Izaberite stranicu

Prijava ispita za DECEMBARSKI ispitni rok će biti 24, 25. i 26.11.2022. 2022.godine.
Ispitni rok traje od 29.11. do 16.12.2022. godine.
Uplate za prijavu ispita kao i školarina moraju biti izvršene zaključno sa 21.11.2022. godine, kako bi sve bile blagovremeno proknjižene.
Molbe za istovremeno polaganje ispita i kolokvijuma moraju biti izvršene zaključno sa 21.11.2022. godine.
Mole se studenti da obrate pažnju da pri uplati u Banci, Pošti ili Menjačnici bude otkucan model 97, inače uplate neće biti vidljive na računu studenta.

 

Mole se studenti da prilikom prijave ispita obrate pažnju kod kojeg nastavnika prijavljuju ispit.

 

Student može polagati predmet isključivo kod nastavnika kod kojeg je prijavio ispit iz predmeta. Potrebno je da studenti provere prijave svojih ispita pre početka ispitnog roka i ukoliko postoje neslaganja da se što pre jave u Studentsku službu.
Ukoliko za predmet nije definisan nastavnik ili datum polaganja potrebno je da se što pre jave u Studentsku službu.

Napomene u vezi sa lokacijom održavanja
– Ispiti koji se održavaju u učionicama sa oznakom KP, održavaju se u prostorijama Škole na Bulevaru Kralja Petra I, broj 38/III
– Ispiti koji se održavaju u učionicama bez dodatne slovne oznake, održavaju se u prostorijama Škole na Limanu, Vladimira Perića- Valtera br. 4 (Liman)
Upustvo za elektronsku prijavu ispita možete videti na sledećem linku


PredmetNastavnikDatumVremeUčionica
Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 02-12-2022 14:00

Amfiteatar1

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Pre Bol.) Danijela Čolić 02-12-2022 13:00

Učionica16

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 06-12-2022 12:00

Učionica13

Stručna praksa 1 (TH) Tema 3 (Bol. 12) dr Zoran Marošan 01-12-2022 13:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 12) dr Ljiljana Jović 08-12-2022 17:00

Učionica14

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 12) dr Veronika Boškov 01-12-2022 11:00

Učionica16

Uvod u primenu informacionih tehnologija u biznisu (Pre Bol.) dr Zoran Marošan 01-12-2022 13:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Osnovi turizma (Pre Bol.) dr Nataša Pavlović 29-11-2022 09:00

Učionica9

Osnovi organizacije (Bol. 12) dr Veronika Boškov 01-12-2022 11:00

Učionica16

Menadžment nabavke (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 30-11-2022 09:00

Učionica9

Osnovi informaciono-komunikacionih tehnologija (Pre Bol.) dr Zoran Marošan 01-12-2022 13:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) dr Dejan Đurić 06-12-2022 13:00

Amfiteatar2

Nacionalna ekonomija (Bol. 12) dr Dejan Đurić 06-12-2022 13:00

Amfiteatar2

Menadžment nabavke (Bol. 12) dr Biljana Stankov 13-12-2022 14:00

Učionica16

Ekološki menadžment (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 08-12-2022 12:00

Učionica10

Upravljanje rizicima (Bol. 07 – SS) dr Jovan Njegić 05-12-2022 12:00

Učionica9

Ekonomika preduzeća (Bol. 12) dr Biserka Komnenić 05-12-2022 12:00

Učionica16

Ekonomika preduzeća (Bol. 12) dr Biserka Komnenić 05-12-2022 12:00

Učionica16

Marketing istraživanje (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 30-11-2022 09:00

Učionica9

Ponašanje potrošača (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 30-11-2022 09:00

Učionica9

Ponašanje potrošača (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 30-11-2022 09:00

Učionica9

Javne finansije (Bol. 12) dr Dejan Živkov 05-12-2022 13:00

Učionica13

Međunarodna ekonomija (Bol. 12) dr Jelena Damnjanović 13-12-2022 14:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 12) Danijela Čolić 02-12-2022 13:00

Učionica16

Bankarstvo (Bol. 12) dr Željko Račić 06-12-2022 12:00

Učionica12

Međunarodno oporezivanje (Bol. 12) dr Marija Vuković 01-12-2022 13:00

Učionica8

Javne finansije (Bol. 12) dr Marija Vuković 01-12-2022 13:00

Učionica8

Osnovi revizije (Bol. 12) dr Sanja Vlaović Begović 07-12-2022 14:00

Učionica16

Marketing istraživanje (Bol. 12) dr Branka Maksimović 08-12-2022 09:00

Učionica16

Turistička geografija (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 05-12-2022 13:00

Učionica12

Međunarodno oporezivanje (Bol. 12) dr Ljiljana Jović 08-12-2022 17:00

Učionica14

Javne finansije (Bol. 12) dr Ljiljana Jović 08-12-2022 17:00

Učionica14

Međunarodna trgovina (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 09-12-2022 17:00

Učionica13

Finansijski menadžment (Bol. 12) dr Biserka Komnenić 05-12-2022 12:00

Učionica16

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 12) dr Boris Kuzman 30-11-2022 12:00

Učionica12

Informacioni sistemi (Bol. 16) dr Jasmina Novaković 30-11-2022 11:30

Učionica10

Tržišno komuniciranje (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 30-11-2022 09:00

Učionica9

Marketing (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 30-11-2022 09:00

Učionica9

Ekologija i održivi razvoj u turizmu (Bol. 17) dr Vladimir Stojanović 29-11-2022 10:00

Učionica10

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) dr Stevan Tomašević 29-11-2022 12:00

Amfiteatar2

Poslovna statistika (Pre Bol.) dr Nataša Papić Blagojević 13-12-2022 13:00

Laboratorija 5

Učionica12

Učionica13

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – MS) dr Jovan Njegić 05-12-2022 12:00

Učionica9

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Slobodanka Jovin 29-11-2022 12:00

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Biserka Komnenić 05-12-2022 12:00

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Jovan Njegić 05-12-2022 12:00

Učionica9

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Dejan Živkov 05-12-2022 13:00

Učionica13

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Dejan Živkov 05-12-2022 13:00

Učionica13

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Mirela Momčilović 06-12-2022 10:00

Učionica14

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 13-12-2022 14:00

Amfiteatar2

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Jelena Damnjanović 13-12-2022 14:00

Amfiteatar2

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Željko Račić 06-12-2022 12:00

Učionica12

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Dejan Đurić 06-12-2022 13:00

Amfiteatar2

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Marija Vuković 01-12-2022 13:00

Učionica8

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Dejan Đurić 06-12-2022 13:00

Amfiteatar2

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Slaviša Đukanović 08-12-2022 12:00

Učionica10

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Slaviša Đukanović 08-12-2022 12:00

Učionica10

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Maja Vukadinović 14-12-2022 17:00

Učionica16

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Veronika Boškov 01-12-2022 11:00

Učionica16

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) dr Boris Kuzman 30-11-2022 12:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Željko Račić 06-12-2022 12:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Maja Vukadinović 14-12-2022 17:00

Učionica16

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Ljiljana Jović 08-12-2022 17:00

Učionica14

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Đorđe Ćuzović 09-12-2022 17:00

Učionica13

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Veronika Boškov 01-12-2022 11:00

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Slobodanka Jovin 29-11-2022 12:00

Učionica16

Poslovne finansije (Bol. 20 dls) dr Biserka Komnenić 05-12-2022 12:00

Učionica16

Upravljanje intelektualnom svojinom (Bol. 16) dr Biserka Komnenić 05-12-2022 12:00

Učionica16

Preduzetničke finansije (Bol. 20 dls) dr Slobodanka Jovin 29-11-2022 12:00

Učionica16

Investiciono bankarstvo (Bol. 20 dls) dr Slobodanka Jovin 29-11-2022 12:00

Učionica16

Uvod u veštačku inteligenciju (Bol. 16) dr Jovan Njegić 05-12-2022 12:00

Učionica9

Međunarodne finansije (Bol. 20 dls) dr Dejan Živkov 05-12-2022 13:00

Učionica13

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 20 dls) dr Dejan Živkov 05-12-2022 13:00

Učionica13

Upravljanje investicijama (Bol. 20 dls) dr Mirela Momčilović 06-12-2022 10:00

Učionica14

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Bol. 12) dr Nataša Bikicki 02-12-2022 14:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik 1 Nemački (Bol. 20 dls) Danijela Čolić 02-12-2022 13:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik 2 Nemački (Bol. 20 dls) Danijela Čolić 02-12-2022 13:00

Učionica16

Javne finansije (Bol. 20 dls) dr Marija Vuković 01-12-2022 13:00

Učionica8

Marketing u turizmu (Pre Bol.) dr Nataša Pavlović 29-11-2022 09:00

Učionica9

Marketing u turizmu (Bol. 17) dr Nataša Pavlović 29-11-2022 09:00

Učionica9

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 12) dr Biserka Komnenić 05-12-2022 12:00

Učionica16

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 06-12-2022 12:00

Učionica13

Stručna praksa 1 (TH) Tema 2 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 06-12-2022 12:00

Učionica13

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 12) dr Sanja Vlaović Begović 07-12-2022 14:00

Učionica16

Stručna praksa 1 (FR) Tema 2 (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 08-12-2022 12:00

Učionica10

Stručna praksa 1 (TR) Tema 2 (Bol. 12) dr Branka Maksimović 08-12-2022 09:00

Učionica16

Stručna praksa 1 (PB) Tema 2 (Bol. 12) dr Veronika Boškov 01-12-2022 11:00

Učionica16

Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 01-12-2022 11:00

Učionica16

Trgovinski menadžment (Pre Bol.) dr Đorđe Ćuzović 09-12-2022 17:00

Učionica13

Stručna praksa 1 (TH) Tema 3 (Bol. 12) dr Zoran Marošan 01-12-2022 13:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Nemački poslovni jezik I (Pre Bol.) Danijela Čolić 02-12-2022 13:00

Učionica16

Nemački poslovni jezik II (Pre Bol.) Danijela Čolić 02-12-2022 13:00

Učionica16

Nemački poslovni jezik III (Pre Bol.) Danijela Čolić 02-12-2022 13:00

Učionica16

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 08-12-2022 12:00

Učionica10

Stručna praksa 1 (FR) Tema 4 (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 08-12-2022 12:00

Učionica10

Upravljanje porodičnim poslovima (Pre Bol.) dr Maja Vukadinović 14-12-2022 17:00

Učionica16

Stručna praksa 1 (PB) Tema 3 (Bol. 12) dr Veronika Boškov 01-12-2022 11:00

Učionica16

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 05-12-2022 13:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (TH) Tema 4 (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 05-12-2022 13:00

Učionica12

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 05-12-2022 13:00

Učionica12

Menadžment turističke destinacije (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 05-12-2022 13:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 12) dr Milijana Roganović 09-12-2022 15:00

Učionica14

Stručna praksa 1 (FR) Tema 3 (Bol. 12) dr Branka Paunović 12-12-2022 14:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 1 (TR) Tema 3 (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 09-12-2022 17:00

Učionica13

Stručna praksa 1 (TR) Tema 4 (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 09-12-2022 17:00

Učionica13

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 05-12-2022 13:00

Učionica12

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 05-12-2022 13:00

Učionica12

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 12) dr Nataša Bikicki 02-12-2022 14:00

Amfiteatar1

Finansijsko računovodstvo (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 08-12-2022 12:00

Učionica10

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Bol. 12) dr Milijana Roganović 09-12-2022 15:00

Učionica14

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) dr Ana Jovičić Vuković 16-12-2022 14:00

Učionica9

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 02-12-2022 14:00

Amfiteatar1

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 02-12-2022 14:00

Amfiteatar1

Ekonomika trgovine (Pre Bol.) dr Biljana Stankov 13-12-2022 14:00

Učionica16

Finansijsko računovodstvo (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 08-12-2022 12:00

Učionica10

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 08-12-2022 12:00

Učionica10

Izrada i implementacija biznis plana (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 01-12-2022 11:00

Učionica16

Personalne finansije (Pre Bol.) dr Jovan Njegić 05-12-2022 12:00

Učionica9

Finansijski menadžment (Pre Bol.) dr Jovan Njegić 05-12-2022 12:00

Učionica9

Ponašanje potrošača (Pre Bol.) dr Dragoljub Jovičić 30-11-2022 09:00

Učionica9

Marketing (Pre Bol.) dr Branka Maksimović 05-12-2022 09:00

Učionica16

Programski jezici II (Pre Bol.) dr Goran Aritonović 05-12-2022 12:00

Laboratorija 3

Učionica8

Uvod u e-biznis (Pre Bol.) dr Predrag Ranitović 12-12-2022 13:00

Laboratorija 5

Učionica8

Projektovanje veb aplikacija (Pre Bol.) dr Predrag Ranitović 12-12-2022 13:00

Laboratorija 5

Učionica8

Trgovinski marketing (Pre Bol.) dr Tatjana Bošković 06-12-2022 12:00

Učionica13

Menadžment turističke destinacije (Pre Bol.) dr Tatjana Bošković 06-12-2022 12:00

Učionica13

Upravljanje turističkim preduzećima (Pre Bol.) dr Tatjana Bošković 06-12-2022 12:00

Učionica13

Međunarodni turizam (Pre Bol.) dr Tatjana Bošković 06-12-2022 12:00

Učionica13

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 02-12-2022 14:00

Amfiteatar1

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 02-12-2022 14:00

Amfiteatar1

Tehnike međunarodnog poslovanja (Pre Bol.) dr Jelena Damnjanović 13-12-2022 14:00

Amfiteatar2

Engleski poslovni jezik III (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 02-12-2022 14:00

Amfiteatar1

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 02-12-2022 14:00

Amfiteatar1

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 02-12-2022 14:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 12) Danijela Čolić 02-12-2022 13:00

Učionica16

Nemački poslovni jezik I (Pre Bol.) Danijela Čolić 02-12-2022 13:00

Učionica16

Nemački poslovni jezik III (Pre Bol.) Danijela Čolić 02-12-2022 13:00

Učionica16

Upravljanje rastom preduzeća (Pre Bol.) dr Dejan Đurić 06-12-2022 13:00

Amfiteatar2

Finansijska strategija i planiranje poreza (Pre Bol.) dr Marija Vuković 01-12-2022 13:00

Učionica8

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) dr Nikola Jančev 01-12-2022 15:00

Amfiteatar1

Osnovi menadžmenta (Bol. 12) dr Dejan Đurić 06-12-2022 13:00

Amfiteatar2

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) dr Nikola Jančev 01-12-2022 15:00

Amfiteatar1

Osnovi organizacije (Bol. 12) dr Biljana Stankov 13-12-2022 14:00

Učionica16

Poslovna statistika (Pre Bol.) dr Nataša Papić Blagojević 13-12-2022 13:00

Laboratorija 5

Učionica12

Učionica13

Psihologija (Bol. 12) dr Gordana Vuksanović 14-12-2022 12:00

Učionica14

Turistička legislativa (Pre Bol.) dr Isidora Milošević 07-12-2022 09:00

Učionica14

Računovodstvo trgovinskih preduzeća (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 08-12-2022 12:00

Učionica10

Poslovno planiranje (Bol. 07 – SS) dr Slaviša Đukanović 08-12-2022 12:00

Učionica10

Uvod u finansijsko poslovanje (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 08-12-2022 12:00

Učionica10

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 01-12-2022 11:00

Učionica16

Upravljanje projektima (Bol. 07 – SS) dr Veronika Boškov 01-12-2022 11:00

Učionica16

Personalne finansije (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 08-12-2022 17:00

Učionica14

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 08-12-2022 17:00

Učionica14

Osnovi turizma i hotelijerstva (Pre Bol.) dr Bojana Kovačević Berleković 05-12-2022 13:00

Učionica12

Finansijska strategija i planiranje poreza (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 08-12-2022 17:00

Učionica14

Osnovi organizacije (Bol. 12) dr Milijana Roganović 09-12-2022 15:00

Učionica14

Uvod u finansijsko poslovanje (Pre Bol.) dr Branka Paunović 12-12-2022 14:00

Amfiteatar2

Poslovna etika (Pre Bol.) dr Isidora Milošević 07-12-2022 09:00

Učionica14

Agroekonomija (Bol. 12) dr Branka Maksimović 08-12-2022 09:00

Učionica16

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 07 – SS) dr Jovan Njegić 05-12-2022 12:00

Učionica9

Poslovno komuniciranje (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 30-11-2022 09:00

Učionica9

Tržišno komuniciranje (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 30-11-2022 09:00

Učionica9

Tehnologija proizvodnje hrane (Pre Bol.) dr Branka Maksimović 05-12-2022 09:00

Učionica16

Poznavanje robe (Pre Bol.) dr Branka Maksimović 05-12-2022 09:00

Učionica16

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 07 – SS) dr Dejan Živkov 05-12-2022 13:00

Učionica13

Stručna praksa 1 (FR) Tema 1 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 06-12-2022 12:00

Učionica13

Stručna praksa 1 (TH) Tema 1 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 06-12-2022 12:00

Učionica13

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 12) dr Nataša Bikicki 02-12-2022 14:00

Amfiteatar1

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 02-12-2022 14:00

Amfiteatar1

Životno i neživotno osiguranje (Bol. 07 – SS) dr Željko Račić 06-12-2022 12:00

Učionica12

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) dr Marija Vuković 01-12-2022 13:00

Učionica8

Poslovno okruženje (Bol. 12) dr Dejan Đurić 06-12-2022 13:00

Amfiteatar2

Geopolitika (Bol. 12) dr Dejan Đurić 06-12-2022 13:00

Amfiteatar2

Preduzetništvo (Bol. 12) dr Biljana Stankov 13-12-2022 14:00

Učionica16

Vrednovanje preduzeća (Pre Bol.) dr Sanja Vlaović Begović 07-12-2022 14:00

Učionica16

Vrednovanje preduzeća (Pre Bol.) dr Sanja Vlaović Begović 07-12-2022 14:00

Učionica16

Tržišno komuniciranje (Bol. 12) dr Gordana Vuksanović 14-12-2022 12:00

Učionica14

Baze podataka (Pre Bol.) dr Danijela Tešendić 07-12-2022 09:00

Laboratorija 4

Učionica11

Socijalno preduzetništvo (Pre Bol.) dr Gordana Vuksanović 14-12-2022 12:00

Učionica14

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 12) dr Dragana Milić 14-12-2022 14:00

Učionica12

Upravljanje i kontrola troškova (Bol. 12) dr Dragana Milić 14-12-2022 14:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (FR) Tema 1 (Bol. 12) dr Dragana Milić 14-12-2022 14:00

Učionica12

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) dr Dragana Milić 14-12-2022 14:00

Učionica12

Životno i neživotno osiguranje (Bol. 07 – SS) dr Dragana Milić 14-12-2022 14:00

Učionica12

Stručna praksa 1 (PB) Tema 1 (Bol. 12) dr Veronika Boškov 01-12-2022 11:00

Učionica16

Izrada i implementacija biznis plana (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 01-12-2022 11:00

Učionica16

Menadžment turističke destinacije (Pre Bol.) dr Bojana Kovačević Berleković 05-12-2022 13:00

Učionica12

Javne finansije i budžetiranje (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 08-12-2022 17:00

Učionica14

Preduzetničke finansije (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 08-12-2022 17:00

Učionica14

Budžetiranje, planiranje i kontrola profita (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 08-12-2022 17:00

Učionica14

Stručna praksa 1 (TR) Tema 1 (Bol. 12) dr Milijana Roganović 09-12-2022 15:00

Učionica14

Matematika (Bol. 12) dr Miloš Japundžić 16-12-2022 13:00

Amfiteatar2

Bankarsko poslovanje i platni promet (Bol. 07 – SS) dr Branka Paunović 12-12-2022 14:00

Amfiteatar2

Matematika (Bol. 12) dr Sanja Lončar 12-12-2022 09:00

Laboratorija 4

Učionica7

Finansijske institucije i tržišta (Pre Bol.) dr Jovan Njegić 05-12-2022 12:00

Učionica9

Tržišno poslovanje (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 30-11-2022 09:00

Učionica9

Analiza hartija od vrednosti (Bol. 12) dr Jovan Njegić 05-12-2022 12:00

Učionica9

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 12) dr Jovan Njegić 05-12-2022 12:00

Učionica9

Analiza hartija od vrednosti (Bol. 12) dr Dejan Živkov 05-12-2022 13:00

Učionica13

Investiciono bankarstvo (Bol. 12) dr Dejan Živkov 05-12-2022 13:00

Učionica13

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 12) dr Predrag Ranitović 12-12-2022 13:00

Laboratorija 5

Učionica8

Ruralni turizam (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 06-12-2022 12:00

Učionica13

Međunarodne organizacije i integracije (Bol. 12) dr Jelena Damnjanović 13-12-2022 14:00

Amfiteatar2

Trgovinski menadžment (Bol. 12) dr Jelena Damnjanović 13-12-2022 14:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) dr Nataša Bikicki 02-12-2022 14:00

Amfiteatar1

Engleski poslovni jezik II (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 02-12-2022 14:00

Amfiteatar1

Drugi strani poslovni jezik – engleski (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 02-12-2022 14:00

Amfiteatar1

Drugi strani poslovni jezik – nemački (Bol. 12) Danijela Čolić 02-12-2022 13:00

Učionica16

Bankarski menadžment (Bol. 12) dr Željko Račić 06-12-2022 12:00

Učionica12

Investiciono bankarstvo (Bol. 12) dr Željko Račić 06-12-2022 12:00

Učionica12

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 12) dr Marija Vuković 01-12-2022 13:00

Učionica8

Osiguranje (Bol. 12) dr Marija Vuković 01-12-2022 13:00

Učionica8

Spoljnotrgovinsko poslovanje (Bol. 12) dr Biljana Stankov 13-12-2022 14:00

Učionica16

Analiza finansijskih izveštaja (Bol. 12) dr Sanja Vlaović Begović 07-12-2022 14:00

Učionica16

Vrednovanje preduzeća (Bol. 12) dr Sanja Vlaović Begović 07-12-2022 14:00

Učionica16

Upravljačko računovodstvo (Bol. 12) dr Sanja Vlaović Begović 07-12-2022 14:00

Učionica16

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 13-12-2022 13:00

Laboratorija 5

Učionica12

Učionica13

Aktuarstvo (Bol. 12) dr Nataša Papić Blagojević 13-12-2022 13:00

Laboratorija 5

Učionica12

Učionica13

Strateški menadžment tehnologija i inovacija (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 08-12-2022 12:00

Učionica10

Osiguranje (Bol. 12) dr Dragana Milić 14-12-2022 14:00

Učionica12

Upravljanje kvalitetom (Bol. 12) dr Veronika Boškov 01-12-2022 11:00

Učionica16

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 12) dr Veronika Boškov 01-12-2022 11:00

Učionica16

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) dr Veronika Boškov 01-12-2022 11:00

Učionica16

Posebni oblici turizma (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 05-12-2022 13:00

Učionica12

Posebni oblici turizma (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 05-12-2022 13:00

Učionica12

Prirodni resursi u turizmu (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 05-12-2022 13:00

Učionica12

Sportsko rekreativni turizam (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 05-12-2022 13:00

Učionica12

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 12) dr Ljiljana Jović 08-12-2022 17:00

Učionica14

Trgovinski menadžment (Bol. 12) dr Milijana Roganović 09-12-2022 15:00

Učionica14

Menadžment usluga (Bol. 12) dr Milijana Roganović 09-12-2022 15:00

Učionica14

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 12) dr Branka Paunović 12-12-2022 14:00

Amfiteatar2

Vrednovanje preduzeća (Bol. 12) dr Branka Paunović 12-12-2022 14:00

Amfiteatar2

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 12) dr Miloš Japundžić 16-12-2022 13:00

Amfiteatar2

Elektronska trgovina (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 09-12-2022 17:00

Učionica13

Elektronska trgovina (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 09-12-2022 17:00

Učionica13

Trgovinski menadžment (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 09-12-2022 17:00

Učionica13

Menadžment usluga (Bol. 12) dr Đorđe Ćuzović 09-12-2022 17:00

Učionica13

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 12) dr Boris Kuzman 30-11-2022 12:00

Učionica12

Biznis plan (Bol. 17) dr Boris Kuzman 30-11-2022 12:00

Učionica12

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 12) dr Jovan Njegić 05-12-2022 12:00

Učionica9

Uvod u programiranje (Bol. 16) dr Goran Aritonović 05-12-2022 12:00

Laboratorija 3

Učionica8

Stručna praksa 2 (FR) Tema 1 (Bol. 12) dr Dejan Živkov 05-12-2022 13:00

Učionica13

Digitalni marketing (Bol. 12) dr Predrag Ranitović 12-12-2022 13:00

Laboratorija 5

Učionica8

Stručna praksa 2 (TH) Tema 1 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 06-12-2022 12:00

Učionica13

Stručna praksa 2 (TH) Tema 3 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 06-12-2022 12:00

Učionica13

Poslovni aplikativni sistemi (Bol. 12) dr Zoran Marošan 01-12-2022 13:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Informacioni sistemi u turizmu (Bol. 12) dr Zoran Marošan 01-12-2022 13:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Prvi strani poslovni jezik III – engleski (Bol. 12) dr Nataša Bikicki 02-12-2022 14:00

Amfiteatar1

Trgovinski menadžment (Pre Bol.) dr Jelena Damnjanović 13-12-2022 14:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik I – nemački (Bol. 16) Danijela Čolić 02-12-2022 13:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (FR) Tema 2 (Bol. 12) dr Marija Vuković 01-12-2022 13:00

Učionica8

Osnovi mikroekonomske analize za poslovno odlučivanje (Pre Bol.) dr Dejan Đurić 06-12-2022 13:00

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 12) dr Biljana Stankov 13-12-2022 14:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (TR) Tema 2 (Bol. 12) dr Biljana Stankov 13-12-2022 14:00

Učionica16

Osnovi ekonomije (Bol. 12) dr Dejan Đurić 06-12-2022 13:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (TR) Tema 3 (Bol. 12) dr Dejan Đurić 06-12-2022 13:00

Amfiteatar2

Principi menadžmenta (Pre Bol.) dr Nikola Jančev 01-12-2022 15:00

Amfiteatar1

Osnovi preduzetništva (Pre Bol.) dr Biljana Stankov 13-12-2022 14:00

Učionica16

Poslovno pravo (Pre Bol.) dr Isidora Milošević 07-12-2022 09:00

Učionica14

Stručna praksa 2 (TR) Tema 1 (Bol. 12) dr Isidora Milošević 07-12-2022 09:00

Učionica14

Stručna praksa 2 (PB) Tema 1 (Bol. 12) dr Branka Maksimović 08-12-2022 09:00

Učionica16

Poznavanje robe (Bol. 12) dr Branka Maksimović 08-12-2022 09:00

Učionica16

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) dr Slaviša Đukanović 08-12-2022 12:00

Učionica10

Proizvodni menadžment (Bol. 07 – SS) dr Slaviša Đukanović 08-12-2022 12:00

Učionica10

Stručna praksa 2 (FR) Tema 3 (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 08-12-2022 12:00

Učionica10

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 08-12-2022 12:00

Učionica10

Psihologija (Bol. 16) dr Maja Vukadinović 14-12-2022 17:00

Učionica16

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 12) dr Dragana Milić 14-12-2022 14:00

Učionica12

Izrada i implementacija biznis plana (Bol. 12) dr Veronika Boškov 01-12-2022 11:00

Učionica16

Uvod u finansijsko poslovanje (Bol. 12) dr Branka Paunović 12-12-2022 14:00

Amfiteatar2

Matematika (Bol. 16) dr Miloš Japundžić 16-12-2022 13:00

Amfiteatar2

Poslovna matematika (Pre Bol.) dr Sanja Lončar 12-12-2022 09:00

Laboratorija 4

Učionica7

Osnovi ekonomije (Bol. 16) dr Dejan Đurić 06-12-2022 13:00

Amfiteatar2

Ruralni turizam (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 06-12-2022 12:00

Učionica13

Projektovanje algoritama (Bol. 16) dr Sanja Lončar 12-12-2022 09:00

Laboratorija 4

Učionica7

Multimedijalni sistemi (Bol. 16) dr Jasmina Novaković 30-11-2022 11:30

Učionica10

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 16) dr Suzana Marković 30-11-2022 12:00

Laboratorija 5

Učionica7

Napredne veb tehnologije (Bol. 16) dr Suzana Marković 30-11-2022 12:00

Laboratorija 5

Učionica7

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 3 (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 12-12-2022 13:00

Laboratorija 5

Učionica8

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 4 (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 12-12-2022 13:00

Laboratorija 5

Učionica8

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 06-12-2022 12:00

Učionica13

Stručna praksa 2 (TH) Tema 4 (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 06-12-2022 12:00

Učionica13

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 01-12-2022 13:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 01-12-2022 13:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 1 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 01-12-2022 13:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Stručna praksa 1 (PRI) Tema 2 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 01-12-2022 13:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Prvi strani poslovni jezik I – engleski (Bol. 16) dr Nataša Bikicki 02-12-2022 14:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik II – engleski (Bol. 16) dr Nataša Bikicki 02-12-2022 14:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) dr Biljana Stankov 13-12-2022 14:00

Učionica16

Baze podataka (Bol. 16) dr Danijela Tešendić 07-12-2022 09:00

Laboratorija 4

Učionica11

Računarske mreže (Bol. 16) dr Danijela Tešendić 07-12-2022 09:00

Laboratorija 4

Učionica11

Stručna praksa 2 (PB) Tema 4 (Bol. 12) dr Veronika Boškov 01-12-2022 11:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (TR) Tema 4 (Bol. 12) dr Milijana Roganović 09-12-2022 15:00

Učionica14

Integrisani razvojni alati (Bol. 16) dr Đorđe Pržulj 15-12-2022 09:00

Laboratorija 5

Učionica11

Operaciona istraživanja (Bol. 16) dr Miloš Japundžić 16-12-2022 13:00

Amfiteatar2

Osnovi elektronskog poslovanja (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 09-12-2022 16:00

Laboratorija 3

Učionica7

Primena informacionih tehnologija (Bol. 16) dr Zoran Marošan 01-12-2022 13:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Objektno-orijentisano programiranje (Bol. 16) dr Mirjana Mikalački 14-12-2022 10:00

Laboratorija 3

Učionica10

Razvoj poslovnih aplikacija (Bol. 16) dr Goran Aritonović 05-12-2022 12:00

Laboratorija 3

Učionica8

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 12-12-2022 13:00

Laboratorija 5

Učionica8

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 12-12-2022 13:00

Laboratorija 5

Učionica8

Bezbednost informacionih sistema (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 12-12-2022 13:00

Laboratorija 5

Učionica8

Ekonomika turizma (Bol. 07) dr Tatjana Bošković 06-12-2022 12:00

Učionica13

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 01-12-2022 13:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Alati za poslovno odlučivanje (Bol. 16) dr Zoran Marošan 01-12-2022 13:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Osnovi makroekonomske analize za poslovno odlučivanje (Pre Bol.) dr Dejan Đurić 06-12-2022 13:00

Amfiteatar2

Ekonomika javnog sektora (Pre Bol.) dr Marija Vuković 01-12-2022 13:00

Učionica8

Savremene tendencije u javnoj upravi (Pre Bol.) dr Marija Vuković 01-12-2022 13:00

Učionica8

Menadžment ljudskih resursa (Pre Bol.) dr Nikola Jančev 01-12-2022 15:00

Amfiteatar1

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 16) dr Nataša Papić Blagojević 13-12-2022 13:00

Laboratorija 5

Učionica12

Učionica13

Tržišno komuniciranje (Bol. 17) dr Branka Maksimović 08-12-2022 09:00

Učionica16

Ekološki menadžment (Bol. 17) dr Slaviša Đukanović 08-12-2022 12:00

Učionica10

Psihologija (Bol. 17) dr Maja Vukadinović 14-12-2022 17:00

Učionica16

Poslovno komuniciranje (Bol. 17) dr Maja Vukadinović 14-12-2022 17:00

Učionica16

Upravljanje projektima (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 01-12-2022 11:00

Učionica16

Teorija grafova (Bol. 16) dr Miloš Japundžić 16-12-2022 13:00

Amfiteatar2

Kvantitativni metodi u poslovnom odlučivanju (Bol. 16) dr Miloš Japundžić 16-12-2022 13:00

Amfiteatar2

Digitalni marketing (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 09-12-2022 16:00

Laboratorija 3

Učionica7

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 17) dr Veronika Boškov 01-12-2022 11:00

Učionica16

Softverski inženjering (Bol. 16) dr Đorđe Pržulj 15-12-2022 09:00

Laboratorija 5

Učionica11

Marketing (Bol. 17) dr Branka Maksimović 05-12-2022 09:00

Učionica16

Međunarodna ekonomija (Bol. 17) dr Jelena Damnjanović 13-12-2022 14:00

Amfiteatar2

Osnovi ekonomije (Bol. 17) dr Dejan Đurić 06-12-2022 13:00

Amfiteatar2

Osnovi organizacije (Bol. 17) dr Biljana Stankov 13-12-2022 14:00

Učionica16

Menadžment turističke destinacije (Bol. 17) dr Bojana Kovačević Berleković 05-12-2022 13:00

Učionica12

Osnovi organizacije (Bol. 17) dr Milijana Roganović 09-12-2022 15:00

Učionica14

Međunarodna trgovina (Bol. 17) dr Đorđe Ćuzović 09-12-2022 17:00

Učionica13

Nacionalna ekonomija (Bol. 17) dr Dejan Đurić 06-12-2022 13:00

Amfiteatar2

Poslovno pravo (Bol. 17) dr Isidora Milošević 07-12-2022 09:00

Učionica14

Osnovi organizacije (Bol. 17) dr Milijana Roganović 09-12-2022 15:00

Učionica14

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) dr Jelena Damnjanović 13-12-2022 14:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik 2 Nemački (Bol. 17) Danijela Čolić 02-12-2022 13:00

Učionica16

Osnovi revizije (Bol. 17) dr Sanja Vlaović Begović 07-12-2022 14:00

Učionica16

Sociologija (Bol. 17) dr Gordana Vuksanović 14-12-2022 12:00

Učionica14

Agroekonomija (Bol. 17) dr Branka Maksimović 08-12-2022 09:00

Učionica16

Menadžment troškova (Bol. 17) dr Dragana Milić 14-12-2022 14:00

Učionica12

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) dr Veronika Boškov 01-12-2022 11:00

Učionica16

Posebni oblici turizma (Bol. 17) dr Aleksandra Dragin 15-12-2022 12:00

Učionica10

Posebni oblici turizma (Bol. 17) dr Aleksandra Dragin 15-12-2022 12:00

Učionica10

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) dr Ana Jovičić Vuković 16-12-2022 14:00

Učionica9

Turistička geografija (Bol. 17) dr Ana Jovičić Vuković 16-12-2022 14:00

Učionica9

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 17) dr Branka Paunović 12-12-2022 14:00

Amfiteatar2

Prvi strani poslovni jezik 3 Nemački (Bol. 17) Danijela Čolić 02-12-2022 13:00

Učionica16

Drugi strani poslovni jezik Nemački (Bol. 17) Danijela Čolić 02-12-2022 13:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik 2 Engleski (Bol. 17) dr Nataša Bikicki 02-12-2022 14:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik 3 Engleski (Bol. 17) dr Nataša Bikicki 02-12-2022 14:00

Amfiteatar1

Primena informacionih tehnologija (Bol. 17) dr Zoran Marošan 01-12-2022 13:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Ekonomika preduzeća (Bol. 17) dr Biserka Komnenić 05-12-2022 12:00

Učionica16

Ekonomika preduzeća (Bol. 17) dr Biserka Komnenić 05-12-2022 12:00

Učionica16

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) dr Boris Kuzman 30-11-2022 12:00

Učionica12

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 17) dr Jovan Njegić 05-12-2022 12:00

Učionica9

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) dr Branka Maksimović 05-12-2022 09:00

Učionica16

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) dr Predrag Ranitović 12-12-2022 13:00

Laboratorija 5

Učionica8

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 06-12-2022 12:00

Učionica13

Menadžment događaja (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 06-12-2022 12:00

Učionica13

Ekonomika turizma (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 06-12-2022 12:00

Učionica13

Drugi strani poslovni jezik Engleski (Bol. 17) dr Nataša Bikicki 02-12-2022 14:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik 1 Nemački (Bol. 17) Danijela Čolić 02-12-2022 13:00

Učionica16

Poslovno okruženje (Bol. 17) dr Dejan Đurić 06-12-2022 13:00

Amfiteatar2

Javne finansije (Bol. 17) dr Marija Vuković 01-12-2022 13:00

Učionica8

Osnovi preduzetništva (Bol. 17) dr Biljana Stankov 13-12-2022 14:00

Učionica16

Poslovna analiza (Bol. 17) dr Sanja Vlaović Begović 07-12-2022 14:00

Učionica16

Finansijska i aktuarska matematika (Bol. 17) dr Nataša Papić Blagojević 13-12-2022 13:00

Laboratorija 5

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) dr Gordana Vuksanović 14-12-2022 12:00

Učionica14

Poslovna etika (Bol. 17) dr Isidora Milošević 07-12-2022 09:00

Učionica14

Istraživanje tržišta (Bol. 17) dr Branka Maksimović 08-12-2022 09:00

Učionica16

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) dr Dragana Milić 14-12-2022 14:00

Učionica12

Upravljanje investicijama (Bol. 17) dr Dragana Milić 14-12-2022 14:00

Učionica12

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 17) dr Veronika Boškov 01-12-2022 11:00

Učionica16

Trendovi i inovacije u turizmu (Bol. 17) dr Veronika Boškov 01-12-2022 11:00

Učionica16

Preduzetnički menadžment (Bol. 17) dr Veronika Boškov 01-12-2022 11:00

Učionica16

Osnovi preduzetništva (Bol. 17) dr Veronika Boškov 01-12-2022 11:00

Učionica16

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) dr Bojana Kovačević Berleković 05-12-2022 13:00

Učionica12

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 17) dr Bojana Kovačević Berleković 05-12-2022 13:00

Učionica12

Finansijska strategija i planiranje poreza (Bol. 17) dr Ljiljana Jović 08-12-2022 17:00

Učionica14

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 17) dr Milijana Roganović 09-12-2022 15:00

Učionica14

Liderstvo (Bol. 17) dr Milijana Roganović 09-12-2022 15:00

Učionica14

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) dr Đorđe Ćuzović 09-12-2022 17:00

Učionica13

Kanali marketinga (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 30-11-2022 09:00

Učionica9

Sportsko-rekreativni turizam (Bol. 17) dr Bojana Kovačević Berleković 05-12-2022 13:00

Učionica12

Ponašanje potrošača (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 30-11-2022 09:00

Učionica9

Međunarodne finansije (Bol. 17) dr Dejan Živkov 05-12-2022 13:00

Učionica13

Menadžment turističkih i hotelijerskih preduzeća (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 06-12-2022 12:00

Učionica13

Socijalno preduzetništvo (Bol. 17) dr Gordana Vuksanović 14-12-2022 12:00

Učionica14

Ekonomija Evropske unije (Bol. 17) dr Biljana Stankov 13-12-2022 14:00

Učionica16

Upravljanje porodičnim poslovanjem (Bol. 17 – MS) dr Maja Vukadinović 14-12-2022 17:00

Učionica16

Projektni menadžment (Bol. 17 – MS) dr Veronika Boškov 01-12-2022 11:00

Učionica16

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 05-12-2022 13:00

Učionica12

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 05-12-2022 13:00

Učionica12

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 05-12-2022 13:00

Učionica12

Osnovi turizma i hotelijerstva (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 05-12-2022 13:00

Učionica12

Strukture podataka i algoritmi (Bol. 16) dr Sanja Lončar 07-12-2022 08:30

Laboratorija 4

Učionica10

Konkurentnost preduzeća i privrede (Bol. 17 – MS) dr Dejan Đurić 06-12-2022 13:00

Amfiteatar2

Međunarodno bankarstvo (Bol. 17) dr Željko Račić 06-12-2022 12:00

Učionica12

Trgovinski menadžment (Bol. 17) dr Milijana Roganović 09-12-2022 15:00

Učionica14

Elektronska trgovina (Bol. 17) dr Đorđe Ćuzović 09-12-2022 17:00

Učionica13

Menadžment ljudskih resursa (Bol. 17) dr Nikola Jančev 01-12-2022 15:00

Amfiteatar1

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – SS) dr Dejan Živkov 05-12-2022 13:00

Učionica13

Berzansko poslovanje (Bol. 17 – SS) dr Dejan Živkov 05-12-2022 13:00

Učionica13

Monetarne finansije (Bol. 17 – SS) dr Dejan Živkov 05-12-2022 13:00

Učionica13

Ekonomika međunarodnih integracija (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 13-12-2022 14:00

Amfiteatar2

Ekonomika Evropske unije (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 13-12-2022 14:00

Amfiteatar2

Poslovni engleski jezik (Bol. 17 – MS) dr Nataša Bikicki 02-12-2022 14:00

Amfiteatar1

Upravljanje finansijskim rizicima (Bol. 17 – SS) dr Željko Račić 06-12-2022 12:00

Učionica12

Upravljanje finansijskim rizicima (Bol. 17 – MS) dr Željko Račić 06-12-2022 12:00

Učionica12

Međunarodno oporezivanje (Bol. 17 – SS) dr Marija Vuković 01-12-2022 13:00

Učionica8

Investiciono bankarstvo (Bol. 17) dr Marija Vuković 01-12-2022 13:00

Učionica8

Metodologija istraživačkog rada (Bol. 17 – MS) dr Maja Vukadinović 14-12-2022 17:00

Učionica16

Prirodni resursi u turizmu (Bol. 17) dr Bojana Kovačević Berleković 05-12-2022 13:00

Učionica12

Ekonomika međunarodnih integracija (Bol. 17 – MS) dr Milijana Roganović 09-12-2022 15:00

Učionica14

Bankarsko poslovanje (Bol. 17 – MS) dr Branka Paunović 12-12-2022 14:00

Amfiteatar2

Vrednovanje preduzeća (Bol. 17 – SS) dr Branka Paunović 12-12-2022 14:00

Amfiteatar2

Bankarsko poslovanje i platni promet (Bol. 17 – SS) dr Branka Paunović 12-12-2022 14:00

Amfiteatar2

Globalizacija (Bol. 17 – MS) dr Đorđe Ćuzović 09-12-2022 17:00

Učionica13

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – MS) dr Dejan Živkov 05-12-2022 13:00

Učionica13

Metodologija istraživačkog rada (Bol. 17 – MS) dr Gordana Vuksanović 14-12-2022 12:00

Učionica14

Poslovna statistika (Bol. 17) dr Nataša Papić Blagojević 13-12-2022 13:00

Laboratorija 5

Učionica12

Učionica13

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Ljiljana Jović 08-12-2022 17:00

Učionica14

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Milijana Roganović 09-12-2022 15:00

Učionica14

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Branka Paunović 12-12-2022 14:00

Amfiteatar2

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Branka Paunović 12-12-2022 14:00

Amfiteatar2

Specijalistička praksa (Bol. 17 – SS) dr Đorđe Ćuzović 09-12-2022 17:00

Učionica13

Korporativne finansije (Bol. 17 – MS) dr Slobodanka Jovin 29-11-2022 12:00

Učionica16

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) dr Slobodanka Jovin 29-11-2022 12:00

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Biserka Komnenić 05-12-2022 12:00

Učionica16

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 30-11-2022 09:00

Učionica9

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) dr Branka Maksimović 05-12-2022 09:00

Učionica16

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) dr Dejan Živkov 05-12-2022 13:00

Učionica13

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Dejan Živkov 05-12-2022 13:00

Učionica13

Međunarodno poslovno finansiranje (Bol. 17 – MS) dr Dejan Živkov 05-12-2022 13:00

Učionica13

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) dr Tatjana Bošković 06-12-2022 12:00

Učionica13

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Mirela Momčilović 06-12-2022 10:00

Učionica14

Korporativne finansije (Bol. 17 – MS) dr Mirela Momčilović 06-12-2022 10:00

Učionica14

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 13-12-2022 14:00

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 13-12-2022 14:00

Amfiteatar2

Menadžment u spoljnoj trgovini (Bol. 17 – MS) dr Jelena Damnjanović 13-12-2022 14:00

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Marija Vuković 01-12-2022 13:00

Učionica8

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) dr Marija Vuković 01-12-2022 13:00

Učionica8

Organizaciono ponašanje (Bol. 17 – MS) dr Nikola Jančev 01-12-2022 15:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Dejan Đurić 06-12-2022 13:00

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Dejan Đurić 06-12-2022 13:00

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) dr Biljana Stankov 13-12-2022 14:00

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Nataša Papić Blagojević 13-12-2022 13:00

Laboratorija 5

Učionica12

Učionica13

Primena statističkih modela u poslovanju (Bol. 17 – MS) dr Nataša Papić Blagojević 13-12-2022 13:00

Laboratorija 5

Učionica12

Učionica13

Osnovi računovodstva (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 08-12-2022 12:00

Učionica10

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Slaviša Đukanović 08-12-2022 12:00

Učionica10

Poslovne strategije (Bol. 17 – MS) dr Slaviša Đukanović 08-12-2022 12:00

Učionica10

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Maja Vukadinović 14-12-2022 17:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Veronika Boškov 01-12-2022 11:00

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Veronika Boškov 01-12-2022 11:00

Učionica16

Operativni menadžment (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 01-12-2022 11:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Ljiljana Jović 08-12-2022 17:00

Učionica14

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Ljiljana Jović 08-12-2022 17:00

Učionica14

Međunarodno poslovno finansiranje (Bol. 17 – MS) dr Ljiljana Jović 08-12-2022 17:00

Učionica14

Finansijske berze (Bol. 17) dr Ljiljana Jović 08-12-2022 17:00

Učionica14

Finansiranje malih i srednjih preduzeća (Bol. 17 – SS) dr Milijana Roganović 09-12-2022 15:00

Učionica14

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Branka Paunović 12-12-2022 14:00

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Branka Paunović 12-12-2022 14:00

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) dr Branka Paunović 12-12-2022 14:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Đorđe Ćuzović 09-12-2022 17:00

Učionica13

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) dr Dajana Ercegovac 30-11-2022 12:00

Učionica12_KP

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) dr Veronika Boškov 01-12-2022 11:00

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Željko Račić 06-12-2022 12:00

Učionica12

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Dejan Živkov 05-12-2022 13:00

Učionica13

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 17) dr Sanja Vlaović Begović 07-12-2022 14:00

Učionica16

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 17) dr Isidora Milošević 07-12-2022 09:00

Učionica14

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Slaviša Đukanović 08-12-2022 12:00

Učionica10

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Maja Vukadinović 14-12-2022 17:00

Učionica16

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 17) dr Slaviša Đukanović 08-12-2022 12:00

Učionica10

Osnovi menadžmenta (Bol. 20 dls) dr Nikola Jančev 01-12-2022 15:00

Amfiteatar1

Poslovna analiza (Bol. 20 dls) dr Sanja Vlaović Begović 07-12-2022 14:00

Učionica16

Finansijska i aktuarska matematika (Bol. 20 dls) dr Nataša Papić Blagojević 13-12-2022 13:00

Laboratorija 5

Učionica12

Učionica13

Sistemi za upravljanje bazama podataka (Pre Bol.) dr Danijela Tešendić 07-12-2022 09:00

Laboratorija 4

Učionica11

Sociologija (Bol. 20 dls) dr Gordana Vuksanović 14-12-2022 12:00

Učionica14

Socijalno preduzetništvo (Pre Bol.) dr Gordana Vuksanović 14-12-2022 12:00

Učionica14

Poslovno pravo (Bol. 20 dls) dr Isidora Milošević 07-12-2022 09:00

Učionica14

Ekološki menadžment (Bol. 20 dls) dr Slaviša Đukanović 08-12-2022 12:00

Učionica10

Psihologija (Bol. 20 dls) dr Maja Vukadinović 14-12-2022 17:00

Učionica16

Otpočinjanje preduzetničkog poduhvata (Pre Bol.) dr Veronika Boškov 01-12-2022 11:00

Učionica16

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) dr Ljiljana Jović 08-12-2022 17:00

Učionica14

Instrumenti finansiranja javnih potreba (Bol. 17 – SS) dr Ljiljana Jović 08-12-2022 17:00

Učionica14

Softverski inženjering (Pre Bol.) dr Đorđe Pržulj 15-12-2022 09:00

Laboratorija 5

Učionica11

Stručna praksa I – tema 1 (Bol. 20 dls) dr Branka Paunović 12-12-2022 14:00

Amfiteatar2

Strukture podataka i algoritmi (Pre Bol.) dr Sanja Lončar 07-12-2022 08:30

Laboratorija 4

Učionica10

Računovodstvo (Bol. 20 dls) dr Stevan Tomašević 29-11-2022 12:00

Amfiteatar2

Osnovi organizacije (Bol. 20 dls) dr Milijana Roganović 09-12-2022 15:00

Učionica14

Nacionalna ekonomija (Bol. 20 dls) dr Dejan Đurić 06-12-2022 13:00

Amfiteatar2

Matematika (Bol. 20 dls) dr Miloš Japundžić 16-12-2022 13:00

Amfiteatar2

Osnovi ekonomije (Bol. 20 dls) dr Dejan Đurić 06-12-2022 13:00

Amfiteatar2

Internet stvari (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 12-12-2022 13:00

Laboratorija 5

Učionica8

Osnovi preduzetništva (Pre Bol.) dr Biljana Stankov 13-12-2022 14:00

Učionica16

Osnovi revizije (Bol. 17) dr Stevan Tomašević 29-11-2022 12:00

Amfiteatar2

Stručna praksa I – tema 3 (Bol. 20 dls) dr Stevan Tomašević 29-11-2022 12:00

Amfiteatar2

Osnovi revizije (Bol. 20 dls) dr Stevan Tomašević 29-11-2022 12:00

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 20 dls) dr Slobodanka Jovin 29-11-2022 12:00

Učionica16

Ekonomika preduzeća (Bol. 20 dls) dr Biserka Komnenić 05-12-2022 12:00

Učionica16

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 20 dls) dr Jovan Njegić 05-12-2022 12:00

Učionica9

Poslovno komuniciranje (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 30-11-2022 09:00

Učionica9

Menadžment nabavke dr Marko Špiler 12-12-2022 15:00

Učionica16

Poslovni informacioni sistemi (Bol. 07 – SS) dr Zoran Marošan 01-12-2022 13:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski (Bol. 20 dls) dr Nataša Bikicki 02-12-2022 14:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik 2 Engleski (Bol. 20 dls) dr Nataša Bikicki 02-12-2022 14:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik 3 Engleski (Bol. 20 dls) dr Nataša Bikicki 02-12-2022 14:00

Amfiteatar1

Prvi strani poslovni jezik 3 Nemački (Bol. 20 dls) Danijela Čolić 02-12-2022 13:00

Učionica16

Bankarstvo (Bol. 20 dls) dr Željko Račić 06-12-2022 12:00

Učionica12

Međunarodno bankarstvo (Bol. 20 dls) dr Željko Račić 06-12-2022 12:00

Učionica12

Nacionalna ekonomija (Bol. 17) dr Marija Vuković 01-12-2022 13:00

Učionica8

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 20 dls) dr Marija Vuković 01-12-2022 13:00

Učionica8

Stručna praksa II – tema 3 (Bol. 20 dls) dr Marija Vuković 01-12-2022 13:00

Učionica8

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Nikola Jančev 01-12-2022 15:00

Amfiteatar1

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Nikola Jančev 01-12-2022 15:00

Amfiteatar1

Stručna praksa II – tema 2 (Bol. 20 dls) dr Sanja Vlaović Begović 07-12-2022 14:00

Učionica16

Osnovi revizije (Bol. 20 dls) dr Sanja Vlaović Begović 07-12-2022 14:00

Učionica16

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Sanja Vlaović Begović 07-12-2022 14:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Sanja Vlaović Begović 07-12-2022 14:00

Učionica16

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Nataša Papić Blagojević 13-12-2022 13:00

Laboratorija 5

Učionica12

Učionica13

Stručna praksa 1 (Bol. 17 – MS) dr Gordana Vuksanović 14-12-2022 12:00

Učionica14

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Gordana Vuksanović 14-12-2022 12:00

Učionica14

Agroekonomija (Bol. 20 dls) dr Branka Maksimović 08-12-2022 09:00

Učionica16

Stručna praksa I – tema 2 (Bol. 20 dls) dr Dragana Milić 14-12-2022 14:00

Učionica12

Osiguranje (Bol. 20 dls) dr Dragana Milić 14-12-2022 14:00

Učionica12

Korporativno upravljanje (Bol. 20 dls) dr Dragana Milić 14-12-2022 14:00

Učionica12

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Milijana Roganović 09-12-2022 15:00

Učionica14

Vrednovanje preduzeća dr Sanja Vlaović Begović 07-12-2022 14:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Nataša Papić Blagojević 13-12-2022 13:00

Laboratorija 5

Učionica12

Učionica13

Menadžment događaja (Bol. 17) dr Boris Kuzman 30-11-2022 12:00

Učionica12

Bankarsko poslovanje (Bol. 17 – MS) dr Slobodanka Jovin 29-11-2022 12:00

Učionica16

Računovodstvo (Bol. 17) dr Stevan Tomašević 29-11-2022 12:00

Amfiteatar2

Upravljanje investicijama (Bol. 17) dr Mirela Momčilović 06-12-2022 10:00

Učionica14

Primena informacionih tehnologija (Bol. 20 dls) dr Zoran Marošan 01-12-2022 13:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Prvi strani poslovni jezik 1 Engleski (Bol. 17) dr Nataša Bikicki 02-12-2022 14:00

Amfiteatar1

Računovodstvo (Bol. 17) dr Sanja Vlaović Begović 07-12-2022 14:00

Učionica16

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Sanja Vlaović Begović 07-12-2022 14:00

Učionica16

Uvod u finansije (Bol. 20 dls) dr Branka Paunović 12-12-2022 14:00

Amfiteatar2

Diskretne matematičke strukture (Bol. 16) dr Sanja Lončar 12-12-2022 09:00

Laboratorija 4

Učionica7

Poslovna statistika dr Nataša Papić Blagojević 13-12-2022 13:00

Laboratorija 5

Učionica12

Učionica13

Trendovi i inovacije u turizmu (Bol. 17) dr Ana Jovičić Vuković 16-12-2022 14:00

Učionica9

Poslovna statistika (Bol. 20 dls) dr Nataša Papić Blagojević 13-12-2022 13:00

Laboratorija 5

Učionica12

Učionica13

Računovodstvo banaka i finansijskih institucija (Bol. 07 – SS) dr Stevan Tomašević 29-11-2022 12:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Slobodanka Jovin 29-11-2022 12:00

Učionica16

Investiranje u hartije od vrednosti (Bol. 17 – SS) dr Jovan Njegić 05-12-2022 12:00

Učionica9

Programski jezici I (Pre Bol.) dr Goran Aritonović 05-12-2022 12:00

Laboratorija 3

Učionica8

Elektronski sistemi plaćanja (Bol. 12) dr Predrag Ranitović 12-12-2022 13:00

Laboratorija 5

Učionica8

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 12) dr Predrag Ranitović 12-12-2022 13:00

Laboratorija 5

Učionica8

Internet tehnologije u poslovanju (Bol. 12) dr Predrag Ranitović 12-12-2022 13:00

Laboratorija 5

Učionica8

Arhitektura računarskih sistema (Bol. 16) dr Predrag Ranitović 12-12-2022 13:00

Laboratorija 5

Učionica8

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) dr Slaviša Đukanović 08-12-2022 12:00

Učionica10

Korporativno upravljanje (Bol. 17) dr Dragana Milić 14-12-2022 14:00

Učionica12

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) dr Veronika Boškov 01-12-2022 11:00

Učionica16

Menadžment ljudskih resursa u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 17) dr Veronika Boškov 01-12-2022 11:00

Učionica16

Upravljanje rizicima (Bol. 07 – SS) dr Ljiljana Jović 08-12-2022 17:00

Učionica14

Stručna praksa 2 (TH) Tema 2 (Bol. 12) dr Branka Paunović 12-12-2022 14:00

Amfiteatar2

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 17) dr Branka Paunović 12-12-2022 14:00

Amfiteatar2

Finansijske institucije i tržišta (Pre Bol.) dr Branka Paunović 12-12-2022 14:00

Amfiteatar2

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Đorđe Ćuzović 09-12-2022 17:00

Učionica13

Međunarodna poreska politika (Bol. 17 – MS) dr Ljiljana Jović 08-12-2022 17:00

Učionica14

Menadžment turističke destinacije (Bol. 17) dr Nataša Pavlović 29-11-2022 09:00

Učionica9

Kvalitet usluga u turizmu i hotelijerstvu (Bol. 17) dr Ana Jovičić Vuković 16-12-2022 14:00

Učionica9

Menadžment malih i srednjih preduzeća (Pre Bol.) dr Milijana Roganović 09-12-2022 15:00

Učionica14

Matematika (Bol. 17) dr Miloš Japundžić 16-12-2022 13:00

Amfiteatar2

Stručna praksa 2 (FR) Tema 4 (Bol. 12) dr Stevan Tomašević 29-11-2022 12:00

Amfiteatar2

Finansijsko računovodstvo (Bol. 12) dr Stevan Tomašević 29-11-2022 12:00

Amfiteatar2

Investiciono bankarstvo (Bol. 17) dr Slobodanka Jovin 29-11-2022 12:00

Učionica16

Osiguravačko poslovanje (Bol. 07 – SS) dr Biserka Komnenić 05-12-2022 12:00

Učionica16

Finansijski menadžment (Pre Bol.) dr Biserka Komnenić 05-12-2022 12:00

Učionica16

Marketing (Bol. 12) dr Dragoljub Jovičić 30-11-2022 09:00

Učionica9

Savremeno tržišno poslovanje (Bol. 17) dr Dragoljub Jovičić 30-11-2022 09:00

Učionica9

Primena informacionih tehnologija (Bol. 12) dr Zoran Marošan 01-12-2022 13:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Ekonomika turizma (Bol. 12) dr Tatjana Bošković 06-12-2022 12:00

Učionica13

Stručna praksa II – tema 1 (Bol. 16) dr Zoran Marošan 01-12-2022 13:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Interakcija čovek računar (Bol. 16) dr Zoran Marošan 01-12-2022 13:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Prvi strani poslovni jezik III – nemački (Bol. 12) Danijela Čolić 02-12-2022 13:00

Učionica16

Prvi strani poslovni jezik II – nemački (Bol. 16) Danijela Čolić 02-12-2022 13:00

Učionica16

Stručna praksa 2 (Bol. 17 – MS) dr Željko Račić 06-12-2022 12:00

Učionica12

Stručna praksa I – tema 4 (Bol. 17) dr Marija Vuković 01-12-2022 13:00

Učionica8

Organizaciono ponašanje (Pre Bol.) dr Nikola Jančev 01-12-2022 15:00

Amfiteatar1

Upravljanje ljudskim resursima (Bol. 07 – SS) dr Nikola Jančev 01-12-2022 15:00

Amfiteatar1

Sociologija (Bol. 12) dr Gordana Vuksanović 14-12-2022 12:00

Učionica14

Sociologija (Bol. 16) dr Gordana Vuksanović 14-12-2022 12:00

Učionica14

Poslovno pravo (Bol. 12) dr Isidora Milošević 07-12-2022 09:00

Učionica14

Osnovi računovodstva (Pre Bol.) dr Slaviša Đukanović 08-12-2022 12:00

Učionica10

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 12) dr Veronika Boškov 01-12-2022 11:00

Učionica16

Ekologija i održivi razvoj u turizmu (Bol. 12) dr Bojana Kovačević Berleković 05-12-2022 13:00

Učionica12

Turistička geografija (Pre Bol.) dr Ana Jovičić Vuković 16-12-2022 14:00

Učionica9

Osiguranje (Bol. 17) dr Dragana Milić 14-12-2022 14:00

Učionica12

Poslovne finansije (Bol. 17) dr Biserka Komnenić 05-12-2022 12:00

Učionica16

Preduzetničke finansije (Bol. 17) dr Slobodanka Jovin 29-11-2022 12:00

Učionica16

Operativni sistemi (Bol. 16) dr Zoran Marošan 01-12-2022 13:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Bankarstvo (Bol. 17) dr Željko Račić 06-12-2022 12:00

Učionica12

Okruženje poslovanja (Pre Bol.) dr Dejan Đurić 06-12-2022 13:00

Amfiteatar2

Stručna praksa II – tema 4 (Bol. 17) dr Milijana Roganović 09-12-2022 15:00

Učionica14

Uvod u finansije (Bol. 17) dr Branka Paunović 12-12-2022 14:00

Amfiteatar2

Osnovi menadžmenta (Bol. 17) dr Nikola Jančev 01-12-2022 15:00

Amfiteatar1

Finansijska tržišta i institucije (Bol. 20 dls) dr Branka Paunović 12-12-2022 14:00

Amfiteatar2

Upravljanje rizicima (Pre Bol.) dr Jovan Njegić 05-12-2022 12:00

Učionica9

Izrada završnog master rada (Bol. 17 – MS) dr Jovan Njegić 05-12-2022 12:00

Učionica9

Poslovni informacioni sistemi (Pre Bol.) dr Zoran Marošan 01-12-2022 13:00

Amfiteatar1

Laboratorija 4

Nemački poslovni jezik II (Pre Bol.) Danijela Čolić 02-12-2022 13:00

Učionica16

Spoljnotrgovinsko poslovanje (Bol. 17) dr Biljana Stankov 13-12-2022 14:00

Učionica16

Ekonomika Evropske unije (Bol. 17 – MS) dr Biljana Stankov 13-12-2022 14:00

Učionica16

Teorija i analiza bilansa (Pre Bol.) dr Sanja Vlaović Begović 07-12-2022 14:00

Učionica16

Poslovanje medija (Bol. 12) dr Gordana Vuksanović 14-12-2022 12:00

Učionica14

Stručna praksa 1 (PB) Tema 4 (Bol. 12) dr Gordana Vuksanović 14-12-2022 12:00

Učionica14

Poslovna etika (Pre Bol.) dr Isidora Milošević 07-12-2022 09:00

Učionica14

Engleski poslovni jezik I (Pre Bol.) dr Nataša Bikicki 02-12-2022 14:00

Amfiteatar1