Izaberite stranicu

Prijava ispita za decembarski ispitni rok će se održati od 02. do 05.12.2019. godine


PredmetNastavnikDatumVremeUcionica
Teorija i analiza bilansa (Pre Bol.) Vlaović Begović mr Sanja 24-12-2019 09:00

Amfiteatar2

Vrednovanje preduzeća (Bol. 12) Paunović dr Branka 16-12-2019 15:00

Učionica11

Međunarodno poslovno pravo (Bol. 07) Ljubojević dr Gordana 12-12-2019 11:00

Amfiteatar1

Trgovinski menadžment (Bol. 12) Damnjanović dr Jelena 11-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 18-12-2019 12:00

Učionica14

Stručna praksa 2 (TH) Tema 3 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 23-12-2019 11:00

Učionica11

Finansijsko računovodstvo (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 18-12-2019 12:00

Učionica14

Analiza hartija od vrednosti (Bol. 12) Njegić dr Jovan 11-12-2019 16:00

Učionica11

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) Stankov dr Biljana 13-12-2019 11:00

Učionica13

Učionica14

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) Šolak dr Zdravko 13-12-2019 15:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (TR) Tema 2 (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 16-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) Jošanov Vrgović dr Ivana 16-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (PB) Tema 1 (Bol. 12) Maksimović dr Branka 18-12-2019 09:00

Učionica10

Stručna praksa 2 (TH) Tema 1 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 23-12-2019 11:00

Učionica11

Ekologija i održivi razvoj u turizmu (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 16-12-2019 09:00

Učionica14

Analiza finansijskih izveštaja (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 24-12-2019 09:00

Amfiteatar2

Ruralni turizam (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 23-12-2019 11:00

Učionica11

Osnovi računovodstva (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 18-12-2019 12:00

Učionica14

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) Đukanović dr Slaviša 18-12-2019 12:00

Učionica14

Finansijsko računovodstvo (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 18-12-2019 12:00

Učionica14

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 07) Jović dr Ljiljana 18-12-2019 13:00

Učionica12

Međunarodno oporezivanje (Bol. 07) Jović dr Ljiljana 18-12-2019 13:00

Učionica12

Osnovi turizma (Bol. 07) Pavlović dr Nataša 10-12-2019 09:00

Učionica11

Stručna praksa 1 (TR) Tema 1 (Bol. 12) Roganović dr Milijana 10-12-2019 11:00

Učionica11

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 07) Roganović dr Milijana 10-12-2019 11:00

Učionica11

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 18-12-2019 13:00

Učionica12

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 12) Japundžić dr Miloš 10-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (PB) Tema 4 (Bol. 12) Boškov dr Veronika 11-12-2019 13:00

Učionica9

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Boškov dr Veronika 11-12-2019 13:00

Učionica9

Stručna praksa 1 (PB) Tema 2 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 11-12-2019 13:00

Učionica9

Tržišno komuniciranje (Bol. 07) Vuksanović dr Gordana 12-12-2019 16:00

Učionica12

Osnovi makroekonomske analize za poslovno odlučivanje (Pre Bol.) Đurić dr Dejan 23-12-2019 09:00

Učionica12

Učionica14

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 12) Paunović dr Branka 16-12-2019 15:00

Učionica11

Upravljanje investicijama (Bol. 17) Milić dr Dragana 13-12-2019 13:00

Učionica13

Vrednovanje preduzeća (Bol. 17 – SS) Paunović dr Branka 16-12-2019 15:00

Učionica11

Multimedijalni sistemi (Bol. 16) Latinović dr Branko 16-12-2019 11:00

Laboratorija 3

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 07) Paunović dr Branka 16-12-2019 15:00

Učionica11

Vrednovanje preduzeća (Bol. 07) Paunović dr Branka 16-12-2019 15:00

Učionica11

Stručna praksa 1 (PI) Tema 1 (Bol. 07) Marošan dr Zoran 24-12-2019 10:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (PI) Tema 3 (Bol. 07) Marošan dr Zoran 24-12-2019 10:00

Amfiteatar1

Poslovni aplikativni sistemi (Bol. 12) Marošan dr Zoran 24-12-2019 10:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (PI) Tema 4 (Bol. 07) Marošan dr Zoran 24-12-2019 10:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Živkov dr Dejan 16-12-2019 17:00

Učionica12

Finansijsko računovodstvo (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 18-12-2019 12:00

Učionica14

Poslovni engleski jezik (Bol. 17 – MS) Bikicki dr Nataša 09-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 09-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Međunarodna poreska politika (Bol. 17 – MS) Jović dr Ljiljana 18-12-2019 13:00

Učionica12

Strukture podataka i algoritmi (Bol. 16) Lončar dr Sanja 10-12-2019 11:00

Učionica10

Teorija grafova (Bol. 16) Japundžić dr Miloš 10-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Boškov dr Veronika 11-12-2019 13:00

Učionica9

Projektni menadžment (Bol. 17 – MS) Boškov dr Veronika 11-12-2019 13:00

Učionica9

Ekonomika međunarodnih integracija (Bol. 17 – MS) Damnjanović dr Jelena 11-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Ekonomika Evropske unije (Bol. 17 – MS) Damnjanović dr Jelena 11-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Menadžment u spoljnoj trgovini (Bol. 17 – MS) Damnjanović dr Jelena 11-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – MS) Njegić dr Jovan 11-12-2019 16:00

Učionica11

Upravljanje porodičnim poslovanjem (Bol. 17 – MS) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 20-12-2019 16:00

Amfiteatar1

Poslovna etika (Bol. 17) Ljubojević dr Gordana 12-12-2019 11:00

Amfiteatar1

Poslovno pravo (Bol. 17) Ljubojević dr Gordana 12-12-2019 11:00

Amfiteatar1

Okruženje poslovanja (Pre Bol.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 20-12-2019 16:00

Amfiteatar1

Ekonomika trgovine (Pre Bol.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 20-12-2019 16:00

Amfiteatar1

Objektno-orijentisano programiranje (Bol. 16) Marić dr Petar 12-12-2019 14:00

Laboratorija 3

Psihologija (Bol. 16) Vuksanović dr Gordana 12-12-2019 16:00

Učionica12

Metodologija istraživačkog rada (Bol. 17 – MS) Vuksanović dr Gordana 12-12-2019 16:00

Učionica12

Psihologija (Bol. 17) Vuksanović dr Gordana 12-12-2019 16:00

Učionica12

Osnovi preduzetništva (Pre Bol.) Stankov dr Biljana 13-12-2019 11:00

Učionica13

Učionica14

Bankarsko poslovanje (Bol. 17 – MS) Paunović dr Branka 16-12-2019 15:00

Učionica11

Javne finansije (Bol. 12) Vuković dr Marija 23-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Savremene tendencije u javnoj upravi (Pre Bol.) Vuković dr Marija 23-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Poslovni informacioni sistemi (Pre Bol.) Marošan dr Zoran 24-12-2019 10:00

Amfiteatar1

Uvod u primenu informacionih tehnologija u biznisu (Pre Bol.) Marošan dr Zoran 24-12-2019 10:00

Amfiteatar1

Organizaciono ponašanje (Bol. 17 – MS) Jošanov Vrgović dr Ivana 16-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 07) Kuzman dr Boris 17-12-2019 12:00

Učionica11

Principi menadžmenta (Pre Bol.) Jošanov Vrgović dr Ivana 16-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Organizaciono ponašanje (Pre Bol.) Jošanov Vrgović dr Ivana 16-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Baze podataka (Pre Bol.) Savić dr Ninoslava 20-12-2019 12:00

Učionica13

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 18-12-2019 12:00

Učionica14

Analiza hartija od vrednosti (Bol. 12) Živkov dr Dejan 16-12-2019 17:00

Učionica12

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Živkov dr Dejan 16-12-2019 17:00

Učionica12

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 07 – SS) Živkov dr Dejan 16-12-2019 17:00

Učionica12

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 17-12-2019 11:00

Učionica10

Osnovi mikroekonomske analize za poslovno odlučivanje (Pre Bol.) Đurić dr Dejan 23-12-2019 09:00

Učionica12

Učionica14

Međunarodno poslovno finansiranje (Bol. 17 – MS) Živkov dr Dejan 16-12-2019 17:00

Učionica12

Upravljanje finansijskim rizicima (Bol. 17 – MS) Račić dr Željko 18-12-2019 16:00

Učionica10

Primena statističkih modela u poslovanju (Bol. 17 – MS) Papić Blagojević dr Nataša 11-12-2019 09:00

Učionica13

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – SS) Živkov dr Dejan 16-12-2019 17:00

Učionica12

Matematika (Bol. 16) Japundžić dr Miloš 10-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 12) Kuzman dr Boris 17-12-2019 12:00

Učionica11

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 09-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Korporativne finansije (Bol. 17 – MS) Komnenić dr Biserka 11-12-2019 16:00

Učionica10

Finansijski menadžment (Pre Bol.) Komnenić dr Biserka 11-12-2019 16:00

Učionica10

Poslovne strategije (Bol. 17 – MS) Đukanović dr Slaviša 18-12-2019 12:00

Učionica14

Globalizacija (Bol. 17 – MS) Ćuzović dr Đorđe 17-12-2019 11:00

Učionica10

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Boškov dr Veronika 11-12-2019 13:00

Učionica9

Uvod u programiranje (Bol. 16) Savić dr Ninoslava 20-12-2019 12:00

Učionica13

Programski jezici I (Pre Bol.) Savić dr Ninoslava 20-12-2019 12:00

Učionica13

Računovodstvo trgovinskih preduzeća (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 18-12-2019 12:00

Učionica14

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 09-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 09-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Pre Bol.) Roganović dr Milijana 10-12-2019 11:00

Učionica11

Tehnike međunarodnog poslovanja (Pre Bol.) Damnjanović dr Jelena 11-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Ekonomika preduzeća (Bol. 17) Komnenić dr Biserka 11-12-2019 16:00

Učionica10

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Komnenić dr Biserka 11-12-2019 16:00

Učionica10

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Komnenić dr Biserka 11-12-2019 16:00

Učionica10

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Komnenić dr Biserka 11-12-2019 16:00

Učionica10

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Račić dr Željko 18-12-2019 16:00

Učionica10

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Račić dr Željko 18-12-2019 16:00

Učionica10

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Račić dr Željko 18-12-2019 16:00

Učionica10

Bankarstvo (Bol. 17) Račić dr Željko 18-12-2019 16:00

Učionica10

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 20-12-2019 16:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 20-12-2019 16:00

Amfiteatar1

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 20-12-2019 16:00

Amfiteatar1

Korporativno upravljanje (Bol. 17) Ljubojević dr Gordana 12-12-2019 11:00

Amfiteatar1

Osnovi preduzetništva (Bol. 17) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 20-12-2019 16:00

Amfiteatar1

Upravljanje porodičnim poslovima (Pre Bol.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 20-12-2019 16:00

Amfiteatar1

Sociologija (Bol. 16) Vuksanović dr Gordana 12-12-2019 16:00

Učionica12

Sociologija (Bol. 17) Vuksanović dr Gordana 12-12-2019 16:00

Učionica12

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 12) Paunović dr Branka 16-12-2019 15:00

Učionica11

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 17) Paunović dr Branka 16-12-2019 15:00

Učionica11

Ekonomika javnog sektora (Pre Bol.) Vuković dr Marija 23-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Poslovno komuniciranje (Bol. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 16-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Liderstvo (Bol. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 16-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) Gajić dr Tamara 18-12-2019 09:00

Učionica13

Marketing u turizmu (Bol. 17) Gajić dr Tamara 18-12-2019 09:00

Učionica13

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) Gajić dr Tamara 18-12-2019 09:00

Učionica13

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) Jošanov Vrgović dr Ivana 16-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) Gajić dr Tamara 18-12-2019 09:00

Učionica13

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – MS) Živkov dr Dejan 16-12-2019 17:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 17-12-2019 11:00

Učionica10

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Ćuzović dr Đorđe 17-12-2019 11:00

Učionica10

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Ćuzović dr Đorđe 17-12-2019 11:00

Učionica10

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 16) Marošan dr Zoran 24-12-2019 10:00

Amfiteatar1

Računarske mreže (Bol. 16) Latinović dr Branko 16-12-2019 11:00

Laboratorija 4

Programski jezici II (Pre Bol.) Savić dr Ninoslava 20-12-2019 12:00

Učionica13

Marketing (Bol. 17) Jovičić dr Dragoljub 13-12-2019 09:00

Učionica13

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Ćuzović dr Đorđe 17-12-2019 11:00

Učionica10

Upravljanje rizicima (Bol. 07 – SS) Jović dr Ljiljana 18-12-2019 13:00

Učionica12

Marketing istraživanje (Bol. 12) Maksimović dr Branka 18-12-2019 09:00

Učionica10

Agroekonomija (Bol. 17) Maksimović dr Branka 18-12-2019 09:00

Učionica10

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Pre Bol.) Čolić Danijela 09-12-2019 15:00

Učionica11

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Bol. 07) Čolić Danijela 09-12-2019 15:00

Učionica11

Prvi strani poslovni jezik 1 Nemački (Bol. 17) Čolić Danijela 09-12-2019 15:00

Učionica11

Nemački poslovni jezik I (Pre Bol.) Čolić Danijela 09-12-2019 15:00

Učionica11

Nemački poslovni jezik II (Pre Bol.) Čolić Danijela 09-12-2019 15:00

Učionica11

Nemački poslovni jezik III (Pre Bol.) Čolić Danijela 09-12-2019 15:00

Učionica11

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Jović dr Ljiljana 18-12-2019 13:00

Učionica12

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Jović dr Ljiljana 18-12-2019 13:00

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik 1 Francuski (Bol. 17) Verežan Tamara 09-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik 2 Francuski (Bol. 17) Verežan Tamara 09-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Instrumenti finansiranja javnih potreba (Bol. 17 – SS) Jović dr Ljiljana 18-12-2019 13:00

Učionica12

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Jović dr Ljiljana 18-12-2019 13:00

Učionica12

Finansijska strategija i planiranje poreza (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 18-12-2019 13:00

Učionica12

Finansiranje malih i srednjih preduzeća (Bol. 17 – SS) Roganović dr Milijana 10-12-2019 11:00

Učionica11

Matematika (Bol. 17) Japundžić dr Miloš 10-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 12) Boškov dr Veronika 11-12-2019 13:00

Učionica9

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Boškov dr Veronika 11-12-2019 13:00

Učionica9

Upravljanje projektima (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 11-12-2019 13:00

Učionica9

Osnovi ekonomije (Bol. 17) Đurić dr Dejan 11-12-2019 15:00

Amfiteatar2

Poslovno okruženje (Bol. 17) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 20-12-2019 16:00

Amfiteatar1

Turistička geografija (Bol. 17) Vujko dr Aleksandra 12-12-2019 13:00

Učionica10

Menadžment događaja (Bol. 17) Vujko dr Aleksandra 12-12-2019 13:00

Učionica10

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Đurić dr Dejan 23-12-2019 09:00

Učionica12

Učionica14

Tržišno komuniciranje (Bol. 17) Jovičić dr Dragoljub 13-12-2019 09:00

Učionica13

Ponašanje potrošača (Bol. 17) Jovičić dr Dragoljub 13-12-2019 09:00

Učionica13

Međunarodno oporezivanje (Bol. 17 – SS) Vuković dr Marija 23-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Osnovi organizacije (Bol. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 16-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Napredne veb tehnologije (Bol. 16) Marković dr Suzana 12-12-2019 15:00

Laboratorija 5

Međunarodna trgovina (Bol. 17) Ćuzović dr Đorđe 17-12-2019 11:00

Učionica10

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 12) Boškov dr Veronika 11-12-2019 13:00

Učionica9

Preduzetnički menadžment (Bol. 17) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 20-12-2019 16:00

Amfiteatar1

Osnovi revizije (Bol. 17) Vlaović Begović mr Sanja 24-12-2019 09:00

Amfiteatar2

Računovodstvo (Bol. 17) Vlaović Begović mr Sanja 24-12-2019 09:00

Amfiteatar2

Ekonomika Evropske unije (Bol. 17 – MS) Jovanović dr Miroslav 10-12-2019 13:00

Učionica11

Posebni oblici turizma (Bol. 17) Dragin dr Aleksandra 23-12-2019 15:00

Učionica11

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (Bol. 12) Čolić Danijela 09-12-2019 15:00

Učionica11

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 12) Čolić Danijela 09-12-2019 15:00

Učionica11

Prvi strani poslovni jezik 2 Engleski (Bol. 17) Bikicki dr Nataša 09-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Ekonomika međunarodnih integracija (Bol. 17 – MS) Jovanović dr Miroslav 10-12-2019 13:00

Učionica11

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Damnjanović dr Jelena 11-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Damnjanović dr Jelena 11-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Damnjanović dr Jelena 11-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Uvod u veštačku inteligenciju (Bol. 16) Njegić dr Jovan 11-12-2019 16:00

Učionica11

Upravljanje finansijskim rizicima (Bol. 17 – SS) Račić dr Željko 18-12-2019 16:00

Učionica10

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Đurić dr Dejan 23-12-2019 09:00

Učionica12

Učionica14

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Đurić dr Dejan 23-12-2019 09:00

Učionica12

Učionica14

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 12) Stankov dr Biljana 13-12-2019 11:00

Učionica13

Učionica14

Osnovi preduzetništva (Bol. 17) Stankov dr Biljana 13-12-2019 11:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 23-12-2019 11:00

Učionica11

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Paunović dr Branka 16-12-2019 15:00

Učionica11

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Paunović dr Branka 16-12-2019 15:00

Učionica11

Informacioni sistemi (Bol. 16) Latinović dr Branko 16-12-2019 11:00

Laboratorija 3

Softverski inženjering (Bol. 16) Latinović dr Branko 16-12-2019 11:00

Laboratorija 3

Bankarsko poslovanje i platni promet (Bol. 17 – SS) Paunović dr Branka 16-12-2019 15:00

Učionica11

Uvod u finansije (Bol. 17) Paunović dr Branka 16-12-2019 15:00

Učionica11

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 3 (Bol. 16) Latinović dr Branko 16-12-2019 11:00

Laboratorija 3

Alati za poslovno odlučivanje (Bol. 16) Marošan dr Zoran 24-12-2019 10:00

Amfiteatar1

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Đukanović dr Slaviša 18-12-2019 12:00

Učionica14

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Đukanović dr Slaviša 18-12-2019 12:00

Učionica14

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Đukanović dr Slaviša 18-12-2019 12:00

Učionica14

Javne finansije (Bol. 12) Živkov dr Dejan 16-12-2019 17:00

Učionica12

Monetarne finansije (Bol. 17 – SS) Živkov dr Dejan 16-12-2019 17:00

Učionica12

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 23-12-2019 11:00

Učionica11

Projektovanje sistema elektronskog poslovanja (Bol. 07 – SS) Savić dr Ninoslava 20-12-2019 12:00

Učionica13

Ekologija i održivi razvoj u turizmu (Bol. 17) Stojanović dr Vladimir 11-12-2019 11:30

Učionica11

Međunarodne organizacije i integracije (Bol. 12) Damnjanović dr Jelena 11-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Međunarodna ekonomija (Bol. 17) Damnjanović dr Jelena 11-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Ekološki menadžment (Bol. 17) Đukanović dr Slaviša 18-12-2019 12:00

Učionica14

Primena informacionih tehnologija (Bol. 17) Marošan dr Zoran 24-12-2019 10:00

Amfiteatar1

Osnovi organizacije (Bol. 17) Stankov dr Biljana 13-12-2019 11:00

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 16) Čolić Danijela 09-12-2019 15:00

Učionica11

Prvi strani poslovni jezik 2 Nemački (Bol. 17) Čolić Danijela 09-12-2019 15:00

Učionica11

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 16) Bikicki dr Nataša 09-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (Bol. 16) Verežan Tamara 09-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 16) Japundžić dr Miloš 10-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Operaciona istraživanja (Bol. 16) Japundžić dr Miloš 10-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 07) Japundžić dr Miloš 10-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 07) Boškov dr Veronika 11-12-2019 13:00

Učionica9

Upravljanje intelektualnom svojinom (Bol. 16) Komnenić dr Biserka 11-12-2019 16:00

Učionica10

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Njegić dr Jovan 11-12-2019 16:00

Učionica11

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Njegić dr Jovan 11-12-2019 16:00

Učionica11

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – SS) Njegić dr Jovan 11-12-2019 16:00

Učionica11

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Njegić dr Jovan 11-12-2019 16:00

Učionica11

Istraživanje tržišta (Bol. 17) Šolak dr Zdravko 13-12-2019 15:00

Amfiteatar1

Prirodni resursi u turizmu (Bol. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 16-12-2019 09:00

Učionica14

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 16-12-2019 09:00

Učionica14

Integrisani razvojni alati (Bol. 16) Latinović dr Branko 16-12-2019 11:00

Laboratorija 4

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Paunović dr Branka 16-12-2019 15:00

Učionica11

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 16) Marošan dr Zoran 24-12-2019 10:00

Amfiteatar1

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 16) Marošan dr Zoran 24-12-2019 10:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (TH) Tema 3 (Bol. 12) Marošan dr Zoran 24-12-2019 10:00

Amfiteatar1

Primena informacionih tehnologija (Bol. 16) Marošan dr Zoran 24-12-2019 10:00

Amfiteatar1

Interakcija čovek računar (Bol. 16) Marošan dr Zoran 24-12-2019 10:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 16-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Živkov dr Dejan 16-12-2019 17:00

Učionica12

Arhitektura računarskih sistema (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 24-12-2019 14:00

Učionica10

Bezbednost informacionih sistema (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 24-12-2019 14:00

Učionica10

Operativni sistemi (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 24-12-2019 14:00

Učionica10

Internet stvari (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 24-12-2019 14:00

Učionica10

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 2 (Bol. 16) Marošan dr Zoran 24-12-2019 10:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 1 (Bol. 16) Marošan dr Zoran 24-12-2019 10:00

Amfiteatar1

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 16) Savić dr Ninoslava 20-12-2019 12:00

Učionica13

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 16) Savić dr Ninoslava 20-12-2019 12:00

Učionica13

Digitalni marketing (Bol. 16) Savić dr Ninoslava 20-12-2019 12:00

Učionica13

Trgovinski menadžment (Bol. 12) Roganović dr Milijana 10-12-2019 11:00

Učionica11

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 16) Bikicki dr Nataša 09-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Ekonomika preduzeća (Bol. 17) Šolak dr Zdravko 13-12-2019 15:00

Amfiteatar1

Osnovi ekonomije (Bol. 16) Đurić dr Dejan 11-12-2019 15:00

Amfiteatar2

Poslovna statistika (Bol. 17) Papić Blagojević dr Nataša 11-12-2019 09:00

Učionica13

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 16-12-2019 09:00

Učionica14

Spoljnotrgovinsko poslovanje (Bol. 12) Stankov dr Biljana 13-12-2019 11:00

Učionica13

Učionica14

Menadžment nabavke (Bol. 12) Stankov dr Biljana 13-12-2019 11:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 4 (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 24-12-2019 14:00

Učionica10

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 24-12-2019 14:00

Učionica10

Konkurentnost preduzeća i privrede (Bol. 07 – SS) Đurić dr Dejan 23-12-2019 09:00

Učionica12

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 16) Čolić Danijela 09-12-2019 15:00

Učionica11

Energetska bezbednost (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 18-12-2019 12:00

Učionica14

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) Jović dr Ljiljana 18-12-2019 13:00

Učionica12

Osnovi računovodstva (Pre Bol.) Borović dr Natalija 10-12-2019 09:00

Učionica10

Strukture podataka i algoritmi (Pre Bol.) Lončar dr Sanja 10-12-2019 11:00

Učionica10

Menadžment usluga (Bol. 12) Roganović dr Milijana 10-12-2019 11:00

Učionica11

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) Roganović dr Milijana 10-12-2019 11:00

Učionica11

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Roganović dr Milijana 10-12-2019 11:00

Učionica11

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) Boškov dr Veronika 11-12-2019 13:00

Učionica9

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) Boškov dr Veronika 11-12-2019 13:00

Učionica9

Osnovi ekonomije (Bol. 07) Đurić dr Dejan 11-12-2019 15:00

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Damnjanović dr Jelena 11-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) Damnjanović dr Jelena 11-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 11-12-2019 16:00

Učionica11

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 20-12-2019 16:00

Amfiteatar1

Poslovno pravo (Pre Bol.) Ljubojević dr Gordana 12-12-2019 11:00

Amfiteatar1

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 20-12-2019 16:00

Amfiteatar1

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) Vujko dr Aleksandra 12-12-2019 13:00

Učionica10

Sportsko rekreativni turizam (Bol. 12) Vujko dr Aleksandra 12-12-2019 13:00

Učionica10

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) Vujko dr Aleksandra 12-12-2019 13:00

Učionica10

Osnovi turizma (Pre Bol.) Vujko dr Aleksandra 12-12-2019 13:00

Učionica10

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) Vuksanović dr Gordana 12-12-2019 16:00

Učionica12

Socijalno preduzetništvo (Pre Bol.) Vuksanović dr Gordana 12-12-2019 16:00

Učionica12

Osnovi preduzetništva (Pre Bol.) Stankov dr Biljana 13-12-2019 11:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 12) Milić dr Dragana 13-12-2019 13:00

Učionica13

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) Šolak dr Zdravko 13-12-2019 15:00

Amfiteatar1

Ekonomika turizma (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 23-12-2019 11:00

Učionica11

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) Paunović dr Branka 16-12-2019 15:00

Učionica11

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 16-12-2019 09:00

Učionica14

Menadžment turističke destinacije (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 16-12-2019 09:00

Učionica14

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 16-12-2019 09:00

Učionica14

Softverski inženjering (Pre Bol.) Latinović dr Branko 16-12-2019 11:00

Laboratorija 3

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) Latinović dr Branko 16-12-2019 11:00

Laboratorija 3

Razvoj poslovnih aplikacija (Bol. 16) Latinović dr Branko 16-12-2019 11:00

Laboratorija 3

Elektronska trgovina (Bol. 12) Latinović dr Branko 16-12-2019 11:00

Laboratorija 3

Informacioni sistemi u turizmu (Bol. 12) Latinović dr Branko 16-12-2019 11:00

Laboratorija 3

Elektronski sistemi plaćanja (Bol. 12) Latinović dr Branko 16-12-2019 11:00

Laboratorija 3

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Živkov dr Dejan 16-12-2019 17:00

Učionica12

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Đurić dr Dejan 23-12-2019 09:00

Učionica12

Učionica14

Osnovi turizma (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 16-12-2019 09:00

Učionica14

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 16) Marošan dr Zoran 24-12-2019 10:00

Amfiteatar1

Sistemi za upravljanje bazama podataka (Pre Bol.) Savić dr Ninoslava 20-12-2019 12:00

Učionica13

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) Vlaović Begović mr Sanja 24-12-2019 09:00

Amfiteatar2

Poslovna statistika (Pre Bol.) Papić Blagojević dr Nataša 11-12-2019 09:00

Učionica13

Investiciono bankarstvo (Bol. 12) Račić dr Željko 16-12-2019 16:00

Učionica11

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Đukanović dr Slaviša 18-12-2019 12:00

Učionica14

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) Ćuzović dr Đorđe 17-12-2019 11:00

Učionica10

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (Bol. 07) Čolić Danijela 09-12-2019 15:00

Učionica11

Francuski poslovni jezik 1 (Pre Bol.) Verežan Tamara 09-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Francuski poslovni jezik 2 (Pre Bol.) Verežan Tamara 09-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Francuski poslovni jezik 3 (Pre Bol.) Verežan Tamara 09-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Drugi strani poslovni jezik – francuski (Pre Bol.) Verežan Tamara 09-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Personalne finansije (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 18-12-2019 13:00

Učionica12

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 18-12-2019 13:00

Učionica12

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 07) Roganović dr Milijana 10-12-2019 11:00

Učionica11

Operativni menadžment (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 11-12-2019 13:00

Učionica9

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 07) Boškov dr Veronika 11-12-2019 13:00

Učionica9

Tehnike i oblici međunarodnog poslovanja (Bol. 07) Damnjanović dr Jelena 11-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Komnenić dr Biserka 11-12-2019 16:00

Učionica10

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Njegić dr Jovan 11-12-2019 16:00

Učionica11

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Račić dr Željko 18-12-2019 16:00

Učionica10

Poslovno okruženje (Bol. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 20-12-2019 16:00

Amfiteatar1

Poslovanje sa Evropskom unijom (Bol. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 20-12-2019 16:00

Amfiteatar1

Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata (Pre Bol.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 20-12-2019 16:00

Amfiteatar1

Osnovi menadžmenta (Bol. 07) Đurić dr Dejan 23-12-2019 09:00

Učionica12

Učionica14

Turistička geografija (Pre Bol.) Vujko dr Aleksandra 12-12-2019 13:00

Učionica10

Upravljanje turističkim preduzećima (Pre Bol.) Vujko dr Aleksandra 12-12-2019 13:00

Učionica10

Sociologija (Bol. 07) Vuksanović dr Gordana 12-12-2019 16:00

Učionica12

Tržišno komuniciranje (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 13-12-2019 09:00

Učionica13

Ponašanje potrošača (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 13-12-2019 09:00

Učionica13

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 07) Šolak dr Zdravko 13-12-2019 15:00

Amfiteatar1

Menadžment zdravstvene zaštite (Bol. 07) Šolak dr Zdravko 13-12-2019 15:00

Amfiteatar1

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 07) Vuković dr Marija 23-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Paunović dr Branka 16-12-2019 15:00

Učionica11

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Vuković dr Marija 23-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Vuković dr Marija 23-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Vuković dr Marija 23-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Osiguranje (Bol. 07) Vuković dr Marija 23-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Primena informacionih tehnologija (Bol. 07) Marošan dr Zoran 24-12-2019 10:00

Amfiteatar1

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 12) Kuzman dr Boris 17-12-2019 12:00

Učionica11

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) Jošanov Vrgović dr Ivana 16-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Poznavanje robe (Bol. 07) Maksimović dr Branka 18-12-2019 09:00

Učionica10

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 18-12-2019 12:00

Učionica14

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 18-12-2019 12:00

Učionica14

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 18-12-2019 12:00

Učionica14

Berzansko poslovanje (Bol. 17 – SS) Živkov dr Dejan 16-12-2019 17:00

Učionica12

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Papić Blagojević dr Nataša 11-12-2019 09:00

Učionica13

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 07) Papić Blagojević dr Nataša 11-12-2019 09:00

Učionica13

Aktuarstvo (Bol. 07) Papić Blagojević dr Nataša 11-12-2019 09:00

Učionica13

Analiza finansijskih izveštaja (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 24-12-2019 09:00

Amfiteatar2

Vrednovanje preduzeća (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 24-12-2019 09:00

Amfiteatar2

Finansijsko računovodstvo (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 24-12-2019 09:00

Amfiteatar2

Upravljačko računovodstvo (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 24-12-2019 09:00

Amfiteatar2

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) Vujko dr Aleksandra 12-12-2019 13:00

Učionica10

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 18-12-2019 12:00

Učionica14

Preduzetništvo (Bol. 07) Stankov dr Biljana 13-12-2019 11:00

Učionica13

Učionica14

Uvod u finansijsko poslovanje (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 18-12-2019 12:00

Učionica14

Nemački poslovni jezik I (Pre Bol.) Čolić Danijela 09-12-2019 15:00

Učionica11

Nemački poslovni jezik II (Pre Bol.) Čolić Danijela 09-12-2019 15:00

Učionica11

Nemački poslovni jezik III (Pre Bol.) Čolić Danijela 09-12-2019 15:00

Učionica11

Poslovno planiranje (Bol. 07 – SS) Đukanović dr Slaviša 18-12-2019 12:00

Učionica14

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) Đukanović dr Slaviša 18-12-2019 12:00

Učionica14

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 18-12-2019 12:00

Učionica14

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 09-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 09-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 09-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 09-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 09-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik III – francuski (Bol. 07) Verežan Tamara 09-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Drugi strani poslovni jezik – francuski (Bol. 07) Verežan Tamara 09-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik II – francuski (Bol. 07) Verežan Tamara 09-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (Bol. 07) Verežan Tamara 09-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 07) Roganović dr Milijana 10-12-2019 11:00

Učionica11

Stručna praksa 2 (PB) Tema 4 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 11-12-2019 13:00

Učionica9

Upravljanje kvalitetom (Bol. 07) Boškov dr Veronika 11-12-2019 13:00

Učionica9

Upravljanje projektima (Bol. 07 – SS) Boškov dr Veronika 11-12-2019 13:00

Učionica9

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) Boškov dr Veronika 11-12-2019 13:00

Učionica9

Međunarodno poslovanje (Bol. 07) Damnjanović dr Jelena 11-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Poslovna etika (Pre Bol.) Ljubojević dr Gordana 12-12-2019 11:00

Amfiteatar1

Turistička legislativa (Pre Bol.) Ljubojević dr Gordana 12-12-2019 11:00

Amfiteatar1

Osnovi turizma (Bol. 07) Vujko dr Aleksandra 12-12-2019 13:00

Učionica10

Stručna praksa 2 (TR) Tema 3 (Bol. 07) Đurić dr Dejan 23-12-2019 09:00

Učionica12

Učionica14

Menadžment medijskih sistema (Bol. 07) Vuksanović dr Gordana 12-12-2019 16:00

Učionica12

Tržišno poslovanje (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 13-12-2019 09:00

Učionica13

Međunarodni marketing (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 13-12-2019 09:00

Učionica13

Marketing istraživanje (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 13-12-2019 09:00

Učionica13

Upravljanje rastom preduzeća (Pre Bol.) Đurić dr Dejan 23-12-2019 09:00

Učionica12

Učionica14

Konkurentnost preduzeća i privrede (Bol. 07 – SS) Šolak dr Zdravko 13-12-2019 15:00

Amfiteatar1

Menadžment turističke destinacije (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 23-12-2019 11:00

Učionica11

Stručna praksa 2 (TH) Tema 1 (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 23-12-2019 11:00

Učionica11

Menadžment turističke destinacije (Pre Bol.) Bošković dr Tatjana 23-12-2019 11:00

Učionica11

Trgovinski marketing (Pre Bol.) Bošković dr Tatjana 23-12-2019 11:00

Učionica11

Objektno-orijentisano projektovanje (Bol. 07 – SS) Latinović dr Branko 16-12-2019 11:00

Laboratorija 3

Uvod u finansijsko poslovanje (Pre Bol.) Paunović dr Branka 16-12-2019 15:00

Učionica11

Sistemi za elektronsko učenje (Bol. 07 – SS) Marošan dr Zoran 24-12-2019 10:00

Amfiteatar1

Poslovni informacioni sistemi (Bol. 07 – SS) Marošan dr Zoran 24-12-2019 10:00

Amfiteatar1

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 07) Gajić dr Tamara 18-12-2019 09:00

Učionica13

Agroekonomija (Bol. 07) Maksimović dr Branka 18-12-2019 09:00

Učionica10

Projektovanje veb aplikacija (Pre Bol.) Ranitović dr Predrag 24-12-2019 14:00

Učionica10

Internet marketing (Bol. 07 – SS) Ćuzović dr Đorđe 17-12-2019 11:00

Učionica10

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 07) Savić dr Ninoslava 20-12-2019 12:00

Učionica13

Primenjeno programiranje (Bol. 07) Savić dr Ninoslava 20-12-2019 12:00

Učionica13

Primena integrisanih razvojnih alata (Bol. 07 – SS) Savić dr Ninoslava 20-12-2019 12:00

Učionica13

Baze podataka (Bol. 07) Savić dr Ninoslava 20-12-2019 12:00

Učionica13

Softverski inženjering (Bol. 07) Latinović dr Branko 16-12-2019 11:00

Laboratorija 3

Upravljanje porodičnim poslovima (Bol. 07 – SS) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 20-12-2019 16:00

Amfiteatar1

Forenzičko računovodstvo i revizija (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 24-12-2019 09:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 18-12-2019 12:00

Učionica14

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 18-12-2019 12:00

Učionica14

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 09-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 09-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 09-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 09-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (Bol. 12) Verežan Tamara 09-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Osnovi organizacije (Bol. 12) Boškov dr Veronika 11-12-2019 13:00

Učionica9

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 11-12-2019 13:00

Učionica9

Upravljanje projektima (Bol. 07 – SS) Boškov dr Veronika 11-12-2019 13:00

Učionica9

Ekonomija znanja (Bol. 07) Komnenić dr Biserka 11-12-2019 16:00

Učionica10

Bankarstvo (Bol. 12) Račić dr Željko 18-12-2019 16:00

Učionica10

Finansijski menadžment (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 11-12-2019 16:00

Učionica11

Personalne finansije (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 11-12-2019 16:00

Učionica11

Poslovno okruženje (Bol. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 20-12-2019 16:00

Amfiteatar1

Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata (Pre Bol.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 20-12-2019 16:00

Amfiteatar1

Poslovna etika (Pre Bol.) Ljubojević dr Gordana 12-12-2019 11:00

Amfiteatar1

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) Đurić dr Dejan 23-12-2019 09:00

Učionica12

Učionica14

Sociologija (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 12-12-2019 16:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Šolak dr Zdravko 13-12-2019 15:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Paunović dr Branka 16-12-2019 15:00

Učionica11

Bankarsko poslovanje i platni promet (Bol. 07 – SS) Paunović dr Branka 16-12-2019 15:00

Učionica11

Međunarodno oporezivanje (Bol. 12) Vuković dr Marija 23-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) Vuković dr Marija 23-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Finansijska strategija i planiranje poreza (Pre Bol.) Vuković dr Marija 23-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Osnovi informaciono-komunikacionih tehnologija (Pre Bol.) Marošan dr Zoran 24-12-2019 10:00

Amfiteatar1

Osnovi turizma (Pre Bol.) Gajić dr Tamara 18-12-2019 09:00

Učionica13

Međunarodni turizam (Pre Bol.) Gajić dr Tamara 18-12-2019 09:00

Učionica13

Upravljanje turističkim preduzećima (Pre Bol.) Gajić dr Tamara 18-12-2019 09:00

Učionica13

Tehnologija proizvodnje hrane (Pre Bol.) Maksimović dr Branka 18-12-2019 09:00

Učionica10

Poznavanje robe (Pre Bol.) Maksimović dr Branka 18-12-2019 09:00

Učionica10

Marketing (Pre Bol.) Maksimović dr Branka 18-12-2019 09:00

Učionica10

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 18-12-2019 12:00

Učionica14

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 07) Ranitović dr Predrag 24-12-2019 14:00

Učionica10

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 23-12-2019 11:00

Učionica11

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 12) Čolić Danijela 09-12-2019 15:00

Učionica11

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 24-12-2019 09:00

Amfiteatar2

Računovodstvo banaka i finansijskih institucija (Bol. 07 – SS) Vlaović Begović mr Sanja 24-12-2019 09:00

Amfiteatar2

Vrednovanje preduzeća (Pre Bol.) Vlaović Begović mr Sanja 24-12-2019 09:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 09-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Osnovi ekonomije (Bol. 12) Đurić dr Dejan 11-12-2019 15:00

Amfiteatar2

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 12) Papić Blagojević dr Nataša 11-12-2019 09:00

Učionica13

Poslovno pravo (Bol. 12) Ljubojević dr Gordana 12-12-2019 11:00

Amfiteatar1

Preduzetništvo (Bol. 12) Stankov dr Biljana 13-12-2019 11:00

Učionica13

Učionica14

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 24-12-2019 09:00

Amfiteatar2

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) Đurić dr Dejan 23-12-2019 09:00

Učionica12

Učionica14

Agroekonomija (Bol. 12) Maksimović dr Branka 18-12-2019 09:00

Učionica10

Javne finansije (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 18-12-2019 13:00

Učionica12

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 09-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 09-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 09-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 18-12-2019 13:00

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik III – francuski (Bol. 12) Verežan Tamara 09-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Drugi strani poslovni jezik – francuski (Bol. 12) Verežan Tamara 09-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik II – francuski (Bol. 12) Verežan Tamara 09-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Javne finansije i budžetiranje (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 18-12-2019 13:00

Učionica12

Budžetiranje, planiranje i kontrola profita (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 18-12-2019 13:00

Učionica12

Preduzetničke finansije (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 18-12-2019 13:00

Učionica12

Izrada i implementacija biznis plana (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 11-12-2019 13:00

Učionica9

Ekonomika preduzeća (Bol. 12) Komnenić dr Biserka 11-12-2019 16:00

Učionica10

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 12) Njegić dr Jovan 11-12-2019 16:00

Učionica11

Finansijske institucije i tržišta (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 11-12-2019 16:00

Učionica11

Turistička geografija (Bol. 12) Vujko dr Aleksandra 12-12-2019 13:00

Učionica10

Psihologija (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 12-12-2019 16:00

Učionica12

Tržišno komuniciranje (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 12-12-2019 16:00

Učionica12

Geopolitika (Bol. 12) Đurić dr Dejan 23-12-2019 09:00

Učionica12

Učionica14

Socijalno preduzetništvo (Pre Bol.) Vuksanović dr Gordana 12-12-2019 16:00

Učionica12

Marketing (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 13-12-2019 09:00

Učionica13

Marketing istraživanje (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 13-12-2019 09:00

Učionica13

Ponašanje potrošača (Bol. 12) Šolak dr Zdravko 13-12-2019 15:00

Amfiteatar1

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 12) Vuković dr Marija 23-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Finansijske institucije i tržišta (Pre Bol.) Paunović dr Branka 16-12-2019 15:00

Učionica11

Osiguranje (Bol. 12) Vuković dr Marija 23-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Trgovinski menadžment (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 17-12-2019 11:00

Učionica10

Elektronska trgovina (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 17-12-2019 11:00

Učionica10

Međunarodna trgovina (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 17-12-2019 11:00

Učionica10

Menadžment usluga (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 17-12-2019 11:00

Učionica10

Poslovno komuniciranje (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 16-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Aktuarstvo (Bol. 12) Papić Blagojević dr Nataša 11-12-2019 09:00

Učionica13

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Bol. 12) Čolić Danijela 09-12-2019 15:00

Učionica11

Vrednovanje preduzeća (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 24-12-2019 09:00

Amfiteatar2

Osnovi revizije (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 24-12-2019 09:00

Amfiteatar2

Vrednovanje preduzeća (Pre Bol.) Vlaović Begović mr Sanja 24-12-2019 09:00

Amfiteatar2

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 09-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 09-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Investiciono bankarstvo (Bol. 12) Živkov dr Dejan 16-12-2019 17:00

Učionica12

Menadžment nabavke (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 13-12-2019 09:00

Učionica13

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Gajić dr Tamara 18-12-2019 09:00

Učionica13

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 24-12-2019 09:00

Amfiteatar2

Upravljačko računovodstvo (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 24-12-2019 09:00

Amfiteatar2

Poznavanje robe (Bol. 12) Maksimović dr Branka 18-12-2019 09:00

Učionica10

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) Vujko dr Aleksandra 12-12-2019 13:00

Učionica10

Prirodni resursi u turizmu (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 16-12-2019 09:00

Učionica14

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 16-12-2019 09:00

Učionica14

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) Gajić dr Tamara 18-12-2019 09:00

Učionica13

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 12) Vujko dr Aleksandra 12-12-2019 13:00

Učionica10

Tržišno poslovanje (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 13-12-2019 09:00

Učionica13

Sportsko rekreativni turizam (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 16-12-2019 09:00

Učionica14

Upravljanje kvalitetom (Bol. 12) Boškov dr Veronika 11-12-2019 13:00

Učionica9

Ekonomika turizma (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 23-12-2019 11:00

Učionica11

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 12) Savić dr Ninoslava 20-12-2019 12:00

Učionica13

Trgovinski menadžment (Bol. 07) Damnjanović dr Jelena 11-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Komnenić dr Biserka 11-12-2019 16:00

Učionica10

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 07) Paunović dr Branka 16-12-2019 15:00

Učionica11

Stručna praksa 2 (FR) Tema 2 (Bol. 12) Vuković dr Marija 23-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Trgovinski menadžment (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 17-12-2019 11:00

Učionica10

Trgovinski menadžment (Pre Bol.) Ćuzović dr Đorđe 17-12-2019 11:00

Učionica10

Poslovna matematika (Pre Bol.) Lončar dr Sanja 17-12-2019 11:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (FR) Tema 4 (Bol. 12) Vlaović Begović mr Sanja 24-12-2019 09:00

Amfiteatar2

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 20-12-2019 16:00

Amfiteatar1

Osnovi organizacije (Bol. 12) Stankov dr Biljana 13-12-2019 11:00

Učionica13

Učionica14

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 16-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Osnovi organizacije (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 16-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 18-12-2019 12:00

Učionica14

Međunarodno oporezivanje (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 18-12-2019 13:00

Učionica12

Bankarstvo (Bol. 07) Račić dr Željko 18-12-2019 16:00

Učionica10

Menadžment turističke destinacije (Bol. 07) Gajić dr Tamara 18-12-2019 09:00

Učionica13

Matematika (Bol. 07) Japundžić dr Miloš 10-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Poslovanje sa Evropskom unijom (Bol. 07) Damnjanović dr Jelena 11-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Finansijski menadžment (Bol. 07) Njegić dr Jovan 11-12-2019 16:00

Učionica11

Marketing (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 13-12-2019 09:00

Učionica13

Geopolitika (Bol. 07) Đurić dr Dejan 23-12-2019 09:00

Učionica12

Učionica14

Tržišno poslovanje (Bol. 07) Šolak dr Zdravko 13-12-2019 15:00

Amfiteatar1

Međunarodno oporezivanje (Bol. 07) Vuković dr Marija 23-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Osnovi menadžmenta (Bol. 07) Jošanov Vrgović dr Ivana 16-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Primena internet tehnologija (Bol. 07) Ranitović dr Predrag 24-12-2019 14:00

Učionica10

Nacionalna ekonomija (Bol. 07) Đurić dr Dejan 23-12-2019 09:00

Učionica12

Učionica14

Matematika (Bol. 07) Lončar dr Sanja 17-12-2019 11:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (PB) Tema 1 (Bol. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 20-12-2019 16:00

Amfiteatar1

Poslovno pravo (Bol. 07) Ljubojević dr Gordana 12-12-2019 11:00

Amfiteatar1

Principi javne administracije (Bol. 07) Đurić dr Dejan 23-12-2019 09:00

Učionica12

Učionica14

Osnovi organizacije (Bol. 07) Stankov dr Biljana 13-12-2019 11:00

Učionica13

Učionica14

Turistička geografija (Bol. 12) Gajić dr Tamara 18-12-2019 09:00

Učionica13

Poslovno komuniciranje (Bol. 07) Jošanov Vrgović dr Ivana 16-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 07) Ranitović dr Predrag 24-12-2019 14:00

Učionica10

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 24-12-2019 09:00

Amfiteatar2

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 12) Šolak dr Zdravko 13-12-2019 15:00

Amfiteatar1

Međunarodna ekonomija (Bol. 12) Damnjanović dr Jelena 11-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 11-12-2019 13:00

Učionica9

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 11-12-2019 13:00

Učionica9

Stručna praksa 2 (PB) Tema 3 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 11-12-2019 13:00

Učionica9

Stručna praksa 2 (TR) Tema 1 (Bol. 07) Ljubojević dr Gordana 12-12-2019 11:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (PI) Tema 1 (Bol. 07) Marošan dr Zoran 24-12-2019 10:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (PB) Tema 1 (Bol. 07) Maksimović dr Branka 18-12-2019 09:00

Učionica10

Stručna praksa 1 (TR) Tema 2 (Bol. 07) Maksimović dr Branka 18-12-2019 09:00

Učionica10

Stručna praksa 2 (PB) Tema 1 (Bol. 07) Živkov dr Dejan 16-12-2019 17:00

Učionica12

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 17-12-2019 11:00

Učionica10

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 07) Ranitović dr Predrag 24-12-2019 14:00

Učionica10

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 07) Vuković dr Marija 23-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 23-12-2019 11:00

Učionica11

Stručna praksa 2 (TH) Tema 3 (Bol. 07) Savić dr Ninoslava 20-12-2019 12:00

Učionica13

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 07) Komnenić dr Biserka 11-12-2019 16:00

Učionica10

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 12) Roganović dr Milijana 10-12-2019 11:00

Učionica11

Stručna praksa 2 (PI) Tema 4 (Bol. 07) Roganović dr Milijana 10-12-2019 11:00

Učionica11

Stručna praksa 1 (PB) Tema 2 (Bol. 12) Boškov dr Veronika 11-12-2019 13:00

Učionica9

Stručna praksa 1 (PB) Tema 3 (Bol. 12) Boškov dr Veronika 11-12-2019 13:00

Učionica9

Stručna praksa 1 (PB) Tema 1 (Bol. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 20-12-2019 16:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (TH) Tema 1 (Bol. 12) Vujko dr Aleksandra 12-12-2019 13:00

Učionica10

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 07) Vujko dr Aleksandra 12-12-2019 13:00

Učionica10

Stručna praksa 1 (TH) Tema 3 (Bol. 12) Latinović dr Branko 16-12-2019 11:00

Laboratorija 3

Stručna praksa 1 (TR) Tema 2 (Bol. 12) Maksimović dr Branka 18-12-2019 09:00

Učionica10

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 07) Ranitović dr Predrag 24-12-2019 14:00

Učionica10

Izrada i implementacija biznis plana (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 11-12-2019 13:00

Učionica9

Trgovinski menadžment (Pre Bol.) Damnjanović dr Jelena 11-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 07 – SS) Njegić dr Jovan 11-12-2019 16:00

Učionica11

Upravljanje rizicima (Bol. 07 – SS) Njegić dr Jovan 11-12-2019 16:00

Učionica11

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 12-12-2019 16:00

Učionica12

Životno i neživotno osiguranje (Bol. 07 – SS) Milić dr Dragana 13-12-2019 13:00

Učionica13

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) Šolak dr Zdravko 13-12-2019 15:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 16-12-2019 09:00

Učionica14

Stručna praksa 2 (TH) Tema 2 (Bol. 07) Paunović dr Branka 16-12-2019 15:00

Učionica11

Stručna praksa 2 (FR) Tema 2 (Bol. 07) Vuković dr Marija 23-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) Jošanov Vrgović dr Ivana 16-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 07) Maksimović dr Branka 18-12-2019 09:00

Učionica10

Stručna praksa 1 (TR) Tema 4 (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 17-12-2019 11:00

Učionica10

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 17-12-2019 11:00

Učionica10

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 16-12-2019 09:00

Učionica14

Stručna praksa 2 (PI) Tema 2 (Bol. 07) Savić dr Ninoslava 20-12-2019 12:00

Učionica13

Stručna praksa 2 (TR) Tema 3 (Bol. 12) Đurić dr Dejan 23-12-2019 09:00

Učionica12

Učionica14

Stručna praksa 2 (TH) Tema 2 (Bol. 12) Paunović dr Branka 16-12-2019 15:00

Učionica11

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 12) Gajić dr Tamara 18-12-2019 09:00

Učionica13

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 12) Savić dr Ninoslava 20-12-2019 12:00

Učionica13

Finansijski menadžment (Bol. 07) Komnenić dr Biserka 11-12-2019 16:00

Učionica10

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) Komnenić dr Biserka 11-12-2019 16:00

Učionica10

Poslovna statistika (Pre Bol.) Šolak dr Zdravko 13-12-2019 15:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (TH) Tema 1 (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 24-12-2019 09:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 09-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski (Bol. 17) Bikicki dr Nataša 09-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Ekonomika preduzeća (Bol. 12) Šolak dr Zdravko 13-12-2019 15:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Živkov dr Dejan 16-12-2019 17:00

Učionica12

Diskretne matematičke strukture (Bol. 16) Lončar dr Sanja 17-12-2019 11:00

Amfiteatar1

Ekonomika turizma (Bol. 17) Bošković dr Tatjana 23-12-2019 11:00

Učionica11

Finansijski menadžment (Bol. 12) Komnenić dr Biserka 11-12-2019 16:00

Učionica10

Poslovno planiranje (Bol. 07 – SS) Đukanović dr Slaviša 18-12-2019 12:00

Učionica14

Osnovi makroekonomske analize za poslovno odlučivanje (Pre Bol.) Đurić dr Dejan 23-12-2019 09:00

Učionica12

Učionica14

Ekološki menadžment (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 18-12-2019 12:00

Učionica14

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 18-12-2019 12:00

Učionica14

Bankarski menadžment (Bol. 12) Račić dr Željko 18-12-2019 16:00

Učionica10

Nacionalna ekonomija (Bol. 17) Đurić dr Dejan 23-12-2019 09:00

Učionica12

Učionica14

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Ćuzović dr Đorđe 17-12-2019 11:00

Učionica10

Komercijalno poslovanje (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 17-12-2019 11:00

Učionica10

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 18-12-2019 13:00

Učionica12

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Jović dr Ljiljana 18-12-2019 13:00

Učionica12

Konkurentnost preduzeća i privrede (Bol. 17 – MS) Đurić dr Dejan 23-12-2019 09:00

Učionica12

Učionica14

Osnovi organizacije (Bol. 07) Boškov dr Veronika 11-12-2019 13:00

Učionica9

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 07) Njegić dr Jovan 11-12-2019 16:00

Učionica11

Životno i neživotno osiguranje (Bol. 07 – SS) Račić dr Željko 18-12-2019 16:00

Učionica10

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Njegić dr Jovan 11-12-2019 16:00

Učionica11

Nacionalna ekonomija (Bol. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 20-12-2019 16:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (TR) Tema 1 (Bol. 12) Ljubojević dr Gordana 12-12-2019 11:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (TH) Tema 1 (Bol. 07) Vujko dr Aleksandra 12-12-2019 13:00

Učionica10

Osnovi menadžmenta (Bol. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 16-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) Gajić dr Tamara 18-12-2019 09:00

Učionica13

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 07) Gajić dr Tamara 18-12-2019 09:00

Učionica13

Osnovi turizma (Bol. 07) Gajić dr Tamara 18-12-2019 09:00

Učionica13

Menadžment turističke destinacije (Pre Bol.) Gajić dr Tamara 18-12-2019 09:00

Učionica13

Marketing istraživanje (Bol. 07) Maksimović dr Branka 18-12-2019 09:00

Učionica10

Marketing (Bol. 07) Maksimović dr Branka 18-12-2019 09:00

Učionica10

Stručna praksa 2 (PB) Tema 4 (Bol. 07) Maksimović dr Branka 18-12-2019 09:00

Učionica10

Osnovi organizacije (Bol. 07) Jošanov Vrgović dr Ivana 16-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) Maksimović dr Branka 18-12-2019 09:00

Učionica10

Tržišno komuniciranje (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 13-12-2019 09:00

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 07) Čolić Danijela 09-12-2019 15:00

Učionica11

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 07) Čolić Danijela 09-12-2019 15:00

Učionica11

Ponašanje potrošača (Pre Bol.) Šolak dr Zdravko 13-12-2019 15:00

Amfiteatar1

Uvod u e-biznis (Pre Bol.) Savić dr Ninoslava 20-12-2019 12:00

Učionica13

Matematika (Bol. 12) Lončar dr Sanja 17-12-2019 11:00

Amfiteatar1

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 12) Roganović dr Milijana 10-12-2019 11:00

Učionica11

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 12) Boškov dr Veronika 11-12-2019 13:00

Učionica9

Matematika (Bol. 12) Japundžić dr Miloš 10-12-2019 16:00

Amfiteatar2

Projektovanje algoritama (Bol. 16) Lončar dr Sanja 17-12-2019 11:00

Amfiteatar1

Ekološki menadžment (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 18-12-2019 12:00

Učionica14

Baze podataka (Bol. 16) Savić dr Ninoslava 20-12-2019 12:00

Učionica13

Stručna praksa 1 (TR) Tema 1 (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 17-12-2019 11:00

Učionica10

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 12) Ranitović dr Predrag 24-12-2019 14:00

Učionica10

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 24-12-2019 14:00

Učionica10

Stručna praksa 2 (FR) Tema 4 (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 24-12-2019 09:00

Amfiteatar2

Metodologija istraživačkog rada (Bol. 17 – MS) Šolak dr Zdravko 13-12-2019 15:00

Amfiteatar1

Primena informacionih tehnologija (Bol. 12) Marošan dr Zoran 24-12-2019 10:00

Amfiteatar1

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 07) Vlaović Begović mr Sanja 24-12-2019 09:00

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Vuković dr Marija 23-12-2019 16:00

Amfiteatar2