Izaberite stranicu

Prijava ispita za decembarski ispitni rok će se održati od 02. do 05.12.2019. godine


Predmet Nastavnik Datum Vreme Ucionica
Теорија и анализа биланса (Пре Бол.) Vlaović Begović mr Sanja 24-12-2019 09:00

Амфитеатар2

Вредновање предузећа (Бол. 12) Paunović dr Branka 16-12-2019 15:00

Учионица11

Међународно пословно право (Бол. 07) Ljubojević dr Gordana 12-12-2019 11:00

Амфитеатар1

Трговински менаџмент (Бол. 12) Damnjanović dr Jelena 11-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 3 (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 18-12-2019 12:00

Учионица14

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 3 (Бол. 12) Bošković dr Tatjana 23-12-2019 11:00

Учионица11

Финансијско рачуноводство (Пре Бол.) Đukanović dr Slaviša 18-12-2019 12:00

Учионица14

Анализа хартија од вредности (Бол. 12) Njegić dr Jovan 11-12-2019 16:00

Учионица11

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 4 (Бол. 12) Stankov dr Biljana 13-12-2019 11:00

Учионица13

Учионица14

Производни менаџмент (Бол. 07 – СС) Šolak dr Zdravko 13-12-2019 15:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 2 (Бол. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 16-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Управљање људским ресурсима (Бол. 07 – СС) Jošanov Vrgović dr Ivana 16-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (ПБ) Тема 1 (Бол. 12) Maksimović dr Branka 18-12-2019 09:00

Учионица10

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 1 (Бол. 12) Bošković dr Tatjana 23-12-2019 11:00

Учионица11

Екологија и одрживи развој у туризму (Бол. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 16-12-2019 09:00

Учионица14

Анализа финансијских извештаја (Бол. 12) Vlaović Begović mr Sanja 24-12-2019 09:00

Амфитеатар2

Рурални туризам (Бол. 12) Bošković dr Tatjana 23-12-2019 11:00

Учионица11

Основи рачуноводства (Пре Бол.) Đukanović dr Slaviša 18-12-2019 12:00

Учионица14

Производни менаџмент (Бол. 07 – СС) Đukanović dr Slaviša 18-12-2019 12:00

Учионица14

Финансијско рачуноводство (Бол. 07) Đukanović dr Slaviša 18-12-2019 12:00

Учионица14

Финансијска стратегија и планирање пореза (Бол. 07) Jović dr Ljiljana 18-12-2019 13:00

Учионица12

Међународно опорезивање (Бол. 07) Jović dr Ljiljana 18-12-2019 13:00

Учионица12

Основи туризма (Бол. 07) Pavlović dr Nataša 10-12-2019 09:00

Учионица11

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 1 (Бол. 12) Roganović dr Milijana 10-12-2019 11:00

Учионица11

Стручна пракса I – тема 2 (Бол. 07) Roganović dr Milijana 10-12-2019 11:00

Учионица11

Управљање ризицима (Пре Бол.) Jović dr Ljiljana 18-12-2019 13:00

Учионица12

Квантитативни методи у пословном одлучивању (Бол. 12) Japundžić dr Miloš 10-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (ПБ) Тема 4 (Бол. 12) Boškov dr Veronika 11-12-2019 13:00

Учионица9

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) Boškov dr Veronika 11-12-2019 13:00

Учионица9

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 2 (Бол. 07) Boškov dr Veronika 11-12-2019 13:00

Учионица9

Тржишно комуницирање (Бол. 07) Vuksanović dr Gordana 12-12-2019 16:00

Учионица12

Основи макроекономске анализе за пословно одлучивање (Пре Бол.) Đurić dr Dejan 23-12-2019 09:00

Учионица12

Учионица14

Увод у финансијско пословање (Бол. 12) Paunović dr Branka 16-12-2019 15:00

Учионица11

Управљање инвестицијама (Бол. 17) Milić dr Dragana 13-12-2019 13:00

Учионица13

Вредновање предузећа (Бол. 17 – СС) Paunović dr Branka 16-12-2019 15:00

Учионица11

Мултимедијални системи (Бол. 16) Latinović dr Branko 16-12-2019 11:00

Лабораторија 3

Финансијска тржишта и институције (Бол. 07) Paunović dr Branka 16-12-2019 15:00

Учионица11

Вредновање предузећа (Бол. 07) Paunović dr Branka 16-12-2019 15:00

Учионица11

Стручна пракса 1 (ПИ) Тема 1 (Бол. 07) Marošan dr Zoran 24-12-2019 10:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 1 (ПИ) Тема 3 (Бол. 07) Marošan dr Zoran 24-12-2019 10:00

Амфитеатар1

Пословни апликативни системи (Бол. 12) Marošan dr Zoran 24-12-2019 10:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 2 (ПИ) Тема 4 (Бол. 07) Marošan dr Zoran 24-12-2019 10:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) Živkov dr Dejan 16-12-2019 17:00

Учионица12

Финансијско рачуноводство (Пре Бол.) Đukanović dr Slaviša 18-12-2019 12:00

Учионица14

Пословни енглески језик (Бол. 17 – МС) Bikicki dr Nataša 09-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Енглески пословни језик II (Пре Бол.) Bikicki dr Nataša 09-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Међународна пореска политика (Бол. 17 – МС) Jović dr Ljiljana 18-12-2019 13:00

Учионица12

Структуре података и алгоритми (Бол. 16) Lončar dr Sanja 10-12-2019 11:00

Учионица10

Теорија графова (Бол. 16) Japundžić dr Miloš 10-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) Boškov dr Veronika 11-12-2019 13:00

Учионица9

Пројектни менаџмент (Бол. 17 – МС) Boškov dr Veronika 11-12-2019 13:00

Учионица9

Економика међународних интеграција (Бол. 17 – МС) Damnjanović dr Jelena 11-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Економика Европске уније (Бол. 17 – МС) Damnjanović dr Jelena 11-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Менаџмент у спољној трговини (Бол. 17 – МС) Damnjanović dr Jelena 11-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Инвестирање у хартије од вредности (Бол. 17 – МС) Njegić dr Jovan 11-12-2019 16:00

Учионица11

Управљање породичним пословањем (Бол. 17 – МС) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 20-12-2019 16:00

Амфитеатар1

Пословна етика (Бол. 17) Ljubojević dr Gordana 12-12-2019 11:00

Амфитеатар1

Пословно право (Бол. 17) Ljubojević dr Gordana 12-12-2019 11:00

Амфитеатар1

Окружење пословања (Пре Бол.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 20-12-2019 16:00

Амфитеатар1

Економика трговине (Пре Бол.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 20-12-2019 16:00

Амфитеатар1

Објектно-оријентисано програмирање (Бол. 16) Marić dr Petar 12-12-2019 14:00

Лабораторија 3

Психологија (Бол. 16) Vuksanović dr Gordana 12-12-2019 16:00

Учионица12

Методологија истраживачког рада (Бол. 17 – МС) Vuksanović dr Gordana 12-12-2019 16:00

Учионица12

Психологија (Бол. 17) Vuksanović dr Gordana 12-12-2019 16:00

Учионица12

Основи предузетништва (Пре Бол.) Stankov dr Biljana 13-12-2019 11:00

Учионица13

Учионица14

Банкарско пословање (Бол. 17 – МС) Paunović dr Branka 16-12-2019 15:00

Учионица11

Јавне финансије (Бол. 12) Vuković dr Marija 23-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Савремене тенденције у јавној управи (Пре Бол.) Vuković dr Marija 23-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Пословни информациони системи (Пре Бол.) Marošan dr Zoran 24-12-2019 10:00

Амфитеатар1

Увод у примену информационих технологија у бизнису (Пре Бол.) Marošan dr Zoran 24-12-2019 10:00

Амфитеатар1

Организационо понашање (Бол. 17 – МС) Jošanov Vrgović dr Ivana 16-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Израда и имплементација бизнис плана (Бол. 07) Kuzman dr Boris 17-12-2019 12:00

Учионица11

Принципи менаџмента (Пре Бол.) Jošanov Vrgović dr Ivana 16-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Организационо понашање (Пре Бол.) Jošanov Vrgović dr Ivana 16-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Базе података (Пре Бол.) Savić dr Ninoslava 20-12-2019 12:00

Учионица13

Стратешки менаџмент технологија и иновација (Пре Бол.) Đukanović dr Slaviša 18-12-2019 12:00

Учионица14

Анализа хартија од вредности (Бол. 12) Živkov dr Dejan 16-12-2019 17:00

Учионица12

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) Živkov dr Dejan 16-12-2019 17:00

Учионица12

Инвестирање у хартије од вредности (Бол. 07 – СС) Živkov dr Dejan 16-12-2019 17:00

Учионица12

Стручна пракса I – тема 3 (Бол. 07) Ćuzović dr Đorđe 17-12-2019 11:00

Учионица10

Основи микроекономске анализе за пословно одлучивање (Пре Бол.) Đurić dr Dejan 23-12-2019 09:00

Учионица12

Учионица14

Међународно пословно финансирање (Бол. 17 – МС) Živkov dr Dejan 16-12-2019 17:00

Учионица12

Управљање финансијским ризицима (Бол. 17 – МС) Račić dr Željko 18-12-2019 16:00

Учионица10

Примена статистичких модела у пословању (Бол. 17 – МС) Papić Blagojević dr Nataša 11-12-2019 09:00

Учионица13

Инвестирање у хартије од вредности (Бол. 17 – СС) Živkov dr Dejan 16-12-2019 17:00

Учионица12

Математика (Бол. 16) Japundžić dr Miloš 10-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Израда и имплементација бизнис плана (Бол. 12) Kuzman dr Boris 17-12-2019 12:00

Учионица11

Енглески пословни језик I (Пре Бол.) Bikicki dr Nataša 09-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Корпоративне финансије (Бол. 17 – МС) Komnenić dr Biserka 11-12-2019 16:00

Учионица10

Финансијски менаџмент (Пре Бол.) Komnenić dr Biserka 11-12-2019 16:00

Учионица10

Пословне стратегије (Бол. 17 – МС) Đukanović dr Slaviša 18-12-2019 12:00

Учионица14

Глобализација (Бол. 17 – МС) Ćuzović dr Đorđe 17-12-2019 11:00

Учионица10

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) Boškov dr Veronika 11-12-2019 13:00

Учионица9

Увод у програмирање (Бол. 16) Savić dr Ninoslava 20-12-2019 12:00

Учионица13

Програмски језици I (Пре Бол.) Savić dr Ninoslava 20-12-2019 12:00

Учионица13

Рачуноводство трговинских предузећа (Пре Бол.) Đukanović dr Slaviša 18-12-2019 12:00

Учионица14

Енглески пословни језик III (Пре Бол.) Bikicki dr Nataša 09-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Други страни пословни језик – енглески (Пре Бол.) Bikicki dr Nataša 09-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Менаџмент малих и средњих предузећа (Пре Бол.) Roganović dr Milijana 10-12-2019 11:00

Учионица11

Технике међународног пословања (Пре Бол.) Damnjanović dr Jelena 11-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Економика предузећа (Бол. 17) Komnenić dr Biserka 11-12-2019 16:00

Учионица10

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) Komnenić dr Biserka 11-12-2019 16:00

Учионица10

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) Komnenić dr Biserka 11-12-2019 16:00

Учионица10

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) Komnenić dr Biserka 11-12-2019 16:00

Учионица10

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) Račić dr Željko 18-12-2019 16:00

Учионица10

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) Račić dr Željko 18-12-2019 16:00

Учионица10

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) Račić dr Željko 18-12-2019 16:00

Учионица10

Банкарство (Бол. 17) Račić dr Željko 18-12-2019 16:00

Учионица10

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 20-12-2019 16:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 20-12-2019 16:00

Амфитеатар1

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 20-12-2019 16:00

Амфитеатар1

Корпоративно управљање (Бол. 17) Ljubojević dr Gordana 12-12-2019 11:00

Амфитеатар1

Основи предузетништва (Бол. 17) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 20-12-2019 16:00

Амфитеатар1

Управљање породичним пословима (Пре Бол.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 20-12-2019 16:00

Амфитеатар1

Социологија (Бол. 16) Vuksanović dr Gordana 12-12-2019 16:00

Учионица12

Социологија (Бол. 17) Vuksanović dr Gordana 12-12-2019 16:00

Учионица12

Финансијска тржишта и институције (Бол. 12) Paunović dr Branka 16-12-2019 15:00

Учионица11

Финансијска тржишта и институције (Бол. 17) Paunović dr Branka 16-12-2019 15:00

Учионица11

Економика јавног сектора (Пре Бол.) Vuković dr Marija 23-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Пословно комуницирање (Бол. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 16-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Лидерство (Бол. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 16-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 2 (Бол. 12) Gajić dr Tamara 18-12-2019 09:00

Учионица13

Маркетинг у туризму (Бол. 17) Gajić dr Tamara 18-12-2019 09:00

Учионица13

Управљање људским ресурсима (Бол. 07 – СС) Gajić dr Tamara 18-12-2019 09:00

Учионица13

Менаџмент људских ресурса (Пре Бол.) Jošanov Vrgović dr Ivana 16-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Управљање људским ресурсима (Бол. 07 – СС) Gajić dr Tamara 18-12-2019 09:00

Учионица13

Инвестирање у хартије од вредности (Бол. 17 – МС) Živkov dr Dejan 16-12-2019 17:00

Учионица12

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 3 (Бол. 12) Ćuzović dr Đorđe 17-12-2019 11:00

Учионица10

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) Ćuzović dr Đorđe 17-12-2019 11:00

Учионица10

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) Ćuzović dr Đorđe 17-12-2019 11:00

Учионица10

Стручна пракса II – тема 4 (Бол. 16) Marošan dr Zoran 24-12-2019 10:00

Амфитеатар1

Рачунарске мреже (Бол. 16) Latinović dr Branko 16-12-2019 11:00

Лабораторија 4

Програмски језици II (Пре Бол.) Savić dr Ninoslava 20-12-2019 12:00

Учионица13

Маркетинг (Бол. 17) Jovičić dr Dragoljub 13-12-2019 09:00

Учионица13

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) Ćuzović dr Đorđe 17-12-2019 11:00

Учионица10

Управљање ризицима (Бол. 07 – СС) Jović dr Ljiljana 18-12-2019 13:00

Учионица12

Маркетинг истраживање (Бол. 12) Maksimović dr Branka 18-12-2019 09:00

Учионица10

Агроекономија (Бол. 17) Maksimović dr Branka 18-12-2019 09:00

Учионица10

Други страни пословни језик – немачки (Пре Бол.) Čolić Danijela 09-12-2019 15:00

Учионица11

Други страни пословни језик – немачки (Бол. 07) Čolić Danijela 09-12-2019 15:00

Учионица11

Први страни пословни језик 1 Немачки (Бол. 17) Čolić Danijela 09-12-2019 15:00

Учионица11

Немачки пословни језик I (Пре Бол.) Čolić Danijela 09-12-2019 15:00

Учионица11

Немачки пословни језик II (Пре Бол.) Čolić Danijela 09-12-2019 15:00

Учионица11

Немачки пословни језик III (Пре Бол.) Čolić Danijela 09-12-2019 15:00

Учионица11

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) Jović dr Ljiljana 18-12-2019 13:00

Учионица12

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) Jović dr Ljiljana 18-12-2019 13:00

Учионица12

Први страни пословни језик 1 Француски (Бол. 17) Verežan Tamara 09-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Први страни пословни језик 2 Француски (Бол. 17) Verežan Tamara 09-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Инструменти финансирања јавних потреба (Бол. 17 – СС) Jović dr Ljiljana 18-12-2019 13:00

Учионица12

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) Jović dr Ljiljana 18-12-2019 13:00

Учионица12

Финансијска стратегија и планирање пореза (Пре Бол.) Jović dr Ljiljana 18-12-2019 13:00

Учионица12

Финансирање малих и средњих предузећа (Бол. 17 – СС) Roganović dr Milijana 10-12-2019 11:00

Учионица11

Математика (Бол. 17) Japundžić dr Miloš 10-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 4 (Бол. 12) Boškov dr Veronika 11-12-2019 13:00

Учионица9

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) Boškov dr Veronika 11-12-2019 13:00

Учионица9

Управљање пројектима (Пре Бол.) Boškov dr Veronika 11-12-2019 13:00

Учионица9

Основи економије (Бол. 17) Đurić dr Dejan 11-12-2019 15:00

Амфитеатар2

Пословно окружење (Бол. 17) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 20-12-2019 16:00

Амфитеатар1

Туристичка географија (Бол. 17) Vujko dr Aleksandra 12-12-2019 13:00

Учионица10

Менаџмент догађаја (Бол. 17) Vujko dr Aleksandra 12-12-2019 13:00

Учионица10

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) Đurić dr Dejan 23-12-2019 09:00

Учионица12

Учионица14

Тржишно комуницирање (Бол. 17) Jovičić dr Dragoljub 13-12-2019 09:00

Учионица13

Понашање потрошача (Бол. 17) Jovičić dr Dragoljub 13-12-2019 09:00

Учионица13

Међународно опорезивање (Бол. 17 – СС) Vuković dr Marija 23-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Основи организације (Бол. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 16-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Напредне веб технологије (Бол. 16) Marković dr Suzana 12-12-2019 15:00

Лабораторија 5

Међународна трговина (Бол. 17) Ćuzović dr Đorđe 17-12-2019 11:00

Учионица10

Менаџмент малих и средњих предузећа (Бол. 12) Boškov dr Veronika 11-12-2019 13:00

Учионица9

Предузетнички менаџмент (Бол. 17) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 20-12-2019 16:00

Амфитеатар1

Основи ревизије (Бол. 17) Vlaović Begović mr Sanja 24-12-2019 09:00

Амфитеатар2

Рачуноводство (Бол. 17) Vlaović Begović mr Sanja 24-12-2019 09:00

Амфитеатар2

Економика Европске уније (Бол. 17 – МС) Jovanović dr Miroslav 10-12-2019 13:00

Учионица11

Посебни облици туризма (Бол. 17) Dragin dr Aleksandra 23-12-2019 15:00

Учионица11

Први страни пословни језик III – немачки (Бол. 12) Čolić Danijela 09-12-2019 15:00

Учионица11

Први страни пословни језик II – немачки (Бол. 12) Čolić Danijela 09-12-2019 15:00

Учионица11

Први страни пословни језик 2 Енглески (Бол. 17) Bikicki dr Nataša 09-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Економика међународних интеграција (Бол. 17 – МС) Jovanović dr Miroslav 10-12-2019 13:00

Учионица11

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) Damnjanović dr Jelena 11-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) Damnjanović dr Jelena 11-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) Damnjanović dr Jelena 11-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Увод у вештачку интелигенцију (Бол. 16) Njegić dr Jovan 11-12-2019 16:00

Учионица11

Управљање финансијским ризицима (Бол. 17 – СС) Račić dr Željko 18-12-2019 16:00

Учионица10

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) Đurić dr Dejan 23-12-2019 09:00

Учионица12

Учионица14

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) Đurić dr Dejan 23-12-2019 09:00

Учионица12

Учионица14

Стручна пракса II – тема 2 (Бол. 12) Stankov dr Biljana 13-12-2019 11:00

Учионица13

Учионица14

Основи предузетништва (Бол. 17) Stankov dr Biljana 13-12-2019 11:00

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 2 (Бол. 12) Bošković dr Tatjana 23-12-2019 11:00

Учионица11

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) Paunović dr Branka 16-12-2019 15:00

Учионица11

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) Paunović dr Branka 16-12-2019 15:00

Учионица11

Информациони системи (Бол. 16) Latinović dr Branko 16-12-2019 11:00

Лабораторија 3

Софтверски инжењеринг (Бол. 16) Latinović dr Branko 16-12-2019 11:00

Лабораторија 3

Банкарско пословање и платни промет (Бол. 17 – СС) Paunović dr Branka 16-12-2019 15:00

Учионица11

Увод у финансије (Бол. 17) Paunović dr Branka 16-12-2019 15:00

Учионица11

Стручна пракса 1 (ПРИ) Тема 3 (Бол. 16) Latinović dr Branko 16-12-2019 11:00

Лабораторија 3

Алати за пословно одлучивање (Бол. 16) Marošan dr Zoran 24-12-2019 10:00

Амфитеатар1

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) Đukanović dr Slaviša 18-12-2019 12:00

Учионица14

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) Đukanović dr Slaviša 18-12-2019 12:00

Учионица14

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) Đukanović dr Slaviša 18-12-2019 12:00

Учионица14

Јавне финансије (Бол. 12) Živkov dr Dejan 16-12-2019 17:00

Учионица12

Монетарне финансије (Бол. 17 – СС) Živkov dr Dejan 16-12-2019 17:00

Учионица12

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 4 (Бол. 12) Bošković dr Tatjana 23-12-2019 11:00

Учионица11

Пројектовање система електронског пословања (Бол. 07 – СС) Savić dr Ninoslava 20-12-2019 12:00

Учионица13

Екологија и одрживи развој у туризму (Бол. 17) Stojanović dr Vladimir 11-12-2019 11:30

Учионица11

Међународне организације и интеграције (Бол. 12) Damnjanović dr Jelena 11-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Међународна економија (Бол. 17) Damnjanović dr Jelena 11-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Еколошки менаџмент (Бол. 17) Đukanović dr Slaviša 18-12-2019 12:00

Учионица14

Примена информационих технологија (Бол. 17) Marošan dr Zoran 24-12-2019 10:00

Амфитеатар1

Основи организације (Бол. 17) Stankov dr Biljana 13-12-2019 11:00

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик I – немачки (Бол. 16) Čolić Danijela 09-12-2019 15:00

Учионица11

Први страни пословни језик 2 Немачки (Бол. 17) Čolić Danijela 09-12-2019 15:00

Учионица11

Први страни пословни језик I – енглески (Бол. 16) Bikicki dr Nataša 09-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Први страни пословни језик I – француски (Бол. 16) Verežan Tamara 09-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Квантитативни методи у пословном одлучивању (Бол. 16) Japundžić dr Miloš 10-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Операциона истраживања (Бол. 16) Japundžić dr Miloš 10-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Квантитативни методи у пословном одлучивању (Бол. 07) Japundžić dr Miloš 10-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Менаџмент малих и средњих предузећа (Бол. 07) Boškov dr Veronika 11-12-2019 13:00

Учионица9

Управљање интелектуалном својином (Бол. 16) Komnenić dr Biserka 11-12-2019 16:00

Учионица10

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) Njegić dr Jovan 11-12-2019 16:00

Учионица11

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) Njegić dr Jovan 11-12-2019 16:00

Учионица11

Инвестирање у хартије од вредности (Бол. 17 – СС) Njegić dr Jovan 11-12-2019 16:00

Учионица11

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) Njegić dr Jovan 11-12-2019 16:00

Учионица11

Истраживање тржишта (Бол. 17) Šolak dr Zdravko 13-12-2019 15:00

Амфитеатар1

Природни ресурси у туризму (Бол. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 16-12-2019 09:00

Учионица14

Основи туризма и хотелијерства (Бол. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 16-12-2019 09:00

Учионица14

Интегрисани развојни алати (Бол. 16) Latinović dr Branko 16-12-2019 11:00

Лабораторија 4

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) Paunović dr Branka 16-12-2019 15:00

Учионица11

Стручна пракса II – тема 1 (Бол. 16) Marošan dr Zoran 24-12-2019 10:00

Амфитеатар1

Стручна пракса I – тема 1 (Бол. 16) Marošan dr Zoran 24-12-2019 10:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 3 (Бол. 12) Marošan dr Zoran 24-12-2019 10:00

Амфитеатар1

Примена информационих технологија (Бол. 16) Marošan dr Zoran 24-12-2019 10:00

Амфитеатар1

Интеракција човек рачунар (Бол. 16) Marošan dr Zoran 24-12-2019 10:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 4 (Бол. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 16-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) Živkov dr Dejan 16-12-2019 17:00

Учионица12

Архитектура рачунарских система (Бол. 16) Ranitović dr Predrag 24-12-2019 14:00

Учионица10

Безбедност информационих система (Бол. 16) Ranitović dr Predrag 24-12-2019 14:00

Учионица10

Оперативни системи (Бол. 16) Ranitović dr Predrag 24-12-2019 14:00

Учионица10

Интернет ствари (Бол. 16) Ranitović dr Predrag 24-12-2019 14:00

Учионица10

Стручна пракса 1 (ПРИ) Тема 2 (Бол. 16) Marošan dr Zoran 24-12-2019 10:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 1 (ПРИ) Тема 1 (Бол. 16) Marošan dr Zoran 24-12-2019 10:00

Амфитеатар1

Основи електронског пословања (Бол. 16) Savić dr Ninoslava 20-12-2019 12:00

Учионица13

Стручна пракса II – тема 2 (Бол. 16) Savić dr Ninoslava 20-12-2019 12:00

Учионица13

Дигитални маркетинг (Бол. 16) Savić dr Ninoslava 20-12-2019 12:00

Учионица13

Трговински менаџмент (Бол. 12) Roganović dr Milijana 10-12-2019 11:00

Учионица11

Први страни пословни језик II – енглески (Бол. 16) Bikicki dr Nataša 09-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Економика предузећа (Бол. 17) Šolak dr Zdravko 13-12-2019 15:00

Амфитеатар1

Основи економије (Бол. 16) Đurić dr Dejan 11-12-2019 15:00

Амфитеатар2

Пословна статистика (Бол. 17) Papić Blagojević dr Nataša 11-12-2019 09:00

Учионица13

Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 16-12-2019 09:00

Учионица14

Спољнотрговинско пословање (Бол. 12) Stankov dr Biljana 13-12-2019 11:00

Учионица13

Учионица14

Менаџмент набавке (Бол. 12) Stankov dr Biljana 13-12-2019 11:00

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 1 (ПРИ) Тема 4 (Бол. 16) Ranitović dr Predrag 24-12-2019 14:00

Учионица10

Стручна пракса II – тема 3 (Бол. 16) Ranitović dr Predrag 24-12-2019 14:00

Учионица10

Конкурентност предузећа и привреде (Бол. 07 – СС) Đurić dr Dejan 23-12-2019 09:00

Учионица12

Учионица14

Први страни пословни језик II – немачки (Бол. 16) Čolić Danijela 09-12-2019 15:00

Учионица11

Енергетска безбедност (Бол. 07) Đukanović dr Slaviša 18-12-2019 12:00

Учионица14

Стручна пракса I – тема 4 (Бол. 17) Jović dr Ljiljana 18-12-2019 13:00

Учионица12

Основи рачуноводства (Пре Бол.) Borović dr Natalija 10-12-2019 09:00

Учионица10

Структуре података и алгоритми (Пре Бол.) Lončar dr Sanja 10-12-2019 11:00

Учионица10

Менаџмент услуга (Бол. 12) Roganović dr Milijana 10-12-2019 11:00

Учионица11

Стручна пракса I – тема 3 (Бол. 17) Roganović dr Milijana 10-12-2019 11:00

Учионица11

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) Roganović dr Milijana 10-12-2019 11:00

Учионица11

Стручна пракса I – тема 2 (Бол. 17) Boškov dr Veronika 11-12-2019 13:00

Учионица9

Стручна пракса I – тема 3 (Бол. 17) Boškov dr Veronika 11-12-2019 13:00

Учионица9

Основи економије (Бол. 07) Đurić dr Dejan 11-12-2019 15:00

Амфитеатар2

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) Damnjanović dr Jelena 11-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 1 (Бол. 17) Damnjanović dr Jelena 11-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Управљање ризицима (Пре Бол.) Njegić dr Jovan 11-12-2019 16:00

Учионица11

Стручна пракса I – тема 1 (Бол. 17) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 20-12-2019 16:00

Амфитеатар1

Пословно право (Пре Бол.) Ljubojević dr Gordana 12-12-2019 11:00

Амфитеатар1

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 20-12-2019 16:00

Амфитеатар1

Квалитет услуга у туризму и хотелијерству (Бол. 12) Vujko dr Aleksandra 12-12-2019 13:00

Учионица10

Спортско рекреативни туризам (Бол. 12) Vujko dr Aleksandra 12-12-2019 13:00

Учионица10

Стручна пракса I – тема 1 (Бол. 17) Vujko dr Aleksandra 12-12-2019 13:00

Учионица10

Основи туризма (Пре Бол.) Vujko dr Aleksandra 12-12-2019 13:00

Учионица10

Стручна пракса I – тема 4 (Бол. 17) Vuksanović dr Gordana 12-12-2019 16:00

Учионица12

Социјално предузетништво (Пре Бол.) Vuksanović dr Gordana 12-12-2019 16:00

Учионица12

Основи предузетништва (Пре Бол.) Stankov dr Biljana 13-12-2019 11:00

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 3 (Бол. 12) Milić dr Dragana 13-12-2019 13:00

Учионица13

Стручна пракса I – тема 2 (Бол. 17) Šolak dr Zdravko 13-12-2019 15:00

Амфитеатар1

Економика туризма (Бол. 07) Bošković dr Tatjana 23-12-2019 11:00

Учионица11

Стручна пракса I – тема 1 (Бол. 17) Paunović dr Branka 16-12-2019 15:00

Учионица11

Стручна пракса I – тема 4 (Бол. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 16-12-2019 09:00

Учионица14

Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 16-12-2019 09:00

Учионица14

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (Бол. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 16-12-2019 09:00

Учионица14

Софтверски инжењеринг (Пре Бол.) Latinović dr Branko 16-12-2019 11:00

Лабораторија 3

Стручна пракса I – тема 3 (Бол. 17) Latinović dr Branko 16-12-2019 11:00

Лабораторија 3

Развој пословних апликација (Бол. 16) Latinović dr Branko 16-12-2019 11:00

Лабораторија 3

Електронска трговина (Бол. 12) Latinović dr Branko 16-12-2019 11:00

Лабораторија 3

Информациони системи у туризму (Бол. 12) Latinović dr Branko 16-12-2019 11:00

Лабораторија 3

Електронски системи плаћања (Бол. 12) Latinović dr Branko 16-12-2019 11:00

Лабораторија 3

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) Živkov dr Dejan 16-12-2019 17:00

Учионица12

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) Đurić dr Dejan 23-12-2019 09:00

Учионица12

Учионица14

Основи туризма (Бол. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 16-12-2019 09:00

Учионица14

Стручна пракса I – тема 1 (Бол. 16) Marošan dr Zoran 24-12-2019 10:00

Амфитеатар1

Системи за управљање базама података (Пре Бол.) Savić dr Ninoslava 20-12-2019 12:00

Учионица13

Стручна пракса I – тема 3 (Бол. 17) Vlaović Begović mr Sanja 24-12-2019 09:00

Амфитеатар2

Пословна статистика (Пре Бол.) Papić Blagojević dr Nataša 11-12-2019 09:00

Учионица13

Инвестиционо банкарство (Бол. 12) Račić dr Željko 16-12-2019 16:00

Учионица11

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) Đukanović dr Slaviša 18-12-2019 12:00

Учионица14

Стручна пракса I – тема 4 (Бол. 17) Ćuzović dr Đorđe 17-12-2019 11:00

Учионица10

Први страни пословни језик III – немачки (Бол. 07) Čolić Danijela 09-12-2019 15:00

Учионица11

Француски пословни језик 1 (Пре Бол.) Verežan Tamara 09-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Француски пословни језик 2 (Пре Бол.) Verežan Tamara 09-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Француски пословни језик 3 (Пре Бол.) Verežan Tamara 09-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Други страни пословни језик – француски (Пре Бол.) Verežan Tamara 09-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Персоналне финансије (Пре Бол.) Jović dr Ljiljana 18-12-2019 13:00

Учионица12

Управљање ризицима (Пре Бол.) Jović dr Ljiljana 18-12-2019 13:00

Учионица12

Стручна пракса I – тема 3 (Бол. 07) Roganović dr Milijana 10-12-2019 11:00

Учионица11

Оперативни менаџмент (Пре Бол.) Boškov dr Veronika 11-12-2019 13:00

Учионица9

Израда и имплементација бизнис плана (Бол. 07) Boškov dr Veronika 11-12-2019 13:00

Учионица9

Технике и облици међународног пословања (Бол. 07) Damnjanović dr Jelena 11-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) Komnenić dr Biserka 11-12-2019 16:00

Учионица10

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) Njegić dr Jovan 11-12-2019 16:00

Учионица11

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) Račić dr Željko 18-12-2019 16:00

Учионица10

Пословно окружење (Бол. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 20-12-2019 16:00

Амфитеатар1

Пословање са Европском унијом (Бол. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 20-12-2019 16:00

Амфитеатар1

Отпочињање предузетничког подухвата (Пре Бол.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 20-12-2019 16:00

Амфитеатар1

Основи менаџмента (Бол. 07) Đurić dr Dejan 23-12-2019 09:00

Учионица12

Учионица14

Туристичка географија (Пре Бол.) Vujko dr Aleksandra 12-12-2019 13:00

Учионица10

Управљање туристичким предузећима (Пре Бол.) Vujko dr Aleksandra 12-12-2019 13:00

Учионица10

Социологија (Бол. 07) Vuksanović dr Gordana 12-12-2019 16:00

Учионица12

Тржишно комуницирање (Бол. 07) Jovičić dr Dragoljub 13-12-2019 09:00

Учионица13

Понашање потрошача (Бол. 12) Jovičić dr Dragoljub 13-12-2019 09:00

Учионица13

Управљање и контрола трошкова (Бол. 07) Šolak dr Zdravko 13-12-2019 15:00

Амфитеатар1

Менаџмент здравствене заштите (Бол. 07) Šolak dr Zdravko 13-12-2019 15:00

Амфитеатар1

Финансијска стратегија и планирање пореза (Бол. 07) Vuković dr Marija 23-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) Paunović dr Branka 16-12-2019 15:00

Учионица11

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) Vuković dr Marija 23-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) Vuković dr Marija 23-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) Vuković dr Marija 23-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Осигурање (Бол. 07) Vuković dr Marija 23-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Примена информационих технологија (Бол. 07) Marošan dr Zoran 24-12-2019 10:00

Амфитеатар1

Стручна пракса II – тема 2 (Бол. 12) Kuzman dr Boris 17-12-2019 12:00

Учионица11

Менаџмент људских ресурса (Пре Бол.) Jošanov Vrgović dr Ivana 16-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Познавање робе (Бол. 07) Maksimović dr Branka 18-12-2019 09:00

Учионица10

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 2 (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 18-12-2019 12:00

Учионица14

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 3 (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 18-12-2019 12:00

Учионица14

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 4 (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 18-12-2019 12:00

Учионица14

Берзанско пословање (Бол. 17 – СС) Živkov dr Dejan 16-12-2019 17:00

Учионица12

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) Papić Blagojević dr Nataša 11-12-2019 09:00

Учионица13

Квантитативни методи у пословном одлучивању (Бол. 07) Papić Blagojević dr Nataša 11-12-2019 09:00

Учионица13

Актуарство (Бол. 07) Papić Blagojević dr Nataša 11-12-2019 09:00

Учионица13

Анализа финансијских извештаја (Бол. 07) Vlaović Begović mr Sanja 24-12-2019 09:00

Амфитеатар2

Вредновање предузећа (Бол. 07) Vlaović Begović mr Sanja 24-12-2019 09:00

Амфитеатар2

Финансијско рачуноводство (Бол. 07) Vlaović Begović mr Sanja 24-12-2019 09:00

Амфитеатар2

Управљачко рачуноводство (Бол. 07) Vlaović Begović mr Sanja 24-12-2019 09:00

Амфитеатар2

Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 12) Vujko dr Aleksandra 12-12-2019 13:00

Учионица10

Увод у финансијско пословање (Бол. 07) Đukanović dr Slaviša 18-12-2019 12:00

Учионица14

Предузетништво (Бол. 07) Stankov dr Biljana 13-12-2019 11:00

Учионица13

Учионица14

Увод у финансијско пословање (Пре Бол.) Đukanović dr Slaviša 18-12-2019 12:00

Учионица14

Немачки пословни језик I (Пре Бол.) Čolić Danijela 09-12-2019 15:00

Учионица11

Немачки пословни језик II (Пре Бол.) Čolić Danijela 09-12-2019 15:00

Учионица11

Немачки пословни језик III (Пре Бол.) Čolić Danijela 09-12-2019 15:00

Учионица11

Пословно планирање (Бол. 07 – СС) Đukanović dr Slaviša 18-12-2019 12:00

Учионица14

Производни менаџмент (Бол. 07 – СС) Đukanović dr Slaviša 18-12-2019 12:00

Учионица14

Стратешки менаџмент технологија и иновација (Бол. 07) Đukanović dr Slaviša 18-12-2019 12:00

Учионица14

Енглески пословни језик III (Пре Бол.) Bikicki dr Nataša 09-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Први страни пословни језик III – енглески (Бол. 07) Bikicki dr Nataša 09-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Други страни пословни језик – енглески (Бол. 07) Bikicki dr Nataša 09-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Први страни пословни језик I – енглески (Бол. 07) Bikicki dr Nataša 09-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Први страни пословни језик II – енглески (Бол. 07) Bikicki dr Nataša 09-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Први страни пословни језик III – француски (Бол. 07) Verežan Tamara 09-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Други страни пословни језик – француски (Бол. 07) Verežan Tamara 09-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Први страни пословни језик II – француски (Бол. 07) Verežan Tamara 09-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Први страни пословни језик I – француски (Бол. 07) Verežan Tamara 09-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Менаџмент малих и средњих предузећа (Бол. 07) Roganović dr Milijana 10-12-2019 11:00

Учионица11

Стручна пракса 2 (ПБ) Тема 4 (Бол. 07) Boškov dr Veronika 11-12-2019 13:00

Учионица9

Управљање квалитетом (Бол. 07) Boškov dr Veronika 11-12-2019 13:00

Учионица9

Управљање пројектима (Бол. 07 – СС) Boškov dr Veronika 11-12-2019 13:00

Учионица9

Управљање људским ресурсима (Бол. 07 – СС) Boškov dr Veronika 11-12-2019 13:00

Учионица9

Међународно пословање (Бол. 07) Damnjanović dr Jelena 11-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Пословна етика (Пре Бол.) Ljubojević dr Gordana 12-12-2019 11:00

Амфитеатар1

Туристичка легислатива (Пре Бол.) Ljubojević dr Gordana 12-12-2019 11:00

Амфитеатар1

Основи туризма (Бол. 07) Vujko dr Aleksandra 12-12-2019 13:00

Учионица10

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 3 (Бол. 07) Đurić dr Dejan 23-12-2019 09:00

Учионица12

Учионица14

Менаџмент медијских система (Бол. 07) Vuksanović dr Gordana 12-12-2019 16:00

Учионица12

Тржишно пословање (Бол. 07) Jovičić dr Dragoljub 13-12-2019 09:00

Учионица13

Међународни маркетинг (Бол. 07) Jovičić dr Dragoljub 13-12-2019 09:00

Учионица13

Маркетинг истраживање (Бол. 07) Jovičić dr Dragoljub 13-12-2019 09:00

Учионица13

Управљање растом предузећа (Пре Бол.) Đurić dr Dejan 23-12-2019 09:00

Учионица12

Учионица14

Конкурентност предузећа и привреде (Бол. 07 – СС) Šolak dr Zdravko 13-12-2019 15:00

Амфитеатар1

Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 07) Bošković dr Tatjana 23-12-2019 11:00

Учионица11

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 1 (Бол. 07) Bošković dr Tatjana 23-12-2019 11:00

Учионица11

Менаџмент туристичке дестинације (Пре Бол.) Bošković dr Tatjana 23-12-2019 11:00

Учионица11

Трговински маркетинг (Пре Бол.) Bošković dr Tatjana 23-12-2019 11:00

Учионица11

Објектно-оријентисано пројектовање (Бол. 07 – СС) Latinović dr Branko 16-12-2019 11:00

Лабораторија 3

Увод у финансијско пословање (Пре Бол.) Paunović dr Branka 16-12-2019 15:00

Учионица11

Системи за електронско учење (Бол. 07 – СС) Marošan dr Zoran 24-12-2019 10:00

Амфитеатар1

Пословни информациони системи (Бол. 07 – СС) Marošan dr Zoran 24-12-2019 10:00

Амфитеатар1

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (Бол. 07) Gajić dr Tamara 18-12-2019 09:00

Учионица13

Агроекономија (Бол. 07) Maksimović dr Branka 18-12-2019 09:00

Учионица10

Пројектовање веб апликација (Пре Бол.) Ranitović dr Predrag 24-12-2019 14:00

Учионица10

Интернет маркетинг (Бол. 07 – СС) Ćuzović dr Đorđe 17-12-2019 11:00

Учионица10

Основи електронског пословања (Бол. 07) Savić dr Ninoslava 20-12-2019 12:00

Учионица13

Примењено програмирање (Бол. 07) Savić dr Ninoslava 20-12-2019 12:00

Учионица13

Примена интегрисаних развојних алата (Бол. 07 – СС) Savić dr Ninoslava 20-12-2019 12:00

Учионица13

Базе података (Бол. 07) Savić dr Ninoslava 20-12-2019 12:00

Учионица13

Софтверски инжењеринг (Бол. 07) Latinović dr Branko 16-12-2019 11:00

Лабораторија 3

Управљање породичним пословима (Бол. 07 – СС) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 20-12-2019 16:00

Амфитеатар1

Форензичко рачуноводство и ревизија (Бол. 07) Vlaović Begović mr Sanja 24-12-2019 09:00

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 3 (Бол. 07) Đukanović dr Slaviša 18-12-2019 12:00

Учионица14

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 4 (Бол. 07) Đukanović dr Slaviša 18-12-2019 12:00

Учионица14

Енглески пословни језик I (Пре Бол.) Bikicki dr Nataša 09-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Енглески пословни језик II (Пре Бол.) Bikicki dr Nataša 09-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Енглески пословни језик III (Пре Бол.) Bikicki dr Nataša 09-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Други страни пословни језик – енглески (Пре Бол.) Bikicki dr Nataša 09-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Први страни пословни језик I – француски (Бол. 12) Verežan Tamara 09-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Основи организације (Бол. 12) Boškov dr Veronika 11-12-2019 13:00

Учионица9

Менаџмент људских ресурса (Пре Бол.) Boškov dr Veronika 11-12-2019 13:00

Учионица9

Управљање пројектима (Бол. 07 – СС) Boškov dr Veronika 11-12-2019 13:00

Учионица9

Економија знања (Бол. 07) Komnenić dr Biserka 11-12-2019 16:00

Учионица10

Банкарство (Бол. 12) Račić dr Željko 18-12-2019 16:00

Учионица10

Финансијски менаџмент (Пре Бол.) Njegić dr Jovan 11-12-2019 16:00

Учионица11

Персоналне финансије (Пре Бол.) Njegić dr Jovan 11-12-2019 16:00

Учионица11

Пословно окружење (Бол. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 20-12-2019 16:00

Амфитеатар1

Отпочињање предузетничког подухвата (Пре Бол.) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 20-12-2019 16:00

Амфитеатар1

Пословна етика (Пре Бол.) Ljubojević dr Gordana 12-12-2019 11:00

Амфитеатар1

Основи менаџмента (Бол. 12) Đurić dr Dejan 23-12-2019 09:00

Учионица12

Учионица14

Социологија (Бол. 12) Vuksanović dr Gordana 12-12-2019 16:00

Учионица12

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 1 (Бол. 12) Šolak dr Zdravko 13-12-2019 15:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 3 (Бол. 12) Paunović dr Branka 16-12-2019 15:00

Учионица11

Банкарско пословање и платни промет (Бол. 07 – СС) Paunović dr Branka 16-12-2019 15:00

Учионица11

Међународно опорезивање (Бол. 12) Vuković dr Marija 23-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Осигуравачко пословање (Бол. 07 – СС) Vuković dr Marija 23-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Финансијска стратегија и планирање пореза (Пре Бол.) Vuković dr Marija 23-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Основи информационо-комуникационих технологија (Пре Бол.) Marošan dr Zoran 24-12-2019 10:00

Амфитеатар1

Основи туризма (Пре Бол.) Gajić dr Tamara 18-12-2019 09:00

Учионица13

Међународни туризам (Пре Бол.) Gajić dr Tamara 18-12-2019 09:00

Учионица13

Управљање туристичким предузећима (Пре Бол.) Gajić dr Tamara 18-12-2019 09:00

Учионица13

Технологија производње хране (Пре Бол.) Maksimović dr Branka 18-12-2019 09:00

Учионица10

Познавање робе (Пре Бол.) Maksimović dr Branka 18-12-2019 09:00

Учионица10

Маркетинг (Пре Бол.) Maksimović dr Branka 18-12-2019 09:00

Учионица10

Увод у финансијско пословање (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 18-12-2019 12:00

Учионица14

Стручна пракса I – тема 1 (Бол. 07) Ranitović dr Predrag 24-12-2019 14:00

Учионица10

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 2 (Бол. 07) Bošković dr Tatjana 23-12-2019 11:00

Учионица11

Први страни пословни језик I – немачки (Бол. 12) Čolić Danijela 09-12-2019 15:00

Учионица11

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 2 (Бол. 12) Vlaović Begović mr Sanja 24-12-2019 09:00

Амфитеатар2

Рачуноводство банака и финансијских институција (Бол. 07 – СС) Vlaović Begović mr Sanja 24-12-2019 09:00

Амфитеатар2

Вредновање предузећа (Пре Бол.) Vlaović Begović mr Sanja 24-12-2019 09:00

Амфитеатар2

Први страни пословни језик I – енглески (Бол. 12) Bikicki dr Nataša 09-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Основи економије (Бол. 12) Đurić dr Dejan 11-12-2019 15:00

Амфитеатар2

Квантитативни методи у пословном одлучивању (Бол. 12) Papić Blagojević dr Nataša 11-12-2019 09:00

Учионица13

Пословно право (Бол. 12) Ljubojević dr Gordana 12-12-2019 11:00

Амфитеатар1

Предузетништво (Бол. 12) Stankov dr Biljana 13-12-2019 11:00

Учионица13

Учионица14

Финансијско рачуноводство (Бол. 12) Vlaović Begović mr Sanja 24-12-2019 09:00

Амфитеатар2

Национална економија (Бол. 12) Đurić dr Dejan 23-12-2019 09:00

Учионица12

Учионица14

Агроекономија (Бол. 12) Maksimović dr Branka 18-12-2019 09:00

Учионица10

Јавне финансије (Бол. 12) Jović dr Ljiljana 18-12-2019 13:00

Учионица12

Енглески пословни језик I (Пре Бол.) Bikicki dr Nataša 09-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Енглески пословни језик II (Пре Бол.) Bikicki dr Nataša 09-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Други страни пословни језик – енглески (Пре Бол.) Bikicki dr Nataša 09-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 4 (Бол. 12) Jović dr Ljiljana 18-12-2019 13:00

Учионица12

Први страни пословни језик III – француски (Бол. 12) Verežan Tamara 09-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Други страни пословни језик – француски (Бол. 12) Verežan Tamara 09-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Први страни пословни језик II – француски (Бол. 12) Verežan Tamara 09-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Јавне финансије и буџетирање (Пре Бол.) Jović dr Ljiljana 18-12-2019 13:00

Учионица12

Буџетирање, планирање и контрола профита (Пре Бол.) Jović dr Ljiljana 18-12-2019 13:00

Учионица12

Предузетничке финансије (Пре Бол.) Jović dr Ljiljana 18-12-2019 13:00

Учионица12

Израда и имплементација бизнис плана (Пре Бол.) Boškov dr Veronika 11-12-2019 13:00

Учионица9

Економика предузећа (Бол. 12) Komnenić dr Biserka 11-12-2019 16:00

Учионица10

Финансијска тржишта и институције (Бол. 12) Njegić dr Jovan 11-12-2019 16:00

Учионица11

Финансијске институције и тржишта (Пре Бол.) Njegić dr Jovan 11-12-2019 16:00

Учионица11

Туристичка географија (Бол. 12) Vujko dr Aleksandra 12-12-2019 13:00

Учионица10

Психологија (Бол. 12) Vuksanović dr Gordana 12-12-2019 16:00

Учионица12

Тржишно комуницирање (Бол. 12) Vuksanović dr Gordana 12-12-2019 16:00

Учионица12

Геополитика (Бол. 12) Đurić dr Dejan 23-12-2019 09:00

Учионица12

Учионица14

Социјално предузетништво (Пре Бол.) Vuksanović dr Gordana 12-12-2019 16:00

Учионица12

Маркетинг (Бол. 12) Jovičić dr Dragoljub 13-12-2019 09:00

Учионица13

Маркетинг истраживање (Бол. 12) Jovičić dr Dragoljub 13-12-2019 09:00

Учионица13

Понашање потрошача (Бол. 12) Šolak dr Zdravko 13-12-2019 15:00

Амфитеатар1

Финансијска стратегија и планирање пореза (Бол. 12) Vuković dr Marija 23-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Финансијске институције и тржишта (Пре Бол.) Paunović dr Branka 16-12-2019 15:00

Учионица11

Осигурање (Бол. 12) Vuković dr Marija 23-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Трговински менаџмент (Бол. 12) Ćuzović dr Đorđe 17-12-2019 11:00

Учионица10

Електронска трговина (Бол. 12) Ćuzović dr Đorđe 17-12-2019 11:00

Учионица10

Међународна трговина (Бол. 12) Ćuzović dr Đorđe 17-12-2019 11:00

Учионица10

Менаџмент услуга (Бол. 12) Ćuzović dr Đorđe 17-12-2019 11:00

Учионица10

Пословно комуницирање (Бол. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 16-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Актуарство (Бол. 12) Papić Blagojević dr Nataša 11-12-2019 09:00

Учионица13

Други страни пословни језик – немачки (Бол. 12) Čolić Danijela 09-12-2019 15:00

Учионица11

Вредновање предузећа (Бол. 12) Vlaović Begović mr Sanja 24-12-2019 09:00

Амфитеатар2

Основи ревизије (Бол. 12) Vlaović Begović mr Sanja 24-12-2019 09:00

Амфитеатар2

Вредновање предузећа (Пре Бол.) Vlaović Begović mr Sanja 24-12-2019 09:00

Амфитеатар2

Други страни пословни језик – енглески (Бол. 12) Bikicki dr Nataša 09-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Први страни пословни језик II – енглески (Бол. 12) Bikicki dr Nataša 09-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Инвестиционо банкарство (Бол. 12) Živkov dr Dejan 16-12-2019 17:00

Учионица12

Менаџмент набавке (Бол. 12) Jovičić dr Dragoljub 13-12-2019 09:00

Учионица13

Основи туризма и хотелијерства (Бол. 12) Gajić dr Tamara 18-12-2019 09:00

Учионица13

Управљање и контрола трошкова (Бол. 12) Vlaović Begović mr Sanja 24-12-2019 09:00

Амфитеатар2

Управљачко рачуноводство (Бол. 12) Vlaović Begović mr Sanja 24-12-2019 09:00

Амфитеатар2

Познавање робе (Бол. 12) Maksimović dr Branka 18-12-2019 09:00

Учионица10

Менаџмент људских ресурса у туризму и хотелијерству (Бол. 12) Vujko dr Aleksandra 12-12-2019 13:00

Учионица10

Природни ресурси у туризму (Бол. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 16-12-2019 09:00

Учионица14

Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 16-12-2019 09:00

Учионица14

Квалитет услуга у туризму и хотелијерству (Бол. 12) Gajić dr Tamara 18-12-2019 09:00

Учионица13

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (Бол. 12) Vujko dr Aleksandra 12-12-2019 13:00

Учионица10

Тржишно пословање (Бол. 12) Jovičić dr Dragoljub 13-12-2019 09:00

Учионица13

Спортско рекреативни туризам (Бол. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 16-12-2019 09:00

Учионица14

Управљање квалитетом (Бол. 12) Boškov dr Veronika 11-12-2019 13:00

Учионица9

Економика туризма (Бол. 12) Bošković dr Tatjana 23-12-2019 11:00

Учионица11

Основи електронског пословања (Бол. 12) Savić dr Ninoslava 20-12-2019 12:00

Учионица13

Трговински менаџмент (Бол. 07) Damnjanović dr Jelena 11-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 3 (Бол. 12) Komnenić dr Biserka 11-12-2019 16:00

Учионица10

Увод у финансијско пословање (Бол. 07) Paunović dr Branka 16-12-2019 15:00

Учионица11

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 2 (Бол. 12) Vuković dr Marija 23-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Трговински менаџмент (Бол. 07) Ćuzović dr Đorđe 17-12-2019 11:00

Учионица10

Трговински менаџмент (Пре Бол.) Ćuzović dr Đorđe 17-12-2019 11:00

Учионица10

Пословна математика (Пре Бол.) Lončar dr Sanja 17-12-2019 11:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 4 (Бол. 12) Vlaović Begović mr Sanja 24-12-2019 09:00

Амфитеатар2

Национална економија (Бол. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 20-12-2019 16:00

Амфитеатар1

Основи организације (Бол. 12) Stankov dr Biljana 13-12-2019 11:00

Учионица13

Учионица14

Основи менаџмента (Бол. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 16-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Основи организације (Бол. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 16-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Финансијско рачуноводство (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 18-12-2019 12:00

Учионица14

Међународно опорезивање (Бол. 12) Jović dr Ljiljana 18-12-2019 13:00

Учионица12

Банкарство (Бол. 07) Račić dr Željko 18-12-2019 16:00

Учионица10

Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 07) Gajić dr Tamara 18-12-2019 09:00

Учионица13

Математика (Бол. 07) Japundžić dr Miloš 10-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Пословање са Европском унијом (Бол. 07) Damnjanović dr Jelena 11-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Финансијски менаџмент (Бол. 07) Njegić dr Jovan 11-12-2019 16:00

Учионица11

Маркетинг (Бол. 07) Jovičić dr Dragoljub 13-12-2019 09:00

Учионица13

Геополитика (Бол. 07) Đurić dr Dejan 23-12-2019 09:00

Учионица12

Учионица14

Тржишно пословање (Бол. 07) Šolak dr Zdravko 13-12-2019 15:00

Амфитеатар1

Међународно опорезивање (Бол. 07) Vuković dr Marija 23-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Основи менаџмента (Бол. 07) Jošanov Vrgović dr Ivana 16-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Примена интернет технологија (Бол. 07) Ranitović dr Predrag 24-12-2019 14:00

Учионица10

Национална економија (Бол. 07) Đurić dr Dejan 23-12-2019 09:00

Учионица12

Учионица14

Математика (Бол. 07) Lončar dr Sanja 17-12-2019 11:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 1 (Бол. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 20-12-2019 16:00

Амфитеатар1

Пословно право (Бол. 07) Ljubojević dr Gordana 12-12-2019 11:00

Амфитеатар1

Принципи јавне администрације (Бол. 07) Đurić dr Dejan 23-12-2019 09:00

Учионица12

Учионица14

Основи организације (Бол. 07) Stankov dr Biljana 13-12-2019 11:00

Учионица13

Учионица14

Туристичка географија (Бол. 12) Gajić dr Tamara 18-12-2019 09:00

Учионица13

Пословно комуницирање (Бол. 07) Jošanov Vrgović dr Ivana 16-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 2 (Бол. 07) Ranitović dr Predrag 24-12-2019 14:00

Учионица10

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 2 (Бол. 07) Vlaović Begović mr Sanja 24-12-2019 09:00

Амфитеатар2

Управљање и контрола трошкова (Бол. 12) Šolak dr Zdravko 13-12-2019 15:00

Амфитеатар1

Међународна економија (Бол. 12) Damnjanović dr Jelena 11-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 3 (Бол. 07) Boškov dr Veronika 11-12-2019 13:00

Учионица9

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 4 (Бол. 07) Boškov dr Veronika 11-12-2019 13:00

Учионица9

Стручна пракса 2 (ПБ) Тема 3 (Бол. 07) Boškov dr Veronika 11-12-2019 13:00

Учионица9

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 1 (Бол. 07) Ljubojević dr Gordana 12-12-2019 11:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 2 (ПИ) Тема 1 (Бол. 07) Marošan dr Zoran 24-12-2019 10:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 2 (ПБ) Тема 1 (Бол. 07) Maksimović dr Branka 18-12-2019 09:00

Учионица10

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 2 (Бол. 07) Maksimović dr Branka 18-12-2019 09:00

Учионица10

Стручна пракса 2 (ПБ) Тема 1 (Бол. 07) Živkov dr Dejan 16-12-2019 17:00

Учионица12

Стручна пракса I – тема 4 (Бол. 07) Ćuzović dr Đorđe 17-12-2019 11:00

Учионица10

Стручна пракса I – тема 4 (Бол. 07) Ranitović dr Predrag 24-12-2019 14:00

Учионица10

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 1 (Бол. 07) Vuković dr Marija 23-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 3 (Бол. 07) Bošković dr Tatjana 23-12-2019 11:00

Учионица11

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 3 (Бол. 07) Savić dr Ninoslava 20-12-2019 12:00

Учионица13

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 3 (Бол. 07) Komnenić dr Biserka 11-12-2019 16:00

Учионица10

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 3 (Бол. 12) Roganović dr Milijana 10-12-2019 11:00

Учионица11

Стручна пракса 2 (ПИ) Тема 4 (Бол. 07) Roganović dr Milijana 10-12-2019 11:00

Учионица11

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 2 (Бол. 12) Boškov dr Veronika 11-12-2019 13:00

Учионица9

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 3 (Бол. 12) Boškov dr Veronika 11-12-2019 13:00

Учионица9

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 1 (Бол. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 20-12-2019 16:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 1 (Бол. 12) Vujko dr Aleksandra 12-12-2019 13:00

Учионица10

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 4 (Бол. 07) Vujko dr Aleksandra 12-12-2019 13:00

Учионица10

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 3 (Бол. 12) Latinović dr Branko 16-12-2019 11:00

Лабораторија 3

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 2 (Бол. 12) Maksimović dr Branka 18-12-2019 09:00

Учионица10

Стручна пракса II – тема 4 (Бол. 07) Ranitović dr Predrag 24-12-2019 14:00

Учионица10

Израда и имплементација бизнис плана (Пре Бол.) Boškov dr Veronika 11-12-2019 13:00

Учионица9

Трговински менаџмент (Пре Бол.) Damnjanović dr Jelena 11-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Инвестирање у хартије од вредности (Бол. 07 – СС) Njegić dr Jovan 11-12-2019 16:00

Учионица11

Управљање ризицима (Бол. 07 – СС) Njegić dr Jovan 11-12-2019 16:00

Учионица11

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 4 (Бол. 12) Vuksanović dr Gordana 12-12-2019 16:00

Учионица12

Животно и неживотно осигурање (Бол. 07 – СС) Milić dr Dragana 13-12-2019 13:00

Учионица13

Производни менаџмент (Бол. 07 – СС) Šolak dr Zdravko 13-12-2019 15:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 4 (Бол. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 16-12-2019 09:00

Учионица14

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 2 (Бол. 07) Paunović dr Branka 16-12-2019 15:00

Учионица11

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 2 (Бол. 07) Vuković dr Marija 23-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Управљање људским ресурсима (Бол. 07 – СС) Jošanov Vrgović dr Ivana 16-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 2 (Бол. 07) Maksimović dr Branka 18-12-2019 09:00

Учионица10

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 4 (Бол. 12) Ćuzović dr Đorđe 17-12-2019 11:00

Учионица10

Стручна пракса II – тема 2 (Бол. 07) Ćuzović dr Đorđe 17-12-2019 11:00

Учионица10

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 4 (Бол. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 16-12-2019 09:00

Учионица14

Стручна пракса 2 (ПИ) Тема 2 (Бол. 07) Savić dr Ninoslava 20-12-2019 12:00

Учионица13

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 3 (Бол. 12) Đurić dr Dejan 23-12-2019 09:00

Учионица12

Учионица14

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 2 (Бол. 12) Paunović dr Branka 16-12-2019 15:00

Учионица11

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 4 (Бол. 12) Gajić dr Tamara 18-12-2019 09:00

Учионица13

Интернет технологије у пословању (Бол. 12) Savić dr Ninoslava 20-12-2019 12:00

Учионица13

Финансијски менаџмент (Бол. 07) Komnenić dr Biserka 11-12-2019 16:00

Учионица10

Осигуравачко пословање (Бол. 07 – СС) Komnenić dr Biserka 11-12-2019 16:00

Учионица10

Пословна статистика (Пре Бол.) Šolak dr Zdravko 13-12-2019 15:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 1 (Бол. 07) Vlaović Begović mr Sanja 24-12-2019 09:00

Амфитеатар2

Први страни пословни језик III – енглески (Бол. 12) Bikicki dr Nataša 09-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Први страни пословни језик 1 Енглески (Бол. 17) Bikicki dr Nataša 09-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Економика предузећа (Бол. 12) Šolak dr Zdravko 13-12-2019 15:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 1 (Бол. 12) Živkov dr Dejan 16-12-2019 17:00

Учионица12

Дискретне математичке структуре (Бол. 16) Lončar dr Sanja 17-12-2019 11:00

Амфитеатар1

Економика туризма (Бол. 17) Bošković dr Tatjana 23-12-2019 11:00

Учионица11

Финансијски менаџмент (Бол. 12) Komnenić dr Biserka 11-12-2019 16:00

Учионица10

Пословно планирање (Бол. 07 – СС) Đukanović dr Slaviša 18-12-2019 12:00

Учионица14

Основи макроекономске анализе за пословно одлучивање (Пре Бол.) Đurić dr Dejan 23-12-2019 09:00

Учионица12

Учионица14

Еколошки менаџмент (Бол. 07) Đukanović dr Slaviša 18-12-2019 12:00

Учионица14

Стратешки менаџмент технологија и иновација (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 18-12-2019 12:00

Учионица14

Банкарски менаџмент (Бол. 12) Račić dr Željko 18-12-2019 16:00

Учионица10

Национална економија (Бол. 17) Đurić dr Dejan 23-12-2019 09:00

Учионица12

Учионица14

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) Ćuzović dr Đorđe 17-12-2019 11:00

Учионица10

Комерцијално пословање (Бол. 07) Ćuzović dr Đorđe 17-12-2019 11:00

Учионица10

Финансијска стратегија и планирање пореза (Бол. 12) Jović dr Ljiljana 18-12-2019 13:00

Учионица12

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) Jović dr Ljiljana 18-12-2019 13:00

Учионица12

Конкурентност предузећа и привреде (Бол. 17 – МС) Đurić dr Dejan 23-12-2019 09:00

Учионица12

Учионица14

Основи организације (Бол. 07) Boškov dr Veronika 11-12-2019 13:00

Учионица9

Финансијска тржишта и институције (Бол. 07) Njegić dr Jovan 11-12-2019 16:00

Учионица11

Животно и неживотно осигурање (Бол. 07 – СС) Račić dr Željko 18-12-2019 16:00

Учионица10

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 1 (Бол. 12) Njegić dr Jovan 11-12-2019 16:00

Учионица11

Национална економија (Бол. 07) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 20-12-2019 16:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 1 (Бол. 12) Ljubojević dr Gordana 12-12-2019 11:00

Амфитеатар1

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 1 (Бол. 07) Vujko dr Aleksandra 12-12-2019 13:00

Учионица10

Основи менаџмента (Бол. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 16-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Менаџмент људских ресурса у туризму и хотелијерству (Бол. 12) Gajić dr Tamara 18-12-2019 09:00

Учионица13

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 4 (Бол. 07) Gajić dr Tamara 18-12-2019 09:00

Учионица13

Основи туризма (Бол. 07) Gajić dr Tamara 18-12-2019 09:00

Учионица13

Менаџмент туристичке дестинације (Пре Бол.) Gajić dr Tamara 18-12-2019 09:00

Учионица13

Маркетинг истраживање (Бол. 07) Maksimović dr Branka 18-12-2019 09:00

Учионица10

Маркетинг (Бол. 07) Maksimović dr Branka 18-12-2019 09:00

Учионица10

Стручна пракса 2 (ПБ) Тема 4 (Бол. 07) Maksimović dr Branka 18-12-2019 09:00

Учионица10

Основи организације (Бол. 07) Jošanov Vrgović dr Ivana 16-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Стручна пракса I – тема 2 (Бол. 17) Maksimović dr Branka 18-12-2019 09:00

Учионица10

Тржишно комуницирање (Бол. 12) Jovičić dr Dragoljub 13-12-2019 09:00

Учионица13

Први страни пословни језик II – немачки (Бол. 07) Čolić Danijela 09-12-2019 15:00

Учионица11

Први страни пословни језик I – немачки (Бол. 07) Čolić Danijela 09-12-2019 15:00

Учионица11

Понашање потрошача (Пре Бол.) Šolak dr Zdravko 13-12-2019 15:00

Амфитеатар1

Увод у е-бизнис (Пре Бол.) Savić dr Ninoslava 20-12-2019 12:00

Учионица13

Математика (Бол. 12) Lončar dr Sanja 17-12-2019 11:00

Амфитеатар1

Менаџмент малих и средњих предузећа (Бол. 12) Roganović dr Milijana 10-12-2019 11:00

Учионица11

Израда и имплементација бизнис плана (Бол. 12) Boškov dr Veronika 11-12-2019 13:00

Учионица9

Математика (Бол. 12) Japundžić dr Miloš 10-12-2019 16:00

Амфитеатар2

Пројектовање алгоритама (Бол. 16) Lončar dr Sanja 17-12-2019 11:00

Амфитеатар1

Еколошки менаџмент (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 18-12-2019 12:00

Учионица14

Базе података (Бол. 16) Savić dr Ninoslava 20-12-2019 12:00

Учионица13

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 1 (Бол. 07) Ćuzović dr Đorđe 17-12-2019 11:00

Учионица10

Интернет технологије у пословању (Бол. 12) Ranitović dr Predrag 24-12-2019 14:00

Учионица10

Интернет технологије у пословању (Бол. 16) Ranitović dr Predrag 24-12-2019 14:00

Учионица10

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 4 (Бол. 07) Vlaović Begović mr Sanja 24-12-2019 09:00

Амфитеатар2

Методологија истраживачког рада (Бол. 17 – МС) Šolak dr Zdravko 13-12-2019 15:00

Амфитеатар1

Примена информационих технологија (Бол. 12) Marošan dr Zoran 24-12-2019 10:00

Амфитеатар1

Управљање и контрола трошкова (Бол. 07) Vlaović Begović mr Sanja 24-12-2019 09:00

Амфитеатар2

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) Vuković dr Marija 23-12-2019 16:00

Амфитеатар2