Izaberite stranicu

PredmetNastavnikDatumVremeUcionica
Trgovinski menadžment (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 10-12-2015 14:00

Amfiteatar1

Učionica9

Poslovno pravo (bol. 12) dr Gordana Ljubojević 10-12-2015 17:00

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 09-12-2015 14:00

Učionica13

Nacionalna ekonomija (bol. 12) dr Dejan Đurić 10-12-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Ruski poslovni jezik II 14-12-2015 11:00

Učionica11

Engleski poslovni jezik II 09-12-2015 17:00

Učionica16

Strateški menadžment tehnologija i inovacija mr Leonard Salai 17-12-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Francuski poslovni jezik II 08-12-2015 18:00

Učionica10

Upravljanje projektima 24-12-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Engleski poslovni jezik II dr Nataša Bikicki 07-12-2015 11:00

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Ekonomika trgovine dr Tatjana Đurić Kuzmanović 10-12-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Poslovna statistika 11-12-2015 16:00

Učionica12

Finansijsko računovodstvo dr Slaviša Đukanović 22-12-2015 11:00

Amfiteatar1

Učionica9

Osnovi preduzetništva 17-12-2015 14:00

Učionica10

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – francuski 08-12-2015 18:00

Učionica10

Drugi strani poslovni jezik – engleski 09-12-2015 17:00

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – engleski dr Nataša Bikicki 07-12-2015 11:00

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Drugi strani poslovni jezik – ruski 14-12-2015 11:00

Učionica11

Računovodstvo trgovinskih preduzeća dr Slaviša Đukanović 22-12-2015 11:00

Amfiteatar1

Učionica9

Savremene tendencije u javnoj upravi dr Marija Vuković 12-12-2015 14:00

Amfiteatar2

Engleski poslovni jezik III 09-12-2015 17:00

Učionica16

Francuski poslovni jezik III 08-12-2015 18:00

Učionica10

Upravljanje porodičnim poslovima dr Tatjana Đurić Kuzmanović 10-12-2015 14:00

Učionica14_KP

Upravljanje rastom preduzeća 24-12-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Upravljanje rizicima dr Slaviša Đukanović 22-12-2015 11:00

Amfiteatar1

Učionica9

Uvod u e-biznis 18-12-2015 11:00

Učionica12

Engleski poslovni jezik III dr Nataša Bikicki 07-12-2015 11:00

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Menadžment malih i srednjih preduzeća mr Leonard Salai 09-12-2015 14:00

Učionica14_KP

Poslovno pravo dr Gordana Ljubojević 10-12-2015 17:00

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 08-12-2015 15:00

Učionica10

Sociologija (bol. 07) dr Gordana Vuksanović 23-12-2015 14:00

Učionica14_KP

Uvod u finansijsko poslovanje (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 22-12-2015 11:00

Amfiteatar1

Učionica9

Osiguranje (bol. 07) dr Slobodanka Jovin 11-12-2015 11:00

Amfiteatar1

Menadžment zdravstvene zaštite (bol. 07) dr Zdravko Šolak 21-12-2015 11:00

Učionica14

Poslovno komuniciranje (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 18-12-2015 11:00

Amfiteatar2

Finansijsko računovodstvo (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 10-12-2015 14:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 07) dr Nataša Papić Blagojević 11-12-2015 16:00

Učionica16

Osnovi menadžmenta (bol. 07) dr Dejan Đurić 17-12-2015 14:00

Učionica12_KP

Tržišno komuniciranje (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 18-12-2015 11:00

Amfiteatar2

Principi menadžmenta 17-12-2015 14:00

Učionica10

Učionica14

Ruski poslovni jezik III 14-12-2015 11:00

Učionica11

Turistička legislativa dr Gordana Ljubojević 10-12-2015 17:00

Učionica13

Uvod u finansijsko poslovanje dr Slaviša Đukanović 22-12-2015 11:00

Amfiteatar1

Učionica9

Uvod u finansijsko poslovanje dr Branka Paunović 08-12-2015 11:00

Učionica11_KP

Marketing u turizmu dr Jelena Damnjanović 08-12-2015 11:00

Amfiteatar1

Menadžment medijskih sistema (bol. 07) dr Gordana Vuksanović 23-12-2015 14:00

Učionica14_KP

Osnovi elektronskog poslovanja (bol. 07) 11-12-2015 11:00

Učionica12

Poslovna statistika dr Zdravko Šolak 14-12-2015 11:00

Učionica14

Osnovi turizma (bol. 07) dr Aleksandra Vujko 09-12-2015 14:00

Učionica10

Komercijalno poslovanje (bol. 07) mr Mila Mihajlović 08-12-2015 09:00

Učionica9

Baze podataka (bol. 07) dr Ninoslava Savić 07-12-2015 11:00

Učionica14

Trgovinski marketing dr Tatjana Bošković 11-12-2015 15:00

Učionica13

Učionica7

Menadžment malih i srednjih preduzeća (bol. 07) mr Leonard Salai 09-12-2015 14:00

Učionica14_KP

Menadžment turističke destinacije (bol. 07) dr Tatjana Bošković 11-12-2015 15:00

Učionica13

Učionica7

Softverski inženjering (bol. 07) 18-12-2015 11:00

Učionica12

Upravljačko računovodstvo (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 17-12-2015 14:00

Učionica11_KP

Tehnike i oblici međunarodnog poslovanja (bol. 07) mr Mila Mihajlović 22-12-2015 09:00

Učionica9

Tržišno poslovanje (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 18-12-2015 11:00

Amfiteatar2

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (bol. 07) dr Tamara Gajić 24-12-2015 16:00

Amfiteatar2

Poslovno planiranje dr Slaviša Đukanović 22-12-2015 11:00

Amfiteatar1

Učionica9

Proizvodni menadžment mr Leonard Salai 17-12-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (bol. 07) 08-12-2015 18:00

Učionica10

Prvi strani poslovni jezik I – ruski (bol. 07) 14-12-2015 11:00

Učionica11

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 07) dr Nataša Bikicki 07-12-2015 11:00

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Prvi strani poslovni jezik II – francuski (bol. 07) 08-12-2015 18:00

Učionica10

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 08-12-2015 15:00

Učionica10

Prvi strani poslovni jezik II – ruski (bol. 07) 14-12-2015 11:00

Učionica11

Prvi strani poslovni jezik III – ruski (bol. 07) 14-12-2015 11:00

Učionica11

Prvi strani poslovni jezik III – francuski (bol. 07) 08-12-2015 18:00

Učionica10

Engleski poslovni jezik III Ivana Martinović Barbul 09-12-2015 14:00

Učionica13

Marketing (bol. 07) 10-12-2015 17:00

Amfiteatar1

Marketing istraživanje (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 25-12-2015 11:00

Amfiteatar2

Okruženje poslovanja 15-12-2015 14:00

Amfiteatar2

Učionica10

Menadžment turističke destinacije dr Tatjana Bošković 11-12-2015 15:00

Učionica13

Učionica7

Stručna praksa I pb-tema-2 17-12-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 07) 09-12-2015 17:00

Učionica16

Međunarodni marketing (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 25-12-2015 11:00

Amfiteatar2

Drugi strani poslovni jezik – francuski (bol. 07) 08-12-2015 18:00

Učionica10

Ekonomija znanja (bol. 07) dr Biserka Komnenić 09-12-2015 16:00

Učionica7

Energetska bezbednost (bol. 07) 24-12-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Sistemi za elektronsko učenje dr Zoran Marošan 08-12-2015 11:00

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) dr Tatjana Bošković 11-12-2015 15:00

Učionica13

Učionica7

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 07) 08-12-2015 14:00

Amfiteatar1

Turistička geografija dr Tamara Gajić 24-12-2015 16:00

Amfiteatar2

Upravljanje ljudskim resursima dr Veronika Boškov 14-12-2015 11:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljanje projektima dr Veronika Boškov 07-12-2015 11:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 15-12-2015 11:00

Amfiteatar1

Učionica9

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 15-12-2015 11:00

Amfiteatar1

Učionica9

Upravljanje rastom preduzeća dr Drinka Peković 11-12-2015 11:00

Učionica12_KP

Osnovi turizma dr Tamara Gajić 17-12-2015 16:00

Amfiteatar2

Poslovni informacioni sistemi dr Zoran Marošan 08-12-2015 11:00

Učionica14_KP

Poslovne komunikacije dr Maja Vukadinović 16-12-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Poslovna etika dr Maja Vukadinović 16-12-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Poslovna etika dr Gordana Ljubojević 10-12-2015 17:00

Učionica13

Ponašanje potrošača dr Zdravko Šolak 21-12-2015 11:00

Učionica14

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 07) dr Veronika Boškov 14-12-2015 11:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Drugi strani poslovni jezik – engleski (bol. 07) dr Nataša Bikicki 07-12-2015 11:00

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Tehnike međunarodnog poslovanja mr Mila Mihajlović 22-12-2015 09:00

Učionica9

Drugi strani poslovni jezik – nemački (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 08-12-2015 15:00

Učionica10

Upravljanje porodičnim poslovima dr Tatjana Đurić Kuzmanović 10-12-2015 14:00

Učionica14_KP

Konkurentnost preduzeća i privrede dr Zdravko Šolak 21-12-2015 11:00

Učionica14

Finansijska strategija i planiranje poreza dr Jovan Njegić 22-12-2015 14:00

Amfiteatar1

Upravljanje turističkim preduzećima dr Tamara Gajić 24-12-2015 16:00

Amfiteatar2

Poslovno planiranje dr Slaviša Đukanović 22-12-2015 11:00

Amfiteatar1

Učionica9

Poznavanje robe dr Branka Maksimović 10-12-2015 09:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 12) dr Nataša Bikicki 07-12-2015 11:00

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (bol. 12) 08-12-2015 18:00

Učionica10

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 08-12-2015 15:00

Učionica10

Prvi strani poslovni jezik I – ruski (bol. 12) 14-12-2015 11:00

Učionica11

Ekonomika turizma dr Tamara Gajić 10-12-2015 16:00

Amfiteatar2

Engleski poslovni jezik I Maja Lemajić 08-12-2015 16:00

Amfiteatar2

Engleski poslovni jezik II Maja Lemajić 08-12-2015 16:00

Amfiteatar2

Engleski poslovni jezik III Maja Lemajić 08-12-2015 16:00

Amfiteatar2

Finansijska strategija i planiranje poreza dr Ljiljana Jović 07-12-2015 10:00

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 12) dr Branka Paunović 14-12-2015 11:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 11-12-2015 15:00

Učionica13

Učionica7

Finansijski menadžment dr Jovan Njegić 15-12-2015 14:00

Amfiteatar1

Upravljanje projektima dr Veronika Boškov 07-12-2015 11:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljanje rizicima 11-12-2015 16:00

Učionica16

Uvod u finansijsko poslovanje (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 22-12-2015 11:00

Amfiteatar1

Učionica9

Javne finansije (bol. 12) dr Ljiljana Jović 07-12-2015 10:00

Amfiteatar2

Međunarodni turizam dr Tamara Gajić 10-12-2015 16:00

Amfiteatar2

Operativni menadžment 24-12-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Osiguravačko poslovanje 18-12-2015 11:00

Amfiteatar1

Osnovi informaciono-komunikacionih tehnologija dr Zoran Marošan 08-12-2015 11:00

Učionica14_KP

Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata mr Leonard Salai 09-12-2015 14:00

Učionica14_KP

Poslovno okruženje (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 10-12-2015 14:00

Učionica14_KP

Personalne finansije dr Jovan Njegić 15-12-2015 14:00

Amfiteatar1

Tehnologija proizvodnje hrane dr Branka Maksimović 10-12-2015 09:00

Amfiteatar2

Bankarsko poslovanje i platni promet dr Branka Paunović 08-12-2015 11:00

Učionica11_KP

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 12) dr Nataša Bikicki 07-12-2015 11:00

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Bankarstvo (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 10-12-2015 09:00

Učionica8

Finansijsko računovodstvo (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 10-12-2015 14:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Životno i neživotno osiguranje 11-12-2015 11:00

Amfiteatar1

Međunarodno oporezivanje (bol. 12) dr Marija Vuković 10-12-2015 17:00

Učionica14

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 12) dr Dragan Jočić 09-12-2015 15:00

Amfiteatar_KP

Baze podataka dr Ninoslava Savić 07-12-2015 11:00

Učionica14

Preduzetništvo (bol. 12) mr Leonard Salai 09-12-2015 14:00

Učionica14_KP

Primena informacionih tehnologija (bol. 12) dr Zoran Marošan 08-12-2015 11:00

Učionica14_KP

Osnovi ekonomije (bol. 12) dr Drinka Peković 15-12-2015 14:00

Amfiteatar2

Učionica10

Osnovi menadžmenta (bol. 12) dr Dejan Đurić 17-12-2015 14:00

Učionica12_KP

Računovodstvo banaka i finansijskih institucija dr Slaviša Đorđević 21-12-2015 10:00

Amfiteatar2

Preduzetničke finansije dr Ljiljana Jović 07-12-2015 10:00

Amfiteatar2

Drugi strani poslovni jezik – engleski (bol. 12) dr Nataša Bikicki 07-12-2015 11:00

Učionica10

Učionica7

Učionica8

Drugi strani poslovni jezik – francuski (bol. 12) 08-12-2015 18:00

Učionica10

Drugi strani poslovni jezik – ruski (bol. 12) 14-12-2015 11:00

Učionica11

Prvi strani poslovni jezik II – francuski (bol. 12) 08-12-2015 18:00

Učionica10

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 08-12-2015 15:00

Učionica10

Prvi strani poslovni jezik II – ruski (bol. 12) 14-12-2015 11:00

Učionica11

Ekonomika preduzeća (bol. 12) dr Biserka Komnenić 09-12-2015 16:00

Učionica7

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 12) dr Nataša Bikicki 07-12-2015 11:00

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 08-12-2015 15:00

Učionica10

Prvi strani poslovni jezik III – ruski (bol. 12) 14-12-2015 11:00

Učionica11

Prvi strani poslovni jezik III – francuski (bol. 12) 08-12-2015 18:00

Učionica10

Psihologija (bol. 12) dr Maja Vukadinović 24-12-2015 14:00

Učionica14_KP

Engleski poslovni jezik I Ivana Martinović Barbul 09-12-2015 14:00

Učionica13

Engleski poslovni jezik II Ivana Martinović Barbul 09-12-2015 14:00

Učionica13

Finansijska strategija i planiranje poreza (bol. 12) dr Marija Vuković 10-12-2015 17:00

Učionica14

Finansijske institucije i tržišta dr Branka Paunović 08-12-2015 11:00

Učionica11_KP

Upravljanje i kontrola troškova (bol. 12) 08-12-2015 14:00

Amfiteatar1

Geopolitika (bol. 12) dr Dejan Đurić 10-12-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Javne finansije i budžetiranje dr Ljiljana Jović 07-12-2015 10:00

Amfiteatar2

Marketing istraživanje (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 25-12-2015 11:00

Amfiteatar2

Menadžment turističke destinacije dr Tamara Gajić 10-12-2015 16:00

Amfiteatar2

Osnovi turizma i hotelijerstva (bol. 12) dr Tamara Gajić 17-12-2015 16:00

Amfiteatar2

Poslovanje medija (bol. 12) dr Maja Vukadinović 24-12-2015 14:00

Učionica14_KP

Budžetiranje, planiranje i kontrola profita dr Ljiljana Jović 07-12-2015 10:00

Amfiteatar2

Međunarodna ekonomija (bol. 12) 24-12-2015 16:00

Amfiteatar1

Međunarodne organizacije i integracije (bol. 12) mr Mila Mihajlović 08-12-2015 09:00

Učionica9

Turistička geografija (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 09-12-2015 14:00

Učionica10

Drugi strani poslovni jezik – nemački (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 08-12-2015 15:00

Učionica10

Elektronska trgovina (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 11-12-2015 11:00

Učionica12

Osiguranje (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 11-12-2015 11:00

Amfiteatar1

Međunarodna trgovina (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 10-12-2015 14:00

Amfiteatar1

Učionica9

Bankarski menadžment (bol. 12) dr Željko Račić 10-12-2015 14:00

Učionica14

Poznavanje robe (bol. 12) dr Branka Maksimović 10-12-2015 09:00

Amfiteatar2

Poslovno komuniciranje (bol. 12) dr Maja Vukadinović 16-12-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Finansijski menadžment (bol. 12) dr Biserka Komnenić 09-12-2015 16:00

Učionica7

Ponašanje potrošača (bol. 12) dr Zdravko Šolak 21-12-2015 11:00

Učionica14

Spoljnotrgovinsko poslovanje (bol. 12) mr Mila Mihajlović 15-12-2015 09:00

Učionica9

Tržišno komuniciranje (bol. 12) dr Maja Vukadinović 18-12-2015 11:00

Amfiteatar2

Menadžment nabavke (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 18-12-2015 11:00

Amfiteatar2

Menadžment usluga (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 17-12-2015 14:00

Amfiteatar1

Učionica9

Trgovinski menadžment (bol. 12) 22-12-2015 09:00

Učionica9

Vrednovanje preduzeća dr Slaviša Đorđević 24-12-2015 14:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Finansijska tržišta i institucije (bol. 12) dr Jovan Njegić 18-12-2015 14:00

Učionica10

Učionica16

Poslovno okruženje (bol. 07) 15-12-2015 14:00

Amfiteatar2

Učionica10

Proizvodni menadžment mr Leonard Salai 17-12-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Sportsko rekreativni turizam (bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 15-12-2015 17:00

Učionica8

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (bol. 12) mr Leonard Salai 17-12-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Finansijska tržišta i institucije (bol. 07) dr Branka Paunović 08-12-2015 11:00

Učionica11_KP

Trgovinski menadžment dr Đorđe Ćuzović 10-12-2015 14:00

Amfiteatar1

Učionica9

Upravljanje i kontrola troškova (bol. 07) 14-12-2015 11:00

Učionica14

Informacioni sistemi u turizmu (bol. 12) dr Vlado Krunić 18-12-2015 17:00

Amfiteatar2

Uvod u finansijsko poslovanje (bol. 07) dr Branka Paunović 08-12-2015 11:00

Učionica11_KP

Izrada i implementacija biznis plana (bol. 12) dr Veronika Boškov 07-12-2015 11:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Vrednovanje preduzeća 21-12-2015 10:00

Amfiteatar2

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (bol. 12) dr Tamara Gajić 17-12-2015 16:00

Amfiteatar2

Poslovno okruženje (bol. 07) dr Drinka Peković 11-12-2015 11:00

Učionica12_KP

Poslovni aplikativni sistemi (bol. 12) dr Zoran Marošan 08-12-2015 11:00

Učionica14_KP

Poslovna matematika dr Sanja Lončar 17-12-2015 14:00

Učionica14_KP

Poslovna etika 11-12-2015 14:00

Učionica14

Prirodni resursi u turizmu (bol. 12) dr Milutin Mrkša 23-12-2015 17:00

Učionica11

Učionica9

Finansijska strategija i planiranje poreza (bol. 07) dr Ljiljana Jović 07-12-2015 10:00

Amfiteatar2

Trgovinski menadžment (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 08-12-2015 11:00

Amfiteatar1

Tehnike i oblici međunarodnog poslovanja (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 08-12-2015 11:00

Amfiteatar1

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 09-12-2015 14:00

Učionica10

Elektronski sistemi plaćanja (bol. 12) 11-12-2015 11:00

Učionica12

Analiza finansijskih izveštaja (bol. 07) 07-12-2015 09:00

Učionica13

Osnovi elektronskog poslovanja (bol. 12) dr Ninoslava Savić 07-12-2015 11:00

Učionica14

Poznavanje robe (bol. 07) dr Branka Maksimović 10-12-2015 09:00

Amfiteatar2

Ekonomika turizma (bol. 12) dr Tatjana Bošković 11-12-2015 15:00

Učionica13

Učionica7

Osnovi turizma (bol. 07) dr Tamara Gajić 17-12-2015 16:00

Amfiteatar2

Menadžment malih i srednjih preduzeća (bol. 12) mr Leonard Salai 09-12-2015 14:00

Učionica14_KP

Primena informacionih tehnologija (bol. 07) 08-12-2015 11:00

Učionica14_KP

Osnovi ekonomije (bol. 07) 15-12-2015 14:00

Amfiteatar2

Učionica10

Tržišno poslovanje (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 18-12-2015 11:00

Amfiteatar2

Vrednovanje preduzeća (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 24-12-2015 14:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Vrednovanje preduzeća (bol. 07) 21-12-2015 10:00

Amfiteatar2

Finansijska tržišta i institucije (bol. 07) dr Jovan Njegić 18-12-2015 14:00

Učionica10

Učionica16

Poslovno okruženje (bol. 12) 15-12-2015 14:00

Amfiteatar2

Učionica10

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 12) Maja Lemajić 08-12-2015 16:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 09-12-2015 14:00

Učionica13

Sociologija (bol. 12) 10-12-2015 14:00

Učionica10

Finansijska strategija i planiranje poreza (bol. 12) dr Ljiljana Jović 07-12-2015 10:00

Amfiteatar2

Finansijsko računovodstvo (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 22-12-2015 11:00

Amfiteatar1

Učionica9

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 10-12-2015 14:00

Amfiteatar1

Učionica9

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 07) 09-12-2015 14:00

Učionica14_KP

Uvod u finansijsko poslovanje (bol. 12) dr Branka Paunović 08-12-2015 11:00

Učionica11_KP

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 12) 11-12-2015 16:00

Učionica12

Međunarodno oporezivanje (bol. 12) dr Ljiljana Jović 07-12-2015 10:00

Amfiteatar2

Međunarodno oporezivanje (bol. 12) dr Jovan Njegić 22-12-2015 14:00

Amfiteatar1

Nacionalna ekonomija (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 10-12-2015 14:00

Učionica14_KP

Poslovno okruženje (bol. 12) dr Drinka Peković 11-12-2015 11:00

Učionica12_KP

Poslovanje medija (bol. 07) 10-12-2015 14:00

Učionica10

Poslovanje medija (bol. 07) dr Maja Vukadinović 24-12-2015 14:00

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 07) dr Vlado Krunić 18-12-2015 17:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 09-12-2015 14:00

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 07) dr Nataša Bikicki 07-12-2015 11:00

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Izrada i implementacija biznis plana (bol. 07) dr Veronika Boškov 07-12-2015 11:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 11-12-2015 16:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 09-12-2015 14:00

Učionica13

Bankarstvo (bol. 12) dr Željko Račić 10-12-2015 14:00

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 12) Maja Lemajić 08-12-2015 16:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 07) Maja Lemajić 08-12-2015 16:00

Amfiteatar2

Preduzetništvo (bol. 07) mr Leonard Salai 09-12-2015 14:00

Učionica14_KP

Poslovno pravo (bol. 12) 11-12-2015 14:00

Učionica14

Osnovi menadžmenta (bol. 12) mr Leonard Salai 09-12-2015 14:00

Učionica14_KP

Nacionalna ekonomija (bol. 12) dr Drinka Peković 11-12-2015 11:00

Učionica12_KP

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 12) 09-12-2015 17:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 12) 09-12-2015 17:00

Učionica16

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (bol. 07) 17-12-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Preduzetništvo (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 17-12-2015 14:00

Učionica10

Učionica14

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (bol. 12) dr Tamara Gajić 24-12-2015 16:00

Amfiteatar2

Osnovi organizacije (bol. 12) 24-12-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Drugi strani poslovni jezik – engleski (bol. 07) 09-12-2015 17:00

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik – engleski (bol. 07) Maja Lemajić 08-12-2015 16:00

Amfiteatar2

Drugi strani poslovni jezik – engleski (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 09-12-2015 14:00

Učionica13

Finansijski menadžment (bol. 07) dr Jovan Njegić 15-12-2015 14:00

Amfiteatar1

Tržišno poslovanje (bol. 07) mr Mila Mihajlović 15-12-2015 09:00

Učionica9

Tržišno poslovanje (bol. 07) dr Zdravko Šolak 14-12-2015 11:00

Učionica14

Upravljačko računovodstvo (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 14-12-2015 09:00

Učionica13

Geopolitika (bol. 07) dr Dejan Đurić 10-12-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 07) 11-12-2015 16:00

Učionica12

Marketing istraživanje (bol. 07) 08-12-2015 14:00

Amfiteatar1

Matematika (bol. 07) dr Miloš Japundžić 11-12-2015 15:00

Amfiteatar_KP

Matematika (bol. 07) 11-12-2015 16:00

Učionica12

Međunarodno oporezivanje (bol. 07) dr Ljiljana Jović 07-12-2015 10:00

Amfiteatar2

Međunarodno oporezivanje (bol. 07) dr Jovan Njegić 22-12-2015 14:00

Amfiteatar1

Međunarodno poslovanje (bol. 07) mr Mila Mihajlović 08-12-2015 09:00

Učionica9

Osnovi menadžmenta (bol. 07) 17-12-2015 14:00

Učionica10

Učionica14

Osnovi menadžmenta (bol. 07) 09-12-2015 14:00

Učionica14_KP

Poslovanje sa Evropskom unijom (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 08-12-2015 11:00

Amfiteatar1

Poslovanje sa Evropskom unijom (bol. 07) 24-12-2015 16:00

Amfiteatar1

Menadžment turističke destinacije (bol. 07) dr Tamara Gajić 10-12-2015 16:00

Amfiteatar2

Međunarodno oporezivanje (bol. 07) dr Marija Vuković 10-12-2015 17:00

Učionica14

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 07) dr Dragan Jočić 09-12-2015 15:00

Amfiteatar_KP

Finansijski menadžment (bol. 07) dr Biserka Komnenić 09-12-2015 16:00

Učionica7

Međunarodno poslovno pravo (bol. 07) 11-12-2015 14:00

Učionica14

Primena internet tehnologija (bol. 07) 11-12-2015 17:00

Amfiteatar2

Matematika (bol. 07) dr Sanja Lončar 17-12-2015 14:00

Učionica14_KP

Digitalni marketing (bol. 12) dr Vlado Krunić 11-12-2015 17:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 07) Maja Lemajić 07-12-2015 11:00

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 09-12-2015 17:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 07) 08-12-2015 16:00

Amfiteatar2

Ekonomika preduzeća (bol. 12) dr Zdravko Šolak 14-12-2015 11:00

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 12) Maja Lemajić 08-12-2015 16:00

Amfiteatar2

Sociologija (bol. 07) 10-12-2015 14:00

Učionica10

Upravljanje i kontrola troškova (bol. 12) dr Zdravko Šolak 14-12-2015 11:00

Učionica14

Marketing (bol. 07) dr Branka Maksimović 10-12-2015 09:00

Amfiteatar2

Matematika (bol. 12) 11-12-2015 16:00

Učionica12

Nacionalna ekonomija (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 10-12-2015 14:00

Učionica14_KP

Nacionalna ekonomija (bol. 07) dr Drinka Peković 11-12-2015 11:00

Učionica12_KP

Menadžment medijskih sistema (bol. 07) 10-12-2015 14:00

Učionica10

Osnovi organizacije (bol. 07) dr Veronika Boškov 14-12-2015 11:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovno komuniciranje (bol. 07) dr Maja Vukadinović 16-12-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Poslovanje medija (bol. 12) 10-12-2015 14:00

Učionica10

Engleski poslovni jezik I dr Nataša Bikicki 07-12-2015 11:00

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Engleski poslovni jezik I 09-12-2015 17:00

Učionica16

Francuski poslovni jezik I 08-12-2015 18:00

Učionica10

Okruženje poslovanja dr Tatjana Đurić Kuzmanović 10-12-2015 14:00

Učionica14_KP

Posebni oblici turizma (bol. 12) dr Milutin Mrkša 23-12-2015 17:00

Učionica11

Učionica9

Finansijsko računovodstvo (bol. 07) 07-12-2015 09:00

Učionica13

Marketing (bol. 12) 10-12-2015 17:00

Amfiteatar1

Ekološki menadžment (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 15-12-2015 11:00

Amfiteatar1

Učionica9

Osnovi turizma i hotelijerstva (bol. 12) 15-12-2015 17:00

Učionica8

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 07) Maja Lemajić 08-12-2015 16:00

Amfiteatar2

Poslovno pravo (bol. 07) 11-12-2015 14:00

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 09-12-2015 17:00

Učionica16

Matematika (bol. 12) dr Sanja Lončar 17-12-2015 14:00

Učionica14_KP

Finansijsko računovodstvo (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 22-12-2015 11:00

Amfiteatar1

Učionica9

Osnovi organizacije (bol. 07) 24-12-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Ekonomija znanja (bol. 07) dr Drinka Peković 11-12-2015 11:00

Učionica12_KP

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 08-12-2015 14:00

Amfiteatar1

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 12) dr Branka Maksimović 07-12-2015 09:00

Učionica13

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 10-12-2015 14:00

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 22-12-2015 09:00

Učionica9

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 12) mr Leonard Salai 10-12-2015 09:00

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 07) dr Milutin Mrkša 23-12-2015 17:00

Učionica11

Učionica9

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 07) dr Tamara Gajić 24-12-2015 16:00

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 07) 11-12-2015 15:00

Učionica13

Učionica7

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 24-12-2015 14:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 07) dr Biserka Komnenić 09-12-2015 16:00

Učionica7

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 10-12-2015 17:00

Učionica13

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) 11-12-2015 14:00

Učionica14

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 07) dr Branka Maksimović 10-12-2015 09:00

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 07) dr Branka Maksimović 10-12-2015 09:00

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 10-12-2015 14:00

Amfiteatar1

Učionica9

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) dr Branka Maksimović 10-12-2015 09:00

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 07) 17-12-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 07) dr Veronika Boškov 14-12-2015 11:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 07) dr Veronika Boškov 14-12-2015 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica12_KP

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 10-12-2015 14:00

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 07) 18-12-2015 11:00

Učionica12

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 07) 18-12-2015 11:00

Učionica12

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 07) mr Leonard Salai 18-12-2015 11:00

Učionica12

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) dr Zoran Marošan 08-12-2015 11:00

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 07) dr Ninoslava Savić 07-12-2015 11:00

Učionica14

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 07) 11-12-2015 11:00

Učionica12_KP

Upravljačko računovodstvo (bol. 12) 14-12-2015 09:00

Učionica13

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 21-12-2015 10:00

Amfiteatar2

Principi javne administracije (bol. 07) 10-12-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Sistemi za upravljanje bazama podataka dr Vlado Krunić 18-12-2015 17:00

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 12) dr Drinka Peković 09-12-2015 16:00

Učionica7

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 12) dr Veronika Boškov 21-12-2015 10:00

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 12) dr Gordana Ljubojević 10-12-2015 09:00

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 12) dr Branka Paunović 17-12-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 12) 17-12-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 12) dr Tamara Gajić 24-12-2015 16:00

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 12) mr Leonard Salai 22-12-2015 09:00

Učionica9

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 12) dr Jovan Njegić 10-12-2015 17:00

Učionica13

Trgovinski menadžment dr Jelena Damnjanović 08-12-2015 11:00

Amfiteatar1

Turistička legislativa 11-12-2015 14:00

Učionica14

Internet tehnologije u poslovanju (bol. 12) dr Ninoslava Savić 07-12-2015 11:00

Učionica14

Vrednovanje preduzeća (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 21-12-2015 10:00

Amfiteatar2

Matematika (bol. 12) dr Miloš Japundžić 11-12-2015 15:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 12) dr Branka Maksimović 24-12-2015 14:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Poslovno pravo (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 10-12-2015 17:00

Učionica13

Agroekonomija (bol. 12) dr Branka Maksimović 10-12-2015 09:00

Amfiteatar2

Programski jezici II dr Ninoslava Savić 07-12-2015 11:00

Učionica14

Agroekonomija (bol. 07) dr Branka Maksimović 10-12-2015 09:00

Amfiteatar2

Aktuarstvo (bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 11-12-2015 16:00

Učionica16

Aktuarstvo (bol. 07) dr Dragan Jočić 09-12-2015 15:00

Amfiteatar_KP

Aktuarstvo (bol. 07) dr Nataša Papić Blagojević 11-12-2015 16:00

Učionica16

Poslovno pravo 11-12-2015 14:00

Učionica14

Primena integrisanih razvojnih alata dr Ninoslava Savić 07-12-2015 11:00

Učionica14

Analiza hartija od vrednosti (bol. 12) dr Jovan Njegić 17-12-2015 14:00

Učionica13

Poslovno pravo dr Gordana Ljubojević 10-12-2015 17:00

Učionica13

Bankarstvo (bol. 07) dr Željko Račić 10-12-2015 14:00

Učionica14

Primenjeno programiranje (bol. 07) dr Vlado Krunić 18-12-2015 17:00

Amfiteatar2

Principi javne administracije (bol. 07) dr Dejan Đurić 12-12-2015 14:00

Amfiteatar2

Programski jezici I dr Vlado Krunić 18-12-2015 17:00

Amfiteatar2

Programski jezici II dr Vlado Krunić 18-12-2015 17:00

Amfiteatar2

Programski jezici I dr Ninoslava Savić 07-12-2015 11:00

Učionica14

Projektovanje sistema elektronskog poslovanja dr Vlado Krunić 18-12-2015 17:00

Amfiteatar2

Projektovanje veb aplikacija dr Vlado Krunić 11-12-2015 17:00

Amfiteatar2

Drugi strani poslovni jezik – engleski Maja Lemajić 08-12-2015 16:00

Amfiteatar2

Drugi strani poslovni jezik – engleski Ivana Martinović Barbul 09-12-2015 14:00

Učionica13

Drugi strani poslovni jezik – nemački 08-12-2015 15:00

Učionica10

Ekološki menadžment (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 15-12-2015 11:00

Amfiteatar1

Učionica9

Ekonomika javnog sektora 12-12-2015 14:00

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 12) dr Branka Maksimović 14-12-2015 11:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 12) dr Tatjana Bošković 18-12-2015 15:00

Učionica13

Učionica7

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 12) mr Mila Mihajlović 08-12-2015 11:00

Učionica11_KP

Finansijsko računovodstvo dr Slaviša Đorđević 07-12-2015 09:00

Učionica13

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 24-12-2015 14:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Nemački poslovni jezik I 08-12-2015 15:00

Učionica10

Nemački poslovni jezik II 08-12-2015 15:00

Učionica10

Nemački poslovni jezik III 08-12-2015 15:00

Učionica10

Vrednovanje preduzeća (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 24-12-2015 14:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Analiza finansijskih izveštaja (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 10-12-2015 14:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Investiciono bankarstvo (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 17-12-2015 09:00

Učionica8

Teorija i analiza bilansa 07-12-2015 09:00

Učionica13

Ekologija i održivi razvoj u turizmu (bol. 12) dr Milutin Mrkša 16-12-2015 17:00

Učionica16

Upravljanje ljudskim resursima 09-12-2015 14:00

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 12) dr Milutin Mrkša 23-12-2015 17:00

Učionica11

Učionica9

Preduzetništvo (bol. 07) dr Slobodanka Jovin 17-12-2015 14:00

Učionica10

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 07) 09-12-2015 14:00

Učionica13

Ruralni turizam (bol. 12) dr Tatjana Bošković 18-12-2015 15:00

Učionica13

Učionica7

Ruski poslovni jezik I 14-12-2015 11:00

Učionica11

Softverski inženjering 18-12-2015 11:00

Učionica12

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 12) 15-12-2015 11:00

Amfiteatar1

Učionica9

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 12) dr Ljiljana Jović 14-12-2015 11:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 11-12-2015 11:00

Učionica12_KP

Strukture podataka i algoritmi 18-12-2015 11:00

Učionica12

Tehnike međunarodnog poslovanja dr Jelena Damnjanović 08-12-2015 11:00

Amfiteatar1

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 24-12-2015 14:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Organizaciono ponašanje 24-12-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 07) dr Zoran Marošan 08-12-2015 11:00

Učionica14_KP

Osiguravačko poslovanje dr Biserka Komnenić 09-12-2015 16:00

Učionica7

Osnovi menadžmenta (bol. 12) 17-12-2015 14:00

Učionica10

Učionica14

Osnovi mikroekonomske analize za poslovno odlučivanje dr Zdravko Šolak 21-12-2015 11:00

Učionica14

Upravljanje kvalitetom (bol. 07) 24-12-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 07) 07-12-2015 09:00

Učionica13

Investiranje u hartije od vrednosti dr Jovan Njegić 15-12-2015 14:00

Amfiteatar1

Izrada i implementacija biznis plana dr Veronika Boškov 07-12-2015 11:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Uvod u primenu informacionih tehnologija u biznisu dr Zoran Marošan 08-12-2015 11:00

Učionica14_KP

Nacionalna ekonomija (bol. 07) dr Dejan Đurić 10-12-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Objektno-orijentisano projektovanje dr Branko Latinović 11-12-2015 11:00

Učionica12

Osnovi računovodstva dr Slaviša Đukanović 22-12-2015 11:00

Amfiteatar1

Učionica9

Poslovni informacioni sistemi dr Zoran Marošan 08-12-2015 11:00

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 12) 09-12-2015 14:00

Učionica10

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 07) dr Aleksandra Vujko 09-12-2015 14:00

Učionica10

Principi menadžmenta mr Leonard Salai 09-12-2015 14:00

Učionica14_KP

Socijalno preduzetništvo mr Leonard Salai 09-12-2015 14:00

Učionica14_KP

Međunarodno poslovanje (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 08-12-2015 11:00

Amfiteatar1

Upravljanje i kontrola troškova (bol. 07) 08-12-2015 14:00

Amfiteatar1

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 07) dr Milutin Mrkša 23-12-2015 17:00

Učionica11

Učionica9

Poslovno okruženje (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 10-12-2015 14:00

Učionica14_KP

Poslovna matematika 11-12-2015 16:00

Učionica12

Marketing dr Branka Maksimović 10-12-2015 09:00

Amfiteatar2

Finansijski menadžment dr Biserka Komnenić 09-12-2015 16:00

Učionica7

Međunarodno poslovno pravo (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 10-12-2015 17:00

Učionica13

Upravljanje kvalitetom (bol. 07) dr Veronika Boškov 14-12-2015 11:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Drugi strani poslovni jezik – ruski (bol. 07) 14-12-2015 11:00

Učionica11

Menadžment turističke destinacije (bol. 12) 08-12-2015 17:00

Učionica8

Upravljanje kvalitetom (bol. 12) dr Veronika Boškov 14-12-2015 11:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Softverski inženjering dr Vlado Krunić 18-12-2015 17:00

Amfiteatar2

Upravljanje rizicima dr Jovan Njegić 22-12-2015 14:00

Amfiteatar1

Osnovi mikroekonomske analize za poslovno odlučivanje 15-12-2015 14:00

Amfiteatar2

Učionica10

Finansijska strategija i planiranje poreza (bol. 07) dr Jovan Njegić 22-12-2015 14:00

Amfiteatar1

Forenzičko računovodstvo i revizija (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 24-12-2015 14:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Osnovi makroekonomske analize za poslovno odlučivanje 15-12-2015 14:00

Amfiteatar2

Učionica10

Osnovi revizije (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 21-12-2015 10:00

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 15-12-2015 11:00

Amfiteatar1

Učionica9

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 12) dr Ana Jovičić Vuković 17-12-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 12) dr Veronika Boškov 08-12-2015 11:00

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 12) dr Gordana Vuksanović 23-12-2015 17:00

Učionica11

Učionica9

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 12) dr Branko Latinović 09-12-2015 14:00

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 07) dr Branka Paunović 08-12-2015 11:00

Učionica11_KP

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 07) mr Mila Mihajlović 22-12-2015 09:00

Učionica9

Upravljanje ljudskim resursima mr Leonard Salai 09-12-2015 14:00

Učionica14_KP

Internet marketing 11-12-2015 17:00

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 07) 17-12-2015 14:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 07) dr Ninoslava Savić 07-12-2015 11:00

Učionica14

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 12) dr Milutin Mrkša 10-12-2015 14:00

Amfiteatar1

Učionica9

Uvod u primenu informacionih tehnologija u biznisu dr Vlado Krunić 18-12-2015 17:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 08-12-2015 15:00

Učionica10

Poslovanje sa Evropskom unijom (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 10-12-2015 14:00

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 07) 09-12-2015 14:00

Učionica13

Analiza finansijskih izveštaja (bol. 12) 07-12-2015 09:00

Učionica13

Finansijsko računovodstvo (bol. 12) 07-12-2015 09:00

Učionica13

Osnovi elektronskog poslovanja (bol. 07) dr Ninoslava Savić 07-12-2015 11:00

Učionica14

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 12) dr Biljana Stankov 10-12-2015 09:00

Amfiteatar2

Menadžment ljudskih resursa dr Veronika Boškov 14-12-2015 11:00

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Sociologija (bol. 12) dr Gordana Vuksanović 23-12-2015 14:00

Učionica14_KP