Izaberite stranicu

Predmet Nastavnik Datum Vreme Ucionica
Трговински менаџмент (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 10-12-2015 14:00

Амфитеатар1

Учионица9

Пословно право (bol. 12) dr Gordana Ljubojević 10-12-2015 17:00

Учионица13

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 09-12-2015 14:00

Учионица13

Национална економија (bol. 12) dr Dejan Đurić 10-12-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Руски пословни језик II 14-12-2015 11:00

Учионица11

Енглески пословни језик II 09-12-2015 17:00

Учионица16

Стратешки менаџмент технологија и иновација mr Leonard Salai 17-12-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Француски пословни језик II 08-12-2015 18:00

Учионица10

Управљање пројектима 24-12-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Енглески пословни језик II dr Nataša Bikicki 07-12-2015 11:00

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Економика трговине dr Tatjana Đurić Kuzmanović 10-12-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Пословна статистика 11-12-2015 16:00

Учионица12

Финансијско рачуноводство dr Slaviša Đukanović 22-12-2015 11:00

Амфитеатар1

Учионица9

Основи предузетништва 17-12-2015 14:00

Учионица10

Учионица14

Други страни пословни језик – француски 08-12-2015 18:00

Учионица10

Други страни пословни језик – енглески 09-12-2015 17:00

Учионица16

Други страни пословни језик – енглески dr Nataša Bikicki 07-12-2015 11:00

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Други страни пословни језик – руски 14-12-2015 11:00

Учионица11

Рачуноводство трговинских предузећа dr Slaviša Đukanović 22-12-2015 11:00

Амфитеатар1

Учионица9

Савремене тенденције у јавној управи dr Marija Vuković 12-12-2015 14:00

Амфитеатар2

Енглески пословни језик III 09-12-2015 17:00

Учионица16

Француски пословни језик III 08-12-2015 18:00

Учионица10

Управљање породичним пословима dr Tatjana Đurić Kuzmanović 10-12-2015 14:00

Учионица14_КП

Управљање растом предузећа 24-12-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Управљање ризицима dr Slaviša Đukanović 22-12-2015 11:00

Амфитеатар1

Учионица9

Увод у е-бизнис 18-12-2015 11:00

Учионица12

Енглески пословни језик III dr Nataša Bikicki 07-12-2015 11:00

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Менаџмент малих и средњих предузећа mr Leonard Salai 09-12-2015 14:00

Учионица14_КП

Пословно право dr Gordana Ljubojević 10-12-2015 17:00

Учионица13

Први страни пословни језик I – немачки (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 08-12-2015 15:00

Учионица10

Социологија (bol. 07) dr Gordana Vuksanović 23-12-2015 14:00

Учионица14_КП

Увод у финансијско пословање (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 22-12-2015 11:00

Амфитеатар1

Учионица9

Осигурање (bol. 07) dr Slobodanka Jovin 11-12-2015 11:00

Амфитеатар1

Менаџмент здравствене заштите (bol. 07) dr Zdravko Šolak 21-12-2015 11:00

Учионица14

Пословно комуницирање (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 18-12-2015 11:00

Амфитеатар2

Финансијско рачуноводство (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 10-12-2015 14:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 07) dr Nataša Papić Blagojević 11-12-2015 16:00

Учионица16

Основи менаџмента (bol. 07) dr Dejan Đurić 17-12-2015 14:00

Учионица12_КП

Тржишно комуницирање (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 18-12-2015 11:00

Амфитеатар2

Принципи менаџмента 17-12-2015 14:00

Учионица10

Учионица14

Руски пословни језик III 14-12-2015 11:00

Учионица11

Туристичка легислатива dr Gordana Ljubojević 10-12-2015 17:00

Учионица13

Увод у финансијско пословање dr Slaviša Đukanović 22-12-2015 11:00

Амфитеатар1

Учионица9

Увод у финансијско пословање dr Branka Paunović 08-12-2015 11:00

Учионица11_КП

Маркетинг у туризму dr Jelena Damnjanović 08-12-2015 11:00

Амфитеатар1

Менаџмент медијских система (bol. 07) dr Gordana Vuksanović 23-12-2015 14:00

Учионица14_КП

Основи електронског пословања (bol. 07) 11-12-2015 11:00

Учионица12

Пословна статистика dr Zdravko Šolak 14-12-2015 11:00

Учионица14

Основи туризма (bol. 07) dr Aleksandra Vujko 09-12-2015 14:00

Учионица10

Комерцијално пословање (bol. 07) mr Mila Mihajlović 08-12-2015 09:00

Учионица9

Базе података (bol. 07) dr Ninoslava Savić 07-12-2015 11:00

Учионица14

Трговински маркетинг dr Tatjana Bošković 11-12-2015 15:00

Учионица13

Учионица7

Менаџмент малих и средњих предузећа (bol. 07) mr Leonard Salai 09-12-2015 14:00

Учионица14_КП

Менаџмент туристичке дестинације (bol. 07) dr Tatjana Bošković 11-12-2015 15:00

Учионица13

Учионица7

Софтверски инжењеринг (bol. 07) 18-12-2015 11:00

Учионица12

Управљачко рачуноводство (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 17-12-2015 14:00

Учионица11_КП

Технике и облици међународног пословања (bol. 07) mr Mila Mihajlović 22-12-2015 09:00

Учионица9

Тржишно пословање (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 18-12-2015 11:00

Амфитеатар2

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (bol. 07) dr Tamara Gajić 24-12-2015 16:00

Амфитеатар2

Пословно планирање dr Slaviša Đukanović 22-12-2015 11:00

Амфитеатар1

Учионица9

Производни менаџмент mr Leonard Salai 17-12-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Први страни пословни језик I – француски (bol. 07) 08-12-2015 18:00

Учионица10

Први страни пословни језик I – руски (bol. 07) 14-12-2015 11:00

Учионица11

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 07) dr Nataša Bikicki 07-12-2015 11:00

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Први страни пословни језик II – француски (bol. 07) 08-12-2015 18:00

Учионица10

Први страни пословни језик II – немачки (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 08-12-2015 15:00

Учионица10

Први страни пословни језик II – руски (bol. 07) 14-12-2015 11:00

Учионица11

Први страни пословни језик III – руски (bol. 07) 14-12-2015 11:00

Учионица11

Први страни пословни језик III – француски (bol. 07) 08-12-2015 18:00

Учионица10

Енглески пословни језик III Ivana Martinović Barbul 09-12-2015 14:00

Учионица13

Маркетинг (bol. 07) 10-12-2015 17:00

Амфитеатар1

Маркетинг истраживање (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 25-12-2015 11:00

Амфитеатар2

Окружење пословања 15-12-2015 14:00

Амфитеатар2

Учионица10

Менаџмент туристичке дестинације dr Tatjana Bošković 11-12-2015 15:00

Учионица13

Учионица7

Стручна пракса I пб-тема-2 17-12-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 07) 09-12-2015 17:00

Учионица16

Међународни маркетинг (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 25-12-2015 11:00

Амфитеатар2

Други страни пословни језик – француски (bol. 07) 08-12-2015 18:00

Учионица10

Економија знања (bol. 07) dr Biserka Komnenić 09-12-2015 16:00

Учионица7

Енергетска безбедност (bol. 07) 24-12-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Системи за електронско учење dr Zoran Marošan 08-12-2015 11:00

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) dr Tatjana Bošković 11-12-2015 15:00

Учионица13

Учионица7

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 07) 08-12-2015 14:00

Амфитеатар1

Туристичка географија dr Tamara Gajić 24-12-2015 16:00

Амфитеатар2

Управљање људским ресурсима dr Veronika Boškov 14-12-2015 11:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Управљање пројектима dr Veronika Boškov 07-12-2015 11:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 15-12-2015 11:00

Амфитеатар1

Учионица9

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 15-12-2015 11:00

Амфитеатар1

Учионица9

Управљање растом предузећа dr Drinka Peković 11-12-2015 11:00

Учионица12_КП

Основи туризма dr Tamara Gajić 17-12-2015 16:00

Амфитеатар2

Пословни информациони системи dr Zoran Marošan 08-12-2015 11:00

Учионица14_КП

Пословне комуникације dr Maja Vukadinović 16-12-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Пословна етика dr Maja Vukadinović 16-12-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Пословна етика dr Gordana Ljubojević 10-12-2015 17:00

Учионица13

Понашање потрошача dr Zdravko Šolak 21-12-2015 11:00

Учионица14

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 07) dr Veronika Boškov 14-12-2015 11:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Други страни пословни језик – енглески (bol. 07) dr Nataša Bikicki 07-12-2015 11:00

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Технике међународног пословања mr Mila Mihajlović 22-12-2015 09:00

Учионица9

Други страни пословни језик – немачки (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 08-12-2015 15:00

Учионица10

Управљање породичним пословима dr Tatjana Đurić Kuzmanović 10-12-2015 14:00

Учионица14_КП

Конкурентност предузећа и привреде dr Zdravko Šolak 21-12-2015 11:00

Учионица14

Финансијска стратегија и планирање пореза dr Jovan Njegić 22-12-2015 14:00

Амфитеатар1

Управљање туристичким предузећима dr Tamara Gajić 24-12-2015 16:00

Амфитеатар2

Пословно планирање dr Slaviša Đukanović 22-12-2015 11:00

Амфитеатар1

Учионица9

Познавање робе dr Branka Maksimović 10-12-2015 09:00

Амфитеатар2

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 12) dr Nataša Bikicki 07-12-2015 11:00

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Први страни пословни језик I – француски (bol. 12) 08-12-2015 18:00

Учионица10

Први страни пословни језик I – немачки (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 08-12-2015 15:00

Учионица10

Први страни пословни језик I – руски (bol. 12) 14-12-2015 11:00

Учионица11

Економика туризма dr Tamara Gajić 10-12-2015 16:00

Амфитеатар2

Енглески пословни језик I Maja Lemajić 08-12-2015 16:00

Амфитеатар2

Енглески пословни језик II Maja Lemajić 08-12-2015 16:00

Амфитеатар2

Енглески пословни језик III Maja Lemajić 08-12-2015 16:00

Амфитеатар2

Финансијска стратегија и планирање пореза dr Ljiljana Jović 07-12-2015 10:00

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) dr Branka Paunović 14-12-2015 11:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 11-12-2015 15:00

Учионица13

Учионица7

Финансијски менаџмент dr Jovan Njegić 15-12-2015 14:00

Амфитеатар1

Управљање пројектима dr Veronika Boškov 07-12-2015 11:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Управљање ризицима 11-12-2015 16:00

Учионица16

Увод у финансијско пословање (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 22-12-2015 11:00

Амфитеатар1

Учионица9

Јавне финансије (bol. 12) dr Ljiljana Jović 07-12-2015 10:00

Амфитеатар2

Међународни туризам dr Tamara Gajić 10-12-2015 16:00

Амфитеатар2

Оперативни менаџмент 24-12-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Осигуравачко пословање 18-12-2015 11:00

Амфитеатар1

Основи информационо-комуникационих технологија dr Zoran Marošan 08-12-2015 11:00

Учионица14_КП

Отпочињање предузетничког подухвата mr Leonard Salai 09-12-2015 14:00

Учионица14_КП

Пословно окружење (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 10-12-2015 14:00

Учионица14_КП

Персоналне финансије dr Jovan Njegić 15-12-2015 14:00

Амфитеатар1

Технологија производње хране dr Branka Maksimović 10-12-2015 09:00

Амфитеатар2

Банкарско пословање и платни промет dr Branka Paunović 08-12-2015 11:00

Учионица11_КП

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 12) dr Nataša Bikicki 07-12-2015 11:00

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Банкарство (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 10-12-2015 09:00

Учионица8

Финансијско рачуноводство (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 10-12-2015 14:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Животно и неживотно осигурање 11-12-2015 11:00

Амфитеатар1

Међународно опорезивање (bol. 12) dr Marija Vuković 10-12-2015 17:00

Учионица14

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 12) dr Dragan Jočić 09-12-2015 15:00

Амфитеатар_КП

Базе података dr Ninoslava Savić 07-12-2015 11:00

Учионица14

Предузетништво (bol. 12) mr Leonard Salai 09-12-2015 14:00

Учионица14_КП

Примена информационих технологија (bol. 12) dr Zoran Marošan 08-12-2015 11:00

Учионица14_КП

Основи економије (bol. 12) dr Drinka Peković 15-12-2015 14:00

Амфитеатар2

Учионица10

Основи менаџмента (bol. 12) dr Dejan Đurić 17-12-2015 14:00

Учионица12_КП

Рачуноводство банака и финансијских институција dr Slaviša Đorđević 21-12-2015 10:00

Амфитеатар2

Предузетничке финансије dr Ljiljana Jović 07-12-2015 10:00

Амфитеатар2

Други страни пословни језик – енглески (bol. 12) dr Nataša Bikicki 07-12-2015 11:00

Учионица10

Учионица7

Учионица8

Други страни пословни језик – француски (bol. 12) 08-12-2015 18:00

Учионица10

Други страни пословни језик – руски (bol. 12) 14-12-2015 11:00

Учионица11

Први страни пословни језик II – француски (bol. 12) 08-12-2015 18:00

Учионица10

Први страни пословни језик II – немачки (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 08-12-2015 15:00

Учионица10

Први страни пословни језик II – руски (bol. 12) 14-12-2015 11:00

Учионица11

Економика предузећа (bol. 12) dr Biserka Komnenić 09-12-2015 16:00

Учионица7

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 12) dr Nataša Bikicki 07-12-2015 11:00

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Први страни пословни језик III – немачки (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 08-12-2015 15:00

Учионица10

Први страни пословни језик III – руски (bol. 12) 14-12-2015 11:00

Учионица11

Први страни пословни језик III – француски (bol. 12) 08-12-2015 18:00

Учионица10

Психологија (bol. 12) dr Maja Vukadinović 24-12-2015 14:00

Учионица14_КП

Енглески пословни језик I Ivana Martinović Barbul 09-12-2015 14:00

Учионица13

Енглески пословни језик II Ivana Martinović Barbul 09-12-2015 14:00

Учионица13

Финансијска стратегија и планирање пореза (bol. 12) dr Marija Vuković 10-12-2015 17:00

Учионица14

Финансијске институције и тржишта dr Branka Paunović 08-12-2015 11:00

Учионица11_КП

Управљање и контрола трошкова (bol. 12) 08-12-2015 14:00

Амфитеатар1

Геополитика (bol. 12) dr Dejan Đurić 10-12-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Јавне финансије и буџетирање dr Ljiljana Jović 07-12-2015 10:00

Амфитеатар2

Маркетинг истраживање (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 25-12-2015 11:00

Амфитеатар2

Менаџмент туристичке дестинације dr Tamara Gajić 10-12-2015 16:00

Амфитеатар2

Основи туризма и хотелијерства (bol. 12) dr Tamara Gajić 17-12-2015 16:00

Амфитеатар2

Пословање медија (bol. 12) dr Maja Vukadinović 24-12-2015 14:00

Учионица14_КП

Буџетирање, планирање и контрола профита dr Ljiljana Jović 07-12-2015 10:00

Амфитеатар2

Међународна економија (bol. 12) 24-12-2015 16:00

Амфитеатар1

Међународне организације и интеграције (bol. 12) mr Mila Mihajlović 08-12-2015 09:00

Учионица9

Туристичка географија (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 09-12-2015 14:00

Учионица10

Други страни пословни језик – немачки (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 08-12-2015 15:00

Учионица10

Електронска трговина (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 11-12-2015 11:00

Учионица12

Осигурање (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 11-12-2015 11:00

Амфитеатар1

Међународна трговина (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 10-12-2015 14:00

Амфитеатар1

Учионица9

Банкарски менаџмент (bol. 12) dr Željko Račić 10-12-2015 14:00

Учионица14

Познавање робе (bol. 12) dr Branka Maksimović 10-12-2015 09:00

Амфитеатар2

Пословно комуницирање (bol. 12) dr Maja Vukadinović 16-12-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Финансијски менаџмент (bol. 12) dr Biserka Komnenić 09-12-2015 16:00

Учионица7

Понашање потрошача (bol. 12) dr Zdravko Šolak 21-12-2015 11:00

Учионица14

Спољнотрговинско пословање (bol. 12) mr Mila Mihajlović 15-12-2015 09:00

Учионица9

Тржишно комуницирање (bol. 12) dr Maja Vukadinović 18-12-2015 11:00

Амфитеатар2

Менаџмент набавке (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 18-12-2015 11:00

Амфитеатар2

Менаџмент услуга (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 17-12-2015 14:00

Амфитеатар1

Учионица9

Трговински менаџмент (bol. 12) 22-12-2015 09:00

Учионица9

Вредновање предузећа dr Slaviša Đorđević 24-12-2015 14:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Финансијска тржишта и институције (bol. 12) dr Jovan Njegić 18-12-2015 14:00

Учионица10

Учионица16

Пословно окружење (bol. 07) 15-12-2015 14:00

Амфитеатар2

Учионица10

Производни менаџмент mr Leonard Salai 17-12-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Спортско рекреативни туризам (bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 15-12-2015 17:00

Учионица8

Стратешки менаџмент технологија и иновација (bol. 12) mr Leonard Salai 17-12-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Финансијска тржишта и институције (bol. 07) dr Branka Paunović 08-12-2015 11:00

Учионица11_КП

Трговински менаџмент dr Đorđe Ćuzović 10-12-2015 14:00

Амфитеатар1

Учионица9

Управљање и контрола трошкова (bol. 07) 14-12-2015 11:00

Учионица14

Информациони системи у туризму (bol. 12) dr Vlado Krunić 18-12-2015 17:00

Амфитеатар2

Увод у финансијско пословање (bol. 07) dr Branka Paunović 08-12-2015 11:00

Учионица11_КП

Израда и имплементација бизнис плана (bol. 12) dr Veronika Boškov 07-12-2015 11:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Вредновање предузећа 21-12-2015 10:00

Амфитеатар2

Квалитет услуга у туризму и хотелијерству (bol. 12) dr Tamara Gajić 17-12-2015 16:00

Амфитеатар2

Пословно окружење (bol. 07) dr Drinka Peković 11-12-2015 11:00

Учионица12_КП

Пословни апликативни системи (bol. 12) dr Zoran Marošan 08-12-2015 11:00

Учионица14_КП

Пословна математика dr Sanja Lončar 17-12-2015 14:00

Учионица14_КП

Пословна етика 11-12-2015 14:00

Учионица14

Природни ресурси у туризму (bol. 12) dr Milutin Mrkša 23-12-2015 17:00

Учионица11

Учионица9

Финансијска стратегија и планирање пореза (bol. 07) dr Ljiljana Jović 07-12-2015 10:00

Амфитеатар2

Трговински менаџмент (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 08-12-2015 11:00

Амфитеатар1

Технике и облици међународног пословања (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 08-12-2015 11:00

Амфитеатар1

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 09-12-2015 14:00

Учионица10

Електронски системи плаћања (bol. 12) 11-12-2015 11:00

Учионица12

Анализа финансијских извештаја (bol. 07) 07-12-2015 09:00

Учионица13

Основи електронског пословања (bol. 12) dr Ninoslava Savić 07-12-2015 11:00

Учионица14

Познавање робе (bol. 07) dr Branka Maksimović 10-12-2015 09:00

Амфитеатар2

Економика туризма (bol. 12) dr Tatjana Bošković 11-12-2015 15:00

Учионица13

Учионица7

Основи туризма (bol. 07) dr Tamara Gajić 17-12-2015 16:00

Амфитеатар2

Менаџмент малих и средњих предузећа (bol. 12) mr Leonard Salai 09-12-2015 14:00

Учионица14_КП

Примена информационих технологија (bol. 07) 08-12-2015 11:00

Учионица14_КП

Основи економије (bol. 07) 15-12-2015 14:00

Амфитеатар2

Учионица10

Тржишно пословање (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 18-12-2015 11:00

Амфитеатар2

Вредновање предузећа (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 24-12-2015 14:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Вредновање предузећа (bol. 07) 21-12-2015 10:00

Амфитеатар2

Финансијска тржишта и институције (bol. 07) dr Jovan Njegić 18-12-2015 14:00

Учионица10

Учионица16

Пословно окружење (bol. 12) 15-12-2015 14:00

Амфитеатар2

Учионица10

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 12) Maja Lemajić 08-12-2015 16:00

Амфитеатар2

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 09-12-2015 14:00

Учионица13

Социологија (bol. 12) 10-12-2015 14:00

Учионица10

Финансијска стратегија и планирање пореза (bol. 12) dr Ljiljana Jović 07-12-2015 10:00

Амфитеатар2

Финансијско рачуноводство (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 22-12-2015 11:00

Амфитеатар1

Учионица9

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 10-12-2015 14:00

Амфитеатар1

Учионица9

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 07) 09-12-2015 14:00

Учионица14_КП

Увод у финансијско пословање (bol. 12) dr Branka Paunović 08-12-2015 11:00

Учионица11_КП

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 12) 11-12-2015 16:00

Учионица12

Међународно опорезивање (bol. 12) dr Ljiljana Jović 07-12-2015 10:00

Амфитеатар2

Међународно опорезивање (bol. 12) dr Jovan Njegić 22-12-2015 14:00

Амфитеатар1

Национална економија (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 10-12-2015 14:00

Учионица14_КП

Пословно окружење (bol. 12) dr Drinka Peković 11-12-2015 11:00

Учионица12_КП

Пословање медија (bol. 07) 10-12-2015 14:00

Учионица10

Пословање медија (bol. 07) dr Maja Vukadinović 24-12-2015 14:00

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 07) dr Vlado Krunić 18-12-2015 17:00

Амфитеатар2

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 09-12-2015 14:00

Учионица13

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 07) dr Nataša Bikicki 07-12-2015 11:00

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Израда и имплементација бизнис плана (bol. 07) dr Veronika Boškov 07-12-2015 11:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 11-12-2015 16:00

Учионица16

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 09-12-2015 14:00

Учионица13

Банкарство (bol. 12) dr Željko Račić 10-12-2015 14:00

Учионица14

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 12) Maja Lemajić 08-12-2015 16:00

Амфитеатар2

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 07) Maja Lemajić 08-12-2015 16:00

Амфитеатар2

Предузетништво (bol. 07) mr Leonard Salai 09-12-2015 14:00

Учионица14_КП

Пословно право (bol. 12) 11-12-2015 14:00

Учионица14

Основи менаџмента (bol. 12) mr Leonard Salai 09-12-2015 14:00

Учионица14_КП

Национална економија (bol. 12) dr Drinka Peković 11-12-2015 11:00

Учионица12_КП

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 12) 09-12-2015 17:00

Учионица16

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 12) 09-12-2015 17:00

Учионица16

Стратешки менаџмент технологија и иновација (bol. 07) 17-12-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Предузетништво (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 17-12-2015 14:00

Учионица10

Учионица14

Менаџмент људских ресурса у туризму и хотелијерству (bol. 12) dr Tamara Gajić 24-12-2015 16:00

Амфитеатар2

Основи организације (bol. 12) 24-12-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Други страни пословни језик – енглески (bol. 07) 09-12-2015 17:00

Учионица16

Други страни пословни језик – енглески (bol. 07) Maja Lemajić 08-12-2015 16:00

Амфитеатар2

Други страни пословни језик – енглески (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 09-12-2015 14:00

Учионица13

Финансијски менаџмент (bol. 07) dr Jovan Njegić 15-12-2015 14:00

Амфитеатар1

Тржишно пословање (bol. 07) mr Mila Mihajlović 15-12-2015 09:00

Учионица9

Тржишно пословање (bol. 07) dr Zdravko Šolak 14-12-2015 11:00

Учионица14

Управљачко рачуноводство (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 14-12-2015 09:00

Учионица13

Геополитика (bol. 07) dr Dejan Đurić 10-12-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 07) 11-12-2015 16:00

Учионица12

Маркетинг истраживање (bol. 07) 08-12-2015 14:00

Амфитеатар1

Математика (bol. 07) dr Miloš Japundžić 11-12-2015 15:00

Амфитеатар_КП

Математика (bol. 07) 11-12-2015 16:00

Учионица12

Међународно опорезивање (bol. 07) dr Ljiljana Jović 07-12-2015 10:00

Амфитеатар2

Међународно опорезивање (bol. 07) dr Jovan Njegić 22-12-2015 14:00

Амфитеатар1

Међународно пословање (bol. 07) mr Mila Mihajlović 08-12-2015 09:00

Учионица9

Основи менаџмента (bol. 07) 17-12-2015 14:00

Учионица10

Учионица14

Основи менаџмента (bol. 07) 09-12-2015 14:00

Учионица14_КП

Пословање са Европском унијом (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 08-12-2015 11:00

Амфитеатар1

Пословање са Европском унијом (bol. 07) 24-12-2015 16:00

Амфитеатар1

Менаџмент туристичке дестинације (bol. 07) dr Tamara Gajić 10-12-2015 16:00

Амфитеатар2

Међународно опорезивање (bol. 07) dr Marija Vuković 10-12-2015 17:00

Учионица14

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 07) dr Dragan Jočić 09-12-2015 15:00

Амфитеатар_КП

Финансијски менаџмент (bol. 07) dr Biserka Komnenić 09-12-2015 16:00

Учионица7

Међународно пословно право (bol. 07) 11-12-2015 14:00

Учионица14

Примена интернет технологија (bol. 07) 11-12-2015 17:00

Амфитеатар2

Математика (bol. 07) dr Sanja Lončar 17-12-2015 14:00

Учионица14_КП

Дигитални маркетинг (bol. 12) dr Vlado Krunić 11-12-2015 17:00

Амфитеатар2

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 07) Maja Lemajić 07-12-2015 11:00

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 09-12-2015 17:00

Учионица16

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 07) 08-12-2015 16:00

Амфитеатар2

Економика предузећа (bol. 12) dr Zdravko Šolak 14-12-2015 11:00

Учионица14

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 12) Maja Lemajić 08-12-2015 16:00

Амфитеатар2

Социологија (bol. 07) 10-12-2015 14:00

Учионица10

Управљање и контрола трошкова (bol. 12) dr Zdravko Šolak 14-12-2015 11:00

Учионица14

Маркетинг (bol. 07) dr Branka Maksimović 10-12-2015 09:00

Амфитеатар2

Математика (bol. 12) 11-12-2015 16:00

Учионица12

Национална економија (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 10-12-2015 14:00

Учионица14_КП

Национална економија (bol. 07) dr Drinka Peković 11-12-2015 11:00

Учионица12_КП

Менаџмент медијских система (bol. 07) 10-12-2015 14:00

Учионица10

Основи организације (bol. 07) dr Veronika Boškov 14-12-2015 11:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословно комуницирање (bol. 07) dr Maja Vukadinović 16-12-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Пословање медија (bol. 12) 10-12-2015 14:00

Учионица10

Енглески пословни језик I dr Nataša Bikicki 07-12-2015 11:00

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Енглески пословни језик I 09-12-2015 17:00

Учионица16

Француски пословни језик I 08-12-2015 18:00

Учионица10

Окружење пословања dr Tatjana Đurić Kuzmanović 10-12-2015 14:00

Учионица14_КП

Посебни облици туризма (bol. 12) dr Milutin Mrkša 23-12-2015 17:00

Учионица11

Учионица9

Финансијско рачуноводство (bol. 07) 07-12-2015 09:00

Учионица13

Маркетинг (bol. 12) 10-12-2015 17:00

Амфитеатар1

Еколошки менаџмент (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 15-12-2015 11:00

Амфитеатар1

Учионица9

Основи туризма и хотелијерства (bol. 12) 15-12-2015 17:00

Учионица8

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 07) Maja Lemajić 08-12-2015 16:00

Амфитеатар2

Пословно право (bol. 07) 11-12-2015 14:00

Учионица14

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 09-12-2015 17:00

Учионица16

Математика (bol. 12) dr Sanja Lončar 17-12-2015 14:00

Учионица14_КП

Финансијско рачуноводство (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 22-12-2015 11:00

Амфитеатар1

Учионица9

Основи организације (bol. 07) 24-12-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Економија знања (bol. 07) dr Drinka Peković 11-12-2015 11:00

Учионица12_КП

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 08-12-2015 14:00

Амфитеатар1

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) dr Branka Maksimović 07-12-2015 09:00

Учионица13

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 10-12-2015 14:00

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 22-12-2015 09:00

Учионица9

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) mr Leonard Salai 10-12-2015 09:00

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 07) dr Milutin Mrkša 23-12-2015 17:00

Учионица11

Учионица9

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 07) dr Tamara Gajić 24-12-2015 16:00

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 07) 11-12-2015 15:00

Учионица13

Учионица7

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 24-12-2015 14:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 07) dr Biserka Komnenić 09-12-2015 16:00

Учионица7

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 10-12-2015 17:00

Учионица13

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) 11-12-2015 14:00

Учионица14

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 07) dr Branka Maksimović 10-12-2015 09:00

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 07) dr Branka Maksimović 10-12-2015 09:00

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 10-12-2015 14:00

Амфитеатар1

Учионица9

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) dr Branka Maksimović 10-12-2015 09:00

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 07) 17-12-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 07) dr Veronika Boškov 14-12-2015 11:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 07) dr Veronika Boškov 14-12-2015 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица12_КП

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 10-12-2015 14:00

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 07) 18-12-2015 11:00

Учионица12

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 07) 18-12-2015 11:00

Учионица12

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 07) mr Leonard Salai 18-12-2015 11:00

Учионица12

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) dr Zoran Marošan 08-12-2015 11:00

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 07) dr Ninoslava Savić 07-12-2015 11:00

Учионица14

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 07) 11-12-2015 11:00

Учионица12_КП

Управљачко рачуноводство (bol. 12) 14-12-2015 09:00

Учионица13

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 21-12-2015 10:00

Амфитеатар2

Принципи јавне администрације (bol. 07) 10-12-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Системи за управљање базама података dr Vlado Krunić 18-12-2015 17:00

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 12) dr Drinka Peković 09-12-2015 16:00

Учионица7

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 12) dr Veronika Boškov 21-12-2015 10:00

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 12) dr Gordana Ljubojević 10-12-2015 09:00

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 12) dr Branka Paunović 17-12-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 12) 17-12-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 12) dr Tamara Gajić 24-12-2015 16:00

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 12) mr Leonard Salai 22-12-2015 09:00

Учионица9

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 12) dr Jovan Njegić 10-12-2015 17:00

Учионица13

Трговински менаџмент dr Jelena Damnjanović 08-12-2015 11:00

Амфитеатар1

Туристичка легислатива 11-12-2015 14:00

Учионица14

Интернет технологије у пословању (bol. 12) dr Ninoslava Savić 07-12-2015 11:00

Учионица14

Вредновање предузећа (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 21-12-2015 10:00

Амфитеатар2

Математика (bol. 12) dr Miloš Japundžić 11-12-2015 15:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 12) dr Branka Maksimović 24-12-2015 14:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Пословно право (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 10-12-2015 17:00

Учионица13

Агроекономија (bol. 12) dr Branka Maksimović 10-12-2015 09:00

Амфитеатар2

Програмски језици II dr Ninoslava Savić 07-12-2015 11:00

Учионица14

Агроекономија (bol. 07) dr Branka Maksimović 10-12-2015 09:00

Амфитеатар2

Актуарство (bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 11-12-2015 16:00

Учионица16

Актуарство (bol. 07) dr Dragan Jočić 09-12-2015 15:00

Амфитеатар_КП

Актуарство (bol. 07) dr Nataša Papić Blagojević 11-12-2015 16:00

Учионица16

Пословно право 11-12-2015 14:00

Учионица14

Примена интегрисаних развојних алата dr Ninoslava Savić 07-12-2015 11:00

Учионица14

Анализа хартија од вредности (bol. 12) dr Jovan Njegić 17-12-2015 14:00

Учионица13

Пословно право dr Gordana Ljubojević 10-12-2015 17:00

Учионица13

Банкарство (bol. 07) dr Željko Račić 10-12-2015 14:00

Учионица14

Примењено програмирање (bol. 07) dr Vlado Krunić 18-12-2015 17:00

Амфитеатар2

Принципи јавне администрације (bol. 07) dr Dejan Đurić 12-12-2015 14:00

Амфитеатар2

Програмски језици I dr Vlado Krunić 18-12-2015 17:00

Амфитеатар2

Програмски језици II dr Vlado Krunić 18-12-2015 17:00

Амфитеатар2

Програмски језици I dr Ninoslava Savić 07-12-2015 11:00

Учионица14

Пројектовање система електронског пословања dr Vlado Krunić 18-12-2015 17:00

Амфитеатар2

Пројектовање веб апликација dr Vlado Krunić 11-12-2015 17:00

Амфитеатар2

Други страни пословни језик – енглески Maja Lemajić 08-12-2015 16:00

Амфитеатар2

Други страни пословни језик – енглески Ivana Martinović Barbul 09-12-2015 14:00

Учионица13

Други страни пословни језик – немачки 08-12-2015 15:00

Учионица10

Еколошки менаџмент (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 15-12-2015 11:00

Амфитеатар1

Учионица9

Економика јавног сектора 12-12-2015 14:00

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 12) dr Branka Maksimović 14-12-2015 11:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 12) dr Tatjana Bošković 18-12-2015 15:00

Учионица13

Учионица7

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 12) mr Mila Mihajlović 08-12-2015 11:00

Учионица11_КП

Финансијско рачуноводство dr Slaviša Đorđević 07-12-2015 09:00

Учионица13

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 24-12-2015 14:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Немачки пословни језик I 08-12-2015 15:00

Учионица10

Немачки пословни језик II 08-12-2015 15:00

Учионица10

Немачки пословни језик III 08-12-2015 15:00

Учионица10

Вредновање предузећа (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 24-12-2015 14:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Анализа финансијских извештаја (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 10-12-2015 14:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Инвестиционо банкарство (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 17-12-2015 09:00

Учионица8

Теорија и анализа биланса 07-12-2015 09:00

Учионица13

Екологија и одрживи развој у туризму (bol. 12) dr Milutin Mrkša 16-12-2015 17:00

Учионица16

Управљање људским ресурсима 09-12-2015 14:00

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 12) dr Milutin Mrkša 23-12-2015 17:00

Учионица11

Учионица9

Предузетништво (bol. 07) dr Slobodanka Jovin 17-12-2015 14:00

Учионица10

Учионица14

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 07) 09-12-2015 14:00

Учионица13

Рурални туризам (bol. 12) dr Tatjana Bošković 18-12-2015 15:00

Учионица13

Учионица7

Руски пословни језик I 14-12-2015 11:00

Учионица11

Софтверски инжењеринг 18-12-2015 11:00

Учионица12

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) 15-12-2015 11:00

Амфитеатар1

Учионица9

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 12) dr Ljiljana Jović 14-12-2015 11:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 11-12-2015 11:00

Учионица12_КП

Структуре података и алгоритми 18-12-2015 11:00

Учионица12

Технике међународног пословања dr Jelena Damnjanović 08-12-2015 11:00

Амфитеатар1

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 24-12-2015 14:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Организационо понашање 24-12-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 07) dr Zoran Marošan 08-12-2015 11:00

Учионица14_КП

Осигуравачко пословање dr Biserka Komnenić 09-12-2015 16:00

Учионица7

Основи менаџмента (bol. 12) 17-12-2015 14:00

Учионица10

Учионица14

Основи микроекономске анализе за пословно одлучивање dr Zdravko Šolak 21-12-2015 11:00

Учионица14

Управљање квалитетом (bol. 07) 24-12-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 07) 07-12-2015 09:00

Учионица13

Инвестирање у хартије од вредности dr Jovan Njegić 15-12-2015 14:00

Амфитеатар1

Израда и имплементација бизнис плана dr Veronika Boškov 07-12-2015 11:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Увод у примену информационих технологија у бизнису dr Zoran Marošan 08-12-2015 11:00

Учионица14_КП

Национална економија (bol. 07) dr Dejan Đurić 10-12-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Објектно-оријентисано пројектовање dr Branko Latinović 11-12-2015 11:00

Учионица12

Основи рачуноводства dr Slaviša Đukanović 22-12-2015 11:00

Амфитеатар1

Учионица9

Пословни информациони системи dr Zoran Marošan 08-12-2015 11:00

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 12) 09-12-2015 14:00

Учионица10

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 07) dr Aleksandra Vujko 09-12-2015 14:00

Учионица10

Принципи менаџмента mr Leonard Salai 09-12-2015 14:00

Учионица14_КП

Социјално предузетништво mr Leonard Salai 09-12-2015 14:00

Учионица14_КП

Међународно пословање (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 08-12-2015 11:00

Амфитеатар1

Управљање и контрола трошкова (bol. 07) 08-12-2015 14:00

Амфитеатар1

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 07) dr Milutin Mrkša 23-12-2015 17:00

Учионица11

Учионица9

Пословно окружење (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 10-12-2015 14:00

Учионица14_КП

Пословна математика 11-12-2015 16:00

Учионица12

Маркетинг dr Branka Maksimović 10-12-2015 09:00

Амфитеатар2

Финансијски менаџмент dr Biserka Komnenić 09-12-2015 16:00

Учионица7

Међународно пословно право (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 10-12-2015 17:00

Учионица13

Управљање квалитетом (bol. 07) dr Veronika Boškov 14-12-2015 11:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Други страни пословни језик – руски (bol. 07) 14-12-2015 11:00

Учионица11

Менаџмент туристичке дестинације (bol. 12) 08-12-2015 17:00

Учионица8

Управљање квалитетом (bol. 12) dr Veronika Boškov 14-12-2015 11:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Софтверски инжењеринг dr Vlado Krunić 18-12-2015 17:00

Амфитеатар2

Управљање ризицима dr Jovan Njegić 22-12-2015 14:00

Амфитеатар1

Основи микроекономске анализе за пословно одлучивање 15-12-2015 14:00

Амфитеатар2

Учионица10

Финансијска стратегија и планирање пореза (bol. 07) dr Jovan Njegić 22-12-2015 14:00

Амфитеатар1

Форензичко рачуноводство и ревизија (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 24-12-2015 14:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Основи макроекономске анализе за пословно одлучивање 15-12-2015 14:00

Амфитеатар2

Учионица10

Основи ревизије (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 21-12-2015 10:00

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 15-12-2015 11:00

Амфитеатар1

Учионица9

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) dr Ana Jovičić Vuković 17-12-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) dr Veronika Boškov 08-12-2015 11:00

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 12) dr Gordana Vuksanović 23-12-2015 17:00

Учионица11

Учионица9

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) dr Branko Latinović 09-12-2015 14:00

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 07) dr Branka Paunović 08-12-2015 11:00

Учионица11_КП

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 07) mr Mila Mihajlović 22-12-2015 09:00

Учионица9

Управљање људским ресурсима mr Leonard Salai 09-12-2015 14:00

Учионица14_КП

Интернет маркетинг 11-12-2015 17:00

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 07) 17-12-2015 14:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 07) dr Ninoslava Savić 07-12-2015 11:00

Учионица14

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 12) dr Milutin Mrkša 10-12-2015 14:00

Амфитеатар1

Учионица9

Увод у примену информационих технологија у бизнису dr Vlado Krunić 18-12-2015 17:00

Амфитеатар2

Први страни пословни језик III – немачки (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 08-12-2015 15:00

Учионица10

Пословање са Европском унијом (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 10-12-2015 14:00

Учионица14_КП

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 07) 09-12-2015 14:00

Учионица13

Анализа финансијских извештаја (bol. 12) 07-12-2015 09:00

Учионица13

Финансијско рачуноводство (bol. 12) 07-12-2015 09:00

Учионица13

Основи електронског пословања (bol. 07) dr Ninoslava Savić 07-12-2015 11:00

Учионица14

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 12) dr Biljana Stankov 10-12-2015 09:00

Амфитеатар2

Менаџмент људских ресурса dr Veronika Boškov 14-12-2015 11:00

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Социологија (bol. 12) dr Gordana Vuksanović 23-12-2015 14:00

Учионица14_КП