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 19-04-2017 09:00

Амфитеатар1

Пословно право (bol. 12) dr Gordana Ljubojević 13-04-2017 09:00

Амфитеатар1

Учионица10

Учионица11

Учионица12

Основи менаџмента (bol. 12) dr Dejan Đurić 11-04-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Управљачко рачуноводство (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 22-04-2017 11:00

Лабораторија 3

Учионица10

Учионица12

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 07) Maja Lemajić 20-04-2017 12:00

Учионица12

Учионица9

Социологија (bol. 07) 03-04-2017 09:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Међународно опорезивање (bol. 07) dr Ljiljana Jović 03-04-2017 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица12_КП

Математика (bol. 07) dr Sanja Lončar 03-04-2017 11:00

Лабораторија 5

Међународно опорезивање (bol. 07) dr Marija Vuković 03-04-2017 15:00

Учионица11_КП

Учионица14_КП

Пословно комуницирање (bol. 07) dr Maja Vukadinović 04-04-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Геополитика (bol. 07) dr Dejan Đurić 11-04-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Принципи јавне администрације (bol. 07) dr Dejan Đurić 11-04-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Управљање квалитетом (bol. 07) 04-04-2017 12:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Посебни облици туризма (bol. 12) dr Milutin Mrkša 04-04-2017 09:00

Амфитеатар1

Пословање са Европском унијом (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 12-04-2017 14:00

Учионица10

Учионица12

Основи туризма и хотелијерства (bol. 12) dr Milutin Mrkša 06-04-2017 11:00

Амфитеатар1

Учионица12

Учионица9

Основи организације (bol. 07) dr Veronika Boškov 06-04-2017 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Основи менаџмента (bol. 07) mr Leonard Salai 07-04-2017 15:00

Амфитеатар1

Учионица11

Учионица13

Математика (bol. 12) 19-04-2017 09:00

Лабораторија 3

Пословање медија (bol. 12) 03-04-2017 09:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Математика (bol. 12) dr Sanja Lončar 03-04-2017 11:00

Лабораторија 5

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 07) Maja Lemajić 20-04-2017 10:00

Учионица12

Учионица9

Други страни пословни језик – енглески (bol. 07) Maja Lemajić 20-04-2017 12:00

Учионица12

Учионица9

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 07) 20-04-2017 16:00

Амфитеатар2

Лабораторија 3

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 07) 20-04-2017 16:00

Амфитеатар2

Лабораторија 3

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 07) 20-04-2017 12:00

Учионица12

Учионица9

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 07) Maja Lemajić 20-04-2017 12:00

Учионица12

Учионица9

Други страни пословни језик – енглески (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 20-04-2017 16:00

Амфитеатар2

Лабораторија 3

Маркетинг (bol. 07) dr Branka Maksimović 21-04-2017 16:00

Амфитеатар1

Учионица13

Економика предузећа (bol. 12) dr Zdravko Šolak 22-04-2017 09:00

Амфитеатар1

Лабораторија 3

Тржишно пословање (bol. 07) dr Zdravko Šolak 22-04-2017 09:00

Амфитеатар1

Лабораторија 3

Управљање и контрола трошкова (bol. 12) dr Zdravko Šolak 22-04-2017 09:00

Амфитеатар1

Лабораторија 3

Економија знања (bol. 07) dr Drinka Peković 22-04-2017 11:00

Амфитеатар2

Учионица11

Учионица14

Национална економија (bol. 07) dr Drinka Peković 22-04-2017 11:00

Амфитеатар2

Учионица11

Учионица14

Математика (bol. 07) dr Miloš Japundžić 03-04-2017 12:00

Лабораторија 4

Међународна економија (bol. 12) dr Jelena Damnjanović 12-04-2017 14:00

Учионица10

Учионица12

Национална економија (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 12-04-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица11

Учионица14

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 20-04-2017 16:00

Амфитеатар2

Лабораторија 3

Финансијско рачуноводство (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 19-04-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Еколошки менаџмент (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 21-04-2017 14:00

Амфитеатар1

Учионица13

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 04-04-2017 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 07) dr Milutin Mrkša 04-04-2017 09:00

Амфитеатар1

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 07) dr Milutin Mrkša 04-04-2017 09:00

Амфитеатар1

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 05-04-2017 15:00

Учионица10

Учионица11

Учионица14

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 07) dr Ninoslava Savić 11-04-2017 17:00

Учионица12

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 07) dr Tamara Gajić 05-04-2017 17:00

Учионица10

Учионица14

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 12-04-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица11

Учионица14

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) 06-04-2017 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 07) dr Veronika Boškov 06-04-2017 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 12-04-2017 15:00

Амфитеатар2

Учионица11

Учионица14

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) dr Branko Latinović 07-04-2017 15:00

Амфитеатар1

Учионица11

Учионица13

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 10-04-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 07) 19-04-2017 12:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 07) 19-04-2017 12:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 07) dr Biserka Komnenić 12-04-2017 17:00

Амфитеатар1

Учионица12

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 13-04-2017 09:00

Амфитеатар1

Учионица10

Учионица11

Учионица12

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) dr Branka Maksimović 13-04-2017 12:00

Амфитеатар1

Учионица12

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 07) 13-04-2017 12:00

Амфитеатар1

Учионица12

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 13-04-2017 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 07) dr Zoran Marošan 21-04-2017 11:00

Амфитеатар1

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) dr Veronika Boškov 21-04-2017 11:00

Амфитеатар1

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) dr Branka Maksimović 21-04-2017 16:00

Амфитеатар1

Учионица13

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 07) dr Branka Maksimović 21-04-2017 16:00

Амфитеатар1

Учионица13

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) mr Leonard Salai 21-04-2017 16:00

Амфитеатар1

Учионица13

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 07) 22-04-2017 11:00

Амфитеатар2

Учионица11

Учионица14

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 22-04-2017 11:00

Лабораторија 3

Учионица10

Учионица12

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) dr Ana Jovičić Vuković 19-04-2017 12:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 07) dr Branka Maksimović 21-04-2017 16:00

Амфитеатар1

Учионица13

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 04-04-2017 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 12) dr Gordana Vuksanović 04-04-2017 09:00

Амфитеатар1

Управљање ризицима dr Jovan Njegić 11-04-2017 16:00

Амфитеатар1

Лабораторија 4

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 07) dr Ninoslava Savić 11-04-2017 17:00

Учионица12

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 12) dr Tamara Gajić 05-04-2017 17:00

Учионица10

Учионица14

Трговински менаџмент dr Jelena Damnjanović 12-04-2017 14:00

Учионица10

Учионица12

Управљање људским ресурсима mr Leonard Salai 07-04-2017 15:00

Амфитеатар1

Учионица11

Учионица13

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 12) dr Milutin Mrkša 11-04-2017 09:00

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 07) 19-04-2017 12:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 12) dr Branka Paunović 19-04-2017 12:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 12) dr Drinka Peković 12-04-2017 17:00

Амфитеатар1

Учионица12

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 07) dr Branka Paunović 05-04-2017 17:00

Амфитеатар2

Учионица11

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 12) dr Jovan Njegić 13-04-2017 09:00

Амфитеатар1

Учионица10

Учионица11

Учионица12

Пројектовање веб апликација dr Vlado Krunić 13-04-2017 14:00

Лабораторија 3

Лабораторија 4

Софтверски инжењеринг dr Vlado Krunić 13-04-2017 14:00

Лабораторија 3

Лабораторија 4

Програмски језици II dr Vlado Krunić 13-04-2017 14:00

Лабораторија 3

Лабораторија 4

Пројектовање система електронског пословања dr Vlado Krunić 13-04-2017 14:00

Лабораторија 3

Лабораторија 4

Системи за управљање базама података dr Vlado Krunić 13-04-2017 14:00

Лабораторија 3

Лабораторија 4

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 12) mr Leonard Salai 13-04-2017 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 07) mr Mila Mihajlović 13-04-2017 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 12) dr Gordana Ljubojević 21-04-2017 16:00

Амфитеатар1

Учионица13

Вредновање предузећа (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 05-04-2017 15:00

Учионица10

Учионица11

Учионица14

Инвестирање у хартије од вредности dr Jovan Njegić 11-04-2017 16:00

Амфитеатар1

Лабораторија 4

Примењено програмирање (bol. 07) dr Vlado Krunić 13-04-2017 14:00

Лабораторија 3

Лабораторија 4

Увод у примену информационих технологија у бизнису dr Vlado Krunić 13-04-2017 14:00

Лабораторија 3

Лабораторија 4

Пословање медија (bol. 07) 03-04-2017 09:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Буџетирање, планирање и контрола профита dr Ljiljana Jović 03-04-2017 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Финансијска стратегија и планирање пореза dr Ljiljana Jović 03-04-2017 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 12) dr Tatjana Bošković 11-04-2017 13:00

Амфитеатар1

Лабораторија 3

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 04-04-2017 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Рурални туризам (bol. 12) dr Tatjana Bošković 11-04-2017 13:00

Амфитеатар1

Лабораторија 3

Тржишно комуницирање (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 04-04-2017 14:00

Амфитеатар1

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 12) dr Milutin Mrkša 04-04-2017 09:00

Амфитеатар1

Екологија и одрживи развој у туризму (bol. 12) dr Milutin Mrkša 04-04-2017 09:00

Амфитеатар1

Управљање ризицима dr Jovan Njegić 11-04-2017 16:00

Амфитеатар1

Лабораторија 4

Анализа хартија од вредности (bol. 12) dr Jovan Njegić 11-04-2017 16:00

Амфитеатар1

Лабораторија 4

Израда и имплементација бизнис плана (bol. 07) dr Veronika Boškov 05-04-2017 17:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Анализа финансијских извештаја (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 05-04-2017 17:00

Амфитеатар1

Учионица12

Базе података dr Ninoslava Savić 11-04-2017 17:00

Лабораторија 4

Учионица12

Интернет технологије у пословању (bol. 12) dr Ninoslava Savić 11-04-2017 17:00

Учионица12

Увод у е-бизнис dr Ninoslava Savić 11-04-2017 17:00

Учионица12

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 12) mr Mila Mihajlović 05-04-2017 17:00

Амфитеатар2

Учионица11

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 12) dr Branka Maksimović 06-04-2017 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 06-04-2017 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 07) dr Veronika Boškov 06-04-2017 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Други страни пословни језик – немачки 08-04-2017 14:00

Амфитеатар1

Учионица13

Немачки пословни језик I 08-04-2017 14:00

Амфитеатар1

Учионица13

Немачки пословни језик II 08-04-2017 14:00

Амфитеатар1

Учионица13

Немачки пословни језик III 08-04-2017 14:00

Амфитеатар1

Учионица13

Менаџмент медијских система (bol. 07) 03-04-2017 09:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Вредновање предузећа (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 04-04-2017 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 12) dr Branka Maksimović 04-04-2017 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Менаџмент набавке (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 18-04-2017 14:00

Амфитеатар1

Учионица11

Спортско рекреативни туризам (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 03-04-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Учионица12_КП

Производни менаџмент dr Zdravko Šolak 22-04-2017 09:00

Амфитеатар1

Лабораторија 3

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 22-04-2017 11:00

Амфитеатар2

Учионица11

Учионица14

Математика (bol. 12) dr Miloš Japundžić 03-04-2017 12:00

Лабораторија 4

Финансијска стратегија и планирање пореза (bol. 07) dr Ljiljana Jović 03-04-2017 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Математика (bol. 16) dr Dragan Jočić 11-04-2017 14:00

Учионица11

Основи економије (bol. 16) dr Drinka Peković 18-04-2017 17:00

Амфитеатар1

Учионица12

Међународно пословно право (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 13-04-2017 09:00

Амфитеатар1

Учионица10

Учионица11

Учионица12

Инвестиционо банкарство (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 22-04-2017 11:00

Амфитеатар1

Лабораторија 4

Анализа финансијских извештаја (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 22-04-2017 11:00

Лабораторија 3

Учионица10

Учионица12

Израда и имплементација бизнис плана (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 22-04-2017 11:00

Амфитеатар1

Лабораторија 4

Теорија и анализа биланса mr Sanja Vlaović Begović 22-04-2017 11:00

Лабораторија 3

Учионица10

Учионица12

Трговински менаџмент (bol. 12) dr Jelena Damnjanović 12-04-2017 14:00

Учионица10

Учионица12

Основи микроекономске анализе за пословно одлучивање dr Drinka Peković 18-04-2017 17:00

Амфитеатар1

Учионица12

Електронски системи плаћања (bol. 12) dr Branko Latinović 07-04-2017 12:00

Учионица10

Принципи менаџмента mr Leonard Salai 07-04-2017 15:00

Амфитеатар1

Учионица11

Учионица13

Управљање људским ресурсима dr Ivana Jošanov Vrgović 07-04-2017 12:00

Амфитеатар1

Учионица11

Учионица13

Основи макроекономске анализе за пословно одлучивање dr Drinka Peković 18-04-2017 17:00

Амфитеатар1

Учионица12

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 07-04-2017 12:00

Учионица10

Информациони системи у туризму (bol. 12) dr Branko Latinović 07-04-2017 12:00

Учионица10

Објектно-оријентисано пројектовање dr Branko Latinović 07-04-2017 12:00

Учионица10

Финансијско рачуноводство dr Vladimir Zakić 04-04-2017 12:00

Лабораторија 3

Први страни пословни језик I – руски (bol. 07) Tamara Popović 08-04-2017 12:00

Учионица10

Финансијско рачуноводство (bol. 12) dr Vladimir Zakić 04-04-2017 12:00

Лабораторија 3

Други страни пословни језик – немачки (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 08-04-2017 14:00

Амфитеатар1

Учионица13

Први страни пословни језик III – немачки (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 08-04-2017 14:00

Амфитеатар1

Учионица13

Први страни пословни језик I – немачки (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 08-04-2017 14:00

Амфитеатар1

Учионица13

Француски пословни језик 1 Tamara Verežan 08-04-2017 14:00

Учионица12

Други страни пословни језик – француски Tamara Verežan 08-04-2017 14:00

Учионица12

Француски пословни језик 3 Tamara Verežan 08-04-2017 14:00

Учионица12

Социологија (bol. 07) dr Gordana Vuksanović 10-04-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Рачуноводство трговинских предузећа dr Slaviša Đukanović 19-04-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Руски пословни језик 1 Tamara Popović 08-04-2017 12:00

Учионица10

Руски пословни језик 2 Tamara Popović 08-04-2017 12:00

Учионица10

Руски пословни језик 3 Tamara Popović 08-04-2017 12:00

Учионица10

Основи менаџмента (bol. 07) dr Ivana Jošanov Vrgović 07-04-2017 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 12) dr Dejan Đurić 10-04-2017 16:00

Амфитеатар1

Учионица11

Финансијско рачуноводство (bol. 07) dr Vladimir Zakić 04-04-2017 12:00

Лабораторија 3

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 12) 19-04-2017 15:00

Учионица10

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 16) dr Nataša Bikicki 20-04-2017 10:00

Учионица12

Учионица9

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 12) Maja Lemajić 20-04-2017 12:00

Учионица12

Учионица9

Други страни пословни језик – енглески Ivana Martinović Barbul 20-04-2017 16:00

Амфитеатар2

Лабораторија 3

Пословно право dr Gordana Ljubojević 13-04-2017 09:00

Амфитеатар1

Учионица10

Учионица11

Учионица12

Пословна етика dr Gordana Ljubojević 13-04-2017 09:00

Амфитеатар1

Учионица10

Учионица11

Учионица12

Економика туризма dr Tatjana Bošković 13-04-2017 12:00

Амфитеатар1

Учионица12

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 12) dr Tatjana Bošković 13-04-2017 12:00

Амфитеатар1

Учионица12

Дигитални маркетинг (bol. 12) dr Vlado Krunić 13-04-2017 14:00

Лабораторија 3

Лабораторија 4

Софтверски инжењеринг (bol. 07) dr Vlado Krunić 13-04-2017 14:00

Лабораторија 3

Лабораторија 4

Информациони системи у туризму (bol. 12) dr Vlado Krunić 13-04-2017 14:00

Лабораторија 3

Лабораторија 4

Програмски језици I dr Vlado Krunić 13-04-2017 14:00

Лабораторија 3

Лабораторија 4

Осигурање (bol. 07) 21-04-2017 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) dr Zoran Marošan 21-04-2017 11:00

Амфитеатар1

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 07) 21-04-2017 11:00

Амфитеатар1

Учионица12

Учионица13

Психологија (bol. 16) dr Maja Vukadinović 06-04-2017 09:00

Амфитеатар1

Учионица12

Учионица9

Основи предузетништва dr Slobodanka Jovin 22-04-2017 11:00

Амфитеатар1

Лабораторија 4

Електронска трговина (bol. 12) dr Branko Latinović 07-04-2017 12:00

Учионица10

Квалитет услуга у туризму и хотелијерству (bol. 12) dr Tamara Gajić 07-04-2017 12:00

Амфитеатар1

Учионица11

Учионица13

Други страни пословни језик – руски (bol. 12) Tamara Popović 08-04-2017 12:00

Учионица10

Спољнотрговинско пословање (bol. 12) mr Mila Mihajlović 05-04-2017 14:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословна статистика dr Zdravko Šolak 22-04-2017 09:00

Амфитеатар1

Лабораторија 3

Трговински менаџмент (bol. 12) mr Mila Mihajlović 13-04-2017 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 12) 19-04-2017 09:00

Лабораторија 3

Социологија (bol. 16) dr Gordana Vuksanović 10-04-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Пројектовање алгоритама (bol. 16) dr Vlado Krunić 13-04-2017 14:00

Лабораторија 3

Лабораторија 4

Структуре података и алгоритми dr Vlado Krunić 13-04-2017 14:00

Лабораторија 3

Лабораторија 4

Основи предузетништва mr Leonard Salai 07-04-2017 15:00

Амфитеатар1

Учионица11

Учионица13

Актуарство (bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 19-04-2017 09:00

Амфитеатар1

Пословање са Европском унијом (bol. 07) 10-04-2017 16:00

Амфитеатар1

Учионица11

Менаџмент набавке (bol. 12) 10-04-2017 16:00

Амфитеатар1

Учионица11

Предузетништво (bol. 12) 22-04-2017 11:00

Амфитеатар1

Осигурање (bol. 12) 21-04-2017 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Предузетништво (bol. 07) 22-04-2017 11:00

Амфитеатар1

Национална економија (bol. 12) dr Drinka Peković 22-04-2017 11:00

Амфитеатар2

Учионица11

Учионица14

Управљање квалитетом (bol. 12) dr Veronika Boškov 06-04-2017 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Менаџмент људских ресурса dr Veronika Boškov 06-04-2017 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Управљање квалитетом (bol. 07) dr Veronika Boškov 06-04-2017 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Управљање људским ресурсима mr Leonard Salai 07-04-2017 15:00

Амфитеатар1

Учионица11

Учионица13

Основи економије (bol. 07) dr Drinka Peković 18-04-2017 17:00

Амфитеатар1

Учионица12

Пословно право (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 13-04-2017 09:00

Амфитеатар1

Учионица10

Учионица11

Учионица12

Израда и имплементација бизнис плана (bol. 07) dr Slobodanka Jovin 22-04-2017 11:00

Амфитеатар1

Лабораторија 4

Осигуравачко пословање dr Biserka Komnenić 12-04-2017 17:00

Амфитеатар1

Учионица12

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 12) Maja Lemajić 20-04-2017 12:00

Учионица12

Учионица9

Управљање и контрола трошкова (bol. 12) 22-04-2017 09:00

Лабораторија 4

Учионица10

Учионица12

Конкурентност предузећа и привреде dr Zdravko Šolak 03-04-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Менаџмент здравствене заштите (bol. 07) dr Zdravko Šolak 03-04-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Основи микроекономске анализе за пословно одлучивање dr Zdravko Šolak 03-04-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Јавне финансије и буџетирање dr Marija Vuković 03-04-2017 15:00

Учионица11_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 11-04-2017 09:00

Учионица13

Учионица14