Izaberite stranicu

Početak prijave: 10.04.2018. Kraj prijave: 11.04.2018.


Predmet Nastavnik Datum Vreme Ucionica
Основи рачуноводства (Пре Бол.) Đukanović dr Slaviša 16-04-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица11

Менаџмент у спољној трговини (Бол. 17) Damnjanović dr Jelena 17-04-2018 18:00

Учионица16

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 1 (Бол. 12) Đorđević dr Slaviša 17-04-2018 18:00

Учионица10

Учионица13

Енглески пословни језик I (Пре Бол.) Bikicki dr Nataša 18-04-2018 18:00

Учионица10

Учионица11

Учионица13

Учионица9

Основи микроекономске анализе за пословно одлучивање (Пре Бол.) Šolak dr Zdravko 26-04-2018 09:00

Учионица14

Принципи менаџмента (Пре Бол.) Salai mr Leonard 26-04-2018 18:00

Учионица10

Учионица11

Учионица9

Стратешки менаџмент технологија и иновација (Пре Бол.) Salai mr Leonard 26-04-2018 18:00

Учионица10

Учионица11

Учионица9

Економика међународних интеграција (Бол. 17) Damnjanović dr Jelena 19-04-2018 18:00

Учионица16

Анализа хартија од вредности (Бол. 12) Živkov dr Dejan 19-04-2018 18:00

Учионица11

Психологија (Бол. 16) Vukadinović dr Maja 27-04-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица16

Дискретне математичке структуре (Бол. 16) Lončar dr Sanja 27-04-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Пословни информациони системи (Пре Бол.) Marošan dr Zoran 27-04-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Увод у примену информационих технологија у бизнису (Пре Бол.) Marošan dr Zoran 27-04-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Основи предузетништва (Пре Бол.) Jovin dr Slobodanka 27-04-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Пројектни менаџмент (Бол. 17) Boškov dr Veronika 20-04-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (ПБ) Тема 4 (Бол. 12) Jovin dr Slobodanka 27-04-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Економика трговине (Пре Бол.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 20-04-2018 14:00

Учионица14

Окружење пословања (Пре Бол.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 20-04-2018 14:00

Учионица14

Управљање финансијским ризицима (Бол. 17) Račić dr Željko 23-04-2018 16:00

Учионица11

Учионица9

Пословне стратегије (Бол. 17) Đukanović dr Slaviša 16-04-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица11

Глобализација (Бол. 17) Ćuzović dr Đorđe 21-04-2018 13:00

Амфитеатар1

Корпоративне финансије (Бол. 17) Jovin dr Slobodanka 27-04-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Организационо понашање (Бол. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 16-04-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Инвестирање у хартије од вредности (Бол. 17) Njegić dr Jovan 27-04-2018 16:00

Лабораторија 3

Учионица9

Методологија истраживачког рада (Бол. 17) Vuksanović dr Gordana 23-04-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Пословни енглески језик (Бол. 17) Bikicki dr Nataša 18-04-2018 18:00

Учионица10

Учионица11

Учионица13

Учионица9

Економика Европске уније (Бол. 17) Damnjanović dr Jelena 17-04-2018 18:00

Учионица16

Рачуноводство трговинских предузећа (Пре Бол.) Đukanović dr Slaviša 16-04-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица11

Програмски језици I (Пре Бол.) Savić dr Ninoslava 16-04-2018 18:00

Учионица16

Програмски језици II (Пре Бол.) Savić dr Ninoslava 16-04-2018 18:00

Учионица16

Савремене тенденције у јавној управи (Пре Бол.) Vuković dr Marija 17-04-2018 16:00

Лабораторија 3

Технике међународног пословања (Пре Бол.) Damnjanović dr Jelena 17-04-2018 18:00

Учионица16

Други страни пословни језик – енглески (Пре Бол.) Bikicki dr Nataša 18-04-2018 18:00

Учионица10

Учионица11

Учионица13

Учионица9

Енглески пословни језик II (Пре Бол.) Bikicki dr Nataša 18-04-2018 18:00

Учионица10

Учионица11

Учионица13

Учионица9

Менаџмент малих и средњих предузећа (Пре Бол.) Salai mr Leonard 26-04-2018 18:00

Учионица10

Учионица11

Учионица9

Управљање породичним пословима (Пре Бол.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 20-04-2018 14:00

Учионица14

Финансијски менаџмент (Пре Бол.) Komnenić dr Biserka 25-04-2018 17:00

Учионица10

Учионица9

Финансијска стратегија и планирање пореза (Бол. 07) Vuković dr Marija 17-04-2018 16:00

Лабораторија 3

Примена интернет технологија (Бол. 07) Krunić dr Vlado 25-04-2018 16:00

Учионица16

Финансијско рачуноводство (Бол. 07) Đorđević dr Slaviša 17-04-2018 18:00

Учионица10

Учионица13

Управљачко рачуноводство (Бол. 07) Đorđević dr Slaviša 17-04-2018 18:00

Учионица10

Учионица13

Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 07) Bošković dr Tatjana 26-04-2018 09:00

Учионица11

Учионица12

Учионица9

Менаџмент здравствене заштите (Бол. 07) Šolak dr Zdravko 26-04-2018 15:00

Учионица14

Управљање и контрола трошкова (Бол. 07) Šolak dr Zdravko 26-04-2018 15:00

Учионица14

Први страни пословни језик I – немачки (Бол. 07) Zorica Samardžić Ivana 22-04-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Вредновање предузећа (Бол. 07) Vlaović Begović mr Sanja 19-04-2018 09:00

Амфитеатар1

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Анализа финансијских извештаја (Бол. 07) Vlaović Begović mr Sanja 19-04-2018 09:00

Амфитеатар1

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Комерцијално пословање (Бол. 07) Mihajlović mr Mila 19-04-2018 11:00

Учионица12

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (Бол. 07) Gajić dr Tamara 20-04-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Примена информационих технологија (Бол. 07) Marošan dr Zoran 27-04-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Актуарство (Бол. 07) Jočić dr Dragan 20-04-2018 13:00

Учионица10

Учионица11

Осигурање (Бол. 07) Jovin dr Slobodanka 27-04-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Основи менаџмента (Бол. 07) Đurić dr Dejan 23-04-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи туризма (Бол. 07) Vujko dr Aleksandra 23-04-2018 13:00

Учионица10

Учионица9

Тржишно комуницирање (Бол. 07) Jovičić dr Dragoljub 23-04-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Тржишно пословање (Бол. 07) Jovičić dr Dragoljub 23-04-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Менаџмент медијских система (Бол. 07) Vuksanović dr Gordana 23-04-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Пословање са Европском унијом (Бол. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 20-04-2018 14:00

Учионица14

Пословно окружење (Бол. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 20-04-2018 14:00

Учионица14

Увод у финансијско пословање (Бол. 07) Đukanović dr Slaviša 16-04-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица11

Управљање квалитетом (Бол. 07) Boškov dr Veronika 20-04-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Технике и облици међународног пословања (Бол. 07) Mihajlović mr Mila 19-04-2018 11:00

Учионица12

Предузетништво (Бол. 07) Jovin dr Slobodanka 27-04-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Израда и имплементација бизнис плана (Бол. 07) Jovin dr Slobodanka 27-04-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Увод у финансијско пословање (Пре Бол.) Đukanović dr Slaviša 16-04-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица11

Међународно пословање (Бол. 07) Damnjanović dr Jelena 17-04-2018 18:00

Учионица16

Увод у финансијско пословање (Пре Бол.) Paunović dr Branka 25-04-2018 18:00

Учионица10

Учионица13

Туристичка легислатива (Пре Бол.) Ljubojević dr Gordana 21-04-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Енглески пословни језик III (Пре Бол.) Martinović Barbul Ivana 18-04-2018 13:00

Лабораторија 3

Учионица11

Први страни пословни језик II – енглески (Бол. 07) Bikicki dr Nataša 18-04-2018 18:00

Учионица10

Учионица11

Учионица13

Учионица9

Пословна статистика (Пре Бол.) Šolak dr Zdravko 26-04-2018 15:00

Учионица14

Први страни пословни језик II – немачки (Бол. 07) Zorica Samardžić Ivana 22-04-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Први страни пословни језик III – немачки (Бол. 07) Zorica Samardžić Ivana 22-04-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Менаџмент малих и средњих предузећа (Бол. 07) Salai mr Leonard 26-04-2018 18:00

Учионица10

Учионица11

Учионица9

Први страни пословни језик I – руски (Бол. 07) Popović Tamara 22-04-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Први страни пословни језик II – руски (Бол. 07) Popović Tamara 22-04-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Први страни пословни језик III – руски (Бол. 07) Popović Tamara 22-04-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Производни менаџмент (Пре Бол.) Salai mr Leonard 26-04-2018 18:00

Учионица10

Учионица11

Учионица9

Први страни пословни језик I – француски (Бол. 07) Verežan Tamara 22-04-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Први страни пословни језик II – француски (Бол. 07) Verežan Tamara 22-04-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Први страни пословни језик III – француски (Бол. 07) Verežan Tamara 22-04-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Маркетинг истраживање (Бол. 07) Jovičić dr Dragoljub 23-04-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Међународни маркетинг (Бол. 07) Jovičić dr Dragoljub 23-04-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Трговински маркетинг (Пре Бол.) Bošković dr Tatjana 26-04-2018 09:00

Учионица11

Учионица12

Учионица9

Први страни пословни језик I – енглески (Бол. 07) Bikicki dr Nataša 18-04-2018 18:00

Учионица10

Учионица11

Учионица13

Учионица9

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 4 (Бол. 07) Đukanović dr Slaviša 16-04-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица11

Пословно планирање (Пре Бол.) Đukanović dr Slaviša 16-04-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица11

Примена интегрисаних развојних алата (Пре Бол.) Savić dr Ninoslava 16-04-2018 18:00

Учионица16

Интернет маркетинг (Пре Бол.) Krunić dr Vlado 25-04-2018 16:00

Учионица16

Економија знања (Бол. 07) Komnenić dr Biserka 25-04-2018 17:00

Учионица10

Учионица8

Други страни пословни језик – енглески (Пре Бол.) Maja Lemajić 18-04-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица16

Енглески пословни језик I (Пре Бол.) Maja Lemajić 18-04-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица16

Енглески пословни језик II (Пре Бол.) Maja Lemajić 18-04-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица16

Енглески пословни језик III (Пре Бол.) Maja Lemajić 18-04-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица16

Пословна етика (Пре Бол.) Ljubojević dr Gordana 21-04-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Други страни пословни језик – енглески (Бол. 07) Bikicki dr Nataša 18-04-2018 18:00

Учионица10

Учионица11

Учионица13

Учионица9

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 1 (Бол. 07) Bošković dr Tatjana 26-04-2018 09:00

Учионица11

Учионица12

Учионица9

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 2 (Бол. 07) Bošković dr Tatjana 26-04-2018 09:00

Учионица11

Учионица12

Учионица9

Конкурентност предузећа и привреде (Пре Бол.) Šolak dr Zdravko 26-04-2018 15:00

Учионица14

Објектно-оријентисано пројектовање (Пре Бол.) Latinović dr Branko 21-04-2018 13:00

Амфитеатар2

Други страни пословни језик – руски (Бол. 07) Popović Tamara 22-04-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Пословне комуникације (Пре Бол.) Vukadinović dr Maja 27-04-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица16

Управљање туристичким предузећима (Пре Бол.) Gajić dr Tamara 20-04-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Системи за електронско учење (Пре Бол.) Marošan dr Zoran 27-04-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Основи туризма (Пре Бол.) Gajić dr Tamara 20-04-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Управљање пројектима (Пре Бол.) Boškov dr Veronika 20-04-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Менаџмент људских ресурса (Пре Бол.) Boškov dr Veronika 20-04-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (ПБ) Тема 4 (Бол. 07) Boškov dr Veronika 20-04-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Управљање људским ресурсима (Пре Бол.) Boškov dr Veronika 20-04-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Други страни пословни језик – француски (Бол. 07) Verežan Tamara 22-04-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 3 (Бол. 07) Peković dr Drinka 25-04-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица16

Управљање растом предузећа (Пре Бол.) Peković dr Drinka 25-04-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица16

Други страни пословни језик – немачки (Бол. 07) Zorica Samardžić Ivana 22-04-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Управљање породичним пословима (Пре Бол.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 20-04-2018 14:00

Учионица14

Технике међународног пословања (Пре Бол.) Mihajlović mr Mila 19-04-2018 11:00

Учионица12

Понашање потрошача (Пре Бол.) Šolak dr Zdravko 26-04-2018 15:00

Учионица14

Пословна етика (Пре Бол.) Vukadinović dr Maja 27-04-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица16

Маркетинг (Пре Бол.) Maksimović dr Branka 16-04-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица9

Технологија производње хране (Пре Бол.) Maksimović dr Branka 16-04-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица9

Пословно планирање (Пре Бол.) Đukanović dr Slaviša 16-04-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица11

Базе података (Пре Бол.) Savić dr Ninoslava 16-04-2018 18:00

Учионица16

Финансијска стратегија и планирање пореза (Пре Бол.) Vuković dr Marija 17-04-2018 16:00

Лабораторија 3

Први страни пословни језик I – енглески (Бол. 12) Bikicki dr Nataša 18-04-2018 18:00

Учионица10

Учионица11

Учионица13

Учионица9

Први страни пословни језик I – немачки (Бол. 12) Zorica Samardžić Ivana 22-04-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Отпочињање предузетничког подухвата (Пре Бол.) Salai mr Leonard 26-04-2018 18:00

Учионица10

Учионица11

Учионица9

Вредновање предузећа (Пре Бол.) Vlaović Begović mr Sanja 19-04-2018 09:00

Амфитеатар1

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик I – руски (Бол. 12) Popović Tamara 22-04-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи информационо-комуникационих технологија (Пре Бол.) Marošan dr Zoran 27-04-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Финансијски менаџмент (Пре Бол.) Njegić dr Jovan 27-04-2018 16:00

Лабораторија 3

Учионица9

Персоналне финансије (Пре Бол.) Njegić dr Jovan 27-04-2018 16:00

Лабораторија 3

Учионица9

Основи организације (Бол. 12) Boškov dr Veronika 20-04-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Животно и неживотно осигурање (Пре Бол.) Jovin dr Slobodanka 27-04-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Банкарство (Бол. 12) Jovin dr Slobodanka 27-04-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Први страни пословни језик I – француски (Бол. 12) Verežan Tamara 22-04-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Социологија (Бол. 12) Vuksanović dr Gordana 23-04-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Рачуноводство банака и финансијских институција (Пре Бол.) Đorđević dr Slaviša 17-04-2018 18:00

Учионица10

Учионица13

Банкарско пословање и платни промет (Пре Бол.) Paunović dr Branka 25-04-2018 18:00

Учионица11

Учионица13

Финансијско рачуноводство (Бол. 12) Đorđević dr Slaviša 17-04-2018 18:00

Учионица10

Учионица13

Пословно окружење (Бол. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 20-04-2018 14:00

Учионица14

Управљање пројектима (Пре Бол.) Boškov dr Veronika 20-04-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи менаџмента (Бол. 12) Đurić dr Dejan 23-04-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Национална економија (Бол. 12) Đurić dr Dejan 23-04-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Примена информационих технологија (Бол. 12) Marošan dr Zoran 27-04-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Међународно опорезивање (Бол. 12) Vuković dr Marija 17-04-2018 16:00

Лабораторија 3

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 3 (Бол. 12) Paunović dr Branka 25-04-2018 18:00

Учионица11

Учионица13

Енглески пословни језик I (Пре Бол.) Martinović Barbul Ivana 18-04-2018 13:00

Лабораторија 3

Учионица11

Први страни пословни језик II – руски (Бол. 12) Popović Tamara 22-04-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 2 (Бол. 12) Vlaović Begović mr Sanja 19-04-2018 09:00

Амфитеатар1

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи ревизије (Бол. 12) Vlaović Begović mr Sanja 19-04-2018 09:00

Амфитеатар1

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Тржишно комуницирање (Бол. 12) Vukadinović dr Maja 27-04-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица16

Менаџмент туристичке дестинације (Пре Бол.) Gajić dr Tamara 20-04-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи туризма и хотелијерства (Бол. 12) Gajić dr Tamara 20-04-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Први страни пословни језик II – француски (Бол. 12) Verežan Tamara 22-04-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Предузетничке финансије (Пре Бол.) Jović dr Ljiljana 24-04-2018 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 4 (Бол. 12) Jović dr Ljiljana 24-04-2018 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Буџетирање, планирање и контрола профита (Пре Бол.) Jović dr Ljiljana 24-04-2018 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Јавне финансије (Бол. 12) Jović dr Ljiljana 24-04-2018 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 1 (Бол. 12) Šolak dr Zdravko 26-04-2018 15:00

Учионица14

Квантитативни методи у пословном одлучивању (Бол. 12) Jočić dr Dragan 20-04-2018 13:00

Учионица10

Учионица11

Међународна трговина (Бол. 12) Ćuzović dr Đorđe 21-04-2018 13:00

Амфитеатар1

Први страни пословни језик II – немачки (Бол. 12) Zorica Samardžić Ivana 22-04-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Маркетинг истраживање (Бол. 12) Jovičić dr Dragoljub 23-04-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Маркетинг (Бол. 12) Jovičić dr Dragoljub 23-04-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Геополитика (Бол. 12) Đurić dr Dejan 23-04-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Понашање потрошача (Бол. 12) Šolak dr Zdravko 26-04-2018 15:00

Учионица14

Економика предузећа (Бол. 12) Komnenić dr Biserka 25-04-2018 17:00

Учионица10

Учионица9

Први страни пословни језик II – енглески (Бол. 12) Bikicki dr Nataša 18-04-2018 18:00

Учионица10

Учионица11

Учионица13

Учионица9

Предузетништво (Бол. 12) Salai mr Leonard 26-04-2018 18:00

Учионица10

Учионица11

Учионица9

Пословање медија (Бол. 12) Vukadinović dr Maja 27-04-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица16

Пословно комуницирање (Бол. 12) Vukadinović dr Maja 27-04-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица16

Финансијска стратегија и планирање пореза (Бол. 12) Vuković dr Marija 17-04-2018 16:00

Лабораторија 3

Вредновање предузећа (Пре Бол.) Đorđević dr Slaviša 17-04-2018 18:00

Учионица10

Учионица13

Информациони системи у туризму (Бол. 12) Krunić dr Vlado 25-04-2018 16:00

Учионица16

Спољнотрговинско пословање (Бол. 12) Mihajlović mr Mila 19-04-2018 11:00

Учионица12

Енглески пословни језик II (Пре Бол.) Martinović Barbul Ivana 18-04-2018 13:00

Лабораторија 3

Учионица11

Други страни пословни језик – енглески (Бол. 12) Bikicki dr Nataša 18-04-2018 18:00

Учионица10

Учионица11

Учионица13

Учионица9

Електронски системи плаћања (Бол. 12) 21-04-2018 13:00

Амфитеатар2

Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 12) Mrkša dr Milutin 19-04-2018 09:00

Учионица11

Учионица9

Социјално предузетништво (Пре Бол.) Salai mr Leonard 26-04-2018 18:00

Учионица10

Учионица11

Учионица9

Пословни апликативни системи (Бол. 12) Marošan dr Zoran 27-04-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Квалитет услуга у туризму и хотелијерству (Бол. 12) Gajić dr Tamara 20-04-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Финансијске институције и тржишта (Пре Бол.) Njegić dr Jovan 27-04-2018 16:00

Лабораторија 3

Учионица9

Други страни пословни језик – француски (Бол. 12) Verežan Tamara 22-04-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Први страни пословни језик III – француски (Бол. 12) Verežan Tamara 22-04-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Јавне финансије и буџетирање (Пре Бол.) Jović dr Ljiljana 24-04-2018 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Интернет технологије у пословању (Бол. 12) Klašnja Milićević dr Aleksandra 26-04-2018 14:00

Лабораторија 5

Природни ресурси у туризму (Бол. 12) Mrkša dr Milutin 19-04-2018 09:00

Учионица11

Учионица9

Познавање робе (Бол. 12) Maksimović dr Branka 16-04-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица9

Менаџмент људских ресурса у туризму и хотелијерству (Бол. 12) Vujko dr Aleksandra 23-04-2018 13:00

Учионица10

Учионица9

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (Бол. 12) Vujko dr Aleksandra 23-04-2018 13:00

Учионица10

Учионица9

Управљачко рачуноводство (Бол. 12) Vlaović Begović mr Sanja 19-04-2018 09:00

Амфитеатар1

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент услуга (Бол. 12) Ćuzović dr Đorđe 21-04-2018 13:00

Амфитеатар1

Трговински менаџмент (Бол. 12) Ćuzović dr Đorđe 21-04-2018 13:00

Амфитеатар1

Електронска трговина (Бол. 12) Ćuzović dr Đorđe 21-04-2018 13:00

Амфитеатар1

Први страни пословни језик III – немачки (Бол. 12) Zorica Samardžić Ivana 22-04-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи електронског пословања (Бол. 12) Savić dr Ninoslava 16-04-2018 18:00

Учионица16

Управљање квалитетом (Бол. 12) Boškov dr Veronika 20-04-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Израда и имплементација бизнис плана (Бол. 12) Boškov dr Veronika 20-04-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Тржишно пословање (Бол. 12) Jovičić dr Dragoljub 23-04-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Финансијске институције и тржишта (Пре Бол.) Paunović dr Branka 25-04-2018 18:00

Учионица11

Учионица13

Први страни пословни језик III – руски (Бол. 12) Popović Tamara 22-04-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Други страни пословни језик – руски (Бол. 12) Popović Tamara 22-04-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Финансијска тржишта и институције (Бол. 12) Njegić dr Jovan 27-04-2018 16:00

Лабораторија 3

Учионица9

Банкарски менаџмент (Бол. 12) Račić dr Željko 23-04-2018 16:00

Учионица11

Учионица9

Економика туризма (Бол. 12) Bošković dr Tatjana 26-04-2018 09:00

Учионица11

Учионица12

Учионица9

Спортско рекреативни туризам (Бол. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 21-04-2018 11:00

Учионица12

Осигурање (Бол. 12) Jovin dr Slobodanka 27-04-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Финансијски менаџмент (Бол. 12) Komnenić dr Biserka 25-04-2018 17:00

Учионица10

Учионица9

Менаџмент малих и средњих предузећа (Бол. 12) Salai mr Leonard 26-04-2018 18:00

Учионица10

Учионица11

Учионица9

Стратешки менаџмент технологија и иновација (Бол. 12) Salai mr Leonard 26-04-2018 18:00

Учионица10

Учионица11

Учионица9

Међународне организације и интеграције (Бол. 12) Mihajlović mr Mila 27-04-2018 11:00

Учионица10

Учионица11

Познавање робе (Бол. 07) Maksimović dr Branka 16-04-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица9

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 2 (Бол. 12) Vuković dr Marija 17-04-2018 16:00

Лабораторија 3

Технике и облици међународног пословања (Бол. 07) Damnjanović dr Jelena 17-04-2018 18:00

Учионица16

Трговински менаџмент (Бол. 07) Damnjanović dr Jelena 17-04-2018 18:00

Учионица16

Вредновање предузећа (Бол. 07) Đorđević dr Slaviša 17-04-2018 18:00

Учионица10

Учионица13

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 3 (Бол. 12) Komnenić dr Biserka 25-04-2018 17:00

Учионица10

Учионица9

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 4 (Бол. 12) Đorđević dr Slaviša 17-04-2018 18:00

Учионица10

Учионица13

Анализа финансијских извештаја (Бол. 07) Đorđević dr Slaviša 17-04-2018 18:00

Учионица10

Учионица13

Финансијска тржишта и институције (Бол. 07) Paunović dr Branka 25-04-2018 18:00

Учионица11_КП

Учионица13

Трговински менаџмент (Бол. 07) Ćuzović dr Đorđe 21-04-2018 13:00

Амфитеатар1

Производни менаџмент (Пре Бол.) Salai mr Leonard 26-04-2018 18:00

Учионица10

Учионица11

Учионица9

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 1 (Бол. 12) Živkov dr Dejan 19-04-2018 18:00

Учионица11

Основи туризма (Бол. 07) Gajić dr Tamara 20-04-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Финансијска тржишта и институције (Бол. 07) Njegić dr Jovan 27-04-2018 16:00

Лабораторија 3

Учионица9

Пословно окружење (Бол. 07) Peković dr Drinka 25-04-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица16

Финансијска стратегија и планирање пореза (Бол. 07) Jović dr Ljiljana 24-04-2018 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Трговински менаџмент (Пре Бол.) Ćuzović dr Đorđe 21-04-2018 13:00

Амфитеатар1

Пословна математика (Пре Бол.) Lončar dr Sanja 27-04-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Еколошки менаџмент (Бол. 07) Đukanović dr Slaviša 16-04-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица11

Финансијско рачуноводство (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 16-04-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица11

Стручна пракса 1 (ПИ) Тема 1 (Бол. 07) Krunić dr Vlado 25-04-2018 16:00

Учионица16

Финансијски менаџмент (Бол. 07) Komnenić dr Biserka 25-04-2018 17:00

Учионица10

Учионица9

Први страни пословни језик I – енглески (Бол. 12) Maja Lemajić 18-04-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица16

Први страни пословни језик II – енглески (Бол. 12) Maja Lemajić 18-04-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица16

Први страни пословни језик I – енглески (Бол. 12) Martinović Barbul Ivana 18-04-2018 13:00

Лабораторија 3

Учионица11

Први страни пословни језик III – енглески (Бол. 07) Martinović Barbul Ivana 18-04-2018 13:00

Лабораторија 3

Учионица11

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 1 (Бол. 07) Ćuzović dr Đorđe 21-04-2018 13:00

Амфитеатар1

Основи менаџмента (Бол. 12) Salai mr Leonard 26-04-2018 18:00

Учионица10

Учионица11

Учионица9

Предузетништво (Бол. 07) Salai mr Leonard 26-04-2018 18:00

Учионица10

Учионица11

Учионица9

Међународно пословање (Бол. 07) Mihajlović mr Mila 19-04-2018 11:00

Учионица12

Пословање медија (Бол. 07) Vukadinović dr Maja 27-04-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица16

Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 07) Gajić dr Tamara 20-04-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Израда и имплементација бизнис плана (Бол. 07) Boškov dr Veronika 20-04-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Финансијски менаџмент (Бол. 07) Njegić dr Jovan 27-04-2018 16:00

Лабораторија 3

Учионица9

Међународно опорезивање (Бол. 12) Jović dr Ljiljana 24-04-2018 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Банкарство (Бол. 07) Račić dr Željko 23-04-2018 16:00

Учионица11

Учионица9

Национална економија (Бол. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 20-04-2018 14:00

Учионица14

Менаџмент људских ресурса у туризму и хотелијерству (Бол. 12) Gajić dr Tamara 20-04-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Квантитативни методи у пословном одлучивању (Бол. 07) Jočić dr Dragan 20-04-2018 13:00

Учионица10

Учионица11

Финансијска стратегија и планирање пореза (Бол. 12) Jović dr Ljiljana 24-04-2018 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Увод у финансијско пословање (Бол. 12) Paunović dr Branka 25-04-2018 18:00

Учионица11

Учионица13

Банкарство (Бол. 12) Račić dr Željko 23-04-2018 16:00

Учионица11

Учионица9

Предузетништво (Бол. 12) Jovin dr Slobodanka 27-04-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Пословно окружење (Бол. 12) Peković dr Drinka 25-04-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица16

Пословно право (Бол. 12) Ljubojević dr Gordana 21-04-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Национална економија (Бол. 12) Peković dr Drinka 25-04-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица16

Основи електронског пословања (Бол. 07) Savić dr Ninoslava 16-04-2018 18:00

Учионица16

Међународно опорезивање (Бол. 07) Vuković dr Marija 17-04-2018 16:00

Лабораторија 3

Пословање са Европском унијом (Бол. 07) Damnjanović dr Jelena 17-04-2018 18:00

Учионица16

Други страни пословни језик – енглески (Бол. 07) Maja Lemajić 18-04-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица16

Први страни пословни језик I – енглески (Бол. 07) Maja Lemajić 18-04-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица16

Други страни пословни језик – енглески (Бол. 07) Martinović Barbul Ivana 18-04-2018 13:00

Лабораторија 3

Учионица11

Први страни пословни језик I – енглески (Бол. 07) Martinović Barbul Ivana 18-04-2018 13:00

Лабораторија 3

Учионица11

Основи менаџмента (Бол. 07) Salai mr Leonard 26-04-2018 18:00

Учионица10

Учионица11

Учионица9

Управљачко рачуноводство (Бол. 07) Vlaović Begović mr Sanja 19-04-2018 09:00

Амфитеатар1

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Тржишно пословање (Бол. 07) Mihajlović mr Mila 19-04-2018 11:00

Учионица12

Математика (Бол. 07) Lončar dr Sanja 27-04-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Геополитика (Бол. 07) Đurić dr Dejan 23-04-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Међународно опорезивање (Бол. 07) Jović dr Ljiljana 24-04-2018 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Национална економија (Бол. 07) Đurić dr Dejan 23-04-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Математика (Бол. 07) Japundžić dr Miloš 23-04-2018 11:00

Амфитеатар1

Национална економија (Бол. 07) Peković dr Drinka 25-04-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица16

Финансијско рачуноводство (Бол. 07) Đukanović dr Slaviša 16-04-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица11

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 2 (Бол. 07) Maksimović dr Branka 16-04-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица9

Еколошки менаџмент (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 16-04-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица11

Дигитални маркетинг (Бол. 12) Krunić dr Vlado 25-04-2018 16:00

Учионица16

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 1 (Бол. 07) Đorđević dr Slaviša 17-04-2018 18:00

Учионица10

Учионица13

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 1 (Бол. 07) Ljubojević dr Gordana 21-04-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Први страни пословни језик II – енглески (Бол. 07) Maja Lemajić 18-04-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица16

Први страни пословни језик III – енглески (Бол. 12) Maja Lemajić 18-04-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица16

Први страни пословни језик II – енглески (Бол. 07) Martinović Barbul Ivana 18-04-2018 13:00

Лабораторија 3

Учионица11

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 4 (Бол. 07) 21-04-2018 13:00

Амфитеатар1

Економика предузећа (Бол. 12) Šolak dr Zdravko 26-04-2018 15:00

Учионица14

Посебни облици туризма (Бол. 12) Mrkša dr Milutin 19-04-2018 09:00

Учионица10

Учионица9

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 4 (Бол. 07) Mrkša dr Milutin 19-04-2018 09:00

Учионица11

Учионица9

Основи туризма и хотелијерства (Бол. 12) Mrkša dr Milutin 19-04-2018 09:00

Учионица11

Учионица9

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 2 (Бол. 07) Vlaović Begović mr Sanja 19-04-2018 09:00

Амфитеатар1

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 3 (Бол. 07) Salai mr Leonard 26-04-2018 18:00

Учионица10

Учионица11

Учионица9

Пословно комуницирање (Бол. 07) Vukadinović dr Maja 27-04-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица16

Стручна пракса 2 (ПИ) Тема 1 (Бол. 07) Marošan dr Zoran 27-04-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Стручна пракса 1 (ПИ) Тема 3 (Бол. 07) Marošan dr Zoran 27-04-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Основи организације (Бол. 07) Boškov dr Veronika 20-04-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 3 (Бол. 07) Boškov dr Veronika 20-04-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 4 (Бол. 07) Boškov dr Veronika 20-04-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Принципи јавне администрације (Бол. 07) Đurić dr Dejan 23-04-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Економија знања (Бол. 07) Peković dr Drinka 25-04-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица16

Први страни пословни језик III – енглески (Бол. 12) Martinović Barbul Ivana 18-04-2018 13:00

Лабораторија 3

Учионица11

Међународна економија (Бол. 12) Damnjanović dr Jelena 17-04-2018 18:00

Учионица16

Математика (Бол. 12) Lončar dr Sanja 27-04-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Управљање и контрола трошкова (Бол. 12) Šolak dr Zdravko 26-04-2018 15:00

Учионица14

Стручна пракса 2 (ПИ) Тема 2 (Бол. 07) Savić dr Ninoslava 16-04-2018 18:00

Учионица16

Стручна пракса 2 (ПИ) Тема 3 (Бол. 07) Savić dr Ninoslava 16-04-2018 18:00

Учионица16

Пројектовање система електронског пословања (Пре Бол.) Krunić dr Vlado 25-04-2018 16:00

Учионица16

Осигуравачко пословање (Пре Бол.) Komnenić dr Biserka 25-04-2018 17:00

Учионица10

Учионица9

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 3 (Бол. 07) Komnenić dr Biserka 25-04-2018 17:00

Учионица10

Учионица9

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 2 (Бол. 07) Đorđević dr Slaviša 17-04-2018 18:00

Учионица10

Учионица13

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 2 (Бол. 07) Paunović dr Branka 25-04-2018 18:00

Учионица11

Учионица13

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 4 (Бол. 12) Ćuzović dr Đorđe 21-04-2018 13:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 3 (Бол. 12) Latinović dr Branko 21-04-2018 13:00

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 4 (Бол. 12) Mrkša dr Milutin 19-04-2018 09:00

Учионица11

Учионица9

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 3 (Бол. 07) Mrkša dr Milutin 19-04-2018 09:00

Учионица11

Учионица9

Управљање људским ресурсима (Пре Бол.) Salai mr Leonard 26-04-2018 18:00

Учионица11

Учионица12

Учионица9

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 4 (Бол. 07) Vlaović Begović mr Sanja 19-04-2018 09:00

Амфитеатар1

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 2 (Бол. 12) Salai mr Leonard 26-04-2018 18:00

Учионица10

Учионица11

Учионица9

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 2 (Бол. 07) Mihajlović mr Mila 19-04-2018 11:00

Учионица12

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 4 (Бол. 07) Gajić dr Tamara 20-04-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (ПИ) Тема 4 (Бол. 07) Marošan dr Zoran 27-04-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Инвестирање у хартије од вредности (Пре Бол.) Njegić dr Jovan 27-04-2018 10:00

Лабораторија 3

Учионица9

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 3 (Бол. 12) Boškov dr Veronika 20-04-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 1 (Бол. 12) Vujko dr Aleksandra 23-04-2018 13:00

Учионица10

Учионица9

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 4 (Бол. 07) Vujko dr Aleksandra 23-04-2018 13:00

Учионица10

Учионица9

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 4 (Бол. 12) Vuksanović dr Gordana 23-04-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 1 (Бол. 07) Živkov dr Dejan 19-04-2018 18:00

Учионица11

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 1 (Бол. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 20-04-2018 14:00

Учионица14

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 1 (Бол. 12) Mihajlović mr Mila 19-04-2018 11:00

Учионица12

Стручна пракса 2 (ПБ) Тема 1 (Бол. 12) Maksimović dr Branka 16-04-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица9

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 3 (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 16-04-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица11

Трговински менаџмент (Пре Бол.) Damnjanović dr Jelena 17-04-2018 18:00

Учионица16

Пројектовање веб апликација (Пре Бол.) Krunić dr Vlado 25-04-2018 16:00

Учионица16

Увод у примену информационих технологија у бизнису (Пре Бол.) Krunić dr Vlado 25-04-2018 16:00

Учионица16

Програмски језици I (Пре Бол.) Krunić dr Vlado 25-04-2018 16:00

Учионица16

Програмски језици II (Пре Бол.) Krunić dr Vlado 25-04-2018 16:00

Учионица16

Системи за управљање базама података (Пре Бол.) Krunić dr Vlado 25-04-2018 16:00

Учионица16

Софтверски инжењеринг (Пре Бол.) Krunić dr Vlado 25-04-2018 16:00

Учионица16

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 2 (Бол. 12) Đorđević dr Slaviša 17-04-2018 18:00

Учионица10

Учионица13

Финансијско рачуноводство (Пре Бол.) Đorđević dr Slaviša 17-04-2018 18:00

Учионица10

Учионица13

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 2 (Бол. 12) Paunović dr Branka 25-04-2018 18:00

Учионица11

Учионица13

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 1 (Бол. 12) Ljubojević dr Gordana 21-04-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Рурални туризам (Бол. 12) Bošković dr Tatjana 26-04-2018 09:00

Учионица11

Учионица12

Учионица9

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 1 (Бол. 12) Bošković dr Tatjana 26-04-2018 09:00

Учионица11

Учионица12

Учионица9

Вредновање предузећа (Бол. 12) Vlaović Begović mr Sanja 19-04-2018 09:00

Амфитеатар1

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 2 (Бол. 12) Mihajlović mr Mila 19-04-2018 11:00

Учионица12

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 4 (Бол. 12) Gajić dr Tamara 20-04-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Управљање ризицима (Пре Бол.) Njegić dr Jovan 27-04-2018 16:00

Лабораторија 3

Учионица9

Анализа хартија од вредности (Бол. 12) Njegić dr Jovan 27-04-2018 16:00

Лабораторија 3

Учионица9

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 1 (Бол. 12) Njegić dr Jovan 27-04-2018 16:00

Лабораторија 3

Учионица9

Стручна пракса 2 (ПБ) Тема 4 (Бол. 12) Boškov dr Veronika 20-04-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Животно и неживотно осигурање (Пре Бол.) 23-04-2018 16:00

Учионица11

Учионица9

Вредновање предузећа (Бол. 12) Đorđević dr Slaviša 17-04-2018 18:00

Учионица10

Учионица13

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 3 (Бол. 12) Mrkša dr Milutin 19-04-2018 09:00

Учионица11

Учионица9

Анализа финансијских извештаја (Бол. 12) Vlaović Begović mr Sanja 19-04-2018 09:00

Амфитеатар1

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Интернет технологије у пословању (Бол. 12) Savić dr Ninoslava 16-04-2018 18:00

Учионица16

Математика (Бол. 12) Japundžić dr Miloš 23-04-2018 11:00

Амфитеатар1

Инвестиционо банкарство (Бол. 12) Jovin dr Slobodanka 27-04-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Производни менаџмент (Пре Бол.) Šolak dr Zdravko 26-04-2018 15:00

Учионица14

Стручна пракса 2 (ПБ) Тема 2 (Бол. 12) Salai mr Leonard 26-04-2018 18:00

Учионица10

Учионица11

Учионица9

Трговински менаџмент (Бол. 12) Damnjanović dr Jelena 17-04-2018 18:00

Учионица16

Управљање људским ресурсима (Пре Бол.) Salai mr Leonard 26-04-2018 18:00

Учионица10

Учионица11

Учионица9

Теорија и анализа биланса (Пре Бол.) Vlaović Begović mr Sanja 19-04-2018 09:00

Амфитеатар1

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Тржишно комуницирање (Бол. 12) Jovičić dr Dragoljub 23-04-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Израда и имплементација бизнис плана (Бол. 12) Jovin dr Slobodanka 27-04-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Међународно пословно право (Бол. 07) Ljubojević dr Gordana 21-04-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Основи менаџмента (Бол. 07) Jošanov Vrgović dr Ivana 16-04-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Основи менаџмента (Бол. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 16-04-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 4 (Бол. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 16-04-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Менаџмент људских ресурса (Пре Бол.) Jošanov Vrgović dr Ivana 16-04-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Управљање људским ресурсима (Пре Бол.) Jošanov Vrgović dr Ivana 16-04-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Организационо понашање (Пре Бол.) Jošanov Vrgović dr Ivana 16-04-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Основи организације (Бол. 07) Jošanov Vrgović dr Ivana 16-04-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Основи организације (Бол. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 16-04-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Актуарство (Бол. 07) Papić Blagojević dr Nataša 16-04-2018 11:00

Амфитеатар1

Квантитативни методи у пословном одлучивању (Бол. 07) Papić Blagojević dr Nataša 16-04-2018 11:00

Амфитеатар1

Актуарство (Бол. 12) Papić Blagojević dr Nataša 16-04-2018 11:00

Амфитеатар1

Финансијско рачуноводство (Пре Бол.) Zakić Vladimir 16-04-2018 12:00

Учионица12

Финансијско рачуноводство (Бол. 07) Zakić Vladimir 16-04-2018 12:00

Учионица12

Финансијско рачуноводство (Бол. 12) Zakić Vladimir 16-04-2018 12:00

Учионица12

Агроекономија (Бол. 07) Maksimović dr Branka 16-04-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица9

Маркетинг (Бол. 07) Maksimović dr Branka 16-04-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица9

Стручна пракса 2 (ПБ) Тема 1 (Бол. 07) Maksimović dr Branka 16-04-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица9

Познавање робе (Пре Бол.) Maksimović dr Branka 16-04-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица9

Маркетинг истраживање (Бол. 07) Maksimović dr Branka 16-04-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица9

Еколошки менаџмент (Бол. 17) Đukanović dr Slaviša 16-04-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица11

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 3 (Бол. 07) Đukanović dr Slaviša 16-04-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица11

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 4 (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 16-04-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица11

Финансијско рачуноводство (Пре Бол.) Đukanović dr Slaviša 16-04-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица11

Енергетска безбедност (Бол. 07) Đukanović dr Slaviša 16-04-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица11

Базе података (Бол. 16) Savić dr Ninoslava 16-04-2018 18:00

Учионица16

Увод у е-бизнис (Пре Бол.) Savić dr Ninoslava 16-04-2018 18:00

Учионица16

Међународно опорезивање (Бол. 17) Vuković dr Marija 17-04-2018 16:00

Лабораторија 3

Јавне финансије (Бол. 12) Vuković dr Marija 17-04-2018 16:00

Лабораторија 3

Економика јавног сектора (Пре Бол.) Vuković dr Marija 17-04-2018 16:00

Лабораторија 3

Математика (Бол. 17) Pavkov dr Ivan 25-04-2018 11:00

Амфитеатар2

Форензичко рачуноводство и ревизија (Бол. 07) Đorđević dr Slaviša 17-04-2018 16:00

Учионица10

Учионица13

Основи туризма (Бол. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 21-04-2018 11:00

Учионица12

Основи туризма и хотелијерства (Бол. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 21-04-2018 11:00

Учионица12

Вредновање предузећа (Бол. 17) Đorđević dr Slaviša 17-04-2018 18:30

Учионица10

Учионица13

Увод у финансијско пословање (Бол. 07) Paunović dr Branka 25-04-2018 18:00

Учионица11

Учионица13

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (Бол. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 21-04-2018 11:00

Учионица12

Други страни пословни језик – енглески (Бол. 12) Maja Lemajić 18-04-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословна статистика (Пре Бол.) Papić Blagojević dr Nataša 16-04-2018 11:00

Амфитеатар1

Квантитативни методи у пословном одлучивању (Бол. 12) Papić Blagojević dr Nataša 16-04-2018 11:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 2 (Бол. 12) Maksimović dr Branka 16-04-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица9

Агроекономија (Бол. 12) Maksimović dr Branka 16-04-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица9

Агроекономија (Бол. 17) Maksimović dr Branka 16-04-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица9

Основи менаџмента (Бол. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 16-04-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Увод у програмирање (Бол. 16) Savić dr Ninoslava 16-04-2018 18:00

Учионица16

Пословно право (Бол. 07) Ljubojević dr Gordana 21-04-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 3 (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 16-04-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица11

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 2 (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 16-04-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица11

Увод у финансијско пословање (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 16-04-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица11

Структуре података и алгоритми (Пре Бол.) Krunić dr Vlado 25-04-2018 16:00

Учионица16

Структуре података и алгоритми (Бол. 16) Krunić dr Vlado 25-04-2018 16:00

Учионица16

Софтверски инжењеринг (Бол. 07) 25-04-2018 16:00

Учионица16

Пројектовање алгоритама (Бол. 16) Krunić dr Vlado 25-04-2018 16:00

Учионица16

Основи туризма (Бол. 07) Jovičić Vuković dr Ana 21-04-2018 11:00

Учионица11

Учионица14

Примењено програмирање (Бол. 07) Krunić dr Vlado 25-04-2018 16:00

Учионица16

Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 21-04-2018 11:00

Учионица12

Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 21-04-2018 11:00

Учионица12

Основи рачуноводства (Пре Бол.) Borović dr Natalija 21-04-2018 11:00

Учионица9

Управљање ризицима (Пре Бол.) Njegić dr Jovan 27-04-2018 16:00

Лабораторија 3

Учионица9

Први страни пословни језик III – енглески (Бол. 07) Maja Lemajić 18-04-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица16

Менаџмент туристичке дестинације (Пре Бол.) Bošković dr Tatjana 26-04-2018 09:00

Учионица11

Учионица12

Учионица9

Други страни пословни језик – немачки (Пре Бол.) Zorica Samardžić Ivana 22-04-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Немачки пословни језик I (Пре Бол.) Zorica Samardžić Ivana 22-04-2018

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Немачки пословни језик II (Пре Бол.) Zorica Samardžić Ivana 22-04-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Немачки пословни језик III (Пре Бол.) Zorica Samardžić Ivana 22-04-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Први страни пословни језик I – немачки (Бол. 16) Zorica Samardžić Ivana 22-04-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Екологија и одрживи развој у туризму (Бол. 12) Mrkša dr Milutin 19-04-2018 09:00

Учионица11

Учионица9

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 4 (Бол. 12) 19-04-2018 09:00

Амфитеатар1

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Руски пословни језик 1 (Пре Бол.) Popović Tamara 22-04-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Други страни пословни језик – француски (Пре Бол.) Verežan Tamara 22-04-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стратешки менаџмент технологија и иновација (Бол. 07) Salai mr Leonard 26-04-2018 18:00

Учионица10

Учионица11

Учионица9

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 2 (Бол. 07) Salai mr Leonard 26-04-2018 18:00

Учионица10

Учионица11

Учионица9

Управљање и контрола трошкова (Бол. 07) 19-04-2018 09:00

Амфитеатар1

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 3 (Бол. 12) Salai mr Leonard 26-04-2018 18:00

Учионица10

Учионица11

Учионица9

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 2 (Бол. 12) Gajić dr Tamara 20-04-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Међународни туризам (Пре Бол.) Gajić dr Tamara 20-04-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 3 (Бол. 12) Marošan dr Zoran 27-04-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Управљање људским ресурсима (Пре Бол.) Gajić dr Tamara 20-04-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Управљање људским ресурсима (Пре Бол.) Gajić dr Tamara 20-04-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Израда и имплементација бизнис плана (Пре Бол.) Boškov dr Veronika 20-04-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (ПБ) Тема 3 (Бол. 07) Boškov dr Veronika 20-04-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Оперативни менаџмент (Пре Бол.) Boškov dr Veronika 20-04-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Израда и имплементација бизнис плана (Бол. 07) Kuzman dr Boris 20-04-2018 16:00

Учионица9

Израда и имплементација бизнис плана (Бол. 12) Kuzman dr Boris 20-04-2018 16:00

Учионица9

Стручна пракса 1 (ПИ) Тема 2 (Бол. 07) 20-04-2018 16:00

Учионица16

Стручна пракса 1 (ПИ) Тема 4 (Бол. 07) 20-04-2018 16:00

Учионица16

Управљање и контрола трошкова (Бол. 12) 19-04-2018 09:00

Амфитеатар1

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Рачуноводство (Бол. 17) Vlaović Begović mr Sanja 19-04-2018 09:00

Амфитеатар1

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик 1 Немачки (Бол. 17) Zorica Samardžić Ivana 22-04-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Први страни пословни језик I – енглески (Бол. 16) Maja Lemajić 18-04-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица16

Први страни пословни језик 1 Енглески (Бол. 17) Maja Lemajić 18-04-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Јавне финансије (Бол. 12) Živkov dr Dejan 19-04-2018 18:00

Учионица11

Инвестирање у хартије од вредности (Бол. 17) Njegić dr Jovan 27-04-2018 16:00

Лабораторија 3

Учионица9

Финансијска тржишта и институције (Бол. 12) Paunović dr Branka 25-04-2018 18:00

Учионица11

Учионица13

Пословно право (Бол. 17) Ljubojević dr Gordana 21-04-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Психологија (Бол. 17) Vukadinović dr Maja 27-04-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица16

Други страни пословни језик – енглески (Пре Бол.) Martinović Barbul Ivana 18-04-2018 13:00

Лабораторија 3

Учионица11

Економика туризма (Пре Бол.) Bošković dr Tatjana 26-04-2018 09:00

Учионица11

Учионица12

Учионица9

Енглески пословни језик III (Пре Бол.) Bikicki dr Nataša 18-04-2018 18:00

Учионица10

Учионица11

Учионица13

Учионица9

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 2 (Бол. 12) Bošković dr Tatjana 26-04-2018 09:00

Учионица11

Учионица12

Учионица9

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 3 (Бол. 12) Ćuzović dr Đorđe 21-04-2018 13:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 4 (Бол. 12) Bošković dr Tatjana 26-04-2018 09:00

Учионица11

Учионица12

Учионица9

Први страни пословни језик I – енглески (Бол. 16) Bikicki dr Nataša 18-04-2018 18:00

Учионица10

Учионица11

Учионица13

Учионица9

Први страни пословни језик 1 Енглески (Бол. 17) Bikicki dr Nataša 18-04-2018 18:00

Учионица10

Учионица11

Учионица13

Учионица9

Електронска трговина (Бол. 12) Latinović dr Branko 21-04-2018 13:00

Амфитеатар2

Информациони системи у туризму (Бол. 12) Latinović dr Branko 21-04-2018 13:00

Амфитеатар2

Производни менаџмент (Пре Бол.) Šolak dr Zdravko 26-04-2018 15:00

Учионица14

Информациони системи (Бол. 16) Latinović dr Branko 21-04-2018 13:00

Амфитеатар2

Тржишно пословање (Бол. 07) Šolak dr Zdravko 26-04-2018 15:00

Учионица14

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 1 (Бол. 12) 19-04-2018 09:00

Учионица11

Учионица9

Други страни пословни језик – руски (Пре Бол.) Popović Tamara 22-04-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Први страни пословни језик I – руски (Бол. 16) Popović Tamara 22-04-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Руски пословни језик 2 (Пре Бол.) Popović Tamara 22-04-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Руски пословни језик 3 (Пре Бол.) Popović Tamara 22-04-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 1 (Бол. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 20-04-2018 14:00

Учионица14

Први страни пословни језик II – енглески (Бол. 12) Martinović Barbul Ivana 18-04-2018 13:00

Лабораторија 3

Учионица11

Маркетинг истраживање (Бол. 12) Maksimović dr Branka 16-04-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица9

Први страни пословни језик III – енглески (Бол. 12) Bikicki dr Nataša 18-04-2018 18:00

Учионица10

Учионица11

Учионица13

Учионица9

Мултимедијални системи (Бол. 16) Latinović dr Branko 21-04-2018 13:00

Амфитеатар2

Основи организације (Бол. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 16-04-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Базе података (Бол. 07) Savić dr Ninoslava 16-04-2018 18:00

Учионица16

Први страни пословни језик 1 Руски (Бол. 17) Popović Tamara 22-04-2018 13:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Пословно право (Пре Бол.) Ljubojević dr Gordana 21-04-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица16

Примена информационих технологија (Бол. 16) Marošan dr Zoran 27-04-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Први страни пословни језик III – енглески (Бол. 07) Bikicki dr Nataša 18-04-2018 18:00

Учионица10

Учионица11

Учионица13

Учионица9

Психологија (Бол. 12) Vukadinović dr Maja 27-04-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица16

Берзанско пословање (Бол. 17) Živkov dr Dejan 19-04-2018 18:00

Учионица11

Пословни информациони системи (Пре Бол.) Marošan dr Zoran 27-04-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица11

Учионица16

Теорија графова (Бол. 16) Jočić dr Dragan 20-04-2018 13:00

Учионица10

Учионица11

Управљање пројектима (Пре Бол.) Boškov dr Veronika 20-04-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 4 (Бол. 12) Boškov dr Veronika 20-04-2018 16:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (Бол. 12) Jovičić Vuković dr Ana 21-04-2018 11:00

Учионица11

Учионица14

Основи економије (Бол. 12) Đurić dr Dejan 23-04-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи економије (Бол. 16) Đurić dr Dejan 23-04-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи економије (Бол. 17) Đurić dr Dejan 23-04-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Управљање ризицима (Пре Бол.) Jović dr Ljiljana 24-04-2018 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Операциона истраживања (Бол. 16) Japundžić dr Miloš 23-04-2018 11:00

Амфитеатар1

Основи туризма (Бол. 07) Pavlović dr Nataša 23-04-2018 11:00

Учионица10

Окружење пословања (Пре Бол.) Peković dr Drinka 25-04-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица16

Туристичка географија (Пре Бол.) Vujko dr Aleksandra 23-04-2018 13:00

Учионица10

Учионица9

Управљање туристичким предузећима (Пре Бол.) Vujko dr Aleksandra 23-04-2018 13:00

Учионица10

Учионица9

Квалитет услуга у туризму и хотелијерству (Бол. 12) Vujko dr Aleksandra 23-04-2018 13:00

Учионица10

Учионица9

Основи микроекономске анализе за пословно одлучивање (Пре Бол.) Peković dr Drinka 25-04-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица16

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 4 (Бол. 12) 24-04-2018 10:00

Учионица11

Основи туризма и хотелијерства (Бол. 12) Jovičić Vuković dr Ana 21-04-2018 11:00

Учионица11

Учионица14

Математика (Бол. 16) Jočić dr Dragan 20-04-2018 13:00

Учионица10

Учионица11

Објектно-оријентисано програмирање (Бол. 16) Klašnja Milićević dr Aleksandra 26-04-2018 14:00

Лабораторија 5

Инструменти финансирања јавних потреба (Бол. 17) Jović dr Ljiljana 24-04-2018 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Математика (Бол. 17) Japundžić dr Miloš 23-04-2018 11:00

Амфитеатар1

Управљање финансијским ризицима (Бол. 17) Račić dr Željko 23-04-2018 16:00

Учионица11

Учионица9

Трговински менаџмент (Бол. 12) Mihajlović mr Mila 19-04-2018 11:00

Учионица12

Национална економија (Бол. 17) Đurić dr Dejan 23-04-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи економије (Бол. 12) Peković dr Drinka 25-04-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица16

Основи економије (Бол. 16) Peković dr Drinka 25-04-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица16

Основи економије (Бол. 17) Peković dr Drinka 25-04-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица16

Социологија (Бол. 16) Vuksanović dr Gordana 23-04-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Социологија (Бол. 17) Vuksanović dr Gordana 23-04-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Оперативни системи (Бол. 16) Ranitović dr Predrag 20-04-2018 16:00

Учионица16

Архитектура рачунарских система (Бол. 16) Ranitović dr Predrag 20-04-2018 16:00

Учионица16

Француски пословни језик 1 (Пре Бол.) Verežan Tamara 22-04-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Француски пословни језик 2 (Пре Бол.) Verežan Tamara 22-04-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Француски пословни језик 3 (Пре Бол.) Verežan Tamara 22-04-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Први страни пословни језик I – француски (Бол. 16) Verežan Tamara 22-04-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи туризма и хотелијерства (Бол. 07) Jovičić Vuković dr Ana 21-04-2018 11:00

Учионица11

Учионица14

Основи економије (Бол. 07) Đurić dr Dejan 23-04-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (Бол. 07) Jovičić Vuković dr Ana 21-04-2018 11:00

Учионица11

Учионица14

Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 12) Vujko dr Aleksandra 23-04-2018 13:00

Учионица10

Учионица9

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 3 (Бол. 12) Peković dr Drinka 25-04-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица16

Маркетинг (Бол. 07) Jovičić dr Dragoljub 23-04-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Социологија (Бол. 07) Vuksanović dr Gordana 23-04-2018 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Национална економија (Бол. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 20-04-2018 14:00

Учионица14

Спортско рекреативни туризам (Бол. 12) Vujko dr Aleksandra 23-04-2018 13:00

Учионица10

Учионица9

Туристичка географија (Бол. 12) Vujko dr Aleksandra 23-04-2018 13:00

Учионица10

Учионица9

Финансијска стратегија и планирање пореза (Пре Бол.) Jović dr Ljiljana 24-04-2018 18:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 4 (Бол. 12) Jovičić dr Dragoljub 23-04-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Менаџмент набавке (Бол. 12) Jovičić dr Dragoljub 23-04-2018 15:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Основи макроекономске анализе за пословно одлучивање (Пре Бол.) Peković dr Drinka 25-04-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица16

Основи економије (Бол. 07) Peković dr Drinka 25-04-2018 09:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица13

Учионица16

Други страни пословни језик – немачки (Бол. 12) Zorica Samardžić Ivana 22-04-2018 11:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2