Izaberite stranicu

Predmet Nastavnik Datum Vreme Ucionica
Финансијско рачуноводство (Бол. 07) Đorđević dr Slaviša 27-11-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Други страни пословни језик – енглески (Пре Бол.) Bikicki dr Nataša 28-11-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 4 (Бол. 12) Jovičić dr Dragoljub 27-11-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Први страни пословни језик III – енглески (Бол. 12) Bikicki dr Nataša 28-11-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Пословно право (Бол. 07) Ljubojević dr Gordana 30-11-2017 17:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 2 (Бол. 12) Salai mr Leonard 04-12-2017 15:00

Учионица14_КП

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 4 (Бол. 12) Boškov dr Veronika 05-12-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Спортско рекреативни туризам (Бол. 12) Vujko dr Aleksandra 05-12-2017 11:00

Амфитеатар_КП

Основи туризма (Бол. 07) Vujko dr Aleksandra 05-12-2017 11:00

Амфитеатар_КП

Немачки пословни језик II (Пре Бол.) Zorica Samardžić Ivana 29-11-2017 12:00

Амфитеатар_КП

Немачки пословни језик III (Пре Бол.) Zorica Samardžić Ivana 29-11-2017 12:00

Амфитеатар_КП

Управљање туристичким предузећима (Пре Бол.) Vujko dr Aleksandra 05-12-2017 11:00

Амфитеатар_КП

Квалитет услуга у туризму и хотелијерству (Бол. 12) Vujko dr Aleksandra 05-12-2017 11:00

Амфитеатар_КП

Први страни пословни језик III – немачки (Бол. 07) Zorica Samardžić Ivana 29-11-2017 12:00

Амфитеатар_КП

Руски пословни језик 1 (Пре Бол.) Popović Tamara 29-11-2017 14:00

Амфитеатар_КП

Руски пословни језик 2 (Пре Бол.) Popović Tamara 29-11-2017 14:00

Амфитеатар_КП

Руски пословни језик 3 (Пре Бол.) Popović Tamara 29-11-2017 14:00

Амфитеатар_КП

Други страни пословни језик – француски (Пре Бол.) Verežan Tamara 29-11-2017 16:00

Амфитеатар_КП

Француски пословни језик 1 (Пре Бол.) Verežan Tamara 29-11-2017 16:00

Амфитеатар_КП

Француски пословни језик 2 (Пре Бол.) Verežan Tamara 29-11-2017 16:00

Амфитеатар_КП

Француски пословни језик 3 (Пре Бол.) Verežan Tamara 29-11-2017 16:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 3 (Бол. 12) Ćuzović dr Đorđe 30-11-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 4 (Бол. 12) Mrkša dr Milutin 30-11-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 3 (Бол. 12) Peković dr Drinka 07-12-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Теорија графова (Бол. 16) Jočić dr Dragan 01-12-2017 11:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 2 (Бол. 12) Gajić dr Tamara 01-12-2017 15:00

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 4 (Бол. 12) Gajić dr Tamara 01-12-2017 15:00

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ПИ) Тема 2 (Бол. 07) 01-12-2017 17:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса 1 (ПИ) Тема 4 (Бол. 07) 01-12-2017 17:00

Амфитеатар_КП

Оперативни системи (Бол. 16) Ranitović dr Predrag 01-12-2017 17:00

Амфитеатар_КП

Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 30-11-2017 17:00

Амфитеатар_КП

Основи туризма (Бол. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 30-11-2017 17:00

Амфитеатар_КП

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (Бол. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 30-11-2017 17:00

Амфитеатар_КП

Менаџмент људских ресурса (Пре Бол.) Jošanov Vrgović dr Ivana 04-12-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Управљање људским ресурсима (Пре Бол.) Jošanov Vrgović dr Ivana 04-12-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Агроекономија (Бол. 07) Maksimović dr Branka 04-12-2017 15:00

Учионица14_КП

Организационо понашање (Пре Бол.) Jošanov Vrgović dr Ivana 04-12-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Интернет технологије у пословању (Бол. 12) Savić dr Ninoslava 13-12-2017 12:00

Амфитеатар_КП

Увод у е-бизнис (Пре Бол.) Savić dr Ninoslava 13-12-2017 12:00

Амфитеатар_КП

Управљање пројектима (Пре Бол.) Boškov dr Veronika 13-12-2017 14:00

Амфитеатар_КП

Основи рачуноводства (Пре Бол.) Borović dr Natalija 30-11-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Психологија (Бол. 16) Vukadinović dr Maja 08-12-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 4 (Бол. 12) Bošković dr Tatjana 11-12-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Основи економије (Бол. 12) Đurić dr Dejan 11-12-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Анализа хартија од вредности (Бол. 12) Živkov dr Dejan 12-12-2017 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Основи предузетништва (Пре Бол.) Jovin dr Slobodanka 12-12-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 2 (Бол. 12) Bošković dr Tatjana 11-12-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 2 (Бол. 12) Paunović dr Branka 11-12-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Математика (Бол. 16) Jočić dr Dragan 01-12-2017 11:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 1 (Бол. 12) Ljubojević dr Gordana 04-12-2017 15:00

Учионица14_КП

Агроекономија (Бол. 12) Maksimović dr Branka 04-12-2017 15:00

Учионица14_КП

Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 12) Vujko dr Aleksandra 05-12-2017 11:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса 2 (ПБ) Тема 4 (Бол. 12) Boškov dr Veronika 06-12-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 1 (Бол. 12) Đorđević dr Slaviša 12-12-2017 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Управљање квалитетом (Бол. 12) Boškov dr Veronika 13-12-2017 14:00

Амфитеатар_КП

Економика Европске уније (Бол. 17) Damnjanović dr Jelena 04-12-2017 11:00

Амфитеатар_КП

Економика међународних интеграција (Бол. 17) Damnjanović dr Jelena 04-12-2017 11:00

Амфитеатар_КП

Увод у програмирање (Бол. 16) Savić dr Ninoslava 13-12-2017 12:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 2 (Бол. 07) Đorđević dr Slaviša 27-11-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Енергетска безбедност (Бол. 07) Đukanović dr Slaviša 04-12-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Маркетинг (Бол. 07) Jovičić dr Dragoljub 06-12-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Буџетирање, планирање и контрола профита (Пре Бол.) Jović dr Ljiljana 06-12-2017 17:00

Амфитеатар_КП

Финансијска стратегија и планирање пореза (Пре Бол.) Jović dr Ljiljana 06-12-2017 17:00

Амфитеатар_КП

Предузетничке финансије (Пре Бол.) Jović dr Ljiljana 06-12-2017 17:00

Амфитеатар_КП

Основи менаџмента (Бол. 12) Đurić dr Dejan 11-12-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Пословна статистика (Пре Бол.) Papić Blagojević dr Nataša 04-12-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Технике и облици међународног пословања (Бол. 07) Mihajlović mr Mila 13-12-2017 10:00

Учионица14_КП

Непознато 06-12-2017 17:00

Амфитеатар_КП

Други страни пословни језик – енглески (Бол. 12) Bikicki dr Nataša 28-11-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Први страни пословни језик I – енглески (Бол. 07) Bikicki dr Nataša 28-11-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Први страни пословни језик II – енглески (Бол. 07) Bikicki dr Nataša 28-11-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Први страни пословни језик III – енглески (Бол. 07) Bikicki dr Nataša 28-11-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Енглески пословни језик I (Пре Бол.) Martinović Barbul Ivana 28-11-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Национална економија (Бол. 07) Peković dr Drinka 06-12-2017 10:00

Учионица14_КП

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 3 (Бол. 07) Peković dr Drinka 06-12-2017 10:00

Учионица14_КП

Персоналне финансије (Пре Бол.) Njegić dr Jovan 30-11-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Структуре података и алгоритми (Пре Бол.) Krunić dr Vlado 07-12-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Структуре података и алгоритми (Бол. 16) Krunić dr Vlado 07-12-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Пројектовање система електронског пословања (Пре Бол.) Krunić dr Vlado 07-12-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Осигуравачко пословање (Пре Бол.) Komnenić dr Biserka 07-12-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Финансијско рачуноводство (Пре Бол.) Zakić Vladimir 07-12-2017 17:00

Амфитеатар_КП

Финансијско рачуноводство (Бол. 07) Zakić Vladimir 07-12-2017 17:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 1 (Бол. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 01-12-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Квантитативни методи у пословном одлучивању (Бол. 07) Jočić dr Dragan 01-12-2017 11:00

Амфитеатар_КП

Основи туризма (Бол. 07) Gajić dr Tamara 01-12-2017 15:00

Амфитеатар2

Основи менаџмента (Бол. 07) Jošanov Vrgović dr Ivana 04-12-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Основи менаџмента (Бол. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 04-12-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 4 (Бол. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 04-12-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Технике међународног пословања (Пре Бол.) Damnjanović dr Jelena 04-12-2017 11:00

Амфитеатар_КП

Рачуноводство трговинских предузећа (Пре Бол.) Đukanović dr Slaviša 04-12-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 3 (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 04-12-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 2 (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 04-12-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Основи организације (Бол. 07) Jošanov Vrgović dr Ivana 04-12-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Основи организације (Бол. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 04-12-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Дискретне математичке структуре (Бол. 16) Lončar dr Sanja 12-12-2017 09:00

Учионица11_КП

Стручна пракса 2 (ПБ) Тема 4 (Бол. 12) Jovin dr Slobodanka 12-12-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Пословни енглески језик (Бол. 17) Bikicki dr Nataša 28-11-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Финансијско рачуноводство (Бол. 12) Zakić Vladimir 07-12-2017 17:00

Амфитеатар_КП

Национална економија (Бол. 12) Peković dr Drinka 06-12-2017 10:00

Учионица14_КП

Маркетинг истраживање (Бол. 12) Jovičić dr Dragoljub 06-12-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Управљање ризицима (Пре Бол.) Jović dr Ljiljana 06-12-2017 17:00

Амфитеатар_КП

Менаџмент малих и средњих предузећа (Бол. 12) Salai mr Leonard 11-12-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Примена информационих технологија (Бол. 12) Marošan dr Zoran 12-12-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Управљање људским ресурсима (Пре Бол.) Gajić dr Tamara 01-12-2017 15:00

Амфитеатар2

Први страни пословни језик I – енглески (Бол. 12) Bikicki dr Nataša 28-11-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Први страни пословни језик I – енглески (Бол. 16) Bikicki dr Nataša 28-11-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Други страни пословни језик – енглески (Бол. 07) Maja Lemajić 28-11-2017 11:00

Амфитеатар_КП

Други страни пословни језик – енглески (Бол. 12) Maja Lemajić 28-11-2017 11:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 4 (Бол. 07) Maksimović dr Branka 04-12-2017 15:00

Учионица14_КП

Други страни пословни језик – немачки (Пре Бол.) Zorica Samardžić Ivana 29-11-2017 12:00

Амфитеатар_КП

Немачки пословни језик I (Пре Бол.) Zorica Samardžić Ivana 29-11-2017 12:00

Амфитеатар_КП

Први страни пословни језик I – немачки (Бол. 16) Zorica Samardžić Ivana 29-11-2017 12:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса II – тема 4 (Бол. 12) 05-12-2017 11:00

Амфитеатар_КП

Основи економије (Бол. 16) Peković dr Drinka 06-12-2017 10:00

Учионица14_КП

Основи микроекономске анализе за пословно одлучивање (Пре Бол.) Peković dr Drinka 06-12-2017 10:00

Учионица14_КП

Пословно окружење (Бол. 07) Peković dr Drinka 06-12-2017 10:00

Учионица14_КП

Други страни пословни језик – руски (Пре Бол.) Popović Tamara 29-11-2017 14:00

Амфитеатар_КП

Окружење пословања (Пре Бол.) Peković dr Drinka 06-12-2017 10:00

Учионица14_КП

Први страни пословни језик I – руски (Бол. 16) Popović Tamara 29-11-2017 14:00

Амфитеатар_КП

Први страни пословни језик I – француски (Бол. 16) Verežan Tamara 29-11-2017 16:00

Амфитеатар_КП

Електронска трговина (Бол. 12) Latinović dr Branko 30-11-2017 11:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 3 (Бол. 12) Salai mr Leonard 30-11-2017 11:00

Амфитеатар_КП

Информациони системи (Бол. 16) Latinović dr Branko 30-11-2017 11:00

Амфитеатар_КП

Информациони системи у туризму (Бол. 12) Latinović dr Branko 30-11-2017 11:00

Амфитеатар_КП

Управљање ризицима (Пре Бол.) Njegić dr Jovan 30-11-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Финансијски менаџмент (Пре Бол.) Njegić dr Jovan 30-11-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 4 (Бол. 12) 06-12-2017 12:00

Амфитеатар_КП

Тржишно пословање (Бол. 12) Jovičić dr Dragoljub 06-12-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Дигитални маркетинг (Бол. 12) Krunić dr Vlado 07-12-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Управљање и контрола трошкова (Бол. 07) 08-12-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Пројектовање алгоритама (Бол. 16) Krunić dr Vlado 07-12-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса 1 (ПИ) Тема 1 (Бол. 07) Krunić dr Vlado 07-12-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 30-11-2017 17:00

Амфитеатар_КП

Основи туризма и хотелијерства (Бол. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 30-11-2017 17:00

Амфитеатар_КП

Пословно право (Пре Бол.) Ljubojević dr Gordana 30-11-2017 17:00

Амфитеатар1

Управљање људским ресурсима (Пре Бол.) Gajić dr Tamara 01-12-2017 15:00

Амфитеатар2

Трговински менаџмент (Бол. 12) Mihajlović mr Mila 13-12-2017 10:00

Учионица14_КП

Оперативни менаџмент (Пре Бол.) Boškov dr Veronika 13-12-2017 14:00

Амфитеатар_КП

Тржишно комуницирање (Бол. 12) Vukadinović dr Maja 08-12-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Пословање медија (Бол. 07) Vukadinović dr Maja 08-12-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Економика туризма (Пре Бол.) Bošković dr Tatjana 11-12-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 2 (Бол. 12) Maksimović dr Branka 11-12-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Управљање и контрола трошкова (Бол. 07) Šolak dr Zdravko 11-12-2017 11:00

Амфитеатар_КП

Први страни пословни језик I – енглески (Бол. 12) Martinović Barbul Ivana 28-11-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Основи економије (Бол. 07) Peković dr Drinka 06-12-2017 10:00

Учионица14_КП

Основи макроекономске анализе за пословно одлучивање (Пре Бол.) Peković dr Drinka 06-12-2017 10:00

Учионица14_КП

Туристичка географија (Пре Бол.) Vujko dr Aleksandra 05-12-2017 11:00

Амфитеатар_КП

Менаџмент људских ресурса у туризму и хотелијерству (Бол. 12) Vujko dr Aleksandra 05-12-2017 11:00

Амфитеатар_КП

Управљање и контрола трошкова (Бол. 12) Šolak dr Zdravko 11-12-2017 11:00

Амфитеатар_КП

Економика туризма (Бол. 12) Bošković dr Tatjana 11-12-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Животно и неживотно осигурање (Пре Бол.) Račić dr Željko 05-12-2017 09:00

Учионица16

Електронски системи плаћања (Бол. 12) Latinović dr Branko 30-11-2017 11:00

Амфитеатар_КП

Софтверски инжењеринг (Бол. 07) 07-12-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Управљање и контрола трошкова (Бол. 12) 08-12-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Интернет технологије у пословању (Бол. 12) Klašnja Milićević dr Aleksandra 27-11-2017 18:00

Лабораторија 3

Основи туризма и хотелијерства (Бол. 12) Jovičić Vuković dr Ana 27-11-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Основи туризма и хотелијерства (Бол. 07) Jovičić Vuković dr Ana 27-11-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Основи туризма (Бол. 07) Jovičić Vuković dr Ana 27-11-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Енглески пословни језик I (Пре Бол.) Bikicki dr Nataša 28-11-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Енглески пословни језик II (Пре Бол.) Bikicki dr Nataša 28-11-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Енглески пословни језик III (Пре Бол.) Bikicki dr Nataša 28-11-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Финансијски менаџмент (Пре Бол.) Komnenić dr Biserka 07-12-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Економика трговине (Пре Бол.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 01-12-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Окружење пословања (Пре Бол.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 01-12-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Управљање породичним пословима (Пре Бол.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 01-12-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Финансијско рачуноводство (Пре Бол.) Đukanović dr Slaviša 04-12-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Основи рачуноводства (Пре Бол.) Đukanović dr Slaviša 04-12-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Програмски језици I (Пре Бол.) Savić dr Ninoslava 13-12-2017 12:00

Амфитеатар_КП

Програмски језици II (Пре Бол.) Savić dr Ninoslava 13-12-2017 12:00

Амфитеатар_КП

Менаџмент малих и средњих предузећа (Пре Бол.) Salai mr Leonard 11-12-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Принципи менаџмента (Пре Бол.) Salai mr Leonard 11-12-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Пословни информациони системи (Пре Бол.) Marošan dr Zoran 12-12-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Стратешки менаџмент технологија и иновација (Пре Бол.) Salai mr Leonard 11-12-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Финансијско рачуноводство (Бол. 12) Đorđević dr Slaviša 27-11-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Увод у примену информационих технологија у бизнису (Пре Бол.) Marošan dr Zoran 12-12-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Менаџмент медијских система (Бол. 07) Vuksanović dr Gordana 05-12-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Социологија (Бол. 07) Vuksanović dr Gordana 05-12-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Први страни пословни језик I – немачки (Бол. 07) Zorica Samardžić Ivana 29-11-2017 12:00

Амфитеатар_КП

Тржишно комуницирање (Бол. 07) Jovičić dr Dragoljub 06-12-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Тржишно пословање (Бол. 07) Jovičić dr Dragoljub 06-12-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Примена интернет технологија (Бол. 07) Krunić dr Vlado 07-12-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Пословање са Европском унијом (Бол. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 01-12-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Актуарство (Бол. 07) Jočić dr Dragan 01-12-2017 11:00

Амфитеатар_КП

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (Бол. 07) Gajić dr Tamara 01-12-2017 15:00

Амфитеатар2

Квантитативни методи у пословном одлучивању (Бол. 07) Papić Blagojević dr Nataša 04-12-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Увод у финансијско пословање (Бол. 07) Đukanović dr Slaviša 04-12-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Базе података (Бол. 07) Savić dr Ninoslava 13-12-2017 12:00

Амфитеатар_КП

Управљање квалитетом (Бол. 07) Boškov dr Veronika 13-12-2017 14:00

Амфитеатар_КП

Вредновање предузећа (Бол. 07) Vlaović Begović mr Sanja 08-12-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Анализа финансијских извештаја (Бол. 07) Vlaović Begović mr Sanja 08-12-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 07) Bošković dr Tatjana 11-12-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Менаџмент здравствене заштите (Бол. 07) Šolak dr Zdravko 11-12-2017 11:00

Амфитеатар_КП

Менаџмент малих и средњих предузећа (Бол. 07) Salai mr Leonard 11-12-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Основи менаџмента (Бол. 07) Đurić dr Dejan 11-12-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Осигурање (Бол. 07) Jovin dr Slobodanka 12-12-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Предузетништво (Бол. 07) Jovin dr Slobodanka 12-12-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Комерцијално пословање (Бол. 07) Mihajlović mr Mila 13-12-2017 10:00

Учионица14_КП

Стратешки менаџмент технологија и иновација (Бол. 07) Salai mr Leonard 11-12-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Пословно окружење (Бол. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 01-12-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Примена информационих технологија (Бол. 07) Marošan dr Zoran 12-12-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Израда и имплементација бизнис плана (Бол. 07) Jovin dr Slobodanka 12-12-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Управљачко рачуноводство (Бол. 07) Đorđević dr Slaviša 27-11-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Енглески пословни језик III (Пре Бол.) Martinović Barbul Ivana 28-11-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Први страни пословни језик II – немачки (Бол. 07) Zorica Samardžić Ivana 29-11-2017 12:00

Амфитеатар_КП

Први страни пословни језик I – руски (Бол. 07) Popović Tamara 29-11-2017 14:00

Амфитеатар_КП

Први страни пословни језик II – руски (Бол. 07) Popović Tamara 29-11-2017 14:00

Амфитеатар_КП

Први страни пословни језик III – руски (Бол. 07) Popović Tamara 29-11-2017 14:00

Амфитеатар_КП

Први страни пословни језик I – француски (Бол. 07) Verežan Tamara 29-11-2017 16:00

Амфитеатар_КП

Први страни пословни језик II – француски (Бол. 07) Verežan Tamara 29-11-2017 16:00

Амфитеатар_КП

Први страни пословни језик III – француски (Бол. 07) Verežan Tamara 29-11-2017 16:00

Амфитеатар_КП

Објектно-оријентисано пројектовање (Пре Бол.) Latinović dr Branko 30-11-2017 11:00

Амфитеатар_КП

Маркетинг истраживање (Бол. 07) Jovičić dr Dragoljub 06-12-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Међународни маркетинг (Бол. 07) Jovičić dr Dragoljub 06-12-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Интернет маркетинг (Пре Бол.) Krunić dr Vlado 07-12-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Увод у финансијско пословање (Пре Бол.) Paunović dr Branka 07-12-2017 15:00

Учионица11_КП

Туристичка легислатива (Пре Бол.) Ljubojević dr Gordana 30-11-2017 17:00

Амфитеатар1

Међународно пословање (Бол. 07) Damnjanović dr Jelena 04-12-2017 11:00

Амфитеатар_КП

Пословно планирање (Пре Бол.) Đukanović dr Slaviša 04-12-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Увод у финансијско пословање (Пре Бол.) Đukanović dr Slaviša 04-12-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Управљање пројектима (Пре Бол.) Boškov dr Veronika 13-12-2017 14:00

Амфитеатар_КП

Менаџмент туристичке дестинације (Пре Бол.) Bošković dr Tatjana 11-12-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Трговински маркетинг (Пре Бол.) Bošković dr Tatjana 11-12-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Пословна статистика (Пре Бол.) Šolak dr Zdravko 11-12-2017 11:00

Амфитеатар_КП

Пословни информациони системи (Пре Бол.) Marošan dr Zoran 12-12-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Производни менаџмент (Пре Бол.) Salai mr Leonard 11-12-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Управљање породичним пословима (Пре Бол.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 01-12-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Конкурентност предузећа и привреде (Пре Бол.) Šolak dr Zdravko 11-12-2017 11:00

Амфитеатар_КП

Рачуноводство банака и финансијских институција (Пре Бол.) Đorđević dr Slaviša 27-11-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Други страни пословни језик – енглески (Бол. 07) Bikicki dr Nataša 28-11-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Други страни пословни језик – енглески (Пре Бол.) Maja Lemajić 28-11-2017 11:00

Амфитеатар_КП

Енглески пословни језик I (Пре Бол.) Maja Lemajić 28-11-2017 11:00

Амфитеатар_КП

Енглески пословни језик II (Пре Бол.) Maja Lemajić 28-11-2017 11:00

Амфитеатар_КП

Енглески пословни језик III (Пре Бол.) Maja Lemajić 28-11-2017 11:00

Амфитеатар_КП

Социологија (Пре Бол.) Vuksanović dr Gordana 05-12-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Други страни пословни језик – немачки (Бол. 07) Zorica Samardžić Ivana 29-11-2017 12:00

Амфитеатар_КП

Други страни пословни језик – руски (Бол. 07) Popović Tamara 29-11-2017 14:00

Амфитеатар_КП

Управљање растом предузећа (Пре Бол.) Peković dr Drinka 06-12-2017 10:00

Учионица14_КП

Други страни пословни језик – француски (Бол. 07) Verežan Tamara 29-11-2017 16:00

Амфитеатар_КП

Економија знања (Бол. 07) Komnenić dr Biserka 07-12-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Пословна етика (Пре Бол.) Ljubojević dr Gordana 30-11-2017 17:00

Амфитеатар1

Управљање туристичким предузећима (Пре Бол.) Gajić dr Tamara 01-12-2017 15:00

Амфитеатар2

Основи туризма (Пре Бол.) Gajić dr Tamara 01-12-2017 15:00

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 3 (Бол. 07) Đukanović dr Slaviša 04-12-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 4 (Бол. 07) Đukanović dr Slaviša 04-12-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Технике међународног пословања (Пре Бол.) Mihajlović mr Mila 13-12-2017 10:00

Амфитеатар_КП

Примена интегрисаних развојних алата (Пре Бол.) Savić dr Ninoslava 13-12-2017 12:00

Амфитеатар_КП

Менаџмент људских ресурса (Пре Бол.) Boškov dr Veronika 13-12-2017 14:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса 2 (ПБ) Тема 4 (Бол. 07) Boškov dr Veronika 13-12-2017 14:00

Амфитеатар_КП

Управљање људским ресурсима (Пре Бол.) Boškov dr Veronika 13-12-2017 14:00

Амфитеатар_КП

Пословне комуникације (Пре Бол.) Vukadinović dr Maja 08-12-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Пословна етика (Пре Бол.) Vukadinović dr Maja 08-12-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 2 (Бол. 07) Bošković dr Tatjana 11-12-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 1 (Бол. 07) Bošković dr Tatjana 11-12-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Понашање потрошача (Пре Бол.) Šolak dr Zdravko 11-12-2017 11:00

Амфитеатар_КП

Системи за електронско учење (Пре Бол.) Marošan dr Zoran 12-12-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Основи економије (Бол. 12) Peković dr Drinka 06-12-2017 10:00

Учионица14_КП

Форензичко рачуноводство и ревизија (Бол. 07) Đorđević dr Slaviša 27-11-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Технологија производње хране (Пре Бол.) Maksimović dr Branka 04-12-2017 15:00

Учионица14_КП

Туристичка географија (Бол. 12) Vujko dr Aleksandra 05-12-2017 11:00

Амфитеатар_КП

Први страни пословни језик I – немачки (Бол. 12) Zorica Samardžić Ivana 29-11-2017 12:00

Амфитеатар_КП

Први страни пословни језик II – немачки (Бол. 12) Zorica Samardžić Ivana 29-11-2017 12:00

Амфитеатар_КП

Први страни пословни језик I – руски (Бол. 12) Popović Tamara 29-11-2017 14:00

Амфитеатар_КП

Први страни пословни језик II – руски (Бол. 12) Popović Tamara 29-11-2017 14:00

Амфитеатар_КП

Први страни пословни језик I – француски (Бол. 12) Verežan Tamara 29-11-2017 16:00

Амфитеатар_КП

Први страни пословни језик II – француски (Бол. 12) Verežan Tamara 29-11-2017 16:00

Амфитеатар_КП

Међународна трговина (Бол. 12) Ćuzović dr Đorđe 30-11-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Јавне финансије (Бол. 12) Jović dr Ljiljana 06-12-2017 17:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 3 (Бол. 12) Paunović dr Branka 07-12-2017 15:00

Учионица11_КП

Менаџмент туристичке дестинације (Пре Бол.) Gajić dr Tamara 01-12-2017 15:00

Амфитеатар2

Основи туризма и хотелијерства (Бол. 12) Gajić dr Tamara 01-12-2017 15:00

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 4 (Бол. 12) Jović dr Ljiljana 04-12-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Увод у финансијско пословање (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 04-12-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Маркетинг (Пре Бол.) Maksimović dr Branka 04-12-2017 15:00

Учионица14_КП

Познавање робе (Пре Бол.) Maksimović dr Branka 04-12-2017 15:00

Учионица14_КП

Базе података (Пре Бол.) Savić dr Ninoslava 13-12-2017 12:00

Амфитеатар_КП

Основи организације (Бол. 12) Boškov dr Veronika 13-12-2017 14:00

Амфитеатар_КП

Вредновање предузећа (Пре Бол.) Vlaović Begović mr Sanja 08-12-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 2 (Бол. 12) Vlaović Begović mr Sanja 08-12-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 1 (Бол. 12) Šolak dr Zdravko 08-12-2017 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Пословање медија (Бол. 12) Vukadinović dr Maja 08-12-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Психологија (Бол. 12) Vukadinović dr Maja 08-12-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Отпочињање предузетничког подухвата (Пре Бол.) Salai mr Leonard 11-12-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Животно и неживотно осигурање (Пре Бол.) Jovin dr Slobodanka 12-12-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Банкарство (Бол. 12) Jovin dr Slobodanka 12-12-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Основи информационо-комуникационих технологија (Пре Бол.) Marošan dr Zoran 12-12-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик II – енглески (Бол. 12) Bikicki dr Nataša 28-11-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Пословно окружење (Бол. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 01-12-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Квантитативни методи у пословном одлучивању (Бол. 12) Jočić dr Dragan 01-12-2017 11:00

Амфитеатар_КП

Социологија (Бол. 12) Vuksanović dr Gordana 05-12-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Банкарско пословање и платни промет (Пре Бол.) Paunović dr Branka 07-12-2017 15:00

Учионица11_КП

Пословно планирање (Пре Бол.) Đukanović dr Slaviša 04-12-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Пословно комуницирање (Бол. 12) Vukadinović dr Maja 08-12-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Маркетинг (Бол. 12) Jovičić dr Dragoljub 06-12-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Понашање потрошача (Бол. 12) Šolak dr Zdravko 11-12-2017 11:00

Амфитеатар_КП

Економика предузећа (Бол. 12) Komnenić dr Biserka 07-12-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Геополитика (Бол. 12) Đurić dr Dejan 11-12-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Национална економија (Бол. 12) Đurić dr Dejan 11-12-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Основи ревизије (Бол. 12) Vlaović Begović mr Sanja 08-12-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Предузетништво (Бол. 12) Salai mr Leonard 11-12-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Управљање пројектима (Пре Бол.) Boškov dr Veronika 13-12-2017 14:00

Амфитеатар_КП

Међународно опорезивање (Бол. 12) Vuković dr Marija 27-11-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Вредновање предузећа (Пре Бол.) Đorđević dr Slaviša 27-11-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Други страни пословни језик – енглески (Пре Бол.) Martinović Barbul Ivana 28-11-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Енглески пословни језик II (Пре Бол.) Martinović Barbul Ivana 28-11-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Други страни пословни језик – руски (Бол. 12) Popović Tamara 29-11-2017 12:00

Амфитеатар_КП

Други страни пословни језик – француски (Бол. 12) Verežan Tamara 29-11-2017 16:00

Амфитеатар_КП

Први страни пословни језик III – француски (Бол. 12) Verežan Tamara 29-11-2017 16:00

Амфитеатар_КП

Јавне финансије и буџетирање (Пре Бол.) Jović dr Ljiljana 06-12-2017 17:00

Амфитеатар_КП

Спортско рекреативни туризам (Бол. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 30-11-2017 17:00

Амфитеатар_КП

Финансијске институције и тржишта (Пре Бол.) Paunović dr Branka 07-12-2017 15:00

Учионица11_КП

Квалитет услуга у туризму и хотелијерству (Бол. 12) Gajić dr Tamara 01-12-2017 15:00

Амфитеатар2

Израда и имплементација бизнис плана (Пре Бол.) Boškov dr Veronika 13-12-2017 14:00

Амфитеатар_КП

Природни ресурси у туризму (Бол. 12) Mrkša dr Milutin 08-12-2017 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 12) Mrkša dr Milutin 08-12-2017 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Социјално предузетништво (Пре Бол.) Salai mr Leonard 11-12-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Други страни пословни језик – немачки (Бол. 12) Zorica Samardžić Ivana 29-11-2017 12:00

Амфитеатар_КП

Први страни пословни језик III – немачки (Бол. 12) Zorica Samardžić Ivana 29-11-2017 12:00

Амфитеатар_КП

Менаџмент услуга (Бол. 12) Ćuzović dr Đorđe 30-11-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Трговински менаџмент (Бол. 12) Ćuzović dr Đorđe 30-11-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Електронска трговина (Бол. 12) Ćuzović dr Đorđe 30-11-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Банкарски менаџмент (Бол. 12) Račić dr Željko 05-12-2017 09:00

Учионица16

Финансијске институције и тржишта (Пре Бол.) Njegić dr Jovan 30-11-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Финансијска тржишта и институције (Бол. 12) Njegić dr Jovan 30-11-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Познавање робе (Бол. 12) Maksimović dr Branka 04-12-2017 15:00

Учионица14_КП

Актуарство (Бол. 12) Papić Blagojević dr Nataša 04-12-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Менаџмент набавке (Бол. 12) Jovičić dr Dragoljub 06-12-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Финансијски менаџмент (Бол. 12) Komnenić dr Biserka 07-12-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Управљачко рачуноводство (Бол. 12) Vlaović Begović mr Sanja 08-12-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Осигурање (Бол. 12) Jovin dr Slobodanka 12-12-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Међународне организације и интеграције (Бол. 12) Mihajlović mr Mila 13-12-2017 10:00

Учионица14_КП

Спољнотрговинско пословање (Бол. 12) Mihajlović mr Mila 13-12-2017 10:00

Учионица14_КП

Вредновање предузећа (Бол. 07) Đorđević dr Slaviša 27-11-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Трговински менаџмент (Пре Бол.) Ćuzović dr Đorđe 30-11-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Трговински менаџмент (Бол. 07) Ćuzović dr Đorđe 30-11-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 1 (Бол. 12) Živkov dr Dejan 30-11-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Финансијска тржишта и институције (Бол. 07) Njegić dr Jovan 30-11-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Финансијска стратегија и планирање пореза (Бол. 07) Jović dr Ljiljana 06-12-2017 17:00

Амфитеатар_КП

Информациони системи у туризму (Бол. 12) Krunić dr Vlado 07-12-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Финансијска тржишта и институције (Бол. 07) Paunović dr Branka 07-12-2017 15:00

Учионица11_КП

Технике и облици међународног пословања (Бол. 07) Damnjanović dr Jelena 04-12-2017 11:00

Амфитеатар_КП

Трговински менаџмент (Бол. 07) Damnjanović dr Jelena 04-12-2017 11:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 3 (Бол. 12) Komnenić dr Biserka 04-12-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 4 (Бол. 12) Đorđević dr Slaviša 08-12-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Производни менаџмент (Пре Бол.) Salai mr Leonard 11-12-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Стратешки менаџмент технологија и иновација (Бол. 12) Salai mr Leonard 11-12-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Увод у финансијско пословање (Бол. 07) Paunović dr Branka 07-12-2017 15:00

Учионица11_КП

Познавање робе (Бол. 07) Maksimović dr Branka 04-12-2017 15:00

Учионица14_КП

Пословна математика (Пре Бол.) Lončar dr Sanja 12-12-2017 09:00

Учионица11_КП

Пословни апликативни системи (Бол. 12) Marošan dr Zoran 12-12-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Израда и имплементација бизнис плана (Бол. 12) Boškov dr Veronika 13-12-2017 14:00

Амфитеатар_КП

Основи електронског пословања (Бол. 12) Savić dr Ninoslava 13-12-2017 12:00

Амфитеатар_КП

Први страни пословни језик I – енглески (Бол. 12) Maja Lemajić 28-11-2017 11:00

Амфитеатар_КП

Први страни пословни језик II – енглески (Бол. 12) Maja Lemajić 28-11-2017 11:00

Амфитеатар_КП

Први страни пословни језик III – енглески (Бол. 07) Maja Lemajić 28-11-2017 11:00

Амфитеатар_КП

Први страни пословни језик III – енглески (Бол. 07) Martinović Barbul Ivana 28-11-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Банкарство (Бол. 07) Račić dr Željko 05-12-2017 09:00

Учионица16

Банкарство (Бол. 12) Račić dr Željko 05-12-2017 09:00

Учионица16

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 1 (Бол. 07) Vujko dr Aleksandra 05-12-2017 11:00

Амфитеатар_КП

Пословно окружење (Бол. 12) Peković dr Drinka 06-12-2017 10:00

Учионица14_КП

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 1 (Бол. 07) Ćuzović dr Đorđe 30-11-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Финансијски менаџмент (Бол. 07) Njegić dr Jovan 30-11-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Међународно опорезивање (Бол. 12) Jović dr Ljiljana 06-12-2017 17:00

Амфитеатар_КП

Финансијски менаџмент (Бол. 07) Komnenić dr Biserka 07-12-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Увод у финансијско пословање (Бол. 12) Paunović dr Branka 07-12-2017 15:00

Учионица11_КП

Национална економија (Бол. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 01-12-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 07) Gajić dr Tamara 01-12-2017 15:00

Амфитеатар2

Актуарство (Бол. 07) Papić Blagojević dr Nataša 04-12-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Финансијско рачуноводство (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 04-12-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Израда и имплементација бизнис плана (Бол. 07) Boškov dr Veronika 13-12-2017 14:00

Амфитеатар_КП

Основи менаџмента (Бол. 12) Salai mr Leonard 11-12-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Међународно пословање (Бол. 07) Mihajlović mr Mila 13-12-2017 10:00

Учионица14_КП

Менаџмент људских ресурса у туризму и хотелијерству (Бол. 12) Gajić dr Tamara 01-12-2017 15:00

Амфитеатар2

Први страни пословни језик II – енглески (Бол. 12) Martinović Barbul Ivana 28-11-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Еколошки менаџмент (Бол. 07) Đukanović dr Slaviša 04-12-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Квантитативни методи у пословном одлучивању (Бол. 12) Papić Blagojević dr Nataša 04-12-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Пословно право (Бол. 12) Ljubojević dr Gordana 30-11-2017 17:00

Амфитеатар1

Финансијска стратегија и планирање пореза (Бол. 12) Jović dr Ljiljana 06-12-2017 17:00

Амфитеатар_КП

Предузетништво (Бол. 12) Jovin dr Slobodanka 12-12-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик I – енглески (Бол. 07) Maja Lemajić 28-11-2017 11:00

Амфитеатар_КП

Први страни пословни језик II – енглески (Бол. 07) Maja Lemajić 28-11-2017 11:00

Амфитеатар_КП

Први страни пословни језик III – енглески (Бол. 12) Maja Lemajić 28-11-2017 11:00

Амфитеатар_КП

Други страни пословни језик – енглески (Бол. 07) Martinović Barbul Ivana 28-11-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Први страни пословни језик I – енглески (Бол. 07) Martinović Barbul Ivana 28-11-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Први страни пословни језик II – енглески (Бол. 07) Martinović Barbul Ivana 28-11-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Међународно опорезивање (Бол. 07) Jović dr Ljiljana 06-12-2017 17:00

Амфитеатар_КП

Математика (Бол. 07) Japundžić dr Miloš 07-12-2017 10:00

Амфитеатар_КП

Национална економија (Бол. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 01-12-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Тржишно пословање (Бол. 07) Mihajlović mr Mila 13-12-2017 10:00

Учионица14_КП

Основи организације (Бол. 07) Boškov dr Veronika 13-12-2017 14:00

Амфитеатар_КП

Основи туризма и хотелијерства (Бол. 12) Mrkša dr Milutin 08-12-2017 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Економика предузећа (Бол. 12) Šolak dr Zdravko 11-12-2017 11:00

Амфитеатар_КП

Тржишно пословање (Бол. 07) Šolak dr Zdravko 11-12-2017 11:00

Амфитеатар_КП

Основи менаџмента (Бол. 07) Salai mr Leonard 11-12-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Национална економија (Бол. 07) Đurić dr Dejan 11-12-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Геополитика (Бол. 07) Đurić dr Dejan 11-12-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Математика (Бол. 07) Lončar dr Sanja 12-12-2017 09:00

Учионица11_КП

Први страни пословни језик III – енглески (Бол. 12) Martinović Barbul Ivana 28-11-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Маркетинг (Бол. 07) Maksimović dr Branka 04-12-2017 15:00

Учионица14_КП

Финансијско рачуноводство (Бол. 07) Đukanović dr Slaviša 04-12-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Еколошки менаџмент (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 04-12-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Посебни облици туризма (Бол. 12) Mrkša dr Milutin 08-12-2017 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Међународна економија (Бол. 12) Damnjanović dr Jelena 04-12-2017 11:00

Амфитеатар_КП

Пословање са Европском унијом (Бол. 07) Damnjanović dr Jelena 04-12-2017 11:00

Амфитеатар_КП

Математика (Бол. 12) Lončar dr Sanja 12-12-2017 09:00

Учионица11_КП

Основи електронског пословања (Бол. 07) Savić dr Ninoslava 13-12-2017 12:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 2 (Бол. 07) Maksimović dr Branka 04-12-2017 15:00

Учионица14_КП

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 1 (Бол. 12) Mrkša dr Milutin 05-12-2017 11:00

Амфитеатар_КП

Економија знања (Бол. 07) Peković dr Drinka 06-12-2017 10:00

Учионица14_КП

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 4 (Бол. 07) 30-11-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 3 (Бол. 07) Komnenić dr Biserka 07-12-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 1 (Бол. 07) Ljubojević dr Gordana 30-11-2017 17:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 1 (Бол. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 01-12-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 4 (Бол. 07) Gajić dr Tamara 01-12-2017 15:00

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (ПБ) Тема 1 (Бол. 07) Maksimović dr Branka 04-12-2017 15:00

Учионица14_КП

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 1 (Бол. 12) Vujko dr Aleksandra 13-12-2017 10:00

Учионица14_КП

Стручна пракса 2 (ПИ) Тема 3 (Бол. 07) Savić dr Ninoslava 13-12-2017 12:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 3 (Бол. 07) Boškov dr Veronika 13-12-2017 14:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 4 (Бол. 07) Boškov dr Veronika 13-12-2017 14:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 2 (Бол. 07) Vlaović Begović mr Sanja 08-12-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 3 (Бол. 07) Mrkša dr Milutin 08-12-2017 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 4 (Бол. 07) Mrkša dr Milutin 08-12-2017 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Пословно комуницирање (Бол. 07) Vukadinović dr Maja 08-12-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Принципи јавне администрације (Бол. 07) Đurić dr Dejan 11-12-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса 1 (ПИ) Тема 3 (Бол. 07) Marošan dr Zoran 12-12-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса 2 (ПИ) Тема 1 (Бол. 07) Marošan dr Zoran 12-12-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса 2 (ПИ) Тема 4 (Бол. 07) Marošan dr Zoran 12-12-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 3 (Бол. 07) Salai mr Leonard 11-12-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Управљање ризицима (Пре Бол.) Njegić dr Jovan 30-11-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Примењено програмирање (Бол. 07) Krunić dr Vlado 07-12-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 2 (Бол. 07) Paunović dr Branka 07-12-2017 15:00

Учионица11_КП

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 2 (Бол. 07) Mihajlović mr Mila 13-12-2017 10:00

Учионица14_КП

Стручна пракса 2 (ПИ) Тема 2 (Бол. 07) Savić dr Ninoslava 13-12-2017 12:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 3 (Бол. 12) Roganović dr Milijana 13-12-2017 14:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 4 (Бол. 12) Ćuzović dr Đorđe 13-12-2017 14:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 4 (Бол. 12) Vuksanović dr Gordana 08-12-2017 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 3 (Бол. 12) Boškov dr Veronika 12-12-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Управљање људским ресурсима (Пре Бол.) Salai mr Leonard 11-12-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 3 (Бол. 12) Latinović dr Branko 11-12-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Математика (Бол. 12) Japundžić dr Miloš 07-12-2017 10:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 2 (Бол. 12) Đorđević dr Slaviša 27-11-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Међународно опорезивање (Бол. 07) Vuković dr Marija 27-11-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Јавне финансије (Бол. 12) Vuković dr Marija 27-11-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Економика јавног сектора (Пре Бол.) Vuković dr Marija 27-11-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 2 (Бол. 12) Vuković dr Marija 27-11-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Савремене тенденције у јавној управи (Пре Бол.) Vuković dr Marija 27-11-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 4 (Бол. 12) Stankov dr Biljana 04-12-2017 15:00

Учионица14_КП

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 3 (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 06-12-2017 10:00

Учионица14_КП

Анализа хартија од вредности (Бол. 12) Njegić dr Jovan 30-11-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Тржишно комуницирање (Бол. 12) Jovičić dr Dragoljub 06-12-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Пројектовање веб апликација (Пре Бол.) Krunić dr Vlado 07-12-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Софтверски инжењеринг (Пре Бол.) Krunić dr Vlado 07-12-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Програмски језици I (Пре Бол.) Krunić dr Vlado 07-12-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Програмски језици II (Пре Бол.) Krunić dr Vlado 07-12-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Системи за управљање базама података (Пре Бол.) Krunić dr Vlado 07-12-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Увод у примену информационих технологија у бизнису (Пре Бол.) Krunić dr Vlado 07-12-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 1 (Бол. 12) Njegić dr Jovan 30-11-2017 17:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 2 (Бол. 12) Mihajlović mr Mila 07-12-2017 15:00

Учионица11_КП

Трговински менаџмент (Пре Бол.) Damnjanović dr Jelena 04-12-2017 11:00

Амфитеатар_КП

Трговински менаџмент (Бол. 12) Damnjanović dr Jelena 04-12-2017 11:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса 2 (ПБ) Тема 2 (Бол. 12) Salai mr Leonard 13-12-2017 10:00

Учионица14_КП

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 4 (Бол. 12) Vlaović Begović mr Sanja 13-12-2017 14:00

Амфитеатар_КП

Теорија и анализа биланса (Пре Бол.) Vlaović Begović mr Sanja 08-12-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 1 (Бол. 12) Bošković dr Tatjana 11-12-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Производни менаџмент (Пре Бол.) Šolak dr Zdravko 11-12-2017 11:00

Амфитеатар_КП

Управљање људским ресурсима (Пре Бол.) Salai mr Leonard 11-12-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Међународно пословно право (Бол. 07) Ljubojević dr Gordana 30-11-2017 17:00

Амфитеатар1

Екологија и одрживи развој у туризму (Бол. 12) Mrkša dr Milutin 08-12-2017 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 3 (Бол. 12) Mrkša dr Milutin 08-12-2017 11:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Рурални туризам (Бол. 12) Bošković dr Tatjana 11-12-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Вредновање предузећа (Бол. 12) Vlaović Begović mr Sanja 08-12-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Анализа финансијских извештаја (Бол. 12) Vlaović Begović mr Sanja 08-12-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Инвестиционо банкарство (Бол. 12) Jovin dr Slobodanka 12-12-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Израда и имплементација бизнис плана (Бол. 12) Jovin dr Slobodanka 12-12-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Вредновање предузећа (Бол. 12) Đorđević dr Slaviša 27-11-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса 2 (ПБ) Тема 1 (Бол. 12) Maksimović dr Branka 27-11-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 1 (Бол. 07) Đorđević dr Slaviša 27-11-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Финансијско рачуноводство (Пре Бол.) Đorđević dr Slaviša 27-11-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (Бол. 12) Vujko dr Aleksandra 05-12-2017 11:00

Амфитеатар_КП

Основи предузетништва (Пре Бол.) Salai mr Leonard 11-12-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Инвестирање у хартије од вредности (Пре Бол.) Njegić dr Jovan 30-11-2017 15:00

Амфитеатар_КП

Управљачко рачуноводство (Бол. 07) Vlaović Begović mr Sanja 08-12-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Предузетништво (Бол. 07) Salai mr Leonard 11-12-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 4 (Бол. 07) Vlaović Begović mr Sanja 08-12-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Финансијска стратегија и планирање пореза (Бол. 12) Vuković dr Marija 27-11-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Финансијска стратегија и планирање пореза (Бол. 07) Vuković dr Marija 27-11-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Финансијска стратегија и планирање пореза (Пре Бол.) Vuković dr Marija 27-11-2017 09:00

Амфитеатар_КП

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (Бол. 07) Jovičić Vuković dr Ana 27-11-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (Бол. 12) Jovičić Vuković dr Ana 27-11-2017 13:00

Амфитеатар_КП

Основи микроекономске анализе за пословно одлучивање (Пре Бол.) Šolak dr Zdravko 11-12-2017 11:00

Амфитеатар_КП

Основи туризма и угоститељства (Пре Бол.) Gajić dr Tamara 01-12-2017 15:00

Амфитеатар2

Први страни пословни језик III – руски (Бол. 12) Popović Tamara 29-11-2017 14:00

Амфитеатар_КП