Izaberite stranicu

PredmetNastavnikDatumVremeUcionica
Finansijsko računovodstvo (Bol. 07) Đorđević dr Slaviša 27-11-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 28-11-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 27-11-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 28-11-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Poslovno pravo (Bol. 07) Ljubojević dr Gordana 30-11-2017 17:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (PB) Tema 2 (Bol. 12) Salai mr Leonard 04-12-2017 15:00

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 12) Boškov dr Veronika 05-12-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Sportsko rekreativni turizam (Bol. 12) Vujko dr Aleksandra 05-12-2017 11:00

Amfiteatar_KP

Osnovi turizma (Bol. 07) Vujko dr Aleksandra 05-12-2017 11:00

Amfiteatar_KP

Nemački poslovni jezik II (Pre Bol.) Zorica Samardžić Ivana 29-11-2017 12:00

Amfiteatar_KP

Nemački poslovni jezik III (Pre Bol.) Zorica Samardžić Ivana 29-11-2017 12:00

Amfiteatar_KP

Upravljanje turističkim preduzećima (Pre Bol.) Vujko dr Aleksandra 05-12-2017 11:00

Amfiteatar_KP

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) Vujko dr Aleksandra 05-12-2017 11:00

Amfiteatar_KP

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (Bol. 07) Zorica Samardžić Ivana 29-11-2017 12:00

Amfiteatar_KP

Ruski poslovni jezik 1 (Pre Bol.) Popović Tamara 29-11-2017 14:00

Amfiteatar_KP

Ruski poslovni jezik 2 (Pre Bol.) Popović Tamara 29-11-2017 14:00

Amfiteatar_KP

Ruski poslovni jezik 3 (Pre Bol.) Popović Tamara 29-11-2017 14:00

Amfiteatar_KP

Drugi strani poslovni jezik – francuski (Pre Bol.) Verežan Tamara 29-11-2017 16:00

Amfiteatar_KP

Francuski poslovni jezik 1 (Pre Bol.) Verežan Tamara 29-11-2017 16:00

Amfiteatar_KP

Francuski poslovni jezik 2 (Pre Bol.) Verežan Tamara 29-11-2017 16:00

Amfiteatar_KP

Francuski poslovni jezik 3 (Pre Bol.) Verežan Tamara 29-11-2017 16:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 30-11-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 12) Mrkša dr Milutin 30-11-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa 2 (TR) Tema 3 (Bol. 12) Peković dr Drinka 07-12-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Teorija grafova (Bol. 16) Jočić dr Dragan 01-12-2017 11:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) Gajić dr Tamara 01-12-2017 15:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 12) Gajić dr Tamara 01-12-2017 15:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (PI) Tema 2 (Bol. 07) 01-12-2017 17:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa 1 (PI) Tema 4 (Bol. 07) 01-12-2017 17:00

Amfiteatar_KP

Operativni sistemi (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 01-12-2017 17:00

Amfiteatar_KP

Menadžment turističke destinacije (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 30-11-2017 17:00

Amfiteatar_KP

Osnovi turizma (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 30-11-2017 17:00

Amfiteatar_KP

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 30-11-2017 17:00

Amfiteatar_KP

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) Jošanov Vrgović dr Ivana 04-12-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Upravljanje ljudskim resursima (Pre Bol.) Jošanov Vrgović dr Ivana 04-12-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Agroekonomija (Bol. 07) Maksimović dr Branka 04-12-2017 15:00

Učionica14_KP

Organizaciono ponašanje (Pre Bol.) Jošanov Vrgović dr Ivana 04-12-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 12) Savić dr Ninoslava 13-12-2017 12:00

Amfiteatar_KP

Uvod u e-biznis (Pre Bol.) Savić dr Ninoslava 13-12-2017 12:00

Amfiteatar_KP

Upravljanje projektima (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 13-12-2017 14:00

Amfiteatar_KP

Osnovi računovodstva (Pre Bol.) Borović dr Natalija 30-11-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Psihologija (Bol. 16) Vukadinović dr Maja 08-12-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 11-12-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Osnovi ekonomije (Bol. 12) Đurić dr Dejan 11-12-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Analiza hartija od vrednosti (Bol. 12) Živkov dr Dejan 12-12-2017 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Osnovi preduzetništva (Pre Bol.) Jovin dr Slobodanka 12-12-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 11-12-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa 2 (TH) Tema 2 (Bol. 12) Paunović dr Branka 11-12-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Matematika (Bol. 16) Jočić dr Dragan 01-12-2017 11:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa 2 (TR) Tema 1 (Bol. 12) Ljubojević dr Gordana 04-12-2017 15:00

Učionica14_KP

Agroekonomija (Bol. 12) Maksimović dr Branka 04-12-2017 15:00

Učionica14_KP

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) Vujko dr Aleksandra 05-12-2017 11:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa 2 (PB) Tema 4 (Bol. 12) Boškov dr Veronika 06-12-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Đorđević dr Slaviša 12-12-2017 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Upravljanje kvalitetom (Bol. 12) Boškov dr Veronika 13-12-2017 14:00

Amfiteatar_KP

Ekonomika Evropske unije (Bol. 17) Damnjanović dr Jelena 04-12-2017 11:00

Amfiteatar_KP

Ekonomika međunarodnih integracija (Bol. 17) Damnjanović dr Jelena 04-12-2017 11:00

Amfiteatar_KP

Uvod u programiranje (Bol. 16) Savić dr Ninoslava 13-12-2017 12:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa 2 (FR) Tema 2 (Bol. 07) Đorđević dr Slaviša 27-11-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Energetska bezbednost (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 04-12-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Marketing (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 06-12-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Budžetiranje, planiranje i kontrola profita (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 06-12-2017 17:00

Amfiteatar_KP

Finansijska strategija i planiranje poreza (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 06-12-2017 17:00

Amfiteatar_KP

Preduzetničke finansije (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 06-12-2017 17:00

Amfiteatar_KP

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) Đurić dr Dejan 11-12-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Poslovna statistika (Pre Bol.) Papić Blagojević dr Nataša 04-12-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Tehnike i oblici međunarodnog poslovanja (Bol. 07) Mihajlović mr Mila 13-12-2017 10:00

Učionica14_KP

Nepoznato 06-12-2017 17:00

Amfiteatar_KP

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 28-11-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 28-11-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 28-11-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 28-11-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) Martinović Barbul Ivana 28-11-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Nacionalna ekonomija (Bol. 07) Peković dr Drinka 06-12-2017 10:00

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (TR) Tema 3 (Bol. 07) Peković dr Drinka 06-12-2017 10:00

Učionica14_KP

Personalne finansije (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 30-11-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Strukture podataka i algoritmi (Pre Bol.) Krunić dr Vlado 07-12-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Strukture podataka i algoritmi (Bol. 16) Krunić dr Vlado 07-12-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Projektovanje sistema elektronskog poslovanja (Pre Bol.) Krunić dr Vlado 07-12-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Osiguravačko poslovanje (Pre Bol.) Komnenić dr Biserka 07-12-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Finansijsko računovodstvo (Pre Bol.) Zakić Vladimir 07-12-2017 17:00

Amfiteatar_KP

Finansijsko računovodstvo (Bol. 07) Zakić Vladimir 07-12-2017 17:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa 1 (PB) Tema 1 (Bol. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 01-12-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 07) Jočić dr Dragan 01-12-2017 11:00

Amfiteatar_KP

Osnovi turizma (Bol. 07) Gajić dr Tamara 01-12-2017 15:00

Amfiteatar2

Osnovi menadžmenta (Bol. 07) Jošanov Vrgović dr Ivana 04-12-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 04-12-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 04-12-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Tehnike međunarodnog poslovanja (Pre Bol.) Damnjanović dr Jelena 04-12-2017 11:00

Amfiteatar_KP

Računovodstvo trgovinskih preduzeća (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 04-12-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 04-12-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 04-12-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Osnovi organizacije (Bol. 07) Jošanov Vrgović dr Ivana 04-12-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Osnovi organizacije (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 04-12-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Diskretne matematičke strukture (Bol. 16) Lončar dr Sanja 12-12-2017 09:00

Učionica11_KP

Stručna praksa 2 (PB) Tema 4 (Bol. 12) Jovin dr Slobodanka 12-12-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Poslovni engleski jezik (Bol. 17) Bikicki dr Nataša 28-11-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) Zakić Vladimir 07-12-2017 17:00

Amfiteatar_KP

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) Peković dr Drinka 06-12-2017 10:00

Učionica14_KP

Marketing istraživanje (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 06-12-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 06-12-2017 17:00

Amfiteatar_KP

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 12) Salai mr Leonard 11-12-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Primena informacionih tehnologija (Bol. 12) Marošan dr Zoran 12-12-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Upravljanje ljudskim resursima (Pre Bol.) Gajić dr Tamara 01-12-2017 15:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 28-11-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 16) Bikicki dr Nataša 28-11-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Bol. 07) Maja Lemajić 28-11-2017 11:00

Amfiteatar_KP

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Bol. 12) Maja Lemajić 28-11-2017 11:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 07) Maksimović dr Branka 04-12-2017 15:00

Učionica14_KP

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Pre Bol.) Zorica Samardžić Ivana 29-11-2017 12:00

Amfiteatar_KP

Nemački poslovni jezik I (Pre Bol.) Zorica Samardžić Ivana 29-11-2017 12:00

Amfiteatar_KP

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 16) Zorica Samardžić Ivana 29-11-2017 12:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 12) 05-12-2017 11:00

Amfiteatar_KP

Osnovi ekonomije (Bol. 16) Peković dr Drinka 06-12-2017 10:00

Učionica14_KP

Osnovi mikroekonomske analize za poslovno odlučivanje (Pre Bol.) Peković dr Drinka 06-12-2017 10:00

Učionica14_KP

Poslovno okruženje (Bol. 07) Peković dr Drinka 06-12-2017 10:00

Učionica14_KP

Drugi strani poslovni jezik – ruski (Pre Bol.) Popović Tamara 29-11-2017 14:00

Amfiteatar_KP

Okruženje poslovanja (Pre Bol.) Peković dr Drinka 06-12-2017 10:00

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik I – ruski (Bol. 16) Popović Tamara 29-11-2017 14:00

Amfiteatar_KP

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (Bol. 16) Verežan Tamara 29-11-2017 16:00

Amfiteatar_KP

Elektronska trgovina (Bol. 12) Latinović dr Branko 30-11-2017 11:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 12) Salai mr Leonard 30-11-2017 11:00

Amfiteatar_KP

Informacioni sistemi (Bol. 16) Latinović dr Branko 30-11-2017 11:00

Amfiteatar_KP

Informacioni sistemi u turizmu (Bol. 12) Latinović dr Branko 30-11-2017 11:00

Amfiteatar_KP

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 30-11-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Finansijski menadžment (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 30-11-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 12) 06-12-2017 12:00

Amfiteatar_KP

Tržišno poslovanje (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 06-12-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Digitalni marketing (Bol. 12) Krunić dr Vlado 07-12-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 07) 08-12-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Projektovanje algoritama (Bol. 16) Krunić dr Vlado 07-12-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa 1 (PI) Tema 1 (Bol. 07) Krunić dr Vlado 07-12-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 30-11-2017 17:00

Amfiteatar_KP

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 30-11-2017 17:00

Amfiteatar_KP

Poslovno pravo (Pre Bol.) Ljubojević dr Gordana 30-11-2017 17:00

Amfiteatar1

Upravljanje ljudskim resursima (Pre Bol.) Gajić dr Tamara 01-12-2017 15:00

Amfiteatar2

Trgovinski menadžment (Bol. 12) Mihajlović mr Mila 13-12-2017 10:00

Učionica14_KP

Operativni menadžment (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 13-12-2017 14:00

Amfiteatar_KP

Tržišno komuniciranje (Bol. 12) Vukadinović dr Maja 08-12-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Poslovanje medija (Bol. 07) Vukadinović dr Maja 08-12-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Ekonomika turizma (Pre Bol.) Bošković dr Tatjana 11-12-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa 1 (TR) Tema 2 (Bol. 12) Maksimović dr Branka 11-12-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 07) Šolak dr Zdravko 11-12-2017 11:00

Amfiteatar_KP

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 12) Martinović Barbul Ivana 28-11-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Osnovi ekonomije (Bol. 07) Peković dr Drinka 06-12-2017 10:00

Učionica14_KP

Osnovi makroekonomske analize za poslovno odlučivanje (Pre Bol.) Peković dr Drinka 06-12-2017 10:00

Učionica14_KP

Turistička geografija (Pre Bol.) Vujko dr Aleksandra 05-12-2017 11:00

Amfiteatar_KP

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) Vujko dr Aleksandra 05-12-2017 11:00

Amfiteatar_KP

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 12) Šolak dr Zdravko 11-12-2017 11:00

Amfiteatar_KP

Ekonomika turizma (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 11-12-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Životno i neživotno osiguranje (Pre Bol.) Račić dr Željko 05-12-2017 09:00

Učionica16

Elektronski sistemi plaćanja (Bol. 12) Latinović dr Branko 30-11-2017 11:00

Amfiteatar_KP

Softverski inženjering (Bol. 07) 07-12-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 12) 08-12-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 12) Klašnja Milićević dr Aleksandra 27-11-2017 18:00

Laboratorija 3

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Jovičić Vuković dr Ana 27-11-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 07) Jovičić Vuković dr Ana 27-11-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Osnovi turizma (Bol. 07) Jovičić Vuković dr Ana 27-11-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 28-11-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 28-11-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 28-11-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Finansijski menadžment (Pre Bol.) Komnenić dr Biserka 07-12-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Ekonomika trgovine (Pre Bol.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 01-12-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Okruženje poslovanja (Pre Bol.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 01-12-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Upravljanje porodičnim poslovima (Pre Bol.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 01-12-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Finansijsko računovodstvo (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 04-12-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Osnovi računovodstva (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 04-12-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Programski jezici I (Pre Bol.) Savić dr Ninoslava 13-12-2017 12:00

Amfiteatar_KP

Programski jezici II (Pre Bol.) Savić dr Ninoslava 13-12-2017 12:00

Amfiteatar_KP

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Pre Bol.) Salai mr Leonard 11-12-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Principi menadžmenta (Pre Bol.) Salai mr Leonard 11-12-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Poslovni informacioni sistemi (Pre Bol.) Marošan dr Zoran 12-12-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Pre Bol.) Salai mr Leonard 11-12-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) Đorđević dr Slaviša 27-11-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Uvod u primenu informacionih tehnologija u biznisu (Pre Bol.) Marošan dr Zoran 12-12-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Menadžment medijskih sistema (Bol. 07) Vuksanović dr Gordana 05-12-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Sociologija (Bol. 07) Vuksanović dr Gordana 05-12-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 07) Zorica Samardžić Ivana 29-11-2017 12:00

Amfiteatar_KP

Tržišno komuniciranje (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 06-12-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Tržišno poslovanje (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 06-12-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Primena internet tehnologija (Bol. 07) Krunić dr Vlado 07-12-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Poslovanje sa Evropskom unijom (Bol. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 01-12-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Aktuarstvo (Bol. 07) Jočić dr Dragan 01-12-2017 11:00

Amfiteatar_KP

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 07) Gajić dr Tamara 01-12-2017 15:00

Amfiteatar2

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 07) Papić Blagojević dr Nataša 04-12-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 04-12-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Baze podataka (Bol. 07) Savić dr Ninoslava 13-12-2017 12:00

Amfiteatar_KP

Upravljanje kvalitetom (Bol. 07) Boškov dr Veronika 13-12-2017 14:00

Amfiteatar_KP

Vrednovanje preduzeća (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 08-12-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Analiza finansijskih izveštaja (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 08-12-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Menadžment turističke destinacije (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 11-12-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Menadžment zdravstvene zaštite (Bol. 07) Šolak dr Zdravko 11-12-2017 11:00

Amfiteatar_KP

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 07) Salai mr Leonard 11-12-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Osnovi menadžmenta (Bol. 07) Đurić dr Dejan 11-12-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Osiguranje (Bol. 07) Jovin dr Slobodanka 12-12-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Preduzetništvo (Bol. 07) Jovin dr Slobodanka 12-12-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Komercijalno poslovanje (Bol. 07) Mihajlović mr Mila 13-12-2017 10:00

Učionica14_KP

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Bol. 07) Salai mr Leonard 11-12-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Poslovno okruženje (Bol. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 01-12-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Primena informacionih tehnologija (Bol. 07) Marošan dr Zoran 12-12-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 07) Jovin dr Slobodanka 12-12-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Upravljačko računovodstvo (Bol. 07) Đorđević dr Slaviša 27-11-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) Martinović Barbul Ivana 28-11-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 07) Zorica Samardžić Ivana 29-11-2017 12:00

Amfiteatar_KP

Prvi strani poslovni jezik I – ruski (Bol. 07) Popović Tamara 29-11-2017 14:00

Amfiteatar_KP

Prvi strani poslovni jezik II – ruski (Bol. 07) Popović Tamara 29-11-2017 14:00

Amfiteatar_KP

Prvi strani poslovni jezik III – ruski (Bol. 07) Popović Tamara 29-11-2017 14:00

Amfiteatar_KP

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (Bol. 07) Verežan Tamara 29-11-2017 16:00

Amfiteatar_KP

Prvi strani poslovni jezik II – francuski (Bol. 07) Verežan Tamara 29-11-2017 16:00

Amfiteatar_KP

Prvi strani poslovni jezik III – francuski (Bol. 07) Verežan Tamara 29-11-2017 16:00

Amfiteatar_KP

Objektno-orijentisano projektovanje (Pre Bol.) Latinović dr Branko 30-11-2017 11:00

Amfiteatar_KP

Marketing istraživanje (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 06-12-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Međunarodni marketing (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 06-12-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Internet marketing (Pre Bol.) Krunić dr Vlado 07-12-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Uvod u finansijsko poslovanje (Pre Bol.) Paunović dr Branka 07-12-2017 15:00

Učionica11_KP

Turistička legislativa (Pre Bol.) Ljubojević dr Gordana 30-11-2017 17:00

Amfiteatar1

Međunarodno poslovanje (Bol. 07) Damnjanović dr Jelena 04-12-2017 11:00

Amfiteatar_KP

Poslovno planiranje (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 04-12-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Uvod u finansijsko poslovanje (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 04-12-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Upravljanje projektima (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 13-12-2017 14:00

Amfiteatar_KP

Menadžment turističke destinacije (Pre Bol.) Bošković dr Tatjana 11-12-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Trgovinski marketing (Pre Bol.) Bošković dr Tatjana 11-12-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Poslovna statistika (Pre Bol.) Šolak dr Zdravko 11-12-2017 11:00

Amfiteatar_KP

Poslovni informacioni sistemi (Pre Bol.) Marošan dr Zoran 12-12-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Proizvodni menadžment (Pre Bol.) Salai mr Leonard 11-12-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Upravljanje porodičnim poslovima (Pre Bol.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 01-12-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Konkurentnost preduzeća i privrede (Pre Bol.) Šolak dr Zdravko 11-12-2017 11:00

Amfiteatar_KP

Računovodstvo banaka i finansijskih institucija (Pre Bol.) Đorđević dr Slaviša 27-11-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 28-11-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) Maja Lemajić 28-11-2017 11:00

Amfiteatar_KP

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) Maja Lemajić 28-11-2017 11:00

Amfiteatar_KP

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) Maja Lemajić 28-11-2017 11:00

Amfiteatar_KP

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) Maja Lemajić 28-11-2017 11:00

Amfiteatar_KP

Sociologija (Pre Bol.) Vuksanović dr Gordana 05-12-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Bol. 07) Zorica Samardžić Ivana 29-11-2017 12:00

Amfiteatar_KP

Drugi strani poslovni jezik – ruski (Bol. 07) Popović Tamara 29-11-2017 14:00

Amfiteatar_KP

Upravljanje rastom preduzeća (Pre Bol.) Peković dr Drinka 06-12-2017 10:00

Učionica14_KP

Drugi strani poslovni jezik – francuski (Bol. 07) Verežan Tamara 29-11-2017 16:00

Amfiteatar_KP

Ekonomija znanja (Bol. 07) Komnenić dr Biserka 07-12-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Poslovna etika (Pre Bol.) Ljubojević dr Gordana 30-11-2017 17:00

Amfiteatar1

Upravljanje turističkim preduzećima (Pre Bol.) Gajić dr Tamara 01-12-2017 15:00

Amfiteatar2

Osnovi turizma (Pre Bol.) Gajić dr Tamara 01-12-2017 15:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 04-12-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 04-12-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Tehnike međunarodnog poslovanja (Pre Bol.) Mihajlović mr Mila 13-12-2017 10:00

Amfiteatar_KP

Primena integrisanih razvojnih alata (Pre Bol.) Savić dr Ninoslava 13-12-2017 12:00

Amfiteatar_KP

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 13-12-2017 14:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa 2 (PB) Tema 4 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 13-12-2017 14:00

Amfiteatar_KP

Upravljanje ljudskim resursima (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 13-12-2017 14:00

Amfiteatar_KP

Poslovne komunikacije (Pre Bol.) Vukadinović dr Maja 08-12-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Poslovna etika (Pre Bol.) Vukadinović dr Maja 08-12-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 11-12-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa 2 (TH) Tema 1 (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 11-12-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Ponašanje potrošača (Pre Bol.) Šolak dr Zdravko 11-12-2017 11:00

Amfiteatar_KP

Sistemi za elektronsko učenje (Pre Bol.) Marošan dr Zoran 12-12-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Osnovi ekonomije (Bol. 12) Peković dr Drinka 06-12-2017 10:00

Učionica14_KP

Forenzičko računovodstvo i revizija (Bol. 07) Đorđević dr Slaviša 27-11-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Tehnologija proizvodnje hrane (Pre Bol.) Maksimović dr Branka 04-12-2017 15:00

Učionica14_KP

Turistička geografija (Bol. 12) Vujko dr Aleksandra 05-12-2017 11:00

Amfiteatar_KP

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 12) Zorica Samardžić Ivana 29-11-2017 12:00

Amfiteatar_KP

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 12) Zorica Samardžić Ivana 29-11-2017 12:00

Amfiteatar_KP

Prvi strani poslovni jezik I – ruski (Bol. 12) Popović Tamara 29-11-2017 14:00

Amfiteatar_KP

Prvi strani poslovni jezik II – ruski (Bol. 12) Popović Tamara 29-11-2017 14:00

Amfiteatar_KP

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (Bol. 12) Verežan Tamara 29-11-2017 16:00

Amfiteatar_KP

Prvi strani poslovni jezik II – francuski (Bol. 12) Verežan Tamara 29-11-2017 16:00

Amfiteatar_KP

Međunarodna trgovina (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 30-11-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Javne finansije (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 06-12-2017 17:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Paunović dr Branka 07-12-2017 15:00

Učionica11_KP

Menadžment turističke destinacije (Pre Bol.) Gajić dr Tamara 01-12-2017 15:00

Amfiteatar2

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Gajić dr Tamara 01-12-2017 15:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 04-12-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 04-12-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Marketing (Pre Bol.) Maksimović dr Branka 04-12-2017 15:00

Učionica14_KP

Poznavanje robe (Pre Bol.) Maksimović dr Branka 04-12-2017 15:00

Učionica14_KP

Baze podataka (Pre Bol.) Savić dr Ninoslava 13-12-2017 12:00

Amfiteatar_KP

Osnovi organizacije (Bol. 12) Boškov dr Veronika 13-12-2017 14:00

Amfiteatar_KP

Vrednovanje preduzeća (Pre Bol.) Vlaović Begović mr Sanja 08-12-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 08-12-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Šolak dr Zdravko 08-12-2017 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Poslovanje medija (Bol. 12) Vukadinović dr Maja 08-12-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Psihologija (Bol. 12) Vukadinović dr Maja 08-12-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata (Pre Bol.) Salai mr Leonard 11-12-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Životno i neživotno osiguranje (Pre Bol.) Jovin dr Slobodanka 12-12-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Bankarstvo (Bol. 12) Jovin dr Slobodanka 12-12-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Osnovi informaciono-komunikacionih tehnologija (Pre Bol.) Marošan dr Zoran 12-12-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 28-11-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Poslovno okruženje (Bol. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 01-12-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 12) Jočić dr Dragan 01-12-2017 11:00

Amfiteatar_KP

Sociologija (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 05-12-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Bankarsko poslovanje i platni promet (Pre Bol.) Paunović dr Branka 07-12-2017 15:00

Učionica11_KP

Poslovno planiranje (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 04-12-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Poslovno komuniciranje (Bol. 12) Vukadinović dr Maja 08-12-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Marketing (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 06-12-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Ponašanje potrošača (Bol. 12) Šolak dr Zdravko 11-12-2017 11:00

Amfiteatar_KP

Ekonomika preduzeća (Bol. 12) Komnenić dr Biserka 07-12-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Geopolitika (Bol. 12) Đurić dr Dejan 11-12-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) Đurić dr Dejan 11-12-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Osnovi revizije (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 08-12-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Preduzetništvo (Bol. 12) Salai mr Leonard 11-12-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Upravljanje projektima (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 13-12-2017 14:00

Amfiteatar_KP

Međunarodno oporezivanje (Bol. 12) Vuković dr Marija 27-11-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Vrednovanje preduzeća (Pre Bol.) Đorđević dr Slaviša 27-11-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) Martinović Barbul Ivana 28-11-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) Martinović Barbul Ivana 28-11-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Drugi strani poslovni jezik – ruski (Bol. 12) Popović Tamara 29-11-2017 12:00

Amfiteatar_KP

Drugi strani poslovni jezik – francuski (Bol. 12) Verežan Tamara 29-11-2017 16:00

Amfiteatar_KP

Prvi strani poslovni jezik III – francuski (Bol. 12) Verežan Tamara 29-11-2017 16:00

Amfiteatar_KP

Javne finansije i budžetiranje (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 06-12-2017 17:00

Amfiteatar_KP

Sportsko rekreativni turizam (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 30-11-2017 17:00

Amfiteatar_KP

Finansijske institucije i tržišta (Pre Bol.) Paunović dr Branka 07-12-2017 15:00

Učionica11_KP

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) Gajić dr Tamara 01-12-2017 15:00

Amfiteatar2

Izrada i implementacija biznis plana (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 13-12-2017 14:00

Amfiteatar_KP

Prirodni resursi u turizmu (Bol. 12) Mrkša dr Milutin 08-12-2017 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) Mrkša dr Milutin 08-12-2017 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Socijalno preduzetništvo (Pre Bol.) Salai mr Leonard 11-12-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Bol. 12) Zorica Samardžić Ivana 29-11-2017 12:00

Amfiteatar_KP

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (Bol. 12) Zorica Samardžić Ivana 29-11-2017 12:00

Amfiteatar_KP

Menadžment usluga (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 30-11-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Trgovinski menadžment (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 30-11-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Elektronska trgovina (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 30-11-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Bankarski menadžment (Bol. 12) Račić dr Željko 05-12-2017 09:00

Učionica16

Finansijske institucije i tržišta (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 30-11-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 12) Njegić dr Jovan 30-11-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Poznavanje robe (Bol. 12) Maksimović dr Branka 04-12-2017 15:00

Učionica14_KP

Aktuarstvo (Bol. 12) Papić Blagojević dr Nataša 04-12-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Menadžment nabavke (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 06-12-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Finansijski menadžment (Bol. 12) Komnenić dr Biserka 07-12-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Upravljačko računovodstvo (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 08-12-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Osiguranje (Bol. 12) Jovin dr Slobodanka 12-12-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Međunarodne organizacije i integracije (Bol. 12) Mihajlović mr Mila 13-12-2017 10:00

Učionica14_KP

Spoljnotrgovinsko poslovanje (Bol. 12) Mihajlović mr Mila 13-12-2017 10:00

Učionica14_KP

Vrednovanje preduzeća (Bol. 07) Đorđević dr Slaviša 27-11-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Trgovinski menadžment (Pre Bol.) Ćuzović dr Đorđe 30-11-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Trgovinski menadžment (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 30-11-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Živkov dr Dejan 30-11-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 07) Njegić dr Jovan 30-11-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 07) Jović dr Ljiljana 06-12-2017 17:00

Amfiteatar_KP

Informacioni sistemi u turizmu (Bol. 12) Krunić dr Vlado 07-12-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 07) Paunović dr Branka 07-12-2017 15:00

Učionica11_KP

Tehnike i oblici međunarodnog poslovanja (Bol. 07) Damnjanović dr Jelena 04-12-2017 11:00

Amfiteatar_KP

Trgovinski menadžment (Bol. 07) Damnjanović dr Jelena 04-12-2017 11:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Komnenić dr Biserka 04-12-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa 2 (FR) Tema 4 (Bol. 12) Đorđević dr Slaviša 08-12-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Proizvodni menadžment (Pre Bol.) Salai mr Leonard 11-12-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Bol. 12) Salai mr Leonard 11-12-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 07) Paunović dr Branka 07-12-2017 15:00

Učionica11_KP

Poznavanje robe (Bol. 07) Maksimović dr Branka 04-12-2017 15:00

Učionica14_KP

Poslovna matematika (Pre Bol.) Lončar dr Sanja 12-12-2017 09:00

Učionica11_KP

Poslovni aplikativni sistemi (Bol. 12) Marošan dr Zoran 12-12-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 12) Boškov dr Veronika 13-12-2017 14:00

Amfiteatar_KP

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 12) Savić dr Ninoslava 13-12-2017 12:00

Amfiteatar_KP

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 12) Maja Lemajić 28-11-2017 11:00

Amfiteatar_KP

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 12) Maja Lemajić 28-11-2017 11:00

Amfiteatar_KP

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 07) Maja Lemajić 28-11-2017 11:00

Amfiteatar_KP

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 07) Martinović Barbul Ivana 28-11-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Bankarstvo (Bol. 07) Račić dr Željko 05-12-2017 09:00

Učionica16

Bankarstvo (Bol. 12) Račić dr Željko 05-12-2017 09:00

Učionica16

Stručna praksa 1 (TH) Tema 1 (Bol. 07) Vujko dr Aleksandra 05-12-2017 11:00

Amfiteatar_KP

Poslovno okruženje (Bol. 12) Peković dr Drinka 06-12-2017 10:00

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (TR) Tema 1 (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 30-11-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Finansijski menadžment (Bol. 07) Njegić dr Jovan 30-11-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Međunarodno oporezivanje (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 06-12-2017 17:00

Amfiteatar_KP

Finansijski menadžment (Bol. 07) Komnenić dr Biserka 07-12-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 12) Paunović dr Branka 07-12-2017 15:00

Učionica11_KP

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 01-12-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Menadžment turističke destinacije (Bol. 07) Gajić dr Tamara 01-12-2017 15:00

Amfiteatar2

Aktuarstvo (Bol. 07) Papić Blagojević dr Nataša 04-12-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 04-12-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 07) Boškov dr Veronika 13-12-2017 14:00

Amfiteatar_KP

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) Salai mr Leonard 11-12-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Međunarodno poslovanje (Bol. 07) Mihajlović mr Mila 13-12-2017 10:00

Učionica14_KP

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) Gajić dr Tamara 01-12-2017 15:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 12) Martinović Barbul Ivana 28-11-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Ekološki menadžment (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 04-12-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 12) Papić Blagojević dr Nataša 04-12-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Poslovno pravo (Bol. 12) Ljubojević dr Gordana 30-11-2017 17:00

Amfiteatar1

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 06-12-2017 17:00

Amfiteatar_KP

Preduzetništvo (Bol. 12) Jovin dr Slobodanka 12-12-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 07) Maja Lemajić 28-11-2017 11:00

Amfiteatar_KP

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 07) Maja Lemajić 28-11-2017 11:00

Amfiteatar_KP

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) Maja Lemajić 28-11-2017 11:00

Amfiteatar_KP

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Bol. 07) Martinović Barbul Ivana 28-11-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 07) Martinović Barbul Ivana 28-11-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 07) Martinović Barbul Ivana 28-11-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Međunarodno oporezivanje (Bol. 07) Jović dr Ljiljana 06-12-2017 17:00

Amfiteatar_KP

Matematika (Bol. 07) Japundžić dr Miloš 07-12-2017 10:00

Amfiteatar_KP

Nacionalna ekonomija (Bol. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 01-12-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Tržišno poslovanje (Bol. 07) Mihajlović mr Mila 13-12-2017 10:00

Učionica14_KP

Osnovi organizacije (Bol. 07) Boškov dr Veronika 13-12-2017 14:00

Amfiteatar_KP

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Mrkša dr Milutin 08-12-2017 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Ekonomika preduzeća (Bol. 12) Šolak dr Zdravko 11-12-2017 11:00

Amfiteatar_KP

Tržišno poslovanje (Bol. 07) Šolak dr Zdravko 11-12-2017 11:00

Amfiteatar_KP

Osnovi menadžmenta (Bol. 07) Salai mr Leonard 11-12-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Nacionalna ekonomija (Bol. 07) Đurić dr Dejan 11-12-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Geopolitika (Bol. 07) Đurić dr Dejan 11-12-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Matematika (Bol. 07) Lončar dr Sanja 12-12-2017 09:00

Učionica11_KP

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) Martinović Barbul Ivana 28-11-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Marketing (Bol. 07) Maksimović dr Branka 04-12-2017 15:00

Učionica14_KP

Finansijsko računovodstvo (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 04-12-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Ekološki menadžment (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 04-12-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Posebni oblici turizma (Bol. 12) Mrkša dr Milutin 08-12-2017 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Međunarodna ekonomija (Bol. 12) Damnjanović dr Jelena 04-12-2017 11:00

Amfiteatar_KP

Poslovanje sa Evropskom unijom (Bol. 07) Damnjanović dr Jelena 04-12-2017 11:00

Amfiteatar_KP

Matematika (Bol. 12) Lončar dr Sanja 12-12-2017 09:00

Učionica11_KP

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 07) Savić dr Ninoslava 13-12-2017 12:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa 1 (TR) Tema 2 (Bol. 07) Maksimović dr Branka 04-12-2017 15:00

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Mrkša dr Milutin 05-12-2017 11:00

Amfiteatar_KP

Ekonomija znanja (Bol. 07) Peković dr Drinka 06-12-2017 10:00

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (TR) Tema 4 (Bol. 07) 30-11-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 07) Komnenić dr Biserka 07-12-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa 2 (TR) Tema 1 (Bol. 07) Ljubojević dr Gordana 30-11-2017 17:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (PB) Tema 1 (Bol. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 01-12-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 07) Gajić dr Tamara 01-12-2017 15:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (PB) Tema 1 (Bol. 07) Maksimović dr Branka 04-12-2017 15:00

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (TH) Tema 1 (Bol. 12) Vujko dr Aleksandra 13-12-2017 10:00

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (PI) Tema 3 (Bol. 07) Savić dr Ninoslava 13-12-2017 12:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa 1 (PB) Tema 3 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 13-12-2017 14:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 13-12-2017 14:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 08-12-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (TH) Tema 3 (Bol. 07) Mrkša dr Milutin 08-12-2017 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 07) Mrkša dr Milutin 08-12-2017 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Poslovno komuniciranje (Bol. 07) Vukadinović dr Maja 08-12-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Principi javne administracije (Bol. 07) Đurić dr Dejan 11-12-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa 1 (PI) Tema 3 (Bol. 07) Marošan dr Zoran 12-12-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (PI) Tema 1 (Bol. 07) Marošan dr Zoran 12-12-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (PI) Tema 4 (Bol. 07) Marošan dr Zoran 12-12-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 07) Salai mr Leonard 11-12-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 30-11-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Primenjeno programiranje (Bol. 07) Krunić dr Vlado 07-12-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa 2 (TH) Tema 2 (Bol. 07) Paunović dr Branka 07-12-2017 15:00

Učionica11_KP

Stručna praksa 2 (TR) Tema 2 (Bol. 07) Mihajlović mr Mila 13-12-2017 10:00

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (PI) Tema 2 (Bol. 07) Savić dr Ninoslava 13-12-2017 12:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 12) Roganović dr Milijana 13-12-2017 14:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa 1 (TR) Tema 4 (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 13-12-2017 14:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 08-12-2017 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (PB) Tema 3 (Bol. 12) Boškov dr Veronika 12-12-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Upravljanje ljudskim resursima (Pre Bol.) Salai mr Leonard 11-12-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa 1 (TH) Tema 3 (Bol. 12) Latinović dr Branko 11-12-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Matematika (Bol. 12) Japundžić dr Miloš 07-12-2017 10:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa 2 (FR) Tema 2 (Bol. 12) Đorđević dr Slaviša 27-11-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Međunarodno oporezivanje (Bol. 07) Vuković dr Marija 27-11-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Javne finansije (Bol. 12) Vuković dr Marija 27-11-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Ekonomika javnog sektora (Pre Bol.) Vuković dr Marija 27-11-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa 2 (FR) Tema 2 (Bol. 12) Vuković dr Marija 27-11-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Savremene tendencije u javnoj upravi (Pre Bol.) Vuković dr Marija 27-11-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) Stankov dr Biljana 04-12-2017 15:00

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 06-12-2017 10:00

Učionica14_KP

Analiza hartija od vrednosti (Bol. 12) Njegić dr Jovan 30-11-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Tržišno komuniciranje (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 06-12-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Projektovanje veb aplikacija (Pre Bol.) Krunić dr Vlado 07-12-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Softverski inženjering (Pre Bol.) Krunić dr Vlado 07-12-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Programski jezici I (Pre Bol.) Krunić dr Vlado 07-12-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Programski jezici II (Pre Bol.) Krunić dr Vlado 07-12-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Sistemi za upravljanje bazama podataka (Pre Bol.) Krunić dr Vlado 07-12-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Uvod u primenu informacionih tehnologija u biznisu (Pre Bol.) Krunić dr Vlado 07-12-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Njegić dr Jovan 30-11-2017 17:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (TR) Tema 2 (Bol. 12) Mihajlović mr Mila 07-12-2017 15:00

Učionica11_KP

Trgovinski menadžment (Pre Bol.) Damnjanović dr Jelena 04-12-2017 11:00

Amfiteatar_KP

Trgovinski menadžment (Bol. 12) Damnjanović dr Jelena 04-12-2017 11:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa 2 (PB) Tema 2 (Bol. 12) Salai mr Leonard 13-12-2017 10:00

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 13-12-2017 14:00

Amfiteatar_KP

Teorija i analiza bilansa (Pre Bol.) Vlaović Begović mr Sanja 08-12-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (TH) Tema 1 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 11-12-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Proizvodni menadžment (Pre Bol.) Šolak dr Zdravko 11-12-2017 11:00

Amfiteatar_KP

Upravljanje ljudskim resursima (Pre Bol.) Salai mr Leonard 11-12-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Međunarodno poslovno pravo (Bol. 07) Ljubojević dr Gordana 30-11-2017 17:00

Amfiteatar1

Ekologija i održivi razvoj u turizmu (Bol. 12) Mrkša dr Milutin 08-12-2017 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (TH) Tema 3 (Bol. 12) Mrkša dr Milutin 08-12-2017 11:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Ruralni turizam (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 11-12-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Vrednovanje preduzeća (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 08-12-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Analiza finansijskih izveštaja (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 08-12-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Investiciono bankarstvo (Bol. 12) Jovin dr Slobodanka 12-12-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 12) Jovin dr Slobodanka 12-12-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Vrednovanje preduzeća (Bol. 12) Đorđević dr Slaviša 27-11-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa 2 (PB) Tema 1 (Bol. 12) Maksimović dr Branka 27-11-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 07) Đorđević dr Slaviša 27-11-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Finansijsko računovodstvo (Pre Bol.) Đorđević dr Slaviša 27-11-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 12) Vujko dr Aleksandra 05-12-2017 11:00

Amfiteatar_KP

Osnovi preduzetništva (Pre Bol.) Salai mr Leonard 11-12-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Investiranje u hartije od vrednosti (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 30-11-2017 15:00

Amfiteatar_KP

Upravljačko računovodstvo (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 08-12-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Preduzetništvo (Bol. 07) Salai mr Leonard 11-12-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Stručna praksa 2 (FR) Tema 4 (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 08-12-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 12) Vuković dr Marija 27-11-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 07) Vuković dr Marija 27-11-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Finansijska strategija i planiranje poreza (Pre Bol.) Vuković dr Marija 27-11-2017 09:00

Amfiteatar_KP

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 07) Jovičić Vuković dr Ana 27-11-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 12) Jovičić Vuković dr Ana 27-11-2017 13:00

Amfiteatar_KP

Osnovi mikroekonomske analize za poslovno odlučivanje (Pre Bol.) Šolak dr Zdravko 11-12-2017 11:00

Amfiteatar_KP

Osnovi turizma i ugostiteljstva (Pre Bol.) Gajić dr Tamara 01-12-2017 15:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik III – ruski (Bol. 12) Popović Tamara 29-11-2017 14:00

Amfiteatar_KP