Izaberite stranicu

Prijava ispita za APRILSKI ispitni rok će biti 16, 17, i 18.03.2023. godine.

Ispitni rok traje od  21.03. do 06.04.2023. godine.

Uplate za prijavu ispita kao i školarina moraju biti izvršene zaključno sa 14.03.2023. godine, kako bi sve bile blagovremeno proknjižene.

Molbe za istovremeno polaganje ispita i kolokvijuma moraju biti izvršene zaključno sa 14.03.2023. godine i šalju se na https://www.vps.ns.ac.rs/formulari/ 

Mole se studenti da obrate pažnju da pri uplati u Banci, Pošti ili Menjačnici bude otkucan model 97, inače uplate NIKADA neće biti vidljive na računu studenta.

Mole se studenti da prilikom prijave ispita obrate pažnju kod kojeg nastavnika prijavljuju ispit.

Student može polagati predmet isključivo kod nastavnika kod kojeg je prijavio ispit iz predmeta.

Potrebno je da studenti provere prijave svojih ispita pre početka ispitnog roka i ukoliko postoje neslaganja da se što pre jave u Studentsku službu.

Ukoliko za predmet nije definisan nastavnik ili datum polaganja potrebno je da se što pre jave u Studentsku službu.

Plan prijave i početak ispitnog roka (do junskog roka) možete videti na kalendaru aktivnosti na sledećem linku

Napomene u vezi sa lokacijom održavanja

  • Ispiti koji se održavaju u učionicama sa oznakom KP, održavaju se u

prostorijama Škole na Bulevaru Kralja Petra I, broj 38/III

  • Ispiti koji se održavaju u učionicama bez dodatne slovne oznake, održavaju se u prostorijama Škole na Limanu, Vladimira Perića-Valtera br. 4 (Liman)

Upustvo za elektronsku prijavu ispita možete videti na sledećem linku


PredmetNastavnikDatumVremeUčionica
Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 03-04-2023 14:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 03-04-2023 14:00

Amfiteatar2

Poslovno okruženje (Bol. 17) dr Dejan Đurić 04-04-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Okruženje poslovanja (Pre Bol.) dr Dejan Đurić 04-04-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Željko Račić 04-04-2023 17:00

Amfiteatar2

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 29-03-2023 14:00

Učionica12

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 29-03-2023 14:00

Učionica12

Trgovinski menadžment (Pre Bol.) dr Đorđe Ćuzović 30-03-2023 13:30

Učionica14

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 31-03-2023 14:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 31-03-2023 14:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 31-03-2023 14:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 1 (TR) Tema 2 (Bol. 12) dr Branka Maksimović 03-04-2023 09:00

Učionica12

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 24-03-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica14

Računovodstvo banaka i finansijskih institucija (Bol. 07 – SS) dr Stevan Tomašević 23-03-2023 09:30

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (PB) Tema 2 (Bol. 12) dr Veronika Boškov 28-03-2023 10:00

Učionica16

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Biljana Stankov 27-03-2023 12:30

Učionica13

Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 28-03-2023 10:00

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Pre Bol.) Danijela Čolić 24-03-2023 13:00

Učionica13

Nemački poslovni jezik I (Pre Bol.) Danijela Čolić 24-03-2023 13:00

Učionica13

Nemački poslovni jezik II (Pre Bol.) Danijela Čolić 24-03-2023 13:00

Učionica13

Nemački poslovni jezik III (Pre Bol.) Danijela Čolić 24-03-2023 13:00

Učionica13

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Dejan Đurić 04-04-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 03-04-2023 14:00

Amfiteatar2

Uvod u finansijsko poslovanje (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 03-04-2023 14:00

Amfiteatar2

Osnovi računovodstva (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 03-04-2023 14:00

Amfiteatar2

Finansijsko računovodstvo (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 03-04-2023 14:00

Amfiteatar2

Finansijsko računovodstvo (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 03-04-2023 14:00

Amfiteatar2

Računovodstvo trgovinskih preduzeća (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 03-04-2023 14:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 12) dr Ljiljana Jović 03-04-2023 17:00

Amfiteatar2

Personalne finansije (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 03-04-2023 17:00

Amfiteatar2

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 03-04-2023 17:00

Amfiteatar2

Upravljanje rastom preduzeća (Pre Bol.) dr Dejan Đurić 04-04-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Programski jezici I (Pre Bol.) dr Goran Aritonović 04-04-2023 12:00

Laboratorija 4

Učionica11

Programski jezici II (Pre Bol.) dr Goran Aritonović 04-04-2023 12:00

Laboratorija 4

Učionica11

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 12) dr Gordana Vuksanović 05-04-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Ponašanje potrošača (Pre Bol.) dr Dragoljub Jovičić 05-04-2023 12:00

Amfiteatar2

Organizaciono ponašanje (Pre Bol.) dr Nikola Jančev 28-03-2023 12:00

Učionica13

Učionica14

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) dr Nikola Jančev 28-03-2023 12:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (TH) Tema 3 (Bol. 12) dr Zoran Marošan 28-03-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Poslovni informacioni sistemi (Pre Bol.) dr Zoran Marošan 28-03-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Uvod u primenu informacionih tehnologija u biznisu (Pre Bol.) dr Zoran Marošan 28-03-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 12) dr Predrag Ranitović 06-04-2023 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 12) dr Predrag Ranitović 06-04-2023 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Uvod u e-biznis (Pre Bol.) dr Predrag Ranitović 06-04-2023 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Projektovanje veb aplikacija (Pre Bol.) dr Predrag Ranitović 06-04-2023 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 29-03-2023 14:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 29-03-2023 14:00

Učionica12

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 29-03-2023 14:00

Učionica12

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 29-03-2023 14:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 12) dr Milijana Roganović 30-03-2023 12:00

Učionica12

Učionica14

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 12) dr Milijana Roganović 30-03-2023 12:00

Učionica12

Učionica14

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Pre Bol.) dr Milijana Roganović 30-03-2023 12:00

Učionica12

Učionica14

Stručna praksa 1 (TR) Tema 4 (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 30-03-2023 13:30

Učionica14

Turistička legislativa (Pre Bol.) dr Isidora Milošević 31-03-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Poslovna etika (Pre Bol.) dr Isidora Milošević 31-03-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Menadžment turističke destinacije (Pre Bol.) dr Tatjana Bošković 31-03-2023 14:00

Učionica12

Učionica13

Trgovinski marketing (Pre Bol.) dr Tatjana Bošković 31-03-2023 14:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 12) dr Branka Paunović 06-04-2023 12:00

Amfiteatar2

Učionica14

Uvod u finansijsko poslovanje (Pre Bol.) dr Branka Paunović 06-04-2023 12:00

Amfiteatar2

Učionica14

Teorija i analiza bilansa (Pre Bol.) dr Sanja Vlaović Begović 31-03-2023 14:00

Amfiteatar1

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) dr Ana Jovičić Vuković 21-03-2023 10:00

Učionica14

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 24-03-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica14

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 24-03-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica14

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 24-03-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 24-03-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica14

Tehnike međunarodnog poslovanja (Pre Bol.) dr Jelena Damnjanović 27-03-2023 12:30

Učionica14

Ekonomika trgovine (Pre Bol.) dr Biljana Stankov 27-03-2023 12:30

Učionica13

Finansijski menadžment (Pre Bol.) dr Biserka Komnenić 22-03-2023 13:00

Učionica12

Poslovna statistika (Pre Bol.) dr Nataša Papić Blagojević 27-03-2023 13:00

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Stručna praksa 1 (PB) Tema 3 (Bol. 12) dr Veronika Boškov 28-03-2023 10:00

Učionica16

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 12) dr Veronika Boškov 28-03-2023 10:00

Učionica16

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 12) dr Veronika Boškov 28-03-2023 10:00

Učionica16

Izrada i implementacija biznis plana (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 28-03-2023 10:00

Učionica16

Nemački poslovni jezik I (Pre Bol.) Danijela Čolić 24-03-2023 13:00

Učionica13

Nemački poslovni jezik II (Pre Bol.) Danijela Čolić 24-03-2023 13:00

Učionica13

Nemački poslovni jezik III (Pre Bol.) Danijela Čolić 24-03-2023 13:00

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 12) dr Nataša Bikicki 24-03-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica14

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 03-04-2023 14:00

Amfiteatar2

Poslovno planiranje (Bol. 07 – SS) dr Slaviša Đukanović 03-04-2023 14:00

Amfiteatar2

Budžetiranje, planiranje i kontrola profita (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 03-04-2023 17:00

Amfiteatar2

Preduzetničke finansije (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 03-04-2023 17:00

Amfiteatar2

Javne finansije i budžetiranje (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 03-04-2023 17:00

Amfiteatar2

Upravljanje rizicima (Bol. 07 – SS) dr Ljiljana Jović 03-04-2023 17:00

Amfiteatar2

Finansijska strategija i planiranje poreza (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 03-04-2023 17:00

Amfiteatar2

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) dr Dejan Đurić 04-04-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) dr Dejan Đurić 04-04-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Životno i neživotno osiguranje (Bol. 07 – SS) dr Željko Račić 04-04-2023 17:00

Amfiteatar2

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 12) dr Dragana Milić 05-04-2023 09:30

Amfiteatar2

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 12) dr Dragana Milić 05-04-2023 09:30

Amfiteatar2

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) dr Dragana Milić 05-04-2023 09:30

Amfiteatar2

Životno i neživotno osiguranje (Bol. 07 – SS) dr Dragana Milić 05-04-2023 09:30

Amfiteatar2

Poslovanje medija (Bol. 12) dr Gordana Vuksanović 05-04-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Socijalno preduzetništvo (Pre Bol.) dr Gordana Vuksanović 05-04-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Poslovno komuniciranje (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 05-04-2023 12:00

Amfiteatar2

Menadžment nabavke (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 05-04-2023 12:00

Amfiteatar2

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) dr Marija Vuković 28-03-2023 10:00

Učionica9

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) dr Nikola Jančev 28-03-2023 12:00

Učionica13

Učionica14

Osnovi informaciono-komunikacionih tehnologija (Pre Bol.) dr Zoran Marošan 28-03-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Tehnologija proizvodnje hrane (Pre Bol.) dr Branka Maksimović 29-03-2023 14:00

Učionica9

Marketing (Pre Bol.) dr Branka Maksimović 29-03-2023 14:00

Učionica9

Poznavanje robe (Pre Bol.) dr Branka Maksimović 29-03-2023 14:00

Učionica9

Finansijski menadžment (Pre Bol.) dr Jovan Njegić 29-03-2023 15:00

Učionica16

Personalne finansije (Pre Bol.) dr Jovan Njegić 29-03-2023 15:00

Učionica16

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 07 – SS) dr Jovan Njegić 29-03-2023 15:00

Učionica16

Osnovi turizma i hotelijerstva (Pre Bol.) dr Bojana Kovačević Berleković 29-03-2023 14:00

Učionica12

Menadžment turističke destinacije (Pre Bol.) dr Bojana Kovačević Berleković 29-03-2023 14:00

Učionica12

Poslovna etika (Pre Bol.) dr Isidora Milošević 31-03-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Poslovno pravo (Bol. 12) dr Isidora Milošević 31-03-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Međunarodni turizam (Pre Bol.) dr Tatjana Bošković 31-03-2023 14:00

Učionica12

Učionica13

Upravljanje turističkim preduzećima (Pre Bol.) dr Tatjana Bošković 31-03-2023 14:00

Učionica12

Učionica13

Osnovi turizma (Pre Bol.) dr Nataša Pavlović 03-04-2023 15:00

Učionica16

Agroekonomija (Bol. 12) dr Branka Maksimović 03-04-2023 09:00

Učionica12

Bankarsko poslovanje i platni promet (Bol. 07 – SS) dr Branka Paunović 06-04-2023 12:00

Amfiteatar2

Učionica14

Vrednovanje preduzeća (Pre Bol.) dr Sanja Vlaović Begović 31-03-2023 14:00

Amfiteatar1

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 24-03-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica14

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 24-03-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica14

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 24-03-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 24-03-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 12) dr Nataša Bikicki 24-03-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica14

Menadžment nabavke (Bol. 12) dr Biljana Stankov 27-03-2023 12:30

Učionica13

Osnovi organizacije (Bol. 12) dr Biljana Stankov 27-03-2023 12:30

Učionica13

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) dr Biserka Komnenić 22-03-2023 13:00

Učionica12

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) dr Stevan Tomašević 23-03-2023 09:30

Amfiteatar2

Osnovi organizacije (Bol. 12) dr Veronika Boškov 28-03-2023 10:00

Učionica16

Izrada i implementacija biznis plana (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 28-03-2023 10:00

Učionica16

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 28-03-2023 10:00

Učionica16

Upravljanje projektima (Bol. 07 – SS) dr Veronika Boškov 28-03-2023 10:00

Učionica16

Upravljanje rizicima (Bol. 07 – SS) dr Jovan Njegić 29-03-2023 15:00

Učionica16

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 07 – SS) dr Dejan Živkov 29-03-2023 15:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 12) Danijela Čolić 24-03-2023 13:00

Učionica13

Psihologija (Bol. 12) dr Gordana Vuksanović 05-04-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) dr Dejan Đurić 04-04-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 12) dr Ljiljana Jović 03-04-2023 17:00

Amfiteatar2

Međunarodno oporezivanje (Bol. 12) dr Ljiljana Jović 03-04-2023 17:00

Amfiteatar2

Javne finansije (Bol. 12) dr Ljiljana Jović 03-04-2023 17:00

Amfiteatar2

Bankarski menadžment (Bol. 12) dr Željko Račić 04-04-2023 17:00

Amfiteatar2

Investiciono bankarstvo (Bol. 12) dr Željko Račić 04-04-2023 17:00

Amfiteatar2

Bankarstvo (Bol. 12) dr Željko Račić 04-04-2023 17:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (FR) Tema 1 (Bol. 12) dr Dragana Milić 05-04-2023 09:30

Amfiteatar2

Osiguranje (Bol. 12) dr Dragana Milić 05-04-2023 09:30

Amfiteatar2

Tržišno komuniciranje (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 05-04-2023 12:00

Amfiteatar2

Tržišno poslovanje (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 05-04-2023 12:00

Amfiteatar2

Marketing istraživanje (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 05-04-2023 12:00

Amfiteatar2

Ponašanje potrošača (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 05-04-2023 12:00

Amfiteatar2

Ponašanje potrošača (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 05-04-2023 12:00

Amfiteatar2

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 12) dr Marija Vuković 28-03-2023 10:00

Učionica9

Međunarodno oporezivanje (Bol. 12) dr Marija Vuković 28-03-2023 10:00

Učionica9

Javne finansije (Bol. 12) dr Marija Vuković 28-03-2023 10:00

Učionica9

Osiguranje (Bol. 12) dr Marija Vuković 28-03-2023 10:00

Učionica9

Primena informacionih tehnologija (Bol. 12) dr Zoran Marošan 28-03-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Matematika (Bol. 12) dr Sanja Lončar 06-04-2023 13:00

Laboratorija 4

Učionica10

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 12) dr Predrag Ranitović 06-04-2023 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 12) dr Jovan Njegić 29-03-2023 15:00

Učionica16

Analiza hartija od vrednosti (Bol. 12) dr Jovan Njegić 29-03-2023 15:00

Učionica16

Posebni oblici turizma (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 29-03-2023 14:00

Učionica12

Posebni oblici turizma (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 29-03-2023 14:00

Učionica12

Turistička geografija (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 29-03-2023 14:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (TR) Tema 1 (Bol. 12) dr Milijana Roganović 30-03-2023 12:00

Učionica12

Učionica14

Analiza hartija od vrednosti (Bol. 12) dr Dejan Živkov 29-03-2023 15:00

Amfiteatar1

Investiciono bankarstvo (Bol. 12) dr Dejan Živkov 29-03-2023 15:00

Amfiteatar1

Javne finansije (Bol. 12) dr Dejan Živkov 29-03-2023 15:00

Amfiteatar1

Trgovinski menadžment (Bol. 12) dr Milijana Roganović 30-03-2023 12:00

Učionica12

Učionica14

Stručna praksa 1 (FR) Tema 1 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 31-03-2023 14:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 1 (TH) Tema 1 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 31-03-2023 14:00

Učionica12

Učionica13

Marketing istraživanje (Bol. 12) dr Branka Maksimović 03-04-2023 09:00

Učionica12

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 12) dr Branka Paunović 06-04-2023 12:00

Amfiteatar2

Učionica14

Vrednovanje preduzeća (Bol. 12) dr Branka Paunović 06-04-2023 12:00

Amfiteatar2

Učionica14

Finansijske institucije i tržišta (Pre Bol.) dr Branka Paunović 06-04-2023 12:00

Amfiteatar2

Učionica14

Analiza finansijskih izveštaja (Bol. 12) dr Sanja Vlaović Begović 31-03-2023 14:00

Amfiteatar1

Vrednovanje preduzeća (Bol. 12) dr Sanja Vlaović Begović 31-03-2023 14:00

Amfiteatar1

Osnovi revizije (Bol. 12) dr Sanja Vlaović Begović 31-03-2023 14:00

Amfiteatar1

Upravljačko računovodstvo (Bol. 12) dr Sanja Vlaović Begović 31-03-2023 14:00

Amfiteatar1

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 12) dr Miloš Japundžić 21-03-2023 12:00

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 24-03-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica14

Međunarodne organizacije i integracije (Bol. 12) dr Jelena Damnjanović 27-03-2023 12:30

Učionica14

Međunarodna ekonomija (Bol. 12) dr Jelena Damnjanović 27-03-2023 12:30

Učionica14

Preduzetništvo (Bol. 12) dr Biljana Stankov 27-03-2023 12:30

Učionica13

Ekonomika preduzeća (Bol. 12) dr Biserka Komnenić 22-03-2023 13:00

Učionica12

Ekonomika preduzeća (Bol. 12) dr Biserka Komnenić 22-03-2023 13:00

Učionica12

Finansijski menadžment (Bol. 12) dr Biserka Komnenić 22-03-2023 13:00

Učionica12

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 27-03-2023 13:00

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Aktuarstvo (Bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 27-03-2023 13:00

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Stručna praksa 1 (PB) Tema 1 (Bol. 12) dr Veronika Boškov 28-03-2023 10:00

Učionica16

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) dr Veronika Boškov 28-03-2023 10:00

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Bol. 12) Danijela Čolić 24-03-2023 13:00

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 12) Danijela Čolić 24-03-2023 13:00

Učionica13

Geopolitika (Bol. 12) dr Dejan Đurić 04-04-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 03-04-2023 14:00

Amfiteatar2

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) dr Slaviša Đukanović 03-04-2023 14:00

Amfiteatar2

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) dr Slaviša Đukanović 03-04-2023 14:00

Amfiteatar2

Osnovi ekonomije (Bol. 12) dr Dejan Đurić 04-04-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Stručna praksa 2 (TR) Tema 3 (Bol. 12) dr Dejan Đurić 04-04-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Osnovi ekonomije (Bol. 16) dr Dejan Đurić 04-04-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Osnovi mikroekonomske analize za poslovno odlučivanje (Pre Bol.) dr Dejan Đurić 04-04-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Uvod u programiranje (Bol. 16) dr Goran Aritonović 04-04-2023 12:00

Laboratorija 4

Učionica11

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 12) dr Dragana Milić 05-04-2023 09:30

Amfiteatar2

Marketing (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 05-04-2023 12:00

Amfiteatar2

Psihologija (Bol. 16) dr Maja Vukadinović 05-04-2023 17:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (FR) Tema 2 (Bol. 12) dr Marija Vuković 28-03-2023 10:00

Učionica9

Principi menadžmenta (Pre Bol.) dr Nikola Jančev 28-03-2023 12:00

Učionica13

Učionica14

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) dr Nikola Jančev 28-03-2023 12:00

Učionica13

Učionica14

Poslovni aplikativni sistemi (Bol. 12) dr Zoran Marošan 28-03-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Informacioni sistemi u turizmu (Bol. 12) dr Zoran Marošan 28-03-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Diskretne matematičke strukture (Bol. 16) dr Sanja Lončar 06-04-2023 13:00

Laboratorija 4

Učionica10

Projektovanje algoritama (Bol. 16) dr Sanja Lončar 06-04-2023 13:00

Laboratorija 4

Učionica10

Poslovna matematika (Pre Bol.) dr Sanja Lončar 06-04-2023 13:00

Laboratorija 4

Učionica10

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 12) dr Jovan Njegić 29-03-2023 15:00

Učionica16

Prirodni resursi u turizmu (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 29-03-2023 14:00

Učionica12

Sportsko rekreativni turizam (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 29-03-2023 14:00

Učionica12

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 12) dr Dejan Živkov 29-03-2023 15:00

Amfiteatar1

Menadžment usluga (Bol. 12) dr Milijana Roganović 30-03-2023 12:00

Učionica12

Učionica14

Elektronska trgovina (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 30-03-2023 13:30

Učionica14

Elektronska trgovina (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 30-03-2023 13:30

Učionica14

Trgovinski menadžment (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 30-03-2023 13:30

Učionica14

Menadžment usluga (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 30-03-2023 13:30

Učionica14

Poslovno pravo (Pre Bol.) dr Isidora Milošević 31-03-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Stručna praksa 2 (TR) Tema 1 (Bol. 12) dr Isidora Milošević 31-03-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Stručna praksa 2 (TH) Tema 3 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 31-03-2023 14:00

Učionica12

Učionica13

Ruralni turizam (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 31-03-2023 14:00

Učionica12

Učionica13

Ekonomika turizma (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 31-03-2023 14:00

Učionica12

Učionica13

Ruralni turizam (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 31-03-2023 14:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 2 (PB) Tema 1 (Bol. 12) dr Branka Maksimović 03-04-2023 09:00

Učionica12

Poznavanje robe (Bol. 12) dr Branka Maksimović 03-04-2023 09:00

Učionica12

Stručna praksa 2 (TH) Tema 2 (Bol. 12) dr Branka Paunović 06-04-2023 12:00

Amfiteatar2

Učionica14

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 12) dr Branka Paunović 06-04-2023 12:00

Amfiteatar2

Učionica14

Matematika (Bol. 16) dr Miloš Japundžić 21-03-2023 12:00

Učionica14

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 12) dr Boris Kuzman 22-03-2023 12:00

Učionica2

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 12) dr Boris Kuzman 22-03-2023 12:00

Učionica2

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 24-03-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) dr Nataša Bikicki 24-03-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) dr Nataša Bikicki 24-03-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica14

Trgovinski menadžment (Pre Bol.) dr Jelena Damnjanović 27-03-2023 12:30

Učionica14

Trgovinski menadžment (Bol. 12) dr Jelena Damnjanović 27-03-2023 12:30

Učionica14

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 12) dr Biljana Stankov 27-03-2023 12:30

Učionica13

Spoljnotrgovinsko poslovanje (Bol. 12) dr Biljana Stankov 27-03-2023 12:30

Učionica13

Stručna praksa 2 (TR) Tema 2 (Bol. 12) dr Biljana Stankov 27-03-2023 12:30

Učionica13

Osnovi preduzetništva (Pre Bol.) dr Biljana Stankov 27-03-2023 12:30

Učionica13

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 12) dr Biserka Komnenić 22-03-2023 13:00

Učionica12

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) dr Veronika Boškov 28-03-2023 10:00

Učionica16

Digitalni marketing (Bol. 12) dr Predrag Ranitović 06-04-2023 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 16) Danijela Čolić 24-03-2023 13:00

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (Bol. 12) Danijela Čolić 24-03-2023 13:00

Učionica13

Nacionalna ekonomija (Bol. 17) dr Dejan Đurić 04-04-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Osnovi makroekonomske analize za poslovno odlučivanje (Pre Bol.) dr Dejan Đurić 04-04-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Razvoj poslovnih aplikacija (Bol. 16) dr Goran Aritonović 04-04-2023 12:00

Laboratorija 4

Učionica11

Informacioni sistemi (Bol. 16) dr Jasmina Novaković 05-04-2023 11:30

Laboratorija 4

Multimedijalni sistemi (Bol. 16) dr Jasmina Novaković 05-04-2023 11:30

Laboratorija 4

Tržišno komuniciranje (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 05-04-2023 12:00

Amfiteatar2

Psihologija (Bol. 17) dr Maja Vukadinović 05-04-2023 17:00

Amfiteatar1

Poslovno komuniciranje (Bol. 17) dr Maja Vukadinović 05-04-2023 17:00

Amfiteatar1

Ekonomika javnog sektora (Pre Bol.) dr Marija Vuković 28-03-2023 10:00

Učionica9

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) dr Nikola Jančev 28-03-2023 12:00

Učionica13

Učionica14

Primena informacionih tehnologija (Bol. 16) dr Zoran Marošan 28-03-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 28-03-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 28-03-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 1 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 28-03-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 2 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 28-03-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 28-03-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 28-03-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Alati za poslovno odlučivanje (Bol. 16) dr Zoran Marošan 28-03-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Operativni sistemi (Bol. 16) dr Zoran Marošan 28-03-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 3 (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 06-04-2023 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 4 (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 06-04-2023 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 06-04-2023 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 06-04-2023 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Arhitektura računarskih sistema (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 06-04-2023 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Bezbednost informacionih sistema (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 06-04-2023 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Menadžment turističke destinacije (Bol. 17) dr Bojana Kovačević Berleković 29-03-2023 14:00

Učionica12

Objektno-orijentisano programiranje (Bol. 16) dr Mirjana Mikalački 29-03-2023 09:00

Laboratorija 3

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) dr Milijana Roganović 30-03-2023 12:00

Učionica12

Učionica14

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 30-03-2023 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Digitalni marketing (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 30-03-2023 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 31-03-2023 14:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 31-03-2023 14:00

Učionica12

Učionica13

Ekonomika turizma (Bol. 07) dr Tatjana Bošković 31-03-2023 14:00

Učionica12

Učionica13

Menadžment turističke destinacije (Bol. 17) dr Nataša Pavlović 03-04-2023 15:00

Učionica16

Tržišno komuniciranje (Bol. 17) dr Branka Maksimović 03-04-2023 09:00

Učionica12

Uvod u finansije (Bol. 17) dr Branka Paunović 06-04-2023 12:00

Amfiteatar2

Učionica14

Matematika (Bol. 17) dr Miloš Japundžić 21-03-2023 12:00

Učionica14

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 16) dr Miloš Japundžić 21-03-2023 12:00

Učionica14

Teorija grafova (Bol. 16) dr Miloš Japundžić 21-03-2023 12:00

Učionica14

Operaciona istraživanja (Bol. 16) dr Miloš Japundžić 21-03-2023 12:00

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 16) dr Nataša Bikicki 24-03-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica14

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) dr Biljana Stankov 27-03-2023 12:30

Učionica13

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 16) dr Suzana Marković 22-03-2023 11:00

Laboratorija 5

Integrisani razvojni alati (Bol. 16) dr Đorđe Pržulj 23-03-2023 09:00

Laboratorija 5

Učionica11

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 16) dr Nataša Papić Blagojević 27-03-2023 13:00

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Stručna praksa 2 (FR) Tema 4 (Bol. 12) dr Stevan Tomašević 23-03-2023 09:30

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (PB) Tema 4 (Bol. 12) dr Veronika Boškov 28-03-2023 10:00

Učionica16

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 17) dr Veronika Boškov 28-03-2023 10:00

Učionica16

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 17) dr Veronika Boškov 28-03-2023 10:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 16) Danijela Čolić 24-03-2023 13:00

Učionica13

Osnovi ekonomije (Bol. 17) dr Dejan Đurić 04-04-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Napredne veb tehnologije (Bol. 16) dr Suzana Marković 22-03-2023 11:00

Laboratorija 5

Softverski inženjering (Bol. 16) dr Đorđe Pržulj 23-03-2023 09:00

Laboratorija 5

Učionica11

Računarske mreže (Bol. 16) dr Danijela Tešendić 23-03-2023 09:00

Laboratorija 4

Bankarstvo (Bol. 17) dr Željko Račić 04-04-2023 17:00

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) dr Dragana Milić 05-04-2023 09:30

Amfiteatar2

Menadžment troškova (Bol. 17) dr Dragana Milić 05-04-2023 09:30

Amfiteatar2

Korporativno upravljanje (Bol. 17) dr Dragana Milić 05-04-2023 09:30

Amfiteatar2

Sociologija (Bol. 17) dr Gordana Vuksanović 05-04-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) dr Gordana Vuksanović 05-04-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Socijalno preduzetništvo (Bol. 17) dr Gordana Vuksanović 05-04-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Kanali marketinga (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 05-04-2023 12:00

Amfiteatar2

Ponašanje potrošača (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 05-04-2023 12:00

Amfiteatar2

Marketing (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 05-04-2023 12:00

Amfiteatar2

Ekologija i održivi razvoj u turizmu (Bol. 17) dr Vladimir Stojanović 05-04-2023 09:00

Učionica16

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) dr Marija Vuković 28-03-2023 10:00

Učionica9

Primena informacionih tehnologija (Bol. 17) dr Zoran Marošan 28-03-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Marketing (Bol. 17) dr Branka Maksimović 29-03-2023 14:00

Učionica9

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) dr Branka Maksimović 29-03-2023 14:00

Učionica9

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) dr Predrag Ranitović 06-04-2023 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 17) dr Jovan Njegić 29-03-2023 15:00

Učionica16

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) dr Bojana Kovačević Berleković 29-03-2023 14:00

Učionica12

Sportsko-rekreativni turizam (Bol. 17) dr Bojana Kovačević Berleković 29-03-2023 14:00

Učionica12

Osnovi organizacije (Bol. 17) dr Milijana Roganović 30-03-2023 12:00

Učionica12

Učionica14

Međunarodne finansije (Bol. 17) dr Dejan Živkov 29-03-2023 15:00

Amfiteatar1

Liderstvo (Bol. 17) dr Milijana Roganović 30-03-2023 12:00

Učionica12

Učionica14

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) dr Đorđe Ćuzović 30-03-2023 13:30

Učionica14

Poslovno pravo (Bol. 17) dr Isidora Milošević 31-03-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 31-03-2023 14:00

Učionica12

Učionica13

Ekonomika turizma (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 31-03-2023 14:00

Učionica12

Učionica13

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 31-03-2023 14:00

Učionica12

Učionica13

Menadžment događaja (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 31-03-2023 14:00

Učionica12

Učionica13

Marketing u turizmu (Bol. 17) dr Nataša Pavlović 03-04-2023 15:00

Učionica16

Istraživanje tržišta (Bol. 17) dr Branka Maksimović 03-04-2023 09:00

Učionica12

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 17) dr Branka Paunović 06-04-2023 12:00

Amfiteatar2

Učionica14

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) dr Branka Paunović 06-04-2023 12:00

Amfiteatar2

Učionica14

Osnovi revizije (Bol. 17) dr Sanja Vlaović Begović 31-03-2023 14:00

Amfiteatar1

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) dr Ana Jovičić Vuković 21-03-2023 10:00

Učionica14

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) dr Boris Kuzman 22-03-2023 12:00

Učionica2

Posebni oblici turizma (Bol. 17) dr Aleksandra Dragin 22-03-2023 11:00

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) dr Jelena Damnjanović 27-03-2023 12:30

Učionica14

Međunarodna ekonomija (Bol. 17) dr Jelena Damnjanović 27-03-2023 12:30

Učionica14

Ekonomija Evropske unije (Bol. 17) dr Biljana Stankov 27-03-2023 12:30

Učionica13

Osnovi organizacije (Bol. 17) dr Biljana Stankov 27-03-2023 12:30

Učionica13

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) dr Marko Špiler 22-03-2023 14:00

Učionica7

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) dr Stevan Tomašević 23-03-2023 09:30

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) dr Veronika Boškov 28-03-2023 10:00

Učionica16

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) dr Veronika Boškov 28-03-2023 10:00

Učionica16

Trendovi i inovacije u turizmu (Bol. 17) dr Veronika Boškov 28-03-2023 10:00

Učionica16

Preduzetnički menadžment (Bol. 17) dr Veronika Boškov 28-03-2023 10:00

Učionica16

Preduzetničke finansije (Bol. 17) dr Slobodanka Jovin 23-03-2023 09:30

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik 2 Nemački (Bol. 17) Danijela Čolić 24-03-2023 13:00

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik 3 Nemački (Bol. 17) Danijela Čolić 24-03-2023 13:00

Učionica13

Posebni oblici turizma (Bol. 17) dr Aleksandra Dragin 22-03-2023 11:00

Amfiteatar2

Turistička geografija (Bol. 17) dr Ana Jovičić Vuković 21-03-2023 10:00

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik Nemački (Bol. 17) Danijela Čolić 24-03-2023 13:00

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski (Bol. 17) dr Nataša Bikicki 24-03-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik 2 Engleski (Bol. 17) dr Nataša Bikicki 24-03-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica14

Međunarodna poreska politika (Bol. 17 – MS) dr Ljiljana Jović 03-04-2023 17:00

Amfiteatar2

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 17) dr Ljiljana Jović 03-04-2023 17:00

Amfiteatar2

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Dejan Đurić 04-04-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Upravljanje investicijama (Bol. 17) dr Mirela Momčilović 04-04-2023 12:00

Učionica13

Upravljanje finansijskim rizicima (Bol. 17 – MS) dr Željko Račić 04-04-2023 17:00

Amfiteatar2

Međunarodno bankarstvo (Bol. 17) dr Željko Račić 04-04-2023 17:00

Amfiteatar2

Upravljanje finansijskim rizicima (Bol. 17 – SS) dr Željko Račić 04-04-2023 17:00

Amfiteatar2

Upravljanje investicijama (Bol. 17) dr Dragana Milić 05-04-2023 09:30

Amfiteatar2

Metodologija istraživačkog rada (Bol. 17 – MS) dr Maja Vukadinović 05-04-2023 17:00

Amfiteatar1

Upravljanje porodičnim poslovanjem (Bol. 17 – MS) dr Maja Vukadinović 05-04-2023 17:00

Amfiteatar1

Investiciono bankarstvo (Bol. 17) dr Marija Vuković 28-03-2023 10:00

Učionica9

Javne finansije (Bol. 17) dr Marija Vuković 28-03-2023 10:00

Učionica9

Međunarodno oporezivanje (Bol. 17 – SS) dr Marija Vuković 28-03-2023 10:00

Učionica9

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Marija Vuković 28-03-2023 10:00

Učionica9

Osnovi menadžmenta (Bol. 17) dr Nikola Jančev 28-03-2023 12:00

Učionica13

Učionica14

Menadžment ljudskih resursa (Bol. 17) dr Nikola Jančev 28-03-2023 12:00

Učionica13

Učionica14

Interakcija čovek računar (Bol. 16) dr Zoran Marošan 28-03-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – SS) dr Jovan Njegić 29-03-2023 15:00

Učionica16

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – MS) dr Jovan Njegić 29-03-2023 15:00

Učionica16

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 29-03-2023 14:00

Učionica12

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 29-03-2023 14:00

Učionica12

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 29-03-2023 14:00

Učionica12

Prirodni resursi u turizmu (Bol. 17) dr Bojana Kovačević Berleković 29-03-2023 14:00

Učionica12

Ekonomika međunarodnih integracija (Bol. 17 – MS) dr Milijana Roganović 30-03-2023 12:00

Učionica12

Učionica14

Trgovinski menadžment (Bol. 17) dr Milijana Roganović 30-03-2023 12:00

Učionica12

Učionica14

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Milijana Roganović 30-03-2023 12:00

Učionica12

Učionica14

Monetarne finansije (Bol. 17 – SS) dr Dejan Živkov 29-03-2023 15:00

Amfiteatar1

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – SS) dr Dejan Živkov 29-03-2023 15:00

Amfiteatar1

Berzansko poslovanje (Bol. 17 – SS) dr Dejan Živkov 29-03-2023 15:00

Amfiteatar1

Globalizacija (Bol. 17 – MS) dr Đorđe Ćuzović 30-03-2023 13:30

Učionica14

Strukture podataka i algoritmi (Bol. 16) dr Sanja Lončar 31-03-2023 13:00

Laboratorija 4

Poslovna etika (Bol. 17) dr Isidora Milošević 31-03-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Bankarsko poslovanje (Bol. 17 – MS) dr Branka Paunović 06-04-2023 12:00

Amfiteatar2

Učionica14

Vrednovanje preduzeća (Bol. 17 – SS) dr Branka Paunović 06-04-2023 12:00

Amfiteatar2

Učionica14

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Branka Paunović 06-04-2023 12:00

Amfiteatar2

Učionica14

Bankarsko poslovanje i platni promet (Bol. 17 – SS) dr Branka Paunović 06-04-2023 12:00

Amfiteatar2

Učionica14

Poslovna analiza (Bol. 17) dr Sanja Vlaović Begović 31-03-2023 14:00

Amfiteatar1

Ekonomika međunarodnih integracija (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 27-03-2023 12:30

Učionica14

Ekonomika Evropske unije (Bol. 17 – MS) dr Biljana Stankov 27-03-2023 12:30

Učionica13

Spoljnotrgovinsko poslovanje (Bol. 17) dr Biljana Stankov 27-03-2023 12:30

Učionica13

Osnovi preduzetništva (Bol. 17) dr Biljana Stankov 27-03-2023 12:30

Učionica13

Poslovne finansije (Bol. 17) dr Biserka Komnenić 22-03-2023 13:00

Učionica12

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Biserka Komnenić 22-03-2023 13:00

Učionica12

Ekonomika preduzeća (Bol. 17) dr Biserka Komnenić 22-03-2023 13:00

Učionica12

Poslovna statistika (Bol. 17) dr Nataša Papić Blagojević 27-03-2023 13:00

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Finansijska i aktuarska matematika (Bol. 17) dr Nataša Papić Blagojević 27-03-2023 13:00

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Poslovna statistika (Pre Bol.) dr Nataša Papić Blagojević 27-03-2023 13:00

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – MS) dr Dejan Živkov 29-03-2023 15:00

Amfiteatar1

Osnovi preduzetništva (Bol. 17) dr Veronika Boškov 28-03-2023 10:00

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Jelena Damnjanović 27-03-2023 12:30

Učionica14

Konkurentnost preduzeća i privrede (Bol. 17 – MS) dr Dejan Đurić 04-04-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Investiciono bankarstvo (Bol. 17) dr Slobodanka Jovin 23-03-2023 09:30

Učionica16

Ekonomika preduzeća (Bol. 17) dr Biserka Komnenić 22-03-2023 13:00

Učionica12

Drugi strani poslovni jezik Engleski (Bol. 17) dr Nataša Bikicki 24-03-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica14

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Slaviša Đukanović 03-04-2023 14:00

Amfiteatar2

Poslovne strategije (Bol. 17 – MS) dr Slaviša Đukanović 03-04-2023 14:00

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) dr Slaviša Đukanović 03-04-2023 14:00

Amfiteatar2

Osnovi računovodstva (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 03-04-2023 14:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Ljiljana Jović 03-04-2023 17:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Ljiljana Jović 03-04-2023 17:00

Amfiteatar2

Finansijske berze (Bol. 17) dr Ljiljana Jović 03-04-2023 17:00

Amfiteatar2

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Ljiljana Jović 03-04-2023 17:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Dejan Đurić 04-04-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Mirela Momčilović 04-04-2023 12:00

Učionica13

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Mirela Momčilović 04-04-2023 12:00

Učionica13

Korporativne finansije (Bol. 17 – MS) dr Mirela Momčilović 04-04-2023 12:00

Učionica13

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Željko Račić 04-04-2023 17:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Željko Račić 04-04-2023 17:00

Amfiteatar2

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Željko Račić 04-04-2023 17:00

Amfiteatar2

Sociologija (Bol. 16) dr Gordana Vuksanović 05-04-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 05-04-2023 12:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Maja Vukadinović 05-04-2023 17:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Maja Vukadinović 05-04-2023 17:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Marija Vuković 28-03-2023 10:00

Učionica9

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Marija Vuković 28-03-2023 10:00

Učionica9

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) dr Marija Vuković 28-03-2023 10:00

Učionica9

Organizaciono ponašanje (Bol. 17 – MS) dr Nikola Jančev 28-03-2023 12:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) dr Branka Maksimović 29-03-2023 14:00

Učionica9

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Jovan Njegić 29-03-2023 15:00

Učionica16

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Dejan Živkov 29-03-2023 15:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Dejan Živkov 29-03-2023 15:00

Amfiteatar1

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) dr Dejan Živkov 29-03-2023 15:00

Amfiteatar1

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) dr Milijana Roganović 30-03-2023 12:00

Učionica12

Učionica14

Finansiranje malih i srednjih preduzeća (Bol. 17 – SS) dr Milijana Roganović 30-03-2023 12:00

Učionica12

Učionica14

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Đorđe Ćuzović 30-03-2023 13:30

Učionica14

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Đorđe Ćuzović 30-03-2023 13:30

Učionica14

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Đorđe Ćuzović 30-03-2023 13:30

Učionica14

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Đorđe Ćuzović 30-03-2023 13:30

Učionica14

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) dr Isidora Milošević 31-03-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 31-03-2023 14:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Branka Paunović 06-04-2023 12:00

Amfiteatar2

Učionica14

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Branka Paunović 06-04-2023 12:00

Amfiteatar2

Učionica14

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) dr Branka Paunović 06-04-2023 12:00

Amfiteatar2

Učionica14

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) dr Sanja Vlaović Begović 31-03-2023 14:00

Amfiteatar1

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) dr Boris Kuzman 22-03-2023 12:00

Učionica2

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 27-03-2023 12:30

Učionica14

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 27-03-2023 12:30

Učionica14

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) dr Biljana Stankov 27-03-2023 12:30

Učionica13

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Nataša Papić Blagojević 27-03-2023 13:00

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Primena statističkih modela u poslovanju (Bol. 17 – MS) dr Nataša Papić Blagojević 27-03-2023 13:00

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Veronika Boškov 28-03-2023 10:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Veronika Boškov 28-03-2023 10:00

Učionica16

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) dr Veronika Boškov 28-03-2023 10:00

Učionica16

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) dr Veronika Boškov 28-03-2023 10:00

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Veronika Boškov 28-03-2023 10:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Slobodanka Jovin 23-03-2023 09:30

Učionica16

Korporativne finansije (Bol. 17 – MS) dr Slobodanka Jovin 23-03-2023 09:30

Učionica16

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) dr Slobodanka Jovin 23-03-2023 09:30

Učionica16

Operativni menadžment (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 28-03-2023 10:00

Učionica16

Ekološki menadžment (Bol. 20 dls) dr Slaviša Đukanović 03-04-2023 14:00

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Ljiljana Jović 03-04-2023 17:00

Amfiteatar2

Međunarodno poslovno finansiranje (Bol. 17 – MS) dr Ljiljana Jović 03-04-2023 17:00

Amfiteatar2

Instrumenti finansiranja javnih potreba (Bol. 17 – SS) dr Ljiljana Jović 03-04-2023 17:00

Amfiteatar2

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 03-04-2023 17:00

Amfiteatar2

Osnovi ekonomije (Bol. 20 dls) dr Dejan Đurić 04-04-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Nacionalna ekonomija (Bol. 20 dls) dr Dejan Đurić 04-04-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Upravljanje investicijama (Bol. 20 dls) dr Mirela Momčilović 04-04-2023 12:00

Učionica13

Međunarodno bankarstvo (Bol. 20 dls) dr Željko Račić 04-04-2023 17:00

Amfiteatar2

Bankarstvo (Bol. 20 dls) dr Željko Račić 04-04-2023 17:00

Amfiteatar2

Sociologija (Bol. 20 dls) dr Gordana Vuksanović 05-04-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Socijalno preduzetništvo (Pre Bol.) dr Gordana Vuksanović 05-04-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Maja Vukadinović 05-04-2023 17:00

Amfiteatar1

Psihologija (Bol. 20 dls) dr Maja Vukadinović 05-04-2023 17:00

Amfiteatar1

Javne finansije (Bol. 20 dls) dr Marija Vuković 28-03-2023 10:00

Učionica9

Osnovi menadžmenta (Bol. 20 dls) dr Nikola Jančev 28-03-2023 12:00

Učionica13

Učionica14

Internet stvari (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 06-04-2023 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 20 dls) dr Jovan Njegić 29-03-2023 15:00

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Jovan Njegić 29-03-2023 15:00

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Dejan Živkov 29-03-2023 15:00

Amfiteatar1

Međunarodno poslovno finansiranje (Bol. 17 – MS) dr Dejan Živkov 29-03-2023 15:00

Amfiteatar1

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 20 dls) dr Dejan Živkov 29-03-2023 15:00

Amfiteatar1

Međunarodne finansije (Bol. 20 dls) dr Dejan Živkov 29-03-2023 15:00

Amfiteatar1

Osnovi organizacije (Bol. 20 dls) dr Milijana Roganović 30-03-2023 12:00

Učionica12

Učionica14

Strukture podataka i algoritmi (Pre Bol.) dr Sanja Lončar 31-03-2023 13:00

Laboratorija 4

Poslovno pravo (Bol. 20 dls) dr Isidora Milošević 31-03-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Agroekonomija (Bol. 20 dls) dr Branka Maksimović 03-04-2023 09:00

Učionica12

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Branka Paunović 06-04-2023 12:00

Amfiteatar2

Učionica14

Uvod u finansije (Bol. 20 dls) dr Branka Paunović 06-04-2023 12:00

Amfiteatar2

Učionica14

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 20 dls) dr Branka Paunović 06-04-2023 12:00

Amfiteatar2

Učionica14

Osnovi revizije (Bol. 20 dls) dr Sanja Vlaović Begović 31-03-2023 14:00

Amfiteatar1

Matematika (Bol. 20 dls) dr Miloš Japundžić 21-03-2023 12:00

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Bol. 12) dr Nataša Bikicki 24-03-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik 2 Engleski (Bol. 20 dls) dr Nataša Bikicki 24-03-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica14

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 27-03-2023 12:30

Učionica14

Menadžment u spoljnoj trgovini (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 27-03-2023 12:30

Učionica14

Osnovi preduzetništva (Pre Bol.) dr Biljana Stankov 27-03-2023 12:30

Učionica13

Upravljanje intelektualnom svojinom (Bol. 16) dr Biserka Komnenić 22-03-2023 13:00

Učionica12

Poslovne finansije (Bol. 20 dls) dr Biserka Komnenić 22-03-2023 13:00

Učionica12

Softverski inženjering (Pre Bol.) dr Đorđe Pržulj 23-03-2023 09:00

Laboratorija 5

Učionica11

Poslovna statistika (Bol. 20 dls) dr Nataša Papić Blagojević 27-03-2023 13:00

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Finansijska i aktuarska matematika (Bol. 20 dls) dr Nataša Papić Blagojević 27-03-2023 13:00

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Računovodstvo (Bol. 20 dls) dr Stevan Tomašević 23-03-2023 09:30

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Veronika Boškov 28-03-2023 10:00

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Slobodanka Jovin 23-03-2023 09:30

Učionica16

Investiciono bankarstvo (Bol. 20 dls) dr Slobodanka Jovin 23-03-2023 09:30

Učionica16

Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 28-03-2023 10:00

Učionica16

Preduzetničke finansije (Bol. 20 dls) dr Slobodanka Jovin 23-03-2023 09:30

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik 1 Nemački (Bol. 20 dls) Danijela Čolić 24-03-2023 13:00

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik 2 Nemački (Bol. 20 dls) Danijela Čolić 24-03-2023 13:00

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik 3 Nemački (Bol. 20 dls) Danijela Čolić 24-03-2023 13:00

Učionica13

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Dejan Đurić 04-04-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Ekonomika preduzeća (Bol. 20 dls) dr Biserka Komnenić 22-03-2023 13:00

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik 3 Engleski (Bol. 20 dls) dr Nataša Bikicki 24-03-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica14

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 03-04-2023 14:00

Amfiteatar2

Ekološki menadžment (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 03-04-2023 14:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 03-04-2023 14:00

Amfiteatar2

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 03-04-2023 14:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Slaviša Đukanović 03-04-2023 14:00

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Slaviša Đukanović 03-04-2023 14:00

Amfiteatar2

Ekološki menadžment (Bol. 17) dr Slaviša Đukanović 03-04-2023 14:00

Amfiteatar2

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Slaviša Đukanović 03-04-2023 14:00

Amfiteatar2

Personalne finansije (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 03-04-2023 17:00

Amfiteatar2

Poslovno okruženje (Bol. 12) dr Dejan Đurić 04-04-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Mirela Momčilović 04-04-2023 12:00

Učionica13

Osiguranje (Bol. 17) dr Dragana Milić 05-04-2023 09:30

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 20 dls) dr Dragana Milić 05-04-2023 09:30

Amfiteatar2

Osiguranje (Bol. 20 dls) dr Dragana Milić 05-04-2023 09:30

Amfiteatar2

Korporativno upravljanje (Bol. 20 dls) dr Dragana Milić 05-04-2023 09:30

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Gordana Vuksanović 05-04-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Gordana Vuksanović 05-04-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Poslovno komuniciranje (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 05-04-2023 12:00

Amfiteatar2

Savremeno tržišno poslovanje (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 05-04-2023 12:00

Amfiteatar2

Poslovne komunikacije (Pre Bol.) dr Maja Vukadinović 05-04-2023 17:00

Amfiteatar1

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 20 dls) dr Marija Vuković 28-03-2023 10:00

Učionica9

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 20 dls) dr Marija Vuković 28-03-2023 10:00

Učionica9

Nacionalna ekonomija (Bol. 17) dr Marija Vuković 28-03-2023 10:00

Učionica9

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Nikola Jančev 28-03-2023 12:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Nikola Jančev 28-03-2023 12:00

Učionica13

Učionica14

Primena informacionih tehnologija (Bol. 20 dls) dr Zoran Marošan 28-03-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Poslovni informacioni sistemi (Bol. 07 – SS) dr Zoran Marošan 28-03-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Elektronski sistemi plaćanja (Bol. 12) dr Predrag Ranitović 06-04-2023 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Ekologija i održivi razvoj u turizmu (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 29-03-2023 14:00

Učionica12

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Milijana Roganović 30-03-2023 12:00

Učionica12

Učionica14

Marketing u turizmu (Pre Bol.) dr Nataša Pavlović 03-04-2023 15:00

Učionica16

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 20 dls) dr Branka Paunović 06-04-2023 12:00

Amfiteatar2

Učionica14

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Sanja Vlaović Begović 31-03-2023 14:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Sanja Vlaović Begović 31-03-2023 14:00

Amfiteatar1

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Sanja Vlaović Begović 31-03-2023 14:00

Amfiteatar1

Vrednovanje preduzeća dr Sanja Vlaović Begović 31-03-2023 14:00

Amfiteatar1

Računovodstvo (Bol. 17) dr Sanja Vlaović Begović 31-03-2023 14:00

Amfiteatar1

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 20 dls) dr Sanja Vlaović Begović 31-03-2023 14:00

Amfiteatar1

Računovodstvo (Bol. 20 dls) dr Sanja Vlaović Begović 31-03-2023 14:00

Amfiteatar1

Turistička geografija (Pre Bol.) dr Ana Jovičić Vuković 21-03-2023 10:00

Učionica14

Menadžment događaja (Bol. 17) dr Boris Kuzman 22-03-2023 12:00

Učionica2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Dajana Ercegovac 22-03-2023 14:00

Učionica8

Menadžment nabavke dr Marko Špiler 22-03-2023 14:00

Učionica7

Poslovna statistika dr Nataša Papić Blagojević 27-03-2023 13:00

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Nataša Papić Blagojević 27-03-2023 13:00

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Nataša Papić Blagojević 27-03-2023 13:00

Amfiteatar2

Laboratorija 4

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Stevan Tomašević 23-03-2023 09:30

Amfiteatar2

Osnovi revizije (Bol. 17) dr Stevan Tomašević 23-03-2023 09:30

Amfiteatar2

Računovodstvo (Bol. 17) dr Stevan Tomašević 23-03-2023 09:30

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 20 dls) dr Stevan Tomašević 23-03-2023 09:30

Amfiteatar2

Bankarsko poslovanje (Bol. 17 – MS) dr Slobodanka Jovin 23-03-2023 09:30

Učionica16

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 20 dls) dr Slobodanka Jovin 23-03-2023 09:30

Učionica16

Sociologija (Bol. 12) dr Gordana Vuksanović 05-04-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Tržišno komuniciranje (Bol. 12) dr Gordana Vuksanović 05-04-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Metodologija istraživačkog rada (Bol. 17 – MS) dr Gordana Vuksanović 05-04-2023 10:00

Amfiteatar_KP

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Maja Vukadinović 05-04-2023 17:00

Amfiteatar1

Upravljanje porodičnim poslovima (Pre Bol.) dr Maja Vukadinović 05-04-2023 17:00

Amfiteatar1

Finansijska strategija i planiranje poreza (Pre Bol.) dr Marija Vuković 28-03-2023 10:00

Učionica9

Savremene tendencije u javnoj upravi (Pre Bol.) dr Marija Vuković 28-03-2023 10:00

Učionica9

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) dr Jovan Njegić 29-03-2023 15:00

Učionica16

Finansijske institucije i tržišta (Pre Bol.) dr Jovan Njegić 29-03-2023 15:00

Učionica16

Uvod u veštačku inteligenciju (Bol. 16) dr Jovan Njegić 29-03-2023 15:00

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Dejan Živkov 29-03-2023 15:00

Amfiteatar1

Osnovi organizacije (Bol. 12) dr Milijana Roganović 30-03-2023 12:00

Učionica12

Učionica14

Međunarodna trgovina (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 30-03-2023 13:30

Učionica14

Elektronska trgovina (Bol. 17) dr Đorđe Ćuzović 30-03-2023 13:30

Učionica14

Međunarodna trgovina (Bol. 17) dr Đorđe Ćuzović 30-03-2023 13:30

Učionica14

Projektni menadžment (Bol. 17 – MS) dr Veronika Boškov 28-03-2023 10:00

Učionica16

Stručna praksa 1 (TH) Tema 3 (Bol. 12) dr Zoran Marošan 28-03-2023 09:00

Laboratorija 4

Učionica13

Učionica14

Upravljanje projektima (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 28-03-2023 10:00

Učionica16

Baze podataka (Pre Bol.) dr Danijela Tešendić 23-03-2023 09:00

Laboratorija 4

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 29-03-2023 14:00

Učionica12

Agroekonomija (Bol. 17) dr Branka Maksimović 03-04-2023 09:00

Učionica12

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Biserka Komnenić 22-03-2023 13:00

Učionica12

Osnovi revizije (Bol. 20 dls) dr Stevan Tomašević 23-03-2023 09:30

Amfiteatar2

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 12) dr Veronika Boškov 28-03-2023 10:00

Učionica16

Upravljanje kvalitetom (Bol. 12) dr Veronika Boškov 28-03-2023 10:00

Učionica16

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Slobodanka Jovin 23-03-2023 09:30

Učionica16

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 17) dr Bojana Kovačević Berleković 29-03-2023 14:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Milijana Roganović 30-03-2023 12:00

Učionica12

Učionica14

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 30-03-2023 13:30

Učionica14

Stručna praksa 2 (TH) Tema 1 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 31-03-2023 14:00

Učionica12

Učionica13

Sistemi za upravljanje bazama podataka (Pre Bol.) dr Danijela Tešendić 23-03-2023 09:00

Laboratorija 4

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) dr Dajana Ercegovac 22-03-2023 14:00

Učionica8

Prvi strani poslovni jezik 1 Nemački (Bol. 17) Danijela Čolić 24-03-2023 13:00

Učionica13

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 12) dr Sanja Vlaović Begović 31-03-2023 14:00

Amfiteatar1

Vrednovanje preduzeća (Pre Bol.) dr Sanja Vlaović Begović 31-03-2023 14:00

Amfiteatar1

Poslovna analiza (Bol. 20 dls) dr Sanja Vlaović Begović 31-03-2023 14:00

Amfiteatar1

Trendovi i inovacije u turizmu (Bol. 17) dr Ana Jovičić Vuković 21-03-2023 10:00

Učionica14

Matematika (Bol. 12) dr Miloš Japundžić 21-03-2023 12:00

Učionica14

Biznis plan (Bol. 17) dr Boris Kuzman 22-03-2023 12:00

Učionica2

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 24-03-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica14

Ekonomika Evropske unije (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 27-03-2023 12:30

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski (Bol. 20 dls) dr Nataša Bikicki 24-03-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik 3 Engleski (Bol. 17) dr Nataša Bikicki 24-03-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 16) dr Nataša Bikicki 24-03-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica14

Baze podataka (Bol. 16) dr Danijela Tešendić 23-03-2023 09:00

Laboratorija 4

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 17) dr Ana Jovičić Vuković 21-03-2023 10:00

Učionica14

Poslovni engleski jezik (Bol. 17 – MS) dr Nataša Bikicki 24-03-2023 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica14