Izaberite stranicu

Prijava ispita je od 20.11. do 24.11. 2020.
Uplate za prijavu ispita, molbe i ostale obaveze moraju biti izvršene zaključno sa 23.11.2020. godine u 14h, kako bi bile blagovremeno proknjižene.
Mole se studenti da prilikom prijave ispita iz predmeta obrate pažnju kod kojeg nastavnika prijavljuju isti. Student može polagati predmet isključivo kod nastavnika kod kojeg je prijavio ispit iz predmeta.
Potrebno je da studenti provere prijave svojih ispita pre početka ispitnog roka i, ukoliko postoje neslaganja, da se što pre jave u studentsku službu.
Ukoliko za predmet nije definisan nastavnik ili datum polaganja, potrebno je da se odmah jave u studentsku službu.
Potrebno je da studenti prijave kolokvijum kod predmetnih nastavnika, najkasnije do 27.11.2020., kako bi se izvršila organizacija istih u skladu sa pravilima prevencije  COVID19.
Napomene u vezi sa lokacijom održavanja
• Ispiti koji se održavaju u učionicama sa oznakom KP, održavaju se u prostorijama Škole na Bulevaru Kralja Petra I, broj 38/III
• Ispiti koji se održavju u učionicama bez dodatne slovne oznake, održavaju se u prostorijama Škole na Limanu, Vladimira Perića – Valtera 4


PredmetNastavnikDatumVremeUcionica
Korporativne finansije (Bol. 17 – MS) Jovin dr Slobodanka 04-12-2020 13:00

Učionica12

Učionica14

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 07 – SS) Živkov dr Dejan 11-12-2020 13:00

Učionica12

Učionica14

Agroekonomija (Bol. 17) Maksimović dr Branka 02-12-2020 13:00

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Bankarstvo (Bol. 17) Račić dr Željko 15-12-2020 13:00

Učionica7

Učionica8

Ekologija i održivi razvoj u turizmu (Bol. 17) Stojanović dr Vladimir 02-12-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Integrisani razvojni alati (Bol. 16) Pržulj dr Đorđe 30-11-2020 09:00

Laboratorija 5

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) Damnjanović dr Jelena 08-12-2020 13:00

Učionica7

Učionica8

Razvoj poslovnih aplikacija (Bol. 16) Latinović dr Branko 14-12-2020 09:00

Laboratorija 4

Učionica8

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Račić dr Željko 15-12-2020 13:00

Učionica7

Učionica8

Elektronska trgovina (Bol. 17) Ćuzović dr Đorđe 17-12-2020 13:00

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica7

Učionica8

Prvi strani poslovni jezik 3 Engleski (Bol. 17) Bikicki dr Nataša 10-12-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) Đukanović dr Slaviša 11-12-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Upravljanje projektima (Bol. 07 – SS) Boškov dr Veronika 14-12-2020 09:00

Učionica12

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 10-12-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Ekonomika turizma (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 08-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 12) Japundžić dr Miloš 08-12-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 10-12-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Osnovi preduzetništva (Pre Bol.) Stankov dr Biljana 03-12-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Poslovna analiza (Bol. 17) Vlaović Begović dr Sanja 18-12-2020 13:00

Učionica10

Učionica12

Učionica14

Učionica7

Učionica8

Osnovi mikroekonomske analize za poslovno odlučivanje (Pre Bol.) Đurić dr Dejan 09-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica8

Bankarsko poslovanje (Bol. 17 – MS) Paunović dr Branka 07-12-2020 13:00

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Psihologija (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 30-11-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik 2 Engleski (Bol. 17) Bikicki dr Nataša 10-12-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Sportsko-rekreativni turizam (Bol. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 07-12-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Poslovno pravo (Bol. 17) Ljubojević dr Gordana 15-12-2020 13:00

Amfiteatar2

Učionica16

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 17) Bošković dr Tatjana 08-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Programski jezici I (Pre Bol.) Marošan dr Zoran 17-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Laboratorija 5

Učionica7

Učionica8

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – MS) Njegić dr Jovan 16-12-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Bankarski menadžment (Bol. 12) Račić dr Željko 15-12-2020 13:00

Učionica7

Učionica8

Primena informacionih tehnologija (Bol. 17) Marošan dr Zoran 17-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Laboratorija 5

Učionica7

Učionica8

Uvod u primenu informacionih tehnologija u biznisu (Pre Bol.) Marošan dr Zoran 17-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Laboratorija 5

Učionica7

Učionica8

Primena informacionih tehnologija (Bol. 12) Marošan dr Zoran 17-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Laboratorija 5

Učionica7

Učionica8

Projektni menadžment (Bol. 17 – MS) Boškov dr Veronika 14-12-2020 09:00

Učionica12

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) Vlaović Begović dr Sanja 18-12-2020 13:00

Učionica10

Učionica12

Učionica14

Učionica7

Učionica8

Vrednovanje preduzeća (Bol. 12) Vlaović Begović dr Sanja 18-12-2020 13:00

Učionica10

Učionica12

Učionica14

Učionica7

Učionica8

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) Vlaović Begović dr Sanja 18-12-2020 13:00

Učionica10

Učionica12

Učionica14

Učionica7

Učionica8

Računovodstvo (Bol. 17) Vlaović Begović dr Sanja 18-12-2020 13:00

Učionica10

Učionica12

Učionica14

Učionica7

Učionica8

Upravljačko računovodstvo (Bol. 12) Vlaović Begović dr Sanja 18-12-2020 13:00

Učionica10

Učionica12

Učionica14

Učionica7

Učionica8

Osnovi revizije (Bol. 17) Vlaović Begović dr Sanja 18-12-2020 13:00

Učionica10

Učionica12

Učionica14

Učionica7

Učionica8

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 12) Vlaović Begović dr Sanja 18-12-2020 13:00

Učionica10

Učionica12

Učionica14

Učionica7

Učionica8

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) Vlaović Begović dr Sanja 18-12-2020 13:00

Učionica10

Učionica12

Učionica14

Učionica7

Učionica8

Matematika (Bol. 17) Japundžić dr Miloš 08-12-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Finansijske berze (Bol. 17) Jović dr Ljiljana 09-12-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica8

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 10-12-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski (Bol. 17) Bikicki dr Nataša 10-12-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Turistička geografija (Bol. 17) Gajić dr Tamara 15-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Učionica12

Marketing istraživanje (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 15-12-2020 09:00

Učionica13

Učionica14

Kanali marketinga (Bol. 17) Jovičić dr Dragoljub 15-12-2020 09:00

Učionica13

Učionica14

Softverski inženjering (Bol. 16) Latinović dr Branko 14-12-2020 09:00

Laboratorija 4

Učionica8

Investiciono bankarstvo (Bol. 17) Vuković dr Marija 01-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Učionica8

Preduzetništvo (Bol. 12) Stankov dr Biljana 03-12-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi preduzetništva (Pre Bol.) Stankov dr Biljana 03-12-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Spoljnotrgovinsko poslovanje (Bol. 17) Stankov dr Biljana 03-12-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ekonomija Evropske unije (Bol. 17) Stankov dr Biljana 03-12-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Javne finansije (Bol. 12) Živkov dr Dejan 11-12-2020 13:00

Učionica12

Učionica14

Investiciono bankarstvo (Bol. 12) Živkov dr Dejan 11-12-2020 13:00

Učionica12

Učionica14

Međunarodne finansije (Bol. 17) Živkov dr Dejan 11-12-2020 13:00

Učionica12

Učionica14

Međunarodna trgovina (Bol. 17) Ćuzović dr Đorđe 17-12-2020 13:00

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica7

Učionica8

Ekološki menadžment (Bol. 17) Đukanović dr Slaviša 11-12-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Nemački poslovni jezik I (Pre Bol.) Zorica Samardžić Ivana 10-12-2020 09:00

Učionica7

Učionica8

Prvi strani poslovni jezik 3 Nemački (Bol. 17) Zorica Samardžić Ivana 10-12-2020 09:00

Učionica7

Učionica8

Drugi strani poslovni jezik Nemački (Bol. 17) Zorica Samardžić Ivana 10-12-2020 09:00

Učionica7

Učionica8

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 09-12-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica8

Međunarodna poreska politika (Bol. 17 – MS) Jović dr Ljiljana 09-12-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica8

Preduzetničke finansije (Bol. 17) Jovin dr Slobodanka 04-12-2020 13:00

Učionica12

Učionica14

Marketing (Bol. 17) Maksimović dr Branka 11-12-2020 09:00

Učionica10

Učionica9

Posebni oblici turizma (Bol. 17) Dragin dr Aleksandra 11-12-2020 11:00

Učionica10

Učionica9

Strukture podataka i algoritmi (Bol. 16) Lončar dr Sanja 11-12-2020 09:00

Laboratorija 4

Učionica8

Napredne veb tehnologije (Bol. 16) Marković dr Suzana 09-12-2020 11:00

Laboratorija 5

Osnovi ekonomije (Bol. 12) Đurić dr Dejan 09-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica8

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Đurić dr Dejan 09-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica8

Osnovi ekonomije (Bol. 17) Đurić dr Dejan 09-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica8

Osnovi makroekonomske analize za poslovno odlučivanje (Pre Bol.) Đurić dr Dejan 09-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica8

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Đurić dr Dejan 09-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica8

Menadžment turističke destinacije (Bol. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 07-12-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 07-12-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Poslovne finansije (Bol. 17) Komnenić dr Biserka 08-12-2020 13:00

Amfiteatar2

Učionica16

Ekonomika preduzeća (Bol. 17) Komnenić dr Biserka 08-12-2020 13:00

Amfiteatar2

Učionica16

Finansijski menadžment (Bol. 12) Komnenić dr Biserka 08-12-2020 13:00

Amfiteatar2

Učionica16

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 16) Papić Blagojević dr Nataša 02-12-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 12) Papić Blagojević dr Nataša 02-12-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovna statistika (Bol. 17) Papić Blagojević dr Nataša 02-12-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Finansijska i aktuarska matematika (Bol. 17) Papić Blagojević dr Nataša 02-12-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Baze podataka (Bol. 16) Tešendić dr Danijela 08-12-2020 09:00

Laboratorija 5

Učionica8

Sociologija (Bol. 17) Vuksanović dr Gordana 30-11-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 03-12-2020 13:00

Laboratorija 5

Učionica10

Učionica7

Učionica8

Poslovno okruženje (Bol. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 04-12-2020 13:00

Učionica10

Učionica7

Učionica8

Ekonomika trgovine (Pre Bol.) 07-12-2020 09:00

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Ekonomika turizma (Bol. 17) Bošković dr Tatjana 08-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 17) Gajić dr Tamara 04-12-2020 09:00

Učionica9

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) Gajić dr Tamara 04-12-2020 09:00

Učionica9

Poslovna matematika (Pre Bol.) Lončar dr Sanja 02-12-2020 09:00

Laboratorija 4

Učionica8

Biznis plan (Bol. 17) Kuzman dr Boris 01-12-2020 12:00

Učionica16

Menadžment troškova (Bol. 17) Milić dr Dragana 30-11-2020 13:00

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Upravljanje investicijama (Bol. 17) Milić dr Dragana 30-11-2020 13:00

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Ponašanje potrošača (Pre Bol.) Jovičić dr Dragoljub 15-12-2020 09:00

Učionica13

Učionica14

Prvi strani poslovni jezik 2 Nemački (Bol. 17) Zorica Samardžić Ivana 10-12-2020 09:00

Učionica7

Učionica8

Stručna praksa 2 (PB) Tema 3 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 14-12-2020 09:00

Učionica12

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 11-12-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 11-12-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Finansijsko računovodstvo (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 11-12-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Đukanović dr Slaviša 11-12-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (PB) Tema 1 (Bol. 07) Živkov dr Dejan 11-12-2020 13:00

Učionica12

Učionica14

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Živkov dr Dejan 11-12-2020 13:00

Učionica12

Učionica14

Monetarne finansije (Bol. 17 – SS) Živkov dr Dejan 11-12-2020 13:00

Učionica12

Učionica14

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) Živkov dr Dejan 11-12-2020 13:00

Učionica12

Učionica14

Međunarodno poslovno finansiranje (Bol. 17 – MS) Živkov dr Dejan 11-12-2020 13:00

Učionica12

Učionica14

Berzansko poslovanje (Bol. 17 – SS) Živkov dr Dejan 11-12-2020 13:00

Učionica12

Učionica14

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – SS) Živkov dr Dejan 11-12-2020 13:00

Učionica12

Učionica14

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Živkov dr Dejan 11-12-2020 13:00

Učionica12

Učionica14

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Živkov dr Dejan 11-12-2020 13:00

Učionica12

Učionica14

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – MS) Živkov dr Dejan 11-12-2020 13:00

Učionica12

Učionica14

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Živkov dr Dejan 11-12-2020 13:00

Učionica12

Učionica14

Analiza hartija od vrednosti (Bol. 12) Živkov dr Dejan 11-12-2020 13:00

Učionica12

Učionica14

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Živkov dr Dejan 11-12-2020 13:00

Učionica12

Učionica14

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) Đukanović dr Slaviša 11-12-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) Đukanović dr Slaviša 11-12-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Finansijsko računovodstvo (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 11-12-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 11-12-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Računovodstvo trgovinskih preduzeća (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 11-12-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Poslovno planiranje (Bol. 07 – SS) Đukanović dr Slaviša 11-12-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) Đukanović dr Slaviša 11-12-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Poslovno planiranje (Bol. 07 – SS) Đukanović dr Slaviša 11-12-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Energetska bezbednost (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 11-12-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Ekološki menadžment (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 11-12-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 07) Đukanović dr Slaviša 11-12-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Finansijsko računovodstvo (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 11-12-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Osnovi računovodstva (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 11-12-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Osnovi računovodstva (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 11-12-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Uvod u finansijsko poslovanje (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 11-12-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 11-12-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Đukanović dr Slaviša 11-12-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) Đukanović dr Slaviša 11-12-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Poslovne strategije (Bol. 17 – MS) Đukanović dr Slaviša 11-12-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Đukanović dr Slaviša 11-12-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Đukanović dr Slaviša 11-12-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 11-12-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 11-12-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 11-12-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 11-12-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Ekološki menadžment (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 11-12-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 11-12-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 11-12-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 11-12-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica14_KP

Javne finansije (Bol. 12) Vuković dr Marija 01-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Učionica8

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) Jošanov Vrgović dr Ivana 14-12-2020 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica7

Učionica8

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) Jošanov Vrgović dr Ivana 14-12-2020 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica7

Učionica8

Poslovno komuniciranje (Bol. 07) Jošanov Vrgović dr Ivana 14-12-2020 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica7

Učionica8

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) Jošanov Vrgović dr Ivana 14-12-2020 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica7

Učionica8

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) Jošanov Vrgović dr Ivana 14-12-2020 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica7

Učionica8

Organizaciono ponašanje (Pre Bol.) Jošanov Vrgović dr Ivana 14-12-2020 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica7

Učionica8

Principi menadžmenta (Pre Bol.) Jošanov Vrgović dr Ivana 14-12-2020 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica7

Učionica8

Menadžment ljudskih resursa (Bol. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 14-12-2020 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica7

Učionica8

Osnovi organizacije (Bol. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 14-12-2020 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica7

Učionica8

Osnovi menadžmenta (Bol. 07) Jošanov Vrgović dr Ivana 14-12-2020 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica7

Učionica8

Liderstvo (Bol. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 14-12-2020 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica7

Učionica8

Organizaciono ponašanje (Bol. 17 – MS) Jošanov Vrgović dr Ivana 14-12-2020 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica7

Učionica8

Osnovi organizacije (Bol. 07) Jošanov Vrgović dr Ivana 14-12-2020 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica7

Učionica8

Osnovi organizacije (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 14-12-2020 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica7

Učionica8

Osnovi menadžmenta (Bol. 17) Jošanov Vrgović dr Ivana 14-12-2020 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica7

Učionica8

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 14-12-2020 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica7

Učionica8

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 14-12-2020 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica7

Učionica8

Stručna praksa 2 (TR) Tema 2 (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 14-12-2020 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica7

Učionica8

Poslovno komuniciranje (Bol. 12) Jošanov Vrgović dr Ivana 14-12-2020 14:00

Učionica12

Učionica13

Učionica7

Učionica8

Informacioni sistemi (Bol. 16) Latinović dr Branko 14-12-2020 09:00

Laboratorija 4

Učionica8

Osnovi turizma (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 07-12-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 17) Jović dr Ljiljana 09-12-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica8

Javne finansije i budžetiranje (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 09-12-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica8

Budžetiranje, planiranje i kontrola profita (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 09-12-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica8

Preduzetničke finansije (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 09-12-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica8

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Jović dr Ljiljana 09-12-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica8

Instrumenti finansiranja javnih potreba (Bol. 17 – SS) Jović dr Ljiljana 09-12-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica8

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 07) Jović dr Ljiljana 09-12-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica8

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Jović dr Ljiljana 09-12-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica8

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Jović dr Ljiljana 09-12-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica8

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Jović dr Ljiljana 09-12-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica8

Javne finansije (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 09-12-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica8

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 09-12-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica8

Međunarodno oporezivanje (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 09-12-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica8

Međunarodno oporezivanje (Bol. 07) Jović dr Ljiljana 09-12-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica8

Upravljanje rizicima (Bol. 07 – SS) Jović dr Ljiljana 09-12-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica8

Finansijska strategija i planiranje poreza (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 09-12-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica8

Personalne finansije (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 09-12-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica8

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 09-12-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica8

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 09-12-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Učionica8

Internet stvari (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 07-12-2020 09:00

Učionica12

Psihologija (Bol. 17) Vukadinović dr Maja 30-11-2020 17:00

Amfiteatar1

Učionica13

Psihologija (Bol. 16) Vukadinović dr Maja 30-11-2020 17:00

Amfiteatar1

Učionica13

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 16) Marković dr Suzana 09-12-2020 11:00

Laboratorija 5

Geopolitika (Bol. 12) Đurić dr Dejan 09-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica8

Konkurentnost preduzeća i privrede (Bol. 17 – MS) Đurić dr Dejan 09-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica8

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Đurić dr Dejan 09-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica8

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Đurić dr Dejan 09-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica8

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) Đurić dr Dejan 09-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica8

Upravljanje rastom preduzeća (Pre Bol.) Đurić dr Dejan 09-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica8

Nacionalna ekonomija (Bol. 07) Đurić dr Dejan 09-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica8

Geopolitika (Bol. 07) Đurić dr Dejan 09-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica8

Osnovi ekonomije (Bol. 07) Đurić dr Dejan 09-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica8

Nacionalna ekonomija (Bol. 17) Đurić dr Dejan 09-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica8

Osnovi ekonomije (Bol. 16) Đurić dr Dejan 09-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica8

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) Đurić dr Dejan 09-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica8

Principi javne administracije (Bol. 07) Đurić dr Dejan 09-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica8

Stručna praksa 2 (TR) Tema 3 (Bol. 12) Đurić dr Dejan 09-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica8

Stručna praksa 2 (TR) Tema 3 (Bol. 07) Đurić dr Dejan 09-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica8

Konkurentnost preduzeća i privrede (Bol. 07 – SS) Đurić dr Dejan 09-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica8

Konkurentnost preduzeća i privrede (Bol. 07 – SS) Đurić dr Dejan 09-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica8

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) Đurić dr Dejan 09-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica8

Osnovi menadžmenta (Bol. 07) Đurić dr Dejan 09-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica8

Teorija grafova (Bol. 16) Japundžić dr Miloš 08-12-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 16) Japundžić dr Miloš 08-12-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Operaciona istraživanja (Bol. 16) Japundžić dr Miloš 08-12-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Matematika (Bol. 12) Japundžić dr Miloš 08-12-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Matematika (Bol. 16) Japundžić dr Miloš 08-12-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Matematika (Bol. 07) Japundžić dr Miloš 08-12-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 07) Japundžić dr Miloš 08-12-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica16

Učionica7

Učionica8

Ekonomika preduzeća (Bol. 12) Komnenić dr Biserka 08-12-2020 13:00

Amfiteatar2

Učionica16

Ekonomika preduzeća (Bol. 12) Komnenić dr Biserka 08-12-2020 13:00

Amfiteatar2

Učionica16

Upravljanje intelektualnom svojinom (Bol. 16) Komnenić dr Biserka 08-12-2020 13:00

Amfiteatar2

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Komnenić dr Biserka 08-12-2020 13:00

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Komnenić dr Biserka 08-12-2020 13:00

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Komnenić dr Biserka 08-12-2020 13:00

Amfiteatar2

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Komnenić dr Biserka 08-12-2020 13:00

Amfiteatar2

Učionica16

Ekonomika preduzeća (Bol. 17) Komnenić dr Biserka 08-12-2020 13:00

Amfiteatar2

Učionica16

Finansijski menadžment (Pre Bol.) Komnenić dr Biserka 08-12-2020 13:00

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Komnenić dr Biserka 08-12-2020 13:00

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 07) Komnenić dr Biserka 08-12-2020 13:00

Amfiteatar2

Učionica16

Finansijski menadžment (Bol. 07) Komnenić dr Biserka 08-12-2020 13:00

Amfiteatar2

Učionica16

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) Komnenić dr Biserka 08-12-2020 13:00

Amfiteatar2

Učionica16

Ekonomija znanja (Bol. 07) Komnenić dr Biserka 08-12-2020 13:00

Amfiteatar2

Učionica16

Međunarodne organizacije i integracije (Bol. 12) Damnjanović dr Jelena 08-12-2020 13:00

Učionica7

Učionica8

Međunarodna ekonomija (Bol. 12) Damnjanović dr Jelena 08-12-2020 13:00

Učionica7

Učionica8

Menadžment u spoljnoj trgovini (Bol. 17 – MS) Damnjanović dr Jelena 08-12-2020 13:00

Učionica7

Učionica8

Ekonomika Evropske unije (Bol. 17 – MS) Damnjanović dr Jelena 08-12-2020 13:00

Učionica7

Učionica8

Ruralni turizam (Bol. 17) Bošković dr Tatjana 08-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Ruralni turizam (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 08-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Stručna praksa 1 (TH) Tema 1 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 08-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Ekonomika turizma (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 08-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 08-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 08-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) Bošković dr Tatjana 08-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 08-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) Bošković dr Tatjana 08-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Menadžment turističke destinacije (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 08-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 08-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Stručna praksa 2 (TH) Tema 1 (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 08-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 08-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Stručna praksa 2 (TH) Tema 3 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 08-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Stručna praksa 2 (TH) Tema 1 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 08-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Menadžment turističke destinacije (Pre Bol.) Bošković dr Tatjana 08-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Trgovinski marketing (Pre Bol.) Bošković dr Tatjana 08-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Učionica13

Računarske mreže (Bol. 16) Tešendić dr Danijela 08-12-2020 09:00

Laboratorija 5

Učionica8

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Paunović dr Branka 07-12-2020 13:00

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Paunović dr Branka 07-12-2020 13:00

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Paunović dr Branka 07-12-2020 13:00

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Paunović dr Branka 07-12-2020 13:00

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 17) Paunović dr Branka 07-12-2020 13:00

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) Paunović dr Branka 07-12-2020 13:00

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) Paunović dr Branka 07-12-2020 13:00

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Vrednovanje preduzeća (Bol. 17 – SS) Paunović dr Branka 07-12-2020 13:00

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Paunović dr Branka 07-12-2020 13:00

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Bankarsko poslovanje i platni promet (Bol. 17 – SS) Paunović dr Branka 07-12-2020 13:00

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Uvod u finansijsko poslovanje (Pre Bol.) Paunović dr Branka 07-12-2020 13:00

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 12) Paunović dr Branka 07-12-2020 13:00

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 07) Paunović dr Branka 07-12-2020 13:00

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa 2 (TH) Tema 2 (Bol. 12) Paunović dr Branka 07-12-2020 13:00

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa 2 (TH) Tema 2 (Bol. 07) Paunović dr Branka 07-12-2020 13:00

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Vrednovanje preduzeća (Bol. 12) Paunović dr Branka 07-12-2020 13:00

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Vrednovanje preduzeća (Bol. 07) Paunović dr Branka 07-12-2020 13:00

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Bankarsko poslovanje i platni promet (Bol. 07 – SS) Paunović dr Branka 07-12-2020 13:00

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Uvod u finansije (Bol. 17) Paunović dr Branka 07-12-2020 13:00

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 07) Paunović dr Branka 07-12-2020 13:00

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 12) Paunović dr Branka 07-12-2020 13:00

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Finansijske institucije i tržišta (Pre Bol.) Paunović dr Branka 07-12-2020 13:00

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Sportsko rekreativni turizam (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 07-12-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Prirodni resursi u turizmu (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 07-12-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Ekologija i održivi razvoj u turizmu (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 07-12-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Prirodni resursi u turizmu (Bol. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 07-12-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 07-12-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 07-12-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 07-12-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 07-12-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 07-12-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 07-12-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Menadžment turističke destinacije (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 07-12-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 07-12-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 07-12-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 07) Kovačević Berleković dr Bojana 07-12-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 07-12-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Osnovi turizma i hotelijerstva (Pre Bol.) Kovačević Berleković dr Bojana 07-12-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Vrednovanje preduzeća (Pre Bol.) Vlaović Begović dr Sanja 18-12-2020 13:00

Učionica10

Učionica12

Učionica14

Učionica7

Učionica8

Vrednovanje preduzeća (Pre Bol.) Vlaović Begović dr Sanja 18-12-2020 13:00

Učionica10

Učionica12

Učionica14

Učionica7

Učionica8

Teorija i analiza bilansa (Pre Bol.) Vlaović Begović dr Sanja 18-12-2020 13:00

Učionica10

Učionica12

Učionica14

Učionica7

Učionica8

Računovodstvo banaka i finansijskih institucija (Bol. 07 – SS) Vlaović Begović dr Sanja 18-12-2020 13:00

Učionica10

Učionica12

Učionica14

Učionica7

Učionica8

Forenzičko računovodstvo i revizija (Bol. 07) Vlaović Begović dr Sanja 18-12-2020 13:00

Učionica10

Učionica12

Učionica14

Učionica7

Učionica8

Stručna praksa 1 (TH) Tema 1 (Bol. 07) Vlaović Begović dr Sanja 18-12-2020 13:00

Učionica10

Učionica12

Učionica14

Učionica7

Učionica8

Upravljačko računovodstvo (Bol. 07) Vlaović Begović dr Sanja 18-12-2020 13:00

Učionica10

Učionica12

Učionica14

Učionica7

Učionica8

Finansijsko računovodstvo (Bol. 07) Vlaović Begović dr Sanja 18-12-2020 13:00

Učionica10

Učionica12

Učionica14

Učionica7

Učionica8

Osnovi revizije (Bol. 12) Vlaović Begović dr Sanja 18-12-2020 13:00

Učionica10

Učionica12

Učionica14

Učionica7

Učionica8

Vrednovanje preduzeća (Bol. 07) Vlaović Begović dr Sanja 18-12-2020 13:00

Učionica10

Učionica12

Učionica14

Učionica7

Učionica8

Stručna praksa 2 (FR) Tema 4 (Bol. 12) Vlaović Begović dr Sanja 18-12-2020 13:00

Učionica10

Učionica12

Učionica14

Učionica7

Učionica8

Stručna praksa 2 (FR) Tema 4 (Bol. 07) Vlaović Begović dr Sanja 18-12-2020 13:00

Učionica10

Učionica12

Učionica14

Učionica7

Učionica8

Analiza finansijskih izveštaja (Bol. 07) Vlaović Begović dr Sanja 18-12-2020 13:00

Učionica10

Učionica12

Učionica14

Učionica7

Učionica8

Analiza finansijskih izveštaja (Bol. 12) Vlaović Begović dr Sanja 18-12-2020 13:00

Učionica10

Učionica12

Učionica14

Učionica7

Učionica8

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 07) Vlaović Begović dr Sanja 18-12-2020 13:00

Učionica10

Učionica12

Učionica14

Učionica7

Učionica8

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 12) Vlaović Begović dr Sanja 18-12-2020 13:00

Učionica10

Učionica12

Učionica14

Učionica7

Učionica8

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 07) Vlaović Begović dr Sanja 18-12-2020 13:00

Učionica10

Učionica12

Učionica14

Učionica7

Učionica8

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 07) Vlaović Begović dr Sanja 18-12-2020 13:00

Učionica10

Učionica12

Učionica14

Učionica7

Učionica8

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 12) Vlaović Begović dr Sanja 18-12-2020 13:00

Učionica10

Učionica12

Učionica14

Učionica7

Učionica8

Internet marketing (Bol. 07 – SS) Ćuzović dr Đorđe 17-12-2020 13:00

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica7

Učionica8

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 17-12-2020 13:00

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica7

Učionica8

Komercijalno poslovanje (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 17-12-2020 13:00

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica7

Učionica8

Stručna praksa 1 (TR) Tema 1 (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 17-12-2020 13:00

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica7

Učionica8

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Ćuzović dr Đorđe 17-12-2020 13:00

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica7

Učionica8

Globalizacija (Bol. 17 – MS) Ćuzović dr Đorđe 17-12-2020 13:00

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica7

Učionica8

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Ćuzović dr Đorđe 17-12-2020 13:00

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica7

Učionica8

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Ćuzović dr Đorđe 17-12-2020 13:00

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica7

Učionica8

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Ćuzović dr Đorđe 17-12-2020 13:00

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica7

Učionica8

Menadžment usluga (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 17-12-2020 13:00

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica7

Učionica8

Trgovinski menadžment (Pre Bol.) Ćuzović dr Đorđe 17-12-2020 13:00

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica7

Učionica8

Trgovinski menadžment (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 17-12-2020 13:00

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica7

Učionica8

Međunarodna trgovina (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 17-12-2020 13:00

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica7

Učionica8

Trgovinski menadžment (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 17-12-2020 13:00

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica7

Učionica8

Elektronska trgovina (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 17-12-2020 13:00

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica7

Učionica8

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) Ćuzović dr Đorđe 17-12-2020 13:00

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica7

Učionica8

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 17-12-2020 13:00

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica7

Učionica8

Stručna praksa 1 (TR) Tema 4 (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 17-12-2020 13:00

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica7

Učionica8

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 07) Ćuzović dr Đorđe 17-12-2020 13:00

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica7

Učionica8

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 17-12-2020 13:00

Amfiteatar2

Učionica10

Učionica7

Učionica8

Projektovanje veb aplikacija (Pre Bol.) Ranitović dr Predrag 07-12-2020 09:00

Učionica12

Projektovanje sistema elektronskog poslovanja (Bol. 07 – SS) Ranitović dr Predrag 07-12-2020 09:00

Učionica12

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 07) Ranitović dr Predrag 07-12-2020 09:00

Učionica12

Primena internet tehnologija (Bol. 07) Ranitović dr Predrag 07-12-2020 09:00

Učionica12

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 07) Ranitović dr Predrag 07-12-2020 09:00

Učionica12

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 07) Ranitović dr Predrag 07-12-2020 09:00

Učionica12

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 07) Ranitović dr Predrag 07-12-2020 09:00

Učionica12

Uvod u e-biznis (Pre Bol.) Ranitović dr Predrag 07-12-2020 09:00

Učionica12

Bezbednost informacionih sistema (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 07-12-2020 09:00

Učionica12

Arhitektura računarskih sistema (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 07-12-2020 09:00

Učionica12

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 07-12-2020 09:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 4 (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 07-12-2020 09:00

Učionica12

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 12) Ranitović dr Predrag 07-12-2020 09:00

Učionica12

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 12) Ranitović dr Predrag 07-12-2020 09:00

Učionica12

Digitalni marketing (Bol. 12) Ranitović dr Predrag 07-12-2020 09:00

Učionica12

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 07) Ranitović dr Predrag 07-12-2020 09:00

Učionica12

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 12) Ranitović dr Predrag 07-12-2020 09:00

Učionica12

Upravljanje porodičnim poslovima (Bol. 07 – SS) 07-12-2020 09:00

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Poslovanje sa Evropskom unijom (Bol. 07) 07-12-2020 09:00

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Stručna praksa 1 (PB) Tema 1 (Bol. 07) 07-12-2020 09:00

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Poslovno okruženje (Bol. 07) 07-12-2020 09:00

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Nacionalna ekonomija (Bol. 07) 07-12-2020 09:00

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Upravljanje porodičnim poslovima (Pre Bol.) 07-12-2020 09:00

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata (Pre Bol.) 07-12-2020 09:00

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata (Pre Bol.) 07-12-2020 09:00

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Okruženje poslovanja (Pre Bol.) 07-12-2020 09:00

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Osnovi preduzetništva (Bol. 17) 07-12-2020 09:00

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) 07-12-2020 09:00

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Preduzetnički menadžment (Bol. 17) 07-12-2020 09:00

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) 07-12-2020 09:00

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) Jovin dr Slobodanka 04-12-2020 13:00

Učionica12

Učionica14

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Jovin dr Slobodanka 04-12-2020 13:00

Učionica12

Učionica14

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Jovin dr Slobodanka 04-12-2020 13:00

Učionica12

Učionica14

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Jovin dr Slobodanka 04-12-2020 13:00

Učionica12

Učionica14

Poslovno okruženje (Bol. 17) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 04-12-2020 13:00

Učionica10

Učionica7

Učionica8

Istraživanje tržišta (Bol. 17) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 04-12-2020 13:00

Učionica10

Učionica7

Učionica8

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 04-12-2020 13:00

Učionica10

Učionica7

Učionica8

Upravljanje porodičnim poslovanjem (Bol. 17 – MS) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 04-12-2020 13:00

Učionica10

Učionica7

Učionica8

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 04-12-2020 13:00

Učionica10

Učionica7

Učionica8

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 04-12-2020 13:00

Učionica10

Učionica7

Učionica8

Metodologija istraživačkog rada (Bol. 17 – MS) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 04-12-2020 13:00

Učionica10

Učionica7

Učionica8

Stručna praksa 1 (PB) Tema 1 (Bol. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 04-12-2020 13:00

Učionica10

Učionica7

Učionica8

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) Đurić Kuzmanović dr Tatjana 04-12-2020 13:00

Učionica10

Učionica7

Učionica8

Menadžment događaja (Bol. 17) Gajić dr Tamara 04-12-2020 09:00

Učionica9

Posebni oblici turizma (Bol. 12) Gajić dr Tamara 04-12-2020 09:00

Učionica9

Posebni oblici turizma (Bol. 12) Gajić dr Tamara 04-12-2020 09:00

Učionica9

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) Gajić dr Tamara 04-12-2020 09:00

Učionica9

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 12) Gajić dr Tamara 04-12-2020 09:00

Učionica9

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) Gajić dr Tamara 04-12-2020 09:00

Učionica9

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) Gajić dr Tamara 04-12-2020 09:00

Učionica9

Stručna praksa 1 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Gajić dr Tamara 04-12-2020 09:00

Učionica9

Digitalni marketing (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 03-12-2020 13:00

Laboratorija 5

Učionica10

Učionica7

Učionica8

Primenjeno programiranje (Bol. 07) Marošan dr Zoran 17-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Laboratorija 5

Učionica7

Učionica8

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 16) Marošan dr Zoran 17-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Laboratorija 5

Učionica7

Učionica8

Stručna praksa 2 (PI) Tema 2 (Bol. 07) Marošan dr Zoran 17-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Laboratorija 5

Učionica7

Učionica8

Programski jezici II (Pre Bol.) Marošan dr Zoran 17-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Laboratorija 5

Učionica7

Učionica8

Osnovi informaciono-komunikacionih tehnologija (Pre Bol.) Marošan dr Zoran 17-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Laboratorija 5

Učionica7

Učionica8

Interakcija čovek računar (Bol. 16) Marošan dr Zoran 17-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Laboratorija 5

Učionica7

Učionica8

Alati za poslovno odlučivanje (Bol. 16) Marošan dr Zoran 17-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Laboratorija 5

Učionica7

Učionica8

Stručna praksa 2 (PI) Tema 4 (Bol. 07) Marošan dr Zoran 17-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Laboratorija 5

Učionica7

Učionica8

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 16) Marošan dr Zoran 17-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Laboratorija 5

Učionica7

Učionica8

Stručna praksa 2 (PI) Tema 1 (Bol. 07) Marošan dr Zoran 17-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Laboratorija 5

Učionica7

Učionica8

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 16) Marošan dr Zoran 17-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Laboratorija 5

Učionica7

Učionica8

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 2 (Bol. 16) Marošan dr Zoran 17-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Laboratorija 5

Učionica7

Učionica8

Stručna praksa 1 (PI) Tema 3 (Bol. 07) Marošan dr Zoran 17-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Laboratorija 5

Učionica7

Učionica8

Stručna praksa 1 (TH) Tema 3 (Bol. 12) Marošan dr Zoran 17-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Laboratorija 5

Učionica7

Učionica8

Poslovni informacioni sistemi (Bol. 07 – SS) Marošan dr Zoran 17-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Laboratorija 5

Učionica7

Učionica8

Sistemi za elektronsko učenje (Bol. 07 – SS) Marošan dr Zoran 17-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Laboratorija 5

Učionica7

Učionica8

Poslovni informacioni sistemi (Pre Bol.) Marošan dr Zoran 17-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Laboratorija 5

Učionica7

Učionica8

Operativni sistemi (Bol. 16) Marošan dr Zoran 17-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Laboratorija 5

Učionica7

Učionica8

Poslovni aplikativni sistemi (Bol. 12) Marošan dr Zoran 17-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Laboratorija 5

Učionica7

Učionica8

Stručna praksa 1 (PI) Tema 1 (Bol. 07) Marošan dr Zoran 17-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Laboratorija 5

Učionica7

Učionica8

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 1 (Bol. 16) Marošan dr Zoran 17-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Laboratorija 5

Učionica7

Učionica8

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 16) Marošan dr Zoran 17-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Laboratorija 5

Učionica7

Učionica8

Primena informacionih tehnologija (Bol. 07) Marošan dr Zoran 17-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Laboratorija 5

Učionica7

Učionica8

Primena informacionih tehnologija (Bol. 16) Marošan dr Zoran 17-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Laboratorija 5

Učionica7

Učionica8

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 16-12-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Upravljanje rizicima (Bol. 07 – SS) Njegić dr Jovan 16-12-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 07 – SS) Njegić dr Jovan 16-12-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Njegić dr Jovan 16-12-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – SS) Njegić dr Jovan 16-12-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Njegić dr Jovan 16-12-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Njegić dr Jovan 16-12-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Njegić dr Jovan 16-12-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Uvod u veštačku inteligenciju (Bol. 16) Njegić dr Jovan 16-12-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Analiza hartija od vrednosti (Bol. 12) Njegić dr Jovan 16-12-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Njegić dr Jovan 16-12-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Personalne finansije (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 16-12-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Finansijske institucije i tržišta (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 16-12-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Finansijski menadžment (Bol. 07) Njegić dr Jovan 16-12-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 07) Njegić dr Jovan 16-12-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 12) Njegić dr Jovan 16-12-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Softverski inženjering (Bol. 07) Latinović dr Branko 14-12-2020 09:00

Laboratorija 4

Učionica8

Baze podataka (Bol. 07) Latinović dr Branko 14-12-2020 09:00

Laboratorija 4

Učionica8

Primena integrisanih razvojnih alata (Bol. 07 – SS) Latinović dr Branko 14-12-2020 09:00

Laboratorija 4

Učionica8

Objektno-orijentisano projektovanje (Bol. 07 – SS) Latinović dr Branko 14-12-2020 09:00

Laboratorija 4

Učionica8

Softverski inženjering (Pre Bol.) Latinović dr Branko 14-12-2020 09:00

Laboratorija 4

Učionica8

Baze podataka (Pre Bol.) Latinović dr Branko 14-12-2020 09:00

Laboratorija 4

Učionica8

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 3 (Bol. 16) Latinović dr Branko 14-12-2020 09:00

Laboratorija 4

Učionica8

Multimedijalni sistemi (Bol. 16) Latinović dr Branko 14-12-2020 09:00

Laboratorija 4

Učionica8

Informacioni sistemi u turizmu (Bol. 12) Latinović dr Branko 14-12-2020 09:00

Laboratorija 4

Učionica8

Elektronska trgovina (Bol. 12) Latinović dr Branko 14-12-2020 09:00

Laboratorija 4

Učionica8

Elektronski sistemi plaćanja (Bol. 12) Latinović dr Branko 14-12-2020 09:00

Laboratorija 4

Učionica8

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) Latinović dr Branko 14-12-2020 09:00

Laboratorija 4

Učionica8

Upravljanje finansijskim rizicima (Bol. 17 – SS) Račić dr Željko 15-12-2020 13:00

Učionica7

Učionica8

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Račić dr Željko 15-12-2020 13:00

Učionica7

Učionica8

Bankarstvo (Bol. 12) Račić dr Željko 15-12-2020 13:00

Učionica7

Učionica8

Preduzetništvo (Bol. 07) Stankov dr Biljana 03-12-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Spoljnotrgovinsko poslovanje (Bol. 12) Stankov dr Biljana 03-12-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ekonomika međunarodnih integracija (Bol. 17 – MS) Jovanović dr Miroslav 03-12-2020 09:00

Učionica8

Aktuarstvo (Bol. 07) Papić Blagojević dr Nataša 02-12-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 07) Papić Blagojević dr Nataša 02-12-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovna statistika (Pre Bol.) Papić Blagojević dr Nataša 02-12-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Primena statističkih modela u poslovanju (Bol. 17 – MS) Papić Blagojević dr Nataša 02-12-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Papić Blagojević dr Nataša 02-12-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poznavanje robe (Bol. 12) Maksimović dr Branka 02-12-2020 13:00

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Stručna praksa 2 (PB) Tema 1 (Bol. 12) Maksimović dr Branka 02-12-2020 13:00

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Objektno-orijentisano programiranje (Bol. 16) Mikalački dr Mirjana 02-12-2020 09:00

Laboratorija 3

Diskretne matematičke strukture (Bol. 16) Lončar dr Sanja 02-12-2020 09:00

Laboratorija 4

Učionica8

Matematika (Bol. 07) Lončar dr Sanja 02-12-2020 09:00

Laboratorija 4

Učionica8

Matematika (Bol. 12) Lončar dr Sanja 02-12-2020 09:00

Laboratorija 4

Učionica8

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) Kuzman dr Boris 01-12-2020 12:00

Učionica16

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) Kuzman dr Boris 01-12-2020 12:00

Učionica16

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 12) Kuzman dr Boris 01-12-2020 12:00

Učionica16

Korporativno upravljanje (Bol. 17) Ljubojević dr Gordana 15-12-2020 13:00

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) Ljubojević dr Gordana 15-12-2020 13:00

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovna etika (Pre Bol.) Ljubojević dr Gordana 15-12-2020 13:00

Amfiteatar2

Učionica16

Međunarodno poslovno pravo (Bol. 07) Ljubojević dr Gordana 15-12-2020 13:00

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovno pravo (Bol. 07) Ljubojević dr Gordana 15-12-2020 13:00

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovno pravo (Bol. 12) Ljubojević dr Gordana 15-12-2020 13:00

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (TR) Tema 1 (Bol. 07) Ljubojević dr Gordana 15-12-2020 13:00

Amfiteatar2

Učionica16

Uvod u programiranje (Bol. 16) Petrović dr Vera 15-12-2020 10:00

Laboratorija 5

Učionica8

Ponašanje potrošača (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 15-12-2020 09:00

Učionica13

Učionica14

Menadžment nabavke (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 15-12-2020 09:00

Učionica13

Učionica14

Tržišno poslovanje (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 15-12-2020 09:00

Učionica13

Učionica14

Tržišno poslovanje (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 15-12-2020 09:00

Učionica13

Učionica14

Tržišno komuniciranje (Bol. 17) Jovičić dr Dragoljub 15-12-2020 09:00

Učionica13

Učionica14

Tržišno poslovanje (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 15-12-2020 09:00

Učionica13

Učionica14

Tržišno komuniciranje (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 15-12-2020 09:00

Učionica13

Učionica14

Međunarodni marketing (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 15-12-2020 09:00

Učionica13

Učionica14

Marketing istraživanje (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 15-12-2020 09:00

Učionica13

Učionica14

Marketing (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 15-12-2020 09:00

Učionica13

Učionica14

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 17) Gajić dr Tamara 15-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Učionica12

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Gajić dr Tamara 15-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Učionica12

Osnovi turizma (Pre Bol.) Gajić dr Tamara 15-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Učionica12

Osnovi turizma (Bol. 07) Gajić dr Tamara 15-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Učionica12

Osnovi turizma (Bol. 07) Gajić dr Tamara 15-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Učionica12

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 07) Gajić dr Tamara 15-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Učionica12

Turistička geografija (Bol. 12) Gajić dr Tamara 15-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Učionica12

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) Gajić dr Tamara 15-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Učionica12

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) Boškov dr Veronika 14-12-2020 09:00

Učionica12

Upravljanje projektima (Bol. 07 – SS) Boškov dr Veronika 14-12-2020 09:00

Učionica12

Izrada i implementacija biznis plana (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 14-12-2020 09:00

Učionica12

Trendovi i inovacije u turizmu (Bol. 17) Boškov dr Veronika 14-12-2020 09:00

Učionica12

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 12) Boškov dr Veronika 14-12-2020 09:00

Učionica12

Osnovi organizacije (Bol. 12) Boškov dr Veronika 14-12-2020 09:00

Učionica12

Upravljanje kvalitetom (Bol. 07) Boškov dr Veronika 14-12-2020 09:00

Učionica12

Upravljanje kvalitetom (Bol. 12) Boškov dr Veronika 14-12-2020 09:00

Učionica12

Stručna praksa 2 (PB) Tema 4 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 14-12-2020 09:00

Učionica12

Stručna praksa 2 (PB) Tema 4 (Bol. 12) Boškov dr Veronika 14-12-2020 09:00

Učionica12

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 07) Boškov dr Veronika 14-12-2020 09:00

Učionica12

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 12) Boškov dr Veronika 14-12-2020 09:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 12) Boškov dr Veronika 14-12-2020 09:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 14-12-2020 09:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (PB) Tema 3 (Bol. 12) Boškov dr Veronika 14-12-2020 09:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (PB) Tema 2 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 14-12-2020 09:00

Učionica12

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) Boškov dr Veronika 14-12-2020 09:00

Učionica12

Savremene tendencije u javnoj upravi (Pre Bol.) Vuković dr Marija 01-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Učionica8

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) Vuković dr Marija 01-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Učionica8

Javne finansije (Bol. 17) Vuković dr Marija 01-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Učionica8

Međunarodno oporezivanje (Bol. 17 – SS) Vuković dr Marija 01-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Učionica8

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) Vuković dr Marija 01-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Učionica8

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) Vuković dr Marija 01-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Učionica8

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Vuković dr Marija 01-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Učionica8

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Vuković dr Marija 01-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Učionica8

Međunarodno oporezivanje (Bol. 12) Vuković dr Marija 01-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Učionica8

Stručna praksa 2 (FR) Tema 2 (Bol. 07) Vuković dr Marija 01-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Učionica8

Stručna praksa 2 (FR) Tema 2 (Bol. 12) Vuković dr Marija 01-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Učionica8

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Pre Bol.) Roganović dr Milijana 30-11-2020 13:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica9

Menadžment zdravstvene zaštite (Bol. 07) Roganović dr Milijana 30-11-2020 13:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica9

Trgovinski menadžment (Bol. 12) Roganović dr Milijana 30-11-2020 13:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica9

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 07) Roganović dr Milijana 30-11-2020 13:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica9

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 12) Roganović dr Milijana 30-11-2020 13:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica9

Stručna praksa 2 (PI) Tema 4 (Bol. 07) Roganović dr Milijana 30-11-2020 13:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica9

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 07) Roganović dr Milijana 30-11-2020 13:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica9

Osnovi organizacije (Bol. 17) Roganović dr Milijana 30-11-2020 13:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica9

Trgovinski menadžment (Bol. 17) Roganović dr Milijana 30-11-2020 13:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica9

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) Roganović dr Milijana 30-11-2020 13:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica9

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 07) Roganović dr Milijana 30-11-2020 13:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica9

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) Roganović dr Milijana 30-11-2020 13:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica9

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 12) Roganović dr Milijana 30-11-2020 13:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica9

Stručna praksa 1 (TR) Tema 1 (Bol. 12) Roganović dr Milijana 30-11-2020 13:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica9

Osiguranje (Bol. 07) Milić dr Dragana 30-11-2020 13:00

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Životno i neživotno osiguranje (Bol. 07 – SS) Milić dr Dragana 30-11-2020 13:00

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) Milić dr Dragana 30-11-2020 13:00

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Osiguranje (Bol. 12) Milić dr Dragana 30-11-2020 13:00

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Socijalno preduzetništvo (Pre Bol.) Vuksanović dr Gordana 30-11-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Socijalno preduzetništvo (Pre Bol.) Vuksanović dr Gordana 30-11-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Metodologija istraživačkog rada (Bol. 17 – MS) Vuksanović dr Gordana 30-11-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovanje medija (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 30-11-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Tržišno komuniciranje (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 30-11-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) Vuksanović dr Gordana 30-11-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 30-11-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Tehnologija proizvodnje hrane (Pre Bol.) Maksimović dr Branka 11-12-2020 09:00

Učionica10

Učionica9

Stručna praksa 2 (PB) Tema 4 (Bol. 07) Maksimović dr Branka 11-12-2020 09:00

Učionica10

Učionica9

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 07) Maksimović dr Branka 11-12-2020 09:00

Učionica10

Učionica9

Stručna praksa 2 (PB) Tema 1 (Bol. 07) Maksimović dr Branka 11-12-2020 09:00

Učionica10

Učionica9

Agroekonomija (Bol. 07) Maksimović dr Branka 11-12-2020 09:00

Učionica10

Učionica9

Poznavanje robe (Pre Bol.) Maksimović dr Branka 11-12-2020 09:00

Učionica10

Učionica9

Marketing istraživanje (Bol. 07) Maksimović dr Branka 11-12-2020 09:00

Učionica10

Učionica9

Marketing (Pre Bol.) Maksimović dr Branka 11-12-2020 09:00

Učionica10

Učionica9

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) Maksimović dr Branka 11-12-2020 09:00

Učionica10

Učionica9

Stručna praksa 1 (TR) Tema 2 (Bol. 07) Maksimović dr Branka 11-12-2020 09:00

Učionica10

Učionica9

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) Maksimović dr Branka 11-12-2020 09:00

Učionica10

Učionica9

Drugi strani poslovni jezik – francuski (Pre Bol.) Verežan Tamara 10-12-2020 17:00

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik II – francuski (Bol. 07) Verežan Tamara 10-12-2020 17:00

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (Bol. 07) Verežan Tamara 10-12-2020 17:00

Učionica12

Drugi strani poslovni jezik – francuski (Bol. 07) Verežan Tamara 10-12-2020 17:00

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik III – francuski (Bol. 07) Verežan Tamara 10-12-2020 17:00

Učionica12

Francuski poslovni jezik 3 (Pre Bol.) Verežan Tamara 10-12-2020 17:00

Učionica12

Francuski poslovni jezik 2 (Pre Bol.) Verežan Tamara 10-12-2020 17:00

Učionica12

Francuski poslovni jezik 1 (Pre Bol.) Verežan Tamara 10-12-2020 17:00

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik 2 Francuski (Bol. 17) Verežan Tamara 10-12-2020 17:00

Učionica12

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Damnjanović dr Jelena 08-12-2020 13:00

Učionica7

Učionica8

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Damnjanović dr Jelena 08-12-2020 13:00

Učionica7

Učionica8

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Damnjanović dr Jelena 08-12-2020 13:00

Učionica7

Učionica8

Ekonomika međunarodnih integracija (Bol. 17 – MS) Damnjanović dr Jelena 08-12-2020 13:00

Učionica7

Učionica8

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Damnjanović dr Jelena 08-12-2020 13:00

Učionica7

Učionica8

Međunarodna ekonomija (Bol. 17) Damnjanović dr Jelena 08-12-2020 13:00

Učionica7

Učionica8

Poslovanje sa Evropskom unijom (Bol. 07) Damnjanović dr Jelena 08-12-2020 13:00

Učionica7

Učionica8

Tehnike i oblici međunarodnog poslovanja (Bol. 07) Damnjanović dr Jelena 08-12-2020 13:00

Učionica7

Učionica8

Trgovinski menadžment (Bol. 12) Damnjanović dr Jelena 08-12-2020 13:00

Učionica7

Učionica8

Trgovinski menadžment (Bol. 07) Damnjanović dr Jelena 08-12-2020 13:00

Učionica7

Učionica8

Međunarodno poslovanje (Bol. 07) Damnjanović dr Jelena 08-12-2020 13:00

Učionica7

Učionica8

Trgovinski menadžment (Pre Bol.) Damnjanović dr Jelena 08-12-2020 13:00

Učionica7

Učionica8

Tehnike međunarodnog poslovanja (Pre Bol.) Damnjanović dr Jelena 08-12-2020 13:00

Učionica7

Učionica8

Prvi strani poslovni jezik 1 Francuski (Bol. 17) Verežan Tamara 10-12-2020 17:00

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (Bol. 16) Verežan Tamara 10-12-2020 17:00

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik II – francuski (Bol. 12) Verežan Tamara 10-12-2020 17:00

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik I – francuski (Bol. 12) Verežan Tamara 10-12-2020 17:00

Učionica12

Drugi strani poslovni jezik – francuski (Bol. 12) Verežan Tamara 10-12-2020 17:00

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik III – francuski (Bol. 12) Verežan Tamara 10-12-2020 17:00

Učionica12

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 10-12-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 10-12-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 10-12-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 10-12-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 10-12-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 07) Bikicki dr Nataša 10-12-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 10-12-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 10-12-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 10-12-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 10-12-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 10-12-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 10-12-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 10-12-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 10-12-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Drugi strani poslovni jezik Engleski (Bol. 17) Bikicki dr Nataša 10-12-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Poslovni engleski jezik (Bol. 17 – MS) Bikicki dr Nataša 10-12-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 16) Bikicki dr Nataša 10-12-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 16) Bikicki dr Nataša 10-12-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 10-12-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 10-12-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 10-12-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 10-12-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Učionica9

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Pre Bol.) Zorica Samardžić Ivana 10-12-2020 09:00

Učionica7

Učionica8

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 07) Zorica Samardžić Ivana 10-12-2020 09:00

Učionica7

Učionica8

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 07) Zorica Samardžić Ivana 10-12-2020 09:00

Učionica7

Učionica8

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Bol. 07) Zorica Samardžić Ivana 10-12-2020 09:00

Učionica7

Učionica8

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (Bol. 07) Zorica Samardžić Ivana 10-12-2020 09:00

Učionica7

Učionica8

Nemački poslovni jezik III (Pre Bol.) Zorica Samardžić Ivana 10-12-2020 09:00

Učionica7

Učionica8

Nemački poslovni jezik III (Pre Bol.) Zorica Samardžić Ivana 10-12-2020 09:00

Učionica7

Učionica8

Nemački poslovni jezik II (Pre Bol.) Zorica Samardžić Ivana 10-12-2020 09:00

Učionica7

Učionica8

Nemački poslovni jezik II (Pre Bol.) Zorica Samardžić Ivana 10-12-2020 09:00

Učionica7

Učionica8

Nemački poslovni jezik I (Pre Bol.) Zorica Samardžić Ivana 10-12-2020 09:00

Učionica7

Učionica8

Prvi strani poslovni jezik 1 Nemački (Bol. 17) Zorica Samardžić Ivana 10-12-2020 09:00

Učionica7

Učionica8

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 16) Zorica Samardžić Ivana 10-12-2020 09:00

Učionica7

Učionica8

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 16) Zorica Samardžić Ivana 10-12-2020 09:00

Učionica7

Učionica8

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 12) Zorica Samardžić Ivana 10-12-2020 09:00

Učionica7

Učionica8

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 12) Zorica Samardžić Ivana 10-12-2020 09:00

Učionica7

Učionica8

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Bol. 12) Zorica Samardžić Ivana 10-12-2020 09:00

Učionica7

Učionica8

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (Bol. 12) Zorica Samardžić Ivana 10-12-2020 09:00

Učionica7

Učionica8

Finansijski menadžment (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 16-12-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 17) Njegić dr Jovan 16-12-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 2 (TH) Tema 3 (Bol. 07) Latinović dr Branko 14-12-2020 09:00

Laboratorija 4

Učionica8

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 16) Latinović dr Branko 14-12-2020 09:00

Laboratorija 4

Učionica8

Sistemi za upravljanje bazama podataka (Pre Bol.) Latinović dr Branko 14-12-2020 09:00

Laboratorija 4

Učionica8

Stručna praksa 1 (TH) Tema 3 (Bol. 12) Latinović dr Branko 14-12-2020 09:00

Laboratorija 4

Učionica8

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Račić dr Željko 15-12-2020 13:00

Učionica7

Učionica8

Životno i neživotno osiguranje (Bol. 07 – SS) Račić dr Željko 15-12-2020 13:00

Učionica7

Učionica8

Upravljanje finansijskim rizicima (Bol. 17 – MS) Račić dr Željko 15-12-2020 13:00

Učionica7

Učionica8

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Račić dr Željko 15-12-2020 13:00

Učionica7

Učionica8

Bankarstvo (Bol. 07) Račić dr Željko 15-12-2020 13:00

Učionica7

Učionica8

Međunarodno bankarstvo (Bol. 17) Račić dr Željko 15-12-2020 13:00

Učionica7

Učionica8

Investiciono bankarstvo (Bol. 12) Račić dr Željko 15-12-2020 13:00

Učionica7

Učionica8

Osnovi organizacije (Bol. 07) Stankov dr Biljana 03-12-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi preduzetništva (Bol. 17) Stankov dr Biljana 03-12-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi organizacije (Bol. 17) Stankov dr Biljana 03-12-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) Stankov dr Biljana 03-12-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Osnovi organizacije (Bol. 12) Stankov dr Biljana 03-12-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Menadžment nabavke (Bol. 12) Stankov dr Biljana 03-12-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) Stankov dr Biljana 03-12-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 12) Stankov dr Biljana 03-12-2020 09:00

Učionica12

Učionica13

Učionica14

Ekonomika Evropske unije (Bol. 17 – MS) Jovanović dr Miroslav 03-12-2020 09:00

Učionica8

Poslovna statistika (Pre Bol.) Papić Blagojević dr Nataša 02-12-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Aktuarstvo (Bol. 12) Papić Blagojević dr Nataša 02-12-2020 13:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Tržišno komuniciranje (Bol. 17) Maksimović dr Branka 02-12-2020 13:00

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Marketing istraživanje (Bol. 12) Maksimović dr Branka 02-12-2020 13:00

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Agroekonomija (Bol. 12) Maksimović dr Branka 02-12-2020 13:00

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Stručna praksa 1 (TR) Tema 2 (Bol. 12) Maksimović dr Branka 02-12-2020 13:00

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 02-12-2020 13:00

Učionica12

Učionica13

Projektovanje algoritama (Bol. 16) Lončar dr Sanja 02-12-2020 09:00

Laboratorija 4

Učionica8

Osnovi turizma (Bol. 07) Pavlović dr Nataša 01-12-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Marketing u turizmu (Bol. 17) Pavlović dr Nataša 01-12-2020 17:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 12) Kuzman dr Boris 01-12-2020 12:00

Učionica16

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 07) Kuzman dr Boris 01-12-2020 12:00

Učionica16

Turistička legislativa (Pre Bol.) Ljubojević dr Gordana 15-12-2020 13:00

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovna etika (Pre Bol.) Ljubojević dr Gordana 15-12-2020 13:00

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovno pravo (Pre Bol.) Ljubojević dr Gordana 15-12-2020 13:00

Amfiteatar2

Učionica16

Poslovna etika (Bol. 17) Ljubojević dr Gordana 15-12-2020 13:00

Amfiteatar2

Učionica16

Stručna praksa 2 (TR) Tema 1 (Bol. 12) Ljubojević dr Gordana 15-12-2020 13:00

Amfiteatar2

Učionica16

Ponašanje potrošača (Bol. 17) Jovičić dr Dragoljub 15-12-2020 09:00

Učionica13

Učionica14

Ponašanje potrošača (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 15-12-2020 09:00

Učionica13

Učionica14

Tržišno komuniciranje (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 15-12-2020 09:00

Učionica13

Učionica14

Savremeno tržišno poslovanje (Bol. 17) Jovičić dr Dragoljub 15-12-2020 09:00

Učionica13

Učionica14

Marketing (Bol. 07) Jovičić dr Dragoljub 15-12-2020 09:00

Učionica13

Učionica14

Marketing (Bol. 17) Jovičić dr Dragoljub 15-12-2020 09:00

Učionica13

Učionica14

Menadžment turističke destinacije (Bol. 07) Gajić dr Tamara 15-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Učionica12

Menadžment turističke destinacije (Pre Bol.) Gajić dr Tamara 15-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Učionica12

Upravljanje turističkim preduzećima (Pre Bol.) Gajić dr Tamara 15-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Učionica12

Međunarodni turizam (Pre Bol.) Gajić dr Tamara 15-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Učionica12

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Gajić dr Tamara 15-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Učionica12

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Gajić dr Tamara 15-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Učionica12

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) Gajić dr Tamara 15-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Učionica12

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 07) Gajić dr Tamara 15-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Učionica12

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 07) Gajić dr Tamara 15-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Učionica12

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) Gajić dr Tamara 15-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Učionica12

Izrada i implementacija biznis plana (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 14-12-2020 09:00

Učionica12

Upravljanje projektima (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 14-12-2020 09:00

Učionica12

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 14-12-2020 09:00

Učionica12

Operativni menadžment (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 14-12-2020 09:00

Učionica12

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Boškov dr Veronika 14-12-2020 09:00

Učionica12

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) Boškov dr Veronika 14-12-2020 09:00

Učionica12

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Boškov dr Veronika 14-12-2020 09:00

Učionica12

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Boškov dr Veronika 14-12-2020 09:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Boškov dr Veronika 14-12-2020 09:00

Učionica12

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 07) Boškov dr Veronika 14-12-2020 09:00

Učionica12

Osnovi organizacije (Bol. 07) Boškov dr Veronika 14-12-2020 09:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 07) Boškov dr Veronika 14-12-2020 09:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (PB) Tema 2 (Bol. 12) Boškov dr Veronika 14-12-2020 09:00

Učionica12

Posebni oblici turizma (Bol. 17) Dragin dr Aleksandra 11-12-2020 11:00

Učionica10

Učionica9

Finansijska strategija i planiranje poreza (Pre Bol.) Vuković dr Marija 01-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Učionica8

Osiguranje (Bol. 07) Vuković dr Marija 01-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Učionica8

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 07) Vuković dr Marija 01-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Učionica8

Ekonomika javnog sektora (Pre Bol.) Vuković dr Marija 01-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Učionica8

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Vuković dr Marija 01-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Učionica8

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Vuković dr Marija 01-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Učionica8

Osiguranje (Bol. 12) Vuković dr Marija 01-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Učionica8

Međunarodno oporezivanje (Bol. 07) Vuković dr Marija 01-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Učionica8

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 07) Vuković dr Marija 01-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Učionica8

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 12) Vuković dr Marija 01-12-2020 09:00

Amfiteatar2

Učionica8

Poslovno komuniciranje (Bol. 17) Vukadinović dr Maja 30-11-2020 17:00

Amfiteatar1

Učionica13

Menadžment usluga (Bol. 12) Roganović dr Milijana 30-11-2020 13:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica9

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Roganović dr Milijana 30-11-2020 13:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica9

Finansiranje malih i srednjih preduzeća (Bol. 17 – SS) Roganović dr Milijana 30-11-2020 13:00

Amfiteatar2

Učionica12

Učionica13

Učionica9

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) Milić dr Dragana 30-11-2020 13:00

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 12) Milić dr Dragana 30-11-2020 13:00

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Stručna praksa 1 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Milić dr Dragana 30-11-2020 13:00

Učionica11

Učionica7

Učionica8

Menadžment medijskih sistema (Bol. 07) Vuksanović dr Gordana 30-11-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Socijalno preduzetništvo (Bol. 17) Vuksanović dr Gordana 30-11-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovanje medija (Bol. 07) Vuksanović dr Gordana 30-11-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Tržišno komuniciranje (Bol. 07) Vuksanović dr Gordana 30-11-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Sociologija (Bol. 07) Vuksanović dr Gordana 30-11-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Sociologija (Bol. 16) Vuksanović dr Gordana 30-11-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Sociologija (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 30-11-2020 09:00

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poznavanje robe (Bol. 07) Maksimović dr Branka 11-12-2020 09:00

Učionica10

Učionica9

Marketing (Bol. 07) Maksimović dr Branka 11-12-2020 09:00

Učionica10

Učionica9

Strukture podataka i algoritmi (Pre Bol.) Lončar dr Sanja 11-12-2020 09:00

Laboratorija 4

Učionica8