Izaberite stranicu

Prijava ispita za aprilski rok će biti od 23. do 24. marta 2022. godine,

Uplate za prijavu ispita, molbe i ostale obaveze moraju biti izvršene zaključno sa  21.03.2022. godine u 12h, kako bi bile blagovremeno proknjižene.

Mole se studenti da prilikom prijave ispita iz predmeta obrate pažnju kod kojeg nastavnika prijavljuju isti. Student može polagati predmet isključivo kod nastavnika kod kojeg je prijavio ispit iz predmeta.

Potrebno je da studenti provere prijave svojih ispita pre početka ispitnog roka i, ukoliko postoje neslaganja, da se što pre jave u studentsku službu.

Ukoliko za predmet nije definisan nastavnik ili datum polaganja, potrebno je da se odmah jave u studentsku službu.

Potrebno je da studenti koji istovremeno polažu kolokvijum i ispit, prijave kolokvijum kod predmetnih nastavnika, najkasnije do  23.03.2022 , kako bi se izvršila organizacija istih u skladu sa pravilima prevencije  COVID19.

Napomene u vezi sa lokacijom održavanja

  • Ispiti koji se održavaju u učionicama sa oznakom KP, održavaju se u prostorijama Škole na Bulevaru Kralja Petra I, broj 38/III
  • Ispiti koji se održavju u učionicama bez dodatne slovne oznake, održavaju se u prostorijama Škole na Limanu, Vladimira Perića – Valtera 4

Uputstvo za elektronsku prijavu ispita možete videti na sledećem linku:

Uputstvo za elektronsku prijavu ispita

 


PredmetNastavnikDatumVremeUcionica
Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 11-04-2022 09:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 31-03-2022 12:00

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 11-04-2022 09:00

Amfiteatar2

Upravljanje porodičnim poslovima (Pre Bol.) dr Maja Vukadinović 30-03-2022 17:00

Amfiteatar2

Organizaciono ponašanje (Pre Bol.) dr Nikola Jančev 28-03-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Uvod u finansijsko poslovanje (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 31-03-2022 12:00

Učionica14_KP

Upravljanje rizicima (Bol. 07 – SS) dr Ljiljana Jović 29-03-2022 16:00

Učionica12

Matematika (Bol. 12) dr Sanja Lončar 01-04-2022 13:00

Laboratorija 4

Učionica9

Sociologija (Bol. 12) dr Gordana Vuksanović 30-03-2022 09:00

Učionica14_KP

Osnovi mikroekonomske analize za poslovno odlučivanje (Pre Bol.) dr Dejan Đurić 11-04-2022 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (FR) Tema 4 (Bol. 12) dr Stevan Tomašević 05-04-2022 13:00

Amfiteatar_KP

Informacioni sistemi (Bol. 16) dr Jasmina Novaković 30-03-2022 12:00

Laboratorija 4

Alati za poslovno odlučivanje (Bol. 16) dr Zoran Marošan 14-04-2022 13:00

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Laboratorija 5

Učionica12

Učionica13

Savremene tendencije u javnoj upravi (Pre Bol.) dr Marija Vuković 14-04-2022 16:00

Učionica13

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) dr Nikola Jančev 28-03-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski (Bol. 17) dr Nataša Bikicki 08-04-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 01-04-2022 13:00

Učionica14

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) dr Branka Maksimović 04-04-2022 09:00

Učionica14

Sociologija (Bol. 16) dr Gordana Vuksanović 30-03-2022 09:00

Učionica14_KP

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Bol. 12) dr Nataša Bikicki 08-04-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 12) Danijela Čolić 08-04-2022 13:30

Učionica13

Okruženje poslovanja (Pre Bol.) dr Dejan Đurić 11-04-2022 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Uvod u finansijsko poslovanje (Pre Bol.) dr Branka Paunović 01-04-2022 09:00

Učionica12

Učionica14

Poslovni informacioni sistemi (Bol. 07 – SS) dr Zoran Marošan 14-04-2022 13:00

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Laboratorija 5

Učionica12

Učionica13

Poslovno pravo (Bol. 12) dr Isidora Milošević 13-04-2022 16:00

Amfiteatar2

Učionica12

Agroekonomija (Bol. 12) dr Branka Maksimović 31-03-2022 12:00

Učionica12_KP

Životno i neživotno osiguranje (Bol. 07 – SS) dr Željko Račić 11-04-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 31-03-2022 13:00

Učionica9

Posebni oblici turizma (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 31-03-2022 13:00

Učionica9

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 12) dr Predrag Ranitović 28-03-2022 09:00

Laboratorija 3

Učionica9

Ekonomika turizma (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 11-04-2022 09:00

Amfiteatar2

Informacioni sistemi u turizmu (Bol. 12) dr Zoran Marošan 14-04-2022 13:00

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Laboratorija 5

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 31-03-2022 12:00

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik 3 Nemački (Bol. 20 dls) Danijela Čolić 08-04-2022 13:30

Učionica13

Nemački poslovni jezik I (Pre Bol.) Danijela Čolić 08-04-2022 13:30

Učionica13

Stručna praksa 2 (TH) Tema 1 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 11-04-2022 09:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 11-04-2022 09:00

Amfiteatar2

Nemački poslovni jezik I (Pre Bol.) Danijela Čolić 08-04-2022 13:30

Učionica13

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 16) dr Suzana Marković 13-04-2022 12:00

Laboratorija 5

Prvi strani poslovni jezik 2 Nemački (Bol. 17) Danijela Čolić 08-04-2022 13:30

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik 1 Nemački (Bol. 20 dls) Danijela Čolić 08-04-2022 13:30

Učionica13

Bankarsko poslovanje i platni promet (Bol. 07 – SS) dr Branka Paunović 01-04-2022 09:00

Učionica12

Učionica14

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 11-04-2022 09:00

Amfiteatar2

Korporativno upravljanje (Bol. 17) dr Dragana Milić 06-04-2022 14:00

Učionica14

Poslovna analiza (Bol. 17) dr Sanja Vlaović Begović 07-04-2022 14:00

Učionica12

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Jovan Njegić 13-04-2022 12:00

Učionica8

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 08-04-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 28-03-2022 09:00

Laboratorija 3

Učionica9

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 17) dr Veronika Boškov 28-03-2022 16:00

Učionica14

Bankarsko poslovanje (Bol. 17 – MS) dr Branka Paunović 01-04-2022 09:00

Učionica12

Učionica14

Projektovanje algoritama (Bol. 16) dr Sanja Lončar 01-04-2022 13:00

Laboratorija 4

Učionica9

Agroekonomija (Bol. 17) dr Branka Maksimović 31-03-2022 12:00

Učionica12_KP

Baze podataka (Bol. 16) dr Danijela Tešendić 07-04-2022 09:00

Učionica11

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 06-04-2022 10:30

Laboratorija 4

Učionica7

Posebni oblici turizma (Bol. 17) dr Aleksandra Dragin 07-04-2022 09:00

Učionica16

Osiguranje (Bol. 17) dr Dragana Milić 12-04-2022 15:00

Učionica12

Poslovno okruženje (Bol. 12) dr Dejan Đurić 11-04-2022 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Finansijski menadžment (Bol. 12) dr Biserka Komnenić 13-04-2022 12:00

Učionica16

Finansijski menadžment (Pre Bol.) dr Biserka Komnenić 13-04-2022 12:00

Učionica16

Poslovno pravo (Pre Bol.) dr Isidora Milošević 13-04-2022 16:00

Amfiteatar2

Učionica12

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Željko Račić 11-04-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Principi menadžmenta (Pre Bol.) dr Nikola Jančev 28-03-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Osnovi računovodstva (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 31-03-2022 12:00

Učionica14_KP

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 08-04-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Poslovni informacioni sistemi (Pre Bol.) dr Zoran Marošan 14-04-2022 13:00

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Laboratorija 5

Učionica12

Učionica13

Uvod u primenu informacionih tehnologija u biznisu (Pre Bol.) dr Zoran Marošan 14-04-2022 13:00

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Laboratorija 5

Učionica12

Učionica13

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 31-03-2022 12:00

Učionica14_KP

Ekonomika trgovine (Pre Bol.) dr Biljana Stankov 06-04-2022 16:00

Učionica12

Finansijsko računovodstvo (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 31-03-2022 12:00

Učionica14_KP

Programski jezici I (Pre Bol.) dr Goran Aritonović 04-04-2022 12:00

Laboratorija 3

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 08-04-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Izrada i implementacija biznis plana (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 28-03-2022 16:00

Učionica14

Programski jezici II (Pre Bol.) dr Goran Aritonović 04-04-2022 12:00

Laboratorija 3

Trgovinski menadžment (Pre Bol.) dr Jelena Damnjanović 13-04-2022 16:00

Učionica13

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) dr Nikola Jančev 28-03-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Uvod u e-biznis (Pre Bol.) dr Predrag Ranitović 28-03-2022 09:00

Laboratorija 3

Učionica9

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 08-04-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Računovodstvo trgovinskih preduzeća (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 31-03-2022 12:00

Učionica14_KP

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Pre Bol.) dr Milijana Roganović 01-04-2022 17:00

Učionica14

Tehnike međunarodnog poslovanja (Pre Bol.) dr Jelena Damnjanović 13-04-2022 16:00

Učionica13

Projektovanje veb aplikacija (Pre Bol.) dr Predrag Ranitović 28-03-2022 09:00

Laboratorija 3

Učionica9

Turistička legislativa (Pre Bol.) dr Isidora Milošević 13-04-2022 16:00

Amfiteatar2

Učionica12

Poslovna statistika (Pre Bol.) dr Nataša Papić Blagojević 06-04-2022 10:30

Laboratorija 4

Učionica7

Trgovinski marketing (Pre Bol.) dr Tatjana Bošković 11-04-2022 09:00

Amfiteatar2

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 08-04-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Nemački poslovni jezik II (Pre Bol.) Danijela Čolić 08-04-2022 13:30

Učionica13

Nemački poslovni jezik III (Pre Bol.) Danijela Čolić 08-04-2022 13:30

Učionica13

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 29-03-2022 16:00

Učionica12

Menadžment turističke destinacije (Pre Bol.) dr Tatjana Bošković 11-04-2022 09:00

Amfiteatar2

Personalne finansije (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 29-03-2022 16:00

Učionica12

Poslovna etika (Pre Bol.) dr Isidora Milošević 13-04-2022 16:00

Amfiteatar2

Učionica12

Upravljanje rastom preduzeća (Pre Bol.) dr Dejan Đurić 11-04-2022 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Ponašanje potrošača (Pre Bol.) dr Dragoljub Jovičić 12-04-2022 13:00

Učionica12

Učionica13

Osnovi turizma (Pre Bol.) dr Nataša Pavlović 05-04-2022 17:00

Učionica12

Poslovna etika (Pre Bol.) dr Isidora Milošević 13-04-2022 16:00

Amfiteatar2

Učionica12

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 28-03-2022 16:00

Učionica14

Upravljanje turističkim preduzećima (Pre Bol.) dr Tatjana Bošković 11-04-2022 09:00

Amfiteatar2

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 08-04-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 08-04-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 08-04-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 08-04-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Finansijski menadžment (Pre Bol.) dr Jovan Njegić 13-04-2022 12:00

Učionica8

Finansijska strategija i planiranje poreza (Pre Bol.) dr Marija Vuković 14-04-2022 16:00

Učionica13

Osnovi turizma i hotelijerstva (Pre Bol.) dr Bojana Kovačević Berleković 01-04-2022 13:00

Učionica14

Upravljanje rizicima (Bol. 07 – SS) dr Jovan Njegić 13-04-2022 12:00

Učionica8

Osnovi ekonomije (Bol. 12) dr Dejan Đurić 11-04-2022 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) dr Nikola Jančev 28-03-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) dr Dejan Đurić 11-04-2022 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Psihologija (Bol. 12) dr Gordana Vuksanović 30-03-2022 09:00

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 12) dr Nataša Bikicki 08-04-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Osnovi organizacije (Bol. 12) dr Biljana Stankov 06-04-2022 16:00

Učionica12

Osnovi organizacije (Bol. 12) dr Milijana Roganović 01-04-2022 17:00

Učionica14

Osnovi organizacije (Bol. 12) dr Veronika Boškov 28-03-2022 16:00

Učionica14

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 31-03-2022 12:00

Učionica14_KP

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) dr Stevan Tomašević 05-04-2022 13:00

Amfiteatar_KP

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) dr Dejan Đurić 11-04-2022 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) dr Dejan Đurić 11-04-2022 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Matematika (Bol. 12) dr Miloš Japundžić 29-03-2022 13:00

Učionica14

Ekološki menadžment (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 31-03-2022 12:00

Učionica14_KP

Finansijska strategija i planiranje poreza (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 29-03-2022 16:00

Učionica12

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) dr Biserka Komnenić 13-04-2022 12:00

Učionica16

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) dr Marija Vuković 14-04-2022 16:00

Učionica13

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) dr Dragana Milić 12-04-2022 15:00

Učionica12

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 07 – SS) dr Jovan Njegić 13-04-2022 12:00

Učionica8

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 07 – SS) dr Dejan Živkov 04-04-2022 16:00

Učionica12

Životno i neživotno osiguranje (Bol. 07 – SS) dr Dragana Milić 12-04-2022 15:00

Učionica12

Poslovno planiranje (Bol. 07 – SS) dr Slaviša Đukanović 31-03-2022 12:00

Učionica14_KP

Upravljanje projektima (Bol. 07 – SS) dr Veronika Boškov 28-03-2022 16:00

Učionica14

Računovodstvo banaka i finansijskih institucija (Bol. 07 – SS) dr Stevan Tomašević 05-04-2022 13:00

Amfiteatar_KP

Marketing (Pre Bol.) dr Branka Maksimović 04-04-2022 09:00

Učionica14

Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 28-03-2022 16:00

Učionica14

Međunarodni turizam (Pre Bol.) dr Tatjana Bošković 11-04-2022 09:00

Amfiteatar2

Personalne finansije (Pre Bol.) dr Jovan Njegić 13-04-2022 12:00

Učionica8

Osnovi informaciono-komunikacionih tehnologija (Pre Bol.) dr Zoran Marošan 14-04-2022 13:00

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Laboratorija 5

Učionica12

Učionica13

Poznavanje robe (Pre Bol.) dr Branka Maksimović 04-04-2022 09:00

Učionica14

Tehnologija proizvodnje hrane (Pre Bol.) dr Branka Maksimović 04-04-2022 09:00

Učionica14

Baze podataka (Pre Bol.) dr Danijela Tešendić 07-04-2022 09:00

Učionica11

Vrednovanje preduzeća (Pre Bol.) dr Sanja Vlaović Begović 07-04-2022 14:00

Učionica12

Bankarstvo (Bol. 12) dr Željko Račić 11-04-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Primena informacionih tehnologija (Bol. 12) dr Zoran Marošan 14-04-2022 13:00

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Laboratorija 5

Učionica12

Učionica13

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 31-03-2022 12:00

Učionica14_KP

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 12) dr Branka Paunović 01-04-2022 09:00

Učionica12

Učionica14

Javne finansije (Bol. 12) dr Ljiljana Jović 29-03-2022 16:00

Učionica12

Javne finansije (Bol. 12) dr Marija Vuković 14-04-2022 16:00

Učionica13

Javne finansije (Bol. 12) dr Dejan Živkov 04-04-2022 16:00

Učionica12

Međunarodno oporezivanje (Bol. 12) dr Ljiljana Jović 29-03-2022 16:00

Učionica12

Međunarodno oporezivanje (Bol. 12) dr Marija Vuković 14-04-2022 16:00

Učionica13

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 12) dr Miloš Japundžić 29-03-2022 13:00

Učionica14

Preduzetništvo (Bol. 12) dr Biljana Stankov 06-04-2022 16:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (FR) Tema 1 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 11-04-2022 09:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TR) Tema 1 (Bol. 12) dr Milijana Roganović 01-04-2022 17:00

Učionica14

Stručna praksa 1 (TH) Tema 1 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 11-04-2022 09:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (FR) Tema 1 (Bol. 12) dr Dragana Milić 12-04-2022 15:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (PB) Tema 1 (Bol. 12) dr Veronika Boškov 28-03-2022 16:00

Učionica14

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 12) dr Sanja Vlaović Begović 07-04-2022 14:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (TR) Tema 2 (Bol. 12) dr Branka Maksimović 31-03-2022 12:00

Učionica12_KP

Stručna praksa 1 (PB) Tema 2 (Bol. 12) dr Veronika Boškov 28-03-2022 16:00

Učionica14

Stručna praksa 1 (TH) Tema 3 (Bol. 12) dr Zoran Marošan 14-04-2022 13:00

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Laboratorija 5

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 12) dr Milijana Roganović 01-04-2022 17:00

Učionica14

Stručna praksa 1 (PB) Tema 3 (Bol. 12) dr Veronika Boškov 28-03-2022 16:00

Učionica14

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 01-04-2022 17:00

Učionica13

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 31-03-2022 12:00

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 12) dr Branka Paunović 01-04-2022 09:00

Učionica12

Učionica14

Stručna praksa 1 (TH) Tema 3 (Bol. 12) dr Zoran Marošan 14-04-2022 13:00

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Laboratorija 5

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 12) dr Veronika Boškov 28-03-2022 16:00

Učionica14

Stručna praksa 1 (TR) Tema 4 (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 01-04-2022 17:00

Učionica13

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 31-03-2022 13:00

Učionica9

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 12) dr Gordana Vuksanović 30-03-2022 09:00

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 12) dr Ljiljana Jović 29-03-2022 16:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 31-03-2022 12:00

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 12) dr Nataša Bikicki 08-04-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 12) Danijela Čolić 08-04-2022 13:30

Učionica13

Osnovi revizije (Bol. 12) dr Sanja Vlaović Begović 07-04-2022 14:00

Učionica12

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 12) dr Dragana Milić 12-04-2022 15:00

Učionica12

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 12) dr Dragana Milić 12-04-2022 15:00

Učionica12

Marketing (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 12-04-2022 13:00

Učionica12

Učionica13

Međunarodna ekonomija (Bol. 12) dr Jelena Damnjanović 13-04-2022 16:00

Učionica13

Međunarodna trgovina (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 01-04-2022 17:00

Učionica13

Marketing istraživanje (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 12-04-2022 13:00

Učionica12

Učionica13

Marketing istraživanje (Bol. 12) dr Branka Maksimović 31-03-2022 12:00

Učionica12_KP

Ponašanje potrošača (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 12-04-2022 13:00

Učionica12

Učionica13

Ponašanje potrošača (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 12-04-2022 13:00

Učionica12

Učionica13

Poslovno komuniciranje (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 12-04-2022 13:00

Učionica12

Učionica13

Tržišno komuniciranje (Bol. 12) dr Gordana Vuksanović 30-03-2022 09:00

Učionica14_KP

Tržišno komuniciranje (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 12-04-2022 13:00

Učionica12

Učionica13

Ekonomika preduzeća (Bol. 12) dr Biserka Komnenić 13-04-2022 12:00

Učionica16

Ekonomika preduzeća (Bol. 12) dr Biserka Komnenić 13-04-2022 12:00

Učionica16

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 01-04-2022 13:00

Učionica14

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 01-04-2022 13:00

Učionica14

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 01-04-2022 13:00

Učionica14

Posebni oblici turizma (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 31-03-2022 13:00

Učionica9

Turistička geografija (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 31-03-2022 13:00

Učionica9

Geopolitika (Bol. 12) dr Dejan Đurić 11-04-2022 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Poslovanje medija (Bol. 12) dr Gordana Vuksanović 30-03-2022 09:00

Učionica14_KP

Menadžment turističke destinacije (Pre Bol.) dr Bojana Kovačević Berleković 31-03-2022 13:00

Učionica9

Budžetiranje, planiranje i kontrola profita (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 29-03-2022 16:00

Učionica12

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 08-04-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Preduzetničke finansije (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 29-03-2022 16:00

Učionica12

Izrada i implementacija biznis plana (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 28-03-2022 16:00

Učionica14

Vrednovanje preduzeća (Pre Bol.) dr Sanja Vlaović Begović 07-04-2022 14:00

Učionica12

Javne finansije i budžetiranje (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 29-03-2022 16:00

Učionica12

Socijalno preduzetništvo (Pre Bol.) dr Gordana Vuksanović 30-03-2022 09:00

Učionica14_KP

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 08-04-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 08-04-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Finansijske institucije i tržišta (Pre Bol.) dr Branka Paunović 01-04-2022 09:00

Učionica12

Učionica14

Finansijske institucije i tržišta (Pre Bol.) dr Jovan Njegić 13-04-2022 12:00

Učionica8

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 12) dr Branka Paunović 01-04-2022 09:00

Učionica12

Učionica14

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 12) dr Jovan Njegić 13-04-2022 12:00

Učionica8

Analiza finansijskih izveštaja (Bol. 12) dr Sanja Vlaović Begović 07-04-2022 14:00

Učionica12

Osiguranje (Bol. 12) dr Marija Vuković 14-04-2022 16:00

Učionica13

Osiguranje (Bol. 12) dr Dragana Milić 12-04-2022 15:00

Učionica12

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 12) dr Ljiljana Jović 29-03-2022 16:00

Učionica12

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 12) dr Marija Vuković 14-04-2022 16:00

Učionica13

Vrednovanje preduzeća (Bol. 12) dr Sanja Vlaović Begović 07-04-2022 14:00

Učionica12

Vrednovanje preduzeća (Bol. 12) dr Branka Paunović 01-04-2022 09:00

Učionica12

Učionica14

Aktuarstvo (Bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 06-04-2022 10:30

Laboratorija 4

Učionica7

Bankarski menadžment (Bol. 12) dr Željko Račić 11-04-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Upravljačko računovodstvo (Bol. 12) dr Sanja Vlaović Begović 07-04-2022 14:00

Učionica12

Investiciono bankarstvo (Bol. 12) dr Željko Račić 11-04-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Investiciono bankarstvo (Bol. 12) dr Dejan Živkov 04-04-2022 16:00

Učionica12

Analiza hartija od vrednosti (Bol. 12) dr Jovan Njegić 13-04-2022 12:00

Učionica8

Analiza hartija od vrednosti (Bol. 12) dr Dejan Živkov 04-04-2022 16:00

Učionica12

Trgovinski menadžment (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 01-04-2022 17:00

Učionica13

Trgovinski menadžment (Bol. 12) dr Jelena Damnjanović 13-04-2022 16:00

Učionica13

Trgovinski menadžment (Bol. 12) dr Milijana Roganović 01-04-2022 17:00

Učionica14

Spoljnotrgovinsko poslovanje (Bol. 12) dr Biljana Stankov 06-04-2022 16:00

Učionica12

Menadžment nabavke (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 12-04-2022 13:00

Učionica12

Učionica13

Menadžment nabavke (Bol. 12) dr Biljana Stankov 06-04-2022 16:00

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) dr Nataša Bikicki 08-04-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) dr Nataša Bikicki 08-04-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (Bol. 12) Danijela Čolić 08-04-2022 13:30

Učionica13

Poznavanje robe (Bol. 12) dr Branka Maksimović 31-03-2022 12:00

Učionica12_KP

Međunarodne organizacije i integracije (Bol. 12) dr Jelena Damnjanović 13-04-2022 16:00

Učionica13

Menadžment usluga (Bol. 12) dr Milijana Roganović 01-04-2022 17:00

Učionica14

Menadžment usluga (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 01-04-2022 17:00

Učionica13

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Bol. 12) Danijela Čolić 08-04-2022 13:30

Učionica13

Elektronska trgovina (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 01-04-2022 17:00

Učionica13

Elektronska trgovina (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 01-04-2022 17:00

Učionica13

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 12) dr Predrag Ranitović 28-03-2022 09:00

Laboratorija 3

Učionica9

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 31-03-2022 13:00

Učionica9

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 31-03-2022 13:00

Učionica9

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) dr Veronika Boškov 28-03-2022 16:00

Učionica14

Prirodni resursi u turizmu (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 31-03-2022 13:00

Učionica9

Sportsko rekreativni turizam (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 31-03-2022 13:00

Učionica9

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 31-03-2022 13:00

Učionica9

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 31-03-2022 13:00

Učionica9

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) dr Ana Jovičić Vuković 06-04-2022 16:00

Amfiteatar2

Ekologija i održivi razvoj u turizmu (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 31-03-2022 13:00

Učionica9

Ruralni turizam (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 11-04-2022 09:00

Amfiteatar2

Tržišno poslovanje (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 12-04-2022 13:00

Učionica12

Učionica13

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 12) dr Predrag Ranitović 28-03-2022 09:00

Laboratorija 3

Učionica9

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 31-03-2022 12:00

Učionica14_KP

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 12) dr Veronika Boškov 28-03-2022 16:00

Učionica14

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 12) dr Milijana Roganović 01-04-2022 17:00

Učionica14

Upravljanje kvalitetom (Bol. 12) dr Veronika Boškov 28-03-2022 16:00

Učionica14

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 12) dr Boris Kuzman 13-04-2022 12:00

Učionica7

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 12) dr Veronika Boškov 28-03-2022 16:00

Učionica14

Elektronski sistemi plaćanja (Bol. 12) dr Predrag Ranitović 28-03-2022 09:00

Laboratorija 3

Učionica9

Poslovni aplikativni sistemi (Bol. 12) dr Zoran Marošan 14-04-2022 13:00

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Laboratorija 5

Učionica12

Učionica13

Digitalni marketing (Bol. 12) dr Predrag Ranitović 28-03-2022 09:00

Laboratorija 3

Učionica9

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) dr Slaviša Đukanović 31-03-2022 12:00

Učionica14_KP

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) dr Slaviša Đukanović 31-03-2022 12:00

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (PB) Tema 1 (Bol. 12) dr Branka Maksimović 31-03-2022 12:00

Učionica12_KP

Stručna praksa 2 (TR) Tema 1 (Bol. 12) dr Isidora Milošević 13-04-2022 16:00

Amfiteatar2

Učionica12

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 12) dr Jovan Njegić 13-04-2022 12:00

Učionica8

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 12) dr Dejan Živkov 04-04-2022 16:00

Učionica12

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) dr Veronika Boškov 28-03-2022 16:00

Učionica14

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) dr Nikola Jančev 28-03-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (FR) Tema 2 (Bol. 12) dr Marija Vuković 14-04-2022 16:00

Učionica13

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 12) dr Boris Kuzman 13-04-2022 12:00

Učionica7

Stručna praksa 2 (TH) Tema 2 (Bol. 12) dr Branka Paunović 01-04-2022 09:00

Učionica12

Učionica14

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 12) dr Biljana Stankov 06-04-2022 16:00

Učionica12

Stručna praksa 2 (TR) Tema 2 (Bol. 12) dr Biljana Stankov 06-04-2022 16:00

Učionica12

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 12) dr Biserka Komnenić 13-04-2022 12:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (TH) Tema 3 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 11-04-2022 09:00

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 12) dr Dragana Milić 12-04-2022 15:00

Učionica12

Stručna praksa 2 (TR) Tema 3 (Bol. 12) dr Dejan Đurić 11-04-2022 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) dr Milijana Roganović 01-04-2022 17:00

Učionica14

Stručna praksa 2 (PB) Tema 4 (Bol. 12) dr Veronika Boškov 28-03-2022 16:00

Učionica14

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 11-04-2022 09:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) dr Biljana Stankov 06-04-2022 16:00

Učionica12

Poslovna matematika (Pre Bol.) dr Sanja Lončar 01-04-2022 13:00

Laboratorija 4

Učionica9

Marketing u turizmu (Pre Bol.) dr Nataša Pavlović 05-04-2022 17:00

Učionica12

Trgovinski menadžment (Pre Bol.) dr Đorđe Ćuzović 01-04-2022 17:00

Učionica13

Finansijsko računovodstvo (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 31-03-2022 12:00

Učionica14_KP

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Pre Bol.) Danijela Čolić 08-04-2022 13:30

Učionica13

Nemački poslovni jezik II (Pre Bol.) Danijela Čolić 08-04-2022 13:30

Učionica13

Nemački poslovni jezik III (Pre Bol.) Danijela Čolić 08-04-2022 13:30

Učionica13

Teorija i analiza bilansa (Pre Bol.) dr Sanja Vlaović Begović 07-04-2022 14:00

Učionica12

Matematika (Bol. 16) dr Miloš Japundžić 29-03-2022 13:00

Učionica14

Osnovi ekonomije (Bol. 16) dr Dejan Đurić 11-04-2022 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 16) dr Nataša Bikicki 08-04-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 16) Danijela Čolić 08-04-2022 13:30

Učionica13

Psihologija (Bol. 16) dr Maja Vukadinović 30-03-2022 17:00

Amfiteatar2

Diskretne matematičke strukture (Bol. 16) dr Sanja Lončar 01-04-2022 13:00

Laboratorija 4

Učionica9

Uvod u programiranje (Bol. 16) dr Goran Aritonović 04-04-2022 12:00

Laboratorija 3

Strukture podataka i algoritmi (Bol. 16) dr Sanja Lončar 07-04-2022 13:00

Laboratorija 4

Teorija grafova (Bol. 16) dr Miloš Japundžić 29-03-2022 13:00

Učionica14

Operativni sistemi (Bol. 16) dr Zoran Marošan 14-04-2022 13:00

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Laboratorija 5

Učionica12

Učionica13

Primena informacionih tehnologija (Bol. 16) dr Zoran Marošan 14-04-2022 13:00

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Laboratorija 5

Učionica12

Učionica13

Bezbednost informacionih sistema (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 28-03-2022 09:00

Laboratorija 3

Učionica9

Računarske mreže (Bol. 16) dr Danijela Tešendić 07-04-2022 09:00

Učionica11

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 16) dr Miloš Japundžić 29-03-2022 13:00

Učionica14

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 16) dr Nataša Papić Blagojević 06-04-2022 10:30

Laboratorija 4

Učionica7

Objektno-orijentisano programiranje (Bol. 16) dr Mirjana Mikalački 06-04-2022 09:00

Laboratorija 4

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 16) dr Nataša Bikicki 08-04-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 16) Danijela Čolić 08-04-2022 13:30

Učionica13

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 14-04-2022 13:00

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Laboratorija 5

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 1 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 14-04-2022 13:00

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Laboratorija 5

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 14-04-2022 13:00

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Laboratorija 5

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 2 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 14-04-2022 13:00

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Laboratorija 5

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 3 (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 28-03-2022 09:00

Laboratorija 3

Učionica9

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 4 (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 28-03-2022 09:00

Laboratorija 3

Učionica9

Operaciona istraživanja (Bol. 16) dr Miloš Japundžić 29-03-2022 13:00

Učionica14

Multimedijalni sistemi (Bol. 16) dr Jasmina Novaković 30-03-2022 12:00

Laboratorija 4

Integrisani razvojni alati (Bol. 16) dr Đorđe Pržulj 30-03-2022 09:00

Laboratorija 3

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 01-04-2022 13:00

Laboratorija 3

Napredne veb tehnologije (Bol. 16) dr Suzana Marković 13-04-2022 12:00

Laboratorija 5

Digitalni marketing (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 01-04-2022 13:00

Laboratorija 3

Arhitektura računarskih sistema (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 28-03-2022 09:00

Laboratorija 3

Učionica9

Razvoj poslovnih aplikacija (Bol. 16) dr Goran Aritonović 04-04-2022 12:00

Laboratorija 3

Softverski inženjering (Bol. 16) dr Đorđe Pržulj 30-03-2022 09:00

Laboratorija 3

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 14-04-2022 13:00

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Laboratorija 5

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 28-03-2022 09:00

Laboratorija 3

Učionica9

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 14-04-2022 13:00

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Laboratorija 5

Učionica12

Učionica13

Osnovi makroekonomske analize za poslovno odlučivanje (Pre Bol.) dr Dejan Đurić 11-04-2022 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Ekonomika turizma (Bol. 07) dr Tatjana Bošković 11-04-2022 09:00

Amfiteatar2

Osnovi preduzetništva (Pre Bol.) dr Biljana Stankov 06-04-2022 16:00

Učionica12

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) dr Jovan Njegić 13-04-2022 12:00

Učionica8

Ekonomika javnog sektora (Pre Bol.) dr Marija Vuković 14-04-2022 16:00

Učionica13

Upravljanje projektima (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 28-03-2022 16:00

Učionica14

Osnovi ekonomije (Bol. 17) dr Dejan Đurić 11-04-2022 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Nacionalna ekonomija (Bol. 17) dr Dejan Đurić 11-04-2022 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Poslovno pravo (Bol. 17) dr Isidora Milošević 13-04-2022 16:00

Amfiteatar2

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik 1 Nemački (Bol. 17) Danijela Čolić 08-04-2022 13:30

Učionica13

Psihologija (Bol. 17) dr Maja Vukadinović 30-03-2022 17:00

Amfiteatar2

Osnovi organizacije (Bol. 17) dr Biljana Stankov 06-04-2022 16:00

Učionica12

Osnovi organizacije (Bol. 17) dr Milijana Roganović 01-04-2022 17:00

Učionica14

Osnovi organizacije (Bol. 17) dr Milijana Roganović 01-04-2022 17:00

Učionica14

Sociologija (Bol. 17) dr Gordana Vuksanović 30-03-2022 09:00

Učionica14_KP

Uvod u finansije (Bol. 17) dr Branka Paunović 01-04-2022 09:00

Učionica12

Učionica14

Marketing (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 12-04-2022 13:00

Učionica12

Učionica13

Marketing (Bol. 17) dr Branka Maksimović 04-04-2022 09:00

Učionica14

Međunarodna ekonomija (Bol. 17) dr Jelena Damnjanović 13-04-2022 16:00

Učionica13

Računovodstvo (Bol. 17) dr Stevan Tomašević 05-04-2022 13:00

Amfiteatar_KP

Računovodstvo (Bol. 17) dr Sanja Vlaović Begović 07-04-2022 14:00

Učionica12

Poslovno komuniciranje (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 12-04-2022 13:00

Učionica12

Učionica13

Poslovno komuniciranje (Bol. 17) dr Maja Vukadinović 30-03-2022 17:00

Amfiteatar2

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 17) dr Ana Jovičić Vuković 06-04-2022 16:00

Amfiteatar2

Tržišno komuniciranje (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 12-04-2022 13:00

Učionica12

Učionica13

Tržišno komuniciranje (Bol. 17) dr Branka Maksimović 31-03-2022 12:00

Učionica12_KP

Međunarodna trgovina (Bol. 17) dr Đorđe Ćuzović 01-04-2022 17:00

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik 3 Engleski (Bol. 17) dr Nataša Bikicki 08-04-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Matematika (Bol. 17) dr Miloš Japundžić 29-03-2022 13:00

Učionica14

Primena informacionih tehnologija (Bol. 17) dr Zoran Marošan 14-04-2022 13:00

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Laboratorija 5

Učionica12

Učionica13

Ekološki menadžment (Bol. 17) dr Slaviša Đukanović 31-03-2022 12:00

Učionica14_KP

Menadžment turističke destinacije (Bol. 17) dr Nataša Pavlović 05-04-2022 17:00

Učionica12

Menadžment turističke destinacije (Bol. 17) dr Bojana Kovačević Berleković 31-03-2022 13:00

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik 3 Nemački (Bol. 17) Danijela Čolić 08-04-2022 13:30

Učionica13

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 17) dr Veronika Boškov 28-03-2022 16:00

Učionica14

Ruralni turizam (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 11-04-2022 09:00

Amfiteatar2

Ekologija i održivi razvoj u turizmu (Bol. 17) dr Vladimir Stojanović 04-04-2022 09:00

Učionica7

Menadžment troškova (Bol. 17) dr Dragana Milić 12-04-2022 15:00

Učionica12

Biznis plan (Bol. 17) dr Boris Kuzman 13-04-2022 12:00

Učionica7

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 11-04-2022 09:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik 2 Engleski (Bol. 17) dr Nataša Bikicki 08-04-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Savremeno tržišno poslovanje (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 12-04-2022 13:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) dr Isidora Milošević 13-04-2022 16:00

Amfiteatar2

Učionica12

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 12-04-2022 13:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) dr Dejan Živkov 04-04-2022 16:00

Učionica12

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 17) dr Jovan Njegić 13-04-2022 12:00

Učionica8

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 17) dr Branka Paunović 01-04-2022 09:00

Učionica12

Učionica14

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 17) dr Ljiljana Jović 29-03-2022 16:00

Učionica12

Sportsko-rekreativni turizam (Bol. 17) dr Bojana Kovačević Berleković 31-03-2022 13:00

Učionica9

Ponašanje potrošača (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 12-04-2022 13:00

Učionica12

Učionica13

Socijalno preduzetništvo (Bol. 17) dr Gordana Vuksanović 30-03-2022 09:00

Učionica14_KP

Trendovi i inovacije u turizmu (Bol. 17) dr Veronika Boškov 28-03-2022 16:00

Učionica14

Istraživanje tržišta (Bol. 17) dr Branka Maksimović 31-03-2022 12:00

Učionica12_KP

Ekonomika preduzeća (Bol. 17) dr Biserka Komnenić 13-04-2022 12:00

Učionica16

Ekonomika preduzeća (Bol. 17) dr Biserka Komnenić 13-04-2022 12:00

Učionica16

Osnovi revizije (Bol. 17) dr Sanja Vlaović Begović 07-04-2022 14:00

Učionica12

Osnovi revizije (Bol. 17) dr Stevan Tomašević 05-04-2022 13:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) dr Ana Jovičić Vuković 06-04-2022 16:00

Učionica9

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) dr Veronika Boškov 28-03-2022 16:00

Učionica14

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) dr Branka Paunović 01-04-2022 09:00

Učionica12

Učionica14

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) dr Jelena Damnjanović 13-04-2022 16:00

Učionica13

Drugi strani poslovni jezik Engleski (Bol. 17) dr Nataša Bikicki 08-04-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Drugi strani poslovni jezik Nemački (Bol. 17) Danijela Čolić 08-04-2022 13:30

Učionica13

Bankarstvo (Bol. 17) dr Željko Račić 11-04-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 17) dr Bojana Kovačević Berleković 01-04-2022 13:00

Učionica14

Posebni oblici turizma (Bol. 17) dr Aleksandra Dragin 07-04-2022 09:00

Učionica16

Turistička geografija (Bol. 17) dr Ana Jovičić Vuković 06-04-2022 16:00

Amfiteatar2

Preduzetničke finansije (Bol. 17) dr Slobodanka Jovin 28-03-2022 13:00

Učionica9

Ekonomika turizma (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 11-04-2022 09:00

Amfiteatar2

Upravljanje investicijama (Bol. 17) dr Dragana Milić 12-04-2022 15:00

Učionica12

Upravljanje investicijama (Bol. 17) dr Mirela Momčilović 11-04-2022 09:00

Učionica14

Marketing u turizmu (Bol. 17) dr Nataša Pavlović 05-04-2022 17:00

Učionica12

Osnovi preduzetništva (Bol. 17) dr Biljana Stankov 06-04-2022 16:00

Učionica12

Osnovi preduzetništva (Bol. 17) dr Veronika Boškov 28-03-2022 16:00

Učionica14

Menadžment događaja (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 11-04-2022 09:00

Amfiteatar2

Poslovno okruženje (Bol. 17) dr Dejan Đurić 11-04-2022 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 11-04-2022 09:00

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) dr Dragana Milić 12-04-2022 15:00

Učionica12

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) dr Veronika Boškov 28-03-2022 16:00

Učionica14

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) dr Branka Maksimović 04-04-2022 09:00

Učionica14

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) dr Predrag Ranitović 28-03-2022 09:00

Laboratorija 3

Učionica9

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) dr Milijana Roganović 01-04-2022 17:00

Učionica14

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) dr Stevan Tomašević 05-04-2022 13:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) dr Boris Kuzman 13-04-2022 12:00

Učionica7

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) dr Gordana Vuksanović 30-03-2022 09:00

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) dr Marija Vuković 14-04-2022 16:00

Učionica13

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) dr Đorđe Ćuzović 01-04-2022 17:00

Učionica13

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) dr Bojana Kovačević Berleković 31-03-2022 13:00

Učionica9

Ekonomija Evropske unije (Bol. 17) dr Biljana Stankov 06-04-2022 16:00

Učionica12

Kanali marketinga (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 12-04-2022 13:00

Učionica12

Učionica13

Preduzetnički menadžment (Bol. 17) dr Veronika Boškov 28-03-2022 16:00

Učionica14

Liderstvo (Bol. 17) dr Milijana Roganović 01-04-2022 17:00

Učionica14

Međunarodne finansije (Bol. 17) dr Dejan Živkov 04-04-2022 16:00

Učionica12

Menadžment ljudskih resursa (Bol. 17) dr Nikola Jančev 28-03-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Međunarodno bankarstvo (Bol. 17) dr Željko Račić 11-04-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Javne finansije (Bol. 17) dr Marija Vuković 14-04-2022 16:00

Učionica13

Osnovi menadžmenta (Bol. 17) dr Nikola Jančev 28-03-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Investiciono bankarstvo (Bol. 17) dr Slobodanka Jovin 28-03-2022 13:00

Učionica9

Investiciono bankarstvo (Bol. 17) dr Marija Vuković 14-04-2022 16:00

Učionica13

Finansijske berze (Bol. 17) dr Ljiljana Jović 29-03-2022 16:00

Učionica12

Prirodni resursi u turizmu (Bol. 17) dr Bojana Kovačević Berleković 31-03-2022 13:00

Učionica9

Poslovne finansije (Bol. 17) dr Biserka Komnenić 13-04-2022 12:00

Učionica16

Finansijska i aktuarska matematika (Bol. 17) dr Nataša Papić Blagojević 06-04-2022 10:30

Laboratorija 4

Učionica7

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) dr Biljana Stankov 06-04-2022 16:00

Učionica12

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) dr Branka Paunović 01-04-2022 09:00

Učionica12

Učionica14

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) dr Boris Kuzman 13-04-2022 12:00

Učionica7

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) dr Sanja Vlaović Begović 07-04-2022 14:00

Učionica12

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) dr Dajana Ercegovac 11-04-2022 16:00

Učionica12

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) dr Marija Vuković 14-04-2022 16:00

Učionica13

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) dr Veronika Boškov 28-03-2022 16:00

Učionica14

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) dr Slaviša Đukanović 31-03-2022 12:00

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 11-04-2022 09:00

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) dr Veronika Boškov 28-03-2022 16:00

Učionica14

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) dr Milijana Roganović 01-04-2022 17:00

Učionica14

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) dr Slobodanka Jovin 28-03-2022 13:00

Učionica9

Elektronska trgovina (Bol. 17) dr Đorđe Ćuzović 01-04-2022 17:00

Učionica13

Poslovna etika (Bol. 17) dr Isidora Milošević 13-04-2022 16:00

Amfiteatar2

Učionica12

Spoljnotrgovinsko poslovanje (Bol. 17) dr Biljana Stankov 06-04-2022 16:00

Učionica12

Poslovna statistika (Bol. 17) dr Nataša Papić Blagojević 06-04-2022 10:30

Laboratorija 4

Učionica7

Trgovinski menadžment (Bol. 17) dr Milijana Roganović 01-04-2022 17:00

Učionica14

Instrumenti finansiranja javnih potreba (Bol. 17 – SS) dr Ljiljana Jović 29-03-2022 16:00

Učionica12

Upravljanje finansijskim rizicima (Bol. 17 – SS) dr Željko Račić 11-04-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Berzansko poslovanje (Bol. 17 – SS) dr Dejan Živkov 04-04-2022 16:00

Učionica12

Vrednovanje preduzeća (Bol. 17 – SS) dr Branka Paunović 01-04-2022 09:00

Učionica12

Učionica14

Međunarodno oporezivanje (Bol. 17 – SS) dr Marija Vuković 14-04-2022 16:00

Učionica13

Bankarsko poslovanje i platni promet (Bol. 17 – SS) dr Branka Paunović 01-04-2022 09:00

Učionica12

Učionica14

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Dejan Đurić 11-04-2022 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Željko Račić 11-04-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Veronika Boškov 28-03-2022 16:00

Učionica14

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Biserka Komnenić 13-04-2022 12:00

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Jelena Damnjanović 13-04-2022 16:00

Učionica13

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Jovan Njegić 13-04-2022 12:00

Učionica8

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Ljiljana Jović 29-03-2022 16:00

Učionica12

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Dejan Živkov 04-04-2022 16:00

Učionica12

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Marija Vuković 14-04-2022 16:00

Učionica13

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Maja Vukadinović 30-03-2022 17:00

Amfiteatar2

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Slaviša Đukanović 31-03-2022 12:00

Učionica14_KP

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Branka Paunović 01-04-2022 09:00

Učionica12

Učionica14

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Đorđe Ćuzović 01-04-2022 17:00

Učionica13

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Milijana Roganović 01-04-2022 17:00

Učionica14

Finansiranje malih i srednjih preduzeća (Bol. 17 – SS) dr Milijana Roganović 01-04-2022 17:00

Učionica14

Monetarne finansije (Bol. 17 – SS) dr Dejan Živkov 04-04-2022 16:00

Učionica12

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – SS) dr Jovan Njegić 13-04-2022 12:00

Učionica8

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – SS) dr Dejan Živkov 04-04-2022 16:00

Učionica12

Interakcija čovek računar (Bol. 16) dr Zoran Marošan 14-04-2022 13:00

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Laboratorija 5

Učionica12

Učionica13

Ekonomika Evropske unije (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 13-04-2022 16:00

Učionica13

Ekonomika Evropske unije (Bol. 17 – MS) dr Miroslav Jovanović 06-04-2022 16:00

Učionica12

Poslovni engleski jezik (Bol. 17 – MS) dr Nataša Bikicki 08-04-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Upravljanje porodičnim poslovanjem (Bol. 17 – MS) dr Maja Vukadinović 30-03-2022 17:00

Amfiteatar2

Konkurentnost preduzeća i privrede (Bol. 17 – MS) dr Dejan Đurić 11-04-2022 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Ekonomika međunarodnih integracija (Bol. 17 – MS) dr Miroslav Jovanović 06-04-2022 16:00

Učionica12

Ekonomika međunarodnih integracija (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 13-04-2022 16:00

Učionica13

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – MS) dr Dejan Živkov 04-04-2022 16:00

Učionica12

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – MS) dr Jovan Njegić 13-04-2022 12:00

Učionica8

Upravljanje finansijskim rizicima (Bol. 17 – MS) dr Željko Račić 11-04-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Poslovne strategije (Bol. 17 – MS) dr Slaviša Đukanović 31-03-2022 12:00

Učionica14_KP

Projektni menadžment (Bol. 17 – MS) dr Veronika Boškov 28-03-2022 16:00

Učionica14

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Dejan Živkov 04-04-2022 16:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Jovan Njegić 13-04-2022 12:00

Učionica8

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Branka Paunović 01-04-2022 09:00

Učionica12

Učionica14

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Đorđe Ćuzović 01-04-2022 17:00

Učionica13

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Mirela Momčilović 11-04-2022 09:00

Učionica14

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Željko Račić 11-04-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Slaviša Đukanović 31-03-2022 12:00

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Maja Vukadinović 30-03-2022 17:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Marija Vuković 14-04-2022 16:00

Učionica13

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Ljiljana Jović 29-03-2022 16:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 13-04-2022 16:00

Učionica13

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Biserka Komnenić 13-04-2022 12:00

Učionica16

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Veronika Boškov 28-03-2022 16:00

Učionica14

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Slobodanka Jovin 28-03-2022 13:00

Učionica9

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Dejan Đurić 11-04-2022 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Metodologija istraživačkog rada (Bol. 17 – MS) dr Maja Vukadinović 30-03-2022 17:00

Amfiteatar2

Metodologija istraživačkog rada (Bol. 17 – MS) dr Gordana Vuksanović 30-03-2022 09:00

Učionica14_KP

Menadžment u spoljnoj trgovini (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 13-04-2022 16:00

Učionica13

Globalizacija (Bol. 17 – MS) dr Đorđe Ćuzović 01-04-2022 17:00

Učionica13

Primena statističkih modela u poslovanju (Bol. 17 – MS) dr Nataša Papić Blagojević 06-04-2022 10:30

Laboratorija 4

Učionica7

Međunarodna poreska politika (Bol. 17 – MS) dr Ljiljana Jović 29-03-2022 16:00

Učionica12

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Dejan Živkov 04-04-2022 16:00

Učionica12

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Gordana Vuksanović 30-03-2022 09:00

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Nataša Papić Blagojević 06-04-2022 10:30

Laboratorija 4

Učionica7

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Branka Paunović 01-04-2022 09:00

Učionica12

Učionica14

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Slobodanka Jovin 28-03-2022 13:00

Učionica9

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Đorđe Ćuzović 01-04-2022 17:00

Učionica13

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Maja Vukadinović 30-03-2022 17:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Marija Vuković 14-04-2022 16:00

Učionica13

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Mirela Momčilović 11-04-2022 09:00

Učionica14

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Slaviša Đukanović 31-03-2022 12:00

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Biserka Komnenić 13-04-2022 12:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Veronika Boškov 28-03-2022 16:00

Učionica14

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 13-04-2022 16:00

Učionica13

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Ljiljana Jović 29-03-2022 16:00

Učionica12

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Dejan Đurić 11-04-2022 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Međunarodno poslovno finansiranje (Bol. 17 – MS) dr Dejan Živkov 04-04-2022 16:00

Učionica12

Međunarodno poslovno finansiranje (Bol. 17 – MS) dr Ljiljana Jović 29-03-2022 16:00

Učionica12

Korporativne finansije (Bol. 17 – MS) dr Mirela Momčilović 11-04-2022 09:00

Učionica14

Korporativne finansije (Bol. 17 – MS) dr Slobodanka Jovin 28-03-2022 13:00

Učionica9

Organizaciono ponašanje (Bol. 17 – MS) dr Nikola Jančev 28-03-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Jovan Njegić 13-04-2022 12:00

Učionica8

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Slaviša Đukanović 31-03-2022 12:00

Učionica14_KP

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Đorđe Ćuzović 01-04-2022 17:00

Učionica13

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Nataša Papić Blagojević 06-04-2022 10:30

Laboratorija 4

Učionica7

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Ljiljana Jović 29-03-2022 16:00

Učionica12

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Maja Vukadinović 30-03-2022 17:00

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Dejan Đurić 11-04-2022 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 13-04-2022 16:00

Učionica13

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Marija Vuković 14-04-2022 16:00

Učionica13

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Veronika Boškov 28-03-2022 16:00

Učionica14

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Biserka Komnenić 13-04-2022 12:00

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Dejan Živkov 04-04-2022 16:00

Učionica12

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Branka Paunović 01-04-2022 09:00

Učionica12

Učionica14

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Željko Račić 11-04-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Slobodanka Jovin 28-03-2022 13:00

Učionica9

Poslovna statistika (Pre Bol.) dr Nataša Papić Blagojević 06-04-2022 10:30

Laboratorija 4

Učionica7

Operativni menadžment (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 28-03-2022 16:00

Učionica14

Osnovi računovodstva (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 31-03-2022 12:00

Učionica14_KP

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 29-03-2022 16:00

Učionica12

Uvod u veštačku inteligenciju (Bol. 16) dr Jovan Njegić 13-04-2022 12:00

Učionica8

Internet stvari (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 28-03-2022 09:00

Laboratorija 3

Učionica9

Softverski inženjering (Pre Bol.) dr Đorđe Pržulj 30-03-2022 09:00

Laboratorija 3

Socijalno preduzetništvo (Pre Bol.) dr Gordana Vuksanović 30-03-2022 09:00

Učionica14_KP

Osnovi preduzetništva (Pre Bol.) dr Biljana Stankov 06-04-2022 16:00

Učionica12

Strukture podataka i algoritmi (Pre Bol.) dr Sanja Lončar 07-04-2022 13:00

Laboratorija 4

Sistemi za upravljanje bazama podataka (Pre Bol.) dr Danijela Tešendić 07-04-2022 09:00

Učionica11

Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 28-03-2022 16:00

Učionica14

Upravljanje intelektualnom svojinom (Bol. 16) dr Biserka Komnenić 13-04-2022 12:00

Učionica16

Osnovi ekonomije (Bol. 20 dls) dr Dejan Đurić 11-04-2022 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Osnovi menadžmenta (Bol. 20 dls) dr Nikola Jančev 28-03-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Poslovno pravo (Bol. 20 dls) dr Isidora Milošević 13-04-2022 16:00

Amfiteatar2

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski (Bol. 20 dls) dr Nataša Bikicki 08-04-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Psihologija (Bol. 20 dls) dr Maja Vukadinović 30-03-2022 17:00

Amfiteatar2

Sociologija (Bol. 20 dls) dr Gordana Vuksanović 30-03-2022 09:00

Učionica14_KP

Osnovi organizacije (Bol. 20 dls) dr Milijana Roganović 01-04-2022 17:00

Učionica14

Računovodstvo (Bol. 20 dls) dr Stevan Tomašević 05-04-2022 13:00

Amfiteatar_KP

Nacionalna ekonomija (Bol. 20 dls) dr Dejan Đurić 11-04-2022 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Matematika (Bol. 20 dls) dr Miloš Japundžić 29-03-2022 13:00

Učionica14

Ekološki menadžment (Bol. 20 dls) dr Slaviša Đukanović 31-03-2022 12:00

Učionica14_KP

Agroekonomija (Bol. 20 dls) dr Branka Maksimović 31-03-2022 12:00

Učionica12_KP

Prvi strani poslovni jezik 2 Engleski (Bol. 20 dls) dr Nataša Bikicki 08-04-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Primena informacionih tehnologija (Bol. 20 dls) dr Zoran Marošan 14-04-2022 13:00

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Laboratorija 5

Učionica12

Učionica13

Uvod u finansije (Bol. 20 dls) dr Branka Paunović 01-04-2022 09:00

Učionica12

Učionica14

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 20 dls) dr Jovan Njegić 13-04-2022 12:00

Učionica8

Korporativno upravljanje (Bol. 20 dls) dr Dragana Milić 06-04-2022 14:00

Učionica14

Ekonomika preduzeća (Bol. 20 dls) dr Biserka Komnenić 13-04-2022 12:00

Učionica16

Osnovi revizije (Bol. 20 dls) dr Sanja Vlaović Begović 07-04-2022 14:00

Učionica12

Osnovi revizije (Bol. 20 dls) dr Stevan Tomašević 05-04-2022 13:00

Amfiteatar_KP

Bankarstvo (Bol. 20 dls) dr Željko Račić 11-04-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik 2 Nemački (Bol. 20 dls) Danijela Čolić 08-04-2022 13:30

Učionica13

Upravljanje investicijama (Bol. 20 dls) dr Mirela Momčilović 11-04-2022 09:00

Učionica14

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 20 dls) dr Branka Paunović 01-04-2022 09:00

Učionica12

Učionica14

Poslovna statistika (Bol. 20 dls) dr Nataša Papić Blagojević 06-04-2022 10:30

Laboratorija 4

Učionica7

Poslovna analiza (Bol. 20 dls) dr Sanja Vlaović Begović 07-04-2022 14:00

Učionica12

Međunarodne finansije (Bol. 20 dls) dr Dejan Živkov 04-04-2022 16:00

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik 3 Engleski (Bol. 20 dls) dr Nataša Bikicki 08-04-2022 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Međunarodno bankarstvo (Bol. 20 dls) dr Željko Račić 11-04-2022 16:00

Učionica12

Učionica13

Javne finansije (Bol. 20 dls) dr Marija Vuković 14-04-2022 16:00

Učionica13

Investiciono bankarstvo (Bol. 20 dls) dr Slobodanka Jovin 28-03-2022 13:00

Učionica9

Poslovne finansije (Bol. 20 dls) dr Biserka Komnenić 13-04-2022 12:00

Učionica16

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 20 dls) dr Dejan Živkov 04-04-2022 16:00

Učionica12

Preduzetničke finansije (Bol. 20 dls) dr Slobodanka Jovin 28-03-2022 13:00

Učionica9

Finansijska i aktuarska matematika (Bol. 20 dls) dr Nataša Papić Blagojević 06-04-2022 10:30

Laboratorija 4

Učionica7

Poslovna statistika dr Nataša Papić Blagojević 06-04-2022 10:30

Laboratorija 4

Učionica7

Osiguranje (Bol. 20 dls) dr Dragana Milić 12-04-2022 15:00

Učionica12

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 20 dls) dr Dragana Milić 12-04-2022 15:00

Učionica12

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 20 dls) dr Stevan Tomašević 05-04-2022 13:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 20 dls) dr Marija Vuković 14-04-2022 16:00

Učionica13

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 20 dls) dr Sanja Vlaović Begović 07-04-2022 14:00

Učionica12

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 20 dls) dr Marija Vuković 14-04-2022 16:00

Učionica13

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 20 dls) dr Slobodanka Jovin 28-03-2022 13:00

Učionica9