Izaberite stranicu

PredmetNastavnikDatumVremeUcionica
Strukture podataka i algoritmi 06-12-2016 09:00

Učionica7

Uvod u e-biznis 06-12-2016 09:00

Učionica7

Principi menadžmenta mr Leonard Salai 06-12-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Uvod u primenu informacionih tehnologija u biznisu dr Zoran Marošan 13-12-2016 15:00

Amfiteatar1

Drugi strani poslovni jezik – engleski dr Nataša Bikicki 07-12-2016 14:00

Učionica12

Engleski poslovni jezik I dr Nataša Bikicki 07-12-2016 14:00

Učionica12

Engleski poslovni jezik II dr Nataša Bikicki 07-12-2016 14:00

Učionica12

Engleski poslovni jezik III dr Nataša Bikicki 07-12-2016 14:00

Učionica12

Drugi strani poslovni jezik – engleski 07-12-2016 14:00

Učionica13

Engleski poslovni jezik II 07-12-2016 14:00

Učionica13

Engleski poslovni jezik III 07-12-2016 14:00

Učionica13

Finansijski menadžment dr Biserka Komnenić 08-12-2016 17:00

Učionica10

Učionica9

Javne finansije i budžetiranje dr Marija Vuković 05-12-2016 14:00

Učionica16

Ekonomika trgovine dr Tatjana Đurić Kuzmanović 20-12-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Okruženje poslovanja dr Tatjana Đurić Kuzmanović 20-12-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Upravljanje porodičnim poslovima dr Tatjana Đurić Kuzmanović 20-12-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Programski jezici I dr Ninoslava Savić 21-12-2016 12:00

Učionica14

Programski jezici II dr Ninoslava Savić 21-12-2016 12:00

Učionica14

Organizaciono ponašanje 22-12-2016 16:00

Učionica11

Upravljanje projektima 22-12-2016 16:00

Učionica11

Poslovna matematika 23-12-2016 12:00

Učionica12

Poslovna statistika 23-12-2016 12:00

Učionica12

Strateški menadžment tehnologija i inovacija mr Leonard Salai 23-12-2016 14:00

Učionica12_KP

Finansijsko računovodstvo dr Slaviša Đukanović 23-12-2016 09:00

Učionica11

Učionica8

Osnovi računovodstva dr Slaviša Đukanović 23-12-2016 09:00

Učionica11

Učionica8

Tehnike međunarodnog poslovanja dr Jelena Damnjanović 20-12-2016 09:00

Učionica7

Učionica8

Računovodstvo trgovinskih preduzeća dr Slaviša Đukanović 23-12-2016 09:00

Učionica11

Učionica8

Finansijska strategija i planiranje poreza (bol. 07) dr Marija Vuković 05-12-2016 14:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 14-12-2016 14:00

Učionica13

Osnovi turizma (bol. 07) dr Aleksandra Vujko 09-12-2016 12:00

Učionica14

Menadžment medijskih sistema (bol. 07) dr Gordana Vuksanović 09-12-2016 15:00

Učionica16

Sociologija (bol. 07) dr Gordana Vuksanović 09-12-2016 15:00

Učionica16

Analiza finansijskih izveštaja (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 15-12-2016 09:00

Učionica14

Turistička legislativa dr Gordana Ljubojević 16-12-2016 09:00

Amfiteatar1

Tehnike i oblici međunarodnog poslovanja (bol. 07) mr Mila Mihajlović 16-12-2016 15:00

Učionica12

Poslovanje sa Evropskom unijom (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 20-12-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Poslovno okruženje (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 20-12-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Baze podataka (bol. 07) dr Ninoslava Savić 21-12-2016 12:00

Učionica14

Osnovi organizacije (bol. 07) 22-12-2016 16:00

Učionica11

Matematika (bol. 07) 23-12-2016 12:00

Učionica12

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 07) dr Nataša Papić Blagojević 23-12-2016 12:00

Učionica14

Softverski inženjering (bol. 07) 06-12-2016 09:00

Učionica7

Vrednovanje preduzeća (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 12-12-2016 15:00

Amfiteatar2

Menadžment malih i srednjih preduzeća (bol. 07) mr Leonard Salai 06-12-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Menadžment turističke destinacije (bol. 07) dr Tatjana Bošković 16-12-2016 15:00

Amfiteatar1

Osnovi menadžmenta (bol. 07) dr Dejan Đurić 20-12-2016 09:00

Amfiteatar1

Učionica7

Komercijalno poslovanje (bol. 07) mr Mila Mihajlović 16-12-2016 15:00

Učionica12

Upravljačko računovodstvo (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 12-12-2016 15:00

Učionica11

Učionica8

Tržišno poslovanje (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 22-12-2016 09:00

Amfiteatar1

Finansijsko računovodstvo (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 12-12-2016 15:00

Učionica11

Učionica8

Tržišno komuniciranje (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 22-12-2016 09:00

Amfiteatar1

Upravljanje kvalitetom (bol. 07) dr Veronika Boškov 19-12-2016 09:00

Učionica10

Učionica11

Uvod u finansijsko poslovanje (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 23-12-2016 09:00

Učionica11

Učionica8

Aktuarstvo (bol. 07) dr Dragan Jočić 23-12-2016 10:00

Učionica13

Poslovni informacioni sistemi dr Zoran Marošan 13-12-2016 15:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 07) dr Nataša Bikicki 07-12-2016 14:00

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 14-12-2016 14:00

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 14-12-2016 14:00

Učionica13

Engleski poslovni jezik III Ivana Martinović Barbul 07-12-2016 13:00

Učionica11

Učionica13

Internet marketing dr Vlado Krunić 09-12-2016 09:00

Učionica11

Učionica8

Prvi strani poslovni jezik I – ruski (bol. 07) Tamara Popović 14-12-2016 12:00

Učionica10

Prvi strani poslovni jezik II – ruski (bol. 07) Tamara Popović 14-12-2016 12:00

Učionica10

Upravljanje projektima dr Veronika Boškov 12-12-2016 11:00

Učionica11

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (bol. 07) Tamara Verežan 14-12-2016 14:00

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik II – francuski (bol. 07) Tamara Verežan 14-12-2016 14:00

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik III – francuski (bol. 07) Tamara Verežan 14-12-2016 14:00

Učionica12

Poslovna statistika dr Zdravko Šolak 15-12-2016 09:00

Učionica10

Učionica13

Menadžment turističke destinacije dr Tatjana Bošković 16-12-2016 15:00

Amfiteatar1

Trgovinski marketing dr Tatjana Bošković 16-12-2016 15:00

Amfiteatar1

Marketing istraživanje (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 16-12-2016 12:00

Učionica12

Međunarodni marketing (bol. 07) dr Dragoljub Jovičić 16-12-2016 12:00

Učionica12

Međunarodno poslovanje (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 20-12-2016 09:00

Učionica7

Učionica8

Uvod u finansijsko poslovanje dr Branka Paunović 12-12-2016 15:00

Učionica12

Poslovno planiranje dr Slaviša Đukanović 23-12-2016 09:00

Učionica11

Učionica8

Uvod u finansijsko poslovanje dr Slaviša Đukanović 23-12-2016 09:00

Učionica11

Učionica8

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 07) 07-12-2016 14:00

Učionica13

Ponašanje potrošača dr Zdravko Šolak 05-12-2016 12:00

Učionica11

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 13-12-2016 11:00

Učionica13

Učionica7

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 13-12-2016 11:00

Učionica13

Učionica7

Finansijska strategija i planiranje poreza dr Marija Vuković 05-12-2016 14:00

Učionica16

Osnovi turizma dr Tamara Gajić 06-12-2016 14:00

Učionica10

Učionica7

Objektno-orijentisano projektovanje dr Branko Latinović 06-12-2016 09:00

Učionica7

Sistemi za elektronsko učenje dr Zoran Marošan 13-12-2016 15:00

Amfiteatar1

Drugi strani poslovni jezik – engleski (bol. 07) dr Nataša Bikicki 07-12-2016 14:00

Učionica12

Engleski poslovni jezik I Maja Lemajić 07-12-2016 16:00

Učionica10

Učionica9

Engleski poslovni jezik II Maja Lemajić 07-12-2016 16:00

Učionica10

Učionica9

Engleski poslovni jezik III Maja Lemajić 07-12-2016 16:00

Učionica10

Učionica9

Ekonomija znanja (bol. 07) dr Biserka Komnenić 08-12-2016 17:00

Učionica10

Učionica9

Drugi strani poslovni jezik – ruski (bol. 07) Tamara Popović 14-12-2016 12:00

Učionica10

Drugi strani poslovni jezik – francuski (bol. 07) Tamara Verežan 14-12-2016 14:00

Učionica12

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 07) 15-12-2016 09:00

Amfiteatar2

Učionica11

Upravljanje rastom preduzeća dr Drinka Peković 15-12-2016 16:00

Učionica11

Učionica13

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) dr Tatjana Bošković 16-12-2016 15:00

Amfiteatar1

Poslovna etika dr Gordana Ljubojević 16-12-2016 09:00

Amfiteatar1

Tehnike međunarodnog poslovanja mr Mila Mihajlović 16-12-2016 15:00

Učionica12

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 07) dr Veronika Boškov 19-12-2016 09:00

Učionica10

Učionica11

Upravljanje ljudskim resursima dr Veronika Boškov 19-12-2016 09:00

Učionica10

Učionica11

Upravljanje turističkim preduzećima dr Tamara Gajić 12-12-2016 15:00

Učionica16

Upravljanje porodičnim poslovima dr Tatjana Đurić Kuzmanović 20-12-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Finansijski menadžment dr Jovan Njegić 21-12-2016 13:00

Učionica11

Primena integrisanih razvojnih alata dr Ninoslava Savić 21-12-2016 12:00

Učionica14

Energetska bezbednost (bol. 07) 22-12-2016 16:00

Učionica11

Poslovne komunikacije dr Maja Vukadinović 22-12-2016 09:00

Učionica14

Učionica8

Drugi strani poslovni jezik – nemački (bol. 07) Ivana Zorica Samardžić 14-12-2016 14:00

Učionica13

Forenzičko računovodstvo i revizija (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 22-12-2016 15:00

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 12) dr Ljiljana Jović 13-12-2016 11:00

Učionica13

Učionica7

Marketing dr Branka Maksimović 13-12-2016 09:00

Učionica9

Međunarodni turizam dr Tamara Gajić 06-12-2016 14:00

Učionica10

Učionica7

Poznavanje robe dr Branka Maksimović 13-12-2016 09:00

Učionica9

Tehnologija proizvodnje hrane dr Branka Maksimović 13-12-2016 09:00

Učionica9

Osnovi turizma i hotelijerstva (bol. 12) dr Tamara Gajić 06-12-2016 14:00

Učionica10

Učionica7

Osnovi informaciono-komunikacionih tehnologija dr Zoran Marošan 13-12-2016 16:00

Amfiteatar1

Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata mr Leonard Salai 06-12-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 12) dr Nataša Bikicki 07-12-2016 14:00

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 12) dr Nataša Bikicki 07-12-2016 14:00

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 14-12-2016 14:00

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik II – ruski (bol. 12) Tamara Popović 14-12-2016 12:00

Učionica10

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (bol. 12) Tamara Verežan 14-12-2016 14:00

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik II – francuski (bol. 12) Tamara Verežan 14-12-2016 14:00

Učionica12

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 12) 15-12-2016 09:00

Amfiteatar2

Učionica11

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 15-12-2016 09:00

Učionica14

Osnovi revizije (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 15-12-2016 09:00

Učionica14

Marketing istraživanje (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 16-12-2016 12:00

Učionica12

Marketing (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 12-12-2016 15:00

Učionica13

Bankarsko poslovanje i platni promet dr Branka Paunović 12-12-2016 15:00

Učionica12

Vrednovanje preduzeća mr Sanja Vlaović Begović 12-12-2016 15:00

Amfiteatar2

Međunarodna trgovina (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 21-12-2016 07:00

Učionica14

Bankarstvo (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 21-12-2016 15:00

Učionica13

Personalne finansije dr Jovan Njegić 21-12-2016 13:00

Učionica11

Operativni menadžment 22-12-2016 16:00

Učionica11

Tržišno komuniciranje (bol. 12) dr Maja Vukadinović 22-12-2016 09:00

Učionica14

Učionica8

Poslovno planiranje dr Slaviša Đukanović 23-12-2016 09:00

Učionica11

Učionica8

Uvod u finansijsko poslovanje (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 23-12-2016 09:00

Učionica11

Učionica8

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 12) dr Branka Paunović 23-12-2016 09:00

Učionica11

Učionica8

Međunarodno oporezivanje (bol. 12) dr Marija Vuković 05-12-2016 14:00

Učionica16

Ponašanje potrošača (bol. 12) dr Zdravko Šolak 05-12-2016 12:00

Učionica11

Međunarodna ekonomija (bol. 12) 09-12-2016 09:00

Učionica16

Javne finansije (bol. 12) dr Ljiljana Jović 05-12-2016 17:00

Amfiteatar1

Ekonomika preduzeća (bol. 12) dr Biserka Komnenić 08-12-2016 17:00

Učionica10

Učionica9

Agroekonomija (bol. 12) dr Branka Maksimović 13-12-2016 09:00

Učionica9

Primena informacionih tehnologija (bol. 12) dr Zoran Marošan 13-12-2016 15:00

Amfiteatar1

Upravljanje projektima dr Veronika Boškov 12-12-2016 11:00

Učionica11

Učionica13

Poslovno okruženje (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 20-12-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Upravljanje i kontrola troškova (bol. 12) 15-12-2016 09:00

Amfiteatar2

Učionica11

Nacionalna ekonomija (bol. 12) dr Dejan Đurić 21-12-2016 14:00

Amfiteatar_KP

Osnovi menadžmenta (bol. 12) dr Dejan Đurić 20-12-2016 09:00

Amfiteatar1

Učionica7

Poslovno komuniciranje (bol. 12) dr Maja Vukadinović 22-12-2016 09:00

Učionica14

Učionica8

Finansijsko računovodstvo (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 12-12-2016 15:00

Učionica11

Učionica8

Računovodstvo banaka i finansijskih institucija dr Slaviša Đorđević 12-12-2016 15:00

Učionica11

Učionica8

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 14-12-2016 14:00

Učionica13

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 12) dr Dragan Jočić 23-12-2016 10:00

Učionica13

Sociologija (bol. 12) dr Gordana Vuksanović 09-12-2016 15:00

Učionica16

Javne finansije i budžetiranje dr Ljiljana Jović 05-12-2016 17:00

Amfiteatar1

Preduzetničke finansije dr Ljiljana Jović 05-12-2016 17:00

Amfiteatar1

Finansijska strategija i planiranje poreza (bol. 12) dr Marija Vuković 05-12-2016 14:00

Učionica16

Menadžment turističke destinacije dr Tamara Gajić 06-12-2016 14:00

Učionica10

Učionica7

Elektronski sistemi plaćanja (bol. 12) 06-12-2016 09:00

Učionica7

Socijalno preduzetništvo mr Leonard Salai 06-12-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Drugi strani poslovni jezik – engleski (bol. 12) dr Nataša Bikicki 07-12-2016 14:00

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 14-12-2016 14:00

Učionica13

Drugi strani poslovni jezik – engleski Ivana Martinović Barbul 07-12-2016 13:00

Učionica11

Učionica13

Engleski poslovni jezik I Ivana Martinović Barbul 07-12-2016 13:00

Učionica11

Učionica13

Engleski poslovni jezik II Ivana Martinović Barbul 07-12-2016 13:00

Učionica11

Učionica13

Informacioni sistemi u turizmu (bol. 12) dr Vlado Krunić 08-12-2016 13:00

Učionica7

Finansijske institucije i tržišta dr Jovan Njegić 09-12-2016 09:00

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik III – ruski (bol. 12) Tamara Popović 14-12-2016 12:00

Učionica10

Turistička geografija (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 09-12-2016 12:00

Učionica14

Izrada i implementacija biznis plana dr Veronika Boškov 12-12-2016 11:00

Učionica11

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik III – francuski (bol. 12) Tamara Verežan 14-12-2016 14:00

Učionica12

Drugi strani poslovni jezik – francuski (bol. 12) Tamara Verežan 14-12-2016 14:00

Učionica12

Poslovanje medija (bol. 12) dr Maja Vukadinović 19-12-2016 13:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Vrednovanje preduzeća dr Slaviša Đorđević 20-12-2016 15:00

Učionica10

Učionica11

Finansijske institucije i tržišta dr Branka Paunović 12-12-2016 15:00

Učionica12

Geopolitika (bol. 12) dr Dejan Đurić 21-12-2016 14:00

Amfiteatar_KP

Internet tehnologije u poslovanju (bol. 12) dr Aleksandra Klašnja Milićević 22-12-2016 18:00

Učionica9

Prirodni resursi u turizmu (bol. 12) dr Milutin Mrkša 22-12-2016 16:00

Učionica13

Međunarodne organizacije i integracije (bol. 12) mr Mila Mihajlović 23-12-2016 16:00

Učionica10

Elektronska trgovina (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 06-12-2016 09:00

Učionica7

Finansijska tržišta i institucije (bol. 12) dr Jovan Njegić 09-12-2016 09:00

Učionica14

Upravljačko računovodstvo (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 06-12-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 12) dr Nataša Bikicki 07-12-2016 14:00

Učionica12

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 09-12-2016 12:00

Učionica14

Menadžment malih i srednjih preduzeća (bol. 12) mr Leonard Salai 06-12-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Drugi strani poslovni jezik – ruski (bol. 12) Tamara Popović 14-12-2016 12:00

Učionica10

Poznavanje robe (bol. 12) dr Branka Maksimović 13-12-2016 09:00

Učionica9

Poslovni aplikativni sistemi (bol. 12) dr Zoran Marošan 13-12-2016 15:00

Amfiteatar1

Spoljnotrgovinsko poslovanje (bol. 12) mr Mila Mihajlović 12-12-2016 15:00

Amfiteatar1

Menadžment nabavke (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 16-12-2016 12:00

Učionica12

Trgovinski menadžment (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 16-12-2016 15:00

Učionica12

Izrada i implementacija biznis plana (bol. 12) dr Veronika Boškov 12-12-2016 11:00

Učionica11

Učionica13

Menadžment turističke destinacije (bol. 12) dr Milutin Mrkša 19-12-2016 15:00

Učionica13

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (bol. 12) mr Leonard Salai 23-12-2016 14:00

Učionica12_KP

Bankarski menadžment (bol. 12) dr Željko Račić 22-12-2016 12:00

Učionica10

Učionica11

Menadžment usluga (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 22-12-2016 09:00

Učionica10

Osnovi elektronskog poslovanja (bol. 12) dr Ninoslava Savić 21-12-2016 12:00

Učionica14

Upravljanje kvalitetom (bol. 12) dr Veronika Boškov 19-12-2016 09:00

Učionica10

Učionica11

Drugi strani poslovni jezik – nemački (bol. 12) Ivana Zorica Samardžić 14-12-2016 14:00

Učionica13

Aktuarstvo (bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 23-12-2016 12:00

Učionica14

Poslovanje medija (bol. 07) 05-12-2016 15:00

Amfiteatar2

Sociologija (bol. 12) 05-12-2016 15:00

Amfiteatar2

Osnovi turizma (bol. 07) dr Tamara Gajić 06-12-2016 14:00

Učionica10

Učionica7

Primena informacionih tehnologija (bol. 07) 13-12-2016 15:00

Amfiteatar1

Osnovi menadžmenta (bol. 12) mr Leonard Salai 06-12-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Poslovno pravo (bol. 12) dr Gordana Ljubojević 16-12-2016 09:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 12) Maja Lemajić 07-12-2016 16:00

Učionica10

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 07-12-2016 13:00

Učionica11

Učionica13

Ekološki menadžment (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 13-12-2016 11:00

Učionica13

Učionica7

Poslovno okruženje (bol. 12) dr Drinka Peković 15-12-2016 16:00

Učionica11

Učionica13

Poslovno okruženje (bol. 07) dr Drinka Peković 15-12-2016 16:00

Učionica11

Učionica13

Upravljanje i kontrola troškova (bol. 07) 15-12-2016 09:00

Učionica10

Učionica13

Tehnike i oblici međunarodnog poslovanja (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 20-12-2016 09:00

Učionica7

Učionica8

Trgovinski menadžment (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 20-12-2016 09:00

Učionica7

Učionica8

Vrednovanje preduzeća (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 20-12-2016 15:00

Učionica10

Učionica11

Nacionalna ekonomija (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 20-12-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Finansijska tržišta i institucije (bol. 07) dr Branka Paunović 12-12-2016 15:00

Učionica12

Uvod u finansijsko poslovanje (bol. 12) dr Branka Paunović 12-12-2016 15:00

Učionica12

Trgovinski menadžment dr Đorđe Ćuzović 21-12-2016 09:00

Učionica14

Proizvodni menadžment mr Leonard Salai 22-12-2016 16:00

Učionica11

Finansijsko računovodstvo (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 23-12-2016 09:00

Učionica11

Učionica8

Poslovna matematika dr Sanja Lončar 23-12-2016 12:00

Učionica9

Aktuarstvo (bol. 07) dr Nataša Papić Blagojević 23-12-2016 12:00

Učionica14

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (bol. 07) 23-12-2016 14:00

Učionica12_KP

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 12) dr Dejan Živkov 05-12-2016 09:00

Učionica10

Učionica11

Finansijska tržišta i institucije (bol. 07) dr Jovan Njegić 09-12-2016 09:00

Učionica14

Uvod u finansijsko poslovanje (bol. 07) dr Branka Paunović 12-12-2016 15:00

Učionica12

Poznavanje robe (bol. 07) dr Branka Maksimović 13-12-2016 09:00

Učionica9

Trgovinski menadžment (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 21-12-2016 09:00

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 12) 07-12-2016 14:00

Učionica13

Nacionalna ekonomija (bol. 12) dr Drinka Peković 15-12-2016 16:00

Učionica11

Učionica13

Izrada i implementacija biznis plana (bol. 07) dr Veronika Boškov 12-12-2016 11:00

Učionica11

Učionica13

Analiza finansijskih izveštaja (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 12-12-2016 15:00

Učionica11

Učionica8

Bankarstvo (bol. 12) dr Željko Račić 22-12-2016 12:00

Učionica10

Učionica11

Međunarodno oporezivanje (bol. 07) dr Ljiljana Jović 05-12-2016 17:00

Amfiteatar1

Međunarodno oporezivanje (bol. 07) dr Marija Vuković 05-12-2016 14:00

Učionica16

Osnovi menadžmenta (bol. 07) mr Leonard Salai 06-12-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 07) 06-12-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Upravljačko računovodstvo (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 06-12-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 07) dr Nataša Bikicki 07-12-2016 14:00

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 12) 07-12-2016 14:00

Učionica13

Finansijski menadžment (bol. 07) dr Jovan Njegić 21-12-2016 13:00

Učionica11

Drugi strani poslovni jezik – engleski (bol. 07) Maja Lemajić 07-12-2016 16:00

Učionica10

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 12) Maja Lemajić 07-12-2016 16:00

Učionica10

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 07) Maja Lemajić 07-12-2016 16:00

Učionica10

Učionica9

Drugi strani poslovni jezik – engleski (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 07-12-2016 13:00

Učionica11

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 07) 07-12-2016 13:00

Učionica11

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 07-12-2016 13:00

Učionica11

Učionica13

Primena internet tehnologija (bol. 07) 09-12-2016 09:00

Učionica11

Učionica8

Poslovanje sa Evropskom unijom (bol. 07) 09-12-2016 09:00

Učionica16

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 07) dr Aleksandra Vujko 09-12-2016 12:00

Učionica14

Marketing istraživanje (bol. 07) 15-12-2016 09:00

Amfiteatar2

Učionica11

Nacionalna ekonomija (bol. 07) dr Drinka Peković 15-12-2016 16:00

Učionica11

Učionica13

Tržišno poslovanje (bol. 07) dr Zdravko Šolak 15-12-2016 09:00

Učionica10

Učionica13

Međunarodno poslovanje (bol. 07) mr Mila Mihajlović 16-12-2016 15:00

Učionica12

Tržišno poslovanje (bol. 07) mr Mila Mihajlović 16-12-2016 15:00

Učionica12

Poslovanje sa Evropskom unijom (bol. 07) dr Jelena Damnjanović 20-12-2016 09:00

Učionica7

Učionica8

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (bol. 12) dr Tamara Gajić 12-12-2016 15:00

Učionica16

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 21-12-2016 09:00

Učionica14

Geopolitika (bol. 07) dr Dejan Đurić 21-12-2016 14:00

Amfiteatar_KP

Nacionalna ekonomija (bol. 07) dr Dejan Đurić 21-12-2016 14:00

Amfiteatar_KP

Upravljanje kvalitetom (bol. 07) 22-12-2016 16:00

Učionica11

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 07) 23-12-2016 12:30

Učionica12

Matematika (bol. 07) dr Miloš Japundžić 23-12-2016 12:00

Učionica16

Matematika (bol. 07) dr Sanja Lončar 23-12-2016 12:00

Učionica9

Menadžment turističke destinacije (bol. 07) dr Tamara Gajić 06-12-2016 14:00

Učionica10

Učionica7

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 07) 07-12-2016 16:00

Učionica10

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 07-12-2016 13:00

Učionica11

Učionica13

Međunarodno oporezivanje (bol. 12) dr Ljiljana Jović 05-12-2016 17:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 07) Maja Lemajić 07-12-2016 14:00

Učionica12

Finansijski menadžment (bol. 07) dr Biserka Komnenić 08-12-2016 10:00

Učionica10

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 07-12-2016 14:00

Učionica13

Bankarstvo (bol. 07) dr Željko Račić 22-12-2016 12:00

Učionica10

Učionica11

Osnovi elektronskog poslovanja (bol. 07) dr Ninoslava Savić 21-12-2016 12:00

Učionica14

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 23-12-2016 12:00

Učionica14

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 12) 23-12-2016 12:00

Učionica12

Poslovanje medija (bol. 12) 05-12-2016 15:00

Amfiteatar2

Sociologija (bol. 07) 05-12-2016 15:00

Amfiteatar2

Marketing (bol. 07) dr Branka Maksimović 13-12-2016 09:00

Učionica9

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) dr Branka Maksimović 13-12-2016 09:00

Učionica9

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 07) dr Branka Maksimović 13-12-2016 09:00

Učionica9

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 07) mr Leonard Salai 06-12-2016 09:00

Učionica7

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 07) 06-12-2016 09:00

Učionica7

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 07) dr Zoran Marošan 13-12-2016 15:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 07) 07-12-2016 13:00

Učionica11

Učionica13

Digitalni marketing (bol. 12) dr Vlado Krunić 09-12-2016 09:00

Učionica11

Učionica8

Ekonomija znanja (bol. 07) dr Drinka Peković 15-12-2016 12:00

Učionica11

Učionica13

Ekonomika preduzeća (bol. 12) dr Zdravko Šolak 15-12-2016 09:00

Učionica10

Učionica13

Upravljanje i kontrola troškova (bol. 12) dr Zdravko Šolak 15-12-2016 09:00

Učionica10

Učionica13

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 15-12-2016 09:00

Učionica14

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 07) 16-12-2016 15:00

Amfiteatar1

Osnovi organizacije (bol. 07) dr Veronika Boškov 19-12-2016 09:00

Učionica10

Učionica11

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 07) dr Veronika Boškov 19-12-2016 09:00

Učionica10

Učionica11

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 07) dr Veronika Boškov 19-12-2016 09:00

Učionica10

Učionica11

Osnovi turizma i hotelijerstva (bol. 12) dr Milutin Mrkša 19-12-2016 15:00

Učionica13

Međunarodna ekonomija (bol. 12) dr Jelena Damnjanović 20-12-2016 09:00

Učionica7

Učionica8

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 20-12-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 07) dr Đorđe Ćuzović 21-12-2016 09:00

Učionica14

Principi javne administracije (bol. 07) dr Dejan Đurić 21-12-2016 14:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 22-12-2016 09:00

Amfiteatar2

Poslovno komuniciranje (bol. 07) dr Maja Vukadinović 22-12-2016 09:00

Učionica14

Učionica8

Matematika (bol. 12) 23-12-2016 12:00

Učionica12

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 07) 23-12-2016 14:00

Učionica12_KP

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 07) Maja Lemajić 07-12-2016 16:00

Učionica10

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (bol. 12) Ivana Martinović Barbul 07-12-2016 13:00

Učionica11

Učionica13

Ekološki menadžment (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 13-12-2016 11:00

Učionica13

Učionica7

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (bol. 07) Ivana Martinović Barbul 07-12-2016 14:00

Učionica13

Poslovno pravo (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 16-12-2016 09:00

Amfiteatar1

Posebni oblici turizma (bol. 12) dr Milutin Mrkša 22-12-2016 16:00

Učionica13

Finansijsko računovodstvo (bol. 07) dr Slaviša Đukanović 23-12-2016 09:00

Učionica11

Učionica8

Matematika (bol. 12) dr Sanja Lončar 23-12-2016 12:00

Učionica9

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 07) dr Branka Maksimović 13-12-2016 09:00

Učionica9

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 07) 06-12-2016 09:00

Učionica7

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 12) dr Branko Latinović 06-12-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Upravljanje ljudskim resursima mr Leonard Salai 06-12-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 12) dr Veronika Boškov 13-12-2016 15:00

Amfiteatar1

Osiguravačko poslovanje dr Biserka Komnenić 08-12-2016 17:00

Učionica10

Učionica9

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 07) dr Biserka Komnenić 08-12-2016 17:00

Učionica10

Učionica9

Projektovanje sistema elektronskog poslovanja dr Vlado Krunić 08-12-2016 13:00

Učionica7

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 09-12-2016 12:00

Učionica14

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 07) 15-12-2016 16:00

Učionica11

Učionica13

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 12) dr Branka Maksimović 16-12-2016 15:00

Amfiteatar1

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 12) dr Aleksandra Vujko 16-12-2016 15:00

Učionica12

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 07) mr Mila Mihajlović 16-12-2016 15:00

Učionica12

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 12) 19-12-2016 09:00

Učionica10

Učionica11

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 07) dr Tamara Gajić 12-12-2016 15:00

Učionica16

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 07) dr Branka Paunović 12-12-2016 15:00

Učionica12

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 12) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 20-12-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 07) mr Sanja Vlaović Begović 12-12-2016 15:00

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 12) dr Milutin Mrkša 21-12-2016 09:00

Učionica14

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 07) dr Ninoslava Savić 21-12-2016 12:00

Učionica14

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 07) dr Ninoslava Savić 21-12-2016 12:00

Učionica14

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 07) dr Slaviša Đorđević 22-12-2016 09:00

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 12) dr Gordana Vuksanović 22-12-2016 16:00

Učionica13

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 07) dr Milutin Mrkša 22-12-2016 16:00

Učionica13

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 07) 23-12-2016 14:00

Učionica12_KP

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 07) 23-12-2016 14:00

Učionica12_KP

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 12) dr Ana Jovičić Vuković 23-12-2016 14:00

Učionica12_KP

Proizvodni menadžment dr Zdravko Šolak 15-12-2016 09:00

Učionica10

Učionica13

Stručna praksa I – tema 2 (bol. 12) mr Leonard Salai 13-12-2016 09:00

Učionica9

Drugi strani poslovni jezik – nemački 14-12-2016 14:00

Učionica13

Nemački poslovni jezik I 14-12-2016 14:00

Učionica13

Nemački poslovni jezik III 14-12-2016 14:00

Učionica13

Nemački poslovni jezik II 14-12-2016 14:00

Učionica13

Programski jezici I dr Vlado Krunić 08-12-2016 13:00

Učionica7

Programski jezici II dr Vlado Krunić 08-12-2016 13:00

Učionica7

Sistemi za upravljanje bazama podataka dr Vlado Krunić 08-12-2016 13:00

Učionica7

Uvod u primenu informacionih tehnologija u biznisu dr Vlado Krunić 08-12-2016 13:00

Učionica7

Projektovanje veb aplikacija dr Vlado Krunić 09-12-2016 09:00

Učionica11

Učionica8

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 12) dr Jovan Njegić 16-12-2016 09:00

Amfiteatar1

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 12) mr Leonard Salai 16-12-2016 15:00

Učionica12

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 12) dr Branka Maksimović 19-12-2016 09:00

Učionica10

Učionica11

Trgovinski menadžment dr Jelena Damnjanović 20-12-2016 09:00

Učionica7

Učionica8

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 12) dr Tamara Gajić 12-12-2016 15:00

Učionica16

Primenjeno programiranje (bol. 07) dr Vlado Krunić 08-12-2016 13:00

Učionica7

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 12) dr Tatjana Bošković 21-12-2016 09:00

Učionica10

Učionica11

Izrada i implementacija biznis plana dr Slobodanka Jovin 21-12-2016 15:00

Učionica13

Analiza hartija od vrednosti (bol. 12) dr Jovan Njegić 21-12-2016 13:00

Učionica11

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 12) dr Branka Maksimović 22-12-2016 09:00

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 22-12-2016 09:00

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 12) 23-12-2016 14:00

Učionica12_KP

Upravljanje ljudskim resursima dr Ivana Jošanov Vrgović 06-12-2016 14:00

Učionica10

Učionica7

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 12) mr Mila Mihajlović 12-12-2016 15:00

Učionica12

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 12) dr Biljana Stankov 13-12-2016 09:00

Učionica9

Analiza finansijskih izveštaja (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 15-12-2016 09:00

Učionica14

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 12) dr Slaviša Đukanović 15-12-2016 16:00

Učionica11

Učionica13

Ekologija i održivi razvoj u turizmu (bol. 12) dr Milutin Mrkša 21-12-2016 15:00

Učionica16

Stručna praksa II – tema 3 (bol. 12) dr Milutin Mrkša 22-12-2016 16:00

Učionica13

Stručna praksa II – tema 2 (bol. 12) dr Branka Paunović 23-12-2016 14:00

Učionica12_KP

Internet tehnologije u poslovanju (bol. 12) dr Ninoslava Savić 21-12-2016 12:00

Učionica14

Investiciono bankarstvo (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 21-12-2016 15:00

Učionica13

Vrednovanje preduzeća (bol. 12) dr Slaviša Đorđević 22-12-2016 15:00

Učionica10

Učionica11

Budžetiranje, planiranje i kontrola profita dr Ljiljana Jović 05-12-2016 17:00

Amfiteatar1

Finansijska strategija i planiranje poreza dr Ljiljana Jović 05-12-2016 17:00

Amfiteatar1

Finansijska strategija i planiranje poreza (bol. 07) dr Ljiljana Jović 05-12-2016 17:00

Amfiteatar1

Upravljanje rizicima dr Jovan Njegić 05-12-2016 09:00

Učionica10

Učionica11

Konkurentnost preduzeća i privrede dr Zdravko Šolak 05-12-2016 12:00

Učionica11

Menadžment zdravstvene zaštite (bol. 07) dr Zdravko Šolak 05-12-2016 12:00

Učionica11

Osnovi mikroekonomske analize za poslovno odlučivanje dr Zdravko Šolak 05-12-2016 12:00

Učionica11

Osiguranje (bol. 07) 13-12-2016 09:00

Učionica7

Učionica8

Osiguranje (bol. 12) 13-12-2016 09:00

Učionica7

Učionica8

Agroekonomija (bol. 07) dr Branka Maksimović 13-12-2016 09:00

Učionica9

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 12) dr Gordana Ljubojević 13-12-2016 09:00

Učionica9

Poslovni informacioni sistemi dr Zoran Marošan 13-12-2016 15:00

Amfiteatar1

Softverski inženjering 06-12-2016 09:00

Učionica7

Menadžment malih i srednjih preduzeća mr Leonard Salai 06-12-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Upravljanje ljudskim resursima mr Leonard Salai 06-12-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) dr Zoran Marošan 13-12-2016 15:00

Amfiteatar1

Drugi strani poslovni jezik – engleski (bol. 07) 07-12-2016 14:00

Učionica13

Engleski poslovni jezik I 07-12-2016 14:00

Učionica13

Drugi strani poslovni jezik – engleski Maja Lemajić 07-12-2016 16:00

Učionica10

Učionica9

Stručna praksa I – tema 1 (bol. 07) dr Vlado Krunić 08-12-2016 13:00

Učionica7

Elektronska trgovina (bol. 12) dr Branko Latinović 06-12-2016 09:00

Učionica8

Informacioni sistemi u turizmu (bol. 12) dr Branko Latinović 06-12-2016 09:00

Učionica8

Softverski inženjering dr Vlado Krunić 08-12-2016 13:00

Učionica7

Okruženje poslovanja dr Drinka Peković 08-12-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Osnovi makroekonomske analize za poslovno odlučivanje dr Drinka Peković 08-12-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Osnovi mikroekonomske analize za poslovno odlučivanje dr Drinka Peković 08-12-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Osnovi menadžmenta (bol. 12) dr Ivana Jošanov Vrgović 06-12-2016 09:00

Učionica14_KP

Osnovi menadžmenta (bol. 07) dr Ivana Jošanov Vrgović 06-12-2016 09:00

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 3 (bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 06-12-2016 09:00

Učionica8

Drugi strani poslovni jezik – ruski Tamara Popović 14-12-2016 12:00

Učionica10

Ruski poslovni jezik 1 Tamara Popović 14-12-2016 12:00

Učionica10

Ruski poslovni jezik 2 Tamara Popović 14-12-2016 12:00

Učionica10

Ruski poslovni jezik 3 Tamara Popović 14-12-2016 12:00

Učionica10

Prvi strani poslovni jezik I – ruski (bol. 12) Tamara Popović 14-12-2016 12:00

Učionica10

Prvi strani poslovni jezik III – ruski (bol. 07) Tamara Popović 14-12-2016 12:00

Učionica10

Francuski poslovni jezik 1 Tamara Verežan 14-12-2016 14:00

Učionica12

Francuski poslovni jezik 2 Tamara Verežan 14-12-2016 14:00

Učionica12

Francuski poslovni jezik 3 Tamara Verežan 14-12-2016 14:00

Učionica12

Drugi strani poslovni jezik – francuski Tamara Verežan 14-12-2016 14:00

Učionica12

Teorija i analiza bilansa mr Sanja Vlaović Begović 15-12-2016 09:00

Učionica14

Vrednovanje preduzeća (bol. 12) mr Sanja Vlaović Begović 12-12-2016 15:00

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 12) dr Ivana Jošanov Vrgović 06-12-2016 09:00

Učionica14_KP

Finansijska strategija i planiranje poreza (bol. 12) dr Ljiljana Jović 05-12-2016 17:00

Amfiteatar1

Životno i neživotno osiguranje dr Slobodanka Jovin 13-12-2016 09:00

Učionica7

Učionica8

Menadžment medijskih sistema (bol. 07) 05-12-2016 15:00

Amfiteatar2

Preduzetništvo (bol. 07) mr Leonard Salai 06-12-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Finansijski menadžment (bol. 12) dr Biserka Komnenić 08-12-2016 17:00

Učionica10

Učionica9

Osnovi ekonomije (bol. 07) dr Drinka Peković 08-12-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Ekonomika turizma (bol. 12) dr Tatjana Bošković 16-12-2016 15:00

Amfiteatar1

Trgovinski menadžment (bol. 12) dr Jelena Damnjanović 20-12-2016 09:00

Učionica7

Učionica8

Stručna praksa II – tema 1 (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 16-12-2016 09:00

Amfiteatar1

Poslovanje medija (bol. 07) dr Maja Vukadinović 19-12-2016 13:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Psihologija (bol. 12) dr Maja Vukadinović 19-12-2016 13:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Investiranje u hartije od vrednosti dr Jovan Njegić 21-12-2016 13:00

Učionica11

Baze podataka dr Ninoslava Savić 21-12-2016 12:00

Učionica14

Tržišno komuniciranje (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 22-12-2016 09:00

Amfiteatar1

Stručna praksa I – tema 4 (bol. 07) dr Milutin Mrkša 22-12-2016 10:00

Učionica13

Proizvodni menadžment mr Leonard Salai 22-12-2016 16:00

Učionica11

Upravljanje rastom preduzeća 22-12-2016 16:00

Učionica11

Stručna praksa II – tema 4 (bol. 12) dr Tatjana Bošković 16-12-2016 15:00

Amfiteatar1

Osnovi preduzetništva dr Slobodanka Jovin 21-12-2016 15:00

Učionica13

Osnovi preduzetništva mr Leonard Salai 06-12-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Preduzetništvo (bol. 12) 21-12-2016 15:00

Učionica13

Preduzetništvo (bol. 07) 21-12-2016 15:00

Učionica13

Poslovno pravo dr Gordana Ljubojević 16-12-2016 09:00

Amfiteatar1

Nacionalna ekonomija (bol. 07) dr Tatjana Đurić Kuzmanović 20-12-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (bol. 12) dr Tamara Gajić 06-12-2016 14:00

Učionica10

Učionica7

Međunarodno poslovno pravo (bol. 07) dr Gordana Ljubojević 16-12-2016 09:00

Amfiteatar1

Menadžment ljudskih resursa dr Veronika Boškov 19-12-2016 09:00

Učionica10

Učionica11

Finansijsko računovodstvo (bol. 12) dr Vladimir Zakić 22-12-2016 16:00

Učionica10

Finansijsko računovodstvo dr Vladimir Zakić 22-12-2016 16:00

Učionica10

Finansijsko računovodstvo (bol. 07) dr Vladimir Zakić 22-12-2016 16:00

Učionica10

Trgovinski menadžment (bol. 12) mr Mila Mihajlović 21-12-2016 09:00

Učionica14

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (bol. 07) dr Tamara Gajić 12-12-2016 15:00

Učionica16

Osnovi ekonomije (bol. 12) 08-12-2016 09:00

Amfiteatar_KP

Preduzetništvo (bol. 12) mr Leonard Salai 06-12-2016 12:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Upravljanje i kontrola troškova (bol. 07) 15-12-2016 09:00

Amfiteatar2

Učionica11

Poslovna etika dr Maja Vukadinović 22-12-2016 09:00

Učionica14

Učionica8

Osnovi organizacije (bol. 12) 22-12-2016 16:00

Učionica11

Tržišno poslovanje (bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 22-12-2016 09:00

Amfiteatar1

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (bol. 07) dr Dragan Jočić 23-12-2016 10:00

Učionica13

Izrada i implementacija biznis plana (bol. 12) dr Slobodanka Jovin 21-12-2016 15:00

Učionica13

Izrada i implementacija biznis plana (bol. 07) dr Slobodanka Jovin 21-12-2016 15:00

Učionica13

Ruralni turizam (bol. 12) dr Tatjana Bošković 21-12-2016 15:00

Učionica10

Učionica11

Matematika (bol. 12) dr Miloš Japundžić 23-12-2016 12:00

Učionica16