Izaberite stranicu

Prijava ispita za decembarski rok će biti od 1. do 2. decembra 2021. godine,

Uplate za prijavu ispita, molbe i ostale obaveze moraju biti izvršene zaključno sa  29.11.2021 . godine u 12h, kako bi bile blagovremeno proknjižene.

Mole se studenti da prilikom prijave ispita iz predmeta obrate pažnju kod kojeg nastavnika prijavljuju isti. Student može polagati predmet isključivo kod nastavnika kod kojeg je prijavio ispit iz predmeta.

Potrebno je da studenti provere prijave svojih ispita pre početka ispitnog roka i, ukoliko postoje neslaganja, da se što pre jave u studentsku službu.

Ukoliko za predmet nije definisan nastavnik ili datum polaganja, potrebno je da se odmah jave u studentsku službu.

 

Potrebno je da studenti prijave kolokvijum kod predmetnih nastavnika, najkasnije do  29.11.2021 , kako bi se izvršila organizacija istih u skladu sa pravilima prevencije  COVID19.

Napomene u vezi sa lokacijom održavanja

  • Ispiti koji se održavaju u učionicama sa oznakom KP, održavaju se u prostorijama Škole na Bulevaru Kralja Petra I, broj 38/III
  • Ispiti koji se održavju u učionicama bez dodatne slovne oznake, održavaju se u prostorijama Škole na Limanu, Vladimira Perića – Valtera 4

Uputstvo za elektronsku prijavu ispita možete videti na sledećem linku:

http://www.vps.ns.ac.rs/uputstvo-za-elektronsku-prijavu-ispita/


PredmetNastavnikDatumVremeUcionica
Organizaciono ponašanje (Pre Bol.) Jančev dr Nikola 22-12-2021 13:00

Amfiteatar1

Osnovi računovodstva (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 09-12-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Okruženje poslovanja (Pre Bol.) Đurić dr Dejan 20-12-2021 10:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 10-12-2021 09:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljanje porodičnim poslovima (Pre Bol.) Vukadinović dr Maja 13-12-2021 11:00

Učionica9

Poslovna etika (Pre Bol.) Milošević dr Isidora 15-12-2021 09:00

Učionica13

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 10-12-2021 09:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Poslovni informacioni sistemi (Pre Bol.) Marošan dr Zoran 08-12-2021 14:00

Laboratorija 3

Učionica9

Upravljanje rizicima (Bol. 07 – SS) Njegić dr Jovan 21-12-2021 17:00

Učionica12

Sociologija (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 13-12-2021 09:00

Učionica10

Osnovi mikroekonomske analize za poslovno odlučivanje (Pre Bol.) Đurić dr Dejan 20-12-2021 10:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Savremene tendencije u javnoj upravi (Pre Bol.) Vuković dr Marija 13-12-2021 13:00

Učionica7

Teorija grafova (Bol. 16) Japundžić dr Miloš 23-12-2021 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 16-12-2021 13:00

Učionica12

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 16-12-2021 13:00

Učionica12

Sociologija (Bol. 16) Vuksanović dr Gordana 13-12-2021 09:00

Učionica10

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 10-12-2021 09:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Programski jezici I (Pre Bol.) Aritonović dr Goran 07-12-2021 12:00

Laboratorija 4

Učionica7

Kanali marketinga (Bol. 17) Jovičić dr Dragoljub 20-12-2021 08:30

Učionica13

Principi menadžmenta (Pre Bol.) Jančev dr Nikola 22-12-2021 13:00

Amfiteatar1

Uvod u primenu informacionih tehnologija u biznisu (Pre Bol.) Marošan dr Zoran 08-12-2021 14:00

Laboratorija 3

Učionica9

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 09-12-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Ekonomika trgovine (Pre Bol.) Stankov dr Biljana 14-12-2021 15:00

Učionica12

Finansijsko računovodstvo (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 09-12-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Finansijski menadžment (Pre Bol.) Komnenić dr Biserka 15-12-2021 17:00

Amfiteatar1

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 10-12-2021 09:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 10-12-2021 09:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Izrada i implementacija biznis plana (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 22-12-2021 09:00

Učionica9

Programski jezici II (Pre Bol.) Aritonović dr Goran 07-12-2021 12:00

Laboratorija 4

Učionica7

Trgovinski menadžment (Pre Bol.) Damnjanović dr Jelena 15-12-2021 17:00

Učionica12

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) Jančev dr Nikola 22-12-2021 13:00

Amfiteatar1

Uvod u e-biznis (Pre Bol.) Ranitović dr Predrag 22-12-2021 14:00

Laboratorija 3

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 10-12-2021 09:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Računovodstvo trgovinskih preduzeća (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 09-12-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Pre Bol.) Roganović dr Milijana 17-12-2021 10:00

Učionica12

Učionica13

Tehnike međunarodnog poslovanja (Pre Bol.) Damnjanović dr Jelena 15-12-2021 17:00

Učionica12

Poslovno pravo (Pre Bol.) Milošević dr Isidora 15-12-2021 09:00

Učionica13

Projektovanje veb aplikacija (Pre Bol.) Ranitović dr Predrag 22-12-2021 14:00

Laboratorija 3

Turistička legislativa (Pre Bol.) Milošević dr Isidora 15-12-2021 09:00

Učionica13

Poslovna statistika (Pre Bol.) Papić Blagojević dr Nataša 14-12-2021 08:30

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Uvod u finansijsko poslovanje (Pre Bol.) Paunović dr Branka 16-12-2021 09:00

Učionica9

Uvod u finansijsko poslovanje (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 09-12-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Trgovinski marketing (Pre Bol.) Bošković dr Tatjana 13-12-2021 14:00

Učionica10

Učionica9

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 10-12-2021 09:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Nemački poslovni jezik I (Pre Bol.) Čolić Danijela 10-12-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Nemački poslovni jezik II (Pre Bol.) Čolić Danijela 10-12-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Nemački poslovni jezik III (Pre Bol.) Čolić Danijela 10-12-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 23-12-2021 17:00

Učionica9

Menadžment turističke destinacije (Pre Bol.) Bošković dr Tatjana 13-12-2021 14:00

Učionica10

Učionica9

Personalne finansije (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 23-12-2021 17:00

Učionica9

Poslovni informacioni sistemi (Bol. 07 – SS) Marošan dr Zoran 08-12-2021 14:00

Laboratorija 3

Učionica9

Upravljanje rastom preduzeća (Pre Bol.) Đurić dr Dejan 20-12-2021 10:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Ponašanje potrošača (Pre Bol.) Jovičić dr Dragoljub 20-12-2021 08:30

Učionica13

Osnovi turizma (Pre Bol.) Pavlović dr Nataša 07-12-2021 16:30

Učionica10

Učionica11

Poslovna etika (Pre Bol.) Milošević dr Isidora 15-12-2021 09:00

Učionica13

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 22-12-2021 09:00

Učionica9

Upravljanje turističkim preduzećima (Pre Bol.) Bošković dr Tatjana 13-12-2021 14:00

Učionica10

Učionica9

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 10-12-2021 09:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 10-12-2021 09:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 10-12-2021 09:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Finansijski menadžment (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 21-12-2021 17:00

Učionica12

Finansijska strategija i planiranje poreza (Pre Bol.) Vuković dr Marija 13-12-2021 13:00

Učionica7

Osnovi turizma i hotelijerstva (Pre Bol.) Kovačević Berleković dr Bojana 16-12-2021 13:00

Učionica12

Upravljanje rizicima (Bol. 07 – SS) Jović dr Ljiljana 23-12-2021 17:00

Učionica9

Osnovi ekonomije (Bol. 12) Đurić dr Dejan 20-12-2021 10:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) Đurić dr Dejan 20-12-2021 10:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) Jančev dr Nikola 22-12-2021 13:00

Amfiteatar1

Poslovno pravo (Bol. 12) Milošević dr Isidora 15-12-2021 09:00

Učionica13

Psihologija (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 13-12-2021 09:00

Učionica10

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 10-12-2021 09:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 12) Čolić Danijela 10-12-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Osnovi organizacije (Bol. 12) Boškov dr Veronika 22-12-2021 09:00

Učionica9

Osnovi organizacije (Bol. 12) Stankov dr Biljana 14-12-2021 15:00

Učionica12

Osnovi organizacije (Bol. 12) Roganović dr Milijana 17-12-2021 10:00

Učionica12

Učionica13

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 09-12-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) Tomašević dr Stevan 21-12-2021 10:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) Đurić dr Dejan 20-12-2021 10:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) Đurić dr Dejan 20-12-2021 10:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Matematika (Bol. 12) Japundžić dr Miloš 23-12-2021 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Matematika (Bol. 12) Lončar dr Sanja 16-12-2021 13:00

Laboratorija 4

Ekološki menadžment (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 09-12-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Agroekonomija (Bol. 12) Maksimović dr Branka 09-12-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Finansijska strategija i planiranje poreza (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 23-12-2021 17:00

Učionica9

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) Milić dr Dragana 17-12-2021 10:00

Učionica14

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) Komnenić dr Biserka 15-12-2021 17:00

Amfiteatar1

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) Vuković dr Marija 13-12-2021 13:00

Učionica7

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 07 – SS) Njegić dr Jovan 21-12-2021 17:00

Učionica12

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 07 – SS) Živkov dr Dejan 07-12-2021 17:00

Učionica13

Bankarsko poslovanje i platni promet (Bol. 07 – SS) Paunović dr Branka 16-12-2021 09:00

Učionica9

Životno i neživotno osiguranje (Bol. 07 – SS) Račić dr Željko 20-12-2021 17:00

Učionica12

Životno i neživotno osiguranje (Bol. 07 – SS) Milić dr Dragana 17-12-2021 10:00

Učionica14

Poslovno planiranje (Bol. 07 – SS) Đukanović dr Slaviša 09-12-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Upravljanje projektima (Bol. 07 – SS) Boškov dr Veronika 22-12-2021 09:00

Učionica9

Računovodstvo banaka i finansijskih institucija (Bol. 07 – SS) Tomašević dr Stevan 21-12-2021 10:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Marketing (Pre Bol.) Maksimović dr Branka 07-12-2021 12:00

Učionica14

Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 22-12-2021 09:00

Učionica9

Međunarodni turizam (Pre Bol.) Bošković dr Tatjana 13-12-2021 14:00

Učionica10

Učionica9

Personalne finansije (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 21-12-2021 17:00

Učionica12

Osnovi informaciono-komunikacionih tehnologija (Pre Bol.) Marošan dr Zoran 08-12-2021 14:00

Laboratorija 3

Učionica9

Poznavanje robe (Pre Bol.) Maksimović dr Branka 07-12-2021 12:00

Učionica14

Tehnologija proizvodnje hrane (Pre Bol.) Maksimović dr Branka 07-12-2021 12:00

Učionica14

Baze podataka (Pre Bol.) Tešendić dr Danijela 13-12-2021 09:00

Laboratorija 4

Vrednovanje preduzeća (Pre Bol.) Vlaović Begović dr Sanja 06-12-2021 09:00

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Bankarstvo (Bol. 12) Račić dr Željko 20-12-2021 17:00

Učionica12

Poslovno okruženje (Bol. 12) Đurić dr Dejan 20-12-2021 10:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Primena informacionih tehnologija (Bol. 12) Marošan dr Zoran 08-12-2021 14:00

Laboratorija 3

Učionica9

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 12) Paunović dr Branka 16-12-2021 09:00

Učionica9

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 09-12-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Javne finansije (Bol. 12) Vuković dr Marija 13-12-2021 13:00

Učionica7

Javne finansije (Bol. 12) Živkov dr Dejan 07-12-2021 17:00

Učionica13

Javne finansije (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 23-12-2021 17:00

Učionica9

Međunarodno oporezivanje (Bol. 12) Vuković dr Marija 13-12-2021 13:00

Učionica7

Međunarodno oporezivanje (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 23-12-2021 17:00

Učionica9

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 12) Papić Blagojević dr Nataša 14-12-2021 08:30

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 12) Japundžić dr Miloš 23-12-2021 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Preduzetništvo (Bol. 12) Stankov dr Biljana 14-12-2021 15:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Milić dr Dragana 17-12-2021 10:00

Učionica14

Stručna praksa 1 (TR) Tema 1 (Bol. 12) Roganović dr Milijana 17-12-2021 10:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 1 (PB) Tema 1 (Bol. 12) Boškov dr Veronika 22-12-2021 09:00

Učionica9

Stručna praksa 1 (TH) Tema 1 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 13-12-2021 14:00

Učionica10

Učionica9

Stručna praksa 1 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 13-12-2021 14:00

Učionica10

Učionica9

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 13-12-2021 14:00

Učionica10

Učionica9

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 13-12-2021 14:00

Učionica10

Učionica9

Stručna praksa 1 (TR) Tema 2 (Bol. 12) Maksimović dr Branka 09-12-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 12) Vlaović Begović dr Sanja 06-12-2021 09:00

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 09-12-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (PB) Tema 2 (Bol. 12) Boškov dr Veronika 22-12-2021 09:00

Učionica9

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 13-12-2021 14:00

Učionica10

Učionica9

Stručna praksa 1 (PB) Tema 3 (Bol. 12) Boškov dr Veronika 22-12-2021 09:00

Učionica9

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Paunović dr Branka 16-12-2021 09:00

Učionica9

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 09-12-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (TH) Tema 3 (Bol. 12) Marošan dr Zoran 08-12-2021 14:00

Laboratorija 3

Učionica9

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 12) Roganović dr Milijana 17-12-2021 10:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 1 (TH) Tema 3 (Bol. 12) Marošan dr Zoran 08-12-2021 14:00

Laboratorija 3

Učionica9

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 16-12-2021 15:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 09-12-2021 13:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 09-12-2021 13:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 09-12-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 13-12-2021 09:00

Učionica10

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 23-12-2021 17:00

Učionica9

Stručna praksa 1 (TR) Tema 4 (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 16-12-2021 15:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 12) Boškov dr Veronika 22-12-2021 09:00

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 10-12-2021 09:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 12) Čolić Danijela 10-12-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Osnovi revizije (Bol. 12) Vlaović Begović dr Sanja 06-12-2021 09:00

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 12) Milić dr Dragana 17-12-2021 10:00

Učionica14

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 12) Milić dr Dragana 17-12-2021 10:00

Učionica14

Marketing (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 20-12-2021 08:30

Učionica13

Međunarodna ekonomija (Bol. 12) Damnjanović dr Jelena 15-12-2021 17:00

Učionica12

Međunarodna trgovina (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 16-12-2021 15:00

Amfiteatar1

Marketing istraživanje (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 20-12-2021 08:30

Učionica13

Marketing istraživanje (Bol. 12) Maksimović dr Branka 09-12-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Ponašanje potrošača (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 20-12-2021 08:30

Učionica13

Ponašanje potrošača (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 20-12-2021 08:30

Učionica13

Poslovno komuniciranje (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 20-12-2021 08:30

Učionica13

Tržišno komuniciranje (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 20-12-2021 08:30

Učionica13

Tržišno komuniciranje (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 13-12-2021 09:00

Učionica10

Ekonomika preduzeća (Bol. 12) Komnenić dr Biserka 15-12-2021 17:00

Amfiteatar1

Ekonomika preduzeća (Bol. 12) Komnenić dr Biserka 15-12-2021 17:00

Amfiteatar1

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 16-12-2021 13:00

Učionica12

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 16-12-2021 13:00

Učionica12

Posebni oblici turizma (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 09-12-2021 13:00

Učionica12

Posebni oblici turizma (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 09-12-2021 13:00

Učionica12

Turistička geografija (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 09-12-2021 13:00

Učionica12

Geopolitika (Bol. 12) Đurić dr Dejan 20-12-2021 10:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Poslovanje medija (Bol. 12) Vuksanović dr Gordana 13-12-2021 09:00

Učionica10

Menadžment turističke destinacije (Pre Bol.) Kovačević Berleković dr Bojana 09-12-2021 13:00

Učionica12

Budžetiranje, planiranje i kontrola profita (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 23-12-2021 17:00

Učionica9

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 10-12-2021 09:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Preduzetničke finansije (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 23-12-2021 17:00

Učionica9

Izrada i implementacija biznis plana (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 22-12-2021 09:00

Učionica9

Vrednovanje preduzeća (Pre Bol.) Vlaović Begović dr Sanja 06-12-2021 09:00

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Javne finansije i budžetiranje (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 23-12-2021 17:00

Učionica9

Socijalno preduzetništvo (Pre Bol.) Vuksanović dr Gordana 13-12-2021 09:00

Učionica10

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 10-12-2021 09:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) Bikicki dr Nataša 10-12-2021 09:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Finansijske institucije i tržišta (Pre Bol.) Paunović dr Branka 16-12-2021 09:00

Učionica9

Finansijske institucije i tržišta (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 21-12-2021 17:00

Učionica12

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 12) Njegić dr Jovan 21-12-2021 17:00

Učionica12

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 12) Paunović dr Branka 16-12-2021 09:00

Učionica9

Analiza finansijskih izveštaja (Bol. 12) Vlaović Begović dr Sanja 06-12-2021 09:00

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Osiguranje (Bol. 12) Milić dr Dragana 17-12-2021 10:00

Učionica14

Osiguranje (Bol. 12) Vuković dr Marija 13-12-2021 13:00

Učionica7

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 12) Jović dr Ljiljana 23-12-2021 17:00

Učionica9

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 12) Vuković dr Marija 13-12-2021 13:00

Učionica7

Vrednovanje preduzeća (Bol. 12) Vlaović Begović dr Sanja 06-12-2021 09:00

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Vrednovanje preduzeća (Bol. 12) Paunović dr Branka 16-12-2021 09:00

Učionica9

Aktuarstvo (Bol. 12) Papić Blagojević dr Nataša 14-12-2021 08:30

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Bankarski menadžment (Bol. 12) Račić dr Željko 20-12-2021 17:00

Učionica12

Finansijski menadžment (Bol. 12) Komnenić dr Biserka 15-12-2021 17:00

Amfiteatar1

Upravljačko računovodstvo (Bol. 12) Vlaović Begović dr Sanja 06-12-2021 09:00

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Investiciono bankarstvo (Bol. 12) Živkov dr Dejan 07-12-2021 17:00

Učionica13

Investiciono bankarstvo (Bol. 12) Račić dr Željko 20-12-2021 17:00

Učionica12

Analiza hartija od vrednosti (Bol. 12) Njegić dr Jovan 21-12-2021 17:00

Učionica12

Analiza hartija od vrednosti (Bol. 12) Živkov dr Dejan 07-12-2021 17:00

Učionica13

Trgovinski menadžment (Bol. 12) Roganović dr Milijana 17-12-2021 10:00

Učionica12

Učionica13

Trgovinski menadžment (Bol. 12) Damnjanović dr Jelena 15-12-2021 17:00

Učionica12

Trgovinski menadžment (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 16-12-2021 15:00

Amfiteatar1

Spoljnotrgovinsko poslovanje (Bol. 12) Stankov dr Biljana 14-12-2021 15:00

Učionica12

Menadžment nabavke (Bol. 12) Stankov dr Biljana 14-12-2021 15:00

Učionica12

Menadžment nabavke (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 20-12-2021 08:30

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 10-12-2021 09:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) Bikicki dr Nataša 10-12-2021 09:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (Bol. 12) Čolić Danijela 10-12-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Poznavanje robe (Bol. 12) Maksimović dr Branka 09-12-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Međunarodne organizacije i integracije (Bol. 12) Damnjanović dr Jelena 15-12-2021 17:00

Učionica12

Menadžment usluga (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 16-12-2021 15:00

Amfiteatar1

Menadžment usluga (Bol. 12) Roganović dr Milijana 17-12-2021 10:00

Učionica12

Učionica13

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Bol. 12) Čolić Danijela 10-12-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Elektronska trgovina (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 16-12-2021 15:00

Amfiteatar1

Elektronska trgovina (Bol. 12) Ćuzović dr Đorđe 16-12-2021 15:00

Amfiteatar1

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 12) Ranitović dr Predrag 22-12-2021 14:00

Laboratorija 3

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 12) Ranitović dr Predrag 22-12-2021 14:00

Laboratorija 3

Ekonomika turizma (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 13-12-2021 14:00

Učionica10

Učionica9

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 09-12-2021 13:00

Učionica12

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 09-12-2021 13:00

Učionica12

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) Boškov dr Veronika 22-12-2021 09:00

Učionica9

Prirodni resursi u turizmu (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 09-12-2021 13:00

Učionica12

Sportsko rekreativni turizam (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 09-12-2021 13:00

Učionica12

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 09-12-2021 13:00

Učionica12

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 09-12-2021 13:00

Učionica12

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) Jovičić Vuković dr Ana 21-12-2021 12:00

Učionica16

Ekologija i održivi razvoj u turizmu (Bol. 12) Kovačević Berleković dr Bojana 09-12-2021 13:00

Učionica12

Ruralni turizam (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 13-12-2021 14:00

Učionica10

Učionica9

Tržišno poslovanje (Bol. 12) Jovičić dr Dragoljub 20-12-2021 08:30

Učionica13

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 12) Ranitović dr Predrag 22-12-2021 14:00

Laboratorija 3

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 09-12-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 12) Boškov dr Veronika 22-12-2021 09:00

Učionica9

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 12) Roganović dr Milijana 17-12-2021 10:00

Učionica12

Učionica13

Upravljanje kvalitetom (Bol. 12) Boškov dr Veronika 22-12-2021 09:00

Učionica9

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 12) Boškov dr Veronika 22-12-2021 09:00

Učionica9

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 12) Kuzman dr Boris 23-12-2021 13:00

Učionica7

Elektronski sistemi plaćanja (Bol. 12) Ranitović dr Predrag 22-12-2021 14:00

Laboratorija 3

Poslovni aplikativni sistemi (Bol. 12) Marošan dr Zoran 08-12-2021 14:00

Laboratorija 3

Učionica9

Digitalni marketing (Bol. 12) Ranitović dr Predrag 22-12-2021 14:00

Laboratorija 3

Informacioni sistemi u turizmu (Bol. 12) Marošan dr Zoran 08-12-2021 14:00

Laboratorija 3

Učionica9

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) Đukanović dr Slaviša 09-12-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) Đukanović dr Slaviša 09-12-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (TR) Tema 1 (Bol. 12) Milošević dr Isidora 15-12-2021 09:00

Učionica13

Stručna praksa 2 (TH) Tema 1 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 13-12-2021 14:00

Učionica10

Učionica9

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Živkov dr Dejan 07-12-2021 17:00

Učionica13

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 12) Njegić dr Jovan 21-12-2021 17:00

Učionica12

Stručna praksa 2 (PB) Tema 1 (Bol. 12) Maksimović dr Branka 09-12-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) Jančev dr Nikola 22-12-2021 13:00

Amfiteatar1

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) Boškov dr Veronika 22-12-2021 09:00

Učionica9

Stručna praksa 2 (FR) Tema 2 (Bol. 12) Vuković dr Marija 13-12-2021 13:00

Učionica7

Stručna praksa 2 (TH) Tema 2 (Bol. 12) Paunović dr Branka 16-12-2021 09:00

Učionica9

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 12) Stankov dr Biljana 14-12-2021 15:00

Učionica12

Stručna praksa 2 (TR) Tema 2 (Bol. 12) Stankov dr Biljana 14-12-2021 15:00

Učionica12

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 12) Kuzman dr Boris 23-12-2021 13:00

Učionica7

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Komnenić dr Biserka 15-12-2021 17:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (TH) Tema 3 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 13-12-2021 14:00

Učionica10

Učionica9

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 12) Đukanović dr Slaviša 09-12-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 12) Milić dr Dragana 17-12-2021 10:00

Učionica14

Stručna praksa 2 (TR) Tema 3 (Bol. 12) Đurić dr Dejan 20-12-2021 10:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 13-12-2021 14:00

Učionica10

Učionica9

Stručna praksa 2 (FR) Tema 4 (Bol. 12) Tomašević dr Stevan 21-12-2021 10:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) Roganović dr Milijana 17-12-2021 10:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 12) Bošković dr Tatjana 13-12-2021 14:00

Učionica10

Učionica9

Stručna praksa 2 (PB) Tema 4 (Bol. 12) Boškov dr Veronika 22-12-2021 09:00

Učionica9

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) Stankov dr Biljana 14-12-2021 15:00

Učionica12

Poslovna matematika (Pre Bol.) Lončar dr Sanja 16-12-2021 13:00

Laboratorija 4

Trgovinski menadžment (Pre Bol.) Ćuzović dr Đorđe 16-12-2021 15:00

Amfiteatar1

Finansijsko računovodstvo (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 09-12-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Pre Bol.) Čolić Danijela 10-12-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Nemački poslovni jezik I (Pre Bol.) Čolić Danijela 10-12-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Nemački poslovni jezik II (Pre Bol.) Čolić Danijela 10-12-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Nemački poslovni jezik III (Pre Bol.) Čolić Danijela 10-12-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Teorija i analiza bilansa (Pre Bol.) Vlaović Begović dr Sanja 06-12-2021 09:00

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Matematika (Bol. 16) Japundžić dr Miloš 23-12-2021 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Projektovanje algoritama (Bol. 16) Lončar dr Sanja 16-12-2021 13:00

Laboratorija 4

Osnovi ekonomije (Bol. 16) Đurić dr Dejan 20-12-2021 10:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 16) Bikicki dr Nataša 10-12-2021 09:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 16) Čolić Danijela 10-12-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Psihologija (Bol. 16) Vukadinović dr Maja 13-12-2021 11:00

Učionica9

Diskretne matematičke strukture (Bol. 16) Lončar dr Sanja 16-12-2021 13:00

Laboratorija 4

Uvod u programiranje (Bol. 16) Aritonović dr Goran 07-12-2021 12:00

Laboratorija 4

Učionica7

Informacioni sistemi (Bol. 16) Novaković dr Jasmina 09-12-2021 12:00

Laboratorija 4

Strukture podataka i algoritmi (Bol. 16) Lončar dr Sanja 06-12-2021 09:00

Laboratorija 4

Operativni sistemi (Bol. 16) Marošan dr Zoran 08-12-2021 14:00

Laboratorija 3

Učionica9

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 16) Marković dr Suzana 15-12-2021 12:00

Laboratorija 5

Primena informacionih tehnologija (Bol. 16) Marošan dr Zoran 08-12-2021 14:00

Laboratorija 3

Učionica9

Alati za poslovno odlučivanje (Bol. 16) Marošan dr Zoran 08-12-2021 14:00

Laboratorija 3

Učionica9

Bezbednost informacionih sistema (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 22-12-2021 14:00

Laboratorija 3

Računarske mreže (Bol. 16) Tešendić dr Danijela 13-12-2021 09:00

Laboratorija 4

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 16) Papić Blagojević dr Nataša 14-12-2021 08:30

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 16) Japundžić dr Miloš 23-12-2021 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Objektno-orijentisano programiranje (Bol. 16) Mikalački dr Mirjana 16-12-2021 09:00

Laboratorija 5

Učionica11

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 16) Bikicki dr Nataša 10-12-2021 09:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 16) Čolić Danijela 10-12-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 16) Marošan dr Zoran 08-12-2021 14:00

Laboratorija 3

Učionica9

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 1 (Bol. 16) Marošan dr Zoran 08-12-2021 14:00

Laboratorija 3

Učionica9

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 16) Marošan dr Zoran 08-12-2021 14:00

Laboratorija 3

Učionica9

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 2 (Bol. 16) Marošan dr Zoran 08-12-2021 14:00

Laboratorija 3

Učionica9

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 3 (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 22-12-2021 14:00

Laboratorija 3

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 4 (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 22-12-2021 14:00

Laboratorija 3

Operaciona istraživanja (Bol. 16) Japundžić dr Miloš 23-12-2021 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Multimedijalni sistemi (Bol. 16) Novaković dr Jasmina 09-12-2021 12:00

Laboratorija 4

Integrisani razvojni alati (Bol. 16) Pržulj dr Đorđe 15-12-2021 09:00

Učionica11

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 16-12-2021 15:00

Laboratorija 3

Baze podataka (Bol. 16) Tešendić dr Danijela 13-12-2021 09:00

Laboratorija 4

Napredne veb tehnologije (Bol. 16) Marković dr Suzana 15-12-2021 12:00

Laboratorija 5

Digitalni marketing (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 16-12-2021 15:00

Laboratorija 3

Arhitektura računarskih sistema (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 22-12-2021 14:00

Laboratorija 3

Razvoj poslovnih aplikacija (Bol. 16) Aritonović dr Goran 07-12-2021 12:00

Laboratorija 4

Učionica7

Softverski inženjering (Bol. 16) Pržulj dr Đorđe 15-12-2021 09:00

Učionica11

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 16) Marošan dr Zoran 08-12-2021 14:00

Laboratorija 3

Učionica9

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 22-12-2021 14:00

Laboratorija 3

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 22-12-2021 14:00

Laboratorija 3

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 16) Marošan dr Zoran 08-12-2021 14:00

Laboratorija 3

Učionica9

Osnovi makroekonomske analize za poslovno odlučivanje (Pre Bol.) Đurić dr Dejan 20-12-2021 10:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Ekonomika turizma (Bol. 07) Bošković dr Tatjana 13-12-2021 14:00

Učionica10

Učionica9

Osnovi preduzetništva (Pre Bol.) Stankov dr Biljana 14-12-2021 15:00

Učionica12

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) Njegić dr Jovan 21-12-2021 17:00

Učionica12

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) Jančev dr Nikola 22-12-2021 13:00

Amfiteatar1

Ekonomika javnog sektora (Pre Bol.) Vuković dr Marija 13-12-2021 13:00

Učionica7

Upravljanje projektima (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 22-12-2021 09:00

Učionica9

Osnovi ekonomije (Bol. 17) Đurić dr Dejan 20-12-2021 10:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Nacionalna ekonomija (Bol. 17) Đurić dr Dejan 20-12-2021 10:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Poslovno pravo (Bol. 17) Milošević dr Isidora 15-12-2021 09:00

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski (Bol. 17) Bikicki dr Nataša 10-12-2021 09:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik 1 Nemački (Bol. 17) Čolić Danijela 10-12-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Psihologija (Bol. 17) Vukadinović dr Maja 13-12-2021 11:00

Učionica9

Osnovi organizacije (Bol. 17) Roganović dr Milijana 17-12-2021 10:00

Učionica12

Učionica13

Osnovi organizacije (Bol. 17) Stankov dr Biljana 14-12-2021 15:00

Učionica12

Osnovi organizacije (Bol. 17) Roganović dr Milijana 17-12-2021 10:00

Učionica12

Učionica13

Sociologija (Bol. 17) Vuksanović dr Gordana 13-12-2021 09:00

Učionica10

Uvod u finansije (Bol. 17) Paunović dr Branka 16-12-2021 09:00

Učionica9

Marketing (Bol. 17) Maksimović dr Branka 07-12-2021 12:00

Učionica14

Marketing (Bol. 17) Jovičić dr Dragoljub 20-12-2021 08:30

Učionica13

Međunarodna ekonomija (Bol. 17) Damnjanović dr Jelena 15-12-2021 17:00

Učionica12

Računovodstvo (Bol. 17) Vlaović Begović dr Sanja 06-12-2021 09:00

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Računovodstvo (Bol. 17) Tomašević dr Stevan 21-12-2021 10:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Poslovno komuniciranje (Bol. 17) Vukadinović dr Maja 13-12-2021 11:00

Učionica9

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 17) Jovičić Vuković dr Ana 21-12-2021 12:00

Učionica16

Tržišno komuniciranje (Bol. 17) Jovičić dr Dragoljub 20-12-2021 08:30

Učionica13

Tržišno komuniciranje (Bol. 17) Maksimović dr Branka 09-12-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Međunarodna trgovina (Bol. 17) Ćuzović dr Đorđe 16-12-2021 15:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik 3 Engleski (Bol. 17) Bikicki dr Nataša 10-12-2021 09:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Matematika (Bol. 17) Japundžić dr Miloš 23-12-2021 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Primena informacionih tehnologija (Bol. 17) Marošan dr Zoran 08-12-2021 14:00

Laboratorija 3

Učionica9

Ekološki menadžment (Bol. 17) Đukanović dr Slaviša 09-12-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Menadžment turističke destinacije (Bol. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 09-12-2021 13:00

Učionica12

Menadžment turističke destinacije (Bol. 17) Pavlović dr Nataša 07-12-2021 16:30

Učionica10

Učionica11

Prvi strani poslovni jezik 3 Nemački (Bol. 17) Čolić Danijela 10-12-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 17) Boškov dr Veronika 22-12-2021 09:00

Učionica9

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 17) Boškov dr Veronika 22-12-2021 09:00

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik 2 Nemački (Bol. 17) Čolić Danijela 10-12-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Ruralni turizam (Bol. 17) Bošković dr Tatjana 13-12-2021 14:00

Učionica10

Učionica9

Ekologija i održivi razvoj u turizmu (Bol. 17) Stojanović dr Vladimir 15-12-2021 09:00

Učionica10

Menadžment troškova (Bol. 17) Milić dr Dragana 17-12-2021 10:00

Učionica14

Biznis plan (Bol. 17) Kuzman dr Boris 23-12-2021 13:00

Učionica7

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 17) Bošković dr Tatjana 13-12-2021 14:00

Učionica10

Učionica9

Prvi strani poslovni jezik 2 Engleski (Bol. 17) Bikicki dr Nataša 10-12-2021 09:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Savremeno tržišno poslovanje (Bol. 17) Jovičić dr Dragoljub 20-12-2021 08:30

Učionica13

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) Jovičić dr Dragoljub 20-12-2021 08:30

Učionica13

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) Maksimović dr Branka 07-12-2021 12:00

Učionica14

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) Živkov dr Dejan 07-12-2021 17:00

Učionica13

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) Milošević dr Isidora 15-12-2021 09:00

Učionica13

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 17) Paunović dr Branka 16-12-2021 09:00

Učionica9

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 17) Njegić dr Jovan 21-12-2021 17:00

Učionica12

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 17) Jović dr Ljiljana 23-12-2021 17:00

Učionica9

Sportsko-rekreativni turizam (Bol. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 09-12-2021 13:00

Učionica12

Korporativno upravljanje (Bol. 17) Milić dr Dragana 13-12-2021 12:00

Učionica10

Učionica11

Ponašanje potrošača (Bol. 17) Jovičić dr Dragoljub 20-12-2021 08:30

Učionica13

Socijalno preduzetništvo (Bol. 17) Vuksanović dr Gordana 13-12-2021 09:00

Učionica10

Trendovi i inovacije u turizmu (Bol. 17) Boškov dr Veronika 22-12-2021 09:00

Učionica9

Istraživanje tržišta (Bol. 17) Maksimović dr Branka 09-12-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Ekonomika preduzeća (Bol. 17) Komnenić dr Biserka 15-12-2021 17:00

Amfiteatar1

Ekonomika preduzeća (Bol. 17) Komnenić dr Biserka 15-12-2021 17:00

Amfiteatar1

Osnovi revizije (Bol. 17) Vlaović Begović dr Sanja 06-12-2021 09:00

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) Boškov dr Veronika 22-12-2021 09:00

Učionica9

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) Damnjanović dr Jelena 15-12-2021 17:00

Učionica12

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) Paunović dr Branka 16-12-2021 09:00

Učionica9

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 09-12-2021 13:00

Učionica12

Drugi strani poslovni jezik Engleski (Bol. 17) Bikicki dr Nataša 10-12-2021 09:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Drugi strani poslovni jezik Nemački (Bol. 17) Čolić Danijela 10-12-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Bankarstvo (Bol. 17) Račić dr Željko 20-12-2021 17:00

Učionica12

Agroekonomija (Bol. 17) Maksimović dr Branka 09-12-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 16-12-2021 13:00

Učionica12

Posebni oblici turizma (Bol. 17) Dragin dr Aleksandra 06-12-2021 12:00

Učionica7

Učionica8

Posebni oblici turizma (Bol. 17) Dragin dr Aleksandra 06-12-2021 12:00

Učionica7

Učionica8

Turistička geografija (Bol. 17) Jovičić Vuković dr Ana 21-12-2021 12:00

Učionica16

Preduzetničke finansije (Bol. 17) Jovin dr Slobodanka 16-12-2021 09:00

Učionica14

Ekonomika turizma (Bol. 17) Bošković dr Tatjana 13-12-2021 14:00

Učionica10

Učionica9

Upravljanje investicijama (Bol. 17) Momčilović dr Mirela 06-12-2021 09:00

Učionica12

Upravljanje investicijama (Bol. 17) Milić dr Dragana 17-12-2021 10:00

Učionica14

Marketing u turizmu (Bol. 17) Pavlović dr Nataša 07-12-2021 16:30

Učionica10

Učionica11

Osnovi preduzetništva (Bol. 17) Boškov dr Veronika 22-12-2021 09:00

Učionica9

Osnovi preduzetništva (Bol. 17) Stankov dr Biljana 14-12-2021 15:00

Učionica12

Menadžment događaja (Bol. 17) Bošković dr Tatjana 13-12-2021 14:00

Učionica10

Učionica9

Poslovno okruženje (Bol. 17) Đurić dr Dejan 20-12-2021 10:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) Milić dr Dragana 17-12-2021 10:00

Učionica14

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) Maksimović dr Branka 07-12-2021 12:00

Učionica14

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) Boškov dr Veronika 22-12-2021 09:00

Učionica9

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) Bošković dr Tatjana 13-12-2021 14:00

Učionica10

Učionica9

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) Ranitović dr Predrag 22-12-2021 14:00

Laboratorija 3

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) Roganović dr Milijana 17-12-2021 10:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) Tomašević dr Stevan 21-12-2021 10:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) Kuzman dr Boris 23-12-2021 13:00

Učionica7

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) Ćuzović dr Đorđe 16-12-2021 15:00

Amfiteatar1

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) Vuksanović dr Gordana 13-12-2021 09:00

Učionica10

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) Vuković dr Marija 13-12-2021 13:00

Učionica7

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 09-12-2021 13:00

Učionica12

Ekonomija Evropske unije (Bol. 17) Stankov dr Biljana 14-12-2021 15:00

Učionica12

Preduzetnički menadžment (Bol. 17) Boškov dr Veronika 22-12-2021 09:00

Učionica9

Liderstvo (Bol. 17) Roganović dr Milijana 17-12-2021 10:00

Učionica12

Učionica13

Međunarodne finansije (Bol. 17) Živkov dr Dejan 07-12-2021 17:00

Učionica13

Poslovna analiza (Bol. 17) Vlaović Begović dr Sanja 06-12-2021 09:00

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Menadžment ljudskih resursa (Bol. 17) Jančev dr Nikola 22-12-2021 13:00

Amfiteatar1

Međunarodno bankarstvo (Bol. 17) Račić dr Željko 20-12-2021 17:00

Učionica12

Javne finansije (Bol. 17) Vuković dr Marija 13-12-2021 13:00

Učionica7

Osnovi menadžmenta (Bol. 17) Jančev dr Nikola 22-12-2021 13:00

Amfiteatar1

Investiciono bankarstvo (Bol. 17) Jovin dr Slobodanka 16-12-2021 09:00

Učionica14

Investiciono bankarstvo (Bol. 17) Vuković dr Marija 13-12-2021 13:00

Učionica7

Finansijske berze (Bol. 17) Jović dr Ljiljana 23-12-2021 17:00

Učionica9

Prirodni resursi u turizmu (Bol. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 09-12-2021 13:00

Učionica12

Poslovne finansije (Bol. 17) Komnenić dr Biserka 15-12-2021 17:00

Amfiteatar1

Finansijska i aktuarska matematika (Bol. 17) Papić Blagojević dr Nataša 14-12-2021 08:30

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) Stankov dr Biljana 14-12-2021 15:00

Učionica12

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) Paunović dr Branka 16-12-2021 09:00

Učionica9

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) Vlaović Begović dr Sanja 06-12-2021 09:00

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) Kuzman dr Boris 23-12-2021 13:00

Učionica7

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) Vuković dr Marija 13-12-2021 13:00

Učionica7

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) Obradović dr Jelena 20-12-2021 14:00

Učionica22_KP

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) Đukanović dr Slaviša 09-12-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) Kovačević Berleković dr Bojana 09-12-2021 13:00

Učionica12

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) Bošković dr Tatjana 13-12-2021 14:00

Učionica10

Učionica9

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) Roganović dr Milijana 17-12-2021 10:00

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) Boškov dr Veronika 22-12-2021 09:00

Učionica9

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) Jovin dr Slobodanka 16-12-2021 09:00

Učionica14

Elektronska trgovina (Bol. 17) Ćuzović dr Đorđe 16-12-2021 15:00

Amfiteatar1

Poslovna etika (Bol. 17) Milošević dr Isidora 15-12-2021 09:00

Učionica13

Spoljnotrgovinsko poslovanje (Bol. 17) Stankov dr Biljana 14-12-2021 15:00

Učionica12

Poslovna statistika (Bol. 17) Papić Blagojević dr Nataša 14-12-2021 08:30

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Trgovinski menadžment (Bol. 17) Roganović dr Milijana 17-12-2021 10:00

Učionica12

Učionica13

Instrumenti finansiranja javnih potreba (Bol. 17 – SS) Jović dr Ljiljana 23-12-2021 17:00

Učionica9

Upravljanje finansijskim rizicima (Bol. 17 – SS) Račić dr Željko 20-12-2021 17:00

Učionica12

Berzansko poslovanje (Bol. 17 – SS) Živkov dr Dejan 07-12-2021 17:00

Učionica13

Vrednovanje preduzeća (Bol. 17 – SS) Paunović dr Branka 16-12-2021 09:00

Učionica9

Međunarodno oporezivanje (Bol. 17 – SS) Vuković dr Marija 13-12-2021 13:00

Učionica7

Bankarsko poslovanje i platni promet (Bol. 17 – SS) Paunović dr Branka 16-12-2021 09:00

Učionica9

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Roganović dr Milijana 17-12-2021 10:00

Učionica12

Učionica13

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Damnjanović dr Jelena 15-12-2021 17:00

Učionica12

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Komnenić dr Biserka 15-12-2021 17:00

Amfiteatar1

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Njegić dr Jovan 21-12-2021 17:00

Učionica12

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Jović dr Ljiljana 23-12-2021 17:00

Učionica9

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Đurić dr Dejan 20-12-2021 10:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Vukadinović dr Maja 13-12-2021 11:00

Učionica9

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Račić dr Željko 20-12-2021 17:00

Učionica12

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Boškov dr Veronika 22-12-2021 09:00

Učionica9

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Paunović dr Branka 16-12-2021 09:00

Učionica9

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Živkov dr Dejan 07-12-2021 17:00

Učionica13

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Ćuzović dr Đorđe 16-12-2021 15:00

Amfiteatar1

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Đukanović dr Slaviša 09-12-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) Vuković dr Marija 13-12-2021 13:00

Učionica7

Finansiranje malih i srednjih preduzeća (Bol. 17 – SS) Roganović dr Milijana 17-12-2021 10:00

Učionica12

Učionica13

Monetarne finansije (Bol. 17 – SS) Živkov dr Dejan 07-12-2021 17:00

Učionica13

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – SS) Njegić dr Jovan 21-12-2021 17:00

Učionica12

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – SS) Živkov dr Dejan 07-12-2021 17:00

Učionica13

Interakcija čovek računar (Bol. 16) Marošan dr Zoran 08-12-2021 14:00

Laboratorija 3

Učionica9

Ekonomika Evropske unije (Bol. 17 – MS) Damnjanović dr Jelena 15-12-2021 17:00

Učionica12

Ekonomika Evropske unije (Bol. 17 – MS) Jovanović dr Miroslav 14-12-2021 15:00

Učionica12

Poslovni engleski jezik (Bol. 17 – MS) Bikicki dr Nataša 10-12-2021 09:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Upravljanje porodičnim poslovanjem (Bol. 17 – MS) Vukadinović dr Maja 13-12-2021 11:00

Učionica9

Konkurentnost preduzeća i privrede (Bol. 17 – MS) Đurić dr Dejan 20-12-2021 10:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Ekonomika međunarodnih integracija (Bol. 17 – MS) Damnjanović dr Jelena 15-12-2021 17:00

Učionica12

Ekonomika međunarodnih integracija (Bol. 17 – MS) Jovanović dr Miroslav 14-12-2021 15:00

Učionica12

Bankarsko poslovanje (Bol. 17 – MS) Paunović dr Branka 16-12-2021 09:00

Učionica9

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – MS) Živkov dr Dejan 07-12-2021 17:00

Učionica13

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – MS) Njegić dr Jovan 21-12-2021 17:00

Učionica12

Upravljanje finansijskim rizicima (Bol. 17 – MS) Račić dr Željko 20-12-2021 17:00

Učionica12

Poslovne strategije (Bol. 17 – MS) Đukanović dr Slaviša 09-12-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Projektni menadžment (Bol. 17 – MS) Boškov dr Veronika 22-12-2021 09:00

Učionica9

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Paunović dr Branka 16-12-2021 09:00

Učionica9

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Jović dr Ljiljana 23-12-2021 17:00

Učionica9

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Njegić dr Jovan 21-12-2021 17:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Đurić dr Dejan 20-12-2021 10:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Račić dr Željko 20-12-2021 17:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Ćuzović dr Đorđe 16-12-2021 15:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Boškov dr Veronika 22-12-2021 09:00

Učionica9

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Komnenić dr Biserka 15-12-2021 17:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Damnjanović dr Jelena 15-12-2021 17:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Vuković dr Marija 13-12-2021 13:00

Učionica7

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Vukadinović dr Maja 13-12-2021 11:00

Učionica9

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Đukanović dr Slaviša 09-12-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Živkov dr Dejan 07-12-2021 17:00

Učionica13

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Jovin dr Slobodanka 16-12-2021 09:00

Učionica14

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) Momčilović dr Mirela 06-12-2021 09:00

Učionica12

Metodologija istraživačkog rada (Bol. 17 – MS) Vuksanović dr Gordana 13-12-2021 09:00

Učionica10

Metodologija istraživačkog rada (Bol. 17 – MS) Vukadinović dr Maja 13-12-2021 11:00

Učionica9

Menadžment u spoljnoj trgovini (Bol. 17 – MS) Damnjanović dr Jelena 15-12-2021 17:00

Učionica12

Globalizacija (Bol. 17 – MS) Ćuzović dr Đorđe 16-12-2021 15:00

Amfiteatar1

Primena statističkih modela u poslovanju (Bol. 17 – MS) Papić Blagojević dr Nataša 14-12-2021 08:30

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Međunarodna poreska politika (Bol. 17 – MS) Jović dr Ljiljana 23-12-2021 17:00

Učionica9

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Račić dr Željko 20-12-2021 17:00

Učionica12

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Jovin dr Slobodanka 16-12-2021 09:00

Učionica14

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Njegić dr Jovan 21-12-2021 17:00

Učionica12

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Paunović dr Branka 16-12-2021 09:00

Učionica9

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Papić Blagojević dr Nataša 14-12-2021 08:30

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Jović dr Ljiljana 23-12-2021 17:00

Učionica9

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Boškov dr Veronika 22-12-2021 09:00

Učionica9

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Živkov dr Dejan 07-12-2021 17:00

Učionica13

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Đukanović dr Slaviša 09-12-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Vukadinović dr Maja 13-12-2021 11:00

Učionica9

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Vuković dr Marija 13-12-2021 13:00

Učionica7

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Damnjanović dr Jelena 15-12-2021 17:00

Učionica12

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Komnenić dr Biserka 15-12-2021 17:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Đurić dr Dejan 20-12-2021 10:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Momčilović dr Mirela 06-12-2021 09:00

Učionica12

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) Ćuzović dr Đorđe 16-12-2021 15:00

Amfiteatar1

Međunarodno poslovno finansiranje (Bol. 17 – MS) Jović dr Ljiljana 23-12-2021 17:00

Učionica9

Međunarodno poslovno finansiranje (Bol. 17 – MS) Živkov dr Dejan 07-12-2021 17:00

Učionica13

Korporativne finansije (Bol. 17 – MS) Momčilović dr Mirela 06-12-2021 09:00

Učionica12

Korporativne finansije (Bol. 17 – MS) Jovin dr Slobodanka 16-12-2021 09:00

Učionica14

Organizaciono ponašanje (Bol. 17 – MS) Jančev dr Nikola 22-12-2021 13:00

Amfiteatar1

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Vukadinović dr Maja 13-12-2021 11:00

Učionica9

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Njegić dr Jovan 21-12-2021 17:00

Učionica12

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Boškov dr Veronika 22-12-2021 09:00

Učionica9

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Đurić dr Dejan 20-12-2021 10:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Ćuzović dr Đorđe 16-12-2021 15:00

Amfiteatar1

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Jović dr Ljiljana 23-12-2021 17:00

Učionica9

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Paunović dr Branka 16-12-2021 09:00

Učionica9

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Račić dr Željko 20-12-2021 17:00

Učionica12

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Jovin dr Slobodanka 16-12-2021 09:00

Učionica14

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Komnenić dr Biserka 15-12-2021 17:00

Amfiteatar1

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Damnjanović dr Jelena 15-12-2021 17:00

Učionica12

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Papić Blagojević dr Nataša 14-12-2021 08:30

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Vuković dr Marija 13-12-2021 13:00

Učionica7

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Đukanović dr Slaviša 09-12-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) Živkov dr Dejan 07-12-2021 17:00

Učionica13

Poslovna statistika (Pre Bol.) Papić Blagojević dr Nataša 14-12-2021 08:30

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Operativni menadžment (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 22-12-2021 09:00

Učionica9

Osnovi računovodstva (Pre Bol.) Đukanović dr Slaviša 09-12-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) Jović dr Ljiljana 23-12-2021 17:00

Učionica9

Uvod u veštačku inteligenciju (Bol. 16) Njegić dr Jovan 21-12-2021 17:00

Učionica12

Internet stvari (Bol. 16) Ranitović dr Predrag 22-12-2021 14:00

Laboratorija 3

Softverski inženjering (Pre Bol.) Pržulj dr Đorđe 15-12-2021 09:00

Učionica11

Socijalno preduzetništvo (Pre Bol.) Vuksanović dr Gordana 13-12-2021 09:00

Učionica10

Osnovi preduzetništva (Pre Bol.) Stankov dr Biljana 14-12-2021 15:00

Učionica12

Strukture podataka i algoritmi (Pre Bol.) Lončar dr Sanja 06-12-2021 09:00

Laboratorija 4

Sistemi za upravljanje bazama podataka (Pre Bol.) Tešendić dr Danijela 13-12-2021 09:00

Laboratorija 4

Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata (Pre Bol.) Boškov dr Veronika 22-12-2021 09:00

Učionica9

Upravljanje intelektualnom svojinom (Bol. 16) Komnenić dr Biserka 15-12-2021 17:00

Amfiteatar1

Osnovi ekonomije (Bol. 20 dls) Đurić dr Dejan 20-12-2021 10:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Osnovi menadžmenta (Bol. 20 dls) Jančev dr Nikola 22-12-2021 13:00

Amfiteatar1

Poslovno pravo (Bol. 20 dls) Milošević dr Isidora 15-12-2021 09:00

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski (Bol. 20 dls) Bikicki dr Nataša 10-12-2021 09:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik 1 Nemački (Bol. 20 dls) Čolić Danijela 10-12-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Psihologija (Bol. 20 dls) Vukadinović dr Maja 13-12-2021 11:00

Učionica9

Sociologija (Bol. 20 dls) Vuksanović dr Gordana 13-12-2021 09:00

Učionica10

Osnovi organizacije (Bol. 20 dls) Roganović dr Milijana 17-12-2021 10:00

Učionica12

Učionica13

Računovodstvo (Bol. 20 dls) Tomašević dr Stevan 21-12-2021 10:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Nacionalna ekonomija (Bol. 20 dls) Đurić dr Dejan 20-12-2021 10:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Učionica22_KP

Matematika (Bol. 20 dls) Japundžić dr Miloš 23-12-2021 14:00

Amfiteatar1

Amfiteatar2

Ekološki menadžment (Bol. 20 dls) Đukanović dr Slaviša 09-12-2021 13:00

Učionica13

Učionica14

Agroekonomija (Bol. 20 dls) Maksimović dr Branka 09-12-2021 09:00

Učionica12

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik 2 Engleski (Bol. 20 dls) Bikicki dr Nataša 10-12-2021 09:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Primena informacionih tehnologija (Bol. 20 dls) Marošan dr Zoran 08-12-2021 14:00

Laboratorija 3

Učionica9

Uvod u finansije (Bol. 20 dls) Paunović dr Branka 16-12-2021 09:00

Učionica9

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 20 dls) Njegić dr Jovan 21-12-2021 17:00

Učionica12

Korporativno upravljanje (Bol. 20 dls) Milić dr Dragana 13-12-2021 12:00

Učionica10

Učionica11

Ekonomika preduzeća (Bol. 20 dls) Komnenić dr Biserka 15-12-2021 17:00

Amfiteatar1

Osnovi revizije (Bol. 20 dls) Vlaović Begović dr Sanja 06-12-2021 09:00

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Bankarstvo (Bol. 20 dls) Račić dr Željko 20-12-2021 17:00

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik 2 Nemački (Bol. 20 dls) Čolić Danijela 10-12-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Upravljanje investicijama (Bol. 20 dls) Momčilović dr Mirela 06-12-2021 09:00

Učionica12

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 20 dls) Paunović dr Branka 16-12-2021 09:00

Učionica9

Poslovna statistika (Bol. 20 dls) Papić Blagojević dr Nataša 14-12-2021 08:30

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Poslovna analiza (Bol. 20 dls) Vlaović Begović dr Sanja 06-12-2021 09:00

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Međunarodne finansije (Bol. 20 dls) Živkov dr Dejan 07-12-2021 17:00

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik 3 Engleski (Bol. 20 dls) Bikicki dr Nataša 10-12-2021 09:00

Učionica11_KP

Učionica12_KP

Učionica14_KP

Prvi strani poslovni jezik 3 Nemački (Bol. 20 dls) Čolić Danijela 10-12-2021 13:00

Učionica12

Učionica13

Međunarodno bankarstvo (Bol. 20 dls) Račić dr Željko 20-12-2021 17:00

Učionica12

Javne finansije (Bol. 20 dls) Vuković dr Marija 13-12-2021 13:00

Učionica7

Investiciono bankarstvo (Bol. 20 dls) Jovin dr Slobodanka 16-12-2021 09:00

Učionica14

Poslovne finansije (Bol. 20 dls) Komnenić dr Biserka 15-12-2021 17:00

Amfiteatar1

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 20 dls) Živkov dr Dejan 07-12-2021 17:00

Učionica13

Preduzetničke finansije (Bol. 20 dls) Jovin dr Slobodanka 16-12-2021 09:00

Učionica14

Finansijska i aktuarska matematika (Bol. 20 dls) Papić Blagojević dr Nataša 14-12-2021 08:30

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Poslovna statistika Papić Blagojević dr Nataša 14-12-2021 08:30

Amfiteatar_KP

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Osiguranje (Bol. 17) Milić dr Dragana 17-12-2021 10:00

Učionica14

Osiguranje (Bol. 20 dls) Milić dr Dragana 17-12-2021 10:00

Učionica14

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 20 dls) Milić dr Dragana 17-12-2021 10:00

Učionica14

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 20 dls) Tomašević dr Stevan 21-12-2021 10:00

Učionica7

Učionica8

Učionica9

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 20 dls) Vuković dr Marija 13-12-2021 13:00

Učionica7

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 20 dls) Vlaović Begović dr Sanja 06-12-2021 09:00

Učionica11_KP

Učionica14_KP

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 20 dls) Vuković dr Marija 13-12-2021 13:00

Učionica7

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 20 dls) Jovin dr Slobodanka 16-12-2021 09:00

Učionica14