Izaberite stranicu

Početak prijave: 10.04.2018. Kraj prijave: 11.04.2018.


Predmet Nastavnik Datum Vreme Ucionica
Osnovi računovodstva (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 16-04-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica11

Menadžment u spoljnoj trgovini (Bol. 17) Damnjanović dr Jelena 17-04-2018 18:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Đorđević dr Slaviša 17-04-2018 18:00

Učionica10

Učionica13

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 18-04-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica13

Učionica9

Osnovi mikroekonomske analize za poslovno odlučivanje (Pre Bol.) Šolak dr Zdravko 26-04-2018 09:00

Učionica14

Principi menadžmenta (Pre Bol.) Salai mr Leonard 26-04-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Pre Bol.) Salai mr Leonard 26-04-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Ekonomika međunarodnih integracija (Bol. 17) Damnjanović dr Jelena 19-04-2018 18:00

Učionica16

Analiza hartija od vrednosti (Bol. 12) Živkov dr Dejan 19-04-2018 18:00

Učionica11

Psihologija (Bol. 16) Vukadinović dr Maja 27-04-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica16

Diskretne matematičke strukture (Bol. 16) Lončar dr Sanja 27-04-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovni informacioni sistemi (Pre Bol.) Marošan dr Zoran 27-04-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Uvod u primenu informacionih tehnologija u biznisu (Pre Bol.) Marošan dr Zoran 27-04-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Osnovi preduzetništva (Pre Bol.) Jovin dr Slobodanka 27-04-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Projektni menadžment (Bol. 17) Boškov dr Veronika 20-04-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (PB) Tema 4 (Bol. 12) Jovin dr Slobodanka 27-04-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Ekonomika trgovine (Pre Bol.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 20-04-2018 14:00

Učionica14

Okruženje poslovanja (Pre Bol.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 20-04-2018 14:00

Učionica14

Upravljanje finansijskim rizicima (Bol. 17) Račić dr Željko 23-04-2018 16:00

Učionica11

Učionica9

Poslovne strategije (Bol. 17) Đukanović dr Slaviša 16-04-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica11

Globalizacija (Bol. 17) Ćuzović dr Đorđe 21-04-2018 13:00

Amfiteatar1

Korporativne finansije (Bol. 17) Jovin dr Slobodanka 27-04-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Organizaciono ponašanje (Bol. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 16-04-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17) Njegić dr Jovan 27-04-2018 16:00

Laboratorija 3

Učionica9

Metodologija istraživačkog rada (Bol. 17) Vuksanović dr Gordana 23-04-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Poslovni engleski jezik (Bol. 17) Bikicki dr Nataša 18-04-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica13

Učionica9

Ekonomika Evropske unije (Bol. 17) Damnjanović dr Jelena 17-04-2018 18:00

Učionica16

Računovodstvo trgovinskih preduzeća (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 16-04-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica11

Programski jezici I (Pre Bol.) Savić dr Ninoslava 16-04-2018 18:00

Učionica16

Programski jezici II (Pre Bol.) Savić dr Ninoslava 16-04-2018 18:00

Učionica16

Savremene tendencije u javnoj upravi (Pre Bol.) Vuković dr Marija 17-04-2018 16:00

Laboratorija 3

Tehnike međunarodnog poslovanja (Pre Bol.) Damnjanović dr Jelena 17-04-2018 18:00

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 18-04-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica13

Učionica9

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 18-04-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica13

Učionica9

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Pre Bol.) Salai mr Leonard 26-04-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Upravljanje porodičnim poslovima (Pre Bol.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 20-04-2018 14:00

Učionica14

Finansijski menadžment (Pre Bol.) Komnenić dr Biserka 25-04-2018 17:00

Učionica10

Učionica9

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 07) Vuković dr Marija 17-04-2018 16:00

Laboratorija 3

Primena internet tehnologija (Bol. 07) Krunić dr Vlado 25-04-2018 16:00

Učionica16

Finansijsko računovodstvo (Bol. 07) Đorđević dr Slaviša 17-04-2018 18:00

Učionica10

Učionica13

Upravljačko računovodstvo (Bol. 07) Đorđević dr Slaviša 17-04-2018 18:00

Učionica10

Učionica13

Menadžment turističke destinacije (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 26-04-2018 09:00

Učionica11

Učionica12

Učionica9

Menadžment zdravstvene zaštite (Bol. 07) Šolak dr Zdravko 26-04-2018 15:00

Učionica14

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 07) Šolak dr Zdravko 26-04-2018 15:00

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 07) Zorica Samardžić Ivana 22-04-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Vrednovanje preduzeća (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 19-04-2018 09:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Analiza finansijskih izveštaja (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 19-04-2018 09:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Komercijalno poslovanje (Bol. 07) Mihajlović mr Mila 19-04-2018 11:00

Učionica12

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 07) Gajić dr Tamara 20-04-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Primena informacionih tehnologija (Bol. 07) Marošan dr Zoran 27-04-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Aktuarstvo (Bol. 07) Jočić dr Dragan 20-04-2018 13:00

Učionica10

Učionica11

Osiguranje (Bol. 07) Jovin dr Slobodanka 27-04-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Osnovi menadžmenta (Bol. 07) Đurić dr Dejan 23-04-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi turizma (Bol. 07) Vujko dr Aleksandra 23-04-2018 13:00

Učionica10

Učionica9

Tržišno komuniciranje (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 23-04-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Tržišno poslovanje (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 23-04-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment medijskih sistema (Bol. 07) Vuksanović dr Gordana 23-04-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Poslovanje sa Evropskom unijom (Bol. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 20-04-2018 14:00

Učionica14

Poslovno okruženje (Bol. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 20-04-2018 14:00

Učionica14

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 16-04-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica11

Upravljanje kvalitetom (Bol. 07) Boškov dr Veronika 20-04-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Tehnike i oblici međunarodnog poslovanja (Bol. 07) Mihajlović mr Mila 19-04-2018 11:00

Učionica12

Preduzetništvo (Bol. 07) Jovin dr Slobodanka 27-04-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 07) Jovin dr Slobodanka 27-04-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Uvod u finansijsko poslovanje (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 16-04-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica11

Međunarodno poslovanje (Bol. 07) Damnjanović dr Jelena 17-04-2018 18:00

Učionica16

Uvod u finansijsko poslovanje (Pre Bol.) Paunović dr Branka 25-04-2018 18:00

Učionica10

Učionica13

Turistička legislativa (Pre Bol.) Ljubojević dr Gordana 21-04-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) Martinović Barbul Ivana 18-04-2018 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 18-04-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica13

Učionica9

Poslovna statistika (Pre Bol.) Šolak dr Zdravko 26-04-2018 15:00

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 07) Zorica Samardžić Ivana 22-04-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (Bol. 07) Zorica Samardžić Ivana 22-04-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 07) Salai mr Leonard 26-04-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik I – ruski (Bol. 07) Popović Tamara 22-04-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik II – ruski (Bol. 07) Popović Tamara 22-04-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik III – ruski (Bol. 07) Popović Tamara 22-04-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Proizvodni menadžment (Pre Bol.) Salai mr Leonard 26-04-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (Bol. 07) Verežan Tamara 22-04-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik II – francuski (Bol. 07) Verežan Tamara 22-04-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik III – francuski (Bol. 07) Verežan Tamara 22-04-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Marketing istraživanje (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 23-04-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Međunarodni marketing (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 23-04-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Trgovinski marketing (Pre Bol.) Bošković dr Tatjana 26-04-2018 09:00

Učionica11

Učionica12

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 18-04-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica13

Učionica9

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 16-04-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica11

Poslovno planiranje (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 16-04-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica11

Primena integrisanih razvojnih alata (Pre Bol.) Savić dr Ninoslava 16-04-2018 18:00

Učionica16

Internet marketing (Pre Bol.) Krunić dr Vlado 25-04-2018 16:00

Učionica16

Ekonomija znanja (Bol. 07) Komnenić dr Biserka 25-04-2018 17:00

Učionica10

Učionica8

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) Maja Lemajić 18-04-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) Maja Lemajić 18-04-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) Maja Lemajić 18-04-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) Maja Lemajić 18-04-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Poslovna etika (Pre Bol.) Ljubojević dr Gordana 21-04-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 18-04-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica13

Učionica9

Stručna praksa 2 (TH) Tema 1 (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 26-04-2018 09:00

Učionica11

Učionica12

Učionica9

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 26-04-2018 09:00

Učionica11

Učionica12

Učionica9

Konkurentnost preduzeća i privrede (Pre Bol.) Šolak dr Zdravko 26-04-2018 15:00

Učionica14

Objektno-orijentisano projektovanje (Pre Bol.) Latinović dr Branko 21-04-2018 13:00

Amfiteatar2

Drugi strani poslovni jezik – ruski (Bol. 07) Popović Tamara 22-04-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovne komunikacije (Pre Bol.) Vukadinović dr Maja 27-04-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica16

Upravljanje turističkim preduzećima (Pre Bol.) Gajić dr Tamara 20-04-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Sistemi za elektronsko učenje (Pre Bol.) Marošan dr Zoran 27-04-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Osnovi turizma (Pre Bol.) Gajić dr Tamara 20-04-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje projektima (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 20-04-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 20-04-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (PB) Tema 4 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 20-04-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje ljudskim resursima (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 20-04-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Drugi strani poslovni jezik – francuski (Bol. 07) Verežan Tamara 22-04-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (TR) Tema 3 (Bol. 07) Peković dr Drinka 25-04-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica16

Upravljanje rastom preduzeća (Pre Bol.) Peković dr Drinka 25-04-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Bol. 07) Zorica Samardžić Ivana 22-04-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje porodičnim poslovima (Pre Bol.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 20-04-2018 14:00

Učionica14

Tehnike međunarodnog poslovanja (Pre Bol.) Mihajlović mr Mila 19-04-2018 11:00

Učionica12

Ponašanje potrošača (Pre Bol.) Šolak dr Zdravko 26-04-2018 15:00

Učionica14

Poslovna etika (Pre Bol.) Vukadinović dr Maja 27-04-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica16

Marketing (Pre Bol.) Maksimović dr Branka 16-04-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica9

Tehnologija proizvodnje hrane (Pre Bol.) Maksimović dr Branka 16-04-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica9

Poslovno planiranje (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 16-04-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica11

Baze podataka (Pre Bol.) Savić dr Ninoslava 16-04-2018 18:00

Učionica16

Finansijska strategija i planiranje poreza (Pre Bol.) Vuković dr Marija 17-04-2018 16:00

Laboratorija 3

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 18-04-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica13

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 12) Zorica Samardžić Ivana 22-04-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata (Pre Bol.) Salai mr Leonard 26-04-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Vrednovanje preduzeća (Pre Bol.) Vlaović Begović mr Sanja 19-04-2018 09:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – ruski (Bol. 12) Popović Tamara 22-04-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi informaciono-komunikacionih tehnologija (Pre Bol.) Marošan dr Zoran 27-04-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Finansijski menadžment (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 27-04-2018 16:00

Laboratorija 3

Učionica9

Personalne finansije (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 27-04-2018 16:00

Laboratorija 3

Učionica9

Osnovi organizacije (Bol. 12) Boškov dr Veronika 20-04-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Životno i neživotno osiguranje (Pre Bol.) Jovin dr Slobodanka 27-04-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Bankarstvo (Bol. 12) Jovin dr Slobodanka 27-04-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (Bol. 12) Verežan Tamara 22-04-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Sociologija (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 23-04-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Računovodstvo banaka i finansijskih institucija (Pre Bol.) Đorđević dr Slaviša 17-04-2018 18:00

Učionica10

Učionica13

Bankarsko poslovanje i platni promet (Pre Bol.) Paunović dr Branka 25-04-2018 18:00

Učionica11

Učionica13

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) Đorđević dr Slaviša 17-04-2018 18:00

Učionica10

Učionica13

Poslovno okruženje (Bol. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 20-04-2018 14:00

Učionica14

Upravljanje projektima (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 20-04-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) Đurić dr Dejan 23-04-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) Đurić dr Dejan 23-04-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Primena informacionih tehnologija (Bol. 12) Marošan dr Zoran 27-04-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Međunarodno oporezivanje (Bol. 12) Vuković dr Marija 17-04-2018 16:00

Laboratorija 3

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Paunović dr Branka 25-04-2018 18:00

Učionica11

Učionica13

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) Martinović Barbul Ivana 18-04-2018 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Prvi strani poslovni jezik II – ruski (Bol. 12) Popović Tamara 22-04-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 19-04-2018 09:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi revizije (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 19-04-2018 09:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Tržišno komuniciranje (Bol. 12) Vukadinović dr Maja 27-04-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica16

Menadžment turističke destinacije (Pre Bol.) Gajić dr Tamara 20-04-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Gajić dr Tamara 20-04-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik II – francuski (Bol. 12) Verežan Tamara 22-04-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Preduzetničke finansije (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 24-04-2018 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 24-04-2018 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Budžetiranje, planiranje i kontrola profita (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 24-04-2018 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Javne finansije (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 24-04-2018 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Šolak dr Zdravko 26-04-2018 15:00

Učionica14

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 12) Jočić dr Dragan 20-04-2018 13:00

Učionica10

Učionica11

Međunarodna trgovina (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 21-04-2018 13:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 12) Zorica Samardžić Ivana 22-04-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Marketing istraživanje (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 23-04-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Marketing (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 23-04-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Geopolitika (Bol. 12) Đurić dr Dejan 23-04-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ponašanje potrošača (Bol. 12) Šolak dr Zdravko 26-04-2018 15:00

Učionica14

Ekonomika preduzeća (Bol. 12) Komnenić dr Biserka 25-04-2018 17:00

Učionica10

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 18-04-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica13

Učionica9

Preduzetništvo (Bol. 12) Salai mr Leonard 26-04-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Poslovanje medija (Bol. 12) Vukadinović dr Maja 27-04-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica16

Poslovno komuniciranje (Bol. 12) Vukadinović dr Maja 27-04-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica16

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 12) Vuković dr Marija 17-04-2018 16:00

Laboratorija 3

Vrednovanje preduzeća (Pre Bol.) Đorđević dr Slaviša 17-04-2018 18:00

Učionica10

Učionica13

Informacioni sistemi u turizmu (Bol. 12) Krunić dr Vlado 25-04-2018 16:00

Učionica16

Spoljnotrgovinsko poslovanje (Bol. 12) Mihajlović mr Mila 19-04-2018 11:00

Učionica12

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) Martinović Barbul Ivana 18-04-2018 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 18-04-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica13

Učionica9

Elektronski sistemi plaćanja (Bol. 12) 21-04-2018 13:00

Amfiteatar2

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) Mrkša dr Milutin 19-04-2018 09:00

Učionica11

Učionica9

Socijalno preduzetništvo (Pre Bol.) Salai mr Leonard 26-04-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Poslovni aplikativni sistemi (Bol. 12) Marošan dr Zoran 27-04-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) Gajić dr Tamara 20-04-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijske institucije i tržišta (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 27-04-2018 16:00

Laboratorija 3

Učionica9

Drugi strani poslovni jezik – francuski (Bol. 12) Verežan Tamara 22-04-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik III – francuski (Bol. 12) Verežan Tamara 22-04-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Javne finansije i budžetiranje (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 24-04-2018 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 12) Klašnja Milićević dr Aleksandra 26-04-2018 14:00

Laboratorija 5

Prirodni resursi u turizmu (Bol. 12) Mrkša dr Milutin 19-04-2018 09:00

Učionica11

Učionica9

Poznavanje robe (Bol. 12) Maksimović dr Branka 16-04-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica9

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) Vujko dr Aleksandra 23-04-2018 13:00

Učionica10

Učionica9

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 12) Vujko dr Aleksandra 23-04-2018 13:00

Učionica10

Učionica9

Upravljačko računovodstvo (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 19-04-2018 09:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment usluga (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 21-04-2018 13:00

Amfiteatar1

Trgovinski menadžment (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 21-04-2018 13:00

Amfiteatar1

Elektronska trgovina (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 21-04-2018 13:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (Bol. 12) Zorica Samardžić Ivana 22-04-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 12) Savić dr Ninoslava 16-04-2018 18:00

Učionica16

Upravljanje kvalitetom (Bol. 12) Boškov dr Veronika 20-04-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 12) Boškov dr Veronika 20-04-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Tržišno poslovanje (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 23-04-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijske institucije i tržišta (Pre Bol.) Paunović dr Branka 25-04-2018 18:00

Učionica11

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik III – ruski (Bol. 12) Popović Tamara 22-04-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Drugi strani poslovni jezik – ruski (Bol. 12) Popović Tamara 22-04-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 12) Njegić dr Jovan 27-04-2018 16:00

Laboratorija 3

Učionica9

Bankarski menadžment (Bol. 12) Račić dr Željko 23-04-2018 16:00

Učionica11

Učionica9

Ekonomika turizma (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 26-04-2018 09:00

Učionica11

Učionica12

Učionica9

Sportsko rekreativni turizam (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 21-04-2018 11:00

Učionica12

Osiguranje (Bol. 12) Jovin dr Slobodanka 27-04-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Finansijski menadžment (Bol. 12) Komnenić dr Biserka 25-04-2018 17:00

Učionica10

Učionica9

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 12) Salai mr Leonard 26-04-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Bol. 12) Salai mr Leonard 26-04-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Međunarodne organizacije i integracije (Bol. 12) Mihajlović mr Mila 27-04-2018 11:00

Učionica10

Učionica11

Poznavanje robe (Bol. 07) Maksimović dr Branka 16-04-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica9

Stručna praksa 2 (FR) Tema 2 (Bol. 12) Vuković dr Marija 17-04-2018 16:00

Laboratorija 3

Tehnike i oblici međunarodnog poslovanja (Bol. 07) Damnjanović dr Jelena 17-04-2018 18:00

Učionica16

Trgovinski menadžment (Bol. 07) Damnjanović dr Jelena 17-04-2018 18:00

Učionica16

Vrednovanje preduzeća (Bol. 07) Đorđević dr Slaviša 17-04-2018 18:00

Učionica10

Učionica13

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Komnenić dr Biserka 25-04-2018 17:00

Učionica10

Učionica9

Stručna praksa 2 (FR) Tema 4 (Bol. 12) Đorđević dr Slaviša 17-04-2018 18:00

Učionica10

Učionica13

Analiza finansijskih izveštaja (Bol. 07) Đorđević dr Slaviša 17-04-2018 18:00

Učionica10

Učionica13

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 07) Paunović dr Branka 25-04-2018 18:00

Učionica11_KP

Učionica13

Trgovinski menadžment (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 21-04-2018 13:00

Amfiteatar1

Proizvodni menadžment (Pre Bol.) Salai mr Leonard 26-04-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Živkov dr Dejan 19-04-2018 18:00

Učionica11

Osnovi turizma (Bol. 07) Gajić dr Tamara 20-04-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 07) Njegić dr Jovan 27-04-2018 16:00

Laboratorija 3

Učionica9

Poslovno okruženje (Bol. 07) Peković dr Drinka 25-04-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica16

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 07) Jović dr Ljiljana 24-04-2018 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Trgovinski menadžment (Pre Bol.) Ćuzović dr Đorđe 21-04-2018 13:00

Amfiteatar1

Poslovna matematika (Pre Bol.) Lončar dr Sanja 27-04-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ekološki menadžment (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 16-04-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica11

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 16-04-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica11

Stručna praksa 1 (PI) Tema 1 (Bol. 07) Krunić dr Vlado 25-04-2018 16:00

Učionica16

Finansijski menadžment (Bol. 07) Komnenić dr Biserka 25-04-2018 17:00

Učionica10

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 12) Maja Lemajić 18-04-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 12) Maja Lemajić 18-04-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 12) Martinović Barbul Ivana 18-04-2018 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 07) Martinović Barbul Ivana 18-04-2018 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Stručna praksa 1 (TR) Tema 1 (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 21-04-2018 13:00

Amfiteatar1

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) Salai mr Leonard 26-04-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Preduzetništvo (Bol. 07) Salai mr Leonard 26-04-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Međunarodno poslovanje (Bol. 07) Mihajlović mr Mila 19-04-2018 11:00

Učionica12

Poslovanje medija (Bol. 07) Vukadinović dr Maja 27-04-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica16

Menadžment turističke destinacije (Bol. 07) Gajić dr Tamara 20-04-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 07) Boškov dr Veronika 20-04-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijski menadžment (Bol. 07) Njegić dr Jovan 27-04-2018 16:00

Laboratorija 3

Učionica9

Međunarodno oporezivanje (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 24-04-2018 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Bankarstvo (Bol. 07) Račić dr Željko 23-04-2018 16:00

Učionica11

Učionica9

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 20-04-2018 14:00

Učionica14

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) Gajić dr Tamara 20-04-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 07) Jočić dr Dragan 20-04-2018 13:00

Učionica10

Učionica11

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 24-04-2018 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 12) Paunović dr Branka 25-04-2018 18:00

Učionica11

Učionica13

Bankarstvo (Bol. 12) Račić dr Željko 23-04-2018 16:00

Učionica11

Učionica9

Preduzetništvo (Bol. 12) Jovin dr Slobodanka 27-04-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Poslovno okruženje (Bol. 12) Peković dr Drinka 25-04-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica16

Poslovno pravo (Bol. 12) Ljubojević dr Gordana 21-04-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) Peković dr Drinka 25-04-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica16

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 07) Savić dr Ninoslava 16-04-2018 18:00

Učionica16

Međunarodno oporezivanje (Bol. 07) Vuković dr Marija 17-04-2018 16:00

Laboratorija 3

Poslovanje sa Evropskom unijom (Bol. 07) Damnjanović dr Jelena 17-04-2018 18:00

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Bol. 07) Maja Lemajić 18-04-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 07) Maja Lemajić 18-04-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Bol. 07) Martinović Barbul Ivana 18-04-2018 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 07) Martinović Barbul Ivana 18-04-2018 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Osnovi menadžmenta (Bol. 07) Salai mr Leonard 26-04-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Upravljačko računovodstvo (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 19-04-2018 09:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Tržišno poslovanje (Bol. 07) Mihajlović mr Mila 19-04-2018 11:00

Učionica12

Matematika (Bol. 07) Lončar dr Sanja 27-04-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Geopolitika (Bol. 07) Đurić dr Dejan 23-04-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Međunarodno oporezivanje (Bol. 07) Jović dr Ljiljana 24-04-2018 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Nacionalna ekonomija (Bol. 07) Đurić dr Dejan 23-04-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Matematika (Bol. 07) Japundžić dr Miloš 23-04-2018 11:00

Amfiteatar1

Nacionalna ekonomija (Bol. 07) Peković dr Drinka 25-04-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica16

Finansijsko računovodstvo (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 16-04-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica11

Stručna praksa 1 (TR) Tema 2 (Bol. 07) Maksimović dr Branka 16-04-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica9

Ekološki menadžment (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 16-04-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica11

Digitalni marketing (Bol. 12) Krunić dr Vlado 25-04-2018 16:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 07) Đorđević dr Slaviša 17-04-2018 18:00

Učionica10

Učionica13

Stručna praksa 2 (TR) Tema 1 (Bol. 07) Ljubojević dr Gordana 21-04-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 07) Maja Lemajić 18-04-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) Maja Lemajić 18-04-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 07) Martinović Barbul Ivana 18-04-2018 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Stručna praksa 1 (TR) Tema 4 (Bol. 07) 21-04-2018 13:00

Amfiteatar1

Ekonomika preduzeća (Bol. 12) Šolak dr Zdravko 26-04-2018 15:00

Učionica14

Posebni oblici turizma (Bol. 12) Mrkša dr Milutin 19-04-2018 09:00

Učionica10

Učionica9

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 07) Mrkša dr Milutin 19-04-2018 09:00

Učionica11

Učionica9

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Mrkša dr Milutin 19-04-2018 09:00

Učionica11

Učionica9

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 19-04-2018 09:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 07) Salai mr Leonard 26-04-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Poslovno komuniciranje (Bol. 07) Vukadinović dr Maja 27-04-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica16

Stručna praksa 2 (PI) Tema 1 (Bol. 07) Marošan dr Zoran 27-04-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Stručna praksa 1 (PI) Tema 3 (Bol. 07) Marošan dr Zoran 27-04-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Osnovi organizacije (Bol. 07) Boškov dr Veronika 20-04-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (PB) Tema 3 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 20-04-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 20-04-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Principi javne administracije (Bol. 07) Đurić dr Dejan 23-04-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ekonomija znanja (Bol. 07) Peković dr Drinka 25-04-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) Martinović Barbul Ivana 18-04-2018 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Međunarodna ekonomija (Bol. 12) Damnjanović dr Jelena 17-04-2018 18:00

Učionica16

Matematika (Bol. 12) Lončar dr Sanja 27-04-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 12) Šolak dr Zdravko 26-04-2018 15:00

Učionica14

Stručna praksa 2 (PI) Tema 2 (Bol. 07) Savić dr Ninoslava 16-04-2018 18:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (PI) Tema 3 (Bol. 07) Savić dr Ninoslava 16-04-2018 18:00

Učionica16

Projektovanje sistema elektronskog poslovanja (Pre Bol.) Krunić dr Vlado 25-04-2018 16:00

Učionica16

Osiguravačko poslovanje (Pre Bol.) Komnenić dr Biserka 25-04-2018 17:00

Učionica10

Učionica9

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 07) Komnenić dr Biserka 25-04-2018 17:00

Učionica10

Učionica9

Stručna praksa 2 (FR) Tema 2 (Bol. 07) Đorđević dr Slaviša 17-04-2018 18:00

Učionica10

Učionica13

Stručna praksa 2 (TH) Tema 2 (Bol. 07) Paunović dr Branka 25-04-2018 18:00

Učionica11

Učionica13

Stručna praksa 1 (TR) Tema 4 (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 21-04-2018 13:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (TH) Tema 3 (Bol. 12) Latinović dr Branko 21-04-2018 13:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 12) Mrkša dr Milutin 19-04-2018 09:00

Učionica11

Učionica9

Stručna praksa 2 (TH) Tema 3 (Bol. 07) Mrkša dr Milutin 19-04-2018 09:00

Učionica11

Učionica9

Upravljanje ljudskim resursima (Pre Bol.) Salai mr Leonard 26-04-2018 18:00

Učionica11

Učionica12

Učionica9

Stručna praksa 2 (FR) Tema 4 (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 19-04-2018 09:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (PB) Tema 2 (Bol. 12) Salai mr Leonard 26-04-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Stručna praksa 2 (TR) Tema 2 (Bol. 07) Mihajlović mr Mila 19-04-2018 11:00

Učionica12

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 07) Gajić dr Tamara 20-04-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (PI) Tema 4 (Bol. 07) Marošan dr Zoran 27-04-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Investiranje u hartije od vrednosti (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 27-04-2018 10:00

Laboratorija 3

Učionica9

Stručna praksa 1 (PB) Tema 3 (Bol. 12) Boškov dr Veronika 20-04-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TH) Tema 1 (Bol. 12) Vujko dr Aleksandra 23-04-2018 13:00

Učionica10

Učionica9

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 07) Vujko dr Aleksandra 23-04-2018 13:00

Učionica10

Učionica9

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 23-04-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 07) Živkov dr Dejan 19-04-2018 18:00

Učionica11

Stručna praksa 1 (PB) Tema 1 (Bol. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 20-04-2018 14:00

Učionica14

Stručna praksa 1 (TR) Tema 1 (Bol. 12) Mihajlović mr Mila 19-04-2018 11:00

Učionica12

Stručna praksa 2 (PB) Tema 1 (Bol. 12) Maksimović dr Branka 16-04-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica9

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 16-04-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica11

Trgovinski menadžment (Pre Bol.) Damnjanović dr Jelena 17-04-2018 18:00

Učionica16

Projektovanje veb aplikacija (Pre Bol.) Krunić dr Vlado 25-04-2018 16:00

Učionica16

Uvod u primenu informacionih tehnologija u biznisu (Pre Bol.) Krunić dr Vlado 25-04-2018 16:00

Učionica16

Programski jezici I (Pre Bol.) Krunić dr Vlado 25-04-2018 16:00

Učionica16

Programski jezici II (Pre Bol.) Krunić dr Vlado 25-04-2018 16:00

Učionica16

Sistemi za upravljanje bazama podataka (Pre Bol.) Krunić dr Vlado 25-04-2018 16:00

Učionica16

Softverski inženjering (Pre Bol.) Krunić dr Vlado 25-04-2018 16:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (FR) Tema 2 (Bol. 12) Đorđević dr Slaviša 17-04-2018 18:00

Učionica10

Učionica13

Finansijsko računovodstvo (Pre Bol.) Đorđević dr Slaviša 17-04-2018 18:00

Učionica10

Učionica13

Stručna praksa 2 (TH) Tema 2 (Bol. 12) Paunović dr Branka 25-04-2018 18:00

Učionica11

Učionica13

Stručna praksa 2 (TR) Tema 1 (Bol. 12) Ljubojević dr Gordana 21-04-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Ruralni turizam (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 26-04-2018 09:00

Učionica11

Učionica12

Učionica9

Stručna praksa 2 (TH) Tema 1 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 26-04-2018 09:00

Učionica11

Učionica12

Učionica9

Vrednovanje preduzeća (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 19-04-2018 09:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (TR) Tema 2 (Bol. 12) Mihajlović mr Mila 19-04-2018 11:00

Učionica12

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 12) Gajić dr Tamara 20-04-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 27-04-2018 16:00

Laboratorija 3

Učionica9

Analiza hartija od vrednosti (Bol. 12) Njegić dr Jovan 27-04-2018 16:00

Laboratorija 3

Učionica9

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Njegić dr Jovan 27-04-2018 16:00

Laboratorija 3

Učionica9

Stručna praksa 2 (PB) Tema 4 (Bol. 12) Boškov dr Veronika 20-04-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Životno i neživotno osiguranje (Pre Bol.) 23-04-2018 16:00

Učionica11

Učionica9

Vrednovanje preduzeća (Bol. 12) Đorđević dr Slaviša 17-04-2018 18:00

Učionica10

Učionica13

Stručna praksa 2 (TH) Tema 3 (Bol. 12) Mrkša dr Milutin 19-04-2018 09:00

Učionica11

Učionica9

Analiza finansijskih izveštaja (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 19-04-2018 09:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 12) Savić dr Ninoslava 16-04-2018 18:00

Učionica16

Matematika (Bol. 12) Japundžić dr Miloš 23-04-2018 11:00

Amfiteatar1

Investiciono bankarstvo (Bol. 12) Jovin dr Slobodanka 27-04-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Proizvodni menadžment (Pre Bol.) Šolak dr Zdravko 26-04-2018 15:00

Učionica14

Stručna praksa 2 (PB) Tema 2 (Bol. 12) Salai mr Leonard 26-04-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Trgovinski menadžment (Bol. 12) Damnjanović dr Jelena 17-04-2018 18:00

Učionica16

Upravljanje ljudskim resursima (Pre Bol.) Salai mr Leonard 26-04-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Teorija i analiza bilansa (Pre Bol.) Vlaović Begović mr Sanja 19-04-2018 09:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Tržišno komuniciranje (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 23-04-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 12) Jovin dr Slobodanka 27-04-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Međunarodno poslovno pravo (Bol. 07) Ljubojević dr Gordana 21-04-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Osnovi menadžmenta (Bol. 07) Jošanov Vrgović dr Ivana 16-04-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 16-04-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 16-04-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) Jošanov Vrgović dr Ivana 16-04-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Upravljanje ljudskim resursima (Pre Bol.) Jošanov Vrgović dr Ivana 16-04-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Organizaciono ponašanje (Pre Bol.) Jošanov Vrgović dr Ivana 16-04-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Osnovi organizacije (Bol. 07) Jošanov Vrgović dr Ivana 16-04-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Osnovi organizacije (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 16-04-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Aktuarstvo (Bol. 07) Papić Blagojević dr Nataša 16-04-2018 11:00

Amfiteatar1

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 07) Papić Blagojević dr Nataša 16-04-2018 11:00

Amfiteatar1

Aktuarstvo (Bol. 12) Papić Blagojević dr Nataša 16-04-2018 11:00

Amfiteatar1

Finansijsko računovodstvo (Pre Bol.) Zakić Vladimir 16-04-2018 12:00

Učionica12

Finansijsko računovodstvo (Bol. 07) Zakić Vladimir 16-04-2018 12:00

Učionica12

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) Zakić Vladimir 16-04-2018 12:00

Učionica12

Agroekonomija (Bol. 07) Maksimović dr Branka 16-04-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica9

Marketing (Bol. 07) Maksimović dr Branka 16-04-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica9

Stručna praksa 2 (PB) Tema 1 (Bol. 07) Maksimović dr Branka 16-04-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica9

Poznavanje robe (Pre Bol.) Maksimović dr Branka 16-04-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica9

Marketing istraživanje (Bol. 07) Maksimović dr Branka 16-04-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica9

Ekološki menadžment (Bol. 17) Đukanović dr Slaviša 16-04-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica11

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 16-04-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica11

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 16-04-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica11

Finansijsko računovodstvo (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 16-04-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica11

Energetska bezbednost (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 16-04-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica11

Baze podataka (Bol. 16) Savić dr Ninoslava 16-04-2018 18:00

Učionica16

Uvod u e-biznis (Pre Bol.) Savić dr Ninoslava 16-04-2018 18:00

Učionica16

Međunarodno oporezivanje (Bol. 17) Vuković dr Marija 17-04-2018 16:00

Laboratorija 3

Javne finansije (Bol. 12) Vuković dr Marija 17-04-2018 16:00

Laboratorija 3

Ekonomika javnog sektora (Pre Bol.) Vuković dr Marija 17-04-2018 16:00

Laboratorija 3

Matematika (Bol. 17) Pavkov dr Ivan 25-04-2018 11:00

Amfiteatar2

Forenzičko računovodstvo i revizija (Bol. 07) Đorđević dr Slaviša 17-04-2018 16:00

Učionica10

Učionica13

Osnovi turizma (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 21-04-2018 11:00

Učionica12

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 21-04-2018 11:00

Učionica12

Vrednovanje preduzeća (Bol. 17) Đorđević dr Slaviša 17-04-2018 18:30

Učionica10

Učionica13

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 07) Paunović dr Branka 25-04-2018 18:00

Učionica11

Učionica13

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 21-04-2018 11:00

Učionica12

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Bol. 12) Maja Lemajić 18-04-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovna statistika (Pre Bol.) Papić Blagojević dr Nataša 16-04-2018 11:00

Amfiteatar1

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 12) Papić Blagojević dr Nataša 16-04-2018 11:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (TR) Tema 2 (Bol. 12) Maksimović dr Branka 16-04-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica9

Agroekonomija (Bol. 12) Maksimović dr Branka 16-04-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica9

Agroekonomija (Bol. 17) Maksimović dr Branka 16-04-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica9

Osnovi menadžmenta (Bol. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 16-04-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Uvod u programiranje (Bol. 16) Savić dr Ninoslava 16-04-2018 18:00

Učionica16

Poslovno pravo (Bol. 07) Ljubojević dr Gordana 21-04-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 16-04-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica11

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 16-04-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica11

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 16-04-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica11

Strukture podataka i algoritmi (Pre Bol.) Krunić dr Vlado 25-04-2018 16:00

Učionica16

Strukture podataka i algoritmi (Bol. 16) Krunić dr Vlado 25-04-2018 16:00

Učionica16

Softverski inženjering (Bol. 07) 25-04-2018 16:00

Učionica16

Projektovanje algoritama (Bol. 16) Krunić dr Vlado 25-04-2018 16:00

Učionica16

Osnovi turizma (Bol. 07) Jovičić Vuković dr Ana 21-04-2018 11:00

Učionica11

Učionica14

Primenjeno programiranje (Bol. 07) Krunić dr Vlado 25-04-2018 16:00

Učionica16

Menadžment turističke destinacije (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 21-04-2018 11:00

Učionica12

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 21-04-2018 11:00

Učionica12

Osnovi računovodstva (Pre Bol.) Borović dr Natalija 21-04-2018 11:00

Učionica9

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 27-04-2018 16:00

Laboratorija 3

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 07) Maja Lemajić 18-04-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Menadžment turističke destinacije (Pre Bol.) Bošković dr Tatjana 26-04-2018 09:00

Učionica11

Učionica12

Učionica9

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Pre Bol.) Zorica Samardžić Ivana 22-04-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Nemački poslovni jezik I (Pre Bol.) Zorica Samardžić Ivana 22-04-2018

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Nemački poslovni jezik II (Pre Bol.) Zorica Samardžić Ivana 22-04-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Nemački poslovni jezik III (Pre Bol.) Zorica Samardžić Ivana 22-04-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 16) Zorica Samardžić Ivana 22-04-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ekologija i održivi razvoj u turizmu (Bol. 12) Mrkša dr Milutin 19-04-2018 09:00

Učionica11

Učionica9

Stručna praksa 2 (FR) Tema 4 (Bol. 12) 19-04-2018 09:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ruski poslovni jezik 1 (Pre Bol.) Popović Tamara 22-04-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Drugi strani poslovni jezik – francuski (Pre Bol.) Verežan Tamara 22-04-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Bol. 07) Salai mr Leonard 26-04-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Stručna praksa 1 (PB) Tema 2 (Bol. 07) Salai mr Leonard 26-04-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 07) 19-04-2018 09:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 12) Salai mr Leonard 26-04-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica9

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) Gajić dr Tamara 20-04-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Međunarodni turizam (Pre Bol.) Gajić dr Tamara 20-04-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TH) Tema 3 (Bol. 12) Marošan dr Zoran 27-04-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Upravljanje ljudskim resursima (Pre Bol.) Gajić dr Tamara 20-04-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje ljudskim resursima (Pre Bol.) Gajić dr Tamara 20-04-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Izrada i implementacija biznis plana (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 20-04-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (PB) Tema 3 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 20-04-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Operativni menadžment (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 20-04-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 07) Kuzman dr Boris 20-04-2018 16:00

Učionica9

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 12) Kuzman dr Boris 20-04-2018 16:00

Učionica9

Stručna praksa 1 (PI) Tema 2 (Bol. 07) 20-04-2018 16:00

Učionica16

Stručna praksa 1 (PI) Tema 4 (Bol. 07) 20-04-2018 16:00

Učionica16

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 12) 19-04-2018 09:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Računovodstvo (Bol. 17) Vlaović Begović mr Sanja 19-04-2018 09:00

Amfiteatar1

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik 1 Nemački (Bol. 17) Zorica Samardžić Ivana 22-04-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 16) Maja Lemajić 18-04-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski (Bol. 17) Maja Lemajić 18-04-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Javne finansije (Bol. 12) Živkov dr Dejan 19-04-2018 18:00

Učionica11

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17) Njegić dr Jovan 27-04-2018 16:00

Laboratorija 3

Učionica9

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 12) Paunović dr Branka 25-04-2018 18:00

Učionica11

Učionica13

Poslovno pravo (Bol. 17) Ljubojević dr Gordana 21-04-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Psihologija (Bol. 17) Vukadinović dr Maja 27-04-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) Martinović Barbul Ivana 18-04-2018 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Ekonomika turizma (Pre Bol.) Bošković dr Tatjana 26-04-2018 09:00

Učionica11

Učionica12

Učionica9

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 18-04-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica13

Učionica9

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 26-04-2018 09:00

Učionica11

Učionica12

Učionica9

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 21-04-2018 13:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 26-04-2018 09:00

Učionica11

Učionica12

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 16) Bikicki dr Nataša 18-04-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica13

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski (Bol. 17) Bikicki dr Nataša 18-04-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica13

Učionica9

Elektronska trgovina (Bol. 12) Latinović dr Branko 21-04-2018 13:00

Amfiteatar2

Informacioni sistemi u turizmu (Bol. 12) Latinović dr Branko 21-04-2018 13:00

Amfiteatar2

Proizvodni menadžment (Pre Bol.) Šolak dr Zdravko 26-04-2018 15:00

Učionica14

Informacioni sistemi (Bol. 16) Latinović dr Branko 21-04-2018 13:00

Amfiteatar2

Tržišno poslovanje (Bol. 07) Šolak dr Zdravko 26-04-2018 15:00

Učionica14

Stručna praksa 1 (TH) Tema 1 (Bol. 12) 19-04-2018 09:00

Učionica11

Učionica9

Drugi strani poslovni jezik – ruski (Pre Bol.) Popović Tamara 22-04-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik I – ruski (Bol. 16) Popović Tamara 22-04-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ruski poslovni jezik 2 (Pre Bol.) Popović Tamara 22-04-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ruski poslovni jezik 3 (Pre Bol.) Popović Tamara 22-04-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (PB) Tema 1 (Bol. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 20-04-2018 14:00

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 12) Martinović Barbul Ivana 18-04-2018 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Marketing istraživanje (Bol. 12) Maksimović dr Branka 16-04-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 18-04-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica13

Učionica9

Multimedijalni sistemi (Bol. 16) Latinović dr Branko 21-04-2018 13:00

Amfiteatar2

Osnovi organizacije (Bol. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 16-04-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Baze podataka (Bol. 07) Savić dr Ninoslava 16-04-2018 18:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik 1 Ruski (Bol. 17) Popović Tamara 22-04-2018 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovno pravo (Pre Bol.) Ljubojević dr Gordana 21-04-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica16

Primena informacionih tehnologija (Bol. 16) Marošan dr Zoran 27-04-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 18-04-2018 18:00

Učionica10

Učionica11

Učionica13

Učionica9

Psihologija (Bol. 12) Vukadinović dr Maja 27-04-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica16

Berzansko poslovanje (Bol. 17) Živkov dr Dejan 19-04-2018 18:00

Učionica11

Poslovni informacioni sistemi (Pre Bol.) Marošan dr Zoran 27-04-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica11

Učionica16

Teorija grafova (Bol. 16) Jočić dr Dragan 20-04-2018 13:00

Učionica10

Učionica11

Upravljanje projektima (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 20-04-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 12) Boškov dr Veronika 20-04-2018 16:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 12) Jovičić Vuković dr Ana 21-04-2018 11:00

Učionica11

Učionica14

Osnovi ekonomije (Bol. 12) Đurić dr Dejan 23-04-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi ekonomije (Bol. 16) Đurić dr Dejan 23-04-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi ekonomije (Bol. 17) Đurić dr Dejan 23-04-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 24-04-2018 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Operaciona istraživanja (Bol. 16) Japundžić dr Miloš 23-04-2018 11:00

Amfiteatar1

Osnovi turizma (Bol. 07) Pavlović dr Nataša 23-04-2018 11:00

Učionica10

Okruženje poslovanja (Pre Bol.) Peković dr Drinka 25-04-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica16

Turistička geografija (Pre Bol.) Vujko dr Aleksandra 23-04-2018 13:00

Učionica10

Učionica9

Upravljanje turističkim preduzećima (Pre Bol.) Vujko dr Aleksandra 23-04-2018 13:00

Učionica10

Učionica9

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) Vujko dr Aleksandra 23-04-2018 13:00

Učionica10

Učionica9

Osnovi mikroekonomske analize za poslovno odlučivanje (Pre Bol.) Peković dr Drinka 25-04-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica16

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 12) 24-04-2018 10:00

Učionica11

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Jovičić Vuković dr Ana 21-04-2018 11:00

Učionica11

Učionica14

Matematika (Bol. 16) Jočić dr Dragan 20-04-2018 13:00

Učionica10

Učionica11

Objektno-orijentisano programiranje (Bol. 16) Klašnja Milićević dr Aleksandra 26-04-2018 14:00

Laboratorija 5

Instrumenti finansiranja javnih potreba (Bol. 17) Jović dr Ljiljana 24-04-2018 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Matematika (Bol. 17) Japundžić dr Miloš 23-04-2018 11:00

Amfiteatar1

Upravljanje finansijskim rizicima (Bol. 17) Račić dr Željko 23-04-2018 16:00

Učionica11

Učionica9

Trgovinski menadžment (Bol. 12) Mihajlović mr Mila 19-04-2018 11:00

Učionica12

Nacionalna ekonomija (Bol. 17) Đurić dr Dejan 23-04-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi ekonomije (Bol. 12) Peković dr Drinka 25-04-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica16

Osnovi ekonomije (Bol. 16) Peković dr Drinka 25-04-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica16

Osnovi ekonomije (Bol. 17) Peković dr Drinka 25-04-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica16

Sociologija (Bol. 16) Vuksanović dr Gordana 23-04-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Sociologija (Bol. 17) Vuksanović dr Gordana 23-04-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Operativni sistemi (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 20-04-2018 16:00

Učionica16

Arhitektura računarskih sistema (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 20-04-2018 16:00

Učionica16

Francuski poslovni jezik 1 (Pre Bol.) Verežan Tamara 22-04-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Francuski poslovni jezik 2 (Pre Bol.) Verežan Tamara 22-04-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Francuski poslovni jezik 3 (Pre Bol.) Verežan Tamara 22-04-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (Bol. 16) Verežan Tamara 22-04-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 07) Jovičić Vuković dr Ana 21-04-2018 11:00

Učionica11

Učionica14

Osnovi ekonomije (Bol. 07) Đurić dr Dejan 23-04-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 07) Jovičić Vuković dr Ana 21-04-2018 11:00

Učionica11

Učionica14

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) Vujko dr Aleksandra 23-04-2018 13:00

Učionica10

Učionica9

Stručna praksa 2 (TR) Tema 3 (Bol. 12) Peković dr Drinka 25-04-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica16

Marketing (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 23-04-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Sociologija (Bol. 07) Vuksanović dr Gordana 23-04-2018 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Nacionalna ekonomija (Bol. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 20-04-2018 14:00

Učionica14

Sportsko rekreativni turizam (Bol. 12) Vujko dr Aleksandra 23-04-2018 13:00

Učionica10

Učionica9

Turistička geografija (Bol. 12) Vujko dr Aleksandra 23-04-2018 13:00

Učionica10

Učionica9

Finansijska strategija i planiranje poreza (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 24-04-2018 18:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 23-04-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment nabavke (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 23-04-2018 15:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi makroekonomske analize za poslovno odlučivanje (Pre Bol.) Peković dr Drinka 25-04-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica16

Osnovi ekonomije (Bol. 07) Peković dr Drinka 25-04-2018 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Bol. 12) Zorica Samardžić Ivana 22-04-2018 11:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2