Izaberite stranicu

Пријава испита је од 20.11. до 24.11. 2020.
Уплате за пријаву испита, молбе и остале обавезе морају бити извршене закључно са 23.11.2020. године у 14h, како би биле благовремено прокњижене.
Моле се студенти да приликом пријаве испита из предмета обрате пажњу код којег наставника пријављују исти. Студент може полагати предмет искључиво код наставника код којег је пријавио испит из предмета.
Потребно је да студенти провере пријаве својих испита пре почетка испитног рока и, уколико постоје неслагања, да се што пре јаве у студентску службу.
Уколико за предмет није дефинисан наставник или датум полагања, потребно је да се одмах јаве у студентску службу.
Потребно је да студенти пријаве колоквијум код предметних наставника, најкасније до 27.11.2020., како би се извршила организација истих у складу са правилима превенције  COVID19.
Напомене у вези са локацијом одржавања
• Испити који се одржавају у учионицама са ознаком КП, одржавају се у просторијама Школе на Булевару Краља Петра I, број 38/III
• Испити који се одржавју у учионицама без додатне словне ознаке, одржавају се у просторијама Школе на Лиману, Владимира Перића – Валтера 4


Predmet Nastavnik Datum Vreme Ucionica
Корпоративне финансије (Бол. 17 – МС) Jovin dr Slobodanka 04-12-2020 13:00

Учионица12

Учионица14

Инвестирање у хартије од вредности (Бол. 07 – СС) Živkov dr Dejan 11-12-2020 13:00

Учионица12

Учионица14

Агроекономија (Бол. 17) Maksimović dr Branka 02-12-2020 13:00

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Банкарство (Бол. 17) Račić dr Željko 15-12-2020 13:00

Учионица7

Учионица8

Екологија и одрживи развој у туризму (Бол. 17) Stojanović dr Vladimir 02-12-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Интегрисани развојни алати (Бол. 16) Pržulj dr Đorđe 30-11-2020 09:00

Лабораторија 5

Стручна пракса I – тема 1 (Бол. 17) Damnjanović dr Jelena 08-12-2020 13:00

Учионица7

Учионица8

Развој пословних апликација (Бол. 16) Latinović dr Branko 14-12-2020 09:00

Лабораторија 4

Учионица8

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) Račić dr Željko 15-12-2020 13:00

Учионица7

Учионица8

Електронска трговина (Бол. 17) Ćuzović dr Đorđe 17-12-2020 13:00

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица7

Учионица8

Први страни пословни језик 3 Енглески (Бол. 17) Bikicki dr Nataša 10-12-2020 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица9

Производни менаџмент (Бол. 07 – СС) Đukanović dr Slaviša 11-12-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Управљање пројектима (Бол. 07 – СС) Boškov dr Veronika 14-12-2020 09:00

Учионица12

Други страни пословни језик – енглески (Пре Бол.) Bikicki dr Nataša 10-12-2020 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица9

Економика туризма (Бол. 12) Bošković dr Tatjana 08-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Квантитативни методи у пословном одлучивању (Бол. 12) Japundžić dr Miloš 08-12-2020 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Енглески пословни језик I (Пре Бол.) Bikicki dr Nataša 10-12-2020 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица9

Основи предузетништва (Пре Бол.) Stankov dr Biljana 03-12-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Пословна анализа (Бол. 17) Vlaović Begović dr Sanja 18-12-2020 13:00

Учионица10

Учионица12

Учионица14

Учионица7

Учионица8

Основи микроекономске анализе за пословно одлучивање (Пре Бол.) Đurić dr Dejan 09-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица8

Банкарско пословање (Бол. 17 – МС) Paunović dr Branka 07-12-2020 13:00

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Психологија (Бол. 12) Vuksanović dr Gordana 30-11-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Први страни пословни језик 2 Енглески (Бол. 17) Bikicki dr Nataša 10-12-2020 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица9

Спортско-рекреативни туризам (Бол. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 07-12-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Пословно право (Бол. 17) Ljubojević dr Gordana 15-12-2020 13:00

Амфитеатар2

Учионица16

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (Бол. 17) Bošković dr Tatjana 08-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Програмски језици I (Пре Бол.) Marošan dr Zoran 17-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Лабораторија 5

Учионица7

Учионица8

Инвестирање у хартије од вредности (Бол. 17 – МС) Njegić dr Jovan 16-12-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Банкарски менаџмент (Бол. 12) Račić dr Željko 15-12-2020 13:00

Учионица7

Учионица8

Примена информационих технологија (Бол. 17) Marošan dr Zoran 17-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Лабораторија 5

Учионица7

Учионица8

Увод у примену информационих технологија у бизнису (Пре Бол.) Marošan dr Zoran 17-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Лабораторија 5

Учионица7

Учионица8

Примена информационих технологија (Бол. 12) Marošan dr Zoran 17-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Лабораторија 5

Учионица7

Учионица8

Пројектни менаџмент (Бол. 17 – МС) Boškov dr Veronika 14-12-2020 09:00

Учионица12

Стручна пракса I – тема 3 (Бол. 17) Vlaović Begović dr Sanja 18-12-2020 13:00

Учионица10

Учионица12

Учионица14

Учионица7

Учионица8

Вредновање предузећа (Бол. 12) Vlaović Begović dr Sanja 18-12-2020 13:00

Учионица10

Учионица12

Учионица14

Учионица7

Учионица8

Финансијско рачуноводство (Бол. 12) Vlaović Begović dr Sanja 18-12-2020 13:00

Учионица10

Учионица12

Учионица14

Учионица7

Учионица8

Рачуноводство (Бол. 17) Vlaović Begović dr Sanja 18-12-2020 13:00

Учионица10

Учионица12

Учионица14

Учионица7

Учионица8

Управљачко рачуноводство (Бол. 12) Vlaović Begović dr Sanja 18-12-2020 13:00

Учионица10

Учионица12

Учионица14

Учионица7

Учионица8

Основи ревизије (Бол. 17) Vlaović Begović dr Sanja 18-12-2020 13:00

Учионица10

Учионица12

Учионица14

Учионица7

Учионица8

Управљање и контрола трошкова (Бол. 12) Vlaović Begović dr Sanja 18-12-2020 13:00

Учионица10

Учионица12

Учионица14

Учионица7

Учионица8

Стручна пракса II – тема 2 (Бол. 17) Vlaović Begović dr Sanja 18-12-2020 13:00

Учионица10

Учионица12

Учионица14

Учионица7

Учионица8

Математика (Бол. 17) Japundžić dr Miloš 08-12-2020 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Финансијске берзе (Бол. 17) Jović dr Ljiljana 09-12-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица8

Први страни пословни језик III – енглески (Бол. 12) Bikicki dr Nataša 10-12-2020 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица9

Први страни пословни језик 1 Енглески (Бол. 17) Bikicki dr Nataša 10-12-2020 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица9

Туристичка географија (Бол. 17) Gajić dr Tamara 15-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Учионица12

Маркетинг истраживање (Бол. 12) Jovičić dr Dragoljub 15-12-2020 09:00

Учионица13

Учионица14

Канали маркетинга (Бол. 17) Jovičić dr Dragoljub 15-12-2020 09:00

Учионица13

Учионица14

Софтверски инжењеринг (Бол. 16) Latinović dr Branko 14-12-2020 09:00

Лабораторија 4

Учионица8

Инвестиционо банкарство (Бол. 17) Vuković dr Marija 01-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Учионица8

Предузетништво (Бол. 12) Stankov dr Biljana 03-12-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи предузетништва (Пре Бол.) Stankov dr Biljana 03-12-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Спољнотрговинско пословање (Бол. 17) Stankov dr Biljana 03-12-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Економија Европске уније (Бол. 17) Stankov dr Biljana 03-12-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Јавне финансије (Бол. 12) Živkov dr Dejan 11-12-2020 13:00

Учионица12

Учионица14

Инвестиционо банкарство (Бол. 12) Živkov dr Dejan 11-12-2020 13:00

Учионица12

Учионица14

Међународне финансије (Бол. 17) Živkov dr Dejan 11-12-2020 13:00

Учионица12

Учионица14

Међународна трговина (Бол. 17) Ćuzović dr Đorđe 17-12-2020 13:00

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица7

Учионица8

Еколошки менаџмент (Бол. 17) Đukanović dr Slaviša 11-12-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Немачки пословни језик I (Пре Бол.) Zorica Samardžić Ivana 10-12-2020 09:00

Учионица7

Учионица8

Први страни пословни језик 3 Немачки (Бол. 17) Zorica Samardžić Ivana 10-12-2020 09:00

Учионица7

Учионица8

Други страни пословни језик Немачки (Бол. 17) Zorica Samardžić Ivana 10-12-2020 09:00

Учионица7

Учионица8

Финансијска стратегија и планирање пореза (Бол. 12) Jović dr Ljiljana 09-12-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица8

Међународна пореска политика (Бол. 17 – МС) Jović dr Ljiljana 09-12-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица8

Предузетничке финансије (Бол. 17) Jovin dr Slobodanka 04-12-2020 13:00

Учионица12

Учионица14

Маркетинг (Бол. 17) Maksimović dr Branka 11-12-2020 09:00

Учионица10

Учионица9

Посебни облици туризма (Бол. 17) Dragin dr Aleksandra 11-12-2020 11:00

Учионица10

Учионица9

Структуре података и алгоритми (Бол. 16) Lončar dr Sanja 11-12-2020 09:00

Лабораторија 4

Учионица8

Напредне веб технологије (Бол. 16) Marković dr Suzana 09-12-2020 11:00

Лабораторија 5

Основи економије (Бол. 12) Đurić dr Dejan 09-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица8

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) Đurić dr Dejan 09-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица8

Основи економије (Бол. 17) Đurić dr Dejan 09-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица8

Основи макроекономске анализе за пословно одлучивање (Пре Бол.) Đurić dr Dejan 09-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица8

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) Đurić dr Dejan 09-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица8

Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 07-12-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 07-12-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Пословне финансије (Бол. 17) Komnenić dr Biserka 08-12-2020 13:00

Амфитеатар2

Учионица16

Економика предузећа (Бол. 17) Komnenić dr Biserka 08-12-2020 13:00

Амфитеатар2

Учионица16

Финансијски менаџмент (Бол. 12) Komnenić dr Biserka 08-12-2020 13:00

Амфитеатар2

Учионица16

Квантитативни методи у пословном одлучивању (Бол. 16) Papić Blagojević dr Nataša 02-12-2020 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Квантитативни методи у пословном одлучивању (Бол. 12) Papić Blagojević dr Nataša 02-12-2020 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословна статистика (Бол. 17) Papić Blagojević dr Nataša 02-12-2020 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Финансијска и актуарска математика (Бол. 17) Papić Blagojević dr Nataša 02-12-2020 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Базе података (Бол. 16) Tešendić dr Danijela 08-12-2020 09:00

Лабораторија 5

Учионица8

Социологија (Бол. 17) Vuksanović dr Gordana 30-11-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Основи електронског пословања (Бол. 16) Ranitović dr Predrag 03-12-2020 13:00

Лабораторија 5

Учионица10

Учионица7

Учионица8

Пословно окружење (Бол. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 04-12-2020 13:00

Учионица10

Учионица7

Учионица8

Економика трговине (Пре Бол.) 07-12-2020 09:00

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Економика туризма (Бол. 17) Bošković dr Tatjana 08-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Квалитет услуга у туризму и хотелијерству (Бол. 17) Gajić dr Tamara 04-12-2020 09:00

Учионица9

Стручна пракса II – тема 4 (Бол. 17) Gajić dr Tamara 04-12-2020 09:00

Учионица9

Пословна математика (Пре Бол.) Lončar dr Sanja 02-12-2020 09:00

Лабораторија 4

Учионица8

Бизнис план (Бол. 17) Kuzman dr Boris 01-12-2020 12:00

Учионица16

Менаџмент трошкова (Бол. 17) Milić dr Dragana 30-11-2020 13:00

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Управљање инвестицијама (Бол. 17) Milić dr Dragana 30-11-2020 13:00

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Понашање потрошача (Пре Бол.) Jovičić dr Dragoljub 15-12-2020 09:00

Учионица13

Учионица14

Први страни пословни језик 2 Немачки (Бол. 17) Zorica Samardžić Ivana 10-12-2020 09:00

Учионица7

Учионица8

Стручна пракса 2 (ПБ) Тема 3 (Бол. 07) Boškov dr Veronika 14-12-2020 09:00

Учионица12

Стратешки менаџмент технологија и иновација (Бол. 07) Đukanović dr Slaviša 11-12-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 4 (Бол. 07) Đukanović dr Slaviša 11-12-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Финансијско рачуноводство (Пре Бол.) Đukanović dr Slaviša 11-12-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) Đukanović dr Slaviša 11-12-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса 2 (ПБ) Тема 1 (Бол. 07) Živkov dr Dejan 11-12-2020 13:00

Учионица12

Учионица14

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) Živkov dr Dejan 11-12-2020 13:00

Учионица12

Учионица14

Монетарне финансије (Бол. 17 – СС) Živkov dr Dejan 11-12-2020 13:00

Учионица12

Учионица14

Стручна пракса II – тема 1 (Бол. 17) Živkov dr Dejan 11-12-2020 13:00

Учионица12

Учионица14

Међународно пословно финансирање (Бол. 17 – МС) Živkov dr Dejan 11-12-2020 13:00

Учионица12

Учионица14

Берзанско пословање (Бол. 17 – СС) Živkov dr Dejan 11-12-2020 13:00

Учионица12

Учионица14

Инвестирање у хартије од вредности (Бол. 17 – СС) Živkov dr Dejan 11-12-2020 13:00

Учионица12

Учионица14

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) Živkov dr Dejan 11-12-2020 13:00

Учионица12

Учионица14

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) Živkov dr Dejan 11-12-2020 13:00

Учионица12

Учионица14

Инвестирање у хартије од вредности (Бол. 17 – МС) Živkov dr Dejan 11-12-2020 13:00

Учионица12

Учионица14

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) Živkov dr Dejan 11-12-2020 13:00

Учионица12

Учионица14

Анализа хартија од вредности (Бол. 12) Živkov dr Dejan 11-12-2020 13:00

Учионица12

Учионица14

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 1 (Бол. 12) Živkov dr Dejan 11-12-2020 13:00

Учионица12

Учионица14

Производни менаџмент (Бол. 07 – СС) Đukanović dr Slaviša 11-12-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Производни менаџмент (Бол. 07 – СС) Đukanović dr Slaviša 11-12-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Финансијско рачуноводство (Бол. 07) Đukanović dr Slaviša 11-12-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Увод у финансијско пословање (Бол. 07) Đukanović dr Slaviša 11-12-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Рачуноводство трговинских предузећа (Пре Бол.) Đukanović dr Slaviša 11-12-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Пословно планирање (Бол. 07 – СС) Đukanović dr Slaviša 11-12-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Производни менаџмент (Бол. 07 – СС) Đukanović dr Slaviša 11-12-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Пословно планирање (Бол. 07 – СС) Đukanović dr Slaviša 11-12-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Енергетска безбедност (Бол. 07) Đukanović dr Slaviša 11-12-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Еколошки менаџмент (Бол. 07) Đukanović dr Slaviša 11-12-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 3 (Бол. 07) Đukanović dr Slaviša 11-12-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Финансијско рачуноводство (Пре Бол.) Đukanović dr Slaviša 11-12-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Основи рачуноводства (Пре Бол.) Đukanović dr Slaviša 11-12-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Основи рачуноводства (Пре Бол.) Đukanović dr Slaviša 11-12-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Увод у финансијско пословање (Пре Бол.) Đukanović dr Slaviša 11-12-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Стратешки менаџмент технологија и иновација (Пре Бол.) Đukanović dr Slaviša 11-12-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) Đukanović dr Slaviša 11-12-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса II – тема 3 (Бол. 17) Đukanović dr Slaviša 11-12-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Пословне стратегије (Бол. 17 – МС) Đukanović dr Slaviša 11-12-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) Đukanović dr Slaviša 11-12-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) Đukanović dr Slaviša 11-12-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Стратешки менаџмент технологија и иновација (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 11-12-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Увод у финансијско пословање (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 11-12-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Финансијско рачуноводство (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 11-12-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 3 (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 11-12-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Еколошки менаџмент (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 11-12-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 4 (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 11-12-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 3 (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 11-12-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 2 (Бол. 12) Đukanović dr Slaviša 11-12-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица14_КП

Јавне финансије (Бол. 12) Vuković dr Marija 01-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Учионица8

Управљање људским ресурсима (Бол. 07 – СС) Jošanov Vrgović dr Ivana 14-12-2020 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица7

Учионица8

Управљање људским ресурсима (Бол. 07 – СС) Jošanov Vrgović dr Ivana 14-12-2020 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица7

Учионица8

Пословно комуницирање (Бол. 07) Jošanov Vrgović dr Ivana 14-12-2020 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица7

Учионица8

Менаџмент људских ресурса (Пре Бол.) Jošanov Vrgović dr Ivana 14-12-2020 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица7

Учионица8

Менаџмент људских ресурса (Пре Бол.) Jošanov Vrgović dr Ivana 14-12-2020 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица7

Учионица8

Организационо понашање (Пре Бол.) Jošanov Vrgović dr Ivana 14-12-2020 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица7

Учионица8

Принципи менаџмента (Пре Бол.) Jošanov Vrgović dr Ivana 14-12-2020 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица7

Учионица8

Менаџмент људских ресурса (Бол. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 14-12-2020 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица7

Учионица8

Основи организације (Бол. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 14-12-2020 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица7

Учионица8

Основи менаџмента (Бол. 07) Jošanov Vrgović dr Ivana 14-12-2020 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица7

Учионица8

Лидерство (Бол. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 14-12-2020 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица7

Учионица8

Организационо понашање (Бол. 17 – МС) Jošanov Vrgović dr Ivana 14-12-2020 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица7

Учионица8

Основи организације (Бол. 07) Jošanov Vrgović dr Ivana 14-12-2020 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица7

Учионица8

Основи организације (Бол. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 14-12-2020 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица7

Учионица8

Основи менаџмента (Бол. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 14-12-2020 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица7

Учионица8

Основи менаџмента (Бол. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 14-12-2020 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица7

Учионица8

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 4 (Бол. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 14-12-2020 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица7

Учионица8

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 2 (Бол. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 14-12-2020 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица7

Учионица8

Пословно комуницирање (Бол. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 14-12-2020 14:00

Учионица12

Учионица13

Учионица7

Учионица8

Информациони системи (Бол. 16) Latinović dr Branko 14-12-2020 09:00

Лабораторија 4

Учионица8

Основи туризма (Бол. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 07-12-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Финансијска стратегија и планирање пореза (Бол. 17) Jović dr Ljiljana 09-12-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица8

Јавне финансије и буџетирање (Пре Бол.) Jović dr Ljiljana 09-12-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица8

Буџетирање, планирање и контрола профита (Пре Бол.) Jović dr Ljiljana 09-12-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица8

Предузетничке финансије (Пре Бол.) Jović dr Ljiljana 09-12-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица8

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) Jović dr Ljiljana 09-12-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица8

Инструменти финансирања јавних потреба (Бол. 17 – СС) Jović dr Ljiljana 09-12-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица8

Финансијска стратегија и планирање пореза (Бол. 07) Jović dr Ljiljana 09-12-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица8

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) Jović dr Ljiljana 09-12-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица8

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) Jović dr Ljiljana 09-12-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица8

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) Jović dr Ljiljana 09-12-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица8

Јавне финансије (Бол. 12) Jović dr Ljiljana 09-12-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица8

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 4 (Бол. 12) Jović dr Ljiljana 09-12-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица8

Међународно опорезивање (Бол. 12) Jović dr Ljiljana 09-12-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица8

Међународно опорезивање (Бол. 07) Jović dr Ljiljana 09-12-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица8

Управљање ризицима (Бол. 07 – СС) Jović dr Ljiljana 09-12-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица8

Финансијска стратегија и планирање пореза (Пре Бол.) Jović dr Ljiljana 09-12-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица8

Персоналне финансије (Пре Бол.) Jović dr Ljiljana 09-12-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица8

Управљање ризицима (Пре Бол.) Jović dr Ljiljana 09-12-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица8

Управљање ризицима (Пре Бол.) Jović dr Ljiljana 09-12-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Учионица8

Интернет ствари (Бол. 16) Ranitović dr Predrag 07-12-2020 09:00

Учионица12

Психологија (Бол. 17) Vukadinović dr Maja 30-11-2020 17:00

Амфитеатар1

Учионица13

Психологија (Бол. 16) Vukadinović dr Maja 30-11-2020 17:00

Амфитеатар1

Учионица13

Интернет технологије у пословању (Бол. 16) Marković dr Suzana 09-12-2020 11:00

Лабораторија 5

Геополитика (Бол. 12) Đurić dr Dejan 09-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица8

Конкурентност предузећа и привреде (Бол. 17 – МС) Đurić dr Dejan 09-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица8

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) Đurić dr Dejan 09-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица8

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) Đurić dr Dejan 09-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица8

Стручна пракса II – тема 3 (Бол. 17) Đurić dr Dejan 09-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица8

Управљање растом предузећа (Пре Бол.) Đurić dr Dejan 09-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица8

Национална економија (Бол. 07) Đurić dr Dejan 09-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица8

Геополитика (Бол. 07) Đurić dr Dejan 09-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица8

Основи економије (Бол. 07) Đurić dr Dejan 09-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица8

Национална економија (Бол. 17) Đurić dr Dejan 09-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица8

Основи економије (Бол. 16) Đurić dr Dejan 09-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица8

Национална економија (Бол. 12) Đurić dr Dejan 09-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица8

Принципи јавне администрације (Бол. 07) Đurić dr Dejan 09-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица8

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 3 (Бол. 12) Đurić dr Dejan 09-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица8

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 3 (Бол. 07) Đurić dr Dejan 09-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица8

Конкурентност предузећа и привреде (Бол. 07 – СС) Đurić dr Dejan 09-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица8

Конкурентност предузећа и привреде (Бол. 07 – СС) Đurić dr Dejan 09-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица8

Основи менаџмента (Бол. 12) Đurić dr Dejan 09-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица8

Основи менаџмента (Бол. 07) Đurić dr Dejan 09-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица8

Теорија графова (Бол. 16) Japundžić dr Miloš 08-12-2020 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Квантитативни методи у пословном одлучивању (Бол. 16) Japundžić dr Miloš 08-12-2020 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Операциона истраживања (Бол. 16) Japundžić dr Miloš 08-12-2020 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Математика (Бол. 12) Japundžić dr Miloš 08-12-2020 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Математика (Бол. 16) Japundžić dr Miloš 08-12-2020 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Математика (Бол. 07) Japundžić dr Miloš 08-12-2020 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Квантитативни методи у пословном одлучивању (Бол. 07) Japundžić dr Miloš 08-12-2020 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица16

Учионица7

Учионица8

Економика предузећа (Бол. 12) Komnenić dr Biserka 08-12-2020 13:00

Амфитеатар2

Учионица16

Економика предузећа (Бол. 12) Komnenić dr Biserka 08-12-2020 13:00

Амфитеатар2

Учионица16

Управљање интелектуалном својином (Бол. 16) Komnenić dr Biserka 08-12-2020 13:00

Амфитеатар2

Учионица16

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) Komnenić dr Biserka 08-12-2020 13:00

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) Komnenić dr Biserka 08-12-2020 13:00

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) Komnenić dr Biserka 08-12-2020 13:00

Амфитеатар2

Учионица16

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) Komnenić dr Biserka 08-12-2020 13:00

Амфитеатар2

Учионица16

Економика предузећа (Бол. 17) Komnenić dr Biserka 08-12-2020 13:00

Амфитеатар2

Учионица16

Финансијски менаџмент (Пре Бол.) Komnenić dr Biserka 08-12-2020 13:00

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 3 (Бол. 12) Komnenić dr Biserka 08-12-2020 13:00

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 3 (Бол. 07) Komnenić dr Biserka 08-12-2020 13:00

Амфитеатар2

Учионица16

Финансијски менаџмент (Бол. 07) Komnenić dr Biserka 08-12-2020 13:00

Амфитеатар2

Учионица16

Осигуравачко пословање (Бол. 07 – СС) Komnenić dr Biserka 08-12-2020 13:00

Амфитеатар2

Учионица16

Економија знања (Бол. 07) Komnenić dr Biserka 08-12-2020 13:00

Амфитеатар2

Учионица16

Међународне организације и интеграције (Бол. 12) Damnjanović dr Jelena 08-12-2020 13:00

Учионица7

Учионица8

Међународна економија (Бол. 12) Damnjanović dr Jelena 08-12-2020 13:00

Учионица7

Учионица8

Менаџмент у спољној трговини (Бол. 17 – МС) Damnjanović dr Jelena 08-12-2020 13:00

Учионица7

Учионица8

Економика Европске уније (Бол. 17 – МС) Damnjanović dr Jelena 08-12-2020 13:00

Учионица7

Учионица8

Рурални туризам (Бол. 17) Bošković dr Tatjana 08-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Рурални туризам (Бол. 12) Bošković dr Tatjana 08-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 1 (Бол. 12) Bošković dr Tatjana 08-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Економика туризма (Бол. 07) Bošković dr Tatjana 08-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 2 (Бол. 12) Bošković dr Tatjana 08-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 2 (Бол. 12) Bošković dr Tatjana 08-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Стручна пракса I – тема 2 (Бол. 17) Bošković dr Tatjana 08-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 2 (Бол. 07) Bošković dr Tatjana 08-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Стручна пракса II – тема 1 (Бол. 17) Bošković dr Tatjana 08-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 07) Bošković dr Tatjana 08-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Стручна пракса II – тема 3 (Бол. 07) Bošković dr Tatjana 08-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 1 (Бол. 07) Bošković dr Tatjana 08-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 4 (Бол. 12) Bošković dr Tatjana 08-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 3 (Бол. 12) Bošković dr Tatjana 08-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 1 (Бол. 12) Bošković dr Tatjana 08-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Менаџмент туристичке дестинације (Пре Бол.) Bošković dr Tatjana 08-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Трговински маркетинг (Пре Бол.) Bošković dr Tatjana 08-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Учионица13

Рачунарске мреже (Бол. 16) Tešendić dr Danijela 08-12-2020 09:00

Лабораторија 5

Учионица8

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 3 (Бол. 12) Paunović dr Branka 07-12-2020 13:00

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) Paunović dr Branka 07-12-2020 13:00

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) Paunović dr Branka 07-12-2020 13:00

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) Paunović dr Branka 07-12-2020 13:00

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Финансијска тржишта и институције (Бол. 17) Paunović dr Branka 07-12-2020 13:00

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Стручна пракса I – тема 1 (Бол. 17) Paunović dr Branka 07-12-2020 13:00

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Стручна пракса II – тема 2 (Бол. 17) Paunović dr Branka 07-12-2020 13:00

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Вредновање предузећа (Бол. 17 – СС) Paunović dr Branka 07-12-2020 13:00

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) Paunović dr Branka 07-12-2020 13:00

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Банкарско пословање и платни промет (Бол. 17 – СС) Paunović dr Branka 07-12-2020 13:00

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Увод у финансијско пословање (Пре Бол.) Paunović dr Branka 07-12-2020 13:00

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Финансијска тржишта и институције (Бол. 12) Paunović dr Branka 07-12-2020 13:00

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Финансијска тржишта и институције (Бол. 07) Paunović dr Branka 07-12-2020 13:00

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 2 (Бол. 12) Paunović dr Branka 07-12-2020 13:00

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 2 (Бол. 07) Paunović dr Branka 07-12-2020 13:00

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Вредновање предузећа (Бол. 12) Paunović dr Branka 07-12-2020 13:00

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Вредновање предузећа (Бол. 07) Paunović dr Branka 07-12-2020 13:00

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Банкарско пословање и платни промет (Бол. 07 – СС) Paunović dr Branka 07-12-2020 13:00

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Увод у финансије (Бол. 17) Paunović dr Branka 07-12-2020 13:00

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Увод у финансијско пословање (Бол. 07) Paunović dr Branka 07-12-2020 13:00

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Увод у финансијско пословање (Бол. 12) Paunović dr Branka 07-12-2020 13:00

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Финансијске институције и тржишта (Пре Бол.) Paunović dr Branka 07-12-2020 13:00

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Учионица9

Спортско рекреативни туризам (Бол. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 07-12-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Природни ресурси у туризму (Бол. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 07-12-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Екологија и одрживи развој у туризму (Бол. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 07-12-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Природни ресурси у туризму (Бол. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 07-12-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 4 (Бол. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 07-12-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 4 (Бол. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 07-12-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса I – тема 4 (Бол. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 07-12-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 4 (Бол. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 07-12-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 07-12-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса II – тема 3 (Бол. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 07-12-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 07-12-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (Бол. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 07-12-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (Бол. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 07-12-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (Бол. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 07-12-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Основи туризма и хотелијерства (Бол. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 07-12-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Основи туризма и хотелијерства (Пре Бол.) Kovačević Berleković dr Bojana 07-12-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Вредновање предузећа (Пре Бол.) Vlaović Begović dr Sanja 18-12-2020 13:00

Учионица10

Учионица12

Учионица14

Учионица7

Учионица8

Вредновање предузећа (Пре Бол.) Vlaović Begović dr Sanja 18-12-2020 13:00

Учионица10

Учионица12

Учионица14

Учионица7

Учионица8

Теорија и анализа биланса (Пре Бол.) Vlaović Begović dr Sanja 18-12-2020 13:00

Учионица10

Учионица12

Учионица14

Учионица7

Учионица8

Рачуноводство банака и финансијских институција (Бол. 07 – СС) Vlaović Begović dr Sanja 18-12-2020 13:00

Учионица10

Учионица12

Учионица14

Учионица7

Учионица8

Форензичко рачуноводство и ревизија (Бол. 07) Vlaović Begović dr Sanja 18-12-2020 13:00

Учионица10

Учионица12

Учионица14

Учионица7

Учионица8

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 1 (Бол. 07) Vlaović Begović dr Sanja 18-12-2020 13:00

Учионица10

Учионица12

Учионица14

Учионица7

Учионица8

Управљачко рачуноводство (Бол. 07) Vlaović Begović dr Sanja 18-12-2020 13:00

Учионица10

Учионица12

Учионица14

Учионица7

Учионица8

Финансијско рачуноводство (Бол. 07) Vlaović Begović dr Sanja 18-12-2020 13:00

Учионица10

Учионица12

Учионица14

Учионица7

Учионица8

Основи ревизије (Бол. 12) Vlaović Begović dr Sanja 18-12-2020 13:00

Учионица10

Учионица12

Учионица14

Учионица7

Учионица8

Вредновање предузећа (Бол. 07) Vlaović Begović dr Sanja 18-12-2020 13:00

Учионица10

Учионица12

Учионица14

Учионица7

Учионица8

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 4 (Бол. 12) Vlaović Begović dr Sanja 18-12-2020 13:00

Учионица10

Учионица12

Учионица14

Учионица7

Учионица8

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 4 (Бол. 07) Vlaović Begović dr Sanja 18-12-2020 13:00

Учионица10

Учионица12

Учионица14

Учионица7

Учионица8

Анализа финансијских извештаја (Бол. 07) Vlaović Begović dr Sanja 18-12-2020 13:00

Учионица10

Учионица12

Учионица14

Учионица7

Учионица8

Анализа финансијских извештаја (Бол. 12) Vlaović Begović dr Sanja 18-12-2020 13:00

Учионица10

Учионица12

Учионица14

Учионица7

Учионица8

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 2 (Бол. 07) Vlaović Begović dr Sanja 18-12-2020 13:00

Учионица10

Учионица12

Учионица14

Учионица7

Учионица8

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 2 (Бол. 12) Vlaović Begović dr Sanja 18-12-2020 13:00

Учионица10

Учионица12

Учионица14

Учионица7

Учионица8

Управљање и контрола трошкова (Бол. 07) Vlaović Begović dr Sanja 18-12-2020 13:00

Учионица10

Учионица12

Учионица14

Учионица7

Учионица8

Управљање и контрола трошкова (Бол. 07) Vlaović Begović dr Sanja 18-12-2020 13:00

Учионица10

Учионица12

Учионица14

Учионица7

Учионица8

Управљање и контрола трошкова (Бол. 12) Vlaović Begović dr Sanja 18-12-2020 13:00

Учионица10

Учионица12

Учионица14

Учионица7

Учионица8

Интернет маркетинг (Бол. 07 – СС) Ćuzović dr Đorđe 17-12-2020 13:00

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица7

Учионица8

Стручна пракса II – тема 2 (Бол. 07) Ćuzović dr Đorđe 17-12-2020 13:00

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица7

Учионица8

Комерцијално пословање (Бол. 07) Ćuzović dr Đorđe 17-12-2020 13:00

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица7

Учионица8

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 1 (Бол. 07) Ćuzović dr Đorđe 17-12-2020 13:00

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица7

Учионица8

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) Ćuzović dr Đorđe 17-12-2020 13:00

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица7

Учионица8

Глобализација (Бол. 17 – МС) Ćuzović dr Đorđe 17-12-2020 13:00

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица7

Учионица8

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) Ćuzović dr Đorđe 17-12-2020 13:00

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица7

Учионица8

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) Ćuzović dr Đorđe 17-12-2020 13:00

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица7

Учионица8

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) Ćuzović dr Đorđe 17-12-2020 13:00

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица7

Учионица8

Менаџмент услуга (Бол. 12) Ćuzović dr Đorđe 17-12-2020 13:00

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица7

Учионица8

Трговински менаџмент (Пре Бол.) Ćuzović dr Đorđe 17-12-2020 13:00

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица7

Учионица8

Трговински менаџмент (Бол. 07) Ćuzović dr Đorđe 17-12-2020 13:00

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица7

Учионица8

Међународна трговина (Бол. 12) Ćuzović dr Đorđe 17-12-2020 13:00

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица7

Учионица8

Трговински менаџмент (Бол. 12) Ćuzović dr Đorđe 17-12-2020 13:00

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица7

Учионица8

Електронска трговина (Бол. 12) Ćuzović dr Đorđe 17-12-2020 13:00

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица7

Учионица8

Стручна пракса I – тема 4 (Бол. 17) Ćuzović dr Đorđe 17-12-2020 13:00

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица7

Учионица8

Стручна пракса I – тема 4 (Бол. 07) Ćuzović dr Đorđe 17-12-2020 13:00

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица7

Учионица8

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 4 (Бол. 12) Ćuzović dr Đorđe 17-12-2020 13:00

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица7

Учионица8

Стручна пракса I – тема 3 (Бол. 07) Ćuzović dr Đorđe 17-12-2020 13:00

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица7

Учионица8

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 3 (Бол. 12) Ćuzović dr Đorđe 17-12-2020 13:00

Амфитеатар2

Учионица10

Учионица7

Учионица8

Пројектовање веб апликација (Пре Бол.) Ranitović dr Predrag 07-12-2020 09:00

Учионица12

Пројектовање система електронског пословања (Бол. 07 – СС) Ranitović dr Predrag 07-12-2020 09:00

Учионица12

Стручна пракса II – тема 4 (Бол. 07) Ranitović dr Predrag 07-12-2020 09:00

Учионица12

Примена интернет технологија (Бол. 07) Ranitović dr Predrag 07-12-2020 09:00

Учионица12

Стручна пракса I – тема 4 (Бол. 07) Ranitović dr Predrag 07-12-2020 09:00

Учионица12

Стручна пракса I – тема 2 (Бол. 07) Ranitović dr Predrag 07-12-2020 09:00

Учионица12

Стручна пракса I – тема 1 (Бол. 07) Ranitović dr Predrag 07-12-2020 09:00

Учионица12

Увод у е-бизнис (Пре Бол.) Ranitović dr Predrag 07-12-2020 09:00

Учионица12

Безбедност информационих система (Бол. 16) Ranitović dr Predrag 07-12-2020 09:00

Учионица12

Архитектура рачунарских система (Бол. 16) Ranitović dr Predrag 07-12-2020 09:00

Учионица12

Стручна пракса II – тема 3 (Бол. 16) Ranitović dr Predrag 07-12-2020 09:00

Учионица12

Стручна пракса 1 (ПРИ) Тема 4 (Бол. 16) Ranitović dr Predrag 07-12-2020 09:00

Учионица12

Интернет технологије у пословању (Бол. 12) Ranitović dr Predrag 07-12-2020 09:00

Учионица12

Интернет технологије у пословању (Бол. 12) Ranitović dr Predrag 07-12-2020 09:00

Учионица12

Дигитални маркетинг (Бол. 12) Ranitović dr Predrag 07-12-2020 09:00

Учионица12

Основи електронског пословања (Бол. 07) Ranitović dr Predrag 07-12-2020 09:00

Учионица12

Основи електронског пословања (Бол. 12) Ranitović dr Predrag 07-12-2020 09:00

Учионица12

Управљање породичним пословима (Бол. 07 – СС) 07-12-2020 09:00

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Пословање са Европском унијом (Бол. 07) 07-12-2020 09:00

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 1 (Бол. 07) 07-12-2020 09:00

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Пословно окружење (Бол. 07) 07-12-2020 09:00

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Национална економија (Бол. 07) 07-12-2020 09:00

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Управљање породичним пословима (Пре Бол.) 07-12-2020 09:00

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Отпочињање предузетничког подухвата (Пре Бол.) 07-12-2020 09:00

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Отпочињање предузетничког подухвата (Пре Бол.) 07-12-2020 09:00

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Окружење пословања (Пре Бол.) 07-12-2020 09:00

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Основи предузетништва (Бол. 17) 07-12-2020 09:00

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) 07-12-2020 09:00

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Предузетнички менаџмент (Бол. 17) 07-12-2020 09:00

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) 07-12-2020 09:00

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Стручна пракса II – тема 4 (Бол. 17) Jovin dr Slobodanka 04-12-2020 13:00

Учионица12

Учионица14

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) Jovin dr Slobodanka 04-12-2020 13:00

Учионица12

Учионица14

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) Jovin dr Slobodanka 04-12-2020 13:00

Учионица12

Учионица14

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) Jovin dr Slobodanka 04-12-2020 13:00

Учионица12

Учионица14

Пословно окружење (Бол. 17) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 04-12-2020 13:00

Учионица10

Учионица7

Учионица8

Истраживање тржишта (Бол. 17) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 04-12-2020 13:00

Учионица10

Учионица7

Учионица8

Стручна пракса I – тема 1 (Бол. 17) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 04-12-2020 13:00

Учионица10

Учионица7

Учионица8

Управљање породичним пословањем (Бол. 17 – МС) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 04-12-2020 13:00

Учионица10

Учионица7

Учионица8

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 04-12-2020 13:00

Учионица10

Учионица7

Учионица8

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 04-12-2020 13:00

Учионица10

Учионица7

Учионица8

Методологија истраживачког рада (Бол. 17 – МС) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 04-12-2020 13:00

Учионица10

Учионица7

Учионица8

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 1 (Бол. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 04-12-2020 13:00

Учионица10

Учионица7

Учионица8

Национална економија (Бол. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 04-12-2020 13:00

Учионица10

Учионица7

Учионица8

Менаџмент догађаја (Бол. 17) Gajić dr Tamara 04-12-2020 09:00

Учионица9

Посебни облици туризма (Бол. 12) Gajić dr Tamara 04-12-2020 09:00

Учионица9

Посебни облици туризма (Бол. 12) Gajić dr Tamara 04-12-2020 09:00

Учионица9

Квалитет услуга у туризму и хотелијерству (Бол. 12) Gajić dr Tamara 04-12-2020 09:00

Учионица9

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 4 (Бол. 12) Gajić dr Tamara 04-12-2020 09:00

Учионица9

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 2 (Бол. 12) Gajić dr Tamara 04-12-2020 09:00

Учионица9

Стручна пракса I – тема 1 (Бол. 17) Gajić dr Tamara 04-12-2020 09:00

Учионица9

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 1 (Бол. 12) Gajić dr Tamara 04-12-2020 09:00

Учионица9

Дигитални маркетинг (Бол. 16) Ranitović dr Predrag 03-12-2020 13:00

Лабораторија 5

Учионица10

Учионица7

Учионица8

Примењено програмирање (Бол. 07) Marošan dr Zoran 17-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Лабораторија 5

Учионица7

Учионица8

Стручна пракса I – тема 1 (Бол. 16) Marošan dr Zoran 17-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Лабораторија 5

Учионица7

Учионица8

Стручна пракса 2 (ПИ) Тема 2 (Бол. 07) Marošan dr Zoran 17-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Лабораторија 5

Учионица7

Учионица8

Програмски језици II (Пре Бол.) Marošan dr Zoran 17-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Лабораторија 5

Учионица7

Учионица8

Основи информационо-комуникационих технологија (Пре Бол.) Marošan dr Zoran 17-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Лабораторија 5

Учионица7

Учионица8

Интеракција човек рачунар (Бол. 16) Marošan dr Zoran 17-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Лабораторија 5

Учионица7

Учионица8

Алати за пословно одлучивање (Бол. 16) Marošan dr Zoran 17-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Лабораторија 5

Учионица7

Учионица8

Стручна пракса 2 (ПИ) Тема 4 (Бол. 07) Marošan dr Zoran 17-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Лабораторија 5

Учионица7

Учионица8

Стручна пракса II – тема 4 (Бол. 16) Marošan dr Zoran 17-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Лабораторија 5

Учионица7

Учионица8

Стручна пракса 2 (ПИ) Тема 1 (Бол. 07) Marošan dr Zoran 17-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Лабораторија 5

Учионица7

Учионица8

Стручна пракса II – тема 1 (Бол. 16) Marošan dr Zoran 17-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Лабораторија 5

Учионица7

Учионица8

Стручна пракса 1 (ПРИ) Тема 2 (Бол. 16) Marošan dr Zoran 17-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Лабораторија 5

Учионица7

Учионица8

Стручна пракса 1 (ПИ) Тема 3 (Бол. 07) Marošan dr Zoran 17-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Лабораторија 5

Учионица7

Учионица8

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 3 (Бол. 12) Marošan dr Zoran 17-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Лабораторија 5

Учионица7

Учионица8

Пословни информациони системи (Бол. 07 – СС) Marošan dr Zoran 17-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Лабораторија 5

Учионица7

Учионица8

Системи за електронско учење (Бол. 07 – СС) Marošan dr Zoran 17-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Лабораторија 5

Учионица7

Учионица8

Пословни информациони системи (Пре Бол.) Marošan dr Zoran 17-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Лабораторија 5

Учионица7

Учионица8

Оперативни системи (Бол. 16) Marošan dr Zoran 17-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Лабораторија 5

Учионица7

Учионица8

Пословни апликативни системи (Бол. 12) Marošan dr Zoran 17-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Лабораторија 5

Учионица7

Учионица8

Стручна пракса 1 (ПИ) Тема 1 (Бол. 07) Marošan dr Zoran 17-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Лабораторија 5

Учионица7

Учионица8

Стручна пракса 1 (ПРИ) Тема 1 (Бол. 16) Marošan dr Zoran 17-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Лабораторија 5

Учионица7

Учионица8

Стручна пракса I – тема 1 (Бол. 16) Marošan dr Zoran 17-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Лабораторија 5

Учионица7

Учионица8

Примена информационих технологија (Бол. 07) Marošan dr Zoran 17-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Лабораторија 5

Учионица7

Учионица8

Примена информационих технологија (Бол. 16) Marošan dr Zoran 17-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Лабораторија 5

Учионица7

Учионица8

Управљање ризицима (Пре Бол.) Njegić dr Jovan 16-12-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Управљање ризицима (Бол. 07 – СС) Njegić dr Jovan 16-12-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Инвестирање у хартије од вредности (Бол. 07 – СС) Njegić dr Jovan 16-12-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) Njegić dr Jovan 16-12-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Инвестирање у хартије од вредности (Бол. 17 – СС) Njegić dr Jovan 16-12-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) Njegić dr Jovan 16-12-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) Njegić dr Jovan 16-12-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) Njegić dr Jovan 16-12-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Увод у вештачку интелигенцију (Бол. 16) Njegić dr Jovan 16-12-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Анализа хартија од вредности (Бол. 12) Njegić dr Jovan 16-12-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 1 (Бол. 12) Njegić dr Jovan 16-12-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Персоналне финансије (Пре Бол.) Njegić dr Jovan 16-12-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Финансијске институције и тржишта (Пре Бол.) Njegić dr Jovan 16-12-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Финансијски менаџмент (Бол. 07) Njegić dr Jovan 16-12-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Финансијска тржишта и институције (Бол. 07) Njegić dr Jovan 16-12-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Финансијска тржишта и институције (Бол. 12) Njegić dr Jovan 16-12-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Софтверски инжењеринг (Бол. 07) Latinović dr Branko 14-12-2020 09:00

Лабораторија 4

Учионица8

Базе података (Бол. 07) Latinović dr Branko 14-12-2020 09:00

Лабораторија 4

Учионица8

Примена интегрисаних развојних алата (Бол. 07 – СС) Latinović dr Branko 14-12-2020 09:00

Лабораторија 4

Учионица8

Објектно-оријентисано пројектовање (Бол. 07 – СС) Latinović dr Branko 14-12-2020 09:00

Лабораторија 4

Учионица8

Софтверски инжењеринг (Пре Бол.) Latinović dr Branko 14-12-2020 09:00

Лабораторија 4

Учионица8

Базе података (Пре Бол.) Latinović dr Branko 14-12-2020 09:00

Лабораторија 4

Учионица8

Стручна пракса 1 (ПРИ) Тема 3 (Бол. 16) Latinović dr Branko 14-12-2020 09:00

Лабораторија 4

Учионица8

Мултимедијални системи (Бол. 16) Latinović dr Branko 14-12-2020 09:00

Лабораторија 4

Учионица8

Информациони системи у туризму (Бол. 12) Latinović dr Branko 14-12-2020 09:00

Лабораторија 4

Учионица8

Електронска трговина (Бол. 12) Latinović dr Branko 14-12-2020 09:00

Лабораторија 4

Учионица8

Електронски системи плаћања (Бол. 12) Latinović dr Branko 14-12-2020 09:00

Лабораторија 4

Учионица8

Стручна пракса I – тема 3 (Бол. 17) Latinović dr Branko 14-12-2020 09:00

Лабораторија 4

Учионица8

Управљање финансијским ризицима (Бол. 17 – СС) Račić dr Željko 15-12-2020 13:00

Учионица7

Учионица8

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) Račić dr Željko 15-12-2020 13:00

Учионица7

Учионица8

Банкарство (Бол. 12) Račić dr Željko 15-12-2020 13:00

Учионица7

Учионица8

Предузетништво (Бол. 07) Stankov dr Biljana 03-12-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Спољнотрговинско пословање (Бол. 12) Stankov dr Biljana 03-12-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Економика међународних интеграција (Бол. 17 – МС) Jovanović dr Miroslav 03-12-2020 09:00

Учионица8

Актуарство (Бол. 07) Papić Blagojević dr Nataša 02-12-2020 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Квантитативни методи у пословном одлучивању (Бол. 07) Papić Blagojević dr Nataša 02-12-2020 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословна статистика (Пре Бол.) Papić Blagojević dr Nataša 02-12-2020 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Примена статистичких модела у пословању (Бол. 17 – МС) Papić Blagojević dr Nataša 02-12-2020 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) Papić Blagojević dr Nataša 02-12-2020 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Познавање робе (Бол. 12) Maksimović dr Branka 02-12-2020 13:00

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Стручна пракса 2 (ПБ) Тема 1 (Бол. 12) Maksimović dr Branka 02-12-2020 13:00

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Објектно-оријентисано програмирање (Бол. 16) Mikalački dr Mirjana 02-12-2020 09:00

Лабораторија 3

Дискретне математичке структуре (Бол. 16) Lončar dr Sanja 02-12-2020 09:00

Лабораторија 4

Учионица8

Математика (Бол. 07) Lončar dr Sanja 02-12-2020 09:00

Лабораторија 4

Учионица8

Математика (Бол. 12) Lončar dr Sanja 02-12-2020 09:00

Лабораторија 4

Учионица8

Стручна пракса II – тема 2 (Бол. 17) Kuzman dr Boris 01-12-2020 12:00

Учионица16

Стручна пракса I – тема 3 (Бол. 17) Kuzman dr Boris 01-12-2020 12:00

Учионица16

Израда и имплементација бизнис плана (Бол. 12) Kuzman dr Boris 01-12-2020 12:00

Учионица16

Корпоративно управљање (Бол. 17) Ljubojević dr Gordana 15-12-2020 13:00

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса II – тема 1 (Бол. 17) Ljubojević dr Gordana 15-12-2020 13:00

Амфитеатар2

Учионица16

Пословна етика (Пре Бол.) Ljubojević dr Gordana 15-12-2020 13:00

Амфитеатар2

Учионица16

Међународно пословно право (Бол. 07) Ljubojević dr Gordana 15-12-2020 13:00

Амфитеатар2

Учионица16

Пословно право (Бол. 07) Ljubojević dr Gordana 15-12-2020 13:00

Амфитеатар2

Учионица16

Пословно право (Бол. 12) Ljubojević dr Gordana 15-12-2020 13:00

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 1 (Бол. 07) Ljubojević dr Gordana 15-12-2020 13:00

Амфитеатар2

Учионица16

Увод у програмирање (Бол. 16) Petrović dr Vera 15-12-2020 10:00

Лабораторија 5

Учионица8

Понашање потрошача (Бол. 12) Jovičić dr Dragoljub 15-12-2020 09:00

Учионица13

Учионица14

Менаџмент набавке (Бол. 12) Jovičić dr Dragoljub 15-12-2020 09:00

Учионица13

Учионица14

Тржишно пословање (Бол. 07) Jovičić dr Dragoljub 15-12-2020 09:00

Учионица13

Учионица14

Тржишно пословање (Бол. 07) Jovičić dr Dragoljub 15-12-2020 09:00

Учионица13

Учионица14

Тржишно комуницирање (Бол. 17) Jovičić dr Dragoljub 15-12-2020 09:00

Учионица13

Учионица14

Тржишно пословање (Бол. 12) Jovičić dr Dragoljub 15-12-2020 09:00

Учионица13

Учионица14

Тржишно комуницирање (Бол. 12) Jovičić dr Dragoljub 15-12-2020 09:00

Учионица13

Учионица14

Међународни маркетинг (Бол. 07) Jovičić dr Dragoljub 15-12-2020 09:00

Учионица13

Учионица14

Маркетинг истраживање (Бол. 07) Jovičić dr Dragoljub 15-12-2020 09:00

Учионица13

Учионица14

Маркетинг (Бол. 12) Jovičić dr Dragoljub 15-12-2020 09:00

Учионица13

Учионица14

Менаџмент људских ресурса у туризму и хотелијерству (Бол. 17) Gajić dr Tamara 15-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Учионица12

Основи туризма и хотелијерства (Бол. 12) Gajić dr Tamara 15-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Учионица12

Основи туризма (Пре Бол.) Gajić dr Tamara 15-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Учионица12

Основи туризма (Бол. 07) Gajić dr Tamara 15-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Учионица12

Основи туризма (Бол. 07) Gajić dr Tamara 15-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Учионица12

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (Бол. 07) Gajić dr Tamara 15-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Учионица12

Туристичка географија (Бол. 12) Gajić dr Tamara 15-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Учионица12

Управљање људским ресурсима (Бол. 07 – СС) Gajić dr Tamara 15-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Учионица12

Управљање људским ресурсима (Бол. 07 – СС) Boškov dr Veronika 14-12-2020 09:00

Учионица12

Управљање пројектима (Бол. 07 – СС) Boškov dr Veronika 14-12-2020 09:00

Учионица12

Израда и имплементација бизнис плана (Пре Бол.) Boškov dr Veronika 14-12-2020 09:00

Учионица12

Трендови и иновације у туризму (Бол. 17) Boškov dr Veronika 14-12-2020 09:00

Учионица12

Менаџмент малих и средњих предузећа (Бол. 12) Boškov dr Veronika 14-12-2020 09:00

Учионица12

Основи организације (Бол. 12) Boškov dr Veronika 14-12-2020 09:00

Учионица12

Управљање квалитетом (Бол. 07) Boškov dr Veronika 14-12-2020 09:00

Учионица12

Управљање квалитетом (Бол. 12) Boškov dr Veronika 14-12-2020 09:00

Учионица12

Стручна пракса 2 (ПБ) Тема 4 (Бол. 07) Boškov dr Veronika 14-12-2020 09:00

Учионица12

Стручна пракса 2 (ПБ) Тема 4 (Бол. 12) Boškov dr Veronika 14-12-2020 09:00

Учионица12

Израда и имплементација бизнис плана (Бол. 07) Boškov dr Veronika 14-12-2020 09:00

Учионица12

Израда и имплементација бизнис плана (Бол. 12) Boškov dr Veronika 14-12-2020 09:00

Учионица12

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 4 (Бол. 12) Boškov dr Veronika 14-12-2020 09:00

Учионица12

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 3 (Бол. 07) Boškov dr Veronika 14-12-2020 09:00

Учионица12

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 3 (Бол. 12) Boškov dr Veronika 14-12-2020 09:00

Учионица12

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 2 (Бол. 07) Boškov dr Veronika 14-12-2020 09:00

Учионица12

Стручна пракса I – тема 2 (Бол. 17) Boškov dr Veronika 14-12-2020 09:00

Учионица12

Савремене тенденције у јавној управи (Пре Бол.) Vuković dr Marija 01-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Учионица8

Осигуравачко пословање (Бол. 07 – СС) Vuković dr Marija 01-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Учионица8

Јавне финансије (Бол. 17) Vuković dr Marija 01-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Учионица8

Међународно опорезивање (Бол. 17 – СС) Vuković dr Marija 01-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Учионица8

Стручна пракса II – тема 3 (Бол. 17) Vuković dr Marija 01-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Учионица8

Стручна пракса I – тема 4 (Бол. 17) Vuković dr Marija 01-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Учионица8

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) Vuković dr Marija 01-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Учионица8

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) Vuković dr Marija 01-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Учионица8

Међународно опорезивање (Бол. 12) Vuković dr Marija 01-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Учионица8

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 2 (Бол. 07) Vuković dr Marija 01-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Учионица8

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 2 (Бол. 12) Vuković dr Marija 01-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Учионица8

Менаџмент малих и средњих предузећа (Пре Бол.) Roganović dr Milijana 30-11-2020 13:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица9

Менаџмент здравствене заштите (Бол. 07) Roganović dr Milijana 30-11-2020 13:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица9

Трговински менаџмент (Бол. 12) Roganović dr Milijana 30-11-2020 13:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица9

Менаџмент малих и средњих предузећа (Бол. 07) Roganović dr Milijana 30-11-2020 13:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица9

Менаџмент малих и средњих предузећа (Бол. 12) Roganović dr Milijana 30-11-2020 13:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица9

Стручна пракса 2 (ПИ) Тема 4 (Бол. 07) Roganović dr Milijana 30-11-2020 13:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица9

Стручна пракса I – тема 2 (Бол. 07) Roganović dr Milijana 30-11-2020 13:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица9

Основи организације (Бол. 17) Roganović dr Milijana 30-11-2020 13:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица9

Трговински менаџмент (Бол. 17) Roganović dr Milijana 30-11-2020 13:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица9

Стручна пракса II – тема 4 (Бол. 17) Roganović dr Milijana 30-11-2020 13:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица9

Стручна пракса I – тема 3 (Бол. 07) Roganović dr Milijana 30-11-2020 13:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица9

Стручна пракса I – тема 3 (Бол. 17) Roganović dr Milijana 30-11-2020 13:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица9

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 3 (Бол. 12) Roganović dr Milijana 30-11-2020 13:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица9

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 1 (Бол. 12) Roganović dr Milijana 30-11-2020 13:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица9

Осигурање (Бол. 07) Milić dr Dragana 30-11-2020 13:00

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Животно и неживотно осигурање (Бол. 07 – СС) Milić dr Dragana 30-11-2020 13:00

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Стручна пракса I – тема 2 (Бол. 17) Milić dr Dragana 30-11-2020 13:00

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Осигурање (Бол. 12) Milić dr Dragana 30-11-2020 13:00

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Социјално предузетништво (Пре Бол.) Vuksanović dr Gordana 30-11-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Социјално предузетништво (Пре Бол.) Vuksanović dr Gordana 30-11-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Методологија истраживачког рада (Бол. 17 – МС) Vuksanović dr Gordana 30-11-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословање медија (Бол. 12) Vuksanović dr Gordana 30-11-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Тржишно комуницирање (Бол. 12) Vuksanović dr Gordana 30-11-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса I – тема 4 (Бол. 17) Vuksanović dr Gordana 30-11-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 4 (Бол. 12) Vuksanović dr Gordana 30-11-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Технологија производње хране (Пре Бол.) Maksimović dr Branka 11-12-2020 09:00

Учионица10

Учионица9

Стручна пракса 2 (ПБ) Тема 4 (Бол. 07) Maksimović dr Branka 11-12-2020 09:00

Учионица10

Учионица9

Стручна пракса II – тема 2 (Бол. 07) Maksimović dr Branka 11-12-2020 09:00

Учионица10

Учионица9

Стручна пракса 2 (ПБ) Тема 1 (Бол. 07) Maksimović dr Branka 11-12-2020 09:00

Учионица10

Учионица9

Агроекономија (Бол. 07) Maksimović dr Branka 11-12-2020 09:00

Учионица10

Учионица9

Познавање робе (Пре Бол.) Maksimović dr Branka 11-12-2020 09:00

Учионица10

Учионица9

Маркетинг истраживање (Бол. 07) Maksimović dr Branka 11-12-2020 09:00

Учионица10

Учионица9

Маркетинг (Пре Бол.) Maksimović dr Branka 11-12-2020 09:00

Учионица10

Учионица9

Стручна пракса II – тема 1 (Бол. 17) Maksimović dr Branka 11-12-2020 09:00

Учионица10

Учионица9

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 2 (Бол. 07) Maksimović dr Branka 11-12-2020 09:00

Учионица10

Учионица9

Стручна пракса I – тема 2 (Бол. 17) Maksimović dr Branka 11-12-2020 09:00

Учионица10

Учионица9

Други страни пословни језик – француски (Пре Бол.) Verežan Tamara 10-12-2020 17:00

Учионица12

Први страни пословни језик II – француски (Бол. 07) Verežan Tamara 10-12-2020 17:00

Учионица12

Први страни пословни језик I – француски (Бол. 07) Verežan Tamara 10-12-2020 17:00

Учионица12

Други страни пословни језик – француски (Бол. 07) Verežan Tamara 10-12-2020 17:00

Учионица12

Први страни пословни језик III – француски (Бол. 07) Verežan Tamara 10-12-2020 17:00

Учионица12

Француски пословни језик 3 (Пре Бол.) Verežan Tamara 10-12-2020 17:00

Учионица12

Француски пословни језик 2 (Пре Бол.) Verežan Tamara 10-12-2020 17:00

Учионица12

Француски пословни језик 1 (Пре Бол.) Verežan Tamara 10-12-2020 17:00

Учионица12

Први страни пословни језик 2 Француски (Бол. 17) Verežan Tamara 10-12-2020 17:00

Учионица12

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) Damnjanović dr Jelena 08-12-2020 13:00

Учионица7

Учионица8

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) Damnjanović dr Jelena 08-12-2020 13:00

Учионица7

Учионица8

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) Damnjanović dr Jelena 08-12-2020 13:00

Учионица7

Учионица8

Економика међународних интеграција (Бол. 17 – МС) Damnjanović dr Jelena 08-12-2020 13:00

Учионица7

Учионица8

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) Damnjanović dr Jelena 08-12-2020 13:00

Учионица7

Учионица8

Међународна економија (Бол. 17) Damnjanović dr Jelena 08-12-2020 13:00

Учионица7

Учионица8

Пословање са Европском унијом (Бол. 07) Damnjanović dr Jelena 08-12-2020 13:00

Учионица7

Учионица8

Технике и облици међународног пословања (Бол. 07) Damnjanović dr Jelena 08-12-2020 13:00

Учионица7

Учионица8

Трговински менаџмент (Бол. 12) Damnjanović dr Jelena 08-12-2020 13:00

Учионица7

Учионица8

Трговински менаџмент (Бол. 07) Damnjanović dr Jelena 08-12-2020 13:00

Учионица7

Учионица8

Међународно пословање (Бол. 07) Damnjanović dr Jelena 08-12-2020 13:00

Учионица7

Учионица8

Трговински менаџмент (Пре Бол.) Damnjanović dr Jelena 08-12-2020 13:00

Учионица7

Учионица8

Технике међународног пословања (Пре Бол.) Damnjanović dr Jelena 08-12-2020 13:00

Учионица7

Учионица8

Први страни пословни језик 1 Француски (Бол. 17) Verežan Tamara 10-12-2020 17:00

Учионица12

Први страни пословни језик I – француски (Бол. 16) Verežan Tamara 10-12-2020 17:00

Учионица12

Први страни пословни језик II – француски (Бол. 12) Verežan Tamara 10-12-2020 17:00

Учионица12

Први страни пословни језик I – француски (Бол. 12) Verežan Tamara 10-12-2020 17:00

Учионица12

Други страни пословни језик – француски (Бол. 12) Verežan Tamara 10-12-2020 17:00

Учионица12

Први страни пословни језик III – француски (Бол. 12) Verežan Tamara 10-12-2020 17:00

Учионица12

Други страни пословни језик – енглески (Пре Бол.) Bikicki dr Nataša 10-12-2020 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица9

Други страни пословни језик – енглески (Пре Бол.) Bikicki dr Nataša 10-12-2020 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица9

Први страни пословни језик II – енглески (Бол. 07) Bikicki dr Nataša 10-12-2020 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица9

Први страни пословни језик I – енглески (Бол. 07) Bikicki dr Nataša 10-12-2020 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица9

Други страни пословни језик – енглески (Бол. 07) Bikicki dr Nataša 10-12-2020 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица9

Први страни пословни језик III – енглески (Бол. 07) Bikicki dr Nataša 10-12-2020 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица9

Енглески пословни језик III (Пре Бол.) Bikicki dr Nataša 10-12-2020 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица9

Енглески пословни језик III (Пре Бол.) Bikicki dr Nataša 10-12-2020 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица9

Енглески пословни језик III (Пре Бол.) Bikicki dr Nataša 10-12-2020 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица9

Енглески пословни језик II (Пре Бол.) Bikicki dr Nataša 10-12-2020 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица9

Енглески пословни језик II (Пре Бол.) Bikicki dr Nataša 10-12-2020 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица9

Енглески пословни језик II (Пре Бол.) Bikicki dr Nataša 10-12-2020 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица9

Енглески пословни језик I (Пре Бол.) Bikicki dr Nataša 10-12-2020 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица9

Енглески пословни језик I (Пре Бол.) Bikicki dr Nataša 10-12-2020 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица9

Други страни пословни језик Енглески (Бол. 17) Bikicki dr Nataša 10-12-2020 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица9

Пословни енглески језик (Бол. 17 – МС) Bikicki dr Nataša 10-12-2020 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица9

Први страни пословни језик II – енглески (Бол. 16) Bikicki dr Nataša 10-12-2020 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица9

Први страни пословни језик I – енглески (Бол. 16) Bikicki dr Nataša 10-12-2020 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица9

Први страни пословни језик II – енглески (Бол. 12) Bikicki dr Nataša 10-12-2020 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица9

Први страни пословни језик I – енглески (Бол. 12) Bikicki dr Nataša 10-12-2020 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица9

Други страни пословни језик – енглески (Бол. 12) Bikicki dr Nataša 10-12-2020 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица9

Први страни пословни језик III – енглески (Бол. 12) Bikicki dr Nataša 10-12-2020 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Учионица9

Други страни пословни језик – немачки (Пре Бол.) Zorica Samardžić Ivana 10-12-2020 09:00

Учионица7

Учионица8

Први страни пословни језик II – немачки (Бол. 07) Zorica Samardžić Ivana 10-12-2020 09:00

Учионица7

Учионица8

Први страни пословни језик I – немачки (Бол. 07) Zorica Samardžić Ivana 10-12-2020 09:00

Учионица7

Учионица8

Други страни пословни језик – немачки (Бол. 07) Zorica Samardžić Ivana 10-12-2020 09:00

Учионица7

Учионица8

Први страни пословни језик III – немачки (Бол. 07) Zorica Samardžić Ivana 10-12-2020 09:00

Учионица7

Учионица8

Немачки пословни језик III (Пре Бол.) Zorica Samardžić Ivana 10-12-2020 09:00

Учионица7

Учионица8

Немачки пословни језик III (Пре Бол.) Zorica Samardžić Ivana 10-12-2020 09:00

Учионица7

Учионица8

Немачки пословни језик II (Пре Бол.) Zorica Samardžić Ivana 10-12-2020 09:00

Учионица7

Учионица8

Немачки пословни језик II (Пре Бол.) Zorica Samardžić Ivana 10-12-2020 09:00

Учионица7

Учионица8

Немачки пословни језик I (Пре Бол.) Zorica Samardžić Ivana 10-12-2020 09:00

Учионица7

Учионица8

Први страни пословни језик 1 Немачки (Бол. 17) Zorica Samardžić Ivana 10-12-2020 09:00

Учионица7

Учионица8

Први страни пословни језик II – немачки (Бол. 16) Zorica Samardžić Ivana 10-12-2020 09:00

Учионица7

Учионица8

Први страни пословни језик I – немачки (Бол. 16) Zorica Samardžić Ivana 10-12-2020 09:00

Учионица7

Учионица8

Први страни пословни језик II – немачки (Бол. 12) Zorica Samardžić Ivana 10-12-2020 09:00

Учионица7

Учионица8

Први страни пословни језик I – немачки (Бол. 12) Zorica Samardžić Ivana 10-12-2020 09:00

Учионица7

Учионица8

Други страни пословни језик – немачки (Бол. 12) Zorica Samardžić Ivana 10-12-2020 09:00

Учионица7

Учионица8

Први страни пословни језик III – немачки (Бол. 12) Zorica Samardžić Ivana 10-12-2020 09:00

Учионица7

Учионица8

Финансијски менаџмент (Пре Бол.) Njegić dr Jovan 16-12-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Финансијска тржишта и институције (Бол. 17) Njegić dr Jovan 16-12-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 3 (Бол. 07) Latinović dr Branko 14-12-2020 09:00

Лабораторија 4

Учионица8

Стручна пракса II – тема 2 (Бол. 16) Latinović dr Branko 14-12-2020 09:00

Лабораторија 4

Учионица8

Системи за управљање базама података (Пре Бол.) Latinović dr Branko 14-12-2020 09:00

Лабораторија 4

Учионица8

Стручна пракса 1 (ТХ) Тема 3 (Бол. 12) Latinović dr Branko 14-12-2020 09:00

Лабораторија 4

Учионица8

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) Račić dr Željko 15-12-2020 13:00

Учионица7

Учионица8

Животно и неживотно осигурање (Бол. 07 – СС) Račić dr Željko 15-12-2020 13:00

Учионица7

Учионица8

Управљање финансијским ризицима (Бол. 17 – МС) Račić dr Željko 15-12-2020 13:00

Учионица7

Учионица8

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) Račić dr Željko 15-12-2020 13:00

Учионица7

Учионица8

Банкарство (Бол. 07) Račić dr Željko 15-12-2020 13:00

Учионица7

Учионица8

Међународно банкарство (Бол. 17) Račić dr Željko 15-12-2020 13:00

Учионица7

Учионица8

Инвестиционо банкарство (Бол. 12) Račić dr Željko 15-12-2020 13:00

Учионица7

Учионица8

Основи организације (Бол. 07) Stankov dr Biljana 03-12-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи предузетништва (Бол. 17) Stankov dr Biljana 03-12-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи организације (Бол. 17) Stankov dr Biljana 03-12-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 2 (Бол. 17) Stankov dr Biljana 03-12-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Основи организације (Бол. 12) Stankov dr Biljana 03-12-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Менаџмент набавке (Бол. 12) Stankov dr Biljana 03-12-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 4 (Бол. 12) Stankov dr Biljana 03-12-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Стручна пракса II – тема 2 (Бол. 12) Stankov dr Biljana 03-12-2020 09:00

Учионица12

Учионица13

Учионица14

Економика Европске уније (Бол. 17 – МС) Jovanović dr Miroslav 03-12-2020 09:00

Учионица8

Пословна статистика (Пре Бол.) Papić Blagojević dr Nataša 02-12-2020 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Актуарство (Бол. 12) Papić Blagojević dr Nataša 02-12-2020 13:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Тржишно комуницирање (Бол. 17) Maksimović dr Branka 02-12-2020 13:00

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Маркетинг истраживање (Бол. 12) Maksimović dr Branka 02-12-2020 13:00

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Агроекономија (Бол. 12) Maksimović dr Branka 02-12-2020 13:00

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Стручна пракса 1 (ТР) Тема 2 (Бол. 12) Maksimović dr Branka 02-12-2020 13:00

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Основи туризма и хотелијерства (Бол. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 02-12-2020 13:00

Учионица12

Учионица13

Пројектовање алгоритама (Бол. 16) Lončar dr Sanja 02-12-2020 09:00

Лабораторија 4

Учионица8

Основи туризма (Бол. 07) Pavlović dr Nataša 01-12-2020 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Маркетинг у туризму (Бол. 17) Pavlović dr Nataša 01-12-2020 17:00

Амфитеатар1

Амфитеатар2

Стручна пракса II – тема 2 (Бол. 12) Kuzman dr Boris 01-12-2020 12:00

Учионица16

Израда и имплементација бизнис плана (Бол. 07) Kuzman dr Boris 01-12-2020 12:00

Учионица16

Туристичка легислатива (Пре Бол.) Ljubojević dr Gordana 15-12-2020 13:00

Амфитеатар2

Учионица16

Пословна етика (Пре Бол.) Ljubojević dr Gordana 15-12-2020 13:00

Амфитеатар2

Учионица16

Пословно право (Пре Бол.) Ljubojević dr Gordana 15-12-2020 13:00

Амфитеатар2

Учионица16

Пословна етика (Бол. 17) Ljubojević dr Gordana 15-12-2020 13:00

Амфитеатар2

Учионица16

Стручна пракса 2 (ТР) Тема 1 (Бол. 12) Ljubojević dr Gordana 15-12-2020 13:00

Амфитеатар2

Учионица16

Понашање потрошача (Бол. 17) Jovičić dr Dragoljub 15-12-2020 09:00

Учионица13

Учионица14

Понашање потрошача (Бол. 12) Jovičić dr Dragoljub 15-12-2020 09:00

Учионица13

Учионица14

Тржишно комуницирање (Бол. 07) Jovičić dr Dragoljub 15-12-2020 09:00

Учионица13

Учионица14

Савремено тржишно пословање (Бол. 17) Jovičić dr Dragoljub 15-12-2020 09:00

Учионица13

Учионица14

Маркетинг (Бол. 07) Jovičić dr Dragoljub 15-12-2020 09:00

Учионица13

Учионица14

Маркетинг (Бол. 17) Jovičić dr Dragoljub 15-12-2020 09:00

Учионица13

Учионица14

Менаџмент туристичке дестинације (Бол. 07) Gajić dr Tamara 15-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Учионица12

Менаџмент туристичке дестинације (Пре Бол.) Gajić dr Tamara 15-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Учионица12

Управљање туристичким предузећима (Пре Бол.) Gajić dr Tamara 15-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Учионица12

Међународни туризам (Пре Бол.) Gajić dr Tamara 15-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Учионица12

Основи туризма и хотелијерства (Бол. 12) Gajić dr Tamara 15-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Учионица12

Основи туризма и хотелијерства (Бол. 12) Gajić dr Tamara 15-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Учионица12

Менаџмент људских ресурса у туризму и хотелијерству (Бол. 12) Gajić dr Tamara 15-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Учионица12

Менаџмент туристичких и хотелијерских предузећа (Бол. 07) Gajić dr Tamara 15-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Учионица12

Стручна пракса 2 (ТХ) Тема 4 (Бол. 07) Gajić dr Tamara 15-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Учионица12

Управљање људским ресурсима (Бол. 07 – СС) Gajić dr Tamara 15-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Учионица12

Израда и имплементација бизнис плана (Пре Бол.) Boškov dr Veronika 14-12-2020 09:00

Учионица12

Управљање пројектима (Пре Бол.) Boškov dr Veronika 14-12-2020 09:00

Учионица12

Менаџмент људских ресурса (Пре Бол.) Boškov dr Veronika 14-12-2020 09:00

Учионица12

Оперативни менаџмент (Пре Бол.) Boškov dr Veronika 14-12-2020 09:00

Учионица12

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) Boškov dr Veronika 14-12-2020 09:00

Учионица12

Стручна пракса II – тема 4 (Бол. 17) Boškov dr Veronika 14-12-2020 09:00

Учионица12

Израда завршног мастер рада (Бол. 17 – МС) Boškov dr Veronika 14-12-2020 09:00

Учионица12

Стручна пракса 2 (Бол. 17 – МС) Boškov dr Veronika 14-12-2020 09:00

Учионица12

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) Boškov dr Veronika 14-12-2020 09:00

Учионица12

Менаџмент малих и средњих предузећа (Бол. 07) Boškov dr Veronika 14-12-2020 09:00

Учионица12

Основи организације (Бол. 07) Boškov dr Veronika 14-12-2020 09:00

Учионица12

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 4 (Бол. 07) Boškov dr Veronika 14-12-2020 09:00

Учионица12

Стручна пракса 1 (ПБ) Тема 2 (Бол. 12) Boškov dr Veronika 14-12-2020 09:00

Учионица12

Посебни облици туризма (Бол. 17) Dragin dr Aleksandra 11-12-2020 11:00

Учионица10

Учионица9

Финансијска стратегија и планирање пореза (Пре Бол.) Vuković dr Marija 01-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Учионица8

Осигурање (Бол. 07) Vuković dr Marija 01-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Учионица8

Стручна пракса 2 (ФР) Тема 1 (Бол. 07) Vuković dr Marija 01-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Учионица8

Економика јавног сектора (Пре Бол.) Vuković dr Marija 01-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Учионица8

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) Vuković dr Marija 01-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Учионица8

Стручна пракса 1 (Бол. 17 – МС) Vuković dr Marija 01-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Учионица8

Осигурање (Бол. 12) Vuković dr Marija 01-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Учионица8

Међународно опорезивање (Бол. 07) Vuković dr Marija 01-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Учионица8

Финансијска стратегија и планирање пореза (Бол. 07) Vuković dr Marija 01-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Учионица8

Финансијска стратегија и планирање пореза (Бол. 12) Vuković dr Marija 01-12-2020 09:00

Амфитеатар2

Учионица8

Пословно комуницирање (Бол. 17) Vukadinović dr Maja 30-11-2020 17:00

Амфитеатар1

Учионица13

Менаџмент услуга (Бол. 12) Roganović dr Milijana 30-11-2020 13:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица9

Специјалистичка пракса (Бол. 17 – СС) Roganović dr Milijana 30-11-2020 13:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица9

Финансирање малих и средњих предузећа (Бол. 17 – СС) Roganović dr Milijana 30-11-2020 13:00

Амфитеатар2

Учионица12

Учионица13

Учионица9

Осигуравачко пословање (Бол. 07 – СС) Milić dr Dragana 30-11-2020 13:00

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Стручна пракса II – тема 3 (Бол. 12) Milić dr Dragana 30-11-2020 13:00

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Стручна пракса 1 (ФР) Тема 1 (Бол. 12) Milić dr Dragana 30-11-2020 13:00

Учионица11

Учионица7

Учионица8

Менаџмент медијских система (Бол. 07) Vuksanović dr Gordana 30-11-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Социјално предузетништво (Бол. 17) Vuksanović dr Gordana 30-11-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Пословање медија (Бол. 07) Vuksanović dr Gordana 30-11-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Тржишно комуницирање (Бол. 07) Vuksanović dr Gordana 30-11-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Социологија (Бол. 07) Vuksanović dr Gordana 30-11-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Социологија (Бол. 16) Vuksanović dr Gordana 30-11-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Социологија (Бол. 12) Vuksanović dr Gordana 30-11-2020 09:00

Амфитеатар_КП

Учионица11_КП

Учионица12_КП

Учионица14_КП

Познавање робе (Бол. 07) Maksimović dr Branka 11-12-2020 09:00

Учионица10

Учионица9

Маркетинг (Бол. 07) Maksimović dr Branka 11-12-2020 09:00

Учионица10

Учионица9

Структуре података и алгоритми (Пре Бол.) Lončar dr Sanja 11-12-2020 09:00

Лабораторија 4

Учионица8