Izaberite stranicu

PredmetNastavnikDatumVremeUcionica
Tržišno komuniciranje (bol. 12) dr Maja Vukadinović 04-04-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Nacionalna ekonomija (bol. 07) dr Dejan Đurić 11-04-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Organizaciono ponašanje 04-04-2017 12:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljanje projektima 04-04-2017 12:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Marketing (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 05-04-2017 15:00

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Učionica12

Ekonomika trgovine dr Tatjana Đurić Kuzmanović 12-04-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica11

Učionica14

Okruženje poslovanja dr Tatjana Đurić Kuzmanović 12-04-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica11

Učionica14

Okruženje poslovanja dr Drinka Peković 18-04-2017 17:00

Amfiteatar1

Učionica12

Osnovi računovodstva dr Slaviša Đukanović 19-04-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Poslovna matematika 19-04-2017 09:00

Laboratorija 3

Poslovna statistika 19-04-2017 09:00

Laboratorija 3

Strateški menadžment tehnologija i inovacija mr Leonard Salai 19-04-2017 12:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Engleski poslovni jezik I dr Nataša Bikicki 20-04-2017 10:00

Učionica12

Učionica9

Tržišno poslovanje (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 04-04-2017 14:00

Amfiteatar1

Poslovni informacioni sistemi dr Zoran Marošan 21-04-2017 11:00

Amfiteatar1

Učionica11

Učionica12

Osnovi ekonomije (bol. 12) 18-04-2017 17:00

Amfiteatar1

Učionica12

Uvod u primenu informacionih tehnologija u biznisu dr Zoran Marošan 21-04-2017 11:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica13

Savremene tendencije u javnoj upravi dr Marija Vuković 03-04-2017 15:00

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Upravljanje rastom preduzeća 04-04-2017 12:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Programski jezici II dr Ninoslava Savić 11-04-2017 17:00

Učionica12

Tehnike međunarodnog poslovanja dr Jelena Damnjanović 12-04-2017 14:00

Učionica10

Učionica12

Upravljanje porodičnim poslovima dr Tatjana Đurić Kuzmanović 12-04-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica11

Učionica14

Finansijske institucije i tržišta dr Biserka Komnenić 18-04-2017 10:00

Učionica13

Učionica14

Menadžment malih i srednjih preduzeća mr Leonard Salai 07-04-2017 15:00

Amfiteatar1

Učionica11

Učionica13

Finansijsko računovodstvo dr Slaviša Đukanović 19-04-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Drugi strani poslovni jezik – engleski dr Nataša Bikicki 20-04-2017 10:00

Učionica12

Učionica9

Engleski poslovni jezik II dr Nataša Bikicki 20-04-2017 10:00

Učionica12

Učionica9

Engleski poslovni jezik III dr Nataša Bikicki 20-04-2017 10:00

Učionica12

Učionica9

Finansijski menadžment dr Biserka Komnenić 12-04-2017 17:00

Amfiteatar1

Učionica12

Programski jezici I dr Ninoslava Savić 11-04-2017 17:00

Učionica12

Finansijska strategija i planiranje poreza (bol. 07) dr Marija Vuković 03-04-2017 15:00

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Osnovi organizacije (bol. 07) 04-04-2017 12:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Tržišno komuniciranje (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 04-04-2017 14:00

Amfiteatar1

Aktuarstvo (bol. 07) dr Dragan Jočić 11-04-2017 14:00

Učionica11

Upravljačko računovodstvo (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 05-04-2017 17:00

Amfiteatar1

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 08-04-2017 14:00

Amfiteatar1

Učionica13

Uvod u finansijsko poslovanje (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 19-04-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Matematika (bol. 07) 19-04-2017 09:00

Laboratorija 3

Analiza finansijskih izveštaja (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 22-04-2017 11:00

Laboratorija 3

Učionica10

Učionica12

Preduzetništvo (bol. 07) dr Slobodanka Jovin 22-04-2017 11:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Finansijsko računovodstvo (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 05-04-2017 17:00

Amfiteatar1

Učionica12

Vrednovanje preduzeća (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 05-04-2017 15:00

Učionica10

Učionica11

Učionica14

Poslovno okruženje (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 12-04-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica11

Učionica14

Osnovi menadžmenta (bol. 07) dr Dejan Đurić 11-04-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 07) dr Nataša Papić Blagojević 19-04-2017 09:00

Amfiteatar1

Baze podataka (bol. 07) dr Ninoslava Savić 11-04-2017 17:00

Učionica12

Međunarodno poslovanje (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 12-04-2017 14:00

Učionica10

Učionica12

Uvod u finansijsko poslovanje dr Branka Paunović 05-04-2017 17:00

Amfiteatar2

Učionica11

Poslovanje sa Evropskom unijom (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 12-04-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica11

Učionica14

Marketing istraživanje (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 18-04-2017 14:00

Amfiteatar1

Učionica11

Međunarodni marketing (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 18-04-2017 14:00

Amfiteatar1

Učionica11

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (bol. 07) Tamara Verežan 08-04-2017 14:00

Učionica12

Menadžment medijskih sistema (bol. 07) dr Gordana Vuksanović 10-04-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Uvod u finansijsko poslovanje dr Slaviša Đukanović 19-04-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Osnovi turizma (bol. 07) dr Aleksandra Vujko 10-04-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Engleski poslovni jezik III Ivana Martinović Barbul 20-04-2017 16:00

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Turistička legislativa dr Gordana Ljubojević 13-04-2017 09:00

Amfiteatar1

Učionica10

Učionica11

Učionica12

Trgovinski marketing dr Tatjana Bošković 13-04-2017 12:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (bol. 07) dr Tamara Gajić 05-04-2017 17:00

Učionica10

Učionica14

Tehnike i oblici međunarodnog poslovanja (bol. 07) mr Mila Mihajlović 13-04-2017 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment turističke destinacije (bol. 07) dr Tatjana Bošković 13-04-2017 12:00

Amfiteatar1

Učionica12

Komercijalno poslovanje (bol. 07) mr Mila Mihajlović 13-04-2017 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment malih i srednjih preduzeća (bol. 07) mr Leonard Salai 07-04-2017 15:00

Amfiteatar1

Učionica11

Učionica13

Agroekonomija (bol. 07) dr Branka Maksimović 21-04-2017 16:00

Amfiteatar1

Učionica13

Poslovna etika dr Maja Vukadinović 04-04-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Poslovne komunikacije dr Maja Vukadinović 04-04-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Forenzičko računovodstvo i revizija (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 04-04-2017 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Proizvodni menadžment mr Leonard Salai 04-04-2017 12:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljanje projektima dr Veronika Boškov 06-04-2017 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Upravljanje ljudskim resursima dr Veronika Boškov 06-04-2017 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 07) dr Veronika Boškov 06-04-2017 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Upravljanje porodičnim poslovima dr Tatjana Đurić Kuzmanović 12-04-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica11

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – ruski (bol. 07) Tamara Popović 08-04-2017 12:00

Učionica10

Prvi strani poslovni jezik II – ruski (bol. 07) Tamara Popović 08-04-2017 12:00

Učionica10

Prvi strani poslovni jezik III – ruski (bol. 07) Tamara Popović 08-04-2017 12:00

Učionica10

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 08-04-2017 14:00

Amfiteatar1

Učionica13

Poslovno planiranje dr Slaviša Đukanović 19-04-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Prvi strani poslovni jezik III – francuski (bol. 07) Tamara Verežan 08-04-2017 14:00

Učionica12

Drugi strani poslovni jezik – francuski (bol. 07) Tamara Verežan 08-04-2017 14:00

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik II – francuski (bol. 07) Tamara Verežan 08-04-2017 14:00

Učionica12

Drugi strani poslovni jezik – engleski (bol. 07) dr Nataša Bikicki 20-04-2017 10:00

Učionica12

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 07) dr Nataša Bikicki 20-04-2017 10:00

Učionica12

Učionica9

Menadžment turističke destinacije dr Tatjana Bošković 13-04-2017 12:00

Amfiteatar1

Učionica12

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) dr Tatjana Bošković 13-04-2017 12:00

Amfiteatar1

Učionica12

Internet marketing dr Vlado Krunić 13-04-2017 14:00

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Sistemi za elektronsko učenje dr Zoran Marošan 21-04-2017 11:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica13

Poslovni informacioni sistemi dr Zoran Marošan 21-04-2017 11:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 21-04-2017 14:00

Amfiteatar1

Učionica13

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 21-04-2017 14:00

Amfiteatar1

Učionica13

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 07) 22-04-2017 09:00

Laboratorija 4

Učionica10

Učionica12

Upravljanje rastom preduzeća dr Drinka Peković 22-04-2017 11:00

Amfiteatar2

Učionica11

Učionica14

Primena integrisanih razvojnih alata dr Ninoslava Savić 11-04-2017 17:00

Učionica12

Ponašanje potrošača dr Zdravko Šolak 03-04-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Energetska bezbednost (bol. 07) 04-04-2017 12:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Operativni menadžment 04-04-2017 12:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Vrednovanje preduzeća mr Sanja Vlaović Begović 05-04-2017 15:00

Učionica10

Učionica11

Učionica14

Finansijski menadžment dr Jovan Njegić 11-04-2017 16:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Personalne finansije dr Jovan Njegić 11-04-2017 16:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Upravljanje turističkim preduzećima dr Tamara Gajić 05-04-2017 17:00

Učionica10

Učionica14

Bankarsko poslovanje i platni promet dr Branka Paunović 05-04-2017 17:00

Amfiteatar2

Učionica11

Upravljanje projektima dr Veronika Boškov 06-04-2017 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Međunarodni turizam dr Tamara Gajić 07-04-2017 12:00

Amfiteatar1

Učionica11

Učionica13

Osnovi turizma dr Tamara Gajić 07-04-2017 12:00

Amfiteatar1

Učionica11

Učionica13

Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata mr Leonard Salai 07-04-2017 15:00

Amfiteatar1

Učionica11

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik I – ruski (bol. 12) Tamara Popović 08-04-2017 12:00

Učionica10

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (bol. 12) Tamara Verežan 08-04-2017 14:00

Učionica12

Drugi strani poslovni jezik – engleski Maja Lemajić 20-04-2017 12:00

Učionica12

Učionica9

Engleski poslovni jezik I Maja Lemajić 20-04-2017 12:00

Učionica12

Učionica9

Engleski poslovni jezik II Maja Lemajić 20-04-2017 12:00

Učionica12

Učionica9

Engleski poslovni jezik III Maja Lemajić 20-04-2017 12:00

Učionica12

Učionica9

Finansijska strategija i planiranje poreza dr Marija Vuković 03-04-2017 15:00

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Ekonomija znanja (bol. 07) dr Biserka Komnenić 12-04-2017 17:00

Amfiteatar1

Učionica12

Tehnike međunarodnog poslovanja mr Mila Mihajlović 13-04-2017 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi informaciono-komunikacionih tehnologija dr Zoran Marošan 21-04-2017 11:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica13

Marketing dr Branka Maksimović 21-04-2017 16:00

Amfiteatar1

Učionica13

Poznavanje robe dr Branka Maksimović 21-04-2017 16:00

Amfiteatar1

Učionica13

Bankarstvo (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 22-04-2017 11:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Računovodstvo banaka i finansijskih institucija dr Slaviša Đorđević 05-04-2017 17:00

Amfiteatar1

Učionica12

Osnovi menadžmenta (bol. 12) dr Dejan Đurić 07-04-2017 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Finansijsko računovodstvo (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 05-04-2017 17:00

Amfiteatar1

Učionica12

Sociologija (bol. 12) dr Gordana Vuksanović 10-04-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Poslovno planiranje dr Slaviša Đukanović 19-04-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Nacionalna ekonomija (bol. 12) dr Dejan Đurić 11-04-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Životno i neživotno osiguranje dr Slobodanka Jovin 21-04-2017 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 12) dr Nataša Bikicki 20-04-2017 10:00

Učionica12

Učionica9

Tehnologija proizvodnje hrane dr Branka Maksimović 21-04-2017 16:00

Amfiteatar1

Učionica13

Agroekonomija (bol. 12) dr Branka Maksimović 21-04-2017 16:00

Amfiteatar1

Učionica13

Javne finansije i budžetiranje dr Ljiljana Jović 03-04-2017 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Preduzetničke finansije dr Ljiljana Jović 03-04-2017 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Finansijska strategija i planiranje poreza (bol. 12) dr Marija Vuković 03-04-2017 15:00

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Međunarodno oporezivanje (bol. 12) dr Marija Vuković 03-04-2017 15:00

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Poslovno komuniciranje (bol. 12) dr Maja Vukadinović 04-04-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Vrednovanje preduzeća dr Slaviša Đorđević 04-04-2017 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Izrada i implementacija biznis plana dr Veronika Boškov 05-04-2017 17:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovanje medija (bol. 12) dr Maja Vukadinović 06-04-2017 09:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica9

Menadžment turističke destinacije dr Tamara Gajić 07-04-2017 12:00

Amfiteatar1

Učionica11

Učionica13

Socijalno preduzetništvo mr Leonard Salai 07-04-2017 15:00

Amfiteatar1

Učionica11

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik II – ruski (bol. 12) Tamara Popović 08-04-2017 12:00

Učionica10

Prvi strani poslovni jezik III – ruski (bol. 12) Tamara Popović 08-04-2017 12:00

Učionica10

Prvi strani poslovni jezik II – francuski (bol. 12) Tamara Verežan 08-04-2017 14:00

Učionica12

Uvod u finansijsko poslovanje (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 19-04-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 12) dr Branka Paunović 19-04-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Turistička geografija (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 10-04-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 12) dr Nataša Bikicki 20-04-2017 10:00

Učionica12

Učionica9

Engleski poslovni jezik I Ivana Martinović Barbul 20-04-2017 16:00

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Engleski poslovni jezik II Ivana Martinović Barbul 20-04-2017 16:00

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Psihologija (bol. 12) dr Maja Vukadinović 06-04-2017 09:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica9

Bankarski menadžment (bol. 12) dr Željko Račić 04-04-2017 09:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 12) dr Ljiljana Jović 21-04-2017 14:00

Amfiteatar1

Učionica13

Finansijske institucije i tržišta dr Branka Paunović 05-04-2017 17:00

Amfiteatar2

Učionica11

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 12) dr Zdravko Šolak 22-04-2017 09:00

Laboratorija 4

Učionica10

Učionica12

Ponašanje potrošača (bol. 12) dr Zdravko Šolak 03-04-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 22-04-2017 11:00

Laboratorija 3

Učionica10

Učionica12

Osnovi turizma i hotelijerstva (bol. 12) dr Tamara Gajić 07-04-2017 12:00

Amfiteatar1

Učionica11

Učionica13

Javne finansije (bol. 12) dr Ljiljana Jović 03-04-2017 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Marketing (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 05-04-2017 15:00

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Učionica12

Poslovno okruženje (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 12-04-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica11

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 08-04-2017 14:00

Amfiteatar1

Učionica13

Međunarodna trgovina (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 04-04-2017 09:00

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 08-04-2017 14:00

Amfiteatar1

Učionica13

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 12) dr Dragan Jočić 11-04-2017 14:00

Učionica11

Trgovinski menadžment (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 11-04-2017 09:00

Učionica13

Učionica14

Preduzetništvo (bol. 12) mr Leonard Salai 07-04-2017 15:00

Amfiteatar1

Učionica11

Učionica13

Finansijska tržišta i institucije (bol. 12) dr Jovan Njegić 18-04-2017 10:00

Učionica13

Učionica14

Međunarodna ekonomija (bol. 12) 10-04-2017 16:00

Amfiteatar1

Učionica11

Geopolitika (bol. 12) dr Dejan Đurić 11-04-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Marketing istraživanje (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 18-04-2017 14:00

Amfiteatar1

Učionica11

Finansijski menadžment (bol. 12) dr Biserka Komnenić 12-04-2017 17:00

Amfiteatar1

Učionica12

Primena informacionih tehnologija (bol. 12) dr Zoran Marošan 21-04-2017 11:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica13

Ekonomika preduzeća (bol. 12) dr Biserka Komnenić 12-04-2017 17:00

Amfiteatar1

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 12) dr Nataša Bikicki 20-04-2017 10:00

Učionica12

Učionica9

Upravljačko računovodstvo (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 22-04-2017 11:00

Laboratorija 3

Učionica10

Učionica12

Osnovi revizije (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 22-04-2017 11:00

Laboratorija 3

Učionica10

Učionica12

Poslovna matematika dr Sanja Lončar 03-04-2017 11:00

Laboratorija 5

Vrednovanje preduzeća (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 04-04-2017 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Proizvodni menadžment mr Leonard Salai 04-04-2017 12:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Tržišno poslovanje (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 04-04-2017 14:00

Amfiteatar1

Internet tehnologije u poslovanju (bol. 12) dr Aleksandra Klašnja Milićević 04-04-2017 18:00

Učionica10

Trgovinski menadžment (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 14-04-2017 14:00

Učionica10

Učionica12

Finansijska tržišta i institucije (bol. 07) dr Branka Paunović 05-04-2017 17:00

Amfiteatar2

Učionica11

Menadžment turističke destinacije (bol. 12) dr Milutin Mrkša 06-04-2017 11:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica9

Osnovi turizma (bol. 07) dr Tamara Gajić 07-04-2017 12:00

Amfiteatar1

Učionica11

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik III – francuski (bol. 12) Tamara Verežan 08-04-2017 14:00

Učionica12

Drugi strani poslovni jezik – francuski (bol. 12) Tamara Verežan 08-04-2017 14:00

Učionica12

Trgovinski menadžment (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 11-04-2017 09:00

Učionica13

Učionica14

Trgovinski menadžment dr Đorđe Ćuzović 11-04-2017 09:00

Učionica13

Učionica14

Prirodni resursi u turizmu (bol. 12) dr Milutin Mrkša 04-04-2017 09:00

Amfiteatar1

Primena informacionih tehnologija (bol. 07) 21-04-2017 11:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica13

Uvod u finansijsko poslovanje (bol. 07) dr Branka Paunović 05-04-2017 17:00

Amfiteatar2

Učionica11

Izrada i implementacija biznis plana (bol. 12) dr Veronika Boškov 05-04-2017 17:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljanje i kontrola troškova (bol. 07) 22-04-2017 09:00

Amfiteatar1

Laboratorija 3

Poslovno okruženje (bol. 07) dr Drinka Peković 22-04-2017 11:00

Amfiteatar2

Učionica11

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – nemački (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 08-04-2017 14:00

Amfiteatar1

Učionica13

Menadžment usluga (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 04-04-2017 09:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 12) dr Dejan Živkov 11-04-2017 16:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Osnovi elektronskog poslovanja (bol. 12) dr Ninoslava Savić 11-04-2017 17:00

Učionica12

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 10-04-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Ekonomika turizma (bol. 12) dr Tatjana Bošković 13-04-2017 12:00

Amfiteatar1

Učionica12

Menadžment malih i srednjih preduzeća (bol. 12) mr Leonard Salai 07-04-2017 15:00

Amfiteatar1

Učionica11

Učionica13

Finansijska tržišta i institucije (bol. 07) dr Jovan Njegić 18-04-2017 10:00

Učionica13

Učionica14

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (bol. 12) mr Leonard Salai 19-04-2017 12:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Međunarodne organizacije i integracije (bol. 12) mr Mila Mihajlović 19-04-2017 15:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Drugi strani poslovni jezik – engleski (bol. 12) dr Nataša Bikicki 20-04-2017 10:00

Učionica12

Učionica9

Poslovni aplikativni sistemi (bol. 12) dr Zoran Marošan 21-04-2017 11:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica13

Upravljanje i kontrola troškova (bol. 07) 22-04-2017 09:00

Laboratorija 4

Učionica10

Učionica12

Poznavanje robe (bol. 07) dr Branka Maksimović 21-04-2017 16:00

Amfiteatar1

Učionica13

Tehnike i oblici međunarodnog poslovanja (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 12-04-2017 14:00

Učionica10

Učionica12

Poznavanje robe (bol. 12) dr Branka Maksimović 21-04-2017 16:00

Amfiteatar1

Učionica13

Sociologija (bol. 12) 03-04-2017 09:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 07) dr Dragan Jočić 11-04-2017 14:00

Učionica11

Finansijski menadžment (bol. 07) dr Jovan Njegić 11-04-2017 16:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Nacionalna ekonomija (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 12-04-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica11

Učionica14

Poslovanje medija (bol. 07) dr Maja Vukadinović 06-04-2017 09:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica9

Tržišno poslovanje (bol. 07) mr Mila Mihajlović 13-04-2017 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment turističke destinacije (bol. 07) dr Tamara Gajić 07-04-2017 12:00

Amfiteatar1

Učionica11

Učionica13

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 07) 07-04-2017 15:00

Amfiteatar1

Učionica11

Učionica13

Aktuarstvo (bol. 07) dr Nataša Papić Blagojević 19-04-2017 09:00

Amfiteatar1

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 07) dr Aleksandra Vujko 10-04-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 11-04-2017 09:00

Učionica13

Učionica14

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (bol. 07) 19-04-2017 12:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 20-04-2017 16:00

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 20-04-2017 16:00

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Finansijski menadžment (bol. 07) dr Biserka Komnenić 12-04-2017 17:00

Amfiteatar1

Učionica12

Primena internet tehnologija (bol. 07) 13-04-2017 14:00

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 07) dr Vlado Krunić 13-04-2017 14:00

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Međunarodno poslovanje (bol. 07) mr Mila Mihajlović 13-04-2017 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Uvod u finansijsko poslovanje (bol. 12) dr Branka Paunović 05-04-2017 17:00

Amfiteatar2

Učionica11

Bankarstvo (bol. 07) dr Željko Račić 04-04-2017 09:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Ekološki menadžment (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 21-04-2017 14:00

Amfiteatar1

Učionica13

Bankarstvo (bol. 12) dr Željko Račić 04-04-2017 09:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi organizacije (bol. 12) 04-04-2017 12:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (bol. 12) dr Tamara Gajić 05-04-2017 17:00

Učionica10

Učionica14

Preduzetništvo (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 22-04-2017 11:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Poslovno okruženje (bol. 12) dr Drinka Peković 22-04-2017 11:00

Amfiteatar2

Učionica11

Učionica14

Međunarodno oporezivanje (bol. 12) dr Ljiljana Jović 03-04-2017 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Finansijska strategija i planiranje poreza (bol. 12) dr Ljiljana Jović 03-04-2017 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Finansijsko računovodstvo (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 19-04-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Osnovi elektronskog poslovanja (bol. 07) dr Ninoslava Savić 11-04-2017 17:00

Učionica12

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 07) 19-04-2017 09:00

Laboratorija 3

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 20-04-2017 16:00

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Osnovi menadžmenta (bol. 12) mr Leonard Salai 07-04-2017 15:00

Amfiteatar1

Učionica11

Učionica13

Preduzetništvo (bol. 07) mr Leonard Salai 07-04-2017 15:00

Amfiteatar1

Učionica11

Učionica13

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 19-04-2017 09:00

Amfiteatar1

Poslovno pravo (bol. 12) dr Gordana Ljubojević 13-04-2017 09:00

Amfiteatar1

Učionica10

Učionica11

Učionica12

Osnovi menadžmenta (bol. 12) dr Dejan Đurić 11-04-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Upravljačko računovodstvo (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 22-04-2017 11:00

Laboratorija 3

Učionica10

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 07) Maja Lemajić 20-04-2017 12:00

Učionica12

Učionica9

Sociologija (bol. 07) 03-04-2017 09:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Međunarodno oporezivanje (bol. 07) dr Ljiljana Jović 03-04-2017 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Matematika (bol. 07) dr Sanja Lončar 03-04-2017 11:00

Laboratorija 5

Međunarodno oporezivanje (bol. 07) dr Marija Vuković 03-04-2017 15:00

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Poslovno komuniciranje (bol. 07) dr Maja Vukadinović 04-04-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Geopolitika (bol. 07) dr Dejan Đurić 11-04-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Principi javne administracije (bol. 07) dr Dejan Đurić 11-04-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Upravljanje kvalitetom (bol. 07) 04-04-2017 12:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Posebni oblici turizma (bol. 12) dr Milutin Mrkša 04-04-2017 09:00

Amfiteatar1

Poslovanje sa Evropskom unijom (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 12-04-2017 14:00

Učionica10

Učionica12

Osnovi turizma i hotelijerstva (bol. 12) dr Milutin Mrkša 06-04-2017 11:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica9

Osnovi organizacije (bol. 07) dr Veronika Boškov 06-04-2017 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Osnovi menadžmenta (bol. 07) mr Leonard Salai 07-04-2017 15:00

Amfiteatar1

Učionica11

Učionica13

Matematika (bol. 12) 19-04-2017 09:00

Laboratorija 3

Poslovanje medija (bol. 12) 03-04-2017 09:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Matematika (bol. 12) dr Sanja Lončar 03-04-2017 11:00

Laboratorija 5

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 07) Maja Lemajić 20-04-2017 10:00

Učionica12

Učionica9

Drugi strani poslovni jezik – engleski (bol. 07) Maja Lemajić 20-04-2017 12:00

Učionica12

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 07) 20-04-2017 16:00

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 07) 20-04-2017 16:00

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 07) 20-04-2017 12:00

Učionica12

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 07) Maja Lemajić 20-04-2017 12:00

Učionica12

Učionica9

Drugi strani poslovni jezik – engleski (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 20-04-2017 16:00

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Marketing (bol. 07) dr Branka Maksimović 21-04-2017 16:00

Amfiteatar1

Učionica13

Ekonomika preduzeća (bol. 12) dr Zdravko Šolak 22-04-2017 09:00

Amfiteatar1

Laboratorija 3

Tržišno poslovanje (bol. 07) dr Zdravko Šolak 22-04-2017 09:00

Amfiteatar1

Laboratorija 3

Upravljanje i kontrola troškova (bol. 12) dr Zdravko Šolak 22-04-2017 09:00

Amfiteatar1

Laboratorija 3

Ekonomija znanja (bol. 07) dr Drinka Peković 22-04-2017 11:00

Amfiteatar2

Učionica11

Učionica14

Nacionalna ekonomija (bol. 07) dr Drinka Peković 22-04-2017 11:00

Amfiteatar2

Učionica11

Učionica14

Matematika (bol. 07) dr Miloš Japundžić 03-04-2017 12:00

Laboratorija 4

Međunarodna ekonomija (bol. 12) dr Jelena Damnjanović 12-04-2017 14:00

Učionica10

Učionica12

Nacionalna ekonomija (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 12-04-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica11

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 20-04-2017 16:00

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Finansijsko računovodstvo (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 19-04-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Ekološki menadžment (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 21-04-2017 14:00

Amfiteatar1

Učionica13

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 04-04-2017 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 07) dr Milutin Mrkša 04-04-2017 09:00

Amfiteatar1

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 07) dr Milutin Mrkša 04-04-2017 09:00

Amfiteatar1

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 05-04-2017 15:00

Učionica10

Učionica11

Učionica14

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 07) dr Ninoslava Savić 11-04-2017 17:00

Učionica12

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 07) dr Tamara Gajić 05-04-2017 17:00

Učionica10

Učionica14

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 12-04-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica11

Učionica14

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 12) 06-04-2017 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 07) dr Veronika Boškov 06-04-2017 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 12-04-2017 15:00

Amfiteatar2

Učionica11

Učionica14

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 12) dr Branko Latinović 07-04-2017 15:00

Amfiteatar1

Učionica11

Učionica13

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 10-04-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 07) 19-04-2017 12:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 07) 19-04-2017 12:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 07) dr Biserka Komnenić 12-04-2017 17:00

Amfiteatar1

Učionica12

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 13-04-2017 09:00

Amfiteatar1

Učionica10

Učionica11

Učionica12

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 12) dr Branka Maksimović 13-04-2017 12:00

Amfiteatar1

Učionica12

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 07) 13-04-2017 12:00

Amfiteatar1

Učionica12

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 13-04-2017 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 07) dr Zoran Marošan 21-04-2017 11:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 12) dr Veronika Boškov 21-04-2017 11:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) dr Branka Maksimović 21-04-2017 16:00

Amfiteatar1

Učionica13

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 07) dr Branka Maksimović 21-04-2017 16:00

Amfiteatar1

Učionica13

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 12) mr Leonard Salai 21-04-2017 16:00

Amfiteatar1

Učionica13

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 07) 22-04-2017 11:00

Amfiteatar2

Učionica11

Učionica14

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 22-04-2017 11:00

Laboratorija 3

Učionica10

Učionica12

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 12) dr Ana Jovičić Vuković 19-04-2017 12:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 07) dr Branka Maksimović 21-04-2017 16:00

Amfiteatar1

Učionica13

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 04-04-2017 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 12) dr Gordana Vuksanović 04-04-2017 09:00

Amfiteatar1

Upravljanje rizicima dr Jovan Njegić 11-04-2017 16:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 07) dr Ninoslava Savić 11-04-2017 17:00

Učionica12

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 12) dr Tamara Gajić 05-04-2017 17:00

Učionica10

Učionica14

Trgovinski menadžment dr Jelena Damnjanović 12-04-2017 14:00

Učionica10

Učionica12

Upravljanje ljudskim resursima mr Leonard Salai 07-04-2017 15:00

Amfiteatar1

Učionica11

Učionica13

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 12) dr Milutin Mrkša 11-04-2017 09:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 07) 19-04-2017 12:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 12) dr Branka Paunović 19-04-2017 12:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 12) dr Drinka Peković 12-04-2017 17:00

Amfiteatar1

Učionica12

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 07) dr Branka Paunović 05-04-2017 17:00

Amfiteatar2

Učionica11

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 12) dr Jovan Njegić 13-04-2017 09:00

Amfiteatar1

Učionica10

Učionica11

Učionica12

Projektovanje veb aplikacija dr Vlado Krunić 13-04-2017 14:00

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Softverski inženjering dr Vlado Krunić 13-04-2017 14:00

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Programski jezici II dr Vlado Krunić 13-04-2017 14:00

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Projektovanje sistema elektronskog poslovanja dr Vlado Krunić 13-04-2017 14:00

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Sistemi za upravljanje bazama podataka dr Vlado Krunić 13-04-2017 14:00

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 12) mr Leonard Salai 13-04-2017 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 07) mr Mila Mihajlović 13-04-2017 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 12) dr Gordana Ljubojević 21-04-2017 16:00

Amfiteatar1

Učionica13

Vrednovanje preduzeća (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 05-04-2017 15:00

Učionica10

Učionica11

Učionica14

Investiranje u hartije od vrednosti dr Jovan Njegić 11-04-2017 16:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Primenjeno programiranje (bol. 07) dr Vlado Krunić 13-04-2017 14:00

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Uvod u primenu informacionih tehnologija u biznisu dr Vlado Krunić 13-04-2017 14:00

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Poslovanje medija (bol. 07) 03-04-2017 09:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Budžetiranje, planiranje i kontrola profita dr Ljiljana Jović 03-04-2017 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Finansijska strategija i planiranje poreza dr Ljiljana Jović 03-04-2017 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 12) dr Tatjana Bošković 11-04-2017 13:00

Amfiteatar1

Laboratorija 3

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 04-04-2017 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Ruralni turizam (bol. 12) dr Tatjana Bošković 11-04-2017 13:00

Amfiteatar1

Laboratorija 3

Tržišno komuniciranje (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 04-04-2017 14:00

Amfiteatar1

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 12) dr Milutin Mrkša 04-04-2017 09:00

Amfiteatar1

Ekologija i održivi razvoj u turizmu (bol. 12) dr Milutin Mrkša 04-04-2017 09:00

Amfiteatar1

Upravljanje rizicima dr Jovan Njegić 11-04-2017 16:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Analiza hartija od vrednosti (bol. 12) dr Jovan Njegić 11-04-2017 16:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Izrada i implementacija biznis plana (bol. 07) dr Veronika Boškov 05-04-2017 17:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Analiza finansijskih izveštaja (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 05-04-2017 17:00

Amfiteatar1

Učionica12

Baze podataka dr Ninoslava Savić 11-04-2017 17:00

Laboratorija 4

Učionica12

Internet tehnologije u poslovanju (bol. 12) dr Ninoslava Savić 11-04-2017 17:00

Učionica12

Uvod u e-biznis dr Ninoslava Savić 11-04-2017 17:00

Učionica12

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 12) mr Mila Mihajlović 05-04-2017 17:00

Amfiteatar2

Učionica11

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 12) dr Branka Maksimović 06-04-2017 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 06-04-2017 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 07) dr Veronika Boškov 06-04-2017 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Drugi strani poslovni jezik – nemački 08-04-2017 14:00

Amfiteatar1

Učionica13

Nemački poslovni jezik I 08-04-2017 14:00

Amfiteatar1

Učionica13

Nemački poslovni jezik II 08-04-2017 14:00

Amfiteatar1

Učionica13

Nemački poslovni jezik III 08-04-2017 14:00

Amfiteatar1

Učionica13

Menadžment medijskih sistema (bol. 07) 03-04-2017 09:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Vrednovanje preduzeća (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 04-04-2017 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 12) dr Branka Maksimović 04-04-2017 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Menadžment nabavke (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 18-04-2017 14:00

Amfiteatar1

Učionica11

Sportsko rekreativni turizam (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 03-04-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Proizvodni menadžment dr Zdravko Šolak 22-04-2017 09:00

Amfiteatar1

Laboratorija 3

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 22-04-2017 11:00

Amfiteatar2

Učionica11

Učionica14

Matematika (bol. 12) dr Miloš Japundžić 03-04-2017 12:00

Laboratorija 4

Finansijska strategija i planiranje poreza (bol. 07) dr Ljiljana Jović 03-04-2017 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Matematika (bol. 16) dr Dragan Jočić 11-04-2017 14:00

Učionica11

Osnovi ekonomije (bol. 16) dr Drinka Peković 18-04-2017 17:00

Amfiteatar1

Učionica12

Međunarodno poslovno pravo (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 13-04-2017 09:00

Amfiteatar1

Učionica10

Učionica11

Učionica12

Investiciono bankarstvo (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 22-04-2017 11:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Analiza finansijskih izveštaja (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 22-04-2017 11:00

Laboratorija 3

Učionica10

Učionica12

Izrada i implementacija biznis plana (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 22-04-2017 11:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Teorija i analiza bilansa mr Sanja Vlaović Begović 22-04-2017 11:00

Laboratorija 3

Učionica10

Učionica12

Trgovinski menadžment (bol. 12) dr Jelena Damnjanović 12-04-2017 14:00

Učionica10

Učionica12

Osnovi mikroekonomske analize za poslovno odlučivanje dr Drinka Peković 18-04-2017 17:00

Amfiteatar1

Učionica12

Elektronski sistemi plaćanja (bol. 12) dr Branko Latinović 07-04-2017 12:00

Učionica10

Principi menadžmenta mr Leonard Salai 07-04-2017 15:00

Amfiteatar1

Učionica11

Učionica13

Upravljanje ljudskim resursima dr Ivana Jošanov Vrgović 07-04-2017 12:00

Amfiteatar1

Učionica11

Učionica13

Osnovi makroekonomske analize za poslovno odlučivanje dr Drinka Peković 18-04-2017 17:00

Amfiteatar1

Učionica12

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 07-04-2017 12:00

Učionica10

Informacioni sistemi u turizmu (bol. 12) dr Branko Latinović 07-04-2017 12:00

Učionica10

Objektno-orijentisano projektovanje dr Branko Latinović 07-04-2017 12:00

Učionica10

Finansijsko računovodstvo dr Vladimir Zakić 04-04-2017 12:00

Laboratorija 3

Prvi strani poslovni jezik I – ruski (bol. 07) Tamara Popović 08-04-2017 12:00

Učionica10

Finansijsko računovodstvo (bol. 12) dr Vladimir Zakić 04-04-2017 12:00

Laboratorija 3

Drugi strani poslovni jezik – nemački (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 08-04-2017 14:00

Amfiteatar1

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 08-04-2017 14:00

Amfiteatar1

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 08-04-2017 14:00

Amfiteatar1

Učionica13

Francuski poslovni jezik 1 Tamara Verežan 08-04-2017 14:00

Učionica12

Drugi strani poslovni jezik – francuski Tamara Verežan 08-04-2017 14:00

Učionica12

Francuski poslovni jezik 3 Tamara Verežan 08-04-2017 14:00

Učionica12

Sociologija (bol. 07) dr Gordana Vuksanović 10-04-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Računovodstvo trgovinskih preduzeća dr Slaviša Đukanović 19-04-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Ruski poslovni jezik 1 Tamara Popović 08-04-2017 12:00

Učionica10

Ruski poslovni jezik 2 Tamara Popović 08-04-2017 12:00

Učionica10

Ruski poslovni jezik 3 Tamara Popović 08-04-2017 12:00

Učionica10

Osnovi menadžmenta (bol. 07) dr Ivana Jošanov Vrgović 07-04-2017 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 12) dr Dejan Đurić 10-04-2017 16:00

Amfiteatar1

Učionica11

Finansijsko računovodstvo (bol. 07) dr Vladimir Zakić 04-04-2017 12:00

Laboratorija 3

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 12) 19-04-2017 15:00

Učionica10

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 16) dr Nataša Bikicki 20-04-2017 10:00

Učionica12

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 12) Maja Lemajić 20-04-2017 12:00

Učionica12

Učionica9

Drugi strani poslovni jezik – engleski Ivana Martinović Barbul 20-04-2017 16:00

Amfiteatar2

Laboratorija 3

Poslovno pravo dr Gordana Ljubojević 13-04-2017 09:00

Amfiteatar1

Učionica10

Učionica11

Učionica12

Poslovna etika dr Gordana Ljubojević 13-04-2017 09:00

Amfiteatar1

Učionica10

Učionica11

Učionica12

Ekonomika turizma dr Tatjana Bošković 13-04-2017 12:00

Amfiteatar1

Učionica12

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 12) dr Tatjana Bošković 13-04-2017 12:00

Amfiteatar1

Učionica12

Digitalni marketing (bol. 12) dr Vlado Krunić 13-04-2017 14:00

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Softverski inženjering (bol. 07) dr Vlado Krunić 13-04-2017 14:00

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Informacioni sistemi u turizmu (bol. 12) dr Vlado Krunić 13-04-2017 14:00

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Programski jezici I dr Vlado Krunić 13-04-2017 14:00

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Osiguranje (bol. 07) 21-04-2017 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) dr Zoran Marošan 21-04-2017 11:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 07) 21-04-2017 11:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica13

Psihologija (bol. 16) dr Maja Vukadinović 06-04-2017 09:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica9

Osnovi preduzetništva dr Slobodanka Jovin 22-04-2017 11:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Elektronska trgovina (bol. 12) dr Branko Latinović 07-04-2017 12:00

Učionica10

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (bol. 12) dr Tamara Gajić 07-04-2017 12:00

Amfiteatar1

Učionica11

Učionica13

Drugi strani poslovni jezik – ruski (bol. 12) Tamara Popović 08-04-2017 12:00

Učionica10

Spoljnotrgovinsko poslovanje (bol. 12) mr Mila Mihajlović 05-04-2017 14:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovna statistika dr Zdravko Šolak 22-04-2017 09:00

Amfiteatar1

Laboratorija 3

Trgovinski menadžment (bol. 12) mr Mila Mihajlović 13-04-2017 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 12) 19-04-2017 09:00

Laboratorija 3

Sociologija (bol. 16) dr Gordana Vuksanović 10-04-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Projektovanje algoritama (bol. 16) dr Vlado Krunić 13-04-2017 14:00

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Strukture podataka i algoritmi dr Vlado Krunić 13-04-2017 14:00

Laboratorija 3

Laboratorija 4

Osnovi preduzetništva mr Leonard Salai 07-04-2017 15:00

Amfiteatar1

Učionica11

Učionica13

Aktuarstvo (bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 19-04-2017 09:00

Amfiteatar1

Poslovanje sa Evropskom unijom (bol. 07) 10-04-2017 16:00

Amfiteatar1

Učionica11

Menadžment nabavke (bol. 12) 10-04-2017 16:00

Amfiteatar1

Učionica11

Preduzetništvo (bol. 12) 22-04-2017 11:00

Amfiteatar1

Osiguranje (bol. 12) 21-04-2017 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Preduzetništvo (bol. 07) 22-04-2017 11:00

Amfiteatar1

Nacionalna ekonomija (bol. 12) dr Drinka Peković 22-04-2017 11:00

Amfiteatar2

Učionica11

Učionica14

Upravljanje kvalitetom (bol. 12) dr Veronika Boškov 06-04-2017 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Menadžment ljudskih resursa dr Veronika Boškov 06-04-2017 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Upravljanje kvalitetom (bol. 07) dr Veronika Boškov 06-04-2017 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Upravljanje ljudskim resursima mr Leonard Salai 07-04-2017 15:00

Amfiteatar1

Učionica11

Učionica13

Osnovi ekonomije (bol. 07) dr Drinka Peković 18-04-2017 17:00

Amfiteatar1

Učionica12

Poslovno pravo (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 13-04-2017 09:00

Amfiteatar1

Učionica10

Učionica11

Učionica12

Izrada i implementacija biznis plana (bol. 07) dr Slobodanka Jovin 22-04-2017 11:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Osiguravačko poslovanje dr Biserka Komnenić 12-04-2017 17:00

Amfiteatar1

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 12) Maja Lemajić 20-04-2017 12:00

Učionica12

Učionica9

Upravljanje i kontrola troškova (bol. 12) 22-04-2017 09:00

Laboratorija 4

Učionica10

Učionica12

Konkurentnost preduzeća i privrede dr Zdravko Šolak 03-04-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Menadžment zdravstvene zaštite (bol. 07) dr Zdravko Šolak 03-04-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Osnovi mikroekonomske analize za poslovno odlučivanje dr Zdravko Šolak 03-04-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Javne finansije i budžetiranje dr Marija Vuković 03-04-2017 15:00

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 11-04-2017 09:00

Učionica13

Učionica14