Izaberite stranicu

Predmet Nastavnik Datum Vreme Ucionica
Структуре података и алгоритми 06-12-2016 09:00

Учионица7

Увод у е-бизнис 06-12-2016 09:00

Учионица7

Принципи менаџмента mr Leonard Salai 06-12-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Увод у примену информационих технологија у бизнису dr Zoran Marošan 13-12-2016 15:00

Амфитеатар1

Други страни пословни језик – енглески dr Nataša Bikicki 07-12-2016 14:00

Учионица12

Енглески пословни језик I dr Nataša Bikicki 07-12-2016 14:00

Учионица12

Енглески пословни језик II dr Nataša Bikicki 07-12-2016 14:00

Учионица12

Енглески пословни језик III dr Nataša Bikicki 07-12-2016 14:00

Учионица12

Други страни пословни језик – енглески 07-12-2016 14:00

Учионица13

Енглески пословни језик II 07-12-2016 14:00

Учионица13

Енглески пословни језик III 07-12-2016 14:00

Учионица13

Финансијски менаџмент dr Biserka Komnenić 08-12-2016 17:00

Учионица10

Учионица9

Јавне финансије и буџетирање dr Marija Vuković 05-12-2016 14:00

Учионица16

Економика трговине dr Tatjana Đurić Kuzmanović 20-12-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Окружење пословања dr Tatjana Đurić Kuzmanović 20-12-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Управљање породичним пословима dr Tatjana Đurić Kuzmanović 20-12-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Програмски језици I dr Ninoslava Savić 21-12-2016 12:00

Учионица14

Програмски језици II dr Ninoslava Savić 21-12-2016 12:00

Учионица14

Организационо понашање 22-12-2016 16:00

Учионица11

Управљање пројектима 22-12-2016 16:00

Учионица11

Пословна математика 23-12-2016 12:00

Учионица12

Пословна статистика 23-12-2016 12:00

Учионица12

Стратешки менаџмент технологија и иновација mr Leonard Salai 23-12-2016 14:00

Учионица12_КП

Финансијско рачуноводство dr Slaviša Đukanović 23-12-2016 09:00

Учионица11

Учионица8

Основи рачуноводства dr Slaviša Đukanović 23-12-2016 09:00

Учионица11

Учионица8

Технике међународног пословања dr Jelena Damnjanović 20-12-2016 09:00

Учионица7

Учионица8

Рачуноводство трговинских предузећа dr Slaviša Đukanović 23-12-2016 09:00

Учионица11

Учионица8

Финансијска стратегија и планирање пореза (bol. 07) dr Marija Vuković 05-12-2016 14:00

Учионица16

Први страни пословни језик I – немачки (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 14-12-2016 14:00

Учионица13

Основи туризма (bol. 07) dr Aleksandra Vujko 09-12-2016 12:00

Учионица14

Менаџмент медијских система (bol. 07) dr Gordana Vuksanović 09-12-2016 15:00

Учионица16

Социологија (bol. 07) dr Gordana Vuksanović 09-12-2016 15:00

Учионица16

Анализа финансијских извештаја (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 15-12-2016 09:00

Учионица14

Туристичка легислатива dr Gordana Ljubojević 16-12-2016 09:00

Амфитеатар1

Технике и облици међународног пословања (bol. 07) mr Mila Mihajlović 16-12-2016 15:00

Учионица12

Пословање са Европском унијом (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 20-12-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Пословно окружење (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 20-12-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Базе података (bol. 07) dr Ninoslava Savić 21-12-2016 12:00

Учионица14

Основи организације (bol. 07) 22-12-2016 16:00

Учионица11

Математика (bol. 07) 23-12-2016 12:00

Учионица12

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 07) dr Nataša Papić Blagojević 23-12-2016 12:00

Учионица14

Софтверски инжењеринг (bol. 07) 06-12-2016 09:00

Учионица7

Вредновање предузећа (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 12-12-2016 15:00

Амфитеатар2

Менаџмент малих и средњих предузећа (bol. 07) mr Leonard Salai 06-12-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Менаџмент туристичке дестинације (bol. 07) dr Tatjana Bošković 16-12-2016 15:00

Амфитеатар1

Основи менаџмента (bol. 07) dr Dejan Đurić 20-12-2016 09:00

Амфитеатар1

Учионица7

Комерцијално пословање (bol. 07) mr Mila Mihajlović 16-12-2016 15:00

Учионица12

Управљачко рачуноводство (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 12-12-2016 15:00

Учионица11

Учионица8

Тржишно пословање (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 22-12-2016 09:00

Амфитеатар1

Финансијско рачуноводство (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 12-12-2016 15:00

Учионица11

Учионица8

Тржишно комуницирање (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 22-12-2016 09:00

Амфитеатар1

Управљање квалитетом (bol. 07) dr Veronika Boškov 19-12-2016 09:00

Учионица10

Учионица11

Увод у финансијско пословање (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 23-12-2016 09:00

Учионица11

Учионица8

Актуарство (bol. 07) dr Dragan Jočić 23-12-2016 10:00

Учионица13

Пословни информациони системи dr Zoran Marošan 13-12-2016 15:00

Амфитеатар1

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 07) dr Nataša Bikicki 07-12-2016 14:00

Учионица12

Први страни пословни језик II – немачки (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 14-12-2016 14:00

Учионица13

Први страни пословни језик III – немачки (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 14-12-2016 14:00

Учионица13

Енглески пословни језик III Ivana Martinović Barbul 07-12-2016 13:00

Учионица11

Учионица13

Интернет маркетинг dr Vlado Krunić 09-12-2016 09:00

Учионица11

Учионица8

Први страни пословни језик I – руски (bol. 07) Tamara Popović 14-12-2016 12:00

Учионица10

Први страни пословни језик II – руски (bol. 07) Tamara Popović 14-12-2016 12:00

Учионица10

Управљање пројектима dr Veronika Boškov 12-12-2016 11:00

Учионица11

Учионица13

Први страни пословни језик I – француски (bol. 07) Tamara Verežan 14-12-2016 14:00

Учионица12

Први страни пословни језик II – француски (bol. 07) Tamara Verežan 14-12-2016 14:00

Учионица12

Први страни пословни језик III – француски (bol. 07) Tamara Verežan 14-12-2016 14:00

Учионица12

Пословна статистика dr Zdravko Šolak 15-12-2016 09:00

Учионица10

Учионица13

Менаџмент туристичке дестинације dr Tatjana Bošković 16-12-2016 15:00

Амфитеатар1

Трговински маркетинг dr Tatjana Bošković 16-12-2016 15:00

Амфитеатар1

Маркетинг истраживање (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 16-12-2016 12:00

Учионица12

Међународни маркетинг (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 16-12-2016 12:00

Учионица12

Међународно пословање (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 20-12-2016 09:00

Учионица7

Учионица8

Увод у финансијско пословање dr Branka Paunović 12-12-2016 15:00

Учионица12

Пословно планирање dr Slaviša Đukanović 23-12-2016 09:00

Учионица11

Учионица8

Увод у финансијско пословање dr Slaviša Đukanović 23-12-2016 09:00

Учионица11

Учионица8

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 07) 07-12-2016 14:00

Учионица13

Понашање потрошача dr Zdravko Šolak 05-12-2016 12:00

Учионица11

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 13-12-2016 11:00

Учионица13

Учионица7

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 13-12-2016 11:00

Учионица13

Учионица7

Финансијска стратегија и планирање пореза dr Marija Vuković 05-12-2016 14:00

Учионица16

Основи туризма dr Tamara Gajić 06-12-2016 14:00

Учионица10

Учионица7

Објектно-оријентисано пројектовање dr Branko Latinović 06-12-2016 09:00

Учионица7

Системи за електронско учење dr Zoran Marošan 13-12-2016 15:00

Амфитеатар1

Други страни пословни језик – енглески (bol. 07) dr Nataša Bikicki 07-12-2016 14:00

Учионица12

Енглески пословни језик I Maja Lemajić 07-12-2016 16:00

Учионица10

Учионица9

Енглески пословни језик II Maja Lemajić 07-12-2016 16:00

Учионица10

Учионица9

Енглески пословни језик III Maja Lemajić 07-12-2016 16:00

Учионица10

Учионица9

Економија знања (bol. 07) dr Biserka Komnenić 08-12-2016 17:00

Учионица10

Учионица9

Други страни пословни језик – руски (bol. 07) Tamara Popović 14-12-2016 12:00

Учионица10

Други страни пословни језик – француски (bol. 07) Tamara Verežan 14-12-2016 14:00

Учионица12

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 07) 15-12-2016 09:00

Амфитеатар2

Учионица11

Управљање растом предузећа dr Drinka Peković 15-12-2016 16:00

Учионица11

Учионица13

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) dr Tatjana Bošković 16-12-2016 15:00

Амфитеатар1

Пословна етика dr Gordana Ljubojević 16-12-2016 09:00

Амфитеатар1

Технике међународног пословања mr Mila Mihajlović 16-12-2016 15:00

Учионица12

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 07) dr Veronika Boškov 19-12-2016 09:00

Учионица10

Учионица11

Управљање људским ресурсима dr Veronika Boškov 19-12-2016 09:00

Учионица10

Учионица11

Управљање туристичким предузећима dr Tamara Gajić 12-12-2016 15:00

Учионица16

Управљање породичним пословима dr Tatjana Đurić Kuzmanović 20-12-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Финансијски менаџмент dr Jovan Njegić 21-12-2016 13:00

Учионица11

Примена интегрисаних развојних алата dr Ninoslava Savić 21-12-2016 12:00

Учионица14

Енергетска безбедност (bol. 07) 22-12-2016 16:00

Учионица11

Пословне комуникације dr Maja Vukadinović 22-12-2016 09:00

Учионица14

Учионица8

Други страни пословни језик – немачки (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 14-12-2016 14:00

Учионица13

Форензичко рачуноводство и ревизија (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 22-12-2016 15:00

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 12) dr Ljiljana Jović 13-12-2016 11:00

Учионица13

Учионица7

Маркетинг dr Branka Maksimović 13-12-2016 09:00

Учионица9

Међународни туризам dr Tamara Gajić 06-12-2016 14:00

Учионица10

Учионица7

Познавање робе dr Branka Maksimović 13-12-2016 09:00

Учионица9

Технологија производње хране dr Branka Maksimović 13-12-2016 09:00

Учионица9

Основи туризма и хотелијерства (bol. 12) dr Tamara Gajić 06-12-2016 14:00

Учионица10

Учионица7

Основи информационо-комуникационих технологија dr Zoran Marošan 13-12-2016 16:00

Амфитеатар1

Отпочињање предузетничког подухвата mr Leonard Salai 06-12-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 12) dr Nataša Bikicki 07-12-2016 14:00

Учионица14

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 12) dr Nataša Bikicki 07-12-2016 14:00

Учионица12

Први страни пословни језик I – немачки (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 14-12-2016 14:00

Учионица13

Први страни пословни језик II – руски (bol. 12) Tamara Popović 14-12-2016 12:00

Учионица10

Први страни пословни језик I – француски (bol. 12) Tamara Verežan 14-12-2016 14:00

Учионица12

Први страни пословни језик II – француски (bol. 12) Tamara Verežan 14-12-2016 14:00

Учионица12

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 12) 15-12-2016 09:00

Амфитеатар2

Учионица11

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 15-12-2016 09:00

Учионица14

Основи ревизије (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 15-12-2016 09:00

Учионица14

Маркетинг истраживање (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 16-12-2016 12:00

Учионица12

Маркетинг (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 12-12-2016 15:00

Учионица13

Банкарско пословање и платни промет dr Branka Paunović 12-12-2016 15:00

Учионица12

Вредновање предузећа mr Sanja Vlaović Begović 12-12-2016 15:00

Амфитеатар2

Међународна трговина (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 21-12-2016 07:00

Учионица14

Банкарство (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 21-12-2016 15:00

Учионица13

Персоналне финансије dr Jovan Njegić 21-12-2016 13:00

Учионица11

Оперативни менаџмент 22-12-2016 16:00

Учионица11

Тржишно комуницирање (bol. 12) dr Maja Vukadinović 22-12-2016 09:00

Учионица14

Учионица8

Пословно планирање dr Slaviša Đukanović 23-12-2016 09:00

Учионица11

Учионица8

Увод у финансијско пословање (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 23-12-2016 09:00

Учионица11

Учионица8

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) dr Branka Paunović 23-12-2016 09:00

Учионица11

Учионица8

Међународно опорезивање (bol. 12) dr Marija Vuković 05-12-2016 14:00

Учионица16

Понашање потрошача (bol. 12) dr Zdravko Šolak 05-12-2016 12:00

Учионица11

Међународна економија (bol. 12) 09-12-2016 09:00

Учионица16

Јавне финансије (bol. 12) dr Ljiljana Jović 05-12-2016 17:00

Амфитеатар1

Економика предузећа (bol. 12) dr Biserka Komnenić 08-12-2016 17:00

Учионица10

Учионица9

Агроекономија (bol. 12) dr Branka Maksimović 13-12-2016 09:00

Учионица9

Примена информационих технологија (bol. 12) dr Zoran Marošan 13-12-2016 15:00

Амфитеатар1

Управљање пројектима dr Veronika Boškov 12-12-2016 11:00

Учионица11

Учионица13

Пословно окружење (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 20-12-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Управљање и контрола трошкова (bol. 12) 15-12-2016 09:00

Амфитеатар2

Учионица11

Национална економија (bol. 12) dr Dejan Đurić 21-12-2016 14:00

Амфитеатар_КП

Основи менаџмента (bol. 12) dr Dejan Đurić 20-12-2016 09:00

Амфитеатар1

Учионица7

Пословно комуницирање (bol. 12) dr Maja Vukadinović 22-12-2016 09:00

Учионица14

Учионица8

Финансијско рачуноводство (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 12-12-2016 15:00

Учионица11

Учионица8

Рачуноводство банака и финансијских институција dr Slaviša Đorđević 12-12-2016 15:00

Учионица11

Учионица8

Први страни пословни језик II – немачки (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 14-12-2016 14:00

Учионица13

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 12) dr Dragan Jočić 23-12-2016 10:00

Учионица13

Социологија (bol. 12) dr Gordana Vuksanović 09-12-2016 15:00

Учионица16

Јавне финансије и буџетирање dr Ljiljana Jović 05-12-2016 17:00

Амфитеатар1

Предузетничке финансије dr Ljiljana Jović 05-12-2016 17:00

Амфитеатар1

Финансијска стратегија и планирање пореза (bol. 12) dr Marija Vuković 05-12-2016 14:00

Учионица16

Менаџмент туристичке дестинације dr Tamara Gajić 06-12-2016 14:00

Учионица10

Учионица7

Електронски системи плаћања (bol. 12) 06-12-2016 09:00

Учионица7

Социјално предузетништво mr Leonard Salai 06-12-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Други страни пословни језик – енглески (bol. 12) dr Nataša Bikicki 07-12-2016 14:00

Учионица12

Први страни пословни језик III – немачки (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 14-12-2016 14:00

Учионица13

Други страни пословни језик – енглески Ivana Martinović Barbul 07-12-2016 13:00

Учионица11

Учионица13

Енглески пословни језик I Ivana Martinović Barbul 07-12-2016 13:00

Учионица11

Учионица13

Енглески пословни језик II Ivana Martinović Barbul 07-12-2016 13:00

Учионица11

Учионица13

Информациони системи у туризму (bol. 12) dr Vlado Krunić 08-12-2016 13:00

Учионица7

Финансијске институције и тржишта dr Jovan Njegić 09-12-2016 09:00

Учионица14

Први страни пословни језик III – руски (bol. 12) Tamara Popović 14-12-2016 12:00

Учионица10

Туристичка географија (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 09-12-2016 12:00

Учионица14

Израда и имплементација бизнис плана dr Veronika Boškov 12-12-2016 11:00

Учионица11

Учионица13

Први страни пословни језик III – француски (bol. 12) Tamara Verežan 14-12-2016 14:00

Учионица12

Други страни пословни језик – француски (bol. 12) Tamara Verežan 14-12-2016 14:00

Учионица12

Пословање медија (bol. 12) dr Maja Vukadinović 19-12-2016 13:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Вредновање предузећа dr Slaviša Đorđević 20-12-2016 15:00

Учионица10

Учионица11

Финансијске институције и тржишта dr Branka Paunović 12-12-2016 15:00

Учионица12

Геополитика (bol. 12) dr Dejan Đurić 21-12-2016 14:00

Амфитеатар_КП

Интернет технологије у пословању (bol. 12) dr Aleksandra Klašnja Milićević 22-12-2016 18:00

Учионица9

Природни ресурси у туризму (bol. 12) dr Milutin Mrkša 22-12-2016 16:00

Учионица13

Међународне организације и интеграције (bol. 12) mr Mila Mihajlović 23-12-2016 16:00

Учионица10

Електронска трговина (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 06-12-2016 09:00

Учионица7

Финансијска тржишта и институције (bol. 12) dr Jovan Njegić 09-12-2016 09:00

Учионица14

Управљачко рачуноводство (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 06-12-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 12) dr Nataša Bikicki 07-12-2016 14:00

Учионица12

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 09-12-2016 12:00

Учионица14

Менаџмент малих и средњих предузећа (bol. 12) mr Leonard Salai 06-12-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Други страни пословни језик – руски (bol. 12) Tamara Popović 14-12-2016 12:00

Учионица10

Познавање робе (bol. 12) dr Branka Maksimović 13-12-2016 09:00

Учионица9

Пословни апликативни системи (bol. 12) dr Zoran Marošan 13-12-2016 15:00

Амфитеатар1

Спољнотрговинско пословање (bol. 12) mr Mila Mihajlović 12-12-2016 15:00

Амфитеатар1

Менаџмент набавке (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 16-12-2016 12:00

Учионица12

Трговински менаџмент (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 16-12-2016 15:00

Учионица12

Израда и имплементација бизнис плана (bol. 12) dr Veronika Boškov 12-12-2016 11:00

Учионица11

Учионица13

Менаџмент туристичке дестинације (bol. 12) dr Milutin Mrkša 19-12-2016 15:00

Учионица13

Стратешки менаџмент технологија и иновација (bol. 12) mr Leonard Salai 23-12-2016 14:00

Учионица12_КП

Банкарски менаџмент (bol. 12) dr Željko Račić 22-12-2016 12:00

Учионица10

Учионица11

Менаџмент услуга (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 22-12-2016 09:00

Учионица10

Основи електронског пословања (bol. 12) dr Ninoslava Savić 21-12-2016 12:00

Учионица14

Управљање квалитетом (bol. 12) dr Veronika Boškov 19-12-2016 09:00

Учионица10

Учионица11

Други страни пословни језик – немачки (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 14-12-2016 14:00

Учионица13

Актуарство (bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 23-12-2016 12:00

Учионица14

Пословање медија (bol. 07) 05-12-2016 15:00

Амфитеатар2

Социологија (bol. 12) 05-12-2016 15:00

Амфитеатар2

Основи туризма (bol. 07) dr Tamara Gajić 06-12-2016 14:00

Учионица10

Учионица7

Примена информационих технологија (bol. 07) 13-12-2016 15:00

Амфитеатар1

Основи менаџмента (bol. 12) mr Leonard Salai 06-12-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Пословно право (bol. 12) dr Gordana Ljubojević 16-12-2016 09:00

Амфитеатар1

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 12) Maja Lemajić 07-12-2016 16:00

Учионица10

Учионица9

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 07-12-2016 13:00

Учионица11

Учионица13

Еколошки менаџмент (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 13-12-2016 11:00

Учионица13

Учионица7

Пословно окружење (bol. 12) dr Drinka Peković 15-12-2016 16:00

Учионица11

Учионица13

Пословно окружење (bol. 07) dr Drinka Peković 15-12-2016 16:00

Учионица11

Учионица13

Управљање и контрола трошкова (bol. 07) 15-12-2016 09:00

Учионица10

Учионица13

Технике и облици међународног пословања (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 20-12-2016 09:00

Учионица7

Учионица8

Трговински менаџмент (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 20-12-2016 09:00

Учионица7

Учионица8

Вредновање предузећа (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 20-12-2016 15:00

Учионица10

Учионица11

Национална економија (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 20-12-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Финансијска тржишта и институције (bol. 07) dr Branka Paunović 12-12-2016 15:00

Учионица12

Увод у финансијско пословање (bol. 12) dr Branka Paunović 12-12-2016 15:00

Учионица12

Трговински менаџмент dr Đorđe Ćuzović 21-12-2016 09:00

Учионица14

Производни менаџмент mr Leonard Salai 22-12-2016 16:00

Учионица11

Финансијско рачуноводство (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 23-12-2016 09:00

Учионица11

Учионица8

Пословна математика dr Sanja Lončar 23-12-2016 12:00

Учионица9

Актуарство (bol. 07) dr Nataša Papić Blagojević 23-12-2016 12:00

Учионица14

Стратешки менаџмент технологија и иновација (bol. 07) 23-12-2016 14:00

Учионица12_КП

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 12) dr Dejan Živkov 05-12-2016 09:00

Учионица10

Учионица11

Финансијска тржишта и институције (bol. 07) dr Jovan Njegić 09-12-2016 09:00

Учионица14

Увод у финансијско пословање (bol. 07) dr Branka Paunović 12-12-2016 15:00

Учионица12

Познавање робе (bol. 07) dr Branka Maksimović 13-12-2016 09:00

Учионица9

Трговински менаџмент (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 21-12-2016 09:00

Учионица14

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 12) 07-12-2016 14:00

Учионица13

Национална економија (bol. 12) dr Drinka Peković 15-12-2016 16:00

Учионица11

Учионица13

Израда и имплементација бизнис плана (bol. 07) dr Veronika Boškov 12-12-2016 11:00

Учионица11

Учионица13

Анализа финансијских извештаја (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 12-12-2016 15:00

Учионица11

Учионица8

Банкарство (bol. 12) dr Željko Račić 22-12-2016 12:00

Учионица10

Учионица11

Међународно опорезивање (bol. 07) dr Ljiljana Jović 05-12-2016 17:00

Амфитеатар1

Међународно опорезивање (bol. 07) dr Marija Vuković 05-12-2016 14:00

Учионица16

Основи менаџмента (bol. 07) mr Leonard Salai 06-12-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 07) 06-12-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Управљачко рачуноводство (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 06-12-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 07) dr Nataša Bikicki 07-12-2016 14:00

Учионица12

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 12) 07-12-2016 14:00

Учионица13

Финансијски менаџмент (bol. 07) dr Jovan Njegić 21-12-2016 13:00

Учионица11

Други страни пословни језик – енглески (bol. 07) Maja Lemajić 07-12-2016 16:00

Учионица10

Учионица9

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 12) Maja Lemajić 07-12-2016 16:00

Учионица10

Учионица9

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 07) Maja Lemajić 07-12-2016 16:00

Учионица10

Учионица9

Други страни пословни језик – енглески (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 07-12-2016 13:00

Учионица11

Учионица13

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 07) 07-12-2016 13:00

Учионица11

Учионица13

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 07-12-2016 13:00

Учионица11

Учионица13

Примена интернет технологија (bol. 07) 09-12-2016 09:00

Учионица11

Учионица8

Пословање са Европском унијом (bol. 07) 09-12-2016 09:00

Учионица16

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 07) dr Aleksandra Vujko 09-12-2016 12:00

Учионица14

Маркетинг истраживање (bol. 07) 15-12-2016 09:00

Амфитеатар2

Учионица11

Национална економија (bol. 07) dr Drinka Peković 15-12-2016 16:00

Учионица11

Учионица13

Тржишно пословање (bol. 07) dr Zdravko Šolak 15-12-2016 09:00

Учионица10

Учионица13

Међународно пословање (bol. 07) mr Mila Mihajlović 16-12-2016 15:00

Учионица12

Тржишно пословање (bol. 07) mr Mila Mihajlović 16-12-2016 15:00

Учионица12

Пословање са Европском унијом (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 20-12-2016 09:00

Учионица7

Учионица8

Менаџмент људских ресурса у туризму и хотелијерству (bol. 12) dr Tamara Gajić 12-12-2016 15:00

Учионица16

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 21-12-2016 09:00

Учионица14

Геополитика (bol. 07) dr Dejan Đurić 21-12-2016 14:00

Амфитеатар_КП

Национална економија (bol. 07) dr Dejan Đurić 21-12-2016 14:00

Амфитеатар_КП

Управљање квалитетом (bol. 07) 22-12-2016 16:00

Учионица11

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 07) 23-12-2016 12:30

Учионица12

Математика (bol. 07) dr Miloš Japundžić 23-12-2016 12:00

Учионица16

Математика (bol. 07) dr Sanja Lončar 23-12-2016 12:00

Учионица9

Менаџмент туристичке дестинације (bol. 07) dr Tamara Gajić 06-12-2016 14:00

Учионица10

Учионица7

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 07) 07-12-2016 16:00

Учионица10

Учионица9

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 07-12-2016 13:00

Учионица11

Учионица13

Међународно опорезивање (bol. 12) dr Ljiljana Jović 05-12-2016 17:00

Амфитеатар1

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 07) Maja Lemajić 07-12-2016 14:00

Учионица12

Финансијски менаџмент (bol. 07) dr Biserka Komnenić 08-12-2016 10:00

Учионица10

Учионица9

Први страни пословни језик I – енглески (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 07-12-2016 14:00

Учионица13

Банкарство (bol. 07) dr Željko Račić 22-12-2016 12:00

Учионица10

Учионица11

Основи електронског пословања (bol. 07) dr Ninoslava Savić 21-12-2016 12:00

Учионица14

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 23-12-2016 12:00

Учионица14

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 12) 23-12-2016 12:00

Учионица12

Пословање медија (bol. 12) 05-12-2016 15:00

Амфитеатар2

Социологија (bol. 07) 05-12-2016 15:00

Амфитеатар2

Маркетинг (bol. 07) dr Branka Maksimović 13-12-2016 09:00

Учионица9

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) dr Branka Maksimović 13-12-2016 09:00

Учионица9

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 07) dr Branka Maksimović 13-12-2016 09:00

Учионица9

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 07) mr Leonard Salai 06-12-2016 09:00

Учионица7

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 07) 06-12-2016 09:00

Учионица7

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 07) dr Zoran Marošan 13-12-2016 15:00

Амфитеатар1

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 07) 07-12-2016 13:00

Учионица11

Учионица13

Дигитални маркетинг (bol. 12) dr Vlado Krunić 09-12-2016 09:00

Учионица11

Учионица8

Економија знања (bol. 07) dr Drinka Peković 15-12-2016 12:00

Учионица11

Учионица13

Економика предузећа (bol. 12) dr Zdravko Šolak 15-12-2016 09:00

Учионица10

Учионица13

Управљање и контрола трошкова (bol. 12) dr Zdravko Šolak 15-12-2016 09:00

Учионица10

Учионица13

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 15-12-2016 09:00

Учионица14

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 07) 16-12-2016 15:00

Амфитеатар1

Основи организације (bol. 07) dr Veronika Boškov 19-12-2016 09:00

Учионица10

Учионица11

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 07) dr Veronika Boškov 19-12-2016 09:00

Учионица10

Учионица11

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 07) dr Veronika Boškov 19-12-2016 09:00

Учионица10

Учионица11

Основи туризма и хотелијерства (bol. 12) dr Milutin Mrkša 19-12-2016 15:00

Учионица13

Међународна економија (bol. 12) dr Jelena Damnjanović 20-12-2016 09:00

Учионица7

Учионица8

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 20-12-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 21-12-2016 09:00

Учионица14

Принципи јавне администрације (bol. 07) dr Dejan Đurić 21-12-2016 14:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 22-12-2016 09:00

Амфитеатар2

Пословно комуницирање (bol. 07) dr Maja Vukadinović 22-12-2016 09:00

Учионица14

Учионица8

Математика (bol. 12) 23-12-2016 12:00

Учионица12

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 07) 23-12-2016 14:00

Учионица12_КП

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 07) Maja Lemajić 07-12-2016 16:00

Учионица10

Учионица9

Први страни пословни језик III – енглески (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 07-12-2016 13:00

Учионица11

Учионица13

Еколошки менаџмент (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 13-12-2016 11:00

Учионица13

Учионица7

Први страни пословни језик II – енглески (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 07-12-2016 14:00

Учионица13

Пословно право (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 16-12-2016 09:00

Амфитеатар1

Посебни облици туризма (bol. 12) dr Milutin Mrkša 22-12-2016 16:00

Учионица13

Финансијско рачуноводство (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 23-12-2016 09:00

Учионица11

Учионица8

Математика (bol. 12) dr Sanja Lončar 23-12-2016 12:00

Учионица9

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 07) dr Branka Maksimović 13-12-2016 09:00

Учионица9

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 07) 06-12-2016 09:00

Учионица7

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) dr Branko Latinović 06-12-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Управљање људским ресурсима mr Leonard Salai 06-12-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) dr Veronika Boškov 13-12-2016 15:00

Амфитеатар1

Осигуравачко пословање dr Biserka Komnenić 08-12-2016 17:00

Учионица10

Учионица9

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 07) dr Biserka Komnenić 08-12-2016 17:00

Учионица10

Учионица9

Пројектовање система електронског пословања dr Vlado Krunić 08-12-2016 13:00

Учионица7

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 09-12-2016 12:00

Учионица14

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 07) 15-12-2016 16:00

Учионица11

Учионица13

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) dr Branka Maksimović 16-12-2016 15:00

Амфитеатар1

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 16-12-2016 15:00

Учионица12

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 07) mr Mila Mihajlović 16-12-2016 15:00

Учионица12

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) 19-12-2016 09:00

Учионица10

Учионица11

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 07) dr Tamara Gajić 12-12-2016 15:00

Учионица16

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 07) dr Branka Paunović 12-12-2016 15:00

Учионица12

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 20-12-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 12-12-2016 15:00

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 12) dr Milutin Mrkša 21-12-2016 09:00

Учионица14

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 07) dr Ninoslava Savić 21-12-2016 12:00

Учионица14

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 07) dr Ninoslava Savić 21-12-2016 12:00

Учионица14

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 22-12-2016 09:00

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 12) dr Gordana Vuksanović 22-12-2016 16:00

Учионица13

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 07) dr Milutin Mrkša 22-12-2016 16:00

Учионица13

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 07) 23-12-2016 14:00

Учионица12_КП

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 07) 23-12-2016 14:00

Учионица12_КП

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) dr Ana Jovičić Vuković 23-12-2016 14:00

Учионица12_КП

Производни менаџмент dr Zdravko Šolak 15-12-2016 09:00

Учионица10

Учионица13

Стручна пракса I – тема 2 (bol. 12) mr Leonard Salai 13-12-2016 09:00

Учионица9

Други страни пословни језик – немачки 14-12-2016 14:00

Учионица13

Немачки пословни језик I 14-12-2016 14:00

Учионица13

Немачки пословни језик III 14-12-2016 14:00

Учионица13

Немачки пословни језик II 14-12-2016 14:00

Учионица13

Програмски језици I dr Vlado Krunić 08-12-2016 13:00

Учионица7

Програмски језици II dr Vlado Krunić 08-12-2016 13:00

Учионица7

Системи за управљање базама података dr Vlado Krunić 08-12-2016 13:00

Учионица7

Увод у примену информационих технологија у бизнису dr Vlado Krunić 08-12-2016 13:00

Учионица7

Пројектовање веб апликација dr Vlado Krunić 09-12-2016 09:00

Учионица11

Учионица8

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 12) dr Jovan Njegić 16-12-2016 09:00

Амфитеатар1

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 12) mr Leonard Salai 16-12-2016 15:00

Учионица12

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 12) dr Branka Maksimović 19-12-2016 09:00

Учионица10

Учионица11

Трговински менаџмент dr Jelena Damnjanović 20-12-2016 09:00

Учионица7

Учионица8

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 12) dr Tamara Gajić 12-12-2016 15:00

Учионица16

Примењено програмирање (bol. 07) dr Vlado Krunić 08-12-2016 13:00

Учионица7

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 12) dr Tatjana Bošković 21-12-2016 09:00

Учионица10

Учионица11

Израда и имплементација бизнис плана dr Slobodanka Jovin 21-12-2016 15:00

Учионица13

Анализа хартија од вредности (bol. 12) dr Jovan Njegić 21-12-2016 13:00

Учионица11

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 12) dr Branka Maksimović 22-12-2016 09:00

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 22-12-2016 09:00

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 12) 23-12-2016 14:00

Учионица12_КП

Управљање људским ресурсима dr Ivana Jošanov Vrgović 06-12-2016 14:00

Учионица10

Учионица7

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 12) mr Mila Mihajlović 12-12-2016 15:00

Учионица12

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 12) dr Biljana Stankov 13-12-2016 09:00

Учионица9

Анализа финансијских извештаја (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 15-12-2016 09:00

Учионица14

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 15-12-2016 16:00

Учионица11

Учионица13

Екологија и одрживи развој у туризму (bol. 12) dr Milutin Mrkša 21-12-2016 15:00

Учионица16

Стручна пракса II – тема 3 (bol. 12) dr Milutin Mrkša 22-12-2016 16:00

Учионица13

Стручна пракса II – тема 2 (bol. 12) dr Branka Paunović 23-12-2016 14:00

Учионица12_КП

Интернет технологије у пословању (bol. 12) dr Ninoslava Savić 21-12-2016 12:00

Учионица14

Инвестиционо банкарство (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 21-12-2016 15:00

Учионица13

Вредновање предузећа (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 22-12-2016 15:00

Учионица10

Учионица11

Буџетирање, планирање и контрола профита dr Ljiljana Jović 05-12-2016 17:00

Амфитеатар1

Финансијска стратегија и планирање пореза dr Ljiljana Jović 05-12-2016 17:00

Амфитеатар1

Финансијска стратегија и планирање пореза (bol. 07) dr Ljiljana Jović 05-12-2016 17:00

Амфитеатар1

Управљање ризицима dr Jovan Njegić 05-12-2016 09:00

Учионица10

Учионица11

Конкурентност предузећа и привреде dr Zdravko Šolak 05-12-2016 12:00

Учионица11

Менаџмент здравствене заштите (bol. 07) dr Zdravko Šolak 05-12-2016 12:00

Учионица11

Основи микроекономске анализе за пословно одлучивање dr Zdravko Šolak 05-12-2016 12:00

Учионица11

Осигурање (bol. 07) 13-12-2016 09:00

Учионица7

Учионица8

Осигурање (bol. 12) 13-12-2016 09:00

Учионица7

Учионица8

Агроекономија (bol. 07) dr Branka Maksimović 13-12-2016 09:00

Учионица9

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 12) dr Gordana Ljubojević 13-12-2016 09:00

Учионица9

Пословни информациони системи dr Zoran Marošan 13-12-2016 15:00

Амфитеатар1

Софтверски инжењеринг 06-12-2016 09:00

Учионица7

Менаџмент малих и средњих предузећа mr Leonard Salai 06-12-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Управљање људским ресурсима mr Leonard Salai 06-12-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) dr Zoran Marošan 13-12-2016 15:00

Амфитеатар1

Други страни пословни језик – енглески (bol. 07) 07-12-2016 14:00

Учионица13

Енглески пословни језик I 07-12-2016 14:00

Учионица13

Други страни пословни језик – енглески Maja Lemajić 07-12-2016 16:00

Учионица10

Учионица9

Стручна пракса I – тема 1 (bol. 07) dr Vlado Krunić 08-12-2016 13:00

Учионица7

Електронска трговина (bol. 12) dr Branko Latinović 06-12-2016 09:00

Учионица8

Информациони системи у туризму (bol. 12) dr Branko Latinović 06-12-2016 09:00

Учионица8

Софтверски инжењеринг dr Vlado Krunić 08-12-2016 13:00

Учионица7

Окружење пословања dr Drinka Peković 08-12-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Основи макроекономске анализе за пословно одлучивање dr Drinka Peković 08-12-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Основи микроекономске анализе за пословно одлучивање dr Drinka Peković 08-12-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Основи менаџмента (bol. 12) dr Ivana Jošanov Vrgović 06-12-2016 09:00

Учионица14_КП

Основи менаџмента (bol. 07) dr Ivana Jošanov Vrgović 06-12-2016 09:00

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 3 (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 06-12-2016 09:00

Учионица8

Други страни пословни језик – руски Tamara Popović 14-12-2016 12:00

Учионица10

Руски пословни језик 1 Tamara Popović 14-12-2016 12:00

Учионица10

Руски пословни језик 2 Tamara Popović 14-12-2016 12:00

Учионица10

Руски пословни језик 3 Tamara Popović 14-12-2016 12:00

Учионица10

Први страни пословни језик I – руски (bol. 12) Tamara Popović 14-12-2016 12:00

Учионица10

Први страни пословни језик III – руски (bol. 07) Tamara Popović 14-12-2016 12:00

Учионица10

Француски пословни језик 1 Tamara Verežan 14-12-2016 14:00

Учионица12

Француски пословни језик 2 Tamara Verežan 14-12-2016 14:00

Учионица12

Француски пословни језик 3 Tamara Verežan 14-12-2016 14:00

Учионица12

Други страни пословни језик – француски Tamara Verežan 14-12-2016 14:00

Учионица12

Теорија и анализа биланса mr Sanja Vlaović Begović 15-12-2016 09:00

Учионица14

Вредновање предузећа (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 12-12-2016 15:00

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 12) dr Ivana Jošanov Vrgović 06-12-2016 09:00

Учионица14_КП

Финансијска стратегија и планирање пореза (bol. 12) dr Ljiljana Jović 05-12-2016 17:00

Амфитеатар1

Животно и неживотно осигурање dr Slobodanka Jovin 13-12-2016 09:00

Учионица7

Учионица8

Менаџмент медијских система (bol. 07) 05-12-2016 15:00

Амфитеатар2

Предузетништво (bol. 07) mr Leonard Salai 06-12-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Финансијски менаџмент (bol. 12) dr Biserka Komnenić 08-12-2016 17:00

Учионица10

Учионица9

Основи економије (bol. 07) dr Drinka Peković 08-12-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Економика туризма (bol. 12) dr Tatjana Bošković 16-12-2016 15:00

Амфитеатар1

Трговински менаџмент (bol. 12) dr Jelena Damnjanović 20-12-2016 09:00

Учионица7

Учионица8

Стручна пракса II – тема 1 (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 16-12-2016 09:00

Амфитеатар1

Пословање медија (bol. 07) dr Maja Vukadinović 19-12-2016 13:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Психологија (bol. 12) dr Maja Vukadinović 19-12-2016 13:00

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Инвестирање у хартије од вредности dr Jovan Njegić 21-12-2016 13:00

Учионица11

Базе података dr Ninoslava Savić 21-12-2016 12:00

Учионица14

Тржишно комуницирање (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 22-12-2016 09:00

Амфитеатар1

Стручна пракса I – тема 4 (bol. 07) dr Milutin Mrkša 22-12-2016 10:00

Учионица13

Производни менаџмент mr Leonard Salai 22-12-2016 16:00

Учионица11

Управљање растом предузећа 22-12-2016 16:00

Учионица11

Стручна пракса II – тема 4 (bol. 12) dr Tatjana Bošković 16-12-2016 15:00

Амфитеатар1

Основи предузетништва dr Slobodanka Jovin 21-12-2016 15:00

Учионица13

Основи предузетништва mr Leonard Salai 06-12-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Предузетништво (bol. 12) 21-12-2016 15:00

Учионица13

Предузетништво (bol. 07) 21-12-2016 15:00

Учионица13

Пословно право dr Gordana Ljubojević 16-12-2016 09:00

Амфитеатар1

Национална економија (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 20-12-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Квалитет услуга у туризму и хотелијерству (bol. 12) dr Tamara Gajić 06-12-2016 14:00

Учионица10

Учионица7

Међународно пословно право (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 16-12-2016 09:00

Амфитеатар1

Менаџмент људских ресурса dr Veronika Boškov 19-12-2016 09:00

Учионица10

Учионица11

Финансијско рачуноводство (bol. 12) dr Vladimir Zakić 22-12-2016 16:00

Учионица10

Финансијско рачуноводство dr Vladimir Zakić 22-12-2016 16:00

Учионица10

Финансијско рачуноводство (bol. 07) dr Vladimir Zakić 22-12-2016 16:00

Учионица10

Трговински менаџмент (bol. 12) mr Mila Mihajlović 21-12-2016 09:00

Учионица14

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (bol. 07) dr Tamara Gajić 12-12-2016 15:00

Учионица16

Основи економије (bol. 12) 08-12-2016 09:00

Амфитеатар_КП

Предузетништво (bol. 12) mr Leonard Salai 06-12-2016 12:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Управљање и контрола трошкова (bol. 07) 15-12-2016 09:00

Амфитеатар2

Учионица11

Пословна етика dr Maja Vukadinović 22-12-2016 09:00

Учионица14

Учионица8

Основи организације (bol. 12) 22-12-2016 16:00

Учионица11

Тржишно пословање (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 22-12-2016 09:00

Амфитеатар1

Квантитативни методи у пословном одлучивању (bol. 07) dr Dragan Jočić 23-12-2016 10:00

Учионица13

Израда и имплементација бизнис плана (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 21-12-2016 15:00

Учионица13

Израда и имплементација бизнис плана (bol. 07) dr Slobodanka Jovin 21-12-2016 15:00

Учионица13

Рурални туризам (bol. 12) dr Tatjana Bošković 21-12-2016 15:00

Учионица10

Учионица11

Математика (bol. 12) dr Miloš Japundžić 23-12-2016 12:00

Учионица16