Izaberite stranicu

Prijava ispita za APRILSKI ispitni rok će biti 04. i 05. aprila 2024. godine.

Ispitni rok traje od  09.04. do 26.04.2024. godine.

 Uplate za prijavu ispita kao i školarina moraju biti izvršene zaključno sa 01.04.2024. godine, kako bi sve bile blagovremeno proknjižene.

Molbe za istovremeno polaganje ispita i kolokvijuma moraju biti izvršene zaključno sa 05.04.2024. godine i šalju se na https://www.vps.ns.ac.rs/formulari/

 Mole se studenti da obrate pažnju da pri uplati u Banci, Pošti ili Menjačnici bude otkucan model 97, inače uplate NIKADA neće biti vidljive na računu studenta.

Mole se studenti da prilikom prijave ispita obrate pažnju kod kojeg nastavnika prijavljuju ispit.

Student može polagati predmet isključivo kod nastavnika kod kojeg je prijavio ispit iz predmeta.

Potrebno je da studenti provere prijave svojih ispita pre početka ispitnog roka i ukoliko postoje neslaganja da se što pre jave u Studentsku službu.

Ukoliko za predmet nije definisan nastavnik ili datum polaganja potrebno je da se što pre jave u Studentsku službu.

Plan prijave i početak ispitnog roka pratiti na kalendaru aktivnosti na sledećem linku: http://www.vps.ns.ac.rs/studije/kalendar-aktivnosti/

 

Napomene u vezi sa lokacijom održavanja

 

  • Ispiti koji se održavaju u učionicama sa oznakom KP, održavaju se u

prostorijama Škole na Bulevaru Kralja Petra I, broj 38/III

  • Ispiti koji se održavaju u učionicama bez dodatne slovne oznake, održavaju se u prostorijama Škole na Limanu, Vladimira Perića-Valtera br. 4 (Liman)

 

Upustvo za elektronsku prijavu ispita možete videti na sledećem linku: http://www.vps.ns.ac.rs/uputstvo-za-elektronsku-prijavu-ispita/


Predmet Nastavnik Datum Vreme Učionica
Drugi strani poslovni jezik Engleski (Bol. 17) dr Nataša Bikicki 18-04-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik 3 Engleski (Bol. 17) dr Nataša Bikicki 18-04-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Diskretne matematičke strukture (Bol. 16) dr Sanja Lončar 24-04-2024 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Strukture podataka i algoritmi (Bol. 16) dr Sanja Lončar 24-04-2024 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Matematika (Bol. 12) dr Sanja Lončar 24-04-2024 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Poslovna matematika (Pre Bol.) dr Sanja Lončar 24-04-2024 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Savremeno tržišno poslovanje (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 17-04-2024 10:30

Amfiteatar2

Upravljanje investicijama (Bol. 17) dr Dragana Milić 17-04-2024 11:30

Učionica9

Poslovni engleski jezik (Bol. 17 – MS) dr Nataša Bikicki 18-04-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Poslovna statistika (Bol. 20 dls) dr Nataša Papić Blagojević 15-04-2024 13:00

Amfiteatar1

Laboratorija 3

Osnovi organizacije (Bol. 17) dr Milijana Roganović 24-04-2024 14:00

Amfiteatar1

Računovodstvo banaka i finansijskih institucija (Bol. 07 – SS) dr Stevan Tomašević 19-04-2024 09:00

Učionica9

Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata (Pre Bol.) dr Marija Vranješ 22-04-2024 13:00

Učionica8

Nemački poslovni jezik I (Pre Bol.) Ivana Zorica Samardžić 18-04-2024 10:00

Učionica11

Nemački poslovni jezik II (Pre Bol.) Ivana Zorica Samardžić 18-04-2024 10:00

Učionica11

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Pre Bol.) Ivana Zorica Samardžić 18-04-2024 10:00

Učionica11

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 18-04-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 23-04-2024 09:00

Učionica13

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 23-04-2024 09:00

Učionica13

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 23-04-2024 09:00

Učionica13

Upravljanje porodičnim poslovima (Pre Bol.) dr Maja Vukadinović 25-04-2024 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TR) Tema 2 (Bol. 12) dr Branka Maksimović 09-04-2024 09:00

Učionica8

Trgovinski menadžment (Pre Bol.) dr Đorđe Ćuzović 24-04-2024 16:00

Učionica14

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 10-04-2024 13:00

Učionica12

Ekonomika trgovine (Pre Bol.) dr Biljana Stankov 15-04-2024 10:00

Učionica13

Poslovna statistika (Pre Bol.) dr Nataša Papić Blagojević 15-04-2024 13:00

Amfiteatar1

Laboratorija 3

Elektronski sistemi plaćanja (Bol. 12) dr Predrag Ranitović 19-04-2024 12:00

Laboratorija 4

Učionica10

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 12) dr Predrag Ranitović 19-04-2024 12:00

Laboratorija 4

Učionica10

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 12) dr Predrag Ranitović 19-04-2024 12:00

Laboratorija 4

Učionica10

Uvod u e-biznis (Pre Bol.) dr Predrag Ranitović 19-04-2024 12:00

Laboratorija 4

Učionica10

Projektovanje veb aplikacija (Pre Bol.) dr Predrag Ranitović 19-04-2024 12:00

Laboratorija 4

Učionica10

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) dr Ana Jovičić Vuković 22-04-2024 13:00

Učionica13

Programski jezici II (Pre Bol.) dr Goran Aritonović 16-04-2024 13:30

Laboratorija 3

Učionica11

Okruženje poslovanja (Pre Bol.) dr Dejan Đurić 16-04-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 12) dr Gordana Vuksanović 17-04-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Nemački poslovni jezik I (Pre Bol.) Ivana Zorica Samardžić 18-04-2024 10:00

Učionica11

Nemački poslovni jezik II (Pre Bol.) Ivana Zorica Samardžić 18-04-2024 10:00

Učionica11

Nemački poslovni jezik III (Pre Bol.) Ivana Zorica Samardžić 18-04-2024 10:00

Učionica11

Nemački poslovni jezik III (Pre Bol.) Ivana Zorica Samardžić 18-04-2024 10:00

Učionica11

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 18-04-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 18-04-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 18-04-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 18-04-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Trgovinski marketing (Pre Bol.) dr Tatjana Bošković 23-04-2024 09:00

Učionica13

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 12) dr Branka Paunović 23-04-2024 10:30

Učionica11

Učionica9

Uvod u finansijsko poslovanje (Pre Bol.) dr Branka Paunović 23-04-2024 10:30

Učionica11

Učionica9

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 12) dr Ljiljana Jović 23-04-2024 14:00

Učionica12

Poslovna etika (Pre Bol.) dr Maja Vukadinović 25-04-2024 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Organizaciono ponašanje (Pre Bol.) dr Nikola Jančev 11-04-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) dr Nikola Jančev 11-04-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Teorija i analiza bilansa (Pre Bol.) dr Sanja Vlaović Begović 09-04-2024 10:30

Učionica14

Finansijski menadžment (Pre Bol.) dr Biserka Komnenić 24-04-2024 10:30

Učionica8

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 12) dr Milijana Roganović 24-04-2024 14:00

Amfiteatar1

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 12) dr Milijana Roganović 24-04-2024 14:00

Amfiteatar1

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Pre Bol.) dr Milijana Roganović 24-04-2024 14:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 24-04-2024 16:00

Učionica14

Stručna praksa 1 (TR) Tema 4 (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 24-04-2024 16:00

Učionica14

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 12-04-2024 13:00

Učionica13

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 12-04-2024 13:00

Učionica13

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 12-04-2024 13:00

Učionica13

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 12-04-2024 13:00

Učionica13

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 12-04-2024 13:00

Učionica13

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 12-04-2024 13:00

Učionica13

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 10-04-2024 13:00

Učionica12

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 10-04-2024 13:00

Učionica12

Uvod u finansijsko poslovanje (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 10-04-2024 13:00

Učionica12

Finansijsko računovodstvo (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 10-04-2024 13:00

Učionica12

Finansijsko računovodstvo (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 10-04-2024 13:00

Učionica12

Osnovi računovodstva (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 10-04-2024 13:00

Učionica12

Računovodstvo trgovinskih preduzeća (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 10-04-2024 13:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (TH) Tema 3 (Bol. 12) dr Zoran Marošan 11-04-2024 09:00

Amfiteatar1

Laboratorija 3

Učionica13

Stručna praksa 1 (TH) Tema 3 (Bol. 12) dr Zoran Marošan 11-04-2024 09:00

Amfiteatar1

Laboratorija 3

Učionica13

Uvod u primenu informacionih tehnologija u biznisu (Pre Bol.) dr Zoran Marošan 11-04-2024 09:00

Amfiteatar1

Laboratorija 3

Učionica13

Izrada i implementacija biznis plana (Pre Bol.) dr Dajana Ercegovac 22-04-2024 14:00

Učionica7

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 12) dr Nataša Bikicki 18-04-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Osnovi organizacije (Bol. 12) dr Biljana Stankov 15-04-2024 10:00

Učionica13

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) dr Stevan Tomašević 19-04-2024 09:00

Učionica9

Baze podataka (Pre Bol.) dr Danijela Tešendić 16-04-2024 09:00

Laboratorija 4

Učionica11

Životno i neživotno osiguranje (Bol. 07 – SS) dr Željko Račić 16-04-2024 15:00

Amfiteatar1

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) dr Dejan Đurić 16-04-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) dr Dejan Đurić 16-04-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Poslovno okruženje (Bol. 12) dr Dejan Đurić 16-04-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) dr Dejan Đurić 16-04-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Psihologija (Bol. 12) dr Gordana Vuksanović 17-04-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment nabavke (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 17-04-2024 10:30

Amfiteatar2

Ponašanje potrošača (Pre Bol.) dr Dragoljub Jovičić 17-04-2024 10:30

Amfiteatar2

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 12) dr Dragana Milić 17-04-2024 11:30

Učionica9

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 12) dr Dragana Milić 17-04-2024 11:30

Učionica9

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) dr Dragana Milić 17-04-2024 11:30

Učionica9

Životno i neživotno osiguranje (Bol. 07 – SS) dr Dragana Milić 17-04-2024 11:30

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 18-04-2024 10:00

Učionica11

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 12) dr Nataša Bikicki 18-04-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 18-04-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 18-04-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 18-04-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Međunarodni turizam (Pre Bol.) dr Tatjana Bošković 23-04-2024 09:00

Učionica13

Upravljanje turističkim preduzećima (Pre Bol.) dr Tatjana Bošković 23-04-2024 09:00

Učionica13

Menadžment turističke destinacije (Pre Bol.) dr Tatjana Bošković 23-04-2024 09:00

Učionica13

Bankarsko poslovanje i platni promet (Bol. 07 – SS) dr Branka Paunović 23-04-2024 10:30

Učionica11

Učionica9

Upravljanje rizicima (Bol. 07 – SS) dr Ljiljana Jović 23-04-2024 14:00

Učionica12

Finansijska strategija i planiranje poreza (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 23-04-2024 14:00

Učionica12

Personalne finansije (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 23-04-2024 14:00

Učionica12

Javne finansije i budžetiranje (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 23-04-2024 14:00

Učionica12

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 23-04-2024 14:00

Učionica12

Poslovna etika (Pre Bol.) dr Maja Vukadinović 25-04-2024 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Finansijska strategija i planiranje poreza (Pre Bol.) dr Marija Vuković 11-04-2024 15:00

Učionica9

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) dr Marija Vuković 11-04-2024 15:00

Učionica9

Vrednovanje preduzeća (Pre Bol.) dr Sanja Vlaović Begović 09-04-2024 10:30

Učionica14

Agroekonomija (Bol. 12) dr Branka Maksimović 09-04-2024 09:00

Učionica8

Poznavanje robe (Pre Bol.) dr Branka Maksimović 09-04-2024 09:00

Učionica8

Marketing (Pre Bol.) dr Branka Maksimović 09-04-2024 09:00

Učionica8

Tehnologija proizvodnje hrane (Pre Bol.) dr Branka Maksimović 09-04-2024 09:00

Učionica8

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) dr Biserka Komnenić 24-04-2024 10:30

Učionica8

Osnovi organizacije (Bol. 12) dr Milijana Roganović 24-04-2024 14:00

Amfiteatar1

Osnovi organizacije (Bol. 12) dr Milijana Roganović 24-04-2024 14:00

Amfiteatar1

Osnovi turizma i hotelijerstva (Pre Bol.) dr Bojana Kovačević Berleković 12-04-2024 13:00

Učionica13

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 07 – SS) dr Jovan Njegić 12-04-2024 09:00

Učionica7

Upravljanje rizicima (Bol. 07 – SS) dr Jovan Njegić 12-04-2024 09:00

Učionica7

Finansijski menadžment (Pre Bol.) dr Jovan Njegić 12-04-2024 09:00

Učionica7

Personalne finansije (Pre Bol.) dr Jovan Njegić 12-04-2024 09:00

Učionica7

Ekološki menadžment (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 10-04-2024 13:00

Učionica12

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 10-04-2024 13:00

Učionica12

Poslovno planiranje (Bol. 07 – SS) dr Slaviša Đukanović 10-04-2024 13:00

Učionica12

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 07 – SS) dr Dejan Živkov 12-04-2024 09:00

Učionica16

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) dr Nikola Jančev 11-04-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje projektima (Bol. 07 – SS) dr Dajana Ercegovac 22-04-2024 14:00

Učionica7

Preduzetništvo (Bol. 12) dr Biljana Stankov 15-04-2024 10:00

Učionica13

Aktuarstvo (Bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 15-04-2024 13:00

Amfiteatar1

Laboratorija 3

Matematika (Bol. 12) dr Miloš Japundžić 22-04-2024 13:00

Učionica12

Bankarski menadžment (Bol. 12) dr Željko Račić 16-04-2024 15:00

Amfiteatar1

Bankarstvo (Bol. 12) dr Željko Račić 16-04-2024 15:00

Amfiteatar1

Geopolitika (Bol. 12) dr Dejan Đurić 16-04-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Tržišno komuniciranje (Bol. 12) dr Gordana Vuksanović 17-04-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovanje medija (Bol. 12) dr Gordana Vuksanović 17-04-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Socijalno preduzetništvo (Pre Bol.) dr Gordana Vuksanović 17-04-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovno komuniciranje (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 17-04-2024 10:30

Amfiteatar2

Tržišno komuniciranje (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 17-04-2024 10:30

Amfiteatar2

Tržišno poslovanje (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 17-04-2024 10:30

Amfiteatar2

Marketing istraživanje (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 17-04-2024 10:30

Amfiteatar2

Ponašanje potrošača (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 17-04-2024 10:30

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (FR) Tema 1 (Bol. 12) dr Dragana Milić 17-04-2024 11:30

Učionica9

Osiguranje (Bol. 12) dr Dragana Milić 17-04-2024 11:30

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 18-04-2024 10:00

Učionica11

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 18-04-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (FR) Tema 1 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 23-04-2024 09:00

Učionica13

Stručna praksa 1 (TH) Tema 1 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 23-04-2024 09:00

Učionica13

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 12) dr Branka Paunović 23-04-2024 10:30

Učionica11

Učionica9

Vrednovanje preduzeća (Bol. 12) dr Branka Paunović 23-04-2024 10:30

Učionica11

Učionica9

Finansijske institucije i tržišta (Pre Bol.) dr Branka Paunović 23-04-2024 10:30

Učionica11

Učionica9

Međunarodno oporezivanje (Bol. 12) dr Ljiljana Jović 23-04-2024 14:00

Učionica12

Javne finansije (Bol. 12) dr Ljiljana Jović 23-04-2024 14:00

Učionica12

Budžetiranje, planiranje i kontrola profita (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 23-04-2024 14:00

Učionica12

Preduzetničke finansije (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 23-04-2024 14:00

Učionica12

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 12) dr Marija Vuković 11-04-2024 15:00

Učionica9

Međunarodno oporezivanje (Bol. 12) dr Marija Vuković 11-04-2024 15:00

Učionica9

Javne finansije (Bol. 12) dr Marija Vuković 11-04-2024 15:00

Učionica9

Osiguranje (Bol. 12) dr Marija Vuković 11-04-2024 15:00

Učionica9

Analiza finansijskih izveštaja (Bol. 12) dr Sanja Vlaović Begović 09-04-2024 10:30

Učionica14

Vrednovanje preduzeća (Bol. 12) dr Sanja Vlaović Begović 09-04-2024 10:30

Učionica14

Osnovi revizije (Bol. 12) dr Sanja Vlaović Begović 09-04-2024 10:30

Učionica14

Marketing istraživanje (Bol. 12) dr Branka Maksimović 09-04-2024 09:00

Učionica8

Ekonomika preduzeća (Bol. 12) dr Biserka Komnenić 24-04-2024 10:30

Učionica8

Ekonomika preduzeća (Bol. 12) dr Biserka Komnenić 24-04-2024 10:30

Učionica8

Finansijski menadžment (Bol. 12) dr Biserka Komnenić 24-04-2024 10:30

Učionica8

Stručna praksa 1 (TR) Tema 1 (Bol. 12) dr Milijana Roganović 24-04-2024 14:00

Amfiteatar1

Međunarodna trgovina (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 24-04-2024 16:00

Učionica14

Posebni oblici turizma (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 12-04-2024 13:00

Učionica13

Posebni oblici turizma (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 12-04-2024 13:00

Učionica13

Turistička geografija (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 12-04-2024 13:00

Učionica13

Menadžment turističke destinacije (Pre Bol.) dr Bojana Kovačević Berleković 12-04-2024 13:00

Učionica13

Finansijske institucije i tržišta (Pre Bol.) dr Jovan Njegić 12-04-2024 09:00

Učionica7

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 10-04-2024 13:00

Učionica12

Primena informacionih tehnologija (Bol. 12) dr Zoran Marošan 11-04-2024 09:00

Amfiteatar1

Laboratorija 3

Učionica13

Javne finansije (Bol. 12) dr Dejan Živkov 12-04-2024 09:00

Učionica16

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) dr Nikola Jančev 11-04-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Izrada i implementacija biznis plana (Pre Bol.) dr Dajana Ercegovac 22-04-2024 14:00

Učionica7

Spoljnotrgovinsko poslovanje (Bol. 12) dr Biljana Stankov 15-04-2024 10:00

Učionica13

Stručna praksa 2 (TR) Tema 1 (Bol. 12) dr Jelena Vukićević 19-04-2024 09:00

Učionica8

Digitalni marketing (Bol. 12) dr Predrag Ranitović 19-04-2024 12:00

Laboratorija 4

Učionica10

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 12) dr Miloš Japundžić 22-04-2024 13:00

Učionica12

Osnovi ekonomije (Bol. 12) dr Dejan Đurić 16-04-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Stručna praksa 2 (TR) Tema 3 (Bol. 12) dr Dejan Đurić 16-04-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Sociologija (Bol. 12) dr Gordana Vuksanović 17-04-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Marketing (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 17-04-2024 10:30

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 12) dr Dragana Milić 17-04-2024 11:30

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (Bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 18-04-2024 10:00

Učionica11

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 18-04-2024 10:00

Učionica11

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) dr Nataša Bikicki 18-04-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) dr Nataša Bikicki 18-04-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 18-04-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (TH) Tema 1 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 23-04-2024 09:00

Učionica13

Stručna praksa 2 (TH) Tema 3 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 23-04-2024 09:00

Učionica13

Ekonomika turizma (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 23-04-2024 09:00

Učionica13

Stručna praksa 2 (TH) Tema 2 (Bol. 12) dr Branka Paunović 23-04-2024 10:30

Učionica11

Učionica9

Principi menadžmenta (Pre Bol.) dr Nikola Jančev 11-04-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) dr Nikola Jančev 11-04-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (FR) Tema 2 (Bol. 12) dr Marija Vuković 11-04-2024 15:00

Učionica9

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 12) dr Boris Kuzman 10-04-2024 12:00

Učionica9

Upravljačko računovodstvo (Bol. 12) dr Sanja Vlaović Begović 09-04-2024 10:30

Učionica14

Stručna praksa 2 (PB) Tema 1 (Bol. 12) dr Branka Maksimović 09-04-2024 09:00

Učionica8

Poznavanje robe (Bol. 12) dr Branka Maksimović 09-04-2024 09:00

Učionica8

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 12) dr Biserka Komnenić 24-04-2024 10:30

Učionica8

Menadžment usluga (Bol. 12) dr Milijana Roganović 24-04-2024 14:00

Amfiteatar1

Elektronska trgovina (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 24-04-2024 16:00

Učionica14

Elektronska trgovina (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 24-04-2024 16:00

Učionica14

Trgovinski menadžment (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 24-04-2024 16:00

Učionica14

Menadžment usluga (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 24-04-2024 16:00

Učionica14

Ekologija i održivi razvoj u turizmu (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 12-04-2024 13:00

Učionica13

Prirodni resursi u turizmu (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 12-04-2024 13:00

Učionica13

Sportsko rekreativni turizam (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 12-04-2024 13:00

Učionica13

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 12) dr Jovan Njegić 12-04-2024 09:00

Učionica7

Analiza hartija od vrednosti (Bol. 12) dr Jovan Njegić 12-04-2024 09:00

Učionica7

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 10-04-2024 13:00

Učionica12

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) dr Slaviša Đukanović 10-04-2024 13:00

Učionica12

Upravljanje kvalitetom (Bol. 12) dr Nikola Jančev 11-04-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Investiciono bankarstvo (Bol. 12) dr Željko Račić 16-04-2024 15:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 12) dr Dejan Živkov 12-04-2024 09:00

Učionica16

Analiza hartija od vrednosti (Bol. 12) dr Dejan Živkov 12-04-2024 09:00

Učionica16

Investiciono bankarstvo (Bol. 12) dr Dejan Živkov 12-04-2024 09:00

Učionica16

Poslovni aplikativni sistemi (Bol. 12) dr Zoran Marošan 11-04-2024 09:00

Amfiteatar1

Laboratorija 3

Učionica13

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 12) dr Dajana Ercegovac 22-04-2024 14:00

Učionica7

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 12) dr Dajana Ercegovac 22-04-2024 14:00

Učionica7

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) dr Nikola Jančev 11-04-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 15-04-2024 13:00

Amfiteatar1

Laboratorija 3

Osnovi preduzetništva (Pre Bol.) dr Biljana Stankov 15-04-2024 10:00

Učionica13

Stručna praksa 2 (FR) Tema 4 (Bol. 12) dr Stevan Tomašević 19-04-2024 09:00

Učionica9

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 3 (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 19-04-2024 12:00

Laboratorija 4

Učionica10

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 19-04-2024 12:00

Laboratorija 4

Učionica10

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 19-04-2024 12:00

Laboratorija 4

Učionica10

Bezbednost informacionih sistema (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 19-04-2024 12:00

Laboratorija 4

Učionica10

Teorija grafova (Bol. 16) dr Miloš Japundžić 22-04-2024 13:00

Učionica12

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 16) dr Miloš Japundžić 22-04-2024 13:00

Učionica12

Operaciona istraživanja (Bol. 16) dr Miloš Japundžić 22-04-2024 13:00

Učionica12

Računarske mreže (Bol. 16) dr Danijela Tešendić 16-04-2024 09:00

Laboratorija 4

Učionica11

Integrisani razvojni alati (Bol. 16) dr Goran Aritonović 16-04-2024 13:30

Laboratorija 3

Učionica11

Multimedijalni sistemi (Bol. 16) dr Jasmina Novaković 17-04-2024 11:30

Laboratorija 4

Uvod u programiranje (Bol. 16) dr Goran Aritonović 16-04-2024 13:30

Laboratorija 3

Učionica11

Osnovi ekonomije (Bol. 16) dr Dejan Đurić 16-04-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Osnovi makroekonomske analize za poslovno odlučivanje (Pre Bol.) dr Dejan Đurić 16-04-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Softverski inženjering (Bol. 16) dr Jasmina Novaković 17-04-2024 11:30

Laboratorija 4

Informacioni sistemi (Bol. 16) dr Jasmina Novaković 17-04-2024 11:30

Laboratorija 4

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 16) Ivana Zorica Samardžić 18-04-2024 10:00

Učionica11

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 16) dr Nataša Bikicki 18-04-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 16) dr Nataša Bikicki 18-04-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Psihologija (Bol. 16) dr Maja Vukadinović 25-04-2024 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 23-04-2024 09:00

Učionica13

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 23-04-2024 09:00

Učionica13

Ekonomika turizma (Bol. 07) dr Tatjana Bošković 23-04-2024 09:00

Učionica13

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 12) dr Branka Paunović 23-04-2024 10:30

Učionica11

Učionica9

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) dr Nikola Jančev 11-04-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ekonomika javnog sektora (Pre Bol.) dr Marija Vuković 11-04-2024 15:00

Učionica9

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 16) dr Suzana Marković 10-04-2024 11:00

Laboratorija 5

Učionica9

Digitalni marketing (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 24-04-2024 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) dr Milijana Roganović 24-04-2024 14:00

Amfiteatar1

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) dr Jovan Njegić 12-04-2024 09:00

Učionica7

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 1 (Bol. 16) dr Siniša Mitić 11-04-2024 09:00

Laboratorija 4

Učionica14

Učionica16

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 16) dr Nataša Papić Blagojević 15-04-2024 13:00

Amfiteatar1

Laboratorija 3

Primena informacionih tehnologija (Bol. 16) dr Zoran Marošan 11-04-2024 09:00

Amfiteatar1

Laboratorija 3

Učionica13

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 2 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 11-04-2024 09:00

Amfiteatar1

Laboratorija 3

Učionica13

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 11-04-2024 09:00

Amfiteatar1

Laboratorija 3

Učionica13

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 11-04-2024 09:00

Amfiteatar1

Laboratorija 3

Učionica13

Alati za poslovno odlučivanje (Bol. 16) dr Zoran Marošan 11-04-2024 09:00

Amfiteatar1

Laboratorija 3

Učionica13

Operativni sistemi (Bol. 16) dr Zoran Marošan 11-04-2024 09:00

Amfiteatar1

Laboratorija 3

Učionica13

Upravljanje projektima (Pre Bol.) dr Dajana Ercegovac 22-04-2024 14:00

Učionica7

Baze podataka (Bol. 16) dr Danijela Tešendić 16-04-2024 09:00

Laboratorija 4

Učionica11

Razvoj poslovnih aplikacija (Bol. 16) dr Goran Aritonović 16-04-2024 13:30

Laboratorija 3

Učionica11

Arhitektura računarskih sistema (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 19-04-2024 12:00

Laboratorija 4

Učionica10

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 4 (Bol. 16) dr Sanja Lončar 24-04-2024 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Matematika (Bol. 16) dr Miloš Japundžić 22-04-2024 13:00

Učionica12

Objektno-orijentisano programiranje (Bol. 16) dr Sanja Lončar 24-04-2024 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Projektovanje algoritama (Bol. 16) dr Sanja Lončar 24-04-2024 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 24-04-2024 13:00

Laboratorija 3

Učionica11

Ruralni turizam (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 23-04-2024 09:00

Učionica13

Osnovi organizacije (Bol. 17) dr Biljana Stankov 15-04-2024 10:00

Učionica13

Preduzetničke finansije (Bol. 17) dr Slobodanka Jovin 19-04-2024 09:00

Učionica14

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) dr Predrag Ranitović 19-04-2024 12:00

Laboratorija 4

Učionica10

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) dr Marija Vranješ 22-04-2024 13:00

Učionica8

Bankarstvo (Bol. 17) dr Željko Račić 16-04-2024 15:00

Amfiteatar1

Tržišno komuniciranje (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 17-04-2024 10:30

Amfiteatar2

Marketing (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 17-04-2024 10:30

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) dr Dragana Milić 17-04-2024 11:30

Učionica9

Menadžment troškova (Bol. 17) dr Dragana Milić 17-04-2024 11:30

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik 2 Nemački (Bol. 17) Ivana Zorica Samardžić 18-04-2024 10:00

Učionica11

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 17) dr Branka Paunović 23-04-2024 10:30

Učionica11

Učionica9

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) dr Branka Paunović 23-04-2024 10:30

Učionica11

Učionica9

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 23-04-2024 09:00

Učionica13

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) dr Nikola Jančev 11-04-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Savremene tendencije u javnoj upravi (Pre Bol.) dr Marija Vuković 11-04-2024 15:00

Učionica9

Vrednovanje preduzeća (Pre Bol.) dr Sanja Vlaović Begović 09-04-2024 10:30

Učionica14

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 12) dr Milijana Roganović 24-04-2024 14:00

Amfiteatar1

Trgovinski menadžment (Bol. 12) dr Milijana Roganović 24-04-2024 14:00

Amfiteatar1

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 12) dr Jovan Njegić 12-04-2024 09:00

Učionica7

Javne finansije (Bol. 17) dr Marija Vuković 11-04-2024 15:00

Učionica9

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) dr Marko Špiler 19-04-2024 10:00

Učionica8

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 12) dr Predrag Ranitović 19-04-2024 12:00

Laboratorija 4

Učionica10

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) dr Željko Račić 16-04-2024 15:00

Amfiteatar1

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Željko Račić 16-04-2024 15:00

Amfiteatar1

Osnovi mikroekonomske analize za poslovno odlučivanje (Pre Bol.) dr Dejan Đurić 16-04-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Ruralni turizam (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 23-04-2024 09:00

Učionica13

Poslovno komuniciranje (Bol. 17) dr Maja Vukadinović 25-04-2024 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) dr Boris Kuzman 10-04-2024 12:00

Učionica9

Osnovi revizije (Bol. 17) dr Sanja Vlaović Begović 09-04-2024 10:30

Učionica14

Istraživanje tržišta (Bol. 17) dr Branka Maksimović 09-04-2024 09:00

Učionica8

Liderstvo (Bol. 17) dr Milijana Roganović 24-04-2024 14:00

Amfiteatar1

Međunarodna trgovina (Bol. 17) dr Đorđe Ćuzović 24-04-2024 16:00

Učionica14

Posebni oblici turizma (Bol. 17) dr Vladimir Stojanović 10-04-2024 09:00

Učionica13

Tehnike međunarodnog poslovanja (Pre Bol.) dr Jelena Damnjanović 15-04-2024 10:00

Učionica8

Menadžment nabavke (Bol. 12) dr Biljana Stankov 15-04-2024 10:00

Učionica13

Međunarodna ekonomija (Bol. 12) dr Jelena Damnjanović 15-04-2024 10:00

Učionica8

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 12) dr Biljana Stankov 15-04-2024 10:00

Učionica13

Stručna praksa 2 (TR) Tema 2 (Bol. 12) dr Biljana Stankov 15-04-2024 10:00

Učionica13

Trgovinski menadžment (Pre Bol.) dr Jelena Damnjanović 15-04-2024 10:00

Učionica8

Ekonomika međunarodnih integracija (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 15-04-2024 10:00

Učionica8

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Jelena Damnjanović 15-04-2024 10:00

Učionica8

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Marija Vuković 11-04-2024 15:00

Učionica9

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 15-04-2024 10:00

Učionica8

Korporativne finansije (Bol. 17 – MS) dr Slobodanka Jovin 19-04-2024 09:00

Učionica14

Korporativne finansije (Bol. 17 – MS) dr Mirela Momčilović 16-04-2024 09:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Željko Račić 16-04-2024 15:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Dejan Đurić 16-04-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Sociologija (Bol. 16) dr Gordana Vuksanović 17-04-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Maja Vukadinović 25-04-2024 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Branka Paunović 23-04-2024 10:30

Učionica11

Učionica9

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Ljiljana Jović 23-04-2024 14:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Marija Vuković 11-04-2024 15:00

Učionica9

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Marija Vuković 11-04-2024 15:00

Učionica9

Finansiranje malih i srednjih preduzeća (Bol. 17 – SS) dr Milijana Roganović 24-04-2024 14:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Đorđe Ćuzović 24-04-2024 16:00

Učionica14

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Slaviša Đukanović 10-04-2024 13:00

Učionica12

Poslovne strategije (Bol. 17 – MS) dr Slaviša Đukanović 10-04-2024 13:00

Učionica12

Osnovi računovodstva (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 10-04-2024 13:00

Učionica12

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) 11-04-2024 12:00

Učionica13

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Dejan Živkov 12-04-2024 09:00

Učionica16

Operativni menadžment (Pre Bol.) dr Nikola Jančev 11-04-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Organizaciono ponašanje (Bol. 17 – MS) dr Nikola Jančev 11-04-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 15-04-2024 10:00

Učionica8

Menadžment u spoljnoj trgovini (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 15-04-2024 10:00

Učionica8

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Nataša Papić Blagojević 15-04-2024 13:00

Amfiteatar1

Laboratorija 3

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Slobodanka Jovin 19-04-2024 09:00

Učionica14

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Željko Račić 16-04-2024 15:00

Amfiteatar1

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Dejan Đurić 16-04-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Bol. 12) dr Nataša Bikicki 18-04-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Maja Vukadinović 25-04-2024 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Branka Paunović 23-04-2024 10:30

Učionica11

Učionica9

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Ljiljana Jović 23-04-2024 14:00

Učionica12

Međunarodno poslovno finansiranje (Bol. 17 – MS) dr Ljiljana Jović 23-04-2024 14:00

Učionica12

Instrumenti finansiranja javnih potreba (Bol. 17 – SS) dr Ljiljana Jović 23-04-2024 14:00

Učionica12

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 23-04-2024 14:00

Učionica12

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Biserka Komnenić 24-04-2024 10:30

Učionica8

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Đorđe Ćuzović 24-04-2024 16:00

Učionica14

Finansijska i aktuarska matematika (Bol. 20 dls) dr Nataša Papić Blagojević 15-04-2024 13:00

Amfiteatar1

Laboratorija 3

Računovodstvo (Bol. 20 dls) dr Stevan Tomašević 19-04-2024 09:00

Učionica9

Preduzetničke finansije (Bol. 20 dls) dr Slobodanka Jovin 19-04-2024 09:00

Učionica14

Osnovi preduzetništva (Pre Bol.) dr Biljana Stankov 15-04-2024 10:00

Učionica13

Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata (Pre Bol.) dr Marija Vranješ 22-04-2024 13:00

Učionica8

Socijalno preduzetništvo (Pre Bol.) dr Gordana Vuksanović 17-04-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Softverski inženjering (Pre Bol.) dr Jasmina Novaković 17-04-2024 11:30

Laboratorija 4

Prvi strani poslovni jezik 1 Nemački (Bol. 20 dls) Ivana Zorica Samardžić 18-04-2024 10:00

Učionica11

Prvi strani poslovni jezik 2 Nemački (Bol. 20 dls) Ivana Zorica Samardžić 18-04-2024 10:00

Učionica11

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 20 dls) dr Branka Paunović 23-04-2024 10:30

Učionica11

Učionica9

Upravljanje intelektualnom svojinom (Bol. 16) dr Biserka Komnenić 24-04-2024 10:30

Učionica8

Osnovi organizacije (Bol. 20 dls) dr Milijana Roganović 24-04-2024 14:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik 3 Nemački (Bol. 20 dls) Ivana Zorica Samardžić 18-04-2024 10:00

Učionica11

Poslovna statistika dr Nataša Papić Blagojević 15-04-2024 13:00

Amfiteatar1

Laboratorija 3

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Nataša Papić Blagojević 15-04-2024 13:00

Amfiteatar1

Laboratorija 3

Marketing u turizmu (Pre Bol.) dr Nataša Pavlović 09-04-2024 10:00

Učionica10

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Nataša Papić Blagojević 15-04-2024 13:00

Amfiteatar1

Laboratorija 3

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 20 dls) dr Stevan Tomašević 19-04-2024 09:00

Učionica9

Bankarsko poslovanje (Bol. 17 – MS) dr Slobodanka Jovin 19-04-2024 09:00

Učionica14

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 20 dls) dr Slobodanka Jovin 19-04-2024 09:00

Učionica14

Menadžment nabavke dr Marko Špiler 19-04-2024 10:00

Učionica8

Menadžment turističke destinacije (Bol. 17) dr Bojana Kovačević Berleković 12-04-2024 13:00

Učionica13

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 17) dr Jovan Njegić 12-04-2024 09:00

Učionica7

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 17) dr Nikola Jančev 11-04-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovno pravo (Bol. 12) dr Marijana Mladenov 09-04-2024 09:00

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) dr Dajana Ercegovac 22-04-2024 14:00

Učionica7

Trendovi i inovacije u turizmu (Bol. 17) dr Ana Jovičić Vuković 22-04-2024 13:00

Učionica13

Posebni oblici turizma (Bol. 17) dr Vladimir Stojanović 10-04-2024 09:00

Učionica13

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 17) dr Nikola Jančev 11-04-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment turističke destinacije (Bol. 17) dr Nataša Pavlović 09-04-2024 10:00

Učionica10

Sportsko-rekreativni turizam (Bol. 17) dr Bojana Kovačević Berleković 12-04-2024 13:00

Učionica13

Agroekonomija (Bol. 17) dr Branka Maksimović 09-04-2024 09:00

Učionica8

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) dr Branka Maksimović 09-04-2024 09:00

Učionica8

Marketing (Bol. 17) dr Branka Maksimović 09-04-2024 09:00

Učionica8

Korporativno upravljanje (Bol. 17) dr Dragana Milić 17-04-2024 11:30

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik 1 Nemački (Bol. 17) Ivana Zorica Samardžić 18-04-2024 10:00

Učionica11

Drugi strani poslovni jezik Nemački (Bol. 17) Ivana Zorica Samardžić 18-04-2024 10:00

Učionica11

Prvi strani poslovni jezik 3 Nemački (Bol. 17) Ivana Zorica Samardžić 18-04-2024 10:00

Učionica11

Prvi strani poslovni jezik 2 Engleski (Bol. 17) dr Nataša Bikicki 18-04-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski (Bol. 17) dr Nataša Bikicki 18-04-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Uvod u finansije (Bol. 17) dr Branka Paunović 23-04-2024 10:30

Učionica11

Učionica9

Sociologija (Bol. 17) dr Gordana Vuksanović 17-04-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 17) dr Ana Jovičić Vuković 22-04-2024 13:00

Učionica13

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) dr Ana Jovičić Vuković 22-04-2024 13:00

Učionica13

Turistička geografija (Bol. 17) dr Ana Jovičić Vuković 22-04-2024 13:00

Učionica13

Matematika (Bol. 17) dr Miloš Japundžić 22-04-2024 13:00

Učionica12

Osnovi ekonomije (Bol. 17) dr Dejan Đurić 16-04-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Nacionalna ekonomija (Bol. 17) dr Dejan Đurić 16-04-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Psihologija (Bol. 17) dr Maja Vukadinović 25-04-2024 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) dr Jelena Damnjanović 15-04-2024 10:00

Učionica8

Međunarodna ekonomija (Bol. 17) dr Jelena Damnjanović 15-04-2024 10:00

Učionica8

Ekonomika Evropske unije (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 15-04-2024 10:00

Učionica8

Ekonomija Evropske unije (Bol. 17) dr Biljana Stankov 15-04-2024 10:00

Učionica13

Osnovi preduzetništva (Bol. 17) dr Biljana Stankov 15-04-2024 10:00

Učionica13

Osnovi preduzetništva (Bol. 17) dr Biljana Stankov 15-04-2024 10:00

Učionica13

Finansijska i aktuarska matematika (Bol. 17) dr Nataša Papić Blagojević 15-04-2024 13:00

Amfiteatar1

Laboratorija 3

Poslovna statistika (Pre Bol.) dr Nataša Papić Blagojević 15-04-2024 13:00

Amfiteatar1

Laboratorija 3

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) dr Stevan Tomašević 19-04-2024 09:00

Učionica9

Konkurentnost preduzeća i privrede (Bol. 17 – MS) dr Dejan Đurić 16-04-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Poslovno okruženje (Bol. 17) dr Dejan Đurić 16-04-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Metodologija istraživačkog rada (Bol. 17 – MS) dr Gordana Vuksanović 17-04-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) dr Gordana Vuksanović 17-04-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Socijalno preduzetništvo (Bol. 17) dr Gordana Vuksanović 17-04-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ekonomika Evropske unije (Bol. 17 – MS) dr Biljana Stankov 15-04-2024 10:00

Učionica13

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 10-04-2024 13:00

Učionica12

Ekološki menadžment (Bol. 20 dls) dr Slaviša Đukanović 10-04-2024 13:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 15-04-2024 10:00

Učionica8

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 12) dr Sanja Vlaović Begović 09-04-2024 10:30

Učionica14

Trgovinski menadžment (Bol. 12) dr Jelena Damnjanović 15-04-2024 10:00

Učionica8

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) dr Biljana Stankov 15-04-2024 10:00

Učionica13

Programski jezici I (Pre Bol.) dr Goran Aritonović 16-04-2024 13:30

Laboratorija 3

Učionica11

Upravljanje rastom preduzeća (Pre Bol.) dr Dejan Đurić 16-04-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 16) Ivana Zorica Samardžić 18-04-2024 10:00

Učionica11

Upravljanje porodičnim poslovanjem (Bol. 17 – MS) dr Maja Vukadinović 25-04-2024 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Metodologija istraživačkog rada (Bol. 17 – MS) dr Maja Vukadinović 25-04-2024 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Menadžment događaja (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 23-04-2024 09:00

Učionica13

Vrednovanje preduzeća (Bol. 17 – SS) dr Branka Paunović 23-04-2024 10:30

Učionica11

Učionica9

Poslovna etika (Bol. 17) dr Maja Vukadinović 25-04-2024 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Međunarodno oporezivanje (Bol. 17 – SS) dr Marija Vuković 11-04-2024 15:00

Učionica9

Ekonomika preduzeća (Bol. 17) dr Biserka Komnenić 24-04-2024 10:30

Učionica8

Ekonomika preduzeća (Bol. 17) dr Biserka Komnenić 24-04-2024 10:30

Učionica8

Ekonomika međunarodnih integracija (Bol. 17 – MS) dr Milijana Roganović 24-04-2024 14:00

Amfiteatar1

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) dr Đorđe Ćuzović 24-04-2024 16:00

Učionica14

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) dr Bojana Kovačević Berleković 12-04-2024 13:00

Učionica13

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 12-04-2024 13:00

Učionica13

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 12-04-2024 13:00

Učionica13

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 12-04-2024 13:00

Učionica13

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – MS) dr Jovan Njegić 12-04-2024 09:00

Učionica7

Monetarne finansije (Bol. 17 – SS) dr Dejan Živkov 12-04-2024 09:00

Učionica16

Interakcija čovek računar (Bol. 16) dr Zoran Marošan 11-04-2024 09:00

Amfiteatar1

Laboratorija 3

Učionica13

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – MS) dr Dejan Živkov 12-04-2024 09:00

Učionica16

Projektni menadžment (Bol. 17 – MS) dr Dajana Ercegovac 22-04-2024 14:00

Učionica7

Poslovna analiza (Bol. 17) dr Sanja Vlaović Begović 09-04-2024 10:30

Učionica14

Međunarodne finansije (Bol. 17) dr Dejan Živkov 12-04-2024 09:00

Učionica16

Međunarodno bankarstvo (Bol. 17) dr Željko Račić 16-04-2024 15:00

Amfiteatar1

Menadžment ljudskih resursa (Bol. 17) dr Nikola Jančev 11-04-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Spoljnotrgovinsko poslovanje (Bol. 17) dr Biljana Stankov 15-04-2024 10:00

Učionica13

Preduzetnički menadžment (Bol. 17) dr Marija Vranješ 22-04-2024 13:00

Učionica8

Prirodni resursi u turizmu (Bol. 17) dr Bojana Kovačević Berleković 19-04-2024 13:00

Učionica13

Kanali marketinga (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 17-04-2024 10:30

Amfiteatar2

Upravljanje investicijama (Bol. 17) dr Mirela Momčilović 16-04-2024 09:00

Učionica13

Učionica14

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 17) dr Ljiljana Jović 23-04-2024 14:00

Učionica12

Međunarodna poreska politika (Bol. 17 – MS) dr Ljiljana Jović 23-04-2024 14:00

Učionica12

Osnovi menadžmenta (Bol. 17) dr Nikola Jančev 11-04-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Elektronska trgovina (Bol. 17) dr Đorđe Ćuzović 24-04-2024 16:00

Učionica14

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 23-04-2024 09:00

Učionica13

Trgovinski menadžment (Bol. 17) dr Milijana Roganović 24-04-2024 14:00

Amfiteatar1

Ekonomika turizma (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 23-04-2024 09:00

Učionica13

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) dr Biljana Stankov 15-04-2024 10:00

Učionica13

Primena statističkih modela u poslovanju (Bol. 17 – MS) dr Nataša Papić Blagojević 15-04-2024 13:00

Amfiteatar1

Laboratorija 3

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) dr Jelena Vukićević 19-04-2024 09:00

Učionica8

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) dr Dragana Tomašević 19-04-2024 09:00

Učionica11

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Slobodanka Jovin 19-04-2024 09:00

Učionica14

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Slobodanka Jovin 19-04-2024 09:00

Učionica14

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) dr Slobodanka Jovin 19-04-2024 09:00

Učionica14

Investiciono bankarstvo (Bol. 17) dr Slobodanka Jovin 19-04-2024 09:00

Učionica14

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Mirela Momčilović 16-04-2024 09:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Mirela Momčilović 16-04-2024 09:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Željko Račić 16-04-2024 15:00

Amfiteatar1

Upravljanje finansijskim rizicima (Bol. 17 – MS) dr Željko Račić 16-04-2024 15:00

Amfiteatar1

Upravljanje finansijskim rizicima (Bol. 17 – SS) dr Željko Račić 16-04-2024 15:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Dejan Đurić 16-04-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Dejan Đurić 16-04-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Maja Vukadinović 25-04-2024 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Bankarsko poslovanje (Bol. 17 – MS) dr Branka Paunović 23-04-2024 10:30

Učionica11

Učionica9

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Branka Paunović 23-04-2024 10:30

Učionica11

Učionica9

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) dr Branka Paunović 23-04-2024 10:30

Učionica11

Učionica9

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Branka Paunović 23-04-2024 10:30

Učionica11

Učionica9

Bankarsko poslovanje i platni promet (Bol. 17 – SS) dr Branka Paunović 23-04-2024 10:30

Učionica11

Učionica9

Finansijske berze (Bol. 17) dr Ljiljana Jović 23-04-2024 14:00

Učionica12

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Ljiljana Jović 23-04-2024 14:00

Učionica12

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Maja Vukadinović 25-04-2024 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) dr Boris Kuzman 10-04-2024 12:00

Učionica9

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) dr Marija Vuković 11-04-2024 15:00

Učionica9

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Marija Vuković 11-04-2024 15:00

Učionica9

Investiciono bankarstvo (Bol. 17) dr Marija Vuković 11-04-2024 15:00

Učionica9

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) dr Sanja Vlaović Begović 09-04-2024 10:30

Učionica14

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) dr Branka Maksimović 09-04-2024 09:00

Učionica8

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Milijana Roganović 24-04-2024 14:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Đorđe Ćuzović 24-04-2024 16:00

Učionica14

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Đorđe Ćuzović 24-04-2024 16:00

Učionica14

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – SS) dr Jovan Njegić 12-04-2024 09:00

Učionica7

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Jovan Njegić 12-04-2024 09:00

Učionica7

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Slaviša Đukanović 10-04-2024 13:00

Učionica12

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) dr Slaviša Đukanović 10-04-2024 13:00

Učionica12

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Slaviša Đukanović 10-04-2024 13:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) 11-04-2024 12:00

Učionica13

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Dejan Živkov 12-04-2024 09:00

Učionica16

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) dr Dejan Živkov 12-04-2024 09:00

Učionica16

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – SS) dr Dejan Živkov 12-04-2024 09:00

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Dejan Živkov 12-04-2024 09:00

Učionica16

Berzansko poslovanje (Bol. 17 – SS) dr Dejan Živkov 12-04-2024 09:00

Učionica16

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) dr Dajana Ercegovac 22-04-2024 14:00

Učionica7

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) dr Dajana Ercegovac 22-04-2024 14:00

Učionica7

Poslovne finansije (Bol. 17) dr Biserka Komnenić 24-04-2024 10:30

Učionica8

Globalizacija (Bol. 17 – MS) dr Đorđe Ćuzović 24-04-2024 16:00

Učionica14

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) dr Milijana Roganović 24-04-2024 14:00

Amfiteatar1

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 23-04-2024 09:00

Učionica13

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Jovan Njegić 12-04-2024 09:00

Učionica7

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Slaviša Đukanović 10-04-2024 13:00

Učionica12

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Dejan Živkov 12-04-2024 09:00

Učionica16

Međunarodno poslovno finansiranje (Bol. 17 – MS) dr Dejan Živkov 12-04-2024 09:00

Učionica16

Uvod u veštačku inteligenciju (Bol. 16) dr Jovan Njegić 12-04-2024 09:00

Učionica7

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 20 dls) dr Dejan Živkov 12-04-2024 09:00

Učionica16

Poslovna analiza (Bol. 20 dls) dr Sanja Vlaović Begović 09-04-2024 10:30

Učionica14

Međunarodne finansije (Bol. 20 dls) dr Dejan Živkov 12-04-2024 09:00

Učionica16

Investiciono bankarstvo (Bol. 20 dls) dr Slobodanka Jovin 19-04-2024 09:00

Učionica14

Javne finansije (Bol. 20 dls) dr Marija Vuković 11-04-2024 15:00

Učionica9

Internet stvari (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 19-04-2024 12:00

Laboratorija 4

Učionica10

Poslovno pravo (Bol. 20 dls) dr Marijana Mladenov 09-04-2024 09:00

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Nacionalna ekonomija (Bol. 20 dls) dr Dejan Đurić 16-04-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Upravljanje investicijama (Bol. 20 dls) dr Mirela Momčilović 16-04-2024 09:00

Učionica13

Učionica14

Sociologija (Bol. 20 dls) dr Gordana Vuksanović 17-04-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi menadžmenta (Bol. 20 dls) dr Nikola Jančev 11-04-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Strukture podataka i algoritmi (Pre Bol.) dr Sanja Lončar 24-04-2024 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Sistemi za upravljanje bazama podataka (Pre Bol.) dr Sanja Lončar 24-04-2024 09:00

Laboratorija 4

Učionica9

Poslovne finansije (Bol. 20 dls) dr Biserka Komnenić 24-04-2024 10:30

Učionica8

Psihologija (Bol. 20 dls) dr Maja Vukadinović 25-04-2024 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi ekonomije (Bol. 20 dls) dr Dejan Đurić 16-04-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Osnovi revizije (Bol. 20 dls) dr Sanja Vlaović Begović 09-04-2024 10:30

Učionica14

Agroekonomija (Bol. 20 dls) dr Branka Maksimović 09-04-2024 09:00

Učionica8

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 20 dls) dr Jovan Njegić 12-04-2024 09:00

Učionica7

Bankarstvo (Bol. 20 dls) dr Željko Račić 16-04-2024 15:00

Amfiteatar1

Međunarodno bankarstvo (Bol. 20 dls) dr Željko Račić 16-04-2024 15:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik 3 Engleski (Bol. 20 dls) dr Nataša Bikicki 18-04-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik 2 Engleski (Bol. 20 dls) dr Nataša Bikicki 18-04-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski (Bol. 20 dls) dr Nataša Bikicki 18-04-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Uvod u finansije (Bol. 20 dls) dr Branka Paunović 23-04-2024 10:30

Učionica11

Učionica9

Matematika (Bol. 20 dls) dr Miloš Japundžić 22-04-2024 13:00

Učionica12

Ekonomika preduzeća (Bol. 20 dls) dr Biserka Komnenić 24-04-2024 10:30

Učionica8

Trendovi i inovacije u turizmu (Bol. 17) dr Ana Jovičić Vuković 22-04-2024 13:00

Učionica13

Turistička geografija (Pre Bol.) dr Ana Jovičić Vuković 22-04-2024 13:00

Učionica13

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Dajana Ercegovac 22-04-2024 14:00

Učionica7

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 20 dls) dr Željko Račić 16-04-2024 15:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Gordana Vuksanović 17-04-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Gordana Vuksanović 17-04-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Poslovno komuniciranje (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 17-04-2024 10:30

Amfiteatar2

Osiguranje (Bol. 17) dr Dragana Milić 17-04-2024 11:30

Učionica9

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 20 dls) dr Dragana Milić 17-04-2024 11:30

Učionica9

Osiguranje (Bol. 20 dls) dr Dragana Milić 17-04-2024 11:30

Učionica9

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 20 dls) dr Branka Paunović 23-04-2024 10:30

Učionica11

Učionica9

Personalne finansije (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 23-04-2024 14:00

Učionica12

Poslovne komunikacije (Pre Bol.) dr Maja Vukadinović 25-04-2024 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Nikola Jančev 11-04-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Nikola Jančev 11-04-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Nacionalna ekonomija (Bol. 17) dr Marija Vuković 11-04-2024 15:00

Učionica9

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 20 dls) dr Marija Vuković 11-04-2024 15:00

Učionica9

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Sanja Vlaović Begović 09-04-2024 10:30

Učionica14

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Sanja Vlaović Begović 09-04-2024 10:30

Učionica14

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 20 dls) dr Sanja Vlaović Begović 09-04-2024 10:30

Učionica14

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Milijana Roganović 24-04-2024 14:00

Amfiteatar1

Vrednovanje preduzeća dr Sanja Vlaović Begović 09-04-2024 10:30

Učionica14

Poslovni informacioni sistemi (Bol. 07 – SS) dr Zoran Marošan 11-04-2024 09:00

Amfiteatar1

Laboratorija 3

Učionica13

Menadžment događaja (Bol. 17) dr Boris Kuzman 10-04-2024 12:00

Učionica9

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Sanja Vlaović Begović 09-04-2024 10:30

Učionica14

Korporativno upravljanje (Bol. 20 dls) dr Dragana Milić 17-04-2024 11:30

Učionica9

Računovodstvo (Bol. 17) dr Sanja Vlaović Begović 09-04-2024 10:30

Učionica14

Primena informacionih tehnologija (Bol. 20 dls) dr Zoran Marošan 11-04-2024 09:00

Amfiteatar1

Laboratorija 3

Učionica13

Osnovi revizije (Bol. 20 dls) dr Stevan Tomašević 19-04-2024 09:00

Učionica9

Osnovi revizije (Bol. 17) dr Stevan Tomašević 19-04-2024 09:00

Učionica9

Računovodstvo (Bol. 17) dr Stevan Tomašević 19-04-2024 09:00

Učionica9

Poslovno pravo (Pre Bol.) dr Marijana Mladenov 09-04-2024 09:00

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Turistička legislativa (Pre Bol.) dr Marijana Mladenov 09-04-2024 09:00

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Biljana Stankov 15-04-2024 10:00

Učionica13

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Biljana Stankov 15-04-2024 10:00

Učionica13

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Biljana Stankov 15-04-2024 10:00

Učionica13

Primenjeno statističko istraživanje dr Nataša Papić Blagojević 15-04-2024 13:00

Amfiteatar1

Laboratorija 3

Istraživanje tržišta (Bol. 17) dr Dragana Tomašević 19-04-2024 09:00

Učionica11

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Stevan Tomašević 19-04-2024 09:00

Učionica9

Budžetsko računovodstvo dr Natalija Keković 19-04-2024 11:00

Učionica11

Budžetsko računovodstvo dr Natalija Keković 19-04-2024 11:00

Učionica11

Poslovna statistika (Pre Bol.) dr Miloš Japundžić 22-04-2024 13:00

Učionica12

Poslovna matematika (Pre Bol.) dr Miloš Japundžić 22-04-2024 13:00

Učionica12

Projektni menadžment dr Dajana Ercegovac 22-04-2024 14:00

Učionica7

Monetarna ekonomija dr Dajana Ercegovac 22-04-2024 14:00

Učionica7

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Mirela Momčilović 16-04-2024 09:00

Učionica13

Učionica14

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Gordana Vuksanović 17-04-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ponašanje potrošača (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 17-04-2024 10:30

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Dragoljub Jovičić 17-04-2024 10:30

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 18-04-2024 10:00

Učionica11

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 18-04-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 18-04-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica13

Učionica14

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 12) dr Ljiljana Jović 23-04-2024 14:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Ljiljana Jović 23-04-2024 14:00

Učionica12

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Nikola Jančev 11-04-2024 13:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Rodno-odgovorno budžetiranje dr Marija Vuković 11-04-2024 15:00

Učionica9

Marketing dr Branka Maksimović 09-04-2024 09:00

Učionica8

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Biserka Komnenić 24-04-2024 10:30

Učionica8

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Milijana Roganović 24-04-2024 14:00

Amfiteatar1

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Milijana Roganović 24-04-2024 14:00

Amfiteatar1

Uvod u Evropsku uniju dr Biljana Stankov 12-04-2024 13:00

Učionica12

Trgovina i investicije Evropske unije dr Biljana Stankov 12-04-2024 13:00

Učionica12

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 12-04-2024 13:00

Učionica13

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Bojana Kovačević Berleković 12-04-2024 13:00

Učionica13

Osnovi turizma (Pre Bol.) dr Bojana Kovačević Berleković 12-04-2024 13:00

Učionica13

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) 11-04-2024 12:00

Učionica13

Poslovni informacioni sistemi (Pre Bol.) dr Zoran Marošan 11-04-2024 09:00

Amfiteatar1

Laboratorija 3

Učionica13

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) dr Bojana Kovačević Berleković 12-04-2024 13:00

Učionica13

Primena informacionih tehnologija (Bol. 16) dr Siniša Mitić 11-04-2024 09:00

Laboratorija 4

Učionica14

Učionica16

Menadžment poslovnih performansi dr Slaviša Đukanović 10-04-2024 13:00

Učionica12

Primena informacionih tehnologija (Bol. 17) dr Siniša Mitić 11-04-2024 09:00

Laboratorija 4

Učionica14

Učionica16

Uvod u Evropsku uniju dr Biljana Stankov 12-04-2024 13:00

Učionica12

Trgovina i investicije Evropske unije dr Biljana Stankov 12-04-2024 13:00

Učionica12

Računovodstvo (Bol. 20 dls) dr Sanja Vlaović Begović 09-04-2024 10:30

Učionica14

Ponašanje potrošača (Bol. 17) dr Dragana Gašević 19-04-2024 09:00

Učionica10

Monetarna ekonomija dr Dajana Ercegovac 22-04-2024 14:00

Učionica7

Ponašanje potrošača (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 17-04-2024 10:30

Amfiteatar2

Metodologija istraživačkog rada dr Gordana Vuksanović 17-04-2024 09:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Međunarodna poreska politika dr Ljiljana Jović 23-04-2024 14:00

Učionica12

Ekonomika međunarodnih integracija dr Milijana Roganović 24-04-2024 14:00

Amfiteatar1

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) dr Slaviša Đukanović 10-04-2024 13:00

Učionica12

Informacioni sistemi u turizmu (Bol. 12) dr Zoran Marošan 11-04-2024 09:00

Amfiteatar1

Laboratorija 3

Učionica13

Osnovi informaciono-komunikacionih tehnologija (Pre Bol.) dr Zoran Marošan 11-04-2024 09:00

Amfiteatar1

Laboratorija 3

Učionica13

Poslovno pravo (Bol. 17) dr Marijana Mladenov 09-04-2024 09:00

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Tržišno komuniciranje (Bol. 17) dr Branka Maksimović 09-04-2024 09:00

Učionica8

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 10-04-2024 13:00

Učionica12

Ekologija i održivi razvoj u turizmu (Bol. 17) dr Vladimir Stojanović 10-04-2024 09:00

Učionica13

Napredne veb tehnologije (Bol. 16) dr Suzana Marković 10-04-2024 11:00

Laboratorija 5

Učionica9

Ekološki menadžment (Bol. 17) dr Slaviša Đukanović 10-04-2024 13:00

Učionica12

Marketing u turizmu (Bol. 17) dr Nataša Pavlović 09-04-2024 10:00

Učionica10

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 17) dr Bojana Kovačević Berleković 12-04-2024 13:00

Učionica13

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Branka Maksimović 09-04-2024 09:00

Učionica8

Primena informacionih tehnologija (Bol. 17) dr Zoran Marošan 11-04-2024 09:00

Amfiteatar1

Laboratorija 3

Učionica13

Poslovna statistika (Bol. 17) dr Nataša Papić Blagojević 15-04-2024 13:00

Amfiteatar1

Laboratorija 3

Biznis plan (Bol. 17) dr Dajana Ercegovac 22-04-2024 14:00

Učionica7

Međunarodne organizacije i integracije (Bol. 12) dr Jelena Damnjanović 15-04-2024 10:00

Učionica8